Tämä on LookUp Finlandn välimuistitallenne kohteesta http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/laaja.html
LookUp Finlandn välimuisti on tilannevedos, jonka tallensimme tietokantaamme.
Sivu on voinut muuttua sen jälkeen. Napsauta tätä, jos haluat nähdä nykyisen sivun kokonaisuudessaan.
Tämä on tekstimuotoinen vedoksemme hakukohteesta, mitä LookUp.fi hakukone näkee.


LookUp.fi:lla ei ole mitään suhteita tämän sivun tekijöihin eikä se ole vastuussa sivun sisällöstä.

cs.tut.fi Sivu lisätty tietokantaamme: 18.12.2006 - 17:54:31
Viimeksi indeksoitu: 5.10.2014

Pienehkö sivistyssanakirja, kaikki sanat, laajat selitykset


(Näytä tagit)

Pienehkö sivistyssanakirja, kaikki sanat, laajat selityksetPienehkö sivistyssanakirja, kaikki sanat, laajat selitykset aa kukin, kappaleelta vaihteluvälin ilmaisemiseen Kirjoitetaan hyvin usein väärin . Useimmiten korvattavissa merkityksen mukaan joko sanalla kukin tai vaihteluväliä ilmaistaessa viivalla tai muulla ilmaisulla, esim. 4 6 paremmin 46 tai 4 - 6 tai 4stä 6een. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. la ala jonkun tai jonkin mukaan, tapaan Erityisesti ravintolakielessä, mm. la maison talon tapaan, la carte ruokalistan mukaan, ruokalistalta vastakohtana ns. päivän annoksille. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta. Myös espanjan vastaavaa ilmaisua käytetään se kirjoitetaan ilman aksenttimerkkiä, siis a la.a posteriori a posterioori t. aa posteriori havaintojen t. tutkimuksen jälkeen tehtävä päätelmä Vrt. aposteriorinen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.a priori a prioori t. aa priori ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta tehtävä olettamus Vrt. apriorinen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. propos apropo sivumennen sanoen, muuten Sitaattilaina ranskasta. Usein virheellisesti asussa a propos ilman aksenttia. Suomalaistunut muoto apropoo.aaloe eräitä liljakasveja suku Alo sellaisten mehusta valmistettu ihonhoito- yms. aineiden ainesosa aamen oikeastaan totisesti, varmasti usein yleisenä lopetussanana Erikoiskäyttöä papin aamen kirkollinen avioliittoon vihkiminen. Aiemmin kirjoitusasu usein lyhytvokaalinen amen.aari pinta-alan yksikkö, tunnus a, 100 msup2 aaria suurimuotoiseen laulettuun musiikkiteokseen sisältyvä laulusoolo aarpora avarruskone Eräs työstökoneiden tyyppi. Käytetään mm. reikien laajentamiseen ja sylinteripintojen sisäpuoliseen työstämiseen.aasa skandinaavien muinaisuskonnon pääjumalia mm. Odin ja Thor aateli sääty-yhteiskunnan ylin luokka papiston rinnalla t. jälkeen Aateli yleensä nautti perinnöllisiä etuoikeuksia. Nykyisin Suomessa aatelilla ei ole etuoikeuksia eikä uusia aatelisarvoja myönnetä, mutta aatelista pidetään yhä aateliskalenteria. Sanan yhdyssanamuoto on aatelis-. Myös aatelisto, aatelissääty.abachi abti apassi abakus pylvään nelikulmainen katelaatta vanhalla ajalla käytetty helmitaulun tapainen laskulevy helmitaulu abbedissa nunnaluostarin johtajatar katolisen kirkon piirissä Vertaa sanaan apotti.abderiitti tyhmyri, hölmö abduktio ulkoavaruuden olentojen tekemä ihmisen sieppaus loitonnus oivallus, keksiminen selityksen etsiminen t. löytäminen ilmiölle Sanan alkumerkitys on pois vieminen. Elokuvissa yms. se yleensä tarkoittaa tilannetta, jossa tuntemattomat olennot, humanoidit sieppaavat henkilön omiin tarkoituksiinsa, esim. alukseensa. Raajojen liikkeistä puhuttaessa se tarkoittaa loitontamista, raajan, sormen tai varpaan liikuttamista poispäin vartalon, käden tai jalan keskilinjasta. Filosofiassa se on erään käsityksen mukainen induktion ja deduktion rinnakkaismuoto, eräänlainen oivallus etenkin yllättävän asian selittämiseksi.aberraatio poikkeama abessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -tta- tai -ttä-loppuinen Esim. rahatta ilman rahaa. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi vajanto.abhaasi erään lähinnä Abhasiassa elävän kaukasialaiskansan jäsen saman kansan kieli abi abiturientti abitura abituura t. abitura naispuolinen abiturientti Periaatteessa sitaattilaina latinasta.abiturientti ylioppilaskokelas, lukion viimeisen luokan oppilas Arkikielessä yleensä abi. Vrt. abitura, abiturus.abiturus abituurus t. abiturus miespuolinen abiturientti Periaatteessa sitaattilaina latinasta.abjekti eräissä kulttuurintutkimuksen suuntauksissa objektin ja subjektin välinen käsite, torjuttu, pois heitetty, jopa vastenmielinen, inhottava Ks. esim. Janne Vanhanen Teknologian haamut.ablatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lta- tai -ltä-loppuinen ns. ulkoinen erosija Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi ulkoeronto. Esiintyy myös mm. latinan kielessä, eikä eri kielten ablatiiveiksi kutsutuilla sijoilla välttämättä ole juuri muuta yhteistä kuin se, että ne viittaavat muun muassa jostakin lähtemiseen.ablaut ablaut t. aplaut vartalon vokaalin vaihtelu sanaa taivutettaessa Sana tarkoittaa ensisijaisesti indoeurooppalaisissa kielissä esiintyvää taivutuksellista vaihtelua kuten englannin sing sang sung tai saksan singen sang gesungen. Sana on peräisin saksasta, ja saksan mukainen ääntämys on aplaut.abnormaali epänormaali, poikkeava Aiemmin käytettiin samassa merkityksessä joskus myös sanaa abnormi. Vrt. normaali, anormaali.abo Australian alkuasukas Lyhentymä sanasta aboriginaali. Ei ehkä vielä täysin kirjakielinen ilmaisu.abolitionismi laillistetun prostituution vastustaminen, prostituution kieltämistä vaativa liike historiassa myös orjuutta vastustanut liike Yhdysvalloissa Sukulaissanoista ks. ismi.aboriginaali alkuperäisasukas, alkuasukas varsinkin Australian, abo abortoida aiheuttaa abortti, keskeyttää raskaus Datatekniikassa myös kuvaannollisesti esim. ohjelman suorituksen keskeyttämisestä.abortti raskaudenkeskeytys, sikiönlähdetys keskenmeno Nykyisin tarkoittaa lähes aina tahallisesti aiheutettua raskauden keskeytystä, joskus myös tapaturman tms. aiheuttamaa spontaani abortti.absens apseens poissaoleva Tätä latinan sanaa käytetään mm. promootiossa lueteltaessa vihittäviä, kun vihittävä ei ole paikalla.oabsessi märkäpesäke, paise absidi apsidi absintti eräs liköörilaji, maustettu koiruoholla abskissa matematiikassa koordinaatiston vaakasuora akseli, x-akseli pisteen sijainti x-akselilla Nykyisin x-akseli on tavallisempi ilmaisu. Vertaa ordinaatta.absolutismi rajaton yksinvalta ehdoton raittius alkoholista pidättyminen ajatussuunta, jonka mukaan on olemassa absoluutti ehdoton mielipide t. oppi Sukulaissanoista ks. ismi.absoluutio synninpäästö absoluutti ehdoton, riippumaton olevainen Joskus myös absoluuttinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.absoluuttinen ehdoton, rajoittamaton, riippumaton Usein vastakohtana relatiivinen. Usein korvattavissa omaperäisemmillä sanoilla, mutta joillakin aloilla vakiintunut termi.absorboida imeä itseensä esim. nesteitä tai kaasuja absorptio imeminen t. imeytyminen esim. nesteiden tai kaasujen Esim. lääkehiilen käyttö perustuu absorptioon se imee itseensä kaasuja ja nesteitä. Vrt. adsorptio.abstrahoida muodostaa abstraktio, käsitteellistää Lisätietoja Eero Nenolan Filosofian sanaston hakusana abstrahoida.abstrakti tiivistelmä abstraktinen, käsitteellinen Abstrakti on tavallisempi kuin abstraktinen. Toisaalta abstrakti tarkoittaa englannin vaikutuksesta myös tieteellisen kirjoituksen tiivistelmää tilalle sopisi paremmin sana tiivistelmä tai alkutiivistelmä. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.abstraktinen käsitteellinen, yleisiin käsitteisiin perustuva todellisuutta jäljittelemätön taide Tavallisempi muoto on abstrakti. Vastakohta konkreettinen, taiteessa figuratiivinen. Usein sävyltään kielteinen, epähavainnollinen, vaikeatajuinen.abstraktio käsite, käsitteellinen kuva tai malli jostakin Myös abstraktioiden muodostaminen toimintana.absurdi järjetön, mieletön absurdismi taidesuunta, joka viljelee mielettömyyksiä Sukulaissanoista ks. ismi.abyssinen meren syvyyksissä elävä t. sijaitseva, syvänmeren Myös muodossa abyssaalinen.acne akne acquis aki EU sellaisena kuin se on, EUn jäsenmaiden oikeudet ja velvollisuudet kokonaisuutena Eurojargonin sana, joka on lyhentymä ranskankielisestä ilmaisusta acquis communautaire.acta akta, aakta asiakirjat julkaisut Usein tieteellisen julkaisusarjan nimessä. Ilmaisu ad acta tarkoittaa kirjeen tms. panemista saapuneiden asiakirjojen joukkoon ilman, että sitä käsitellään. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.ad hoc tapauskohtainen t. tapauskohtaisesti, yhteen tarkoitukseen soveltuvasti Periaatteessa sitaattilaina latinasta, merkitykseltään tätä varten, mutta käytetään tavallisemmin määritteenä, esim. ad hoc -ratkaisu. Usein sävyltään lievästi paheksuva taustalla voi olla ajatus, että olisi pitänyt löytää tai kehittää yleinen ratkaisu mutta tehtiinkin jokin viritelmä joka sopii vain yhteen tilanteeseen eikä siihenkään ehkä luotettavasti.ad hominem ihmiseen kohdistuva Ilmaisu on latinaa ja tarkoittaa sananmukaisesti lähinnä ihmistä kohti. Sitä käytetään hyvin monenlaisissa merkityksissä. Esimerkiksi ad hominem -hyökkäys voi tarkoittaa henkilökohtaista, henkilöön käyvää yleensä kuitenkin vain sanallista hyökkäystä. Ilmaisu ad hominem -argumentti tarkoittaa usein samantapaista henkilö repostelua hänen väitteidensä saattamiseksi huonoon valoon mutta sillä on muutakin käyttöä, ks. argumentum ad hominem.ad infinitum ad infiniittum t. ad iinfiinitum äärettömiin, äärettömyyksiin asti ad libitum vapaasti, mielen mukaan, kuinka haluaa Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja sitä käytetään mm. lääkemääräyksissä ja musiikin merkinnöissä. Lyhennetään usein ad lib..ad nauseam kyllästymiseen asti Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti pahoinvointiin merisairauteen asti.adagio adaado t. adado musiikissa hitaasti sävellyksen hidas osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.adaptaatio sopeutuminen, mukautuminen olosuhteisiin, adaptoituminen sopeutumisen tulos, sopeutuma adapteri tekniikassa sovituslaite, sovitin Laite, joka mahdollistaa johonkin tekniikkaan perustuvan laitteen käyttämisen toisen tekniikan yhteydessä. Aiemmin ehdotettuja suomennoksia sovite, liittiö.adaptiivinen sopeutuva sopeutumisesta johtuva vrt. adaptaatio t. sitä edistävä adaptoida sopeuttaa, mukauttaa vrt. adaptaatio Eri sana kuin adoptoida.adaptoitua sopeutua, mukautua vrt. adaptaatio addikti jonkin addiktion vallassa oleva addiktiivinen addiktion aiheuttava t. addiktioon liittyvä addiktio riippuvuus esim. lääkkeestä tai huumeesta addiktoida aiheuttaa addiktio Tätä sanaa tavallisempi on sen johdos addiktoitua joutua addiktioon, tulla riippuvaiseksi.additiivinen yhdistävä, yhteenlaskua vastaava t. yhteenlaskuun liittyvä t. perustuva addressi adressi adekvaatti täysin asianmukainen, sopiva, tarkoitusta vastaava Rinnakkaismuoto adekvaattinen. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.adeiini eräs orgaaninen aine, DNAn rakenneosia adeno- rauhas- adepti alkemisti, kullantekijä asiantuntija oppipoika, aloittelija adessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -lla-loppuinen Esim. pojalla. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi ulko-olento.adheesio kemiassa molekyylien tarttuminen toisiinsa lääketieteessä kiinnike adhokratia nopea sopeutuminen muuttuviin oloihin Lähinnä organisaatiotutkimuksen jargoniin kuuluva sana, joka on muovailtu ilmaisun ad hoc pohjalta. adjektiivi sana, joka ilmaisee, millainen jokin on Esim. punainen, tahmea. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi laatusana käytössä jossain määrin.adjutantti upseeri, joka on määrätty ylemmän upseerin tai korkean virkamiehen käyttöön Esim. tasavallan presidentin adjutantti.administraatio hallinto administraattori hallinnoija, järjestelmän tms. hoitaja administratiivinen hallinnollinen adolesenssi nuorukais- t. neitoikä, murrosiän ja aikuisuuden välinen ikäkausi adoptio ottolapseksi ottaminen adoptoida ottaa ottolapseksi Jossain määrin myös kuvaannollisesti mm. ajatusten omaksumisesta. Eri sana kuin adaptoida.adpositio prepositioiden ja postpositioiden yhteisnimitys adrenaliini eräs lisämunuaisten tuottama hormoni, joka eri tavoin lisää elimistön toimintavalmiutta mm. vaaratilanteissa Usein kuvaannollisesti jonkin sanotaan lisäävän adrenaliinia, kun tarkoitetaan, että se ärsyttää tms.adreno- lisämunuais- adressi juhlallisiin viesteihin käytetty korupainotuote monien allekirjoittama, nimetylle vastaanottajalle osoitettu mielenilmaisu Esim. surunvalitteluadressi, onnitteluadressi, Suuri adressi Suomen historiassa. Joskus kirjoitettuna englannin mukaisesti kahdella dllä, mutta adressi on suositeltu muoto. Sekä ruotsissa että alkuperäisessä lainanantajakielessä ranskassa sana kirjoitetaan yhdellä dllä. Merkitys osoite mainitaan sanakirjoissa mutta ei liene nykysuomen yleiskielessä käytössä.adsorboida imeä, tiivistää tai kiteyttää pinnalleen adsorptio pinnalle imeytyminen, tiivistyminen tai kiteytyminen Vrt. absorptio.advektio vaakasuora ilmavirtaus adventiivinen lisäkasvu-, myöhäis- Kasvitieteessä adventiivisiksi elimiksi eli adventiivielimiksi kutsutaan kasveihin myöhäissyntyisesti epätavalliseen paikkaan kehittyviä elimiä, kuten rungon osista kehittyviä juuria adventiivijuuria. Tällaisesta elimestä saattaa muodostua itsenäinen yksilö, adventiivitaimi. Sana on toisentyyppisessä merkityksessä yhdyssanassa adventiivikasvi, joka tarkoittaa myöhäistulokasta tai satunnaistulokasta eli kasvilajia, jota tavataan jollakin alueella vain satunnaisesti ja vakiintumattomasti muualta levinneenä.adventismi uskonsuunta, joka odottaa Kristuksen pikaista paluuta Sukulaissanoista ks. ismi.adventti joulua edeltävä vajaan kuukauden aika sen alku Jälkimmäinen merkitys, adventtiajan aloittava sunnuntai, adventtisunnuntai, on puhekielessä tavallisempi.adverbi partikkeli, joka osoittaa tapaa, paikkaa, aikaa tai muuta vastaavaa Esim. näin, tuolla, nyt. Adverbit muodostavat yhden sanaluokista. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi seikkasana.adverbiaali adjektiivin tai adverbin määrite taikka sellainen verbin määrite, joka ei ole objekti eikä predikaatti Nimitys kuvaa sanan asemaa lauseenjäsenenä, ei sanaluokkaa. Adverbiaali voi olla adverbi mutta myös esim. substantiivi kuten toinen sana lauseessa Istun sohvalla.adversatiivinen vastakohtaa tai rajoitusta ilmaiseva Esim. mutta on adversatiivinen konjunktio.advertoriaali lehtijutuksi naamioitu mainos, puffi Kuvataan myös sanoilla toimitukselliseen tapaan toteutettu ilmoitus. Journalismissa on vanhastaan vaadittu juttujen ja mainosten selvää erottamista toisistaan, ja advertoriaalit eriasteisesti hämärtävät tätä eroa.advokaatti asianajaja Usein halventava. Myös kuvaannollisesti jonkin asian puolustajasta.aero- ilma-, ilmaa koskeva aerobic kuntovoimistelu määrätynlaisen rytmimusiikin tahdissa Myös muodoissa aerobik ja aerobikki.aerobikata harrastaa aerobicia Myös muodossa aerobicata, mutta silloin astevaihtelulliset muodot näyttävät oudoilta aerobiccaan jne.aerobinen ilmaa happea tarvitseva eliö aerodance aero-daans t. aero-däns aerobicin ja tanssin yhdistelmä aerodromi lentokenttä Sana esiintynee suomessa vain sanakirjoissa ja huonosti suomennetuissa käännösteksteissä.aerodynaaminen aerodynamiikkaan kuuluva tai sen mukainen Usein erityisesti ilmanvastukseltaan pieni, virtaviivainen.aerodynamiikka fysiikan osa, joka käsittelee kappaleiden liikettä ilmassa tai muussa kaasussa aerosoli sumute Kaasun ja nestemäisten tai kiinteiden hiukkasten seos. Yleiskielessä sanaa käytetään ihmisen tekemistä valmisteista, fysiikassa yleisemmin. Aerosolipommi tarkoittaa pommia, joka muodostaa räjähtävän sumupilven.afaatikko henkilö, jolla on afasia afasia aivoperäinen puheen t. kirjoituksen ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö Afasia tarkoittaa hallitsevan aivopuoliskon toimintahäiriöstä johtuvaa osittaista tai täydellistä kyvyttömyyttä ymmärtää tai tuottaa puhetta. Älykkyys sekä aisti- ja lihastoiminnot ovat tällöin yleensä normaalit. Laajassa merkityksessä afasialla tarkoitetaan mitä tahansa aivovammasta tai -sairaudesta johtuvaa kielellistä häiriötä. Tällöin afasia jaetaan lajeihin sen mukaan, mikä puhumisen tai puheen ymmärtämisen osa on häiriytynyt, esim. dysfasia ja dysleksia.affekti mielenliikutus, kiihtymys, tunnereaktio affektinen affekteja heijastava, mielialaa koskeva tunnevaltainen Paljon yleisempi muoto on affektiivinen, mutta affektinen lienee tulkittava suositeltavammaksi.affektiivinen affektinen affiksi sanaan liittyvä epäitsenäinen morfeemi, esim. etuliite tai pääte affiniteetti sukulaisuus lankous kemiallinen yhtymistaipumus affirmaatio vahvistaminen, hyväksyntä, myöntäminen affirmatiivinen vahvistava, hyväksyvä, myöntävä affordanssi oivallettavissa oleva käyttömahdollisuus Tuotteen havaittavat piirteet, jotka ohjaavat ihmistä ymmärtämään käyttötavan ja -tarkoituksen. Ehdotettu suomenkielinen termi tarjouma.affrikaatta klusiili, jolla on frikatiivinen laukeama Esimerkiksi ts on affrikaatta, jos se lausutaan ja tajutaan yhdeksi äänteeksi eikä kahden peräkkäisen äänteen jonoksi. afgaani afganistanilainen henkilö Afganistanissa puhuttu kieli Afganistanin rahayksikkö puhek. afgaaninvinttikoira afgaaninvinttikoira eräs pitkäjalkainen koirarotu aforismi lyhyt mietelmä, ajatelma aforistikko aforismien sepittäjä Joskus muodossa aforisti.aforistinen aforismin omainen, ytimekkäästi ilmaistu afrikaans hollannista Etelä-Afrikassa kehittynyt kieli, maan toinen virallinen kieli afro- afrikkalais-, Afrikka- neekeri- Esim. afrokampaus tuuhea, kihara kampaus, alkujaan nuorten afroamerikkalaisten käyttämä.afroamerikkalainen Yhdysvaltain neekeri neekereille ominainen, neekeri- afrodisiaka sukupuolisesti kiihottava aine Etenkin aiemmin myös afrodisiakumi latinan sanasta afrodisiacum, jonka monikkomuoto on afrodisiaca.afta suun limakalvon haavauma, etenkin sammas after shave aaftö sheiv parranajon jälkeen käytettävä kasvovesi Myös kirjoitusasussa after-shave.after ski aaftö skii asustetyyppi, joka on alkujaan tarkoitettu käytettäväksi muotiasuna hiihdon jälkeen hiihtokeskuksissa alk. hiihdon jälkeen harrastettu juhlinta afääri liikeasia puhekielessä, yl. tuttavallisesti agaatti akaatti agar eräs levistä saatava aine polysakkaridi, jota käytetään hyytelön valmistukseen Myös muodossa agar-agar.agaave eräitä trooppisia kasveja, joilla on paksut, piikkeihin päättyvät lehdet Myös kirjoitusasussa agave.ageismi ageismi ikäsyrjintä Käytännössä iäkkäiden ihmisten syrjintä. Yleisemmin iän perusteella tapahtuva syrjintä. Sukulaissanoista ks. ismi. Sanan alkuosa on otettu englannista age ikä. Myös nimityksiä ikäismi ja ikärasismi on käytetty.agenda toimintaohjelma asialista, esityslista kirkkokäsikirja Alkujaan agenda tarkoittaa käsiteltävien asioiden luetteloa ja järjestystä, mutta EU-kielessä se on muodostunut myös toimintaohjelmaa, laajaa hanketta tarkoittavaksi.agentti asiamies toiminnan suorittajan ilmaiseva lauseenjäsen käyttäjän puolesta asioita hoitava tietokoneohjelma Usein erityisesti turvallisuuspalvelun palveluksessa olevasta salainen agentti. Esim. passiivilauseessa voi tekijän ilmaista useissa kielissä agentilla, joka ruotsissa muodostetaan av- ja englannissa by-prepositiolla. Tietokonealalla agentti on suhteellisen itsenäisesti toimiva ohjelma, joka tyypillisesti muodostaa liittymän käyttäjän ja jonkin palvelun välille.agentuuri edustus, asioimistoimisto agglomeraatio kasautuminen, iskostuminen kasautuma, iskostuma Erityisesti mm. jonkin keskuksen ympärille syntynyt yhtenäinen kaupunkimaisen asutuksen vyöhyke, johon on sulautunut aiemmin erillisiä asuinalueita.agglutinaatio veriheran aiheuttama verisolujen t. bakteerien saostuminen haavan reunojen kiinniliimautuminen affiksien liittäminen sanavartaloon ilman, että vartalo muuttuu sanojen yhteensulautuminen agglutinatiivinen sellainen kieli, jossa sanaan liittyy päätteitä ja muita affekseja niin, ettei sanan vartalo muutu Suomen kieltä väitetään usein agglutinatiiviseksi, mutta todellisuudessa vartalonmuutokset ovat erittäin yleisiä mm. astevaihtelun ja loppuvokaalin vaihtelun esim. kieli kielessä takia. Määritelmään saatetaan liittää myös se, ettei affiksin muoto riipu vartalosta eikä muista affikseista. Toisaalta sanaa käytetään myös epämääräisesti tarkoittamassa yleisesti kieltä, jossa taivutus perustuu lähinnä affikseihin. Sanaa agglutinoiva käytetään usein samassa merkityksessä kuin agglutinatiivinen.aggregaatio kasautuminen, aggregaatin muodostuminen aggregaatti yhteenliittymä, yhdistelmä kokouma, kasauma Erityisiä merkityksiä kahden tai useamman toisiinsa liitetyn koneen muodostama kokonaisuus, jolle ehdotettu suomennosta koneikko erityisesti polttomoottorin ja generaattorin yhdistelmä molekyyliryhmittymä taloustieteessä kokonaissuure datatekniikassa tietoalkioiden muodostama kokonaisuus, kooste esim. taulukko tai tietue.aggregatiivinen aggregaattia koskeva t. sellainen, joka perustuu jonkin tarkasteluun koosteena, kasaumana Suomennokseksi voisi sopia koosteinen. aggressiivinen hyökkäävä t. hyökkäävän oloinen, päällekäyvä tarmokas, toimelias, määrätietoinen Kirjoitetaan usein virheellisesti yhdellä gllä ks. Yksi vai kaksi konsonanttia. Sanaa on ruvettu käyttämään englannin esikuvan mukaisesti myös tarmokkuudesta ja innokkuudesta, johon ei välttämättä liity hyökkäävyyttä.aggressio hyökkäys, hyökkäävän tuntuinen reaktio, hyökkäävyys Kirjoitetaan usein virheellisesti yhdellä gllä.agility agiliti t. ägiliti koirien taitokoe erityisellä tehtäväradalla Taivutus etu- tai takavokaalinen agilitya agilityä.agitaatio kiihotus, yllytys etenkin poliittinen, agitointi agitaattori kiihottaja, yllyttäjä agitoida kiihottaa, yllyttää Vanhempi, nykyisin vanhahtava muoto agiteerata.agnosia tietämättömyys lääketieteessä tajuamattomuushäiriö, tiedostamattomuus agnostikko anostikko t. agnostikko ihminen, jonka mielestä ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa Vrt. agnostismi.agnostismi anostismi t. agnostismi käsitys, jonka mukaan ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa Käsite ja määritelmä on ongelmallinen, koska se edellyttää jumaluuden olemassaolon luokittelemista tiedon eikä uskon asiaksi. Toisaalta agnostismiin päätyneen ihmisen voi ehkä sanoa tehneen sellaisen luokittelun. Vrt. ateismi. Rinnakkaismuoto agnostisismi. Vastaava adjektiivi agnostinen. Ihmisestä, jonka käsitys on agnostinen, käytetään nimitystä agnostikko.agonia kuolinkamppailu agora torikokous Israelin vaihtoraha, sekelin sadasosa Alkujaan antiikin Kreikassa sotajoukon tai kansan kokous taikka paikka, jossa sellainen pidettiin. Yleisemmin julkisen toiminnan paikka, tori.agorafobia avoimen paikan kammo, torikauhu agraari agraarinen maatalouden asiantuntija t. opiskelija agraarinen maatalousyhteiskunnalle ominainen maatalousvaltainen maataloutta koskeva t. puolustava agremangi valtion suostumus ottaa vastaan toiseen maan diplomaattiedustaja Myös agrementti.agro- maatalous- pelto- agrokuitu heinäkasveista saatava kuitu, joka käytetään paperin valmistukseen agrologi maatalousalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö agronomi maatalousalan yliopistotasoisen tutkinnon suorittanut ahti evankeliumikirjan jakso Jeesuksen kärsimyshistoriaa Nykyisin yleensä vain sanassa ahtisaarna, joka tarkoittaa pääsiäistä edeltävän ajan saarnaa, jonka aiheena on jokin ahti.aids immuunikato, eräs immuunijärjestelmää vahingoittava sairaus Usein vielä kirjoitettuna AIDS, koska sana on lyhenneperäinen.aioni ajanjakso, maailmankausi ainu erään Pohjois-Japanissa asuvan kansan jäsen tämän kansan kieli Aiemmin myös muodossa aino.aitiologia etiologia ajatolla hengellinen johtaja eräässä islamin suunnassa Erityisesti Iranin oloista puhuttaessa. Myös mm. Suomen kielen perussanakirjassa ajatollah.akaasia eräitä ainavihreitä puita ja pensaita suku Acacia Virallinen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen akasia.akaatti eräs juovikas kvartsilaji, jota käytetään korukivenä akasia akaasia akateemikko akatemian jäsen arvonimi, jonka saa ansioista tieteen tai taiteen alalla Suomessa on ollut sekä akateemikon virkoja että akateemikon kunnianimiä.akateeminen yliopistoon tai korkeakouluun liittyvä tai sille ominainen, yliopistollinen akatemiaan liittyvä Usein halventavasti käytännölle vieras, pelkästään teoreettinen.akatemia useista tieteellisistä tai taiteellisista yhteisöistä tai laitoksista Useissa maissa on valtion perustama akatemiaksi kutsuttu yhteisö, johon on kutsuttu eteviä tutkijoita ja taiteilijoita. Sillä saattaa olla myös virallisia tehtäviä esimerkiksi kirjakielen huoltajana, lausuntojen antajana taikka varojen tai apurahojen jakajana. Myös erilaisia oppilaitoksia kutsutaan akatemioiksi, ja joskus sellainen on otettu laitoksen nimeen esim. Työväen akatemia.akillesjänne kinnerjänne, kantapään ja pohjelihaksen välinen jänne akklimatisoida totuttaa ilmastoon Ehdotettu suomalaisempi vastine luonnuttaa.akkommodaatio mukautuminen, mukauttaminen Erityisesti silmän mukautuminen näkemään eri etäisyyksillä olevia kohteita.akkreditoida valtuuttaa toimimaan hyväksyä todeta päteväksi kelpoistaa Vanhastaan tavallisimmin lähettilään valtuuttamisesta toimimaan muussa maassa kuin siinä, jossa hänen asemapaikkansa on, jolloin käsitteeseen sisältyy vastaanottajamaan hyväksyntä. Nykyisin vastaavasti myös tiedotusvälineen edustajan valtuuttamisesta. Joskus myös esim. valtuuttamisesta nostamaan rahoja tms. Sana on käytössä eri aloilla termimerkityksissä, jotka poikkeavat toisistaan mutta joille yhteistä on jonkinlainen hyväksyminen. Sanaa käytetään mm. sertifiointilaitoksen pätevyyden toteamisesta ja opetusta antavan laitoksen valtuuttamisesta ulkopuolisen arvioinnin perusteella.akku sähkön varaamiseen käytettävä laite tietokoneissa myös keskusyksikön osa, rekisteri, mm. laskutoimitusten suorittamiseen Lyhentymä sanasta akkumulaattori. Yleiskielessä akku tarkoittaa ensisijaisesti laitetta, johon voidaan varata sähköenergiaa, kuten ladattavaa paristoa. Myös kuvaannollisesti ladata akkuja rentoutua, viittaa ajatukseen henkisen energian keräämisestä arkikielessä akkulataamo mielisairaala.akkulturaatio sopeutuminen t. sopeuttaminen toiseen kulttuuriin akkumulaatio kasautuminen, kerääntyminen akkumulaattori sähkön tai muun energian varaamiseen käytettävä laite Yleensä vanhentunut muoto, nyk. lyhentynyt sanaksi akku. Automobiilissa on akkumulaattori, mutta autossa on akku.akkumuloida kerätä, kasata, varata akkuraatti tarkka, täsmällinen Kyseessä on arkikielessä käytetty, englannin sanaan accurate tai ruotsin sanaan akkurat perustuva sana.akkusatiivi eräs sijamuoto, jota käytetään etenkin objektin sijana Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi kohdanto. Esiintyy hyvin monissa kielissä. Suomessa akkusatiivin sijaluonne on kyseenalainen varsinainen akkusatiivimuoto on vain muutamilla pronomineilla, mm. minut, kenet, ja muutoin akkusatiivi on nominatiivin tai genetiivin kaltainen.akne finnitauti, finnien runsas esiintyminen akordi velallisen ja velkojan sopimus, jossa velkojat luopuvat osasta saataviaan konkurssin välttämiseksi musiikissa sointu historiassa viran ostaminen akribia täsmällisyys, turhantarkkuus akro- kärki-, huippu- akrobaatti tasapainotaiteilija, akrobatian suorittaja akrobatia tasapainotaiteilu Etenkin korkealla tapahtuvasta taitovoimistelusta. Usein kuvaannollisessa merkityksessä.akrofobia korkean paikan kammo akromaattinen a-kromaattinen väripoikkeamaa korjaava akromatopsia värisokeus akronyymi sana, joka on muodostettu jonkin ilmaisun sanojen alkukirjaimista, kirjainsana, lyhennesana Esimerkiksi sanan lukihäiriö alkuosa on akronyymi, koska sana on lyhennetty ilmauksesta luku- ja kirjoitushäiriö. Kyseessä on usein tuotenimi, esim. Abloy luetaan abloi Ab Lukko Oy ja Heteka Helsingin Teräskaluste. Varsin usein akronyymeiksi kutsutaan myös alkukirjainlyhenteitä, joita ei lueta sanoina esim. SMTP tämä johtuu englannin sanan acronym vastaavasta käytöstä. Varsinaisesti kuitenkin akronyymi on sana, joka on alkuperältään alkukirjainlyhenne.akryyli eräitä tavallisia tekokuituja ja niiden valmistukseen käytettyjä aineita Akryylista valmistettujen vaatteiden ominaisuuksia ovat pehmeä tuntu ja säänkestävyys.akryyliamidi yhdiste, jota syntyy eräisiin ruokiin niitä kypsennettäessä ja jota on epäilty terveydelle vaaralliseksi aksentti äänenpaino tai -korko kielen yksikön kuten tavun sävelkulku puheen kielellinen sävy, korostus kirjaimen päällä oleva tarke musiikissa isku Puheen korostuksesta puhuttaessa aksentti tarkoittaa usein erityisesti vierasta korostusta eli puhujan omaa äidinkieltä heijastavaa ääntämistapaa. Aksenttimerkeiksi sanotaan useita diakriittisiä merkkejä, etenkin akuuttia acute. Sellainen merkki esim. kirjaimessa saattaa osoittaa aksenttia 1. merkityksessä painoa, mutta sillä voi olla aivan muitakin tehtäviä esim. unkarissa pituusmerkki.akseptoida hyväksyä maksettavaksi, tunnustaa vekseli Myös akseptata.aksiaalinen akselin suuntainen aksidenssi epäolennainen, satunnainen ominaisuus epäolennaisuus tilapäinen kirjapainotyö kaunoladelma musiikissa tilapäinen etumerkki aksiisi valmistevero aksiomaattinen sellainen, joka lähtee pienestä joukosta oletettuja perusväittämiä, aksioomia, ja johtaa niistä väittämiä yksinomaan loogisella päättelyllä Erityisesti matematiikassa. Aksiooma ei tällöin tarkoita itsestäänselvyyttä vaan oletettua lähtökohtaa. Erikseen on tutkittava, mitkä ovat sellaisia tilanteita, joissa aksioomat voimassa eli joihin aksiomaattisen päättelyn tulokset pätevät.aksiooma perusväittämä aksiomaattisessa päättelyssä selviö, itsestäänselvyys Rinnakkaismuoto aksiomi.aksonometria suuntaisperspektiivi Perspektiivikuva, jossa kuvattavan kohteen yhdensuuntaiset suorat kuvautuvat yhdensuuntaisina.aksonometrinen suuntaisperspektiivin mukainen, aksonometriaan kuuluva aksoplasma hermosolun solulima akti juhlallinen toimitus toiminta, tapahtuma alastontutkielma asiakirja arkikielessä sukupuoliakti, yhdyntä aktiivat kirjapidossa varat, vastaavat aktiivi verbien pääluokka, jossa subjekti ilmaisee tekijän aktiivinen henkilö järjestössä tms. yhdyssanojen alkuosana myös aktiivinen Vrt. passiivi. Joskus aktiivi aktiivinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistaaktiivinen toimiva, vaikuttava aloitteellinen, toiminnan käynnistävä vientivoittoinen kauppatase aktiivimuotoinen toimelias Vastakohta passiivinen.aktino- säde-, säteily- aktio toimintakokonaisuus, toimenpide fysiikassa vaikutus virkasyyte aktivaatio aktivoiminen aktivoinnin tulos, aktivoituneisuus esiintymä, ilmentymä jonka aktivoiminen on luonut aktivaattori aktivoiva aine t. laite t. ihminen aktivismi aktiivinen poliittinen toiminta Erityisesti Suomessa Venäjän vallan aikana esiintynyt liike, joka pyrki irrottamaan Suomen Venäjästä. Sukulaissanoista ks. ismi.aktivisti aktivismin harjoittaja tai kannattaja aktiviteetti toiminta aktivoida tehdä aktiiviseksi aktori nuorempi työntekijä mentoroinnissa, mentoroitava käyttäjärooli ohjemistokehityksessä toimija virallinen syyttäjä aktuaalinen todellinen ajankohtainen Harvinaisia rinnakkaismuotoja aktuaali, aktuelli.aktuaari asiakirjoja vastaanottava ja säilyttävä virkailija eräs tilastoalan virkanimike vakuutusmatemaatikko aktualisoida ajankohtaistaa, aktuaalistaa aktualiteetti ajankohtaisuus, aktuaalisuus aku- kuulo- akupunktio- akunasta akupunktionasta, jota käytetään laihdutuskeinona korvaan kiinnitettynä akupunktio pistelyhoito Neulojen pistely ihon erityisiin akupunktiopisteisiin esimerkiksi kivun lievittämiseksi. Rinnakkaismuoto, jota jotkut pitävät parempana akupunktuuri.akustiikka äänioppi tilan ääniominaisuudet kuuluvuus, kaikuvuus akustinen akustiikkaa koskeva ääniopillinen, äänellinen akuutti äkillinen, nopeasti kehittyvä eräs diakriittinen merkki acute korkea tai nouseva intonaatio heleä vokaali Etenkin lääketieteen terminä kroonisen vastakohtana.akvaario seiniltään ainakin osittain läpinäkyvä astia, jossa pidetään eläviä kaloja tai muita vesieläimiä tai -kasveja Myös kuvaannollisesti lasiseinäisestä tilasta taikka sellaiseksi kuvitellusta, näytteillä olevasta.akvaattinen vesi-, vettä koskeva t. veteen liittyvä akvamariini sinisen vihreä väri sininen tai vihreä kirkas berylli akvarelli vesivärimaalaus akvaristi akvaarioharrastaja t. -asiantuntija akvatinta pinta- tai syväsyövytys kuvataiteessa akvaviitti eräs mausteviinatyyppi, mausteena mm. kuminaa akvedukti vesijohto, varsinkin antiikin roomalaisten rakentama maanpäällinen, kivistä muurattu al dente hampaille sopiva, hampaissa tuntuva, pastan kypsyysaste alabasteri eräs läpikuultava kipsikivi aladobi lihahyytelö kala- tai kasvishyytelö Usein pitkävokaalisena aladoobi arkikielessä suomeen mukautuneena alatoopi.alarmismi aiheeton tai liioiteltu vaarojen esittäminen Sukulaissanoista ks. ismi.alba valkea vaate, johon konfirmaatiossa pukeudutaan messupaita albatrossi isoja mustavalkoisia valtamerilintuja, heimo Diomedeidae albiino eliö, jonka kudoksista puuttuu niissä normaalisti esiintyvä väriaine pigmentti Nisäkkäissä väriaineen puutos albinismi ilmenee etenkin ihon ja turkin vaaleutena, kukissa kehälehtien vaaleutena. Siihen liittyy muita ulkoisia merkkejä, ja se on erotettava valkean väriaineen esiintymisestä valkoturkkisuudesta. Ehdotettu suomennos valkomuunnos. Joskus kirjoitettuna albino. Harvinainen rinnakkaismuoto albiini. Sanaa voidaan käyttää sekä substantiivina, jolloin se voi esiintyä yhdyssanan alkuosana esim. albiinohiiri että adjektiivina, jolloin se voi esiintyä sanaliitossa, jonka molemmat osat taipuvat esim. albiino hiiri, albiinot hiiret.albinismi väriaineen puuttuminen, ks. albiino Sukulaissanoista ks. ismi.albumi keräilykansio julkaisu Esim. valokuva-albumi, postimerkkialbumi. Julkaisuna albumi tarkoitti alkujaan kaunokirjallisia tai tieteellisiä kirjoituksia sisältävää tilapäisjulkaisua mutta nyttemmin yleisesti esimerkiksi isohkoa sarjakuvakirjasta tai äänilevyjulkaisua.aldehydi alkoholien hapettuessa syntyviä yhdisteitä ale ale t. eil eräs pintahiivaoluttyyppi, joka on suosittu mm. Isossa-Britanniassa Periaatteessa sitaattilaina englannista. Aivan eri sana kuin sanan alennusmyynti lyhentymä ale. aleatorinen sattumanvarainen erään musiikin suunnan nimityksenä aleksandriini jambin eräs muoto kuusinousuinen ja loppusoinnullinen aleksia lukemiskyvyttömyys, aivoperäinen kyvyttömyys t. vaikeus luettaessa yhdistää kirjaimia sanoiksi Vrt. afasia ja dysleksia.aleksitymia vaikeus tai kyvyttömyys tunnistaa ja ilmaista tunteita aleksityyminen aleksitymiaan kuuluva sellainen, jolla on aleksitymia alfa kreikan kirjaimiston ensimmäinen aakkonen, 945 Usein merkityksessä ensimmäinen, joka ei välttämättä tarkoita muuta kuin ensimmäiseksi nimettyä. Esimerkiksi alfasäteily on radioaktiivisen säteilyn laji, joka nimettiin ensimmäisenä. Susilaumassa alfauros on johtajauros, Joskus ilmaisussa alfa ja oomega ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu, joka kuitenkin tavallisesti esiintyy suomessa muodossa A ja O.alfalfa sinimailanen, rehumailanen eräs rehukasvi alfanumeerinen aakkosellis-numeerinen, kirjaimista ja numeromerkeistä koostuva algebra koulumatematiikassa kirjainlasku laskutoimitusten yleisiä ominaisuuksia tutkiva matematiikan haara algebrallinen algebraan kuuluva t. liittyvä yhtälöstä sellainen, joka sisältää vain yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja ja positiiviseen potenssiin korottamista luvusta sellainen, joka on algebrallisen yhtälön juuri algo- levä- algoritmi joukko toimintaohjeita, jotka esittävät yksiselitteisesti sarjan toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi Sanaa käytetään etenkin matematiikassa ja datatekniikassa.alias toiselta nimeltä, eli toinen nimi alibi todiste siitä, että on ollut muualla rikoksen tapahtuessa alienaatio vieraantuminen alikvootti musiikissa yläsävel kemiassa yms. yksi yhtäsuurista jako-osista alkali emäs Normienmukainen asu lyhytvokaalinen, mutta alkaali on varsin tavallinen ääntämys.alkaloidi eräitä orgaanisia yhdisteitä, joita esiintyy etenkin kasveissa Alkaloideilla on usein pieninäkin määrinä voimakas, usein myrkyllinen vaikutus ihmisiin ja eläimiin, ja monia niistä voidaan pitää kasvien kemiallisina puolustusaseina. Ehdotettu suomennos kasviemäs.alkemia pyrkimys muuttaa muita metalleja kullaksi, saavuttaa ikuinen nuoruus viisasten kiven avulla tai tehdä muita vastaavia taianomaisia asioita Alkemiaa on usein pidetty kemian esimuotona tai sen taikauskoisena vastineena. Eroksi voisi määritellä lähinnä sen, että kemia on alkemian nykyaikainen muoto, joka on luopunut turhiksi osoittautuneista pyrkimyksistä.alkemisti alkemian harjoittaja alkemistinen alkemiaan kuuluva alkoholi viinin, oluen, viinan yms. sisältämä päihdyttävä aine sitä sisältävä juoma kemiassa myös muista, kemiallisesti samantapaisista aineista Kemiassa kutsutaan tavallista alkoholia nimellä etanoli aik. etyylialkoholi. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.alkoholismi alkoholin liiallinen käyttö, juoppous alkoholisoitua muuttua alkoholistiksi alkoholisti alkoholia liiaksi käyttävä ihminen, juoppo alkoholoida käsitellä alkoholilla muuttaa alkoholiksi Myös muodossa alkoholisoida, mutta tällöin voi sekaantua sanaan alkoholisoitua.alkometri hengitysilman alkoholipitoisuuden mittari alkovi makuukomero, huoneen erillinen osa nukkumista varten alkyyni hiilivetyjä, jotka kuuluvat ns. asetyleenisarjaan Aiemmin myös nimellä alkiini.all right ool rait hyvä on, selvä, sovittu kaikki hyvin all stars ool staars urheilussa eri joukkueiden parhaista pelaajista koottu Ns. all stars -joukkueeseen valitseminen on käytännössä yleensä vain kunnianosoitus.alla ks. la allakka almanakka allatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lle-loppuinen ns. ulkoinen tulosija Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi ulkotulento.alleeli geenin muunnelma allegoria vertaus, vertauskuvallinen esitys Yleensä allegorian ajatellaan sisältävän suhteellisen tarkat vastineet asialle, jota se esittää, eli vertauksen eri osillakin on jonkinlaiset vastineet kuvattavassa asiassa.allegorinen vertauskuvallinen, allegoriaan perustuva allegretto allegrtto t. allegretto musiikissa keveästi esitettävä osa Sana on sitaattilaina italiasta. Käytännössä voi saattaa ääntyä yhtenä lnä.allegro alleegro t. allegro musiikissa nopeasti esitettävä osa Sana on sitaattilaina italiasta. Käytännössä voi saattaa ääntyä yhtenä lnä.allergeeni allergiaa aiheuttava aine allergeeninen allergiaa aiheuttava allergia liikaherkkyys, yliherkkyys lääketieteessä eräs liikaherkkyyden muoto Allergiassa jokin elimistöön joutunut vieras aine tai joskus elimistön omakin aine aiheuttaa tautioireita. Yleensä allergiasta puhutaan vain silloin, kun aine ei ole varsinaisesti myrkky eikä aiheuta oireita ihmisille tai eläimille. Muutenkin allergian käsitettä on etenkin lääketieteessä rajattu mm. sen oletetun toimintatavan mukaan usein vain valkuaisaineiden aiheuttamia ilmiöitä kutsutaan allergiaksi.allerginen allergian aiheuttama allergiaa sairastava allergisoida aiheuttaa allergiaa, allergistaa allianssi liitto, yhteenliittymä Sanaa käytetään mm. valtioiden välisistä liittoutumista esim. Pyhä allianssi.allitteraatio alkusointu, peräkkäisten sanojen tarkoituksellinen samanalkuisuus Suomen kielessä yleistä, usein sanojen samakantaisuudesta johtuvaa, esim. sanalla sanoen, hipi hiljaa.allo- muu-, tois-, ulko- allokaatio allokointi allokoida jakaa eri kohteisiin Esimerkiksi voimavarojen resurssien jakamisesta, tietokoneen muistin jakamisesta osiin eri datoja varten tai osakkeiden jakaminen osakeannissa tai -myynnissä määrätyille ryhmille.alloplastia kudoksen korvaaminen elottomalla aineella lääketieteessä alloplastinen alloplastiaan kuuluva allotrooppinen allotropiaan kuuluva, sen mukainen allotropia alkuaineen esiintyminen samoissa oloissa kahdessa tai useammassa fysikaalisesti erilaisessa muodossa Tunnetuin tapaus on hiilen esiintyminen tavallisena hiilenä, grafiittina ja grafeenina.alluusio epäsuora viittaus, vihjaus varsinkin kirjallisessa esityksessä Lisätietoja Kääntämisen opetussanasto, hakusana alluusio.alma mater alma mater, alma maater yliopisto Sananmukaisesti hellä äiti. Aikoinaan myös antiikin Rooman runoilijoiden useille jumalattarille antama kunnianimi. Nykyisin tyylisävyltään juhlallisesta leikilliseen vaihteleva viittaus omaan yliopistoon. Sitaattilaina latinasta pitkävokaalinen ääntämys on latinan mukainen.almanakka kirjanen, joka sisältää kalenterin ja muita tietoja Voi sisältää esim. tietoja kuun vaiheista, toripäivistä yms. Kansankielessä allakka.alpakka uushopean kauppanimi eräs laamaeläin tämän villa t. siitä ja puuvillasta tehty kangas alppi- Alpeilla esiintyvä t. Alppeihin liittyvä vuoristo-, korkeaan vuoristoon liittyvä alruuna eräs koisokasvi, Mandragora officinatorum sen juuri, jota on käytetty taikakaluna altailainen Altain vuoristossa oleva t. esiintyvä t. siihen liittyvä Altailaisiksi kieliksi kutsutaan turkkilais-, mongoli- ja tunguusikieliä, koska niiden oletetaan kehittyneen alkujaan Altain suunnalla.alter ego alter ego, alter egoo toinen minä kirjassa esiintyvä hahmo, jonka kirjailija on luonut itsensä kaltaiseksi ihmisen jossakin yhteydessä omaksuma toinen rooli kaksoisolento hyvin läheinen ystävä, sukulaissielu Periaatteessa sitaattilaina latinasta pitkävokaalinen ääntämys on latinan mukainen.alternatiivi vaihtoehto alternoida vuorotella, vaihdella alteroida musiikissa muunnella, muuntaa altisti alttoviulun, -torven tai -saksofonin soittaja altruismi epäitsekkyys, toiminta toisten hyväksi oman edun vastaisestikin Alkujaan sana tarkoittaa tietoista toisten edun ajattelemista. Biologiassa, etenkin evoluutioteoriassa, sitä käytetään tarkoittamaan geenien määräämää toimintatapaa, joka on yksilön edun vastainen mutta koituu muiden hyväksi. Sukulaissanoista ks. ismi.alttari kirkon kuorin koroke, jolla jumalanpalvelus toimitetaan temppelin pöytämäinen koroke, jolla uhrimenot suoritetaan altto musiikissa matala ääni, etenkin matala naisen- tai lapsenääni matalaääninen viulu, alttoviulu alumiini eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Al alumni korkeakoulun entinen opiskelija, joka on suorittanut tutkinnon oppilas suojattu, turvatti, elätti Sanaa käytetään yliopiston, korkeakoulun, ammattikorkeakoulun tms. entisestä opiskelijasta varsinkin toiminnassa, jossa pyritään oppilaitoksen ja sen entisten opiskelijoiden väliseen yhteydenpitoon alumnitoiminnassa. Sanan muut merkitykset ovat vanhempia ja lähes hävinneet käytöstä. aluna alumiinin ja kaliumin kaksoissuola, alumiinikaliumsulfaatti-dodekahydraatti, AlKSO42 times 12middotH2O Käytetään mm. desinfiointiin.alveolaarinen hammasvalli- Alveolaarinen äänne on sellainen, jossa kieli koskettaa ylähampaiden takana olevaa hammasvallia, esim. n-äänne.amalgaami elohopean ja jonkin muun metallin seos Käytetään mm. hampaiden paikkaamiseen.amanuenssi eräistä virkailijoista käytetty nimitys amatsoni hyvin roteva nainen, voimanainen historiassa antiikin Kreikan taruston erääseen sotaisaan naiskansaan kuuluva soturi amatööri harrastaja, harrastelija Erit. urheilijasta, ammattilaisen vastakohtana. Periaatteessa amatööriurheilija ei saisi lainkaan ansaita urheilulla, mutta tulkinnat ovat aikojen kuluessa vaihdelleet. Muissa yhteyksissä usein halventavasti, etenkin johdoksessa amatöörimäinen.ambidekstria molempikätisyys Se, että vasen ja oikea käsi ovat suunnilleen yhtä käteviä.ambidekstrinen molempikätinen ambientti ympäröivä eräällä menetelmällä värjätty paperi taustavalosta johtuva heijastus ambiguiteetti monitulkintaisuus, monimerkityksisyys, monimielisyys ambitio ambitio t. ambiittio kunnianhimoinen tavoite kunnianhimo ambivalenssi ambivalenttisuus ambivalentti kahtaalle vetävä tai suuntautuva Esimerkiksi elämyksestä, joka herättää sekä miellyttäviä että vastenmielisiä tunteita.ambly- heikko-, huono- ambra kaskelotin suolistoon erittyvä aine, jota käytetään arvokkaana hajusteena meripihka ambrosia antiikin Kreikan tarustossa jumalten nauttima ruoka, joka yhdessä nektarin kanssa antoi heille kuolemattomuuden ambulanssi sairaankuljetusauto liikkuva tai liikuteltava sairaanhoitoyksikkö ameba ameeba ameeba valejalkaisiin kuuluva alkueläin Nykyisten normien mukainen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen ameba.amen aamen t. amen aamen ametisti kvartsin violetti muunnos Käytetään jalokivenä.amfetamiini eräs keskushermostoa kiihottava huume amfi- kahtaalle-, molemminpuolinen amfibinen sekä vedessä että maalla elävä tai kulkeva amfibio sekä vedessä että maalla kulkeva ajoneuvo amfibinen eliö amfiteatteri katoton teatteri, jossa portaittain kohoava katsomo ympäröi näyttämöä amfora muinainen ruukku esim. viinin säilytykseen vanha mittayksikkö, n. 25,5 L amino- typpeä sisältävä aminohappo ryhmä kemiallisia yhdisteitä, joista proteiinit koostuvat amiraali ylimmän arvoluokan meriupseeri eräs päiväperhonen amiraliteetti Ison-Britannian meriministeriö amiraalikunta ammoniakki eräs typen ja vedyn yhdiste, NH4 arkikielessä sen vesiliuos amnesia muistinmenetys amnestia yleinen armahdus amnio- vesikalvo- amok hulluus, raivokohtaus vaativa koe, koettelemus antropologiassa alkukantaisissa yhteisöissä esiintyvä mielenhäiriö, joka ilmenee raivokohtauksina Johtuu malaijikielen sanasta amuk, joka tarkoittaa eräänlaista väkivaltaista raivokohtausta. Sana amok usein yhdyssanana amok-juoksu on ruvennut tarkoittamaan mieletöntä riehumista yleensä. Toisaalta sanan amok-juoksu on koettu tarkoittavan myös vaativaa koetta tai koettelemusta, kujanjuoksua.amoraalinen moraalista riippumaton, moraalin alaan kuulumaton, ei-moraalinen moraalinvastainen, epämoraalinen Kaksimerkityksisyyden takia on parempi käyttää muuta ilmaisua, esim. muu kuin moraalinen.amorfinen ei-kiteinen kiinteä aine amoriini lapseksi kuvattu lemmenhaltija, Amor-hahmo ampeeri amppeeri tai ampeeri sähkövirran voimakkuuden perusyksikkö SI-järjestelmässä, tunnus A Normien mukaisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttiaamplifikaatio tyylillinen laajennus, laajentaminen, kehittely amplitudi värähdysliikkeen laajuus, värähtelyn ääripisteiden etäisyys toisistaan Normienmukainen asu lyhytvokaalinen, mutta ääntämystä amplituudi esiintyy.amppeeri ampeeri amppeli riippuva kukka-astia maljamainen riippulamppu ampulli lääkeputki, joka on sulatettu umpinaiseksi voide- tms. pullo amputaatio ruumiinosan poistaminen leikkaamalla amputoida suorittaa amputaatio amuletti mukana kannettava taikakalu, jonka uskotaan tuovan onnea amylo- tärkkelys- an sich an zih itsessään Sitaattilaina saksasta.anaalinen peräaukon kautta tehtävä t. tapahtuva, peräaukkoon liittyvä freudilaisuudessa ihmisen kehitysvaiheesta, jossa peräaukon toiminnoilla on psyykkisesti keskeinen merkitys anabaptismi uudestikastamisliike Eräistä baptismin suuntauksista niiden vastustajien aiemmin käyttämä nimitys. Sukulaissanoista ks. ismi.anabolinen ruumiinvaihduntaa anaboliaa koskeva tai siihen liittyvä Erityisesti anaboliset steroidit ovat hormonivalmisteita, joita käytetään lääketieteelliseen hoitoon ja doping-aineena etenkin lihasmassan kasvattamiseen.anaerobinen an-aerobinen ilmaa happea tarvitsematon ja sietämätön Monet bakteerit ovat anaerobisia eli kasvavat vain hapettomissa oloissa.anafora sanan tai ilmaisun toistaminen peräkkäisten lauseiden virkkeiden alussa Esimerkki Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus.anaforinen puheessa tai tekstissä taaksepäin viittaava Esim. anaforinen pronomini.anaforminen anamorfinen anafylaktinen yliherkkyydestä kuten allergiasta johtuva anagrammi kirjainleikki, jossa kirjainten järjestystä muutellaan sanasta tai sanoista näin muodostettu ilmaisu Yleensä tuloksen halutaan sisältävän oikeita sanoja tai ainakin oikeiden sanojen näköisiä ilmaisuja. Esimerkiksi nimen Jukka Korpela yksi anagrammi on Jurpo Kelakka. Lisätietoja Tero Vilkesalon Anagrammiessee. anakoluutti virkkeen alun ja lopun yhteensopimattomuus Tämä tarkoittaa, että virkkeen osat eivät kieliopilliselta rakenteeltaan sovi yhteen. Esim. Meidän täytyy pyrkiä lisäämään tuotantoa ja vähennettävä menoja. Pitää olla esim. - - ja vähentämään menoja. Johtuu yleensä siitä, että ajatus katkeaa välillä ja kirjoittaja unohtaa, mitä oli sanonut tai kirjoittanut aiemmin. Usein kirjoittaja on horjunut kahden ilmaisutyypin välillä esim. täytyy pyrkiä ja on pyrittävä ja sitten päätyy käyttämään toista tyyppiä virkkeen alussa ja toista lopussa.anakronismi väärään aikaan sijoittaminen aikaansa kuulumaton ilmiö Esimerkiksi elokuvassa oleva virhe, jossa joku käyttää esinettä tai käsitettä, joka ei ollut tunnettu sinä aikana, jota elokuva kuvaa. Sukulaissanoista ks. ismi.anakruusi runon esitahti, nousutahti analfabeetti luku- ja kirjoitustaidoton ihminen analgeetti kipulääke analogia vastaavuus, yhdenmukaisuus, verrattavuus vastaava ilmiö tms. Monimutkaisia asioita voidaan yrittää selittää rinnastamalla niitä yksinkertaisempiin tai tutumpiin tällöin voidaan sekä sitä, mihin rinnastetaan, että itse rinnastamista sanoa analogiaksi. Vrt. metafora. Yhdyssanoissa usein analogia- analoginen.analoginen muu kuin digitaalinen samantapainen, verrattavissa oleva, analogiaan perustuva analysoida eritellä, tutkia osiin jakamalla, jäsentää, tehdä analyysi analytiikka analyysien tekeminen, analysointi analyysi erittely, jäsentely Kemiassa aineen koostumuksen selvittäminen. Matematiikassa usein erityisesti differentiaali- ja integraalilaskenta, raja-arvon käsitettä käyttävät matematiikan alat. Taivutuksessa ovat sekä analyysia että analyysiä mahdollisia.analyytikko analyysejä tekevä, varsinkin sijoitus- ja yritystutkija analyyttinen erittelevä, analyysiin pyrkivä tai perustuva Kielitieteessä ilmaisu, joka muodostuu erillisistä sanoista, vastakohtana synteettiselle.anamneesi potilasta koskevat muistinvaraiset esitiedot t. niiden kysyminen Potilaalta, hänen omaiseltaan tai saattajaltaan kysyttävät tiedot mm. sairauden alkamisesta ja kulusta taikka niiden kysyminen. anamnestinen anamneesiin kuuluva t. perustuva anamorfinen sellainen kuvan tallennus- ja siirtomuoto, jonka mittasuhteet ovat pystysuunnassa erilaiset kuin vaakasuunnassa Anamorfisuus tarkoittaa sitä, että kuvan mittasuhteita talletuksen tai siirron ajaksi muuttamalla saadaan teknisiltä mittasuhteiltaan erilaiseen talletustilaan tai lähetteeseen mahdutettua suurempi määrä kuvainformaatiota kuin käsittelemällä kuvaa esitysmittasuhteissa. Anamorfisessa tallennusmuodossa voidaan esim. laajakangaselokuvan kuva tallennusvaiheessa venyttää pystysuunnassa normaalin TV-kuvan korkuiseksi. Jos TV tukee anamorfisuutta, se katseluvaiheessa litistää kuvan taas oikean muotoiseksi. Etuna on, että esim. DVDhen ei talleteta ylä- ja alareunan mustia palkkeja kuten letterbox-muodossa, joten tilaa on enemmän itse kuvan tarkkaan tallentamiseen.anapesti ylenevä kolmitavuinen runojalka anarkia sekasorto hallituksettomuus Yleiskielessä anarkia tarkoittaa yleensä sekasorron ja laittomuuden tilaa, usein hyvin kielteisesti, joskus leikillisesti. Toisaalta monet tarkoittavat sillä myönteistä vapauden tilaa, rajoittavan hallintokoneiston puutetta. Näiden välimaastoon sijoittuu sanan merkitys esim. lauseessa Internet on anarkia, jolla tarkoitetaan osittain virheellisesti, että internettiä ei kukaan hallitse eikä ohjaile. Vrt. anarkismi.anarkkinen anarkian tilassa oleva anarkismi yhteiskunnallinen suuntaus, joka pyrkii poistamaan hallitusvallan Vrt. anarkia.anatomi anatomiaa yleensä ammatikseen tutkiva, anatomian tutkija Nykyisin usein virheellisesti muodossa anatomisti englannin sanan anatomist vaikutuksesta.anatomia oppi eliöiden rakenteesta eliöiden rakenne andante andnte t. ndante musiikissa hitaasti käyden, kävellen esitettävä sävellyksen osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.andantino andantino musiikissa andantea hiukan nopeammin esitettävä sävellyksen osa Sana on sitaattilaina italiasta.andragogiikka aikuiskasvatusoppi, aikuisopetus, aikuiskoulutus, aikuispedagogiikka andro- mies- uros-, koiras- hede- androgeeni mieshormoni, koirashormoni androgeeninen koiras-, uros-, miespuolinen androgynia kaksineuvoisuus, androgyynisyys androgyyni kaksineuvoinen eliö, hermafrodiitti sukupuoleton androidi ihmistä muistuttava keinotekoinen olento, robotti tieteiskuvitelmissa andropaussi vanhenevan miehen oireisto, jonka arvellaan johtuvan mieshormonin tuotannon vähenemisestä, miehen vaihdevuodet aneeminen vähäverinen Sekä lääketieteen terminä, jolloin kuvastaa etenkin punasolujen ja hemoglobiinin vähyyttä, että kansanomaisissa käsityksissä vaivojen syistä. Usein kuvaannollisesti heikko.anekdootti juttu, tarina kasku Tarinantapainen, lyhyt, usein hiukan kärkevä kertomus yleensä jostakusta ihmisestä tai tärkeästä tapahtumasta. Anekdootti voi olla hiukan huvittava tai se voi tähdätä vain esimerkiksi ihmisen luonteen kuvailuun jonkin hänelle tyypillisen käyttäytymisen kertomisella.anemia aneeminen tila anemo- tuuli- anestesia nukutus tunnottomuus anestesiologi anestesialääkäri, nukutuslääkäri aneurysma sydämen tai valtimon pullistuma anfangi koristeellinen iso kappaleen alkukirjain holvinkanta angiina aiina kitarisatulehdus Lääketieteen kielessä esiintyy myös muodossa angina aina sitaattilaina latinasta.angina pectoris iina pktoris t. gina pktoris sydänkouristus, rasitusrintakipu Periaatteessa sitaattilaina latinasta, mutta yleisyytensä takia ääntyy yleensä kansanomaisessa asussa.angio- verisuoni- anglikaaninen alikaaninen Englannin valtionkirkkoon kuuluva tai sen mukainen anglismi alismi englannin kielelle ominainen ilmaisu englannin vaikutuksesta toiseen kieleen tullut ilmaisu Sanaa käytetään usein paheksuvassa merkityksessä mm. suomen kieleen tulleista ilmauksista, jotka jäljittelevät englantia esim. pitkässä juoksussa. Sukulaissanoista ks. ismi.anglisti alisti englannin kielen ja englantilaisen kulttuurin tutkija tai harrastaja anglistinen alisti englannin mukainen, anglismin sisältävä anglisismi alismi anglismi anglo- alo- englantilais-, Englanti- angloamerikkalainen alo-amerikkalainen englantilais-amerikkalainen englantilaista alkuperää oleva amerikkalainen anglosaksi alosaksi anglien ja saksien heimoista Englannissa syntyneeseen kansaan kuuluva äidinkieleltään englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva ihminen anglosaksinen alosaksinen englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva Lähinnä englantilainen tai yhdysvaltalainen angloamerikkalainen. Mm. eräistä kyseisen kulttuuripiirin vanhoista mittayksiköistä.angsti asti ahdistus, henkinen tuskatila angstinen ahdistunut, ahdistuksen vallassa oleva aniliini eräs keinotekoinen väriaine anima sielu, henki analyyttisessä psykologiassa naisarkkityyppi miehessä eli miehen tiedostamattomat naiselliset ominaisuudet vrt. animus animaalinen eläimellinen, eläin- myös kuvaannollisesti animaatio piirtämällä tai tietokoneella tehty liikkuva kuva Esim. piirretty elokuva mutta myös esim. tietokoneohjelmalla tehty peräkkäisten kuvien jakso, jonka ihminen kokee liikkuvana kuvana. Ehdotettu suomalaisempi vastine elotus.animaattori animaation tekijä Tämä sana on paljon tavallisempi kuin animoida-verbistä johdetti animoija.anime Japanista peräisin oleva piirrosfilmien animaatioiden tyylilaji animismi usko, jonka mukaan kaikilla tai monilla luonnon esineillä ja ilmiöillä on sielu, sielu-usko Sukulaissanoista ks. ismi.animoida tuottaa animaatio animus sielu, henki analyyttisessä psykologiassa miesarkkityyppi naisessa eli naisen tiedostamattomat miehiset ominaisuudet vrt. anima anioni hiukkainen, jolla on negatiivinen sähkövaraus anjovis eräs pieni kala, sardelli siitä t. kilohailista valmistettu maustesäilyke annaali vuosikirja, kertomus vuoden tapahtumista anneksi lisäke, lisäosasto historiassa apupitäjä anneksio alueen anastaminen, annektointi annektoida anastaa alue, liittää toisen valtion alueen osa itseensä annihilaatio häviäminen, täydellinen tuhoutuminen anno annoo vuonna anno dazumal annoo datsumaal kauan sitten, entisaikaan anno Domini nnoo dminii vuonna jälkeen Kristuksen syntymän, Herran vuonna Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja yleensä äännetään klassillisen latinan mukaan. Lyhennetään A.D. tai AD.annotaatio huomautus, lisätieto kommentti Puheentallennuksen yhteydessä annotaatio tarkoittaa puhetallennetta luokittelevaa, analysoivaa tai kuvaavaa oheistietoa.annuiteetti tasasuuruinen vuotuismaksu Laina voidaan sopia maksettavaksi takaisin annuiteettiperiaatteella eli siten, että kokonaismaksu lyhennys ynnä korot on joka vuosi sama. Tällöin lyhennyksen osuus aluksi pienehkö ja kasvaa ajan mittaan.anodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on positiivinen anomaalinen poikkeava, yleisen säännön vastainen anomalia poikkeavuus, ilmiö, jota yleinen sääntö ei ennusta anonymiteetti nimettömyys, nimen säilyminen salassa anonyymi nimetön, nimeään ilmoittamaton Salanimellä tai nimimerkillä esiintyvää pidetään myös anonyymina, ellei niiden takana olevaa henkilöllisyyttä yleisesti tiedetä. Teknisissä yhteyksissä voi sanalla anonyymi olla muitakin merkityksiä. Datatekniikassa esim. anonyymi FTP tarkoittaa FTP-tiedostonsiirtoa, jonka voi tehdä ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa FTP-palvelimessa.anorakki hupullinen pusero tai takki anoreksia laihuushäiriö ruokahaluttomuus Anorexia nervosa, etenkin tytöillä esiintyvä mielenterveyshäiriö, jolle on ominaista mm. lihomisen pelko ja siitä johtuva alipainoisuus. Lääketieteen kielessä joskus myös ruokahaluttomuus.anorektikko anoreksian vaivaama ihminen anorektinen anoreksian vaivaama anoreksiaan kuuluva anormaali epänormaali, säännönvastainen Vrt. abnormaali, joka on tavallisempi ja ehkä sävyltään kielteisempi sana.ansari talvikasvihuone, talvipuutarha, orangerie kasvihuone Sana tunnetaan laajasti sivistyssanakirjoissa, mutta nykyisin se on osittain väistynyt sitaattilaina-asun orangerie tieltä, osittain muuttunut tarkoittamaan kasvihuonetta yleensä tai kuvaannollisessa merkityksessä suojatut kasvuolot.antabus eräs lääke, jota käytetään alkoholismin hoidossa Aiheuttaa voimakkaan pahanolon tunteen, jos antabusta saanut käyttää alkoholia.antagonismi voimakas vastakkaisuus, vastakohtaisuus, vastakkain olo hammaslääketieteessä vastapurenta antagonisti vastustaja esim. kiivaassa kiistassa Lääketieteessä vastavaikuttaja, aine tms., jonka vaikutus on vastakkainen jonkin lääkkeen tms. vaikutukselle.antagonistinen voimakkaasti vastakkainen, vastakkaissuuntainen, vastustava antarktinen eteläisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen Voi viitata, kuten myös erisnimi Antarktis, joko vain Etelänapamantereeseen tai myös sitä ympäröivään merialueeseen. Vrt. arktinen.antasidi antasidinen aine antasidinen happoa sitova tai neutraloiva antenni johdin, joka ottaa vastaan tai lähettää sähkömagneettisia aaltoja eläimen tuntosarvet Antenni on usein erillinen, laitteesta ulos ylöspäin ulkoneva osa mutta voi olla myös laitteen sisään rakennettu.anthrax antraks pernarutto, eräs vaarallinen tartuntatauti anti- vastaan-, vasta-, vastustus- Tämä kreikasta peräisin oleva etuliite kuvaa yleensä aktiivista vastustusta tai selvää vastakohtaa, kun taas a-etuliite saattaa kuvata pelkkää ulkopuolelle asettumista. Ks. esim. asosiaalinen ja antisosiaalinen. Huomaa, että anti on myös suomen sana aivan eri merkityksessä esim. osakeanti ja se voi esiintyä yhdyssanoissakin esim. antiesite, joka siis ei tarkoita vastaesitettä. Siksi esimerkiksi antikampanja on selvemmin sanottuna vastustuskampanja.antibakteerinen bakteereja tappava t. niiden kasvua estävä antibiootti anti-biootti yleisnimitys joukolle aineita, jotka estävät eri bakteerien kasvua Alkujaan antibiootit olivat luonnosta eristettyjä aineita ensimmäisenä penisilliini, joilla havaittiin olevan lääkevaikutus. Myöhemmin niitä on opittu valmistamaan myös keinotekoisesti.antidiureettinen anti-diureettinen virtsaneritystä vähentävä antihistamiini aineita, jotka estävät histamiinin vaikutuksia Antihistamiineja käytetään mm. allergisten reaktioiden lieventämiseen.antiikki Kreikan ja Rooman muinaisaika vanhanaikainen tyyli t. esineistö Tarkkoja aikamääritteitä ei voida esittää kummankaan merkityksen osalta. Antiikin ajan voidaan katsoa loppuneen esim. 300-luvulla kansainvaelluksiin. Huonekalu- yms. tyyleistä puhuttaessa antiikki viittaa yleensä 1900-lukua edeltävään aikaan, mutta antiikkina saatetaan pitää myös jugendia, samoin jopa varhaista funktionalismia.antiikkinen antiikkiin kuuluva, niille ominainen vanhanaikainen, vanhentunut antiikva fonttien luokka, jossa kirjaimissa on pieniä pääteviivoja ja vaihteleva viivanpaksuus Kirjoissa ja lehdissä käytetään yleensä antiikvaa. Aiemmin sanaa antiikva käytettiin lähinnä vastakohtana fraktuuralle, nykyisin vastakohtana groteskille. Nykyisin käytetään englannin kielen vaikutuksesta antiikvasta myös ranskalaisperäistä sanaa serif. Joskus sana antiikva tarkoittaa yleisesti tavallista pystysuoraa fonttia vastakohtana kursiiville.antikliimaksi huippukohdasta, kliimaksista laskeutuminen Taiteessa sana tarkoittaa tyylikuviota, jossa siirrytään yleensä asteittain voimakkaasta ilmaisusta lievään, kiihkeästä toiminnasta rauhalliseen tilaan tms. Yleisemmin tarkoitetaan jännityksen tai kiihkon laukeamista tai sitä seuraavaa laskeutumista.antikolinergi eräs hermostoon vaikuttavien aineiden tyyppi Aine, joka estää välittäjäaine asetyylikoliinin toimintaa hermostossa.antikristus Kristuksen vastustaja Kristinuskon kielenkäytössä sana on peräisin lähinnä Ilmestyskirjasta ja tarkoittaa erityisesti lopun aikojen mahtavaa olentoa, joka vastustaa Kristusta ja vainoaa kristittyjä usein ajateltuna vääräksi Kristukseksi, siis Kristuksen kaltaisena esiintyväksi. Myös erinimen kirjoitusasua Antikristus käytetään ei Raamatussa.antikvaari arkik. antikvariaatti antikvaarinen vanhoja kirjoja t. muita vanhoja esineitä käsittelevä antikvariaatti vanhojen kirjojen ym. kauppa Antikvariaateiksi sanotuissa liikkeissä saatetaan käytännössä käydä kauppaa myös lehdillä, videoilla, keräilyesineillä ym. ja myydä uuttakin tavaraa, t.s. antikvariaatti saattaa olla vain hienompi nimitys divarille.antikviteetti muinaisesine muinaismuisto antilooppi yleisnimitys useille lähinnä afrikkalaisille märehtijälajeille antimateria aine, joka tavallista ainetta kohdatessaan reagoi sen kanssa siten, että ne muuttuvat energiaksi Antimateriaa on valmistettu vain yksittäisiä atomeita. Tieteiskuvitelmissa antimaterian käyttö esiintyy usein energiantuotannon muotona.antimikrobinen mikrobeja tappava t. niiden kasvua estävä Myös antimikrobiaalinen.antimoni eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Sb antinomia ristiriita kahden näennäisesti pätevän väitteen tai periaatteen välillä Keskeinen käsite Immanuel Kantin filosofiassa.antioksidantti hapettumista estävä aine Varsinkin ihmisen ravintoon sisältyvistä aineista, jotka estävät elimistölle haitallisia hapettumistapahtumia.antipasto italialainen alkuruoka, jossa on kylmiä, ruokahalua kiihottavia suupaloja antipatia voimakas vastenmielisyys antiperspirantti hikoilua estävä aine Vrt. deodorantti.antipodi maapallon vastakkaisella puolella asuva ihminen mielipiteiltään jollekulle vastakkainen ihminen kasvitieteessä siemenaiheen alkiorakon tyvipään solu t. tuma kemiassa optisesti aktiivisen yhdisteen isomeeri antisemiitti antisemitismin kannattaja antisemitismi juutalaisten vastustaminen, vainoaminen tai vihaaminen Usein poliittisena moitesanana käytetty, jolloin saattaa sanoa enemmän käyttäjästään kuin kohteesta, etenkin, koska syytös antisemitismistä sisältää melko selvän rinnastuksen juutalaisvainoihin. Sukulaissanoista ks. ismi.antiseptinen mikrobeja tuhoava Yleensä antiseptisten aineiden käytön tarkoitus on tappaa mahdollisia taudinaiheuttajia vaatteista, käsistä ym. Vrt. aseptinen.antisosiaalinen yhteiskunnanvastainen Vrt. anti- ja sosiaalinen sekä asosiaalinen.antiteesi jollekin periaatteelle vastakohtainen periaate vastakohtainen väite Esiintyy Hegelin ja myöhemmin Marxin filosofiassa kolmikon teesi - antiteesi - synteesi osana.anto- kukka- antologia kirjallisten otteiden valikoima, lukemisto runovalikoima antonyymi vastakohtaa tarkoittava sana antosyaani anto-syaani kasvien sinisiä ja punaisia väriaineita antrasiitti eräs kivihiililaji, kivihiilen pisimmälle hiiltynyt muoto antrooppinen ihmisen olemassaoloon perustuva Antrooppinen periaate tarkoittaa selitysperustetta, jonka mukaan maailman täytyy olla sellainen, että ihminen on voinut kehittyä siihen. Tämän mukaan elämme mahdollisista tai rinnakkaisista maailmoista siinä, jossa olosuhteet sattuvat olemaan suotuisat planeettojen, elämän ja ihmisen synnylle.antropo- ihmis- antropofagi ihmissyöjä antropofobia ihmispelko, ihmiskammo antropologia ihmistä tutkiva tiede Se, mikä kaikki luetaan antropologian alaan, vaihtelee suuresti. Eräs vanha suppea merkitys on suunnilleen ihmisen ruumiillisia ominaisuuksia, etenkin niiden roduittaista yms. vaihtelua, tutkiva tiede. Antropologia voidaan ymmärtää myös ihmisen tutkimiseksi eläinlajina tai alkukantaisten kulttuurien tutkimukseksi. Nykyisin yhteiskuntatieteiden piirissä vallitseva merkitys on paljolti anglosaksisesta kielenkäytöstä peräisin oleva sen mukaan antropologia on lähinnä kulttuurien vertailevaa ja yleisiä säännönmukaisuuksia etsivää tutkimusta. Suomenkieliseksi nimeksi mainitaan sanakirjoissa ihmistiede, mutta se ei ole levinnyt käyttöön, ja se voitaisiin ymmärtää väärin ihmisten harjoittama tiede. Sukulaissanoista ks. logia.antropomorfismi ihmisen kaltaiseksi kuvitteleminen Uskontotieteessä Jumalan tai jumalien käsittäminen ihmisen kaltaiseksi. Yleisemmin myös luonnonilmiöiden, teknisten järjestelmien yms. inhimilliseksi ajatteleminen.antroposentrinen ihmiskeskeinen antroposofi antroposofian kannattaja antroposofia Rudolf Steinerin perustama uskonnollis-filosofinen oppisuunta antroposofinen antroposofiaan kuuluva, sen mukainen anus peräaukko aoristi eräiden kielten verbinmuoto, joka ilmaisee tehtyä tekoa tai tapahtunutta asiaa Aoristi esiintyy mm. kreikassa, jolla Uuden testamentin alkuteksti on kirjoitettu, ja teologiassa on kehitelty ajatuskulkuja, jotka perustuvat aoristimuotojen erilaiseen tulkintaan. Varsinaisesti aoristi viittaa yksinkertaiseen tapahtumaan ilmaisematta, onko kyseessä loppuun saatettu toiminta, toistuuko tapahtuma jne. nimikin tarkoittaa alkujaan epämääräinen, rajaamaton. Sen on kuitenkin tulkittu tarkoittavan myös nimenomaan kertakaikkista, ainutkertaista tapahtumaa, lähinnä kai siksi, että ajatellaan, että muunlaisista tapahtumista käytettäisiin muita verbinmuotoja.aorto- aortta- aortta sydämestä lähtevä valtimo apaattinen tylsistynyt, välinpitämätön, apatian vallassa oleva apanaasi hallitsijahuoneen jäsenten ylläpitoon osoitetut varat määräaikainen elatusmaksu aparaatti koje, laite koneisto myös kuvaannollisesti Yleensä arkinen, usein leikillinen sana. Tarkoittaa joskus myös hallintokoneistoa tai tutkimuksen käsitteiden, menetelmien yms. koneistoa esim. viiteaparaatti lähdeviitteiden käyttö. Vanhempi muoto apparaatti. Tässä tapauksessa on yleisten sääntöjen vastaisesti vakiintunut yhden pn sisältävä asu, kenties sanan arkisuuden takia.aparatuuri kojeisto, välineistö apartheid aparthaid rotuerottelu, etenkin Etelä-Afrikassa käytössä ollut rotusorto Tarkoittaa sananmukaisesti erillisyyttä eli ihmisrotujen pitämistä erillään toisistaan mutta sana ymmärretään yleisesti rotusortoon ja valkoisen rodun ylivaltaan viittaavaksi.apache äpäacuteti apassi apassi eräs puu erään intiaanikansan jäsen suurkaupungin rikollinen Puulajin nimenä apassi tai joskus apatsi tai abatsi on suomalaistettu muoto sanasta abache kyseessä on mm. lauteisiin käytetty trooppinen puu, Triplochiton scleroxylon. Pohjois-Amerikan yhden intiaanikansan jäsentä tarkoittavana sana apassi on suomalaistettu muoto sanasta apache. Suurkaupungin alamaailmaan kuuluvaa, varsin öisin liikkuvaa rikollista tarkoittavana sana apassi lienee jäänyt pois käytöstä. Aiemmin sn tilalla oli sh tai apashi tai apai.apatia tylsistyneisyys, välinpitämättömyys, haluttomuus Sanalla voidaan tarkoittaa sairaalloista ja vakavaa tilaa. Arkipuheessa käytetään ehkä yleisemmin apaattinen-sanasta johdettua sanaa apaattisuus, jolla tarkoitetaan tavallisesti vain viitsimättömyyttä.apatsi apassi apelli lainopissa muutoksenhaku sotilasalalla käskynjako ostamisyllyke eräs miekkailuliike aperitiivi ennen ateriaa nautittava alkoholijuoma Usein aperitiivin ajatellaan lisäävän ruokahalua.apertuura avauma, aukko apertuuri optisen laitteen kuten mikroskoopin linssin aukko sellaisen laitteen valonkeräyskykyä kuvaava suure apikaalinen kärkeen kuuluva, kärki- kielenkärki- apiko- kärki- apis muinaisegyptiläisten pyhä härkä Myös apishärkä.apliitti vaalea, hienorakeinen graniitti aplodeerata osoittaa suosiota tai kiitosta kättentaputuksella Tilalle on suositeltu sanaa aplodoida.aplodi kättentaputus suosiota tai kiitosta osoitettaessa apnea hengityksen pysähtely varsinkin nukkuessa uniapnea hengityksen pysähdys apokalypsi lopun aikojen tapahtumat, varsinkin suurta tuhoa ennakoivat t. aiheuttavat, jopa maailmanloppu Sana on peräisin Raamatun Ilmestyskirjan kreikankielisestä nimestä ja mielletään yleensä kyseiseen kirjaan liittyväksi. Ilmestyskirja itse kuitenkin kuvaa nykyisen maailman tuhon lisäksi viimeisen tuomion ja uuden maailman luomisen.apokalyptinen apokalypsiin kuuluva t. sitä ennakoiva Apokalyptiset ratsastajat tarkoittaa Ilmestyskirjan Ilm. 6 neljää ratsastajaa, jotka tuovat suuren tuhon.apokryfinen Raamatun kaanonin ulkopuolelle jätetty salaperäinen apolloninen sopusointuinen, harmoninen apologeetta puolustaja, apologian esittäjä apologia puolustus, varsinkin kristinuskon älyyn vetoava puolustus apomiktinen kasvitieteessä ilman hedelmöitystä tapahtuva siemenkasvin lisääntyminen apoptoosi ohjelmoitunut solukuolema Monisoluisen eliön normaaliin kasvuun ja elämään kuuluva solujen kuoleminen, jota elimistön sisäiset mekanismit ohjaavat.aporia puheen alku- tai loppusanojen tapailu retorisena tehokeinona aposteriorinen havaintojen tai tutkimuksen jälkeen tehtävä päätelmä Vrt. a posteriori.apostille virallinen, esimerkiksi julkisen notaarin antama todistus siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut oikeus tehdä ja allekirjoittaa kyseinen asiakirja Myös pitemmin apostille-todistus. Joskus muodossa apostilla.apostilli lisäys, esim. reunahuomautus tai jälkikirjoitus joskus apostille apostoli Jeesuksen erityiseen tehtävään kutsuma opetuslapsi jonkin opin julistaja Uusi testamentti mainitsee apostoleiksi kaksitoista alkuperäistä opetuslasta ja Juudas Iskariotin tilalle kutsutun Mattiaan sekä Sauluksen Paavalin. Myöhemmin on apostoleiksi kutsuttu eri kansojen keskuudessa vaikuttaneita kristillisen lähetystyön uranuurtajia slaavien apostoli yms.. Sana on saanut myös yleisemmän merkityksen julistaja, jonkin asian ajaja, jolloin mukana on yleensä jonkinasteinen ajatus siitä, että mukana on uskonnollistyyppistä intoa ja hartautta. Apostolinkyyti tarkoittaa jalkaisin kulkemista.apostrofi heittomerkki poissa olevan puhutteleminen puheessa Sanaa ei liene mitään syytä käyttää sanan heittomerkki asemesta sen sijaan toisessa merkityksessä se on joskus ehkä tarpeen.apoteoosi jumalaksi korottaminen, jumalaksi julistaminen jumalaksi ylistäminen, ylistyslaulu apotti munkkiluostarin johtaja katolisen kirkon piirissä apparaatti aparaatti appassionato appassionato musiikissa intohimoisesti esitettävä sävellyksen osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.appellaatio apelli lainopissa appellatiivi yleisnimi Vastakohta erisnimi. Sama sana voi olla käytössä sekä appellatiivina esim. karhu eläinlajin nimenä että erisnimenä esim. Karhu sukunimenä tai tuotemerkkinä. Kielitieteen terminä yleisnimi lienee tavallisempi ja parempi kuin appellatiivi.appendisiitti umpisuolentulehdus oikeastaan umpilisäkkeen tulehdus apperseptio mieltäminen, uuden asian omaksuminen jäsentämällä se osaksi omaa ajatusmaailmaa appersipioida omaksua uutta, varsinkin uusi ärsykeaines apperseption kautta applikaatio päällikeompelu päällikekoriste kirjan kannen käsinkultaukseen liittyvä nahkapalasten asettelu datatekniikan jargonissa sovellus lääkkeen vieminen tarvittavaan elimistön kohtaan, esim. tiputus silmään, Joskus etenkin ompelumerkityksessä kirjoitusasussa aplikaatio. Vastaava verbi applikoida.applikoida koristaa päällikeompelulla asettaa, viedä esim. lääkettä johonkin onteloon Joskus myös muodossa applisoida ks. K vai sapportti osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan parapsykologiassa fyysinen kohde, joka ilmestyy selittämättömällä tavalla appositio verbin ja substantiivin yhteinen määrite kielen lauseketta seuraava samatarkoitteinen ja samassa lauseenjäsentehtävässä oleva lauseke kerrostumiskasvu esim. kasvin solunseinässä Kieliopissa saatetaan kutsua esimerkiksi lauseen nuorena hän oli vallaton jäsentä nuorena appositioksi se määrittää samalla sekä verbiä oli että substantiivia hän. Toinen kieliopillinen merkitys mm. Isossa suomen kieliopissa on sellainen aines, tyypillisimmin substantiivilauseke, joka seuraa välittömästi samatarkoitteista ja samassa lauseenjäsentehtävässä olevaa lauseketta, esimerkiksi toinen sana ilmauksessa täällä Suomessa.approbatur aprobaattur t. aprobatur alin hyväksyttävä arvosana eräissä arvosana-asteikoissa oppiaineen perusopintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakouluopintojen järjestelmässä Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein a tai appro. Laajin arvosteluasteikko josta saattaa olla vain osa käytössä on improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur.approksimaatio likiarvo likiarvon laskeminen t. muu määrittäminen, approksimointi approksimatiivinen likiarvoinen, likimääräinen approksimoida määrittää likiarvo appsi apsi arkik. sovellus, sovellusohjelma Sanaa käytetään varsinkin ns. älypuhelimille ja tableteille tehdyistä sovelluksista. Myös muodossa appi genetiivissä apin.apriorinen a prioori t. a priori ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta tehtävä olettamus Vrt. a priori ja a posteriori.apropoo sivumennen sanoen, muuten Muodostunut sitaattilainasta propos.apsidi apsis planeetan tai muun kiertolaisen radan piste, joka on auringosta kauimpana tai aurinkoa lähinnä oleva apsis puolipyöreä tila, yleensä holvattu, tavallisesti suurempaan tilaan ilman väliseinää liittyvä apteekkari apteekin omistaja apteekki lääkkeitä valmistava ja myyvä kauppa apteerata sovittaa, asettaa jakaa puiden rungot osiin, puutavaralajeiksi mahdollisimman taloudellisesti aqua akva vesi Sana on latinaa ja esiintyy joissakin sitaattilainoissa kuten aqua destillata tislattu vesi.arabeski koristeellinen viivakuviointi sävelmä, joka kiemurtelee mielikuvituksellisesti eräs balettiasento arabi arabiaa puhuviin kansoihin kuuluva suppeammin Arabian niemimaalla asuva arabia eräs seemiläinen kieli Alkujaan peräisin Arabian niemimaalta ja sitten levinnyt laajalle Välimeren etelä- ja itäpuolelle.arabikumi eräiden akaasiapuiden kasvikumi siitä tehty sidosaine t. liima Sana ei ole yhdyssana vaan johtuu sanasta arabicum arabialainen.arakno- hämähäkki- araknofobia hämähäkkien pelko aralia murattikasveihin kuuluvia kasveja, joista eräitä isolehtisiä lajeja pidetään huonekasveina araukaaria eräitä eteläamerikkalaisia ja australialaisia havupuita Myös huonekasveina ja istutettuina puina. Virallinen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen araukaria.arbitraasi välitystuomio, välimiesmenettely kurssiero ulkopuolisen henkilön arvio omaisuuden määrästä arboretum arboreettum t. arboreetum puulajipuisto Arboretumissa on esillä erilajisia puita ja pensaita, ja sitä hoidetaan puistomaisesti tai puistometsässä.arboristi puunhoitaja, joka on suorittanut erityisen kurssin arbuusi vesimeloni Myös muodossa arpuusi.areena kilpailuja varten rakennettu paikka kilpakenttä, näyttämö tai muu tapahtumapaikka etenkin kuvaannollisesti Alkujaan amfiteatterin tai sirkuksen hiekkakenttä antiikin Roomassa, usein taistelunäytöksiin käytetty. Sitten yleisemmin kilpakentistä yms., myös kuvaannollisesti. Nykyisin tavallisimmin kilpailuja varten tehdyistä rakennuksista usein sellaisten nimen osa. Joskus myös kirjoitettuna arena ks. Lyhyt vai pitkä vokaaliareiolainen kirkkohistoriassa Areioksen oppia kannattava Areios kiisti Jeesuksen jumaluuden ja opetti, että Jeesus oli luotu olento, enkeli.arenti maanvuokraus maanvuokra areometri uppovaaka aresti järjestysrikkomuksesta määrätty lyhytaikainen vapausrangaistus koulussa jälki-istunto Sanaa on käytetty etenkin sotilaskurin rikkomisesta määrätyistä rangaistuksista, mutta myös paljon lievemmistä koulun kurinpitomuodoista. Sanaa kotiaresti käytetään sekä vanhempien lapsille antamasta kiellosta lähteä illalla ulos että joissakin maissa viranomaisten mm. poliittisille toisinajattelijoille asettamista, usein pitkäaikaisista liikkumisvapauden rajoituksista.argento- hopea- argon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Ar argonautti kultaisen taljan noutajia muinaisen Kreikan tarustossa Olivat Iasonin mukana Argos-laivassa.argumentaatio perustelu, todistelu, argumenttien esittely argumentoida perustella, todistella, esittää argumentteja argumentti järkeen vetoava perustelu, todistelu matematiikassa funktiossa sellainen muuttuja, josta funktion arvo riippuu ohjelmoinnissa rakenne, joka edustaa aliohjelmalle välittyvää dataa mat. kompleksiluvun napakoordinaatistoesityksen kulma argumentum ad hominem argumentum ad hominem t. arguumntum ad hominem henkilöön käyvä argumentti Usein nimenomaan väite, joka pyrkii osoittamaan vastakkaisen väitteen vääräksi viittaamalla sen esittäjän henkilöön Esim. ehdotus on hylättävä, koska sen esittäjä elää avoliitossa. Kyseessä ei varsinaisesti ole argumentti, vaan yleensä kyse on asia-argumenttien puutteesta. Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja myös muotoa ad hominem -argumentti käytetään. Ilmaisun sisältö vaihtelee. Henkilöön käyvyys voi koskea väitettyä luonnetta, tekoja, koulutusta, henkilökohtaisia olosuhteita ym. Erilaisia argumentum ad... -ilmaisuja on useita muitakin, esim. argumentum ad populum kansaan vetoava argumentti, kuten vetoaminen yleisiin käsityksiin tai tunteisiin ks. Markku Huttusen koostetta Päättelyvirheistä. Vrt. myös ad hominem.aristokraatti ylimys, aateliseen tms. yläluokkaan, aristokratia kuuluva aristokraattinen ylimyksellinen, ylhäinen ylimysvaltainen aristokratia ylimystö, aatelinen tms. yläluokka ylimysvalta, harvainvalta aristoteelinen Aristoteleen oppien mukainen t. niihin perustuva aritmeettinen laskennollinen, aritmetiikkaan kuuluva Useissa matematiikan termeissä erikoismerkityksessä, esim. aritmeettinen keskiarvo tarkoittaa ns. tavallista keskiarvoa lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä erotukseksi muista keskiarvokäsitteistä, ja aritmeettinen sarja on lukujono, jossa peräkkäisten lukujen erotus on vakio esim. 10, 12, 14, 16, ....aritmetiikka laskuoppi, laskento, luvuilla laskeminen arjalainen indoeurooppalaisten kielten ja kansojen itäiseen ryhmään kuuluva indoeurooppalainen yleensä natsien rotuopissa ns. pohjoiseen rotuun kuuluva, ylempirotuinen Varsinaisesti arjalaisia kieliä ovat ns. indoiranilaiset kielet, joita on puhuttu ja puhutaan nykyisen Intian ja Iranin alueella.arkaainen muinainen, muinaisaikaan kuuluva arkadi pylväiden kannattamien holvikaaien rivi Arkadipelit tarkoittaa erästä graafisten tietokonepelien tyyppiä.arkadinen ihannoidun luonnon- tai maalaismaiseman kaltainen, idyllinen arkaismi arkaismi vanhanaikainen ilmaisu tai ilmiö, etenkin kielellinen arkaisoiva arkaisoiva t. arkaisoiva vanhanaikaista jäljittelevä arkaistinen arkaistinen t. arkaistinen vanhanaikainen, muinaisaikainen, etenkin kielellinen ilmaisu arkeo- muinais- arkeobakteeri yksisoluisia eliöitä, jotka aineenvaihdunnaltaan poikkeavat muista eliöistä Arkeobakteereihin Archaeobacteria tai Archaea kuuluu mm. eliöitä, jotka saavat energiansa hajottamalla metaania tai rikkiyhdisteitä. Yleensä käytetään suomen kielessä nimitystä arkkibakteeri, mutta tämä on epäloogista, koska alkuosaa archaeo- kreikan arkhaios- muinainen vastaa suomessa yleensä arkeo-, kun taas arkki- vastaa alkuosaa archi- kreikan arkhi- pää.arkeologia tieteenala, joka tutkii kulttuurien esinejäänteitä, muinaistiede Sukulaissanoista ks. logia.arkipelagi saaristomeri, runsassaarinen merialue Rinnakkaismuoto arkkipelagi vastaisi alkuperäistä kreikan sanaa, mutta yhden kn muoto on tullut suomeen ruotsista.arkki- pää-, yli- Alkujaan kreikan etuliite ja siksi etupäässä kreikkalaisperäisissä sanoissa mutta myös yleistynyt muutenkin käytettäväksi, esim. arkkivihollinen päävastustaja, perivihollinen. Huomaa, että joissakin arkki-alkuisissa sanoissa esim. arkkikoko alkuosa tarkoittaa arkkia tavallisessa merkityksessä kuten paperiarkkia.arkkiatri arvonimi, joka Suomessa annetaan yhdelle ansioituneelle lääkärille kerrallaan arkkibakteeri arkeobakteeri arkkieliö arkeobakteeri arkkipelagi arkipelagi arkkitehti rakennusten ja asemakaavojen, sisustusten yms. suunnittelija rakenteiden suunnittelija etenkin tietotekniikassa Suomessa arkkitehti-nimitystä saa itsestään käyttää vain korkeakoulussa arkkitehdin tutkinnon suorittanut opistotason vastaava tutkinto on rakennusarkkitehdin tutkinto. Sanaa käytetään muutoin väljästi myös yleensä jonkin suunnittelijasta, esim. uudistuksen pääarkkitehti, ja tietotekniikassa yleisesti tietojärjestelmän tms. rakenteiden suunnittelijasta. Suositeltu taivutus on takavokaalinen arkkitehtia jne., mutta etuvokaalinen arkkitehtiä jne. on paljon tavallisempi.arkkitehtoninen rakennustaiteellinen, arkkitehtuurin alaan kuuluva arkkitehtuuri rakennustaide, rakennusten yms. suunnittelu perusrakenne Vanhassa merkityksessä sana tarkoittaa rakennusten suunnittelun taiteellista puolta laajasti ymmärrettynä. Etenkin tietokonealalla sanaa on ruvettu käyttämään järjestelmien yleisestä rakenteesta, rakenneperiaatteista esim. tietokonearkkitehtuuri ei suinkaan tarkoita rakennusten suunnittelua tietokoneella vaan tietokonejärjestelmän teknisten perusratkaisujen kokonaisuutta.arkkityyppi yleispätevä ajatusmuoto tai peruskuva, joka on ihmiskunnan menneiden sukupolvien kokemusten perintöä ja sijaitsee kollektiivisessa piilotajunnassa Alkujaan Carl Jungin psykologian peruskäsitteitä, sittemmin muuallakin käytetty.arkontti korkein virkamies eräissä muinaisen Kreikan kaupunkivaltioissa arktika arktisilla alueilla pesivien lintujen massamuutto touko-kesäkuussa arktinen pohjoisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen Usein kuvaannollisessa merkityksessä yleensä kylmistä oloista. Vrt. antarktinen.armanjakki Lounais-Ranskassa Gersin alueella valmistettu viinistä tislattu viina Nimitys armanjakki on samaan tapaan suojattu kuin konjakki. Aiemmin sitaattilainana armagnac.armatuuri varusteet, koneiden ja laitteiden osat Kaikki varusteet, jotka kuuluvat koneeseen tai laitteeseen, jotta se olisi käyttökunnossa. Niitä voivat olla esimerkiksi hanat, venttiilit ja painemittarit. armeerata vahvistaa, suojata esim. teräksellä armeija sotavoimat, puolustusvoimat maasotavoimat eräs sotatoimiyhtymätaso kuvaannollisesti suuri joukko Sanalla on siis kuvaannollisen käytön lisäksi kolme eritasoista merkitystä se voi tarkoittaa valtakunnan sotavoimia kokonaisuutena tai niihin kuuluvia maavoimia siis meri- ja ilmavoimat pois lukien tai maavoimien osana olevaa suurta sotatoimiyksikköä. Sotatoimiyksikkönä armeija tarkoittaa epäloogisesti suurempaa yksikköä kuin armeijakunta. Sanaa armeija käytetään myös organisaatioista, jotka on järjestetty joissakin suhteissa sotilaallisesti, esim. Pelastusarmeija.aromaattinen tuoksuva, runsasarominen aromi tuoksu, etenkin vivahteikas ruuan tai juoman tuoksu aronia ruusukasveihin kuuluvia koriste- ja marjapensaita arrakki eräs väkevien alkoholi juomien tyyppi arroganssi röyhkeys, arroganttisuus arrogantti röyhkeä, julkea, kopea Tämän sanan käytöllä voidaan syytös toisen huonosta käytöksestä verhota sivistyssanaan.arseeni eräs myrkyllinen alkuaine, kemiallinen merkki As arsenaali asevarasto arkikielessä keinojen valikoima arsenikki arseenitrioksidi aiemmin arseeni Ainakin salapoliisiromaaneissa usein myrkyttämiseen käytetty aine.arsina vanha venäläinen pituusmitta, noin 0,71 metriä art deco ardek eräs taideteollisuuden ja sisustustaiteen tyyli Vaikutti 1. ja 2. maailmansodan välisenä aikana.art director graafinen suunnittelija, ulkoasusuunnittelija Usein lyhennettynä AD.art nouveau arnuv jugendista etenkin ranskassa ja englannissa käytetty nimitys artefakti teennäinen, luonnoton, keinotekoinen luomus ihmisen tekemä esine vastakohtana luonnon muodostamalle lääketietessä tutkimuslöydös, joka ei johdu tutkittavasta kohteesta vaan esim. tutkimusmenetelmän virheestä tai näytteen saastumisesta Myös asuissa artefakta, artifakti ja artifakta, mutta sanakirjojen mukainen asu on artefakti. Ehdotettu suomalaisempi vastine teennös.artenomi käsi- ja taideteollisuusalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut arterio- valtimo- artesaani käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut artikkeli toimitettu kirjoitus lehdessä t. kokoomateoksessa substantiivin määräisyyttä tai epämääräisyyttä osoittava sana t. pääte valikoimaan kuuluva tuote Lehtikielessä artikkeli tarkoittaa usein määrätyntyyppistä kirjoitusta eri lehdissä osittain erityyppistä, esimerkiksi laajahkoa ja perusteellista kirjoitusta.artikla sopimuksen tai lain kohta, pykälä artikulaatio ääntäminen Usein yksittäisten äänteiden muodostuksesta mutta myös puheen kokonaisuudesta, esim. hyvä artikulaatio selkeä puhe.artikuloida ääntää, lausua ilmaista jäsentää Ensisijaisesti puheesta, mutta kuvaannollisesti myös kirjallisesta ilmaisusta, esim. artikuloida mielipiteensä, ja pinnan tai kappaleen jäsentelystä rakennustaiteessa.artisti viihdyttävä ja esiintyvä taiteilija Tyylisävyltään hienostuneeksi tarkoitettu sana, jota kuitenkin käytetään yleensä viihteen alalla toimivista laulajista, sirkustaiteilijoista jne.artistinen taiteellinen artriitti niveltulehdus artro- nivel- artroosi nivelrikko, nivelkuluma, muu kuin tulehduksellinen nivelsairaus asbesti eräiden tulenkestävien mineraalikuitujen nimitys Asbestin käyttö on vähentynyt, kun sen terveysriskit on huomattu. Toisaalta sanaa on ruvettu käyttämään kuvaannollisesti, esim. pukeutua asbestipukuun suojautua henkisesti arvostelulta.asbestoosi asbestin aiheuttama pölykeuhko aseksuaalinen ei-seksuaalinen, sukupuoleton asendentti takenevaa polvea oleva sukulainen, esi-isiin kuuluva uudemmasta kielimuodosta vanhempaan siirtyvä Vrt. desendentti. Myös asendentti ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistaaseptiikka aseptiset menetelmät t. niiden käyttö aseptinen tartunta-aineista suhteellisen vapaa Lääketieteessä aseptinen menetelmä tai väline tarkoittaa sellaista, jossa pyritään ennalta estämään tauteja aiheuttavien mikrobien pääsy. Vrt. antiseptinen.asessori eräs virkanimike etenkin oikeus- ja hallintovirastoissa Asessori on kollegiaalisen viraston kollegion jäsen. Esim. hovioikeuden asessori, tuomiokapitulin asessori.asetoni kemiassa eräs neste, dimetyyliketoni Käytetään mm. liuotteena. Asetonia muodostuu myös ihmiselimistössä. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.asetti pieni lautanen esim. leipää varten asetyleeni eräs kaasumainen, helposti räjähtävä hiilivety asetyylisalisyylihappo eräs yleisesti käytetty kuume- ym. lääke Tullut tunnetuksi varsinkin kauppanimellä Aspirinreg ja siitä väännetyllä nimellä aspiriini.asfaltti asvaltti t. asfaltti asvaltti asiditeetti happamuusaste Aineen happamuuden taso mitattavissa olevana suureena pH.asido- hapan-, happo- asidofilus eräs maitohappobakteeri, Lactobacillus acidophilus Sana esiintyy etenkin tällä bakteerilla hapatettujen tuotteiden nimissä, esim. asidofiluspiimä A-piimä.askeesi kieltäytyminen nautinnoista, etenkin uskonnollisista syistä askeetti askeesin harjoittaja, nautinnoista kieltäytyvä askeettinen karu, koruton askeesille ominainen, siihen sisältyvä Kuvaannollinen, miedontunut merkitys esim. askeettinen sisustus on nykyisin tavallisempi kuin askeesiin viittaava.asketismi askeettinen elämäntapa, askeettisuus askorbiinihappo eräs sokereita muistuttava orgaaninen yhdiste, sama kuin C-vitamiini Lisätään ruokiin paitsi vitamiinivaikutuksen takia myös säilöntäaineeksi. asosiaalinen yhteiskuntaan sopeutumaton Vrt. antisosiaalinen.aspartaami eräs keinotekoinen makeutusaine aspekti näkökohta, näkökulma eräs verbin ominaisuus mm. venäjän kielessä kahden taivaankappaleen keskinäinen asema Maasta nähtynä lajisto, joka luonnehtii kasviyhdyskuntaa kasvukauden jonakin ajankohtana Kieliopissa aspekti koskee etenkin sitä, ajatellaanko toiminta hetkelliseksi vai jatkuvaksi.aspiraatio äänteeseen, etenkin klusiiliin liittyvä hn kaltainen henkäys loppukahdennus Esimerkiksi englannin p-äänteessä on melko voimakas aspiraatio, joka erottaa sen selvästi b-äänteestä. Usein aspiraatio merkitään pienellä hlla ph, mutta mistään h-äänteestä ei ole kyse. Aspiraatio esiintyy eri kielissä eriasteisena suomessa sitä ei juurikaan esiinny. Suomen kieliopeissa on aspiraatioksi harhaanjohtavasti kutsuttu myös seuraavan sanan alkukonsonantin kaltaista sananloppuista konsonanttia, loppuhenkosta, esim. kirjoitetun kielen sanan mene lopussa esiintyvää konsonanttia mene sinne menes sinne, mene pois menep pois asiallinen nimitys on loppukahdennus.aspirantti virkaan tai asemaan pyrkijä, hakija, kokelas aspiriini asetyylisalisyylihaposta usein virheellisesti käytetty nimitys joskus särkylääkettä yleisesti tarkoittavanakin sanana Aspirin on rekisteröity tavaramerkki.aspiroida ääntää äänne henkäysloppuisena eli niin, että siinä esiintyy aspiraatio aspiroitua ääntyä henkäysloppuisena muuttua henkäysloppuiseksi eli aspiraation sisältäväksi Kielihistoriassa voidaan puhua äänteen aspiroitumisesta siinä merkityksessä, että äänteessä, jossa ei aiemmin esiintynyt aspiraatiota, rupeaa esiintymään henkäysloppu. Tavallisempaa on kuitenkin, että sana esiintyy muodossa aspiroitunut, jolloin yleensä tarkoitetaan vain sitä, että äänteessä esiintyy aspiraatio, ottamatta kantaa aspiraation syntyyn.assertiivinen itseensä luottava, vakuuttava Varsinkin viestinnästä, jossa oma näkemys tuodaan esiin selkeästi, päättäväisesti ja rauhallisesti.assimilaatio samanlaistuminen, yhtäläistyminen, assimiloituminen assimiloida muuttaa samankaltaiseksi, itsensä kaltaiseksi Usein melko kuvaannollisesti esimerkiksi ihmisten sulauttamisesta yhteiskuntaan niin, että he joissakin suhteissa omaksuvat valtaväestön tapoja ja elämänmuodon.assimiloitua muuttua samankaltaiseksi Esim. kielitieteessä äänteen muuttumisesta toisen äänteen kaltaiseksi. Vrt. dissimiloitua.assistentti arkik. avustaa, toimia assistenttina assistentti asistentti t. assistentti avustaja, apulainen, etenkin yliopistollisena virkanimikkeenä Sanaa käytetään nykyisin myös mm. yritysten monitoimisihteereistä. Sanan asusta ks. Yksi vai kaksi konsonanttia.assonanssi puolisointu, epätäydellinen loppusointu assosiaatio liityntä, liittymä mielleyhtymä liitto Varsinkin sanojen ja asioiden yhdistymisestä toisiinsa ihmisen mielessä sekä jonkin asian mieleen tulemisesta jonkin ärsykkeenä toimivan sanan tai tapahtuman takia.assosiatiivinen mielteiden yhdistymiseen perustuva matematiikassa liitäntälakia noudattava assosiationismi assosiaatioiden merkitystä korostava psykologian suunta assosioida yhdistää etenkin mielteitä liittää liittoon assyriologia muinaisen Assyrian ja Babylonian Kaksoisvirranmaan tutkimus Sukulaissanoista ks. logia.asteekki atsteekki asteenikko leptosomi asteeninen leptosominen astenia lääketieteessä heikkous, voimattomuus asteriski tähteä muistuttava kirjoitusmerkki Joskus kirjoitettuna asteriksi, ehkä nimen Asterix vaikutuksesta.asteroidi pikkuplaneetta, aurinkoa kiertävä, planeettaa pienempi kappale eräs geometrinen kuvio, hyposykloidi astma kohtauksittainen hengenahdistus astmaattinen astmaa poteva astman aiheuttama astmaatikko astmaa poteva ihminen astraalinen tähtiä koskeva, tähti- Uskomuksia koskevissa yhteyksissä, esim. astraaliruumis. Tähtitieteessä käytetty tähtiin viittaava sivistyssana on sideerinen.astro- tähti- astrologia Tähdistä ennustaminen ja sitä palveleva tähtien liikkeiden tutkiminen. Astrologialle on ominaista käsitys, jonka mukaan tähtitaivaan tapahtumat, esimerkiksi planeettojen näennäiset kohtaamiset, vaikuttavat maanpäällisiin tapahtumiin. Huomaa, että vaikka -logia usein tarkoittaa tieteenalaa, astrologia on vakiintunut muuhun merkitykseen vrt. astronomia. Sukulaissanoista ks. logia.astronautti avaruuslentäjä astronomi tähtitieteen astronomian tutkija astronomia tähtien ja avaruuden tieteellinen tutkiminen, tähtitiede Astronomia tutkii varsinaisten tähtien omavaloisten taivaankappaleiden ohella myös planeettoja, komeettoja, tähtienvälistä ainetta, avaruuden tuntemattomia säteilylähteitä yms. Vrt. astrologia.astronominen tähtitieteeseen astronomiaan kuuluva t. liittyvä valtavan suuri Koska tähtitieteessä etäisyydet, massat yms. ovat usein hyvin suuria, ovat sanat astronominen ja tähtitieteellinen saaneet myös kuvaannollisen merkityksen.asuuri taivaansininen asvaltti päällysteaine, joka on valmistettu bitumista ja kiviaineksesta geologiassa eräänlainen luonnossa syntynyt sitkainen, usein suurina massoina asvalttijärvinä esiintyvä seos luonnonasvaltti Yleisempi kirjoitusasu on vielä asfaltti, ja se on Suomen kielen perussanakirjassa päähakusanana. Ks. Vieras vai kotoinen kirjain.asyklinen epäsyklinen Erityisesti kemiasa ei-rengasrakenteinen, avoketjuinen. Kasviopissa lehtiasennoltaan kierteinen kukka.asymmetria symmetrian puute, epäsymmetria asymmetrinen epäsymmetrinen asymptootti suora käyrä, jota äärettömiin ulottuva käyrä rajatta lähenee asyndeettinen sidesanaton Kieliopissa sanojen rinnasteisista yhdistelmistä, joista puuttuu sidesana konjunktio kuten ja. Esimerkkejä mennen tullen, kesät talvet.asyndeton sidesanaton asyndeettinen rinnasteisten sanojen yhdistelmä asynkroninen tahdistamaton eriaikainen Vastakohta synkroninen.asyyli turvapaikka hoitola, hyväntekeväisyyslaitos kemiassa happoradikaali atavismi sellaisen perinnöllisen piirteen ilmeneminen, joka on ollut sukupolvien ajan piilossa Sukulaissanoista ks. ismi.ateismi ateismi jumalauskon puuttuminen, käsitys, jonka mukaan Jumalaa t. jumalia ei ole olemassa Yleensä tätä nimitystä käytetään vain ajattelusta, johon sisältyy jonkinlaisen kannan ottaminen kysymykseen jumaluuden olemassaolosta, vastakohtana agnostismille ja täydelliselle välinpitämättömyydelle uskonnollisista asioista. Käsitteeseen liitetään usein myös aktiivinen kirkon- ja uskonnonvastaisuus. Selvintä olisi käyttää sanaa kaikista käsityksistä, joihin sisältyy se, että jumalolentoja ei ole olemassa. Sukulaissanoista ks. ismi.ateljee kuvaamataiteilijan työhuone valokuvaamo muotiliike atero- valtimo- ateroskleroosi atero-skleroosi valtimoiden rasvakovettumistauti Sairaus, jossa valtimoiden sisäpintaan muodostuu rasvapaksuntumia, jotka myöhemmin mahdollisesti kalkkiutuvat ja ahtauttavat suonen. atesti kirjallinen todistus Esim. aitoustodistus.atlantismi atlanttisten suhteiden korostaminen Käytännössä lähinnä Yhdysvaltain ja Länsi-Euroopan välisen yhteistyön ajaminen etenkin vastakohtana vain Euroopan sisäiselle yhteistyölle.atlantti miestä esittävä patsas rakennusten kannatinpylväissä atlanttinen Atlantin valtamereen t. sitä ympäröiviin maihin liittyvä Atlantissa elävä Geopolitiikassassa Pohjois-Atlantin ympärillä olevien maiden ja alueiden, etenkin läntisen Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan välisiä siteitä ja yhteistyön tarvetta korostavasta ajattelusta. Biologiassa vain Atlantissa tai sen rannikkoseuduilla elävä eliölaji. Ilmaisu atlanttinen kausi tarkoittaa ajanjaksoa noin 5 500 - 3 000 eKr. ns. lämpökauden aikana.atlas kartasto suuri kuvateos eräs selkärangan nikama eräs satiinisidoksinen, kiiltävä silkkikangas Taivutus atlas atlaksen atlasta.atleetikko ruumiinrakennetyypiltään vankkarakenteinen, lihaksikas ihminen atleetti ruumiillisesti hyvin voimakas ihminen Usein lievästi väheksyvän sävyinen, ehkä vihjaten hengenlahjojen vähäisyyteen.at-merkki ät-merkki atmosfääri ilmapiiri, tunnelma, paikan henki ilmakehä atolli kehämäinen koralliriutta tavallisesti Tyynellämerellä atomaarinen atomitasolle kuuluva, atomitason atomi alkuaineen pienin osanen jonkin kokonaisuuden pienin jakamaton osa Alkuaineen atomi on sen pienin osanen, jolla vielä on kyseisen aineen ominaisuudet. Alkujaan sana tarkoittaa jakamatonta, ja tämän mukaisesti se on saanut myös väljentynyttä käyttöä muilla aloilla. Alkuaineen atomi voi kuitenkin hajota fissiossa nykyisin sanotaankin, että atomi on alkuaineen pienin kemiallisesti jakamaton osanen.atomismi käsitys, jonka mukaan maailmankaikkeus on selitettävissä atomitasolta lähtien yleisesti ajatus kokonaisuuden jäännöksettömästä selittämisestä pienimpien osasten pohjalta atomioppi Usein tieteellinen moitesana, jolla vastustajaa syytetään siitä, että hän ei näe metsää puilta. Sukulaissanoista ks. ismi.atomisoida jakaa atomeiksi myös kuvaannollisesti käsittää atomin kaltaiseksi atonaalinen ei-tonaalinen, kaksitoistasävel- atooppinen atopiaaan liittyvä atopiaa sairastava atopia luontainen yliherkkyys, eräs allergian muoto t. allergia sanan suppeammassa merkityksessä elimen t. kudoksen sijainti väärässä paikassa atrappi jäljitelmä, joka laukaisee jonkin reaktion Esimerkiksi linnunkuva, jota käytetään houkuttelemaan lintuja paikalle, siis keinotekoinen houkutuslintu.atrium atrium t. aatrium Antiikin aikana rikkaan roomalaisen talon keskellä oleva huone, jonka katossa oli valoaukko. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.atriumtalo rivitalotyyppi, jossa kuhunkin asuntoon liittyy piha, jota ympäröi seinä kolmelta suunnalta Saanut vaikutteita atrium-rakenteesta mutta ei vastaa sitä.atrofia surkastuminen, kuihtuminen atrofinen surkastunut, kuihtunut atseotrooppinen sellainen nesteseos, josta vakiokiehumispisteessä syntyvän höyryn koostumus on sama kuin nesteseoksen itsensä atsimuutti tähden ja zeniittipisteen kautta kulkevan pystytason ja meridiaanitason välinen kulma Atsimuutti ilmaisee ilmansuunnan, jossa tähtitieteellinen kohde näkyy.atsoto- typpi Myös lyhentyneenä atsot- tai atso-.atsoryhmä eräitä typpeä sisältäviä molekyylin osia, jotka tekevät aineen värilliseksi atsoväri väriaineena käytetty atsoyhdiste atsoyhdiste synteettinen orgaaninen yhdiste, joka sisältää atsoryhmän atsteekki erään nykyisen Meksikon alueella asuneen muinaisen intiaanikansan jäsen Nykyisin suomen kielen lautakunta suosittaa nimelle asua asteekki. Ks. Mixteekki, misteekki vai kielenhuollon misteikki Asu asteekki on kuitenkin jäänyt harvinaisuudeksi, ja jopa kirjoitusasu azteekki on yleisempi.attasea diplomatiassa lähetystöavustaja Sanaa attaseasalkku on käytetty erääntyyppisistä asiakirjasalkuista. Aiemmin sn tilalla oli sh tai .attentaatti poliittinen murha tai murhayritys tai tuhotyö attika vaakasuora koristeosa, joka on rakennuksen kattolistan yllä atto- triljoonasosa- SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-18, tunnus a attrahoida vetää puoleensa attraktio puoleensa vetäminen, vetovoima attrappi atrappi attribuoida panna t. määrittää jokin jonkun nimiin Esim. määrittää tai ilmoittaa taideteos jonkun taiteilijan tai koulukunnan tuotteeksi.attributiivi määrite, joka ei kongruoi pääsanansa kanssa attribuutio attribuointi, jonkin paneminen jonkun nimiin attribuutti määrite, jotakin luonnehtiva tai rajaava määrittävä sana tai ilmaisu Kieliopissa suppeammin substantiivin välitön määrite.au contraire okötrer päinvastoin au naturel onatyrl sellaisenaan, ilman lisäkkeitä Esim. omeletti au naturel on munakas, jossa ei ole mitään täytettä. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti luonnollisella tavalla, luonnollisesti. au pair aupair t. oper kotiapulainen, joka asuu isäntäväen luona samanarvoinen Periaatteessa sitaattilaina ranskasta, merkitykseltään samassa asemassa. Tarkoittaa suomessa yleensä tyttöä, joka matkustaa ulkomaille kotiapulaiseksi perheeseen ja saa palkaksi asunnon, ruuan ja ehkä taskurahaa. Alkujaan määritteenä esim. au pair -tyttö, nykyisin yleisesti substantiivina, joskus yhteen kirjoitettuna aupair.au revoir oorövuaar näkemiin Sitaattilaina ranskasta.audienssi vastaanotto, tapaaminen Virallisesti sanaa käytetään korkea-arvoisen henkilön myöntämästä tapaamismahdollisuudesta. Leikillisesti sitä käytetään yleensä tapaamisesta, jota toinen osapuoli on pyytänyt.audio yhdyssanan alkuosana kuulo- itsenäisenä sanana äänentallennus ja -toisto Itsenäisenä sanana puhekielessä myös äänentallennuksen tai -toiston järjestelmä äänisignaali.audiovisuaalinen kuulo- tai näköaistin piiriin kuuluva, ääneen tai kuvaan ja usein niiden yhdistelmään perustuva Lyhennetään usein AV. Vrt. auditiivinen, visuaalinen.audit tarkastus, arviointi, auditointi auditiivinen kuuloaistia koskeva, kuuloon perustuva auditoida tarkastaa, arvioida Sana on tullut käyttöön englannin sanan audit vastineeksi. Kielitoimisto ei suosita sitä yleiseen käyttöön vaan esittää, että suomessa voidaan käyttää sanaa arvioida. Englannin sanaa audit käytetään usein terminluonteisesti tarkoittamaan virallista, ulkopuolisen tekemää tarkastusta tai arviointia, joka ehkä tehdään jostakin erityisestä syystä, kuten tilintarkastusta.auditorio luentosali, esitelmäsali kuulijakunta auguuri ennustajapappi muinaisessa Roomassa auksino- pituuskasvu- auktori kirjan tekijä eliölajin tieteellisen nimen antaja auktorisoida valtuuttaa virallisesti Myös muodossa auktorisoida. Varsinkin tietoteknisissä yhteyksissä esiintyy nykyisin englannin vaikutuksesta muoto autorisoida, jota sanakirjat eivät yleensä tunne.auktoritatiivinen arvovaltainen ohjeellinen, virallinen määräävä, ratkaiseva Myös asussa autoritatiivinen, mutta Nykysuomen sivistyssanakirja suosittaa kllista muotoa, joka on myös yleisempi. Toisaalta kumpikin muoto sekaantuu kovin helposti sanaan autoritaarinen. Useimmiten suomalaisempi vastine kuten arvovaltainen tai virallinen on selvempi.auktoriteetti tietojensa tai asemansa takia kunnioitettu ja arvostettu henkilö käskyvaltainen henkilö sellaisen henkilön asema aupair au pair aura ihmistä ympäröivä oletettu kenttä parapsykologiassa väljemmin kohteeseen liittyvä tunnelma, lataus, mielikuva tms. kohtauksen ennakko-oireet lääketieteessä Sana on eri alkuperää kuin kyntämisvälinettä tarkoittava aura, joka on vanha lainasana.aureus kultaraha muinaisessa Roomassa Vastasi 25 denaaria.auro- kulta- aurora auroora t. aurora aamurusko Sana on sitaattilaina latinasta ja esiintyy myös isolla alkukirjaimella kirjoitettuna erisnimenä, tarkoittamassa aamuruskon jumalatarta.auskultaatio auskultointi auskultantti opetus- tai virastoharjoittelija Yleensä kyse on jonkin pätevyyden saavuttamiseksi tarvittavasta pakollisesta harjoittelusta, joka on esimerkiksi opettamista valvonnan ja ohjauksen alaisena tai osallistumista tuomioistuimen työskentelyyn.auskultoida olla auskultanttina lääketieteessä tutkia kuuntelemalla, kuunnella auspiisit enteet ennustaminen käskyvalta australidi austrasialaiseen rotuun Australian alkuasukkaisiin kuuluva ihminen australopithecus australopitekus erääseen sukupuuttoon kuolleeseen sukuun kuuluva ihmistä muistuttava eläin Voidaan kirjoittaa myös tieteellisten nimien sääntöjen mukaan kursiivilla ja versaalialkuisena Australopithecus. Tätä menettelyä käytetään etenkin viitattaessa eri australopithecuslajeihin, esim. Australopithecus afarensis. Sananmukaisesti etelänapina, jota nimeä myös aiemmin käytettiin suomenkielisenä nimenä.austro- itävaltalais- etelän- Esim. sanat austromarxismi ja austrofasismi tarkoittavat kyseisten ideologioiden itävaltalaisia muotoja tällöin alkuliite johtuu Itävallan latinankielisestä nimestä Austria. Joissakin sivistyssanoissa ja nimissä austro- johtuu latinan etelää tarkoittavasta sanasta ja viittaa usein erityisesti Australiaan esim. austroaasialainen, Austronesia.autarkia omavaraisuus, itseriittoisuus, omillaan toimeen tuleminen autentikoida varmistaa aitous, aidontaa, todentaa Autentikointi tarkoitta sen varmistamista, kuka tai mikä on tietokoneen, tietojärjestelmän tms. käyttäjänä viestinnän toisena osapuolena. Esimerkiksi salasanan käyttö on yksi autentikointimenetelmä, joskaan ei aina kovin luotettava. Myös asussa autentisoida ks. K vai sautenttinen aito, aitoperäinen auteur otöör tekijä Sana on sitaattilaina ranskasta. Sivistyssanana sitä käytetään etenkin elokuva-alalla puhuttaessa ohjaajasta elokuvan varsinaisena tekijänä ja elokuvasta taiteena.autismi psyykkinen kehityshäiriö, jossa yhteys muihin ihmisiin on vakavasti häiriytynyt tai lähes katkennut sisäänpäin kääntyminen, sairaalloinen omiin ajatuksiin vaipuminen autistinen ihminen, jolla on autismi autismille ominainen auto- itse-, oma-, automaattinen autoa koskeva Osa auto-alkuisista sanoista viittaa autoihin, osa taas on kreikkalaisperäisiä lainasanoja, joissa etuliite on peräisin sanasta, jonka merkitys on itse. Näillä on se yhteys, että auto kulkuneuvon nimenä on lyhentymä sanasta automobiili itseliikkuva.autobiografia omaelämäkerta, ihmisen itsestään kirjoittama biografia autodidakti itseoppinut autoerotiikka omaan itseen kohdistuva erotiikka autografi omakätinen kirjoitus, etenkin nimikirjoitus autoimmuuni omaa kudosta vastaan immuuni Autoimmuunitaudissa elimistön puolustusjärjestelmä, joka normaalisti tuhoaa taudinaiheuttajia ja muita vieraita aineksia, suuntautuu omia kudoksia vastaan. autoimmunisaatio immunisoituminen omaa kudosta vastaan, autoimmuunitauti autokefaalinen riippumaton, hallinnoltaan itsenäinen kirkko autoklaavi painekeitin Paineastia, jossa aineita kuumennetaan korkeassa lämpötilassa ja paineessa. autokraatti itsevaltias autokratia itsevaltius automaatio automaattiseksi tekeminen, automatisointi automaatti laite tai järjestelmä, joka itsenäisesti suorittaa jonkin suhteellisen mutkikkaan tehtävän yhdyssanan alkuosana myös automaattinen automaattikirjoitus väitetty yliluonnollinen ilmiö, jossa esim. kuollut ohjaa kirjoittajan kättä automaattinen itsetoimiva, itsestään tapahtuva t. toimiva Yleensä viittaa automaattiin, jolloin sana koneellinen usein ilmaisisi asian riittävän selvästi. Joskus myös ihmisen toiminnasta, suunnilleen samassa merkityksessä kuin spontaani.automarket suurmyymälä, hypermarket Nimi viittaa siihen, että asiakkaiden oletetaan tulevan omalla autolla. Tyypillisesti automarket sijaitsee vilkkaan liikenneväylän varrella mutta suhteellisen kaukana asutuksesta, ja sen yhteydessä on iso pysäköintialue.automatiikka automaattilaitteisto t. sen käyttö t. sen toiminta automatisoida tehdä automaattiseksi Käsitteeseen sisältyy usein ihmistyön korvaaminen automaattien suorittamalla työllä. Ehdotettu rinnakkaismuoto automaattistaa.autonomia sisäinen itsehallinto sisäinen itsenäisyys Sanan merkitys poliittisessa kielenkäytössä vaihtelee suppeasta paikallisesta päätösoikeudesta lähes itsenäisyyteen. Suomen historiassa sana tarkoittaa erityisesti Suomen erityisasemaa Venäjän valtakunnan osana v. 1809 - 1917. Taiteenteoriassa autonomia viittaa teoksen tarkastelemiseen sisäisesti itsenäisenä, syntytaustastaan riippumattomana.autonominen omista asioistaan määräävä, autonomian omaava sisäsyntyinen tahdosta riippumaton hermosto Biologiassa sana viittaa sisäisistä syistä eikä ulkoisista ärsykkeistä johtuviin kasvu- ja muihin tapahtumiin.autopilotti automaattinen ohjauslaite, automaattiohjaus Vrt. auto- ja pilotti.autoplastia ihmisen t. muun eliön oman kudoksen siirto toiseen paikkaan Esim. oman ihon siirto palovamman korjaamiseksi. Myös muodossa autoplastiikka.autoplastinen autoplastiaan kuuluva autopsia ruumiinavaus autorisoida auktorisoida autoritaarinen hallitsemaan ja määräilemään pyrkivä käskyvaltaan perustuva Myös autoritäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä.autoritatiivinen paremmin auktoritatiivinen autosomi kromosomi, joka ei ole sukupuolikromosomi avant-garde avantgarde t. avgrd kärkijoukko, etujoukko Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Myös kirjoitusasuissa avant garde ja avantgarde.avantgardismi Uusien ilmaisukeinojen kokeilu taiteessa. Sukulaissanoista ks. ismi.avatar sijaishahmo, käyttäjää edustava hahmo virtuaalisessa maailmassa Avatarilla on näkyvä, ihmismuotoinen tai muu ulkoasu ja muita ominaisuuksia, jotka käyttäjä on halunnut avatarilleen antaa. Taivutus avatar avatarin avataria. Joskus yksikkömuoto kirjoitetaan selvyyden vuoksi avatari. Peräisin samasta sanasta kuin avatara. avatara jumalan, etenkin Vinun, ruumiillistuma hindulaisuudessa avec avek t. avk seuralaisen kera seuralainen konjakin t. liköörin kanssa Periaatteessa sitaattilaina ranskasta, jossa sana on prepositio ja tarkoittaa kanssa, seurassa. Sitä on ruvettu käyttämään mm. konjakin tai liköörin tilaamisesta tai nauttimisesta kahvin keralla sekä seuralaisen puolison tms. tuomisesta kutsuille. Kutsukortissa avec täten tarkoittaa käytännössä yleensä, että kutsu on kahdelle, joskin kutsujalla saattaa olla oma käsityksensä siitä, keitä sopii tuoda seuralaisena. Arkikielessä sanasta on muodostunut myös substantiivi, esim. tulla mukaan avecina avekkina.aversio torjuminen, inho, vastenmielisyys aviisi vanhahtavasti, leikillisesti sanomalehti avis avis t. avi ilmoitus, lyhyt kirjallinen tiedonanto lintu Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Esiintyy etenkin EU-asioista puhuttaessa, varsinkin tarkoittamassa lausuntoa, joka koskee jäsenyyttä hakevan maan soveltuvuutta EUn jäseneksi. Samoin kirjoitettava mutta aivan eri alkuperää oleva sana esiintyy myös latinassa, merkityksessä lintu suomessa se esiintyy joskus sitaattilainassa rara avis tai avis rara harvinainen lintu, yleensä kuvaannollisessa merkityksessä harvinaisuus, esim. harvinainen vieras.avisointi pankin ilmoitus saapuneesta tai suoritettavasta maksusta avokado avokaado t. avokado eräs puulaji Persea americana ja sen hedelmä Usein sitaattilainana kirjoitettu avocado. Normienmukainen kirjoitusasu lyhytvokaalinen, mutta avokaado on tavallinen ääntämys. Joskus mainitaan rinnakkaisnimeksi alligaattorinpäärynä, mutta sitä tuskin juurikaan käytetään.ayrshire eiiir eräs Suomessa yleinen nautarotu Ruskean ja valkean kirjava lypsykarjarotu. Nimi lyhennetään usein ay, joka luetaan tav. kirjaimittain aa yy.azeri erääseen lähinnä Azerbaidanissa asuvaan kansaan kuuluva tämän kansan kieli baari pienehkö liiketila yksinkertaista ruokailua tai juomista varten tila, jossa tarjoillaan juomia korkean pöydän ääressä pienmyymälä eräs paineen yksikkö Mittayksikkömerkitys on itse asiassa eri alkuperää oleva sana yksikkö baari tunnus bar tulisi korvata SI-järjestelmän mukaisella yksiköllä pascal 1 bar 100 kPa. Jos baaria kuitenkin käytetään yksikkönä ja lauseyhteys vaatii taivuttamista, on parempi käyttää nimeä esim. 10 baariin kuin tunnusta, koska sääntöjen mukainen tunnusten taivutus johtaa outoihin asuihin esim. 10 bariin. Englannin kielessä bar tarkoittaa mm. pitkulaista pöytää sekä sellaisen käyttöä alkoholijuomien tarjoiluun. Suomessa sanaa ruvettiin käyttämään myös kahviloista, ruokaloista yms. ja eräässä vaiheessa myös muodinomaisesti pienmyymälöistä yleensä housubaari yms..baasis perusta, pohja, lähtökohta baby beibi beibi baby shower beibi shaur vauvakutsut raskaana olevan naisen hemmottelemiseksi järjestettävät amerikkalaistyyliset kutsutbabysitter beibisitterbabysitter beibisitter lapsenvahti vauvanistuin bacchus bakkus viininjuonti, alkoholin käyttö juhlimiseen, kosteat juhlat taipumus sellaiseen viininjumala Erisnimenä Bacchus on muinaisten kreikkalaisten viininjumalan nimi latinan mukaisessa asussa. Sitä käytetään usein gemenalla kirjoitettuna myös kuvaamaan houkutusta runsaaseen juomiseen ja juomista itseään.backgammon bäk-gämön eräs kahden hengen lautapeli, jota usein pelataan rahapanoksin bagatelli pikkuseikka, mitätön asia pieni musiikkikappale, näytelmä tai kirjallinen teos bagatellisoida vähätellä, väheksyä, pitää bagatellina bagel beigel Ääntämyksen mukaista kirjoitusasua beigel esiintyy jonkin verran. Kielitoimisto on ehdottanut sanaa bagelrinkeli, joka kuitenkaan ei juuri ole tullut käyttöön. bahaismi bahaismi eräs 1800-luvulla lähinnä islamin pohjalta syntynyt uskonto Bahaismi pyrkii yhdistämään eri uskonnot ja ihmiskunnan. Rinnakkaisnimityksiä bahai, myös kirjoitusasuissa bahai ja bah, bahai-usko ja bahailaisuus.bahuvriihi eräs yhdyssanatyyppi Bahuvriihi on merkitykseltään adjektiivinen, ja muotoa XY oleva bahuvriihi tarkoittaa sellainen, jonka Ytä luonnehtii sana X. Bahuvriihejä ovat esim. harmaaparta sellainen, jonka parta on harmaa ja märkäkorva. Usein myös kirjoitusasussa bahuvrihi. baitti byte bajadeeri intialainen ammattitanssijatar, etenkin hindulaisessa temppelissä bakeliitti eräs kovamuovi bakkanaali hurjat juomingit Yleensä monikollisena bakkanaalit. Myös yleisesti hurjasta juhlimisesta.bakteeri eräitä alkeistumallisia pieneliöitä Yleiseen mielikuvaan bakteereista vaikuttaa, että jotkin bakteerit ovat vaarallisia taudinaiheuttajia. Sana bakteeri esiintyy myös eräiden varsinaisiin bakteereihin kuulumattomien eliöryhmien nimissä arkeobakteeri, syanobakteeri.bakteremia bakteeriverisyys, bakteerien esiintyminen veressä Myös asussa bakteriemia.bakterio- bakteeri- bakteriologia bakteereja tutkiva tieteenhaara Sukulaissanoista ks. logia.bakteriosiini yleisnimitys bakteerin tuottamille proteiineille, jotka estävät muiden bakteerien kasvua balalaikka venäläisperäinen, kolmikulmainen, pitkäkaulainen kielisoitin Joskus myös venäjänmukaisessa kirjoitusasussa balalaika.balansoida tasapainottaa pysytellä tasapainossa balanssi tasapaino saldo, tilin molemmat puolet yhtä suuriksi tekevä tasoituserä edestakaisin liikkuva koneen osa, esim. kellon liipotin baletti taidetanssi, joka esitetään näyttämöllä musiikin säestyksellä taidetanssin musiikki taidetanssia esittävä joukkue tai laitos balkanisoida balkkanisoida t. balkanisoida hajottaa alue valtiollisesti ja poliittisesti erillisiin, usein keskenään riiteleviin ja sotiviinkin osiin Tätä sanaa yleisempi on sen passiivijohdos balkanisoitua ja tämän muoto balkanisoituminen, joilla käytännössä usein viitataan hajaantuneisuuden tilaan. Alkujaan tällaisilla ilmaisuilla on viitattu Balkanin niemimaan valtiolliseen hajaantumiseen 1900-luvun alussa myöhemmin sillä on luonnehdittu mm. siirtomaavaltojen hajoamisessa tapahtunutta kehitystä. Ääntämyksestä ks. Yksi vai kaksi konsonanttia balladi ballaadi t. balladi laulelma, joka esittää jonkin usein tunteisiin vetoavan tarinan Normien mukainen asu lyhytvokaalinen, mutta pitkävokaalinen ääntämys ehkä tavallisempi.balleriina baletin tanssijatar Kirjoitusasu usein ja mm. Suomen kielen perussanakirjassa lyhytvokaalinen ballerina, jolloin sana on käsitettävissä sitaattilainaksi italiasta.ballistiikka heittoliikettä tutkiva tiede Myös ammusten liikettä voidaan tarkastella heittoliikkeenä.ballistinen heittoliikkeessä oleva heittoliikettä koskeva Erityisesti ballistinen ohjus pitkän matkan ohjus, mannertenvälinen ohjus.balneo- kylpy- balsa erään puun balsapuu Ochroma pyramidale pehmeä ja kevyt puuaines eräs seuratanssi, valssin muunnos balsami palsami balsamoidan palsamoida baltti balttilainen ihminen balttilainen virolainen, latvialainen tai liettualainen erääseen indoeurooppalaisten kielten ryhmään kuuluva sellaista kieltä puhuvaan kansaan kuuluva Itämerta t. Itämerenmaita koskeva historiassa myös Liivinmaan saksalainen Sana Baltia on Itämeren itä- ja kaakkoispuoleisten maiden yhteisnimitys, kun taas Baltian maat tarkoittaa suppeammin Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Sana balttilainen voi viitata jopa yleisesti Itämeren alueeseen tai em. alueisiin tai niiden asukkaisiin. Kielistä puhuttaessa balttilainen tarkoittaa kieliryhmää, johon kuuluvat nykykielistä latvia ja liettua mutta ei viro, hävinneistä kielistä muinaispreussi.balusteri pieni, tavallisesti päärynänmuotoinen pylväs balustradi reunakaide tai rintanoja, tavallisesti balusterien tukema bambu isoja, puuvartisia trooppisia heinäkasveja sellaisen varsi rakennusaineena banaali lattea, tylsä, tympeä, arkipäiväinen Yleensä halventavassa merkityksessä, mutta esim. matematiikassa banaali eli triviaali ratkaisu tarkoittaa sellaista ratkaisua, joka on aivan ilmeinen ja siksi suhteellisen mielenkiinnoton.banaani eräs trooppinen viljelykasvi Musa paradisiaca ja sen pitkulainen hedelmä Banaanipotku tai vain banaani tarkoittaa jalkapallossa kierteistä potkua, jossa liikerata kaartuu hiukan banaanin tapaan. Banaanitasavalta tai banaanivaltio on väheksyvä nimitys Keski-Amerikan valtioille, joiden taloudessa keskeinen osa on hedelmänviljelyllä ja jotka ovat riippuvaisia yhdysvaltalaisista yrityksistä. Banaanikärpänen Drosophila melanogaster on perinnöllisyystieteessä tärkeä tutkimuskohde mm. siksi, että sen kromosomit ovat suuren kokonsa takia helpommin tutkittavissa kuin muiden lajien.banalisoida tehdä latteaksi, banaaliksi Ehdotettu rinnakkaismuoto banaalistaa.banaliteetti arkipäiväisyys, latteus, banaalisuus band bändi banderolli pitkänomainen, etenkin kulkueessa kannettava juliste paperinauha, joka on sikarin, kirjan tms. ympärillä, vyöte bandiitti rosvo, ryöväri bandy bändy t. bändi jääpallo yhdyssanoissa vastaavantyyppisistä lajeista Esim. salibandy sisätiloissa pelattava jääpalloa muistuttava peli, sähly.banketti juhla-ateria, yleensä luonteeltaan virallinen välitasanne, joka on tehty pengerryksen luiskaan bankrotti vararikko Sana on vanhahtava. Vanha rinnakkaismuoto bankrutti.banneri pitkänomainen mainos- tms. kuva web-sivulla Yleensä sivun yläreunassa. Atk-sanakirjan ehdottama suomalainen vastine viiri.bantu eräisiin keski- ja eteläafrikkalaisiin kansoihin kuuluvien nimitys baptismi kristinuskon suunta, joka hyväksyy vain ns. uskovien kasteen Vrt. anabaptismi. Sukulaissanoista ks. ismi.barbaari sivistymätön ihminen, raakalainen barbaria sivistymättömyys, raakalaisuus barbarismi barbaria vieras vaikutus, muukalaisuus kielessä barbituraatti eräitä uni- ja rauhoituslääkkeitä bardi muinaiskelttiläinen runonlaulaja barista baarimestari, joka hallitsee espresson ja muiden erikoiskahvien valmistuksen baritoni miesääni, joka on korkeudeltaan basson ja tenorin välillä sellaisen äänen esittäjä eräs soitin Rinnakkaismuoto barytoni. Yleensä klassillisen kreikan ypsilonia edustaa suomessa y, mutta joissakin tapauksissa kuten tässä sen tilalle on ainakin vaihtoehdoksi tullut i. Suomen kieleen illinen muoto sopii paremmin vokaalisoinnun takia.baro- ilmanpaine-, paine- barokki eräs taidesuunta, jolle olivat ominaisia voimakkaat, mahtipontisetkin muodot Ajallisesti barokki sijoittuu renessanssin ja rokokoon väliin.barometri mielialojen mittaus t. sen tulos ilmapuntari bridgessä eräs kilpailumuoto Alkuperäisen merkityksen ilmapuntari rinnalle ja sitä tavallisemmaksi on tullut kuvaannollinen merkitys, esim. kuluttajabarometri ja eurobarometri. Bridgekilpailun muotona barometri on järjestelmä, jossa osallistujat jo varhaisessa vaiheessa sijoitetaan tulosten perusteella järjestykseen, joka kullakin kierroksella muuttuu, ja he pelaavat suunnilleen samoilla sijoilla olevia vastustajia vastaan. Sanan suositeltu taivutus takavokaalinen barometria jne..baronetti paronia alempi brittiläinen aatelisarvo barrakuda lämpimien ja lauhkeiden merien petokaloja, merihauki Englanniksi barracuda.barreli anglosaksinen tilavuusmitta, n. 160 litraa barrikadi katusulku Vallankumousromantiikan perussanoja. Normien mukainen asu lyhytvokaalinen, mutta pitkävokaalinen ääntämys on tavallisempi.bary- paino-, raskas- barytoni baritoni basaari rakennus, jossa on pieniä kauppoja hyväntekeväisyysmyyjäiset itämainen kauppakatu basaliooma tyvisolukasvain tai -syöpä basaltti eräs vulkaaninen pintakivilaji baseball beisbool eräs Yhdysvalloissa suosittu pallopeli, pesäpallon tapainen basilika eräs maustekasvi siitä tehty mauste tai hajuste antiikin ajan oikeustalo ja kaupparakennus varhaiskristillinen, 3-5-laivainen kirkkorakennus basiliski eräs taruhirviö, jonka katseen uskottiin tappavan eräs eteläamerikkalainen lisko basilli sauvamainen bakteeri arkikielessä myös taudinaiheuttaja, vaarallinen mikrobi ohut lääkepuikko basisti bassosoittimen, varsinkin kontrabasson soittaja Joissakin piireissä jostakin syystä tyhmyyden vertauskuvana ns. basistivitseissä käytetty sana.baskeri pehmeä lipaton ja lieritön päähine balikki paslikka basso matalaäänisin soitin matalin miesääni matala sävelalue diskantin vastakohtana bastardi biologiassa risteymä, hybridi avioton lapsi, äpärä, varsinkin sellainen, jonka isä on ylhäistä ja äiti alhaista syntyperää kuvaannollisesti, yleensä väheksyvästi tai halventavasti sekamuodoste, sekasikiö bastioni eräänlainen linnoituksen ulkoneva osa Nelisivuinen, takaa avoin varustus, joka koostuu kahdesta pitkästä siivestä ja kahdesta lyhyestä kyljestä. Siivet yhtyvät kärjessä. Ehdotettu suomennos vallinsarvi.bataatti eräs trooppinen, perunaa muistuttava viljelykasvi sen mukula batisti eräs hieno pellavakankaan laji baty- syvä-, syvyys- syvänmeren- batyskooppi tutkimusalus tai -laite, joka lasketaan meren syvyyteen bauksiitti eräs alumiinimalmi Aiemmin myös muodossa boksiitti.bavarois bavarwa eräs ranskalainen makea jälkiruoka, eräänlainen kermavanukas Myös asussa bavaroise, mutta bavarois on Ranskan akatemian sanakirjan mukainen asu.beaani ensimmäisen vuoden opiskelija yliopistossa beach volley biit voli rantalentopallo Pallopeli, jossa alusta on pehmeää hiekkaa ja perusajatus on sama kuin lentopallossa.beat biit jatsin rytminen perussyke beatnik biitnik taiteellisista ja kapinallisista ihmisistä joissakin yhteyksissä käytetty nimitys, varsinkin 1950-luvun oloista puhuttaessa Sanaa beatnikit käytettiin alkujaan eräästä kirjailijaryhmästä Yhdysvalloissa 1950-luvulla, mutta sanan merkitys laajeni eri tavoin. Perusmuotona käytetään myös sanaa beatnikki. Käytetään myös ilmaisua beatnik-sukupolvi tai beat-sukupolvi engl. beat generation.beatifikaatio autuaaksi julistaminen Katolisessa kirkossa menettely, jossa ihminen kuolemansa jälkeen julistetaan taivaassa siunatuksi, nimityksen autuas latinaksi beatus tai beata ja julkisen uskonnollisen kunnioituksen ansainneeksi. Autuaaksi julistettu voidaan myöhemmin julistaa pyhimykseksi.beaufort bofoor bofori bebee eräs leivostyyppi Myös alkukielen ranskan mukaisessa kirjoitusasussa bb.becquerel bekrel radioaktiivisuuden mittayksikkö SI-järjestelmässä, hajoamisia sekunnissa, tunnus Bq bed and breakfast bed änd brekfast aamiaismajoitus Suhteellisen halpa majoitus, joka sisältää vain nukkumispaikan ja yksinkertaisen aamiaisen.beduiini arabialainen paimentolainen Nykyisin käytetään joskus asiatekstissä myös lyhyempää sanaa bedu.beesi hiekanvärinen, harmaan kellertävä väri Sitaattilainana beige. Myös kirjoitusasua beessi käytetään.beeta beetta t. beeta kreikan kirjaimiston toinen aakkonen, isona , pienenä Etuliitteenä tarkoittaa usein vain toiseksi nimetty vrt. alfaan. Esimerkiksi beetasäteily on radioaktiivisen säteilyn eräs laji. Beetasalpaaja on eräs sydän- ja verenpainelääke. Tietokoneohjelman beetaversio tarkoittaa kokeiluversiota, joka annetaan yleiseen käyttöön ilman mitään takeita siitä, että ohjelma toimii, tai edes siitä, että se ei sotke koko tietokonetta. Nimi johtuu siitä, että vain sisäisessä käytössä olevaa kokeiluversiota sanotaan alfaversioksi. Toisaalta tietokoneohjelmista ei yleensäkään anneta takeita toimivuudesta.behaviorismi psykologian oppisuunta, joka korostaa käyttäytymisessä havaittavia ilmiöitä Äärimuodossaan behaviorismi tunnustaa psykologiseksi todellisuudeksi vain havaittavan käyttäytymisen. Sukulaissanoista ks. ismi.beibi typykkä, tyttö hellittelevästi t. vähättelevästi vauva Alkujaan sitaattilaina baby.beige bee, bee t. bees beesi Alkujaan sitaattilaina ranskasta.beigel bagel belladonna eräs kasvi, lemmonmarja siitä saatu aine, jota käytetään lääkintään ja kosmetiikkaan benchmark bentmaark testata, koestaa testaus, koestus Varsinkin tietokoneiden ja tietokoneohjelmien suorituskyvyn testaamisesta. Vastaava substantiivi benchmarking.bengaalituli värillinen ilotulitusliekki bengali eräs indoiranilainen kieli, Bangladeshin virallinen kieli benigni benini hyvänlaatuinen, vaaraton kasvain t. tauti Benigni tarkoittaa, vastakohtana malignille, sellaista, joka ei kehity pahaksi, vakavaksi tai on ainakin hallittavissa ja hoidettavissa.benji benji t. bendi hyppääminen korkealta niin, että jalkoihin on sidottu joustava köysi, jonka varaan hyppääjä jää riippumaan bensiini eräs polttoaineena ja puhdistusaineena käytetty, maaöljystä valmistettu hiilivetyseos Vanhempi muoto bentsiini.bentoniitti eräs savilaatu, jota käytetään side- ja saostusaineena bentseeni eräs hiilivety, C6H6 Aiempi nimitys bentsoli.bentsoe eräs hartsi berberi eräiden pohjoisafrikkalaisten kansoihin kuuluvien nimitys niiden kielien yhteisnimitys berberikielet popliinitakki, burberry beriberi B1-vitamiinin puutteesta aiheutuva sairaus Kirjoitettuna myös beri-beri.berliner berliiner sanomalehtien sivukoko, joka on tabloidin ja broadsheetin välissä, noin 470mm 315mm bermudasortsit lähes polvipituiset housut Etenkin arkikielessä lyhyemmin bermudat.bernhardinkoira eräs suurikokoinen koirarotu Myös bernhardilainen.bernsteinilainen bernstainilainen t. berntainilainen sosiaalidemokratian erään suuntautuksen kannattaja Sana tuli Suomessa tunnetuksi erityisesti Mauno Koiviston ilmoittauduttua bernsteinilaiseksi.berserkki raivopäinen sotilas Alkujaan pohjoismaisen taruston raivokkaista sotureista.berylli eräs jalokivien laji besserwisser besservisser tiedoillaan pöyhkeilijä, oppimestarimainen Sana on alkujaan sitaattilaina saksasta, sananmukaisesti paremmin tietävä, mutta ääntämys on suomen kielen mukainen.best practice best präktis yleinen hyvä käytäntö, hyvä käytäntö Jonkin alan yleisesti hyväksytty toimintaperiaate tai menettely. Ilmaisu on sitaattilaina englannista, sananmukaisesti paras käytäntö, mutta todellinen merkitys on toisentyyppinen tarkoitetaan normaalia ja hyväksyttävää, ei mitenkään välttämättä parasta mahdollista.bestman bestmän sulhasen miespuolinen avustaja häissä Myös erikseen kirjoitettuna best man.bestseller myyntimenestys, menekkiteos Sananmukaisesti parhaiten myyvä, myyntiykkönen, mutta käytännössä yleisesti myydyistä teoksista.beta beetta t. beeta beeta betoni rakentamiseen käytetty sementin, hiekan, kiven ja veden seos betonoida arkikielessä tehdä kiinteäksi, lujaksi, muuttumattomaksi päällystää, vahvistaa t. kiinnittää betonilla, valaa betoniin Vrt. sementoida.bi arkikielessä biseksuaalinen yhdyssanoissa myös kaksi-, kaksois-, kahtaalle- biathlon biatlon ampumahiihto biblia Raamattu Usein isolla alkukirjaimella Biblia. Nykykielessä yleensä jonkinasteista leikillisyyttä tavoitteleva sana.biblio- kirja- Raamattu- bibliodraama biblio-draama Raamatun tapahtumiin eläytyminen näytelmän draaman keinoin bibliofiili vanhojen kirjojen keräilijä bibliofiilinen bibliofiliaa koskeva t. siihen liittyvä Varsinkin ilmaisussa bibliofiilinen harvinaisuus harvinainen vanha kirja.bibliofilia vanhojen kirjojen harrastaminen, keräily bibliografia kirjaluettelo kirjaluetteloiden laatiminen bibliografinen kirjojen luettelointia koskeva bibliometria tieteellisten julkaisujen määrän ja vaikutuksen tutkimus tutkimustoiminnan arviointi sellaisen perusteella biblioterapia psykoterapiassa hoitomuoto, jossa käytetään hyväksi kirjoitettua sanaa kirjoittamalla tai lukemalla bidee alapesuallas Joskus myös ranskan mukaisessa kirjoitusasussa bidet.biedermeier biidermaier eräs tyylisuunta, Saksassa syntynyt, porvarilliseksi luonnehdittu, seurasi empireä biennaali kahden vuoden välein järjestettävä juhla, näyttely tms. bigamia kaksinnaiminen bigotti tekopyhä, hurskastelija biisami piisami biisoni pohjoisamerikkalainen nautaeläin, buffalo, Bison bison yhteisnimitys sille ja visentille biitnik beatnik bijektio kääntäen yksikäsitteinen kuvaus matematiikassa bikinit naisten kaksiosainen uimapuku bilabiaalinen molempia huulia käyttäen äännettävä Esimerkiksi m-äänne on bilabiaalinen.bilateraalinen kahdenkeskinen, kahden osapuolen välinen molemminpuolinen biologiassa kaksikylkinen bilhartsioosi halkiomatotauti Eräiden imumatojen aiheuttama loiseläintauti, jota esiintyy laajasti tropiikissa. Nimi esiintyy myös muodossa bilhartsia, joista jälkimmäinen tarkoittaa varsinaisesti halkiomatoja suku Bilharzia.biljardi eräs peli, jota pelataan erityisellä biljardipöydällä ja -palloilla Joskus sanaa on pyritty joidenkin vieraiden esikuvien mukaan käyttämään myös merkityksessä tuhat biljoonaa, mutta tämä ei vastaa minkään kielen yleisesti hyväksyttyä käytäntöä. biljoona miljoona miljoonaa, 1 000 000 000 000 Nykyisin usein käännösvirheiden takia miljardi, koska amerikanenglannissa ja osittain brittienglannissakin billion tarkoittaa miljardia. Ja koska lisäksi kyseessä on useimmille ihmisille käsittämättömän suuri luku, joka ei äänteellisesti kovin hyvin eroa sanasta miljoona, niin miljoona miljoonaa tai tuhat miljardia on selvempi ilmaisu.binaarinen kaksikantainen kaksikantaisen lukujärjestelmän mukainen Linnn luomaa eliöiden tieteellisten nimien järjestelmää kutsutaan joskus binaariseksi, koska siinä nimet ovat kaksiosaisia. Paljon yleisempi sana kuitenkin on matematiikassa ja etenkin datatekniikassa. Siellä sanaa käytetään joskus korostamaan, että jokin aineisto on digitaalisessa muodossa, mutta ehkä yleisemmin tekstimuotoisen vastakohtana. Tämä voi olla hämäävää, koska tekstiaineistokin on tietokoneessa pohjimmiltaan binaarisessa muodossa. Yhdyssanamuoto binaari-. Yleinen rinnakkaismuoto binäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä.bingo eräänlainen numeroruutuja valitsemalla pelattava onnenpeli Yleensä bingoa pelataan erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa, joissa osallistuminen on maksullista ja joissa saa tavarapalkintoja. Sanaa käytetään myös onnenpelin, onneen luottamisen yms. vertauskuvana.bingota pelata bingoa binomi matemaattinen lauseke, jossa on kaksi yhteenlaskettavaa Polynomin erikoistapaus. Esimerkiksi ab on binomi, samoin a-b a-b.bio- elämä-, elo-, elollista luontoa koskeva t. siitä peräisin oleva biologinenbiologia Alkujaan vain kreikkalaisperäisissä sanoissa, mutta muodostunut muoti-ilmiöksi. Esim. biohajoava biologisesti hajoava eliöiden toiminnan takia hajoava mätänevä, lahoava tms..bioaktiivinen elävän olennon kudoksen tms. kanssa reagoiva bioase biologinen ase, esim. bakteerien käyttö aseena biodiesel bio-diisel uusiutuvista luonnonvaroista kuten öljykasveista valmistettu polttoaine, joka ominaisuuksiltaan vastaa dieselöljyä biodiversiteetti elollisen luonnon vaihtelevuus, elämän monimuotoisuus etenkin asiana, jota suojellaan biodynaaminen eräiden luonnon toimintaa koskevien oppien mukainen viljely Biodynaamisen viljelyn oppeihin sisältyy luonnonmukaisuuden luomu, mm. keinolannoitteiden käyttämättömyys lisäksi ajatuksia maan ja kasvien vuorovaikutuksesta ja tasapainosta sekä niihin perustuvia kylvöaikojen valintoja yms.bioelektroniikka elektroniikka, jossa käytetään hyväksi biologiaa, esim. solukalvoja mikropiireinä bioenergia uusiutuvista luonnonvaroista saatava energia bioetiikka etiikan haara, joka käsittelee biologian soveltamisesta kuten geenitekniikasta johtuvia ongelmia biogeeninen eloperäinen, elollisesta luonnosta peräisin oleva biogeneettinen elämän syntymistä ja kehittymistä koskeva biografi elämäkerran kirjoittaja biografia elämäkerta bioinformatiikka biologian informatiikka erityisesti solubiologian tutkimus tietokonelaskennan keinoin biokemia tiede, joka tutkii eliöissä tapahtuvia kemiallisia ilmiöitä biokemisti biokemian tutkija biolasi bioaktiivinen lasi, kudoksen tai elimistön nesteen kanss reagoiva lasi Biolasia käytetään mm. hammashoidossa.biologia elämää elollista luontoa tutkiva tiede Sukulaissanoista ks. logia. Usein biologinen tarkoittaa vain eläviä olentoja koskeva tms.biologismi katsomus, joka korostaa ihmisen käyttäytymisen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden biologista perustaa Sanaa käytetään usein väheksyvässä tai moittivassa sävyssä.biomagnetismi biomanetismi eläviin olentoihin vaikuttava magnetismi biomanipulaatio ympäristöön vaikuttaminen eliölajien kantojen suuruuksia säätelemällä biomassa jonkin alueen tms. elävien olentojen kokonaismassa biomekaniikka eliöiden liikkeiden tutkiminen biometriikka biometristen asioiden tutkimus ja tekniikka biometriikka biometrinen tutkimus t. tekniikka Myös biometria. Esiintyy myös tulkintaa, jonka mukaan biometria on mittaus- ja laskentamenetelmien soveltamista biologisiin tutkimuksiin, kun taas biometriikka on tilastollisten menetelmien soveltamista niihin.biometrinen kehon mitattavissa olevia ominaisuuksia koskeva t. niihin perustuva Käytännössä lähinnä ilmaisussa biometrinen tunnistus, joka esiintyy myös lyhentyneessä muodossa biotunnistus ja joka tarkoittaa ihmisen fyysiseen ominaisuuteen, kuten sormenjälkeen, käden muotoon, silmän verkkokalvoon tai iirikseen tai äänen ominaisuuksiin, perustuvaa tunnistusta. Sanan taivutuksessa käytetään milloin etu-, milloin takavokaalisia päätteitä biometristä biometrista.biomi ilmastoalueelle ominainen eliöyhteisöjen kokonaisuus Vastaa yleensä kasvitieteellistä kasvillisuusvyöhykettä, esim. tundra tai aavikko.biomuovi luonnossa hajoava muovi bioniikka eläviä olentoja jäljittelevien koneiden rakentaminen, sen tekniikka t. tutkimus elollisessa luonnossa hyviksi osoittautuneiden rakenteiden käyttö malleina teknisten laitteiden suunnittelussa bioninen bioniikkaan kuuluva t. perustuva biopankki biologisten näytteiden kokoelma, johon liittyy tietoja näytteiden antajin terveydestä ja siihen vaikuttavista seikoista biopolttoaine uusiutuvista luonnonvaroista saatava polttoaine, esim. polttopuu tai öljykasveista saatava polttoöljy biorytmi kuvio, jonka väitetään kuvaavan ja ennustavan yksilön elämän eri alueiden rytmejä eliöiden toimintojen jaksollisuus biosfääri se maapallon pintavyöhyke, jossa esiintyy elämää, elollisen luonnon muodostama kerros maan pinnalla Ehdotettuja omaperäisiä vastineita eliökehä, elokehä.biosidi eliöille myrkyllisten aineiden yleisnimitys Sanaa käytetään varsinkin ihmisen valmistamista tuholaismyrkyistä.biostatistiikka bio-statistiikka biologisten ilmiöiden tilastollinen tutkiminen biotaide taide, joka käyttää eläviä olentoja esim. bakteereja tai sammalia taideteoksen osana biotekniikka bio-tekniikka elävien solujen tai niiden osien hyväksikäyttöön perustuva tekniikka bioterrorismi biologisia aseita kuten bakteereja ja viruksia käyttävä terrorismi biotooppi eliöyhteisön elinympäristö Ympäristö, joka muodostaa joissakin suhteissa kokonaisuuden ja muodostaa ympäristön siinä eläville eliölajeille.biotunniste biometrinen tunniste bipolaarinen bi-polaarinen kaksinapainen, kahteen suuntaan vetävä t. menevä Bipolaarinen eli kaksisuuntainen mielialahäiriö tarkoittaa sitä, mitä ennen kutsuttiin maanis-depressiivisyydeksi. Bipolaarinen eliö tarkoittaa eliötä, joka elää sekä pohjoisilla että eteläisillä napa-alueilla mutta puuttuu niiden välisiltä alueilta. Valtio-opissa bipolaarinen järjestelmä tarkoittaa kahden suurvallan hallitsevaa asemaa. bis toinen, uudempi muunnelma lisätty kohta kahdesti Alkujaan sitaattilaina latinasta, mutta latinassa merkitys on kaksi kertaa, kahdesti. Musiikissa tahdin tai katkelman toistoa osoittamassa, jolloin voidaan lukea uudestaan. Datatekniikan alalla versionnumeron lopussa osoittamassa uudempaa laajempaa, tehokkaampaa tms. versiota esim. V.32bis on V.32sta kehitetty. Myös sopimusten artikloiden numeroinnissa yms. kun lisätään esim. kohtien 5 ja 6 väliin uusi kohta, sille annetaan numeroksi 5 bis kirjoitettuna myös 5bis, jotta vanhojen kohtien numerointia ei tarvitse muuttaa. Uudella kohdalla ei välttämättä ole erityistä tekemistä saman numeron sisältävän kohdan kanssa, muuta kuin sijainti. Suomen laissa käytetään vastaavaan tarkoitukseen a-kirjainta 5 a tai 5a. Käytettäessä bis-sanaa käytetään uudemmista versioista tms. nimityksiä ter, quater jne. latinan ns. numeraaliadverbien mukaisesti. Tämä kuitenkin herättää hämmennystä, ja ainakin suomessa on yleensä parempi käyttää kirjainmerkintöjä esim. 5 a, 5 b jne., ellei bis tai vastaava kuulu erisnimen kaltaiseen ilmaisuun. biseksuaalinen sellainen, jonka seksuaalisuus suuntautuu sekä omaan että vastakkaiseen sukupuoleen, bi bisnes liike-elämä, kaupallinen maailma liiketoimi Alkujaan sitaattilaina englannista business. Melko arkityylinen, mutta etenkin kirjoitusasussa business kirjakielessäkin termien osana, esimerkiksi businessluokka eli bisnesluokka liikemiesluokka, lentokoneiden matkustusluokka, joka on joustavampi, kalliimpi ja mukavampi kuin tavallinen eli turistiluokka. bistro yksinkertainen ravintola nopeaa ruokailua varten bitter eräs oluttyyppi, ale-olut, joka on maultaan kuivahko, katkera, runsaasti humaloitu bitti binaarisen lukujärjestelmän numero 0 tai 1 sellaisen fyysinen esitys informaation perusyksikkö Lyhenne b tai bit. Usein datatekniikan vertauskuvana käytetty sana.bitumi luonnonasvaltista t. maaöljystä valmistettu sidosaine, joka ei sisällä kiviainesta blanketti lomake blanko blakko t. blako välilyönti, tyhjämerkki tyhjä, täyttämätön, avoin Mm. ilmaisussa blankovaltakirja avoin valtakirja yleensä kuvaannollisessa merkityksessä. Myös kirjoitusasussa blankko.blastula rakkula-aste, eräs eläinalkion kehitysaste blazer bleizer bleiseri blefaro- silmäluomi- bleiseri irtotakki Sanaa käytetään sekä miesten että naisten asusteesta, mutta miesten bleiseriä kutsutaan edelleen usein vanhemmalla nimityksellä irtotakki jossa alkuosa viittaa siihen, että asuste ei kuulu pukuun, jossa on samaa kangasta olevat housut ja takki. Alkujaan sitaattilainana blazer.blend sekoite blended blendid sekoitettu, sekoite- Etenkin viskilaaduista, joihin on sekoitettu eri tislaamojen tuotteita.blini eräänlainen makeuttamaton ohukainen Nautitaan tyypillisesti mädin ja smetanan kanssa. Taikinassa usein tattarijauhoa.blogata pitää blogia Taivutus blogata bloggaan t. blogaan.blogi päivänkirjan tapainen sivu tai sivusto webissä Voi sisältää henkilökohtaisen päiväkirjan tapaista aineistoa mutta myös kirjoitusajankohdan mukaan järjestettyjä lyhyitä kirjoitelmia sekä muiden kirjoittamia kommentteja ja artikkeleitakin. Nykyisin blogi voi olla myös keskustelupalstan tyyppinen. Nimi johtuu sanoista web log.blokadi saarto blokki ryhmittymä, liittoutuma esim. puolueiden tai valtioiden tilastotieteessä lohko postimerkkien pienoisarkki lääketieteessä katkos, salpautuma eräs vesijäähdytysjärjestelmän osa aiemmin myös lehtiö blondi tyhmä vaaleatukkainen nuori nainen, kana vaaleaverikkö, vaaleatukkainen yleensä vain naisesta Alkujaan vain tukanväriin viittaava neutraali sana vrt. blondiini mutta muodostunut etenkin ns. blondivitsien takia kuvaannolliseksi.blondiini vaaleaverikkö Vanhahko ja vanhahtava sana. Ranskasta vrt. englannista peräisin olevaan sanaan blondi.blues bluus t. bluuz eräänlainen 12-tahtinen sointujakso jatsin tai muun musiikin muoto, joka käyttää sellaisia rakenteita sitaattilainojen osana myös apeus, alakuloisuus bluetooth bluutuuthorn eräs lyhyen kantaman langaton datansiirron tekniikka Kehitetty etenkin tietokoneita ja matkapuhelimia varten.bluffata hämätä, huiputtaa, fuskata Puhekielinen ilmaisu.bluffi hämäys, huiputus boa booa t. boa suuria kuristajakäärmeitä, heimo Boidae, erityisesti varsinainen boa eli kuningasboa Boa constrictor naisten turkis- tai höyhenkaulus, puuhka boarding card boordin kaard maihinnousukortti, laivaan tai lentokoneeseen mentäessä tarvittava todistus matkustusoikeudesta Suomenkielinen vastine on sikäli outo, että kyseinen kortti tarvitaan ennen muuta liikennevälineeseen noustaessa aiemmin se saatettiin tarkistaa myös poistuttaessa. Käytännössä kyseessä on lipun osa, joka irrotetaan varsinaisessa lipuntarkastuksessa, tai siinä lipun tilalle annettava kortti.bobby bobbi t. bobi englantilaisen, varsinkin lontoolaisen poliisikonstaapelin kutsumanimi bodata harjoittaa kehonrakennusta, bodybuildingiä bodi naisten ja lasten yksiosainen vartalonmyötäinen alusasu Myös englanninmukaisessa kirjoitusasussa body.bodybuilding bodi-bildi kehonrakennus, bodaus, liikunta lihaksiston kehittämiseksi bofori vanha tuulen voimakkuuden yksikkö Nykyisin tuulen voimakkuus ilmaistaan metreinä sekunnissa ms tai sanallisesti.boheemi epäsovinnaista elämää viettävä ihminen, usein taiteilija boikotoida harjoittaa boikottia boikotti yrityksen, yhteisön tms. toiminnan vaikeuttaminen syrjinnällä Esim. joukkokieltäytyminen ostamasta yrityksen tuotteita tarkoituksena painostaa sitä muuttamaan toimintatapojaan.boileri höyrykattila kuumavesisäiliö boke valokuvassa olevien epätarkkojen alueiden esteettiset ominaisuudet Sana on peräisin japanista. Englanninkielinen kirjoitusasu bokeh.bokmål buukmool kirjanorja, norjan yleiskielen toinen muoto nynorskin rinnalla Bokmål sisältää enemmän tanskan vaikutusta ja oli aluksi ainoa norjan kirjakielen muoto.boksari erääseen Kiinassa vuoden 1900 tienoilla vaikuttaneeseen, ulkovaltojen herruutta vastaan taistelleeseen liikkeeseen kuulunut henkilö bokseri eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi bokserimoottori vastaiskumoottori boksi opiskelijan alivuokralaisasunto laatikko eräänlainen viestintäjärjestelmä kromilla päällystetty vasikannahka Datatekniikassa boksi voi puhekielen ilmaisuna tarkoittaa laatikon muotoista laitetta yleisesti taikka ns. BBS-järjestelmää. Vaikka boksi-sana on arkityylinen paitsi nahkamerkityksessä, sitä on ruvettu käyttämään asiateksteissäkin yhä yleisemmin, esim. suksiboksi, digiboksi.bolero bolero t. bolero eräs espanjalainen tanssi eräänlainen lyhyt naisten jakku bolsevikki bolsevismin kannattaja Aiemmin sn tilalla oli sh tai .bolsevismi Venäjällä syntynyt kommunismin suuntaus, joka pääsi valtaan v. 1917 Sukulaissanoista ks. ismi.. Vrt. bolsevikki.bona fide bona fide t. bonaa fidee hyvässä uskossa, vilpittömällä mielellä Vastakohta mala fide.bonapartismi sotilasjohtajien pyrkimys saada ylin valtiovalta itselleen t. muuten sekaantua politiikkaan historiassa Bonaparte-suvun kruununvaatimusten kannattaminen Molemmissa merkityksissä sana johtuu Ranskan keisarista, alkujaan sotilaasta Napoleon Bonapartesta.bonetti naisten lierihattu, joka sidotaan nauhoilla leuan alle Vastaavaan englannin sanaa bonnet käytetään muunkinlaisista päähineistä, samoin ranskan sanaa bonnet.bongari lintuharrastaja havainnoistaan lukua pitävä ja niillä kilpaileva lintuharrastaja Varsinaisesti bongari tarkoittaa sellaista lintuharrastajaa, joka laskee havaitsemiensa lajien määriä, pinnoja, ja niillä kilpailee ainakin itsensä kanssa. Arkikielessä sanaa kuitenkin laajalti käytetään lintuharrastajista yleensä.bongata kerätä pinnoja havainnoista tms. Arkikielinen sana. Vrt. sanaan bongari. Sanaa bongata on ruvettu käyttämään yleisemminkin kilpailuhenkisestä havaintojen tekemisestä.bongo eräs etenkin tanssiorkesterissa käytetty kevyt rumpu eräs länsiafrikkalainen antilooppilaji, Boocerus euryceros bonobo eräs ihmisapinalaji, muistuttaa simpanssia Aiemmin simpanssin alalajina pidetty ja tunnettu nimellä kääpiösimpanssi, vaikka on simpanssin kokoinen.bonsai ruukkupuu Ruukussa kasvatettava puu, jota hoidetaan erityisellä tavalla siten, että se jää pienikokoiseksi.bonus bonus t. boonus lisä, hyvitys Erityisesti vakuutusalalla vahingottomasta kaudesta saatava vakuutusmaksujen alennus. Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinenbooli juoma, joka tarjoillaan suuresta maljasta, yleensä alkoholipitoinen Tyypillisesti booli sisältää hedelmämehua, hiilihappopitoista virvoitusjuomaa, alkoholijuomaa ja usein hedelmänpaloja.bootleg buutleg konsertissa luvatta tehty äänite tai ääni- ja kuvatallenne, laiton keikkatallenne bordelli rakennus tai laitos prostituutiota varten Sana bordelli lienee neutraalein nimitys kansanomaisempia ilotalo, porttola, huoratalo.bordyyri kirjan koristereunus maton tms. kehysmäinen reuna boreaalinen pohjoinen borssi eräs slaavilaisten kansojen keittotyyppi, joka sisältää runsaasti punajuurta Borssikeitto on eri alueilla erilainen ja sisältää yleensä jonkinlaista lihaa, suomalaisissa muunnelmissa usein nakkeja. Tämä sana kirjoitetaan mitä kummallisimmilla tavoilla. Asu borssi on kielitoimiston suosittama. Jos haluttaisiin käyttää sitaattilainaa, niin kyseisen venäjän sanan oikea translitteraatio olisi bort tai hätätilassa borshtsh.bosoni eräs alkeishiukkasten tyyppi hiukkasia, joiden spin on kokonaisluku Tunnetuin bosoni on Higgsin bosoni, fysiikan teorian ennustama alkeishiukkanen, joka mahdollisesti havaittiin v. 2012.botaanikko kasvitieteilijä botaaninen kasvitieteellinen botaniikka kasvitiede botanisti kasvitieteilijä botti robotti botuliini eräs voimakas hermomyrkky Botuliini voi aiheuttaa kuolemaan johtavan ruokamyrkytyksen, botulismin. Pieninä määrinä botuliinia käytetään myös lääkkeenä.botulismi botuliinin aiheuttama erittäin vaarallinen ruokamyrkytys bouillabaisse bujabs ranskalainen keittotyyppi Sisältää kalaa, äyriäisiä, kasviksia ja runsaasti mausteita.bouquet bukee t. buke viinin tuoksujen kokonaisuus hyvästä viinistä puhuttaessa Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Myös ääntämyksenmukaisesti kirjoitettuna bukee.bourbon böörbön amerikkalainen mallasviski bourgogne burgnj burgundi viini boutique butk pieni, tasokas, kallis muotituotteiden myymälä Sanan tunnesävyyn kuuluu, että se kirjoitetaan ja yritetään lausuakin sitaattilainana ranskasta. Yleislainaksi muuttuneena ja merkitykseltään arkistuneena sana esiintyy muodossa putiikki.braatvursti eräs makkaratyyppi Saksaksi Bratwurst.brady- hidas-, harva- brahmaani Intian hindujen ylimmän kastin pappiskastin jäsen Rinnakkaismuotoja bramaani, bramiini.brahmalaisuus Veda-kirjoihin perustuva intialainen uskonto t. uskontojen ryhmä Rinnakkaismuoto brahmanismi.braillekirjoitus sokeainkirjoitus, pistekirjoitus Sormenpäillä luettava kirjoitus, jonka merkit koostuvat kuudesta tai kahdeksasta kohollaan olevasta pisteestä. Myös asuissa Braille-kirjoitus tavallisin ja Braillen kirjoitus. Johtuu ranskankielisestä erisnimestä Braille braj t. brai, joka suomessa kuitenkin lausutaan kirjoitusasun mukaan.brakiaalinen olkavarsi-, käsivarsi- eturaaja- braky- lyhyt- brandata brändätä t. brandata brändätä brandi brändi t. brandi brändi brandy brändi viinistä tislattu viina, usein pitkään tynnyrissä kypsytetty Yleensä tämän käsitteen ulkopuolelle suljetaan mm. konjakki, joka halutaan pitää suojattuna tyyppinimenä.bravo hyvä loistava bravuuri taituruus esitys, jolla osoitetaan taituruus break-dance breik-daans eräs 1970-luvulla syntynyt katutanssin tyyli, jolle on ominaista temppuilu akrobatia Myös asussa break dance tai breakdance. Suomalaisemmin breikkitanssi tai breikki.bretoni Bretagnessa puhuttu kelttiläinen kieli Bretagnen keltti breviaario katolinen rukouskäsikirja Myös latinankielisessä asussa breviarium.brevis kaksoiskokonuotti bridge bride t. brid t. bridse eräs neljän hengen korttipeli, maailman tunnetuimpia taitopelejä Ks. kirjoitusta Johdatus bridgeen.briefing briifi briiffaus briiffata esittää olennaista, tiivistettyä tietoa valmennuksena johonkin antaa tarkkoja ohjeita jättää toimeksianto Sanalla on monia merkityksiä, jotka ovat osittain sekaantuneet toisiinsa. Alkuperäinen merkitys on lyhyen, tiivistetyn tiedon kokoaminen tai esittäminen. Tästä on johtunut erilaisia merkityksiä, esim. antaa johtotason henkilölle nopea tilannekatsaus meidän täytyy briifata omaa pääjohtajaamme näihin keskusteluihin ja toisaalta antaa tarkkoja toimintaohjeita koulutuksen kenttäväkeä voidaan vielä briifata. Myös muodossa briifata ja englannin kirjoitusasun brief mukaan briefata. Sana on ainakin toistaiseksi vielä lähinnä puhekielistä jargonia.briketti melko irtonaisesta aineesta esim. turpeesta kokoon puristamalla tehty isohko kappale Usein muodoltaan tiilimäinen. Vrt. pelletti.briljantti loistava, erinomainen eräs jalokivien, varsinkin timantin, hiontamuoto lasin tms. vastaava hiontatapa briljeerata loistaa esiintymisellään britti Ison-Britannian asukas historiassa erääseen kelttiläiseen heimoon kuuluva Nykyisin britti on englantilaisten, skotlantilaisten ja walesiläisten yleisnimitys.broadsheet broodiit suuri sanomalehtikoko, Suomessa yleensä 400 mm 560 mm Vrt. tabloidi, berliner.brodeerata kirjoa brodyyri koruommel kirjoreunus broileri teuraaksi kasvatettava kananpoika kokematon nousukas Broilerikasvatusta varten on kehitetty erityisiä kanarotuja, ja tuotanto on teollistunutta pikakasvatusta. Tästä on peräisin sanan kuvaannollinen käyttö erityisesti poliittisista broilereista, nuorista poliittisen uran tekijöistä, joilla ajatellaan olevan vain vähän kokemusta politiikan ulkopuolisesta maailmasta.brokadi silkkikangas, joka on kirjailtu jalometallisella langalla bronkiitti keuhkoputken katarri, keuhkoputkentulehdus bronko- keuhkoputkisto- brossi rintaneula Myös muodossa rossi.brosyyri esittelylehtinen Arkikielinen muoto brosari. Aiemmin sn tilalla oli sh tai broshyyri tai broyyri.bruksismi hampaiden narskuttelu nukkuessa brunch brant brunssi brunetti ruskeatukkainen nainen brunssi myöhäisaamiainen, varhainen lounas, aamiaisen ja lounaan välimuoto brutaali raaka, karkea brutto kaikkineen, kokonaan, vähentämättä esim. päällyksen painoa t. veroja Vastakohta netto. Esim. bruttokansantuote BKT tarkoittaa kansantalouden kokonaistuotantoa kun siitä vähennetään pääoman kulumista kuvastavat poistot, saadaan nettokansantuote.bruttorekisteritonni aluksen rungon tilavuuden yksikkö, 2,83 msup3 Lyhennetään brt tai BRT. Kyse on samansuuruisesta yksiköstä kuin rekisteritonni, mutta etuliite brutto- tarkoittaa, että kyseessä on kokonaistilavuus, vastakohtana ns. hyötytilan lastitilan tilavuudelle.bryo- sammal- bryofyytti sammal kasvitieteellisesti brändi yleisön mielikuva tuotteesta, tuotekuva tavaramerkki, tuotenimi Myös kirjoitusasussa brandi, jota kielitoimisto aiemmin suositti, mutta nyt Kielitoimiston sanakirjassa ensisijaisena asuna on brändi. Englannin sanasta brand. Sana on käytännössä jo muuttunut arkikielisestä asiatyylissäkin käytetyksi. Sen merkitys vaihtelee suuresti se voi tarkoittaa tuotetta tai yritystä, jolla on vahva myönteinen julkisuuskuva, mutta myös itse julkisuuskuvaa tai pyrkimyksiä luoda sellainen usein se myös tarkoittaa tuotemerkkiä yleensä.brändätä muodostaa brändiksi, tehdä tuotteesta brändi mm. mainonnalla Sana on jossain määrin arkityylinen.buddhalaisuus buddalaisuus t. budhalaisuus uskonnollistyyppinen suuntaus, jonka Siddhartha Gautama Buddha perusti n. v. 500 eKr. Alun perin buddhalaisuus oli yksilökeskeinen pelastusoppi ilman jumalauskoa mutta myöhemmin siitä on kehittynyt selvästi uskonnollisia muotoja. Myös buddhismi.budjetoida ottaa budjettiin Etenkin toimintojen ja hankintojen huomioon ottamisesta talouden suunnittelussa, jolloin siis kyse on menoihin varautumisesta.budjetti tulo- ja menoarvio, talousarvio Suomalaisempien vastineiden yksi haitta on, että budjetti on yleensä ainakin osittain sitova. Esimerkiksi valtion budjetissa voi olla arviomäärärahoja, mutta suurin osa budjetin menokohdista sitoo hallitusta, t.s. määrärahaa ei saa ylittää ilman eduskunnan lupaa.budo yhteisnimitys itämaisille, etenkin japanilaisperäisille itsepuolustus- ja taistelu-urheilulajeille Budolajeja ovat mm. aikido, judo, jiujitsu, karate ja taido, laajemmin tulkittuna myös taekwondo.budoaari buduaari t. budoaari naisten pukeutumishuone Vaihtelu on ja un välillä joskus kirjoituksessakin johtuu siitä, että ruotsissa kirjoitetaan o ja äännetään lähinnä u. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaanbuffalo biisoni buffetti virvokkeiden tai ruuan tarjoilupaikka etenkin juhlissa yms. kaappi, jossa säilytetään tarjoiluastioita Myös muodossa bufetti ks. Yksi vai kaksi konsonanttia. Kansanomaistunut muoto puhvetti.bugi tietokoneohjelman virhe bukee bouquet buklee eräänlainen karheapintainen kangas buldogi eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi Suomen kielessä vanhastaan käytetty kirjoitusasu on buldogi, joskin Suomen kielen perussanakirjassa on bulldoggi. Myös kirjoitusasussa buldoggi ks. Yksi vai kaksi konsonanttia. Englanniksi bulldog. Ilman etuliitettä sana tarkoittaa yleensä englanninbulldoggia sen rotumääritelmässä rodun nimenä on englanninbulldoggia.bulevardi bulevardi t. bulevaardi usein leveä puistokatu, puiden reunustama katu Vrt. esplanadi. Normienmukainen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen, ja pitkävokaalisuus alkaa ääntämyksessäkin olla vanhahtavaa. Nimitys bulevardilehti tarkoittaa sensaationhakuista iltapäivälehteä ja johtuu siitä, että sellaisia lehtiä myydään kaduilla.buliimikko bulimiam vaivaama, ahmimishäiriöinen Buliimikko on mm. Suomen kielen perussanakirjan mukainen asu. Käytännössä paljon yleisempi asu on bulimikko.bulimia ahmimishäiriö, syömähimo, sairaalloinen syömishalu, johon liittyy oksentelua buljonki puljonki bulkki massatavara kirjapainoalalla paperin paksuuden ja neliömassan suhde bulla paavin virallinen kiertokirje bulldoggi eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi Suomen kielessä vanhastaan käytetty ja mm. Nykysuomen sivistyssanakirjassa mainittu kirjoitusasu on buldogi, mutta Suomen kielen perussanakirjassa on bulldoggi, joka on nykyisin selvästi yleisempi, ja sanassa saattaa olla astevaihtelu bulldoggi bulldogin. Myös kirjoitusasuissa bulldogi ja buldoggi ks. Yksi vai kaksi konsonanttia. Englanniksi bulldog. Vrt. sanaan doggi.bulletiini tiedotuslehti, usein päivittäinen t. muuten säännöllinen bullshit bulit roska, hölynpöly, varsinkin näennäisen korkealentoinen puhe, jossa ei ole sisältöä Periaatteessa sitaattilaina englannista, jossa bullshit tarkoittaa sananmukaisesti naudan lantaa.bulvaani näennäistoimija metsästäjän käyttämä houkutuslintu, -kuva Bulvaani toimii näennäisesti ja muodollisesti itsenäisesti esim. ostajana tai myyjänä mutta toimii todellisuudessa toisen, salassa pysyttelevän henkilön tai yrityksen lukuun. Usein järjestely tehdään siksi, että todellisen toimijan suorittamana kauppa tms. olisi laiton tai arveluttavaa, ja laittomaksi se saatetaan tulkita bulvaanin kautta tehtynäkin. Bulvaania voisi kutsua valeostajaksi tai -myyjäksi.bumerangi heittäjälleen palaava heittoase tai -lelu yleisesti jostakin, joka palaa takaisin lähettäjälle tms. Alkujaan Australian alkuasukkaiden eräistä metsästysaseista käytetty nimitys, sittemmin saman mallin mukaan tehdyistä esineistä, joita käytetään leikkeihin ja urheiluun. Mielikuvissa bumerangi palaa heittäjän käteen, mutta käytännössä se oikein heitettynä lähinnä kaartaa takaisin heittäjän suuntaan. Sana on saanut runsaasti kuvaannollista käyttöä, esim. esitys tuli bumerangina takaisin palautettiin heti esityksen tekijälle kieltävän vastauksen kera.bungalow bualov eräänlainen kevytrakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus eurooppalaisten asuinrakennus Intian Voi tarkoittaa loma-asuntoa huvilaa tai tavallisemmin vakinaista asumusta omakotitaloa.bunkkeri kiinteä taisteluasema, tulikorsu, etenkin vahvasti linnoitettu betonipesäke merenkulussa polttoainesäiliö golfissa hiekkaeste burberry bööberi popliinitakki, berberi burgundi eräs väri Burgundin Bourgognen viini erään muinaisen germaaniheimon jäsen burka islamin piirissä käytetty, päästä jalkoihin peittävä naisten vaate Myös asussa burkha.burleski karkean sukkela burnout böönaut t. böörnaut työuupumus, työstä johtuva henkinen loppuunpalaminen Periaatteessa sitaattilaina englannista. Kirjoitetaan myös muodossa burn-out.bushel buel t. buel eräs anglosaksinen tilavuusmitta, noin 35 - 36 litraa Aiemmin joskus kirjoitettuna bueli.bushmanni bumanni busmanni business bisnes t. biznis bisnes business-to-business bisnes tu bisnes yritykseltä yritykselle -myynti Ilmaisua käytetään tavaroiden ja palvelujen myynnistä toisille yrityksille, vastakohtana kuluttajakaupalle. Lyhennetään usein B2B.busmanni erään lyhytkasvuisen eteläafrikkalaisen kansan jäsen Myös asussa bumanni ja aiemmin bushmanni. Nykyisin jotkut pitävät oikeampana käyttää busmanneista omakielistä nimeä sani.butler batler miespalvelija, hovimestari yksityistaloudessa buukata varata ennalta Sana on arkinen.buumi noususuhdanne, nopean kasvun t. muun myönteiseksi koetun kehityksen kausi Vanhemmassa kielessä sitaattilainana englannista boom. Sana oli suomessa aluksi arkinen mutta esiintyy nyt myös asiatyylissä.buuri hollantilaisperäinen Etelä-Afrikan asukas buutata käynnistää tietokone uudestaan käynnistyä Sana on arkikielinen, ja sitä käytetään yleensä tietokoneen uudelleenkäynnistämisestä tai -käynnistymisestä virhetilanteen jälkeen.byrokraatti virkavaltainen henkilö virkamies, virkailija byrokraattinen virkavaltainen, byrokratian mukainen byrokratia virkavaltaisuus virkakoneisto asioiden muodollinen käsittely, muotovaatimukset byroo toimisto, virasto arkikielessä bysanttilainen muinaiseen Bysanttiin Itä-Roomaan kuuluva t. sille ominainen byte byte t. bait peräkkäisten bittien kokonaisuus, tav. kahdeksan bitin mittainen, tavu Levytilan, muistitilan ym. perusyksikkö datatekniikassa. Periaatteessa sitaattilaina englannista. Lyhennetään usein b tai B, joista jälkimmäinen on suositeltavampi koska b on bitin yleinen lyhenne. Suomen kielessä vastineena tavallisesti tavu, mutta tämä on epäloogista ja hämäävää esimerkiksi yksi kirjoitusmerkki vie käytännössä tilaa vähintään yhden tavun, monasti useita Vrt. oktetti.bägi kassi, laukku, reppu, pehmeä pakkaus Peräisin englannin sanasta bag.bändi orkesteri, joka esittää ns. kevyttä musiikkia Aiemmin muodossa band, mutta suomalaistanut asu on syrjäyttänyt tämän sitaattilainan paitsi bändien nimissä.cache kä välimuisti, datan tilapäinen välivarasto Etenkin webin yhteydessä välimuistit tehostavat toimintaa sen ansiosta, että usein käytetty data on nopeasti saatavilla. Taivutus yleensä cachen käin jne.caff latte kaffe latte latte cajun keidön Yhdysvaltain Louisianan alueen kulttuurin ilmiöistä käytetty nimitys Alkujaan sana tarkoitti alueen ranskankielistä väestöä ja sen puhumaa ranskan kielen muotoa. Nykyisin puhutaan mm. cajun-ruuasta ja cajun-musiikista. call center kool senter työpiste, jossa käsitellään paljon puheluja Kyse voi olla puhelimeen vastaavasta palvelusta esim. helpdesk tai ulospäin soittavasta esim. puhelinmarkkinointi työpisteestä tai niiden yhdistelmästä. Vrt. contact center.call-girl kool-gööl puhelintyttö, prostituoitu, joka sopii tapaamisista puhelimitse calvinismi kalvinismi cameo-rooli kuuluisuuden lyhyt, ennalta ilmoittamaton esiintyminen elokuvassa Cameo-rooleissa esiintyviä ei mainita alku- eikä lopputeksteissä. Kyseessä on yleensä kuuluisa näyttelijä tai kyseisen elokuvan ohjaaja.camp kämp viihteen, taiteen, elämäntavan tai yleensä kulttuurin muoto, jolle on ominaista provosoivuus Camp tahallaan koettelee hyvän maun rajoja eli tekee asioita, jotka ovat vastoin sitä, mitä tekijät olettavat muiden pitävän hyvän maun mukaisina. -- Ks. HSn Torstin vastausta kysymykseen millainen on camp-elokuva.-- Sitaattilaina englannista, jossa sanalla camp on hyvin monia merkityksiä.camping kämppi t. kämpi leirintä, telttamatkailu leirintäalue Periaatteessa sitaattilaina englannista.canasta eräs neljän hengen korttipeli, jossa kerätään yhdistelmiä seitsemän samanlaisen kortin yhdistelmä siinä cancan känkän t. kakan t. kkacute eräs kabareeohjelmien tanssiesitys Alkujaan Algeriasta peräisin oleva tanssi mutta kehitetty 1800-luvulla viihdemuodoksi, jossa ryhmä naisia tanssii heitellen jalkoja korkealle erikoisesti pukeutuneina. Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta, mutta nykyisin se usein ääntyy ikäänkuin olisi englannista ääntämys vaihtelee muutoinkin.capriccio kaprto kapriisi cartesiolainen kartesiolainen case keis tapaus, keisi case study keis stadi tapaustutkimus, esimerkkinä tutkittava tapaus casus kaasus oikeustapaus sijamuoto, kaasus casus belli kaasus bellii sodan muodollinen aihe t. syy catering keiteri t. keitöri ateriapalvelu, valmisaterioiden toimittaminen lentokoneisiin, juhliin yms. cayenne kajenne t. kajn eräs maustekasvi sen t. lähisukuisten kasvien hedelmistä valmistettu voimakas mauste Tavallisemmin muodossa cayennepippuri tai cayennenpippuri.cd seedee määrätynlainen laserlevy Tallennusväline, josta luetaan data esim. musiikkia tai tietokoneohjelma lasersäteellä. Myös pidemmin cd-levy. Myös asussa CD, ks. Nykyajan kielenoppaan kohtaa versaalin käytöstä lyhenteissä.cd-rom seedee-rom eräänlainen datan tallentamiseen käytetty cd-levy, romppu celsiusaste selsius-aste tavallinen aste lämpötila-asteikolla Sanaa käytetään joskus selvyyden vuoksi, mutta useimmiten aste olisi riittävän selvä. Celsiusaste on määritelty yhtäsuureksi kuin kelvin, mutta asteikon nollakohta on toinen. Myös kirjoitusasua Celsius-aste käytetään. Celsiusasteen tunnus on degC.cembalo tembalo eräs kosketinsoitin, pianon edeltäjä cent sent vaihtoraha eräissä maissa, mm. Yhdysvaltain dollarin sadaosa, tunnus Myös sentti.centurio kenturio t. senturio t. kentrioo kenturio cesium keesium metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Cs ceteris paribus keeteriis paribus muuten samoin ehdoin, samoissa oloissa cha-cha-cha tatataa t. tsatsatsaa eräs mambosta kehittynyt latinalaisamerikkalainen tanssi chador tador iranilaisnaisen huntu chanson aanson t. sacute ranskalaisperäinen keveä, kansanomainen laulutyyppi Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta.chansonette aansonette t. snt pikkulaulu, laulelma Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta.chapati tapati intialaisperäinen ohut, nostattamaton, pannulla paistettava leipä charleston arleston t. taarlston eräs tanssi, saanut nimensä Yhdysvaltain Charlestonin kaupungista Sana on periaatteessa sitaattilaina amerikanenglannista.charmantti armantti viehättävä, charmikas charmi armi viehättävyys, viehätysvoima charter artter t. taarter t. sartter tilauslento yleensä yhdyssanan osana charterlento Lento, jonka matkatoimisto on varannut, yleensä seuramatkan järjestämiseksi. Tavallisesti huomattavasti halvempi kuin normaali lento, reittilento. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista äänneasu vaihtelee suomessa melkoisesti. chat tsät t. tät sätti chateaubriand atobriacute t. atobriaand naudan sisäfileestä määrätavalla valmistettu pihvi Ks. selostusta chateaubriandista Raholan syötävissä sanoissa, jossa myös käsitellään kysymystä, pitäisikö sana kirjoittaa chteaubriand. Periaatteessa sitaattilaina alkujaan sukunimi ranskasta. chauvinismi ovinismi sovinismi chic ik tyylikäs, aistikas, muodikas tyylikkyys jne. Sana on sitaattilaina ranskasta.chinchilla tintilla sinsilla chip tip t. tsip pieni siru, joka sisältää integroidun piirin perunalastu vrt. chipsit chippendale tippendeil eräs huonekalutyyli, syntyi 1700-luvulla rokokoon yhteydessä chippi tippi t. tsippi chip chipsit tipsit t. tsipsit t. sipsit perunalastut Rasvassa keitettyjä ja kuivattuja, yleensä suolaisia ohuita perunalistoja, joita syödään naposteluruokana. Sana esiintyy myös suomalaistuneemmassa muodossa sipsit.ciabatta tabatta t. tbatta eräs leipätyyppi Italialaisperäinen sämpylämäinen, litteähkö, suorakulmainen vehnäleipä, joka on päältä rapea ja sisältä kuohkea.cicero sisero kirjapainoalan mittayksikkö, 12 typografista pistettä city siti suurkaupungin liikekeskusta suurkaupunki yhdyssanoissa suurkaupunkilaistyylinen, moderni Yhdyssanojen alkuosana city- tarkoittaa suunnilleen samaa kuin urbaani mutta on tyylisävyltään modernimpi ja nuorekkaampi.civis kiivis yliopiston opiskelija, joka on opiskellut vähintään vuoden Vrt. fuksi. Sana on periaatteessa sitaattilaina latinasta.clou kluu ohjelman huippukohta cocktail kokteil seos, sekoitus erityisesti alkoholi- ja muiden juomien seos Usein cocktail tarkoittaa lyhyttä, suhteellisen vähän nestettä suhteessa alkoholiin sisältävää sekoitusta, erotukseksi long drinkistä. Myös esimerkiksi hedelmämehujen ja hedelmien seoksista sekä ruoka-aineiden seoksista muodostetuista ruokalajeista esim. katkarapucocktail, suunnilleen katkarapusalaatti. Ehdotettu suomenkielinen vastine kimara.coda kooda kooda coffee shop kofi op amerikkalaistyylinen kahvila, joka tarjoilee erikoiskahveja Alankomaissa usein kahvila, jossa myydään myös kannabistuotteita cogito kogito t. kogitoo ajattelen, siis olen olemassa -periaate ihmisen tietoisuus olemassaolostaan tiedostava ja ajatteleva minä, minuus Peräisin filosofi Ren Descartesin esittämästä todistelusta, jonka mukaan ihminen voi olla varma ainakin yhdestä asiasta, omasta olemassaolostaan se, että ylipäänsä ajattelen esim. onko mitään olemassa, todistaa, että on olemassa ajatteleva minä. Lause Cogito ergo sum ajattelen, siis olen olemassa viittaa tähän todisteluun mutta myös yleisemmin ajattelun ja järjen korostamiseen, ajattelevaan minään yms., ja tällöin käytetään sanaa cogito yksinäänkin substantiivina.coitus koitus yhdyntä college kolid t. kolid t. kolids useiden oppilaitostyyppien nimitys anglosaksisissa maissa eräs puserotyyppi Sanalla on hyvin vaihtelevia merkityksiä. Britanniassa se tyypillisesti tarkoittaa yliopiston osaa, Yhdysvalloissa taas oppilaitosta, joka vastaa osittain suomalaista lukiota, osittain opiston tai yliopiston perusopintovaihetta. Yhdysvalloista on peräisin sanan käyttö eräänlaisten puseroiden collegepusero tai collegepaita tai lyhyesti college nimityksenä. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista. Monikon genetiivi ongelmallinen, erään suosituksen mukaan collegejen joka on epälooginen, koska ääntämys on kolidien tms..collie kollie t. koli koirarotujoukko, skotlanninpaimenkoira, lassie Virallisessa rotuluokituksessa on pitkäkarvainen ja lyhytkarvainen collie ovat eri rotuja. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista, mutta ääntämys suomessa on lähes yksinomaan kirjoitusasun mukainen.comeback ambäk näyttävä paluu julkisuuteen Myös kirjoitusasussa come-back.commedia dellarte kommedia dellrte kansanomainen näytelmälaji, joka kukoisti etenkin Italiassa 1500-luvulta 1700-luvulle Commedia dellartelle oli ominaista, että se oli toisaalta improvisoitua, toisaalta vakiintuneita henkilöhahmoja ja muotoja käyttävää.comme il faut komilfo niin kuin pitää, mallikelpoisesti commitment komtment sitoutuminen tavoitteeseen tms. common sense komon sens terve järki connaisseur konesöör tuntija Johonkin aihepiiriin hyvin perehtynyt henkilö, varsinkin taiteen, gastronomian, viinien tms. alalla, taiteentuntija, makutuomari. Tässä asussa sana on sitaattilaina ranskasta mutta se esiintyy useammin englannin kautta tulleessa muodossa connoisseur konösöör.contact center kontäkt senter palvelupiste, johon asiakas voi ottaa yhteyden eri viestintäkanavilla Kanavia voivat olla esim. puhelin, meili, web, faksi ym. Vrt. call center.contra kontra t. kontraa vastaan historiassa erääseen Nicaraguan aseelliseen liikkeeseen kuuluva Tavallisesti ilmaisutyypissä A contra B, joka usein korvataan ilmaisulla A vastaan B, jota kielenhuolto kuitenkin pitää suomen rakenteen vastaisena suositeltavampi ilmaisu on A vastassaan B tai A Btä vastaan. Sana on periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. kontra-. - Nicaraguassa vuosina 1979-1988 sandinistihallitusta vastaan aseellisesti taistelleita kutsuttiin contriksi tällöin contra on lyhentymä espanjan sanasta, joka tarkoittaa vastavallankumouksellista.controller kontroller t. kontruler yrityksen toimihenkilö, joka ylimmän johdon apuna seuraa ja analysoi yrityksen liiketaloudellista kehitystä vastaava henkilö julkisessa laitoksessa tms. cookie kuuki eväste Eväste tarkoittaa dataa, jonka Web-palvelin pyytää selainta tallentamaan myöhempää vuorovaikutusta varten. Slangissa keksi.cooler kuuler juomaseos, jossa on virvoitusjuomaa ja valkoviiniä tai muuta alkoholijuomaa viilennin, viilennysastia tai -laite copy kopi tekstinkirjoittaja, copywriter mainosteksti kopio copyright kopirait tekijänoikeus, varsinkin sen taloudellinen puoli kopiointioikeus Ks. Tekijänoikeuden nimityksiä eri kielissä.copywriter kopiraitter tekstinkirjoittaja mainostoimistoalan ammattina coroner kuolinsyyntutkija anglosaksisissa maissa cortex aivojen kuoriosa, kuorikerros Aivojen kuoriosa on varsinaisten henkisten toimintojen alue. Ihmisen cortex voimakkaasti poimuttunut ja siksi pinta-alaltaan suuri.cosplayata kospleiata kossata coulombi kulombi sähkövarauksen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus C country kantri eräs iskelmämusiikin laji, syntynyt Yhdysvalloissa kansanlaulujen pohjalta Myös country and western ja kirjoitettuna kantri.couscous kuskus kuskus suurimo t. ruoka cover kover t. kaver musiikkikappaleen jäljitelmä, lainakappale Myös arkisemmin asussa coveri ja koveri. Sanalla viitataan siihen, että joku muu kuin alkuperäinen esittäjä esittää musiikkikappaleen, usein enemmän tai vähemmän muunneltuna.cowboy kauboi ratsastava karjapaimen Yhdysvalloissa, etenkin Villissä Lännessä Leikillinen suomennos lehmipoika.crack kräk eräs voimakas huume tietotekniikassa ohjelma, jolla murretaan toisen ohjelman kopiointisuojaus tai käyttörajoitus Erityisen nopeasti riippuvuutta aiheuttava kokaiinin johdannainen, joka poltettaessa vaikuttaa voimakkaasti jo muutamien sekuntien kuluttua. cracker krakkeri crazy kreisi t. kreizi kreisi credit kredit t. kreedit kredit luotto Nykyisin sana esiintyy englannin vaikutuksesta luottoa ja etenkin kortin luotto-ominaisuutta tarkoittamassa. Credit-debit-kortti tarkoittaa korttia, jota voi käyttää sekä luottokorttina tai maksuaikakorttina että pankkikorttina.credo kreedo kristillinen uskontunnustus, erityisesti jumalanpalveluksena esitettynä sitä vastaava osa messumuotoisessa sävelteoksessa crme fraiche kremfr ranskankerma, miedosti hapatettu kerma Sana fraiche kirjoitetaan ranskan uuden oikeinkirjoituksen mukaan ilman sirkumfleksia aiemmin frache, joka on edelleen myös sallittu.croissant kroissant t. kruas kroissantti cross-kitchen kroos-kiten keittotaito, joka yhdistelee eri ruokakulttuureita, monikulttuurinen keittiö, sekoitekeittiö Ilmauksen merkitys vaihtelee, mutta yleensä sillä tarkoitetaan paitsi yhdistelyä myös kasvisten suosimista, tumman lihan välttämistä jne., usein myös paikallisten ruoka-aineiden käyttöä perusaineina. Sana on sitaattilaina englannista ja tarkoittaa sananmukaisesti keittiöiden välinen, keittiöiden rajat ylittävä. Myös cross-cooking. Nykyisin käytetään myös nimityksiä fuusiokeittiö ja fuusioruoka.cross-media kroos-media t. kroos-miidien medioidenvälinen, eri medioita yhdistävä t. yhdessä käyttävä csrds taardas t. taardaa eräs unkarilainen tanssityyppi Sana on periaatteessa sitaattilaina unkarista.cum laude approbatur kum laude aprobaattur t. kum laude aprobatur eräiden arvosteluasteikkojenapprobatur osa, kiittäen hyväksytään oppiaineen keskitason opintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakouluopintojen järjestelmässä Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein cum laude tai cumu tai c.cumulus kumulus eräs pilvimuoto, kumpupilvi cunnilingus kunnilius suuseksi, jonka kohteena ovat naisen sukupuolielimet cup kap t. kup pudotuspeli kilpailujärjestelmä, jossa hävinnyt putoaa pois jatkosta sellaisen kiertopalkinto Alkujaan cup malja tarkoittaa kiertopalkintoa, myöhemmin kilpailumuotoa, jossa pelaajat tai joukkueet ottelevat kaksittain ja voittaja jatkaa seuraavaan otteluun. Taivutuksessa loppu-p kahdentuu äännettäessä, usein kirjoituksessakin.curling köölin t. köörlin t. kurli eräs peli, jossa liuutetaan isoja kivikiekkoja jäällä Suomalaiseksi nimeksi ehdotettu mm. liukukivi. Periaatteessa sitaattilaina englannista. Kuvaannollisesti mm. sanassa curlingvanhemmat vanhemmat, jotka liiaksi poistavat esteitä lastensa tieltä-.curriculum vitae kurrikulum viittee t. kurrkulum viitee ansioluettelo Hyvin yleisesti lyhennettynä CV, joka on lähes syrjäyttänyt vanhan sanan ansioluettelo. On vaihtelevia käsityksiä siitä, mitä CVssä tulisi olla, mutta yleisesti se ajatellaan nimenomaan työnhakua varten kirjoitetuksi kuvaukseksi ainakin koulutuksesta ja työkokemuksesta. Ks. esim. Joensuun yliopiston urapalvelujen ohjetta CVn laatiminen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.curry karri t. kari eräiden mausteseosten yleisnimitys CV seevee curriculum vitae cyber- saiber kyber- da capo da kaappo t. da kaapo alusta alkaen uudestaan Alkujaan vain sävelmän kertaamista ilmoittava musiikkitermi, sitaattilaina italiasta.daami naisseuralainen hienostonainen kuningatar akkinappulana arkik. dadaismi dadaismi eräs naivistinen taidesuunta dakryo- kyynel- daktylo- sormi- daktyloskopia sormenjälkitutkimus daktyyli aleneva kolmitavuinen runojalka musiikissa tasasävelinen, jälkiosaltaan kahtia jakautunut iskuala muinaisen Kreikan taruston haltija, jollaisten uskottiin keksineen metallien takomisen dalai-lama lamalaisuuden hengellisen johtajan nimitys Ilmaisun kirjoitusasu vaihtelee, mutta se suositellaan kirjoitettavaksi gemenalla, koska kyseessä on yleisnimi, ei erisnimi vrt. kalifi, paavi.dalton eräs massan yksikkö, jota käytetään atomi- ja molykyylimassojen ilmaisemiseen Tunnus Da. Saman yksikön aiempi nimi ja tunnus atomimassayksikkö u. Yksi dalton Da on noin 1,6610minus27kg. Kerrannaisia ovat kilodalton kDa ja megadalton MDa.damaski nilkansuojus, nilkkain, säärys damaskiteräs juovikas teräslaji, joka on hitsattu kovuudeltaan vaihtelevista teräslangoista damaskoida hitsata teräs pinnaltaan juovikkaaksi heraldiikassa koristella kiemuroin dance macabre dans makaabre t. ds makabr kuolemantanssi Alkujaan keskiajan kuvaamataiteen aihe. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.dandy dändi keikari darvinismi Charles Darwinin kehittämä oppi evoluutiosta tätä oppia olennaisilta osin vastaava oppi Alkuperäisessä darvinismissa keskeistä oli muuntelu ja luonnonvalinta. Opin myöhemmissä kehitelmissä, uusdarvinismissa, ovat mukana geenit ja mutaatiot. Usein darvinismilla tarkoitetaan evoluutio-oppia yleisesti tai jopa epämääräistä ajatusta sopivimpien eloonjäämisestä heikot sortuu elon tiellä. Aiempi ja edelleen tavallinen muoto darwinismi ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä. Sukulaissanoista ks. ismi.das Ding an sich das di an zih olio sinänsä, itsessään Etenkin Immanuel Kantin filosofian keskeisiä käsitteitä hänen tehdessään eron sen välillä, mitä ulkomaailman oliot itsessään ovat ja miltä ne meille aistiemme kautta näyttävät.data aineisto tai aineiston osa, joka koostuu luvuista tai on muuten automaattiseen käsittelyyn sopivassa muodossa Data on nykyaikaisen datatekniikan peruskäsitteitä mutta hankalasti määriteltävissä. Usein sen määritelmissä viitataan tiedon tai ainakin asian esittämiseen käsittelykelpoisessa. Datan ei kuitenkaan tarvitse esittää yhtään mitään esimerkiksi satunnaislukujen jono on ihan hyvää dataa ja usein tarpeellista eräissä laskentamenetelmissä, ohjelmien testaamisessa jne.. Alkujaan monikkomuoto latinan sanasta datum. Kielitoimiston ehdottama suomalaisempi vastine, joka ei tullut käyttöön anne monikossa anteet.datanomi tietojenkäsittelyn perustutkinnon opistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittanut henkilö datatekniikka datan käsittelyn tekniikka Datatekniikkaan kuuluu etenkin datan käsittely ns. tietokoneilla, mukaan lukien datan varastointi ja datan kopiointi paikasta toiseen datansiirto, tiedonsiirto. Yleisimmin datatekniikasta käytetään nimitystä ATK tai atk tai joskus avattuna automaattinen tietojenkäsittely taikka uudempaa muoti-ilmaisua IT tai informaatiotekniikka tai informaatioteknologia, joskus myös ICT information and communication technology. Myös sanaa tietotekniikka käytetään. Sana telematiikka oli eräässä vaiheessa muodissa, nyt jäänyt vähälle käytölle. Eri ilmaisujen käyttö heijastelee usein asenteita, esim. ATK koetaan usein vanhanaikaisiin datankäsittelymuotoihin viittaavaksi.dateerata päivätä, merkitä päivämäärä ajoittaa, määrittää muinaislöydön tms. syntyhetki tai ikä datiivi sijamuoto, joka osoittaa, kenen hyväksi tai vahingoksi jokin tapahtuu Tyypillisimmässä käytössä datiivi on antamisen sija, joka ilmoittaa, kenelle jotakin annetaan, mutta se voi ilmaista myös mm. sen, keneltä jotakin otetaan pois. Datiivi esiintyy useissa kielissä, mm. latinassa, saksassa ja venäjässä, mutta ei suomessa jossa osittain samoissa tehtävissä esiintyy allatiivi.data huvila Venäjällä ja aik. Neuvostoliitossa dau kauppalaivatyyppi, johon kuuluu latinalaispurje ja jota käytetään Itä-Afrikan ja Arabian rannikolla Myös kirjoitusasuissa dhau ja englannin mukaisesti dhow.de facto de fakto t. dee faktoo tosiasiallisesti, todellisuudessa, itse asiassa Esimerkiksi de facto -standardi normi, jota yleisesti sovelletaan, vaikka sitä ei ole virallisesti vahvistettu. Vrt. de jure.de jure de juure t. dee juure oikeudellisesti, oikeusjärjestyksen mukaan, lain kannalta Vrt. de facto. Joskus kirjoitettuna de iure latinan alkuperäistä kirjoitusjärjestelmää jäljitellen.de luxe loisto-, luksus- Usein tuotemerkin nimen yhteydessä vain tarkoittamassa vähän parempaa mallia, de luxe -mallia. Myös yhteen kirjoitettuna esim. deluxe-malli.deadline dedlain määräaika, johon mennessä työn on valmistuttava dealer diiler, diilör diileri debatti julkinen väittely, kiistely debentuuri obligaation luonteinen arvopaperi Joukkovelkakirja, joka on vaihtuvakorkoinen ja haltijavelkakirja.debet debet t. deebet veloituspuoli tilinpidossa Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. kredit.debiili heikkomielinen Erään määritelmän mukaan debiiliksi luokitellaan ihminen, jonka älykkyysosamäärä on 52 - 67. Yleiskielessä sanaa käytetään lähinnä haukkumasanana.debit maksu- debet Aiemmin debit esiintyi sanan debet muunnelmana varsinkin englannin vaikutuksesta. Nykyisin se esiintyy lähinnä maksukorttitoimintoon viitattaessa luotto- tai maksuaikakortin vastakohtana ks. credit.debitoida veloittaa debytantti ensiesiintyjä, debyytin suorittaja debytoida esiintyä ensi kerran, suorittaa debyytti debyytti ensiesiintyminen, etenkin taiteilijan ensimmäinen julkinen esiintyminen dcollet dekoltee t. dekolte dekoltee decrescendo dekrendo musiikkiterminä hiljeten, heiketen dedikoida omistaa t. varata jollekulle, jollekin tai johonkin käyttöön Aiemmin joskus myös dedisoida, ks. K vai s.deduktiivinen päättelevä, päättelyä koskeva, deduktioon perustuva t. liittyvä deduktio päättely, etenkin erityisen väittämän johtaminen yleisestä Alkeellinen esimerkki deduktiosta yleisestä väittämästä ihmiset ovat kuolevaisia voidaan johtaa väittämä Sokrates on kuolevainen, kun lisäksi sovelletaan väittämää Sokrates on ihminen. Vrt. induktio.defaitismi defetismi tappiomieliala, antautumishenki Sukulaissanoista ks. ismi.defekaatio nesteen kirkastaminen ulostaminen defekoida kirkastaa nestettä ulostaa defensiivi puolustus, puolustautuminen et. sodassa puolustuksellinen toimenpide defensiivinen puolustuksellinen, puolustautuva mm. sodassa defenssi puolustus, puolustautuminen et. psykologian käsitteenä definiitti määräinen, sellainen, jonka jokin määrää, rajoittaa Mm. kielitieteessä ja matematiikassa käytetty termi. Myös definitiittinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistadefinitiivinen lopullinen, ratkaiseva definitio määritelmä deflaatio rahan arvon nousu Ilmenee tuotteiden keskimääräisen hintatason alenemisena. Käytännössä paljon harvinaisempaa kuin inflaatio.deflatoida aiheuttaa deflaatiota tehdä deflaation huomioon ottavia muunnoksia laskelmien rahasummiin deflatorinen rahan arvoa laskeva, deflaatiota edistävä deformaatio muodon muuttaminen etenkin huonompaan suuntaan epämuodostuma degeneraatio rappeutuminen, degeneroituminen degeneroitua rappeutua surkastua supistua huonontua suvustaan Eri yhteyksissä hyvin erityyppisissä merkityksissä käytetty sana. Alkuperäinen merkitys tarkoittaa suvusta huonontumista, moraalista rappeutumista. Esimerkiksi matematiikassa sana viittaa esim. jonkin tehtävän supistumiseen yksinkertaiseksi, melko mielenkiinnottomaksi erikoistapaukseksi.degressio väheneminen, pieneneminen vähentäminen dehydraatio nestehukka, kuivuminen deindustrialisaatio de-industrialisaatio teollisuuden osuuden väheneminen Sanaa käytetään sekä siitä, että teollisuuden osuus kansantaloudessa vähenee palvelualojen osuuden noustessa, että teollisuuslaitosten siirtymisestä pois kaupunkien keskustasta muualle.deismi katsomus, jonka mukaan Jumala on luonut maailman mutta jättänyt sen sitten toimimaan säätämiensä luonnonlakien mukaan Sukulaissanoista ks. ismi.dj-vu deavy tunne siitä, että jokin kokemus on oudolla tavalla tuttu, aiemmin koettu Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti jo nähty. Usein kirjoitettuna yksinkertaistetusti deja-vu tai dejavu.deka- etuliitteenä SI-järjestelmässä 10-kertaisuutta ilmaisemassa tunnus da, aik. myös D dekaani yliopistossa tiedekunnan tms. puheenjohtaja eräs hiippakunnan virkamies dekabristi Venäjällä v. 1825 puhjenneen kapinan osallistuja dekadenssi rappeutuminen, veltostuminen, usein hienostuneeksi rappioksi ajateltuna dekanaatti yliopiston tiedekunnan tai vastaavan dekaani ja varadekaanit yhdessä dekadentti rappeutunut erään Ranskassa 1870-luvulla esiintyneen tyylisuunnan edustaja Adjektiivina myös muodossa dekadenttinen.dekadi kymmenluku suuruusluokka, kertaluokka historiassa Ranskan vallankumouskalenterin 10-päiväinen viikko Sanottaessa, että A on dekadia t. kertaluokkaa suurempi kuin B, saatetaan tarkoittaa, että A on noin kymmenen kertaa suurempi kuin B. Tavallisempaa on kuitenkin, että tarkoitetaan väljemmin, että se on seuraavalla kymmenluvulla, tai vielä väljemmin eri suuruusluokkaa.dekalogi Raamatun kymmenen käskyä dekantoida erottaa neste siinä olevasta saostumasta varovasti kaatamalla Varsinkin viinin kaatamisesta karahviin niin, että pullon pohjalla mahdollisesti oleva sakka jää pulloon.dekantteri keitinlasi Kemiassa käytetty tulenkestävä nokallinen lasiastia. Myös muodossa dekantterilasi. Usein virheellisesti asussa dekanteri ehkä verbin dekantoida vaikutuksesta.dekkari salapoliisiromaani Rikoskirjallisuuden laji, jossa keskeistä on tehdyn rikoksen yleensä murhan selvittäminen.dekki nauhuri, jossa ei ole kaiuttimia eikä päätevahvistinta deklamatorinen lausunnallinen mahtipontinen deklamoida lausua etenkin mahtipontisesti esiintyen deklaraatio julistus selostus, ilmoitus deklaratiivinen tiedottava, selittävä, toteava, ilmoittava deklinaatio nominien taivutusluokka eranto, magneettisen ja maantieteellisen pohjoisen välinen kulma tähden kulmaetäisyys taivaan ekvaattorista dekokti keite dekoltee avokaulainen, syvään uurrettu naisen puku Myös sitaattilainana ranskasta dcollet.dekompositio de-kompositio hajottaminen osiin jako, hajotelma hajoaminen dekonstruktio de-konstruktio eräs filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmä, jossa vakiintuneita käsityksiä puretaan Sanamukaisesti hajottaminen, purkaminen.dekoodata de-koodata purkaa koodi, muuntaa koodatusta muodosta selväkieliseksi t. muuten käyttökelpoisemmaksi dekoraatio koriste, somiste koristeleminen lavastus, kulissit kunniamerkin antaminen kunniamerkki dekoratiivinen koristeellinen dekoroida koristaa, somistaa antaa kunniamerkki dekreetti säädös, määräys Erityisesti erityisvaltuuksin annettu hallinnollinen määräys.dekriminalisoida de-kriminalisoida poistaa rangaistavuus eli kriminalisointi dekstroosi glukoosin eli rypälesokerin tietynlainen muoto, D-glukoosi delegaatio valtuuskunta, lähetystö delegitimaatio legitiimisyyden murtuminen, häviäminen delegoida valtuuttaa, antaa alaiselle t. alemmalle viranomaiselle oikeus itse ratkaista asia Usein sanaa käytetään myös menettelystä, jossa asian ratkaiseminen siirretään toiselle samalla organisaatiotasolla tai jopa organisaatiossa ylöspäin. Oikeita nimityksiä näille ovat siirtää ja alistaa.delfiini eräistä hammasvalaista, etenkin yhdestä niiden lajista käytetty nimitys delfinaario delfiiniallas ja siihen liittyvät rakennelmat delfoimenetelmä tutkimusmenetelmä, jossa esitetään sama kysymys useille asiantuntijoille ja tehdään heidän vastauksistaan kooste Usein delfoi-menetelmää käytetään siten, että kysymys toistetaan myöhemmin, mahdollisesti siten, että asiantuntijat voivat välillä tutustua ensimmäisten vastausten koosteeseen. Myös delfoi-menetelmä, Delfoi-menetelmä, delfimenetelmä jne.deli pikaherkkumyymälä Herkkuruokakaupan ja pikaruokakaupan välimuoto pienehkö kauppa, jossa myydään laadukkaita täytettyjä leipiä, salaatteja, valmisruokia yms.delikaatti hieno, hienovarainen herkullinen arkaluonteinen delikti oikeudenloukkaus, oikeudenvastainen teko Sanaa käytetään etenkin sopimusoikeudessa tarkoittamaan tekoa, joka ei ehkä ole rikos rangaistavaksi säädetty teko mutta voi silti aiheuttaa korvausvelvollisuuden. delirium houretila, sekavuus delta delta t. deltta suisto kreikkalaisen aakkoston neljäs kirjain, 948 Vrt. alfaan. Sana delta esiintyy myös usein viittaamassa ison deltan muotoon, kolmiomuotoon, esimerkiksi deltasiipinen lentokone. Matematiikassa pieni delta esiintyy usein tarkoittamassa muutosta tai erotusta, differenssiä.deluusio harhaluulo demagogi kansankiihottaja, demagogian harjoittaja demagogia kansankiihotus, kansanvillitseminen Sanaa käytetään usein syytöksenä poliittisen vastustajan toiminnasta, jonka väitetään vetoavan ihmisten alhaisiin motiiveihin.demagoginen kansaa kiihottava, demagogiaa harjoittava dmarche demr esitys, ehdotus toiselle valtiolle toimenpide Sana on sitaattilaina ranskasta. Joskus muodossa demarssi. demarkaatio tilapäinen rajanveto lääketieteessä rajautuminen, kudostuhoalueen rajan tuleminen selväksi Tavallisimmin ilmaisussa demarkaatiolinja tilapäinen rajalinja, aselepolinja.demaskulinisaatio de-maskulinisaatio miehen t. uroksen piirteiden poistuminen t. poistaminen t. estyminen kokonaan t. osittain Sanaa käytetään mm. hormonihäiriöiden aiheuttamasta urosominaisuuksien heikentymisestä t. niiden kehittymisen estymisestä, sukupuolenvaihdosleikkauksessa tehtävistä muutoksista ja yhteiskunnallisesta miehisten ominaisuuksien vähenemisestä.dementia henkisten toimintojen heikentyminen t. heikentyneisyys Muistin ja päättelykyvyn heikkeneminen. Tavallista vanhuusiässä. Yleensä sanaa dementia käytetään, kun heikentyminen on edennyt melko pitkälle ja asianomainen ainakin ajoittain esimerkiksi ei lainkaan muista äsken sanottua, on menettänyt ajan ja paikan tajun jne.dementikko ihminen, jolla on dementia dementoida kumota, kiistää huhu tms. demilitarisoida poistaa sotavarustukset ja sotajoukot joltakin alueelta deminutiivi vähennysmuoto tai -johdos Esimerkiksi kirjanen on sanan kirja deminutiivi. Usein deminutiivijohdin saa muitakin merkityksiä kuin pienuuden ilmaisemisen. Esimerkiksi poikanen on kehittynyt tarkoittamaan muutakin kuin pieni poika.demo demonstraatio demobilisaatio de-mobilisaatio demobilisointi demobilisoida de-mobilisoida saattaa sotavoimat ja valtio rauhanajan mukaiseen tilaan Vrt. mobilisoida.demografia väestötiede, väestön ominaisuuksien tutkiminen väestön ominaisuudet ekologiassa populaatioiden yksilömääriin vaikuttavien tekijöiden selvittely demografinen demografiaan kuuluva demokraatti Yhdysvaltain demokraattisen puolueen jäsen demokratian kannattaja demokraattinen demokratian mukainen, kansanvaltainen Usein puolueen- ja aatteennimissä yhdyssanan jälkiosana, esim. sosiaalidemokraattinen, kristillisdemokraattinen. Yhdysvalloissa toinen valtapuolue on nimeltään vain demokraattinen puolue Yhdysvaltain historiassa tämän puolueennimen merkitys on vaihdellut.demokratia kansanvalta Erittäin yleinen iskusana, jonka merkitys vaihtelee suuresti. Valtiomuotojen nimeämisessä demokratia tarkoittaa järjestelmää, jossa väestö kokonaisuutena on periaatteessa valtiovallan perimmäiseksi haltijaksi ajateltu käytännössä tämä merkitsee yleensä ylimpien vallankäyttäjien valitsemista yleisillä vaaleilla. Hyvin yleisesti sanaan demokratia sisällytetään myös muita ihanteina pidettyjä periaatteita kuten yleinen kansalaisvapauksien ajatus, oikeusvaltion periaatteita ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu tasa-arvo jossakin mielessä. Sana ilmeisesti sopii tähän paremmin kuin siitä osat kääntämällä muodostettu, kansanvalta.demokratisoida muuttaa demokraattisemmaksi, kansanvaltaistaa demoni paha henki, riivaaja itsenäisesti toimiva tietokoneohjelma demonisoida kuvailla t. käsittää vastustaja pahuuden ruumiillistumaksi, paholaiseksi tai demoniksi demonstraatio havaintoesitys mielenosoitus Havaintoesitys tarkoittaa esimerkiksi tieteellisen teorian pätevyyden tai tietokoneohjelman toimivuutta kokeella tai muulla esityksellä. Etenkin tietokoneohjelmien yhteydessä käytetään puhekielessä tällöin sanan lyhentymää demo.demonstratiivinen mielenosoituksellinen kieliopissa osoittava Esimerkiksi tuo on demonstratiivinen eli osoittava pronomini.demonstroida osoittaa havainnollisesti, esittää demonstraatio osoittaa mieltään demoralisaatio de-moralisaatio moraalin rappeutuminen, tapainturmelus, demoralisoituminen demoralisoida de-moralisoida vaikuttaa moraalia huonontavasti denaari rahayksikkö muinaisessa Roomassa ja keskiajalla eräissä maissa Denaari oli keisariajalla tärkein hopearaha ja vastasi arvoltaan suunnilleen työmiehen päiväpalkkaa. Myös mm. vanhassa raamatunsuomennoksessa muodossa denari.denaturoida tehdä sopimattomaksi johonkin tarkoitukseen muuttaa valkuaisaineen kemiallinen luonne Tavallisimmin ilmaisussa denaturoitu sprii puhekielen tenu, joka tarkoittaa alkoholia, joka on tehty juomakelvottomaksi pahanmakuisilla ja -hajuisilla ja myrkyllisillä lisäaineilla.dendriittinen puumaisesti haaroittuva dendro- puu- dendrologia puulajitiede Sukulaissanoista ks. logia.dengue dege eräs viruksen aiheuttama trooppinen vaarallinen kuumetauti Nimi esiintyy usein muodossa denguekuume mm. taivutuksen helpottamiseksi. Denguekuumetta levittävät eräät hyttyset Ades-suvun lajit.denier denier t. deniee t. dönje eräs kuidun ominaisuuden mittayksikkö eräs vanha raha Denier-rahoja lyötiin 1000-luvulta 1600-luvulle. Mittayksikkönä denier tunnus den ilmaisee 9 km pitkän langan tai muun kuidun painon grammoina, eli 1 den on noin 0,111 mgm.denominaalinen nominista johdettu sana, nominikantainen denominaatio nimitys uskonnollinen yhteisö etenkin anglosaksisissa maissa rahan, postimerkin tms. nimellisarvo denotaatio sanan tai ilmaisun varsinainen merkitys, tarkoite Vrt. konnotaatio.densitometri tiheysmittari, etenkin filmin mustuman mittalaite dentaali hammasäänne, äänne, jota tuotettaessa kieli koskettaa hampaita esim. suomen t dentaalinen hammas-, hampaita koskeva dentilabiaalinen labiodentaalinen denudaatio kallioperän paljastuminen ja tasoittuminen maankuorta kuluttavien geologisten prosessien vaikutuksesta deodorantti hajunpoistoaine Etenkin hienhajun poistamiseen käytettävä. Käytännössä perustuu osittain aineisiin, jotka estävät bakteeritoimintaa, sillä hien haju syntyy siitä. Osittain vaikutus perustuu voimakkaisiin hajuihin, jotka peittävät epämiellyttäväksi koetut hajut. Lisäksi deodorantiksi kutsuttu aine saattaa käytännössä olla myös antiperspirantti eli hikoilua estävä aine.deontologia velvollisuusoppi Filosofian ala, joka tutkii velvollisuuden käsitettä. Sukulaissanoista ks. logia.deonttinen filosofiassa velvollisuutta koskeva departementti hallintoalue etenkin Ranskassa virasto etenkin ministeriö tai sen osasto depersonalisaatio itsestä vieraantuminen, oman itsen vieraaksi ja epätodelliseksi kokeminen depilaatio karvanpoisto deponentti tallettaja deponenttiverbi verbi, joka on muodoltaan passiivinen mutta merkitykseltään aktiivinen Deponenttiverbejä on mm. latinassa.deponoida antaa säilytettäväksi ja mahdollisesti käytettäväksi depositio talletus, luovutus säilytykseen depressiivinen syvästi masentunut depressio syvä masennus deprivaatio jonkin riistäminen, poistaminen puute, puuttuminen deputaatio lähetystö historiassa valtiopäivien valiokunta Derby derby t. dööbi useista suurista ratsastuskilpailuista käytetty nimi Alkujaan vain Espomissa Englannissa järjestettävien kilpailujen nimi, nyttemmin muussakin käytössä esim. Suuri suomalainen Derby. Periaatteessa sitaattilaina brittienglannista jossa nimi ääntyy suunnilleen daabi.derivaatta matematiikassa eräs raja-arvo, joka kuvastaa funktion muutosnopeutta johdos, johdannainen Matematiikassa funktion f derivaatta pisteessä a on lausekkeen fx-fax-a raja-arvo, kun x lähenee ata.derivoida muodostaa derivaatta johtaa dermato- iho- dermatologia ihotautioppi Sukulaissanoista ks. logia.derogaatio kumoaminen heikentäminen esim. lain säädösten dervissi islamilainen kerjäläismunkki Aiemmin sn tilalla oli sh tai dervii.desantti lentokoneesta vihollisen puolelle pudotettu vakooja tai tuhotyöntekijä Suomessa sana viittaa erityisesti Neuvostoliiton Suomeen sodan aikana pudottamiin desantteihin.desavuoida kiistää, kieltää, väittää vääräksi, tuomita desendentti jälkeläinen, alenevaa polvea oleva sukulainen vanhemmasta kielimuodosta uudempaan siirtyvä Vrt. asendentti. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistadesentralisaatio hajautus, toiminnan jakaminen eri laitoksille tai ihmisille tai alueille Vastakohta sentralisaatio. Suomessa on käytetty myös outoa nimitystä hajakeskitys.desentralisoida hajauttaa, suorittaa desentralisaatio desi arkikielessä desilitra, kymmenesosa litraa etuliitteenä SI-järjestelmässä kymmenesosa- tunnus d desinfiointiaine Merkitys desinfiointiaine on uudehko, ja kyseessä on luonteeltaan arkityylinen typistesana, joka kuitenkin on yleistynyt asiateksteihinkin, etenkin yhdyssanassa käsidesi.desibeli havaitun äänenvoimakkuuden yksikkö yleisemmin yksikkö, joka ilmaisee kahden suureen keskinäistä suuruutta tai suureen arvoa suhteessa johonkin vertailutasoon Periaatteessa desibeli dB on belin B kymmenesosa, ja beli on yksikkö, jota käytetään ilmaistaessa suureita suhteellisesti logaritmisella asteikolla. Käytännössä desibeliä käytetään tavallisemmin ilmaisemaan kuuloaistin havaitsemaa äänenvoimakkuutta, joka riippuu äänenpaineesta logaritmisesti. Lisätietoja Rami Aikion juttu Ihmisen korva ja asiaa melusta sekä Kalevi Koivuviidan kooste Desibeli-käsite muutamissa tapauksissa.design disain t. dizin taiteellinen t. taideteollinen suunnittelu, muotoilu Periaatteessa sitaattilaina englannista. Englannin sana design tarkoittaa varsin laaja-alaisesti suunnittelua mutta suomessa se on saanut rajatumman, lähinnä taideteolliseen tai taiteelliseen muotoiluun tai sommitteluun viittaavan merkityksen. Joskus leikillisesti suomalaistetussa kirjoitusasussa disain. Usein kirjoitettuna väärin desing.design for all disain foor ool t. dizin for ool kaikki huomioon ottava suunnittelu Ilmaisu korostaa erityisryhmien kuten vanhusten ja vammaisten huomioon ottamista rakenteiden, tuotteiden, palvelujen ym. toteuttamisessa. Lyhenne DfA. Ks. Suomen DfA-osaajaverkoston sivuja.design-huume disain-huume yleisnimitys uusille synteettisille huumeille, jotka muistuttavat vanhoja huumeita Design-huumeet saattavat osittain olla laillisia, koska niitä ei mainita huumeiden luetteloissa.desiili tilastotieteessä tutkittavan aineiston osa, joka on saatu jakamalla aineisto kymmeneen yhtä suureen osaan jonkin ominaisuuden mukaan, kymmenespiste desinfektoida desinfioida desinfioida puhdistaa tauteja aiheuttavista pieneliöistä usein kemikaaleilla desk study desk stadi kirjoituspöytätutkimus Tutkimus tai selvitys, joka tehdään pelkästään kirjallisen aineiston perusteella.deskriptiivinen kuvaileva matematiikassa myös kolmiulotteisia kappaleita käsittelevä Deskriptiivinen tarkoittaa usein nimenomaan preskriptiivisen vastakohtaa mutta myös ilmiöiden kuvailua niiden syihin ja historiaan puuttumatta. Kielitieteessä deskriptiivinen sana tarkoittaa sanaa, joka äänneasullaan jotenkin kuvailee kohdettaan sen takia, että eri äänteiden ja äänneyhdistelmien koetaan tarkoittavan erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi hontelo, rähjäinen, korskea. Vertaa onomatopoeettinen. Matematiikassa deskriptiivinen geometria tarkoittaa kolmiulotteisten kappaleiden ominaisuuksien tutkimista erityisesti kuvaamalla projisoimalla niitä kaksiulotteiseen tasoon.deskriptio kuvailu, kuvaus desktop kunkin omalla kirjoituspöydällä pidettävä t. tehtävä työpöytä myös kuvaannollisesti Desktop-julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisun sisällön laatija tekee sen painovalmiiksi asti omalla tietokoneellaan työasemallaan tälle on ehdotettu suomennosta omataitto. Tietokonealalla desktop suomennoksissa yleensä työpöytä tarkoittaa kuvaruudulla näkyvää, yleensä kuvaruudun peittävää kirjoituspöydän vastinetta, johon on sijoitettu tehtävän työn kannalta tarpeelliset kuvakkeet, valikot ym. Desktop voi joskus tarkoittaa myös pöydällä pidettävää tietokonetta, pöytämikroa engl. desktop computer.desperado desperaado piittaamaton, väkivaltainen rikollinen etenkin lännenelokuvissa slangissa ym. epätoivoinen ihminen despootti itsevaltias, yksinvaltias hirmuvaltias despotia itsevaltius, yksinvalta hirmuvalta despotismi despotia destilloida tislata destruktiivinen tuhoava, hävittävä desuetudo desvetuudo t. deesveetudoo lain soveltamatta jättäminen siksi, että sitä pidetään vanhentuneena Sana on sitaattilaina latinasta.detalji yksityiskohta pikkuasia detektori ilmaisin Etenkin sähkömagneettisen tai ionisoivan säteilyn ilmaisin.detergentti pintajännitystä alentava puhdistusaine determinaatio käsitteen alan rajaaminen t. täsmentäminen eliön osan erilaistumisen määräytyminen yksilönkehityksessä determinantti matematiikassa matriisin eräitä ominaisuuksia kuvaava suure taikka kaavio sen laskemiseksi kielitieteessä yhdyssanan tai lauseen määriteosa determinatiivinen rajoittava, tarkemmin määräävä determinismi oppi, jonka mukaan kaikki on ennalta määrättyä Käsitys, jonka mukaan kaikki asiat johtuvat syy-seuraus-suhteiden mukaisesti toisistaan ja kaikki palautuu tässä mielessä aikojen alussa vallinneeseen tilanteeseen ja luonnonlakeihin. Usein käytetään ilmaisua, että kaikki on ennalta määrättyä, vaikka determinismi käsitteenä ei edellytä persoonallista määrääjää. Ainakin yksinkertaisissa muodoissaan determinismi kiistää tahdonvapauden. Sukulaissanoista ks. ismi.determinoida määrätä ennalta rajata, rajoittaa detritus hajonnut eloperäinen aines esim. järven pohjassa mekaanisesti hienontunut kiviaines deus ex machina deus eks maakinaa jumala koneesta, keinotekoinen juonenkäänne, joka ratkaisee jonkin ongelman odottamaton apu Ilmaisu on latinankielinen vastine alkujaan muinaisessa Kreikassa käytetylle ilmaisulle, joka tarkoitti näytelmän käännettä, jossa jokin ongelma ratkeaa sillä, että näyttämölle tulee jumala, joka puuttuu tapahtumien kulkuun. Myöhemmin yleisemmin vastaavista keinotekoisista ratkaisuista mutta myös myönteisesti asiasta, joka yllättäen ratkaisee jonkin ongelman.deuterium raskas vety, vedyn isotooppi, joka on hiukan painavampaa kuin tavallinen vety ja jota käytetään mm. vetypommin valmistamiseen Kemiallinen merkki D tai Hsup2.deutero- toinen, tois-, kakkos- devalvaatio rahan arvon alentaminen t. alentuminen suhteessa muihin valuuttoihin Tavallisesti devalvaatio tarkoittaa valtiovallan nimenomaiseen päätöksen perustuvaa rahan arvon alentamista suhteessa ulkomaiden valuuttoihin. Käytännössä tämä merkitsee valuuttakurssien muuttamista oloissa, joissa valtiovalta määrää kurssit tai ainakin säätelee niitä. Jos kyse on arvonalenemisesta ns. kelluvan valuutan oloissa, puhutaan yleensä devalvoitumisesta. Vrt. revalvaatio.devalvoida alentaa rahan ulkomaista arvoa, suorittaa devalvaatio devari arkik. dvd devoni eräs geologinen kausi, alkoi n. 417 milj. vuotta sitten, päättyi n. 354 milj. vuotta sitten devonikausi eräs pyörivien metalliuistinten tyyppi devootio omistautuminen, pyhittäytyminen di- kaksi-, kaksois- dia läpikuultavassa levyssä tai filmissä oleva, usein kehystetty kuva esitysgrafiikassa esim. PowerPoint esityksen kerralla näytettävä, sivua vastaava osa yhdyssanojen alkuosana myös halki-, läpi-, erilleen- Ehdotettu suomalaisempi vastine, jota aiemmin jossain määrin käytettiin kuultokuva. Alkujaan lyhentymä sanasta diapositiivi.diaari luettelo virastoon tulleista ja sieltä lähteneistä lähetyksistä Muoto diaario on lähempänä alkukielen asua, mutta mitään erityistä syytä säilyttää loppu-o ei ole.diaario diaari diabaasi eräs kivilaji, jota käytetään mm. kiuaskivinä diabeetikko sokeritautinen, diabetestä sairastava diabetes diabeettes t. diabetes sokeritauti, insuliinin puutteesta tai vähyydestä johtuva sairaus Normien mukainen kirjoitusasu perustuu lähinnä sanan käsittämiseen sitaattilainaksi. Jossain määrin ääntämys on ruvennut noudattelemaan kirjoitusasua.diabolinen paholaismainen diadeemi otsaripa, otsalla oleva koriste tai arvon merkki diagnoosi taudinmääritys, arvio oireiden syystä kuvaannollisesti arvio joidenkin ongelmien tms. syystä diagnosoida määrittää tauti t. syy, tehdä diagnoosi diagnostiikka taudinmääritysoppi, diagnoosien tekemisen menetelmät ja niiden tutkiminen diagnostinen diagnoosia koskeva t. siihen kuuluva t. perustuva diagonaali lävistäjä kangas, jossa on vinokuviointi yhdyssanojen alkuosana diagonaalinen Suorakulmion lävistäjä on suora, joka menee sen kulmasta vastakkaiseen kulmaan.diagonaalinen lävistäjän, diagonaalin tavoin kulkeva diagrammi kuvamuotoinen graafinen esitys diakoni eräs kirkollinen palvelusvirka mm. sosiaalista työtä varten diakonia kirkon t. muun uskonnollisen yhteisön sosiaalinen avustustyö, laupeudentoiminta diakonissa eräs naisia varten perustettu kirkollinen virka mm. sosiaalista työtä varten, seurakuntasisar diakriittinen ääntämystä osoittava tai muuten kirjoitusmerkin merkitystä muuntava lisämerkki, tarke- esim. kirjaimen alla tai Taivutus loogisimmin diakriittinen diakriittista, käytännössä usein diakriittistä. Tavallisia diakriittisia merkkejä eli tarkkeita ovat akuutti acute, gravis sirkumfleksi , hattu , tilde ja treema uml. Niistä varsinkin kolmesta ensiksi mainitusta käytetään myös nimitystä aksenttimerkki. Tarkkeiden vaikutus ääntämykseen riippuu kielestä, ja joissakin tapauksissa niiden tarkoitus on vain erottaa muuten samanlaiset sanat kirjoituksessa toisistaan. Sanan suositeltu taivutus takavokaalinen diakriittista jne., mutta etuvokaalinen diakriittistä on paljon tavallisempi.diakroninen historiallinen, ajalliset muutokset huomioon ottava t. niitä tarkasteleva Vastakohta synkroninen.dialekti murre, kielimuoto Tämän sivistyssanan käyttö saattaa joskus olla perusteltua siksi, että sanaan murre liittyy vähätteleviä arvostuksia.dialektiikka marxilainen logiikka väittelytaito Alkujaan sana tarkoittaa oppia keskustelusta väittelystä. Hegel antoi sanalle oman merkityksensä ja Marx sitten sen pohjalta omansa.dialektikko taitava väittelijä dialektinen väittelevä dialektiikan mukainen saivarteleva dialektologia murteiden dialektien tutkimus dialogi keskustelu vuorovaikutus Erityisesti ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, etenkin sellainen, jossa tietokoneohjelma esittää joukon kysymyksiä ja ihminen vastaa niihin.dialyysi menetelmä, jossa ns. puoliläpäisevän kalvon avulla erotetaan kolloidiset yhdisteet pienimolekyylisistä liuoksista Dialyysiä käytetään mm. elimistöön kertyneiden kuona-aineiden poistoon verestä silloin, kun munuaiset eivät toimi riittävästi. Tähän käytettävää dialyysilaitetta sanotaan keinomunuaiseksi tai munuaiskoneeksi.diapositiivi dia diarioida merkitä diaariin diarrea ripuli diaspora hajaannus, hajallaan asuminen etenkin juutalaisten diastole sydämen lepo- eli veltostumisvaihe diastolinen sydämen lepovaiheen aikainen Etenkin verenpaineesta puhuttaessa, vrt. systolinen. Ilmauksen diastolinen paine sijasta käytetään usein nimitystä alapaine.didaktiikka opetusoppi didaktikko opetusopin tutkija didaktinen opetusopillinen hyvien opetusperiaatteiden mukainen dieetti ruokavalio erityisesti laihduttava ruokavalio t. muu erikoisruokavalio diegeesi kerronta diegeettinen kerronnallinen, kerrontaan kuuluva Erityisesti diegeettinen ääni elokuvan esittämään maailmaan kuuluva ääni jonka lähde näkyy kuvassa, vastakohtana taustamusiikille yms.diereesi treema diesel diisel eräiden polttomoottorityyppien, niitä käyttävien kulkuneuvojen ja niiden polttoaineen nimitys Itsenäisenä sanana vain arkikielessä muutoin yhdyssanojen määriteosana dieselmoottori, -auto, -öljy ym. Joskus myös muodossa diisel.differenssi ero, erotus differentiaali eräs derivaattaan liittyvä käsite matematiikassa yhdyssanoissa myös eroja koskeva t. tutkiva Matematiikassa differentiaali- ja integraalilaskenta tarkoittaa laajaa matematiikan alaa, jonka peruskäsitteitä ovat derivaatta ja integraali ja josta käytetään myös nimitystä analyysi ja englannissa nimitystä calculus.differentioida erilaistaa, eriyttää derivoida differentti erilainen, eriävä diffraktio aaltoliikkeen etenkin valon taipuminen, leviäminen sen tiellä olevan esteen taakse diffusoida aiheuttaa diffuusio Nykyisin yleisempi kuin alkuperäisempi verbi diffundoida.diffuusi jäsentymätön, hajanainen, epäselvä, epätarkka diffuusio sekoittuminen Luonnontieteissä diffuusio tarkoittaa eri aineiden sekoittumista toisiinsa nesteessä tai kaasussa molekyylien satunnaisen liikkeen takia. Diffuusioksi sanotaan myös mm. kulttuuri-ilmiöiden siirtymistä ryhmästä toiseen kulttuurien sekoittumista. Liiketaloudessa diffuusioksi kutsutaan yrityksen jakamista pienempiin, itsenäisinä yksiköinä verotettaviin osiin.diftongi diftoi kahden samaan tavuun kuuluvan vokaalin yhtymä, esim. ei Vanhoissa kieliopissa käytetty nimitys pariääntiö. Vrt. hiatus.diftongiutua diftoiutua muuttua diftongiksi digi- digitaalinen digiboksi digisovitin, digitaalinen lisälaite, joka kytketään televisioon, jotta sillä voi seurata digitaalisia lähetyksiä Myös kirjoitusasussa digiboxi, mutta ksllinen asu on suositeltavampi.digiscoping digi-skoupin valokuvaaminen digikameralla kaukoputken läpi okulaarisuurennusta käyttäen digitaalinen kokonaislukumuotoinen Digitaalinen on nykyaikaisen datatekniikan datatekniikan peruskäsitteitä ja hankalasti määriteltävissä. Joskus sen sanotaan tarkoittavan samaa kuin numeerinen, mutta olennaista on, että digitaalinen aineisto on teknisellä tasolla pohjimmiltaan kokonaislukuina. Useimmiten alimman tason esitysmuoto on binaarinen, mutta periaatteessa se on vain yksi mahdollinen digitaalisuuden muoto. Olennaista digitaalisuudessa on muun muan muassa se, että teknisen esitysmuodon alimmalla tasolla on vain äärellinen määrä vaihtoehtoja yleensä vain kaksi, 0 ja 1, ei liukuvaa asteikkoa. Tämän ansiosta aineiston voi kopioida ehdottoman tarkasti rajattoman määrän kertoja, kunhan kopiointimenetelmä pitää vaihtoehdot erillään. Sanan yhdyssanamuodoksi on 2000-luvulla alkanut yleistyä digi-. Vastakohta analoginen.digitalisoida muuttaa järjestelmä tms. digitaaliseksi, digitaalisesti toimivaksi Vrt. digitoida.digitelevisio digitaalinen televisio Etenkin vastaanottimesta puhuttaessa televisio, joka voi suoraan ottaa vastaan digitaalisia televisiolähetyksiä. Vrt. digi-TV.digitoida muuntaa aineisto digitaaliseen muotoon Suomen kielen perussanakirja suosittaa tilalle sanaa numeeristaa johdos sanasta numeerinen, mutta se ei juurikaan ole tullut käyttöön. Merkityksen osalta vrt. digitalisoida.digi-TV digitaalinen televisio Etenkin ohjelmien tuottamisesta ja lähettämisestä puhuttaessa. Myös kirjoitusasussa digi-tv. Vrt. digitelevisio.diglossia di-glossia yhteisön kaksikielisyyden muoto, jossa saman kielen eri muotoja käytetään eri tehtävissä kaksikielisyys Tavallisimpia esimerkkejä diglossiasta on, että arabian kirjakielellä on oma käyttöalansa, kun taas arkisena käyttökielenä on kunkin alueen arabian puhuttu muoto, joka voi poiketa arabian kirjakielestä paljonkin. Sanaa diglossia käytetään myös kaksikielisyydestä yleisesti, mutta se aiheuttaa sekaannuksia.digrafi di-grafi kahden merkin yhdistelmä, etenkin sellainen, joka tarkoittaa yhtä äännettä, kaksoiskirjain Esimerkiksi sh suhuäänteen merkkinä.diileri valuuttakauppojen välittäjä jakaja, vähittäismyyjä, esim. huoltoaseman pitäjä Pankin diileri hoitaa päivittäisiä yhteyksiä ulkomaisiin pankkeihin valuutan myynnissä ja ostamisessa. Alkujaan sitaattilaina englannista dealer.diiva vaativainen tai hienosteleva ja oikutteleva ihminen kuuluisa näyttelijätär dikotomia jyrkkä kahtiajako t. kahtiajakautuneisuus sellaisen mukainen vastakohtaisuus Yksinkertaisimmillaan dikotomia merkitsee kohteiden jakamista kahteen ryhmään sen mukaan, onko niillä jokin ominaisuus vai ei. Erityisesti filosofiassa dikotomia tarkoittaa usein todellisuuden, käsitteiden tms. ehdotonta jakamista kahteen ryhmään, esimerkiksi aine ja henki, tai sellaisen jaon mukaista vastakohtaisuutta.dikotominen jyrkän kahtiajaon, dikotomian mukainen diktaattori yksinvaltias Diktaattoriksi kutsutaan yleensä rajattoman vallan kaapannutta henkilöä valtiossa, joka on muodollisesti tasavalta. Jos valtio on muodollisesti monarkia, käytetään muita nimityksiä. Diktaattori yleensä asettuu ainakin käytännössä lakien yläpuolelle. Alkujaan diktaattori dictator oli antiikin Roomassa virkamies, jollaisen senaatti ja kansa nimittivät määräajaksi, kun valtio oli suuressa vaarassa. Myöhemmin vallananastajat rupesivat nimityttämään itsensä diktaattoreiksi.diktatorinen yksinvaltainen yksinvaltiaan diktaattorin tavoin esiintyvä diktatuuri yksinvaltius, diktaattorin valta jonkin ryhmän ehdoton määräämisvalta dilataatio laajeneminen laajentaminen laajentuma Joskus myös muodossa dilaatio.dildo tekopenis dilemma pulma, ongelma, ratkaisemisen vaikeus valinta kahden pahan välillälogiikassa eräs määrämuotoinen päätelmä Alkujaan dilemma tarkoittaa valinnan vaikeutta tilanteessa, jossa on kaksi yhtä huonoa vaihtoehtoa. Myöhemmin merkitys on väljentynyt tarkoittamaan yleensä vaikeaa pulmaa tai vain ongelmaa.diletantti harrastelija, varsinkin tieteen tai taiteen alalla dilutoida miedontaa, laimentaa etenkin lääkettä Myös diluoida.diluutio laimennus dimensio ulottuvuus mitta, koko, suuruus diminutiivi deminutiivi din eräs filmin herkkyyden yksikkö Myös isokirjaimisena lyhennealkuperänsä takia DIN.dinaari useiden maiden rahayksikkö dini din dinkki ark. avioitunut mutta lapseton elintasoihminen Johtuu sanoista double income, no kids.dinosaurus erääseen laajaan selkärankaisryhmään kuuluva eläin, hirmulisko kuvaannollisesti valtavan suuri, vanhentuneena pidetty organisaatio Dinosaurukset dinot kuuluvat ryhmään Dinosauria, johon nykyisissä luokituksissa kuuluvat myös linnut. Nykyisin usein pidetäänkin lintuja dinosauruksina, mutta vanhemman ja tavallisimman kielenkäytön mukaan näin ei tehdä, jolloin voidaan sanoa, että dinosaurukset ovat sukupuuttoon kuolleita. Dinosaurusten joukossa oli erittäin isoja lajeja, ja yleisissä mielikuvissa dinosaurus tarkoittaakin usein vain suuria kasvinsyöjädinosauruksia. Sanaa dinosaurus käytetään usein kuvaannollisessa merkityksessä, etenkin tarkoittamaan jättimäistä organisaatiota, jota pidetään vanhentuneena, nykyaikaan sopeutumattomana jne. Sanan -us-loppu johtuu latinasta. Nykyisin käytetään joskus myös muotoa dinosauri, joka perustuu englannin sanaan dinosaur. Sana dinosaurus on muodostettu kreikan sanoista, jotka tarkoittavat hirmuista ja liskoa, ja tätä matkien on muodostettu suomeen sana hirmulisko, mutta se ei ole kovin yleinen. Dinosaurukset eivät olleet liskoja, eikä niitä ole kovin perusteltua kutsua matelijoiksi lainkaan. Tietoja dinosauruksista Tree of Life, haara Dinosauria.diodi vain yhteen suuntaan sähköä johtava elektroninen komponentti Valmistetaan nykyisin puolijohteesta.dioksiini eräs vaarallinen ympäristömyrkky dionyysinen hurmioitunut, hillitön Nimen taustalla on muinaisten kreikkalaisten viininjumala Dionysos, jonka kunniaksi järjestettiin riehakkaita juhlia.diopteri tähtäin arkikielessä dioptria Tähtäyslaite esim. aseessa, kompassissa tai maanmittauslaitteessa. Aiemmin myös asussa dioptri.dioptria linssin taittokyvyn mittayksikkö Metreinä ilmaistun polttovälin käänteisluku. Joskus myös asussa dioptri.dioraama ainakin osittain kolmiulotteinen maisemamalli tai asetelma läpikuultava panoraamamaalaus, joka tuottaa erilaisia vaikutelmia valaistuksen mukaan dipata kastaa haarukkapaloja kastikkeeseen diploidi kromosomistoltaan kaksinkertainen Sellainen eliö tai solu, jonka kromosomisto on kaksinkertainen, kuten eliön tavallisissa soluissa yleensä on. Vrt. haploidi. Adjektiivina myös diploidinen.diplomaatti diplomatian alalla toimiva henkilö diplomaattinen diplomatiaa koskeva t. sen mukainen kohtelias hyvää neuvottelu- tai suostuttelutaitoa osoittava diplomatia valtioiden välisten virallisten suhteiden hoito kohteliaisuus neuvottelu- tai suostuttelutaito Koska valtioiden välinen yhteydenpito on suuressa määrin pitkällisiäkin neuvotteluja ja koska siihen on vakiintunut suuri joukko ulkonaisia käytössääntöjä, jotka ilmentävät ainakin muodollista kohteliaisuutta ja toisen osapuolen kunnioittamista, sana diplomatia on saanut kuvaannollista merkitystä.diplomi todistus jonkin arvon, palkinnon tms. saamisesta Tutkintojen nimikkeissä alkuosa diplomi- saattaa osoittaa, että kyseessä on korkeakoulutason tutkinto, mutta tämän etuliitteen käyttö on levinnyt muihinkin tarkoituksiin.dipoli fysiikassa kaksinapainen, kahden vastakkaismerkkisen magneettinavan t. sähkövarauksen yhdistelmä dipsomaani kausijuoppo dipsomania kausijuoppous director cantus direktor kantus t. diirektor kantuus eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille kanttoreille Periaatteessa sitaattilaina latinasta sananmukaisesti laulunjohtaja.director musices direktor muusikes t. diirektor muusikees eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille muusikoille Periaatteessa sitaattilaina latinasta sananmukaisesti musiikinjohtaja.direktiivi toimintaohje erityisesti Euroopan unionissa jäsenvaltioita velvoittava lainsäädäntöohje Direktiivien asemasta EUssa ks. dokumenttia Yhteisön oikeuden perusteet, kohtaa Lainsäädäntövälineet. Datatekniikassa direktiivi tarkoittaa mm. ohjelmointikielen käännösohjelmalle kääntäjälle tai web-palvelimelle jossakin tiedostossa annettua ohjetta esimerkiksi siitä, miten kääntäminen tulee suorittaa tai miten palvelimen tulee käsitellä tiedosto.direktio-oikeus työnjohto-oikeus, työnantajan oikeus johtaa ja valvoa työtä direktoraatti johtajisto tuomaristo EUn komission pääosasto, hallinnonhaara dis- haja-, eri-, erilleen, epä- disain design disc jockey disk doki diskon työntekijä, joka huolehtii musiikin soittamisesta ja juontamisesta Myös disk jockey. Sana on paljolti väistynyt suomalaistetumman väännelmänsä tiskijukka tieltä.disharmonia dis-harmonia epäsointu, harmonian puute epäsopu disinformaatio dis-informaatio tahallinen väärän tai harhaanjohtavan informaation levittäminen tarkoituksena asenteisiin ym. vaikuttaminen sellainen informaatio Käytännössä sanalla tarkoitetaan usein myös tavallista valehtelua, mutta periaatteessa disinformaatio tarkoittaa virheellisen tai vääristellyn tiedon jakamista harhaanjohtamisen tarkoituksessa yhtenä propagandan muotona. Kyseessä voi olla myös sinänsä oikean tiedon esittäminen harhaanjohtavalla tavalla. Jonkin verran käytetään myös verbiä disinformoida.disinvestoida dis-investoida divestoida disipliini tieteenala kuri, järjestys disjunktiivinen erottava vaihtoehtoa ilmaiseva Esimerkiksi tai on disjunktiivinen konjunktio.disjunktio sanaa tai vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke erottaminen diskantti moniäänisen musiikin ylin ääni, sopraano kosketinsoitinten oikea puoli ylempi sävelalue basson vastakohtana diskata diskvalifioida disketti tietokoneen levyke diskiitti välilevyn tulehdus disko ajanvietepaikka, jossa soitetaan musiikkia levyiltä, nauhoilta tms. jalallinen ehtoollislautanen ortodoksisessa kirkossa Ensin mainitussa merkityksessä lyhentymä sanasta diskoteekki, jota ei enää juuri käytetä tässä tai alkuperäisessä merkityksessä levyvarasto.diskonfirmaatio dis-konfirmaatio väitteen tms. kumoaminen t. heikentäminen Vastakohta konfirmaatio.diskontata laskea diskontto jollekin summalle ostaa t. myydä jotain niin, että hinnasta vähennetään diskontto diskontto ennakkokorko, korkoa vastaava vähennys Voidaan esimerkiksi sopia, että jos saatava maksetaan ennen erääntymispäivää, saa maksaja vähentää summasta diskonttona määrän, joka vastaa laskennallista korkoa maksupäivän ja eräpäivän väliseltä ajalta.diskoteekki disko diskreditoida saattaa huonoon maineeseen poistaa luottokelpoisuus, riistää luotto diskreetti tahdikas, hienovarainen matematiikassa erillinen piste t. arvo taikka sellaisista koostuva rakenteellisesti eriytynyt Matematiikassa diskreetti on jatkuvan vastakohta, ja diskreetti matematiikka tutkii rakenteita, joissa on vain äärellinen määrä alkioita.diskretisoida muuntaa diskreetiksi matematiikassa yms. diskriminaatio syrjintä, diskriminointi diskriminantti erottava, tunnusomainen seikka matematiikassa eräs matriisin alkioista tai yhtälöryhmän kertoimista muodostettu lauseke t. sen arvo diskriminoida syrjiä diskursiivinen erittelevä, johdonmukaisesti etenevä diskurssi jostakin käytävän keskustelun kokonaisuus sääntöineen keskustelu, puhe Yksinkertainen merkitys keskustelu on jäänyt syrjään, kun kulttuuria koskevissa tarkasteluissa on ruvettu kutsumaan diskurssiksi jostakin aiheesta tai aihepiiristä käytävän keskustelun kokonaisuutta, sen tarkastelutapoja ja sääntöjä. Tällöin keskustelu tarkoittaa myös ja tyypillisesti kirjallista, varsinkin painetussa sanassa esitettyä asiaa.diskussio keskustelu väittely diskvalifioida hylätä, julistaa kelpaamattomaksi, et. urheilussa kilpailukelvottomaksi Puhekielinen muoto diskata on jo melko yleinen kirjoitetussakin kielessä mutta saatetaan vielä diskata kielentarkistuksessa.dismeriitti dis-meriitti ansioiden arvioinnissa kielteisenä pidettävä seikka, epämeriitti disorganisaatio organisaation häiriintyminen psykologiassa yhteyksien särkyminen dispersio tasainen sekoittuneisuus, aineen sekoittuneisuus tasaisesti toiseen aineeseen disperssi dispersion sisältävä disponibiliteetti ulkoasiainhallinnon virkamiehen vapauttaminen virkatehtävistä siten, että hän säilyttää palkkaetunsa ja on velvollinen olemaan käytettävissä Käytännössä usein diplomaatin hyllyttäminen, kun hän ei enää ole sopiva hoitamaan tehtäväänsä ulkomailla mutta hänelle ei ole heti löydettävissä muuta tehtävää.dispositiivinen tahdonvaltainen, sovittavissa oleva, väistyvä Lakitieteessä säädöstä kutsutaan dispositiiviseksi, jos oikeussuhteen osapuolet voivat sen estämättä sopia toisin. Tämä voidaan ilmaista myös sanomalla, että dispositiivista säädöstä sovelletaan vain niihin asioihin, joita ei ole hoidettu sopimuksilla.dispositio esitelmän, kirjoitelman tms. jäsennys alttius, taipumus esim. tautiin määräys urkujenrakennussuunnitelma disputaatio tieteellinen väittely väitöstilaisuus aiemmin myös väitöskirja dissektio leikkely, paloittelu, etenkin ruumiin leikkely anatomian opiskelussa dissidentti vallitsevan poliittisen järjestelmän vastustaja Sanaa on käytetty alkujaan uskonnollisesta toisinajattelemisesta, eriuskoisuudesta, myöhemmin yleensä poliittisesta asenteesta ja toiminnasta etenkin ent. Neuvostoliitossa. Vastineena on käytetty sanaa toisinajattelija.dissimilaatio erilaistuminen, dissimiloituminen dissimiloitua muuttua erilaiseksi, erilaistua Vrt. assimiloitua.dissipatiivinen hajautuva, hajottava vaimentava, energiaa sitova dissosiaatio dissosiointi, erottaminen, hajottaminen dissosioituminen, eroaminen, hajoaminen dissosioida hajottaa, erottaa dissosioitua hajaantua, hajota Varsinkin molekyylien hajoamisesta atomeiksi tai ioneiksi.dissonanssi riitasointu distaalinen ulompi, etäisempi ylipurentainen distanssi etäisyys, välimatka distikon heksametrin ja pentametrin muodostama säepari distinktiivinen erottava, erotteleva, merkityseron tekevä distinktio erottaminen, eronteko ero asioiden välillä distributiivinen jakeleva, jaotteleva distribuutio jakauma, jako Kielitieteessä ne ympäristöt, joissa jokin kielenaines voi esiintyä. Tilastomatematiikassa suureen mahdollisten arvojen todennäköisyyksien joukko.disyaani di-syaani eräs kaasumainen, myrkyllinen hiilen ja typen yhdiste Kaava CN2. Rinnakkaisnimi syanogeeni.dityrambi mahtipontinen ylistyslaulu tai -runo diureetti virtsan eritystä lisäävien lääkeaineiden yleisnimitys diureettinen virtsaneritystä lisäävä diureesi virtsaneritys divaani leposohva, erityisesti itämaistyyppinen arabialainen tai persialainen runokokoelma divari arkikielessä osto- ja myyntiliike, varsinkin antikvariaatti arkikielinen muunnelma sanasta divisioona merkityksessä palloilusarja Ensimmäisessä merkityksessä sana on alkujaan väännös ruotsin sanasta diversehandel.divergenssi hajaantuminen, divergoituminen divergentti hajaantuva, divergoiva divergoida hajaantua, erkaantua, erota Mm. mielipiteiden eroamisesta ja matematiikassa siitä, että päättymätön lukujono tai sarja ei suppene konvergoi kohti äärellistä raja-arvoa.diversifikaatio hajaannuttaminen, diversifiointi diversifioida hajaannuttaa, hajottaa, jakaa erilaistaa, tehdä erilaiseksi diversiteetti monimuotoisuus, moninaisuus, vaihtelevuus Ks. biodiversiteetti, kulttuuridiversiteetti.divestoida myydä yrityksen kiinteää omaisuutta Usein yrityksen kannattamattoman osan myymisestä tai siitä luopumisesta. Myös desinvestoida, disinvestoida. divinaatio ennustajanlahja, ennustamisen taito divinatorinen ennustava, aavistuksellinen divisioona eräs sotatoimiyksikkö varsinkin maavoimissa palloilusarja osasto Divisioonan vahvuus vaihtelee mutta on tyypillisesti 10 000 - 20 000 miestä. Merkityksessä osasto esim. yrityksessä sana on englannin kielen vaikutusta eikä sellaisena kuulu yleiskieleen. Sitä kuitenkin nykyisin käytetään mm. yrityksen osastojen nimissä.DNA dee-enn-aa t. dee-änn-aa iso kaksoiskierteinen molekyyli, joka sisältää eliön perimän valtaosan Varsinaisesti deoksiribonukleiinihappo-nimen englanninkielisen vastineen lyhenne mutta muodostunut käytännössä yhdisteen nimeksi. Ks. Kemia 2 DNA.dodekaedri säännöllinen kaksitoistatahokas dodo eräs sukupuuttoon kuollut lintu doggi eräs koiratyyppi Isoja, lyhytkarvaisia seurakoiria. Suomen kielen perussanakirjan mukaan sanassa ei ole astevaihtelua taivutus on siis doggi doggin, ei doggi dogin. Sana esiintyy myös muodossa dogi.dogma elokuvan laji tyylisuunta, jossa pyritään mahdollisimman luonnolliseen dokumentaariseen kuvaamiseen dogmi dogmaatikko dogmatiikan tutkija dogmaattinen ihminen dogmaattinen dogmeihin perustuva ahdasmielinen dogmatiikka oppi dogmeista, etenkin teologian alana uskonoppi dogmatismi ahdasmielisyys, dogmeihin kiinnittyminen Sukulaissanoista ks. ismi.dogmi opinkohta etenkin uskonnon alalla arvovaltaisen tahon esittämä sääntö ajatus, josta ihminen pitää kiinni Kristillisessä teologiassa on esitetty, että uskon ydinsisällön kiteyttäminen dogmeiksi selventää asioita ja auttaa taistelemaan harhaoppeja vastaan. Yleiskielessä sanasta dogmi on tullut lähes yksinomaan kielteinen sana, jolla moititaan toisten sellaisia käsityksiä, jotka koetaan ahdasmielisyydeksi, päähänpinttymiksi tms.dogsitter dog-sitter koulutettu koiranhoitaja doktriini oppijärjestelmä tai -lauselma esim. politiikan alalla Sanalla tarkoitetaan yleensä ainakin jossain määrin virallista ja täsmällisesti muotoiltua kantaa johonkin asiaan.dokumentaarinen tapahtumia kuvaava, dokumentin luonteinen dokumentoida laatia asiasta kirjallinen seloste tai muu dokumentti asiakirjoilla t. muilla todisteilla todistaa oikeaksi dokumentti asiakirja, kirjallinen todistuskappale jotakin asiaa selostava TV- tms. ohjelma kirjallinen tai muu aineisto dolce vita dolte viita Sitaattilaina italiasta siksi usein artikkelin kera käytettynä la dolce vita. Joskus myös yhteen kirjoitettuna dolcevita.dollari Yhdysvaltain ja usean muun maan rahayksikkö Dollarin tunnus on merkki , joka toisaalta tarkoittaa muitakin rahayksiköitä.domain domain t. domein alue, etenkin netissä tietokoneiden ns. nimiavaruuden osa Aiemmin joskus merkityksessä maa-alue. Nyk. yl. datatekniikassa tietokoneiden tms. joukko, joka on joissakin suhteissa yhteisen hallinnan tai ohjauksen alainen. Erityisesti internet-domain on hierarkkisesti järjestetyn nimijärjestelmän osa ylimmän tason domain vastaa tavallisimmin jotakin valtiota tai laajaa toiminnan alaa esim. com kaupalliset yritykset. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista. Sille on yritetty kehittää suomalaisempia vastineita, mutta alue on epämääräinen ja jopa harhaanjohtava, ja sama ongelma on erilaisissa täsmennysyrityksissä verkkoalue, toimialue.domeeni alue valtion metsä t. tila valtion kiinteä omaisuus domestikaatio eläinlajin kesyttäminen t. kesyyntyminen kotieläimeksi kasvilajin kehittäminen viljelykasviksi domestikoida suorittaa domestikaatio, kesyttää t. kehittää viljelykseen domina seksipalveluja myyvä nainen, joka esiintyy hallitsevana, miestä alistavana seksuaalisen roolileikin alistava naisosapuoli emäntä, valtiatar nunnaluostarin johtaja, abbedissa dominaatio hallinta, ylivalta, dominointi dominaatti muinaisen Rooman keisariajan viimeinen vaihe, vsta 284 alkaen dominaattori silmän verkkokalvon sellainen solu, joka aistii valon kaikkia kirkkausasteita dominanssi hallitsevuus, dominanttisuus dominantti hallitseva etenkin geeni huippusävel, sävelasteikon 5. sävel Geeni on dominantti, jos sen vaikuttaa yksilössä vaikka geeni olisi siinä vain yksinkertaisena vastakohta resessiivinen. Dominanttisuus on aivan eri asia kuin se, miten yleinen geeni on populaatiossa hyvin harvinainenkin geeni voi olla dominantti.dominio Ison-Britannian kruunun alaisten itsehallinnollisten alueiden aiempi nimitys dominikaani Munkki Dominicuksen perustaman kerjäläiskerjäläisveljestön jäsen, musta veli eräs linnun, Vidua macroura, aiempi nimi, nyk. dominikaanileski. dominikaanilainen Dominikaanisen tasavallan asukas t. kansalainen domino eräs laatoilla pelattava seurapeli hupulliseen naamiaiskaapuun pukeutunut henkilö sellainen kaapu Dominoteoria viittaa jonkin järjestelmän kaatumiseen kuin rivi pystyssä olevia dominonappuloita, kun yhtä niistä tönäistään.dominoida vallita, hallita, olla määräävässä asemassa, dominanttina donaatio lahjoitus lahjoitusrahasto lahjoitusmaa donaattori lahjoittaja luovuttaja, donori dongle donle tietokoneen porttiin liitettävä moduli, jolta suoritettavana oleva ohjelma tarkistaa ohjelman käyttöoikeuden Ehdotettu suomalaistettu asu tonkeli ei ole levinnyt käyttöön.donjuan donhuan mies, joka valloittaa naisia ja jättää heidät Alkujaan espanjankielinen nimi myös kirjoitettuna alkuperäisessä asussa Don Juan.donna rouva, ylhäisönainen, vallasnainen Italiassa donori antaja, luovuttaja atomi t. molekyyli, joka jossakin reaktiossa luovuttaa elektronin tai atomiryhmän Lääketieteessä sana tarkoittaa ihmistä tai eläintä, jonka verta tai muita kudoksia käytetään verensiirrossa tai kudoksensiirrossa.doorilainen erääseen muinaiskreikkalaiseen kansanheimoon kuuluva t. liittyvä Doorilainen pylväs tarkoittaa ylöspäin kapenevaa, varreltaan uurrettua pylvästä, jossa on pylväänpäänä pyöreä laatta mutta ei koristeita.dopamiini eräs kemiallinen aine, joka vaikuttaa mm. mielihyvän tuntemuksiin Käytetään lääkkeenä mm. masennuksen ja alkoholismin hoidossa.doping douppi t. doupi urheilussa suorituskyvyn keinotekoinen parantaminen esim. kemiallisilla aineilla Dopingin tarkka määritelmä on kiistanalainen. Ks. huomautusta -ng-loppuisten sanojen taivutuksesta.dormitorio makuusali esim. luostarissa, sisäoppilaitoksessa tai majoitusliikkeessä dosentti tutkija, jolle on annettu erityinen oikeus opettaa yliopistossa tai korkeakoulussa Dosentin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut, minkä lisäksi dosentin pätevyyteen tarvitaan tieteellisiä ansioita. Dosentilla on vapaus valita, mitä alansa asioita hän opettaa, ja hän saa opetuksestaan palkkion.dosentuuri dosentintoimi douglaskuusi douglaskuusi t. daglaskuusi pohjoisamerikkalainen havupuusuku ja -laji draama näytelmä, etenkin vakavamielinen Arkikielessä draamaksi kutsutaan usein myös tapahtumia elämän näyttämöllä, etenkin surullisia tai järkyttäviä.draamallinen näytelmällinen, draamaan kuuluva drag queen dräg kwiin naiseksi pukeutuva mies Ilmauksella viitataan usein näyttäviin, meluisiin, jopa tarkoituksellisen mauttomiin esiintymisiin.drag show dräg ou näytös, jossa miehet esittävät naisia drakma Kreikassa aiemmin käytetty rahayksikkö apteekkimitta, n. 3,7 g Suomen kielen perussanakirjan mukainen kirjoitusasu drakhma.drakoninen hyvin ankara, epäinhimillisen kova laki tms. dramaatikko draamakirjailija, näytelmäkirjailija dramaattinen vakava, järkyttävä jännittävä näytelmällinen, draamalle ominainen dramatiikka vakavuus, dramaattisuus näytelmäkirjallisuus Alkuperäinen merkitys kirjallisuudenlajin nimityksenä esiintyy yleensä vain taiteenteoriassa yms.dramatisoida esittää vaikutusta tavoittelevaan, dramaattiseen tyyliin saattaa näytelmän muotoon Arkikielessä tavallisempi merkitys viittaa usein nimenomaan liioitteluun, vähäisten asioiden kuvailuun draamoina.dramatisti dramaatikko dramaturgi teatterin työntekijä, joka on draamakirjallisuuden asiantuntija Dramaturgi avustaa kirjallisten teosten saattamisessa näytelmän muotoon, teatteriohjelmiston suunnittelussa yms.dramaturgia näytelmien teoria, draaman estetiikka niiden ilmeneminen jossakin näytelmässä drastinen voimakkaasti vaikuttava, tehokas, iskevä dreija valupyörä, pyörivä laatta savemnuovausta varten dreijata muovata dreijassa drinkki juoma-annos, etenkin alkoholipitoinen Arkikielessä myös drinksu. Vrt. long drink, cocktail.drive-in draiv in sellainen, johon voi ajaa autolla sisään, auto- Esim. drive-in-elokuvateatteri.dromedaari yksikyttyräinen kameli duaali kieliopissa kaksiluku, kaksikko Muoto, joka ilmaisee, että esineitä, asioita, tekijöitä tms. on tasan kaksi. Ei suomessa. Tosin eräät pronominit kuten kumpi voisi tulkita duaalimuodoiksi. Vrt. duaalinen.duaalinen kieliopissa duaalimuotoinen matematiikassa dualiteettia koskeva Yhdyssanamuoto duaali-. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistadualismi kaksinaisuusoppi, etenkin oppi kahdesta alkuperusteesta Filosofiassa dualismi tarkoittaa usein oppia siitä, että aine ja henki ovat yhtä alkuperäisiä, uskontotieteessä taas ajatusta siitä, että hyvä ja paha jumaluus ovat molemmat alkuperäisiä ja taistelevat keskenään. Yleisesti dualismi tarkoittaa kahden yhtä alkuperäisen tai olennaisen perusteen tai ilmiön olemassaoloa tai oppia sellaisesta. Esimerkiksi fysiikassa aalto-hiukkasdualismi tarkoittaa, että valolla on sekä aalto- että hiukkasluonne. Sukulaissanoista ks. ismi.dualiteetti kaksinaisuus, kahtalaisuus matematiikassa eräänlainen vastaavuus duathlon duatlon urheilulaji, joka koostuu juoksusta kahdessa erässä ja pyöräilystä dubata jälkiäänittää, äänittää päälle Tehdä elokuvalle, videolle yms. uusi äänitys, yleensä siksi, että henkilöt saadaan puhumaan yleisölle tuttua kieltä. Suomessa dubataan yleensä vain lastenelokuvia, muut tekstitetään muualla maailmassa dubbaus on tavallisempaa. Sana taipuu dubatadubbaan jne. Sana on slangimainen kirjakieleen sopii paremmin jälkiäänittää.dubbaus ks. dubata dublee kultapäällyste kullalla päällystetty metalliesine joskus vastaavasti hopeapäällysteestä dubletti dupletti duchesse dys eräs kiiltävä silkkikangaslaji, jota käytetään naisten juhlapukuihin duetto kaksinlaulu dukaatti tukaatti dumpata myydä polkumyynnillä datatekniikassa tulostaa dumppi Etenkin myydä alle omakustannushinnan, tarkoituksena valloittaa markkinat ja sitten nostaa hintoja. Myös myydä huonosti kaupaksi käyvä tavara hyvin halvalla.dumping damppi polkumyynti, dumppaus lääketieteessä äkillinen tyhjeneminen dumppi vedos tietokoneen muistista tms. duo kaksikko, etenkin kahden solistin yhtye sellaiselle kirjoitettu sävellys duodenaalinen pohjukaissuoli- duopoli kahden myyjän markkinat dupletti kaksoiskappale, duplikaatti duplikaatti kaksoiskappale, dupletti duplikoida kahdentaa, valmistaa kaksoiskappaleita durra eräs lämpimissä maissa tärkeä viljakasvi, Sorghum bicolor sen jyvät durumvehnä viljalaji, joka on tavallista vehnää sitkoisempi ja sopii paremmin pastan valmistukseen Durumvehnän Triticum durum muita nimityksiä kova vehnä, lasivehnä, makaronivehnä. duuma kansanedustuslaitos, parlamentti Venäjällä Sana viittaa historiassa vuosina 1905 - 1917 Venäjän keisarikunnassa toimineeseen duumaan, jonka valta oli varsin rajallinen, ja nykyisin vsta 1993 Venäjän parlamentin alahuoneeseen. Sanaa on käytetty myös muista hallintoelimistä esim. kaupunginduuma.duuri sävellaji, jota voidaan luonnehtia kirkkaaksi ja kovaksi Duurin kolmisoinnun muodostavat suuri terssi ja ja puhdas kvintti. Johtuu latinan sanasta durus kova. Vrt. molli.dvd deeveedee määrätynlainen laserlevy Tallennusväline, josta luetaan data esim. musiikkia tai tietokoneohjelma lasersäteellä. Myös pidemmin dvd-levy. Myös asussa DVD, ks. Nykyajan kielenoppaan kohtaa versaalin käytöstä lyhenteissä. Teknisesti dvd-levy on cd-levy, mutta sen kapasiteetti on paljon suurempi kuin alkuperäisessä cd-tekniikassa.dyadi kaksikko, kahden ryhmä matematiikassa eräs kahden vektorin muodostama operaattori biologiassa kahden vastinkromosomin pari dynaaminen voimakas, muutoksiin valmis, eteenpäinpyrkivä liikettä, muutosta sisältävä dynamiikkaan kuuluva Aikamme muotisanoja. Alkuperäinen merkitys viittaa voimaan kreikan dynamis mutta nykymerkitykset enemmänkin muuttuvuuteen tai siihen, että jotakin syntyy tilanteen mukaan. Usein staattisen vastakohtana.dynamiikka mekaniikan osa, joka tutkii voimien vaikutusta järjestelmässä vaikuttavien voimien kokonaisuus epämääräisessä kielenkäytössä kehitys, muutokset, muuttuvuus, voimat, vuorovaikutukset dynamiitti eräs räjähdysaine keskeisenä aineksena nitroglyseroli dynamo kone, joka muuttaa energian mekaanisesta sähköiseksi tai kääntäen laite, jossa sellainen kone on olennainen osa Esim. polkupyörän dynamosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä laitetta, joka muuttaa mekaanisen energian pyörän liikkeen sähköksi, joka ohjautuu lamppuun, jossa se muuttuu valoksi.dynastia hallitsijasuku, varsinkin muinaisessa Egyptissä dynastinen hallitsijasukua koskeva dys- heikko-, häiriö-, epä- Kreikasta peräisin olevissa sanoissa esiintyvä etuliite, joka tarkoittaa erilaisia kielteisiä asioita tai häiriöitä.dysfasia afasia afasian muoto, jossa puhutun kielen ymmärtäminen ja mahd. tuottaminen on laaja-alaisesti häiriintynyt kehityshäiriöstä johtuva afasia Käsitteistö on selkeytymätön dysfasia voi tarkoittaa samaa kuin afasia tai olla sen alakäsite.dysforia epämiellyttävä olo, huonovointisuus dysfunktio toimintahäiriö dysfunktionaalinen toimintahäiriöinen, toimintahäiriöstä johtuva t. siihen liittyvä dysleksia aivoperäinen lukemisen ja kirjoittamisen häiriö Yleiskielessä käytetään sanaa lukihäiriö tai lukivaikeus aiemmin myös sanasokeus yleiskäsitteenä tarkoittamassa luku- ja kirjoitushäiriötä dysleksia tarkoittaa joko samaa tai lukihäiriön vaikea-asteisia muotoja. Sana aleksia tarkoittaa yleensä samaa kuin dysleksia, vaikka sanojen alkuperän perusteella dysleksia olisi lukemisen häiriintyneisyyttä, aleksia täydellistä lukemiskyvyttömyyttä.dysmorfinen oman ruumiin epämuotoiseksi kokemista koskeva Dysmorfinen ruumiinkuvahäiriö tarkoittaa tilaa, jossa ihminen vakavasti kokee oman ruumiinsa joiltakin osin epämuotoiseksi, vaikka se on muiden mielestä normaali. dystopia synkkä tulevaisuuskuvitelma, kielteinen utopia Ks. Internetixin kurssin Johdatus viestintätieteisiin tekstiä Utopiat ja dystopiat.dyyni suuri hiekkakinos dihad jihad donkki eräs kiinalainen purjealustyyppi e- elektroninen, digitaalinen Muotietuliite, jonka kirjoitusasu vaihtelee, esimerkiksi e-oppiminen tai eOppiminen.eau de Cologne oode-kolonje t. oodökolnj kölninvesi, eräs hajuvesityyppi ja tuoksutyyppi eau de toilette oode-tualette t. oodötualt eräs hajuvesityyppi Ilmaisun tarkka merkitys vaihtelee usein se tarkoittaa samaa kuin eau de Cologne mutta voi tarkoittaa myös voimakkaampia tuoksuja sisältävää hajuvettä.ebola eräs virus ja sen aiheuttama tauti, vaarallinen verenvuotokuume Myös isolla alkukirjaimella kirjoitettuna ja yhdyssanana Ebola-virus.economy ekonomi turistiluokka Lentoalalla nykyisin käytetty nimitys halvemmasta matkustusluokasta halvempi kuin bisnes. Usein asussa Economy, economy-luokka tms.ecstacy ekstasi eräs voimakas huume, ekstaasi ecu EUn laskennallinen valuutta ennen euron käyttöönottoa Lyhenne sanoista European currency unit eurooppalainen valuuttayksikkö siksi usein isokirjaimisena ECU. Kirjoitettiin joskus aksentillisena cu, koska haluttiin luoda mielleyhtymä vanhaan rahayksikköön.cu eky vanha ranskalainen rahayksikkö ecu edafinen kasvitieteessä maaperästä johtuva, maaperä- edikti virallinen ja velvoittava julistus editio julkaisun painos, laitos editoida toimittaa, saattaa julkaisukuntoon muokata tekstiä t. muuta dataa tietokoneohjelmalla editori tietokoneohjelma tekstidatan kirjoittamiseen ja muokkaamiseen julkaisun toimittaja t. muokkaaja Tietokoneohjelmista puhuttaessa editori tarkoittaa yleensä ohjelmaa, jolla voi kirjoittaa ja muokata tekstiä paljaana tekstinä ilman kursivointeja yms. ja jossa ei ole ns. tekstinkäsittelyohjelmien piirteitä kuten oikeinkirjoituksen tarkistusta. Etenkin ihmistä tarkoittaessaan sana esiintyy joskus myös kirjoitusasussa ediittori tai englannin mukaisessa asussa editor.edutainment eduteinment opettava viihde, viihteellisesti esitetty opetus Viihteen ja opetuksen yhdistelmä. Muodostettu sanoista education kasvatus ja entertainment viihde. Vrt. infotainment.eekkeri anglosaksinen pinta-alan mitta, noin 4 000 msup2 0,4 ha Englanniksi acre.eepikko kertomakirjailija, epiikan kirjoittaja eepos laaja runomittainen, kertova teos esim. Kalevala laaja kertomus yleisesti eeppinen kertova, kertomakirjallisuuteen epiikkaan kuuluva eera geologinen maailmankausi eesti viro, viron kieli Tämä on sivistyssana siinä mielessä, että se on samaa alkuperää kuin viron kielen nimitys useimmissa maailman kielissä. Vastaava koskee kansallisuuden ja maan nimeä. Suomen kielessä käytetään vanhastaan nimitystä viro, jota myös kielitoimisto suosittelee. Sanaa eesti ei kuitenkaan voi pitää virheellisenäkään. Tavanomaisin väite sanoja Viro, viro ja virolainen vastaan on se, että Viro on vain yksi maakunta. Mutta vaikka se on peräisin maakunnan nimestä Viru, niin samoin on monen muun maan ja kielen nimi monessa kielessä esim. Saksa ja Suomi ovat nekin peräisin maakunnannimistä.eestiläinen virolainen vrt. eesti.eetos moraalinen mielenlaatu eetteri eräs nukuttamiseen käytetty aine kemiassa yleisemmin eräästä aineryhmästä ilma, avaruus kuviteltu avaruuden täyttävä näkymätön aine Kemiassa eettereiksi kutsutaan aineita, joita voi muodostua, kun kaksi alkoholimolekyyliä yhdistyy siten, että yksi vesimolekyyli poistuu. Nukutukseen käytetty eetteri on kemialliselta nimeltään etyylieetteri. Sana eetteri tarkoittaa lähinnä ilma esimerkiksi fraasissa lähettää TV-lähetys eetteriin s.o. ilmoille, julkisuuteen. Fysiikan historiassa eetteri tarkoittaa aiemmin yleisesti oletettua avaruuden täyttävää ainetta, joka oletettiin väliaineeksi, jonka kautta ns. kaukovaikutukset välittyvät.eettinen etiikkaan sisältyvä t. etiikkaa koskeva efedriini eräs lääkeaine, alkaloidi, jota on käytetty myös doping-aineena efekti vaikutus, teho keinotekoinen tehoste esim. elokuvassa efektiivinen vaikuttava, tehoava, tehollinen efemeerinen lyhytaikainen, ohimenevä efemeridi päivän tapahtumien luettelo taivaankappaleen ennalta laskettujen paikkojen luettelo effeminaatio naisistuminen Miehen muuttuminen naismaiseksi.efferentti vievä esim. hermosyy t. verisuoni, keskipakoinen egalitaarinen tasa-arvoinen, tasa-arvon aatteen mukainen egalitarismi tasa-arvoaate Joskus myös muodossa egalitarianismi. Sukulaissanoista ks. ismi.ego minuus, minä ihmisen oma käsitys itsestään Käsite on tullut tunnetuksi etenkin Sigmund Freudin oppien takia Freudilla sana liittyy kolminaisuuteen id se, vaistot ja vietit, ego minä, tietoinen ihminen, superego yliminä, omatunto. Sana on oikeastaan sitaattilaina latinasta, mutta ääntyy tuskin koskaan klassillisen latinan mukaisesti egoo.egoismi egoismi itsekkyys, oman edun häikäilemätön tavoittelu Sukulaissanoista ks. ismi.egosentrikko itsekeskeinen ihminen egosentrinen itsekeskeinen, minäkeskeinen egyptienne egyptienne t. eipsjn fonttiperheiden laji, jossa kirjaimet ovat päätteellisiä mutta viivat lähes tasapaksuja Egyptiennet ovat tavallaan antiikvan ja groteskin välimuotoja. Koska kyseessä on sitaattilaina, pitäisi kirjoitusasun oikeastaan olla ranskan mukainen gyptienne, jota myös joskus käytetään.egyptologia muinaista Egyptiä tutkiva tieteenhaara Sukulaissanoista ks. logia.eideetikko ihminen, jolla on eideettisiä kokemuksia eideettinen todellista aistimusta täysin vastaava kuvitelma tai muistikuva ejakulaatio siemensyöksy ejakuloida saada siemensyöksy eklektikko eklektinen, aatteellisesti valikoiva ihminen eklektinen aatteellisesti valikoiva Sävyltään usein kielteinen sana, joka viittaa asenteeseen, jossa erilaisista aatteista, uskonnoista tms. poimitaan vain parhaita paloja, niiden miellyttäviä piirteitä, välittämättä siitä, että tulos voi olla pinnallinen sisäisesti ristiriitainenkin.eklektismi aatteellinen valikoivuus, eklektisyys Vrt. synkretismi. Sukulaissanoista ks. ismi.eko- ekologiaa koskeva t. sen mukainen usein luonnonvaroja etenkin energiaa säästävä ekofasismi yleensä haukkumasanana suuntaus, joka korostaa ekologiaa ja vaatii ihmisten toiminnan tiukkaa säätelyä luonnon suojelemiseksi ekoilu arkiseti, usein halventavasti t. väheksyvästi luonnonmukaisen, ekologisen elämäntavan suosiminen t. ihailu ekokatastrofi hyvin laaja ympäristötuho, usein kaiken elollisen tuhoavaksi mielletty ekologia luonnontalous sen tutkiminen oppi sen huomioon ottamisesta ihmisen toiminnassa Alun perin ekologia tarkoittaa elollisten olioiden ja niiden ympäristön välisen aineellisen vuorovaikutuksen eli luonnon talouden esim. ravintoaineiden kiertokulku tutkimusta. Myöhemmin sanaa ruvettiin käyttämään myös itse luonnon taloudesta. Sukulaissanoista ks. logia. Etenkin johdokseen ekologinen ja sen lyhentymään eko- liittyy yleiskielessä useimmiten ajatus raaka-aineiden säästämisestä, luonnon saastuttamisen välttämisestä jne.ekonomi kauppakorkeakoulun erään tutkinnon suorittanut yleisemmin talousalan asiantuntija ekonomia talous, talouden tila ekonominen taloudellinen, taloutta koskeva säästäväinen ekonomisti taloustieteilijä, taloustutkija ekopiste kierrätettävien jätteiden kokoamispiste ekosysteemi ekologinen systeemi, luonnon talouden järjestelmä, eliöiden ja ravinteiden vuorovaikutus johonkin asiaan perustuva talouselämän osa Käytännössä tarkoitetaan yleensä järjestelmää, joka on jossakin suhteellisessa mielessä ympäristöstään erillinen, esimerkiksi järven ekosysteemi. Biologisen merkityksen lisäksi sanaa on ruvettu käyttämään myös myös taloudellisesta ja muusta toiminnasta, joka syntyy esimerkiksi uuden tuotetyypin perustalle.ekotalo talo, joka on suunniteltu energiaa vähän kuluttavaksi ekoterrorismi ympäristönsuojelun ekologian nimissä tehtävästä suorasta toiminnasta käytetty nimitys, jolla se luokitellaan terrorismikiksi ekotiimi muutaman kotitalouden muodostama ryhmä, joka pyrkii toiminnassaan vähentämään luonnon kuormitusta, ekologinen tiimi ekotoksikologia ympäristömyrkkyjen tutkimus, toksikologian haara, joka tutkii myrkkyjen vaikutusta elolliseen luontoon eksa- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa triljoonalla kertomista eli kerrointa 1018, tunnus E eksakti täsmällinen, tarkka Eksakteilla tieteillä tarkoitetaan tieteitä, joissa tarkat mittaukset ja laskelmat ovat olennaisessa asemassa.ekseema ihottuma, rohtuma eksegeesi tieteellinen raamatunselitys eksegeetti tieteellisen raamatunselityksen harjoittaja eksegetiikka tieteellinen raamatunselitysoppi eksekvatuuri ulkomailla annetun tuomion tai viranomaisen päätöksen täytäntöönpanomääräys diplomatiassa asemamaan antama konsulintoimen vahvistus eksemplaari kappale näyteyksilö Usein leikillisesti, mutta myös vakavassa tekstissä painotuotteen kappaleista ja luonnontieteessä eliön, aineen yms. mallinäytteestä.eksentrikko poikkeava, eksentrinen ihminen eksentrinen epäkeskinen erikoinen, tavallisesta poikkeava tasapainoton Ellipsin eksentrisyys on luku, joka kuvaa sitä, miten paljon ellipsi poikkeaa ympyränmuodosta, siis soikeuden mitta. eksessiivi joskus sijamuodoksi kuvattu -nta- tai -ntä-loppuinen suomen kielen muodoste Eksessiivi kuvaa vanhojen kielioppien mukaan tilasta pois siirtymistä, esim. poliisinta poliisin virasta, poliisina olemisesta.ekshibitionismi eksibitionismi t. ekshibitionismi sukupuolinen suuntaus, jossa on on voimakas tarve paljastaa ruumiinsa seksuaalisia alueita yleisemmin itsensä sairaalloinen esittely Sukulaissanoista ks. ismi.eksikkaattori eräänlainen kuivaus- ja säilytysastia, kuivatin Laboratorioissa käytettävä astia, jossa voidaan toisaalta kuivattaa aineita poistamalla niistä vettä tai muita haihtuvia nesteitä, toisaalta säilyttää näytteitä, jotka pilaantuisivat huoneilmassa. Myös muodossa eksikaattori. eksistenssi olemassaolo eksistentiaalinen olemassaoloa koskeva eksistentialismi filosofian suunta, joka esittää ihmisen olentona, jonka olemassaolo edeltää olemusta Myös nimityksiä eksistentiaalifilosofia ja eksistenssifilosofia on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.eksistoida olla olemassa eksitatorinen kiihottava, toimintaa aiheuttava Etenkin aiemmin myös muodossa eksitatiivinen.ekskavaatio kovertaminen koverrus, kovertuma, kuoppa eksklusiivinen poissulkeva, yksinomainen valikoiva, hieno ekskommunikaatio kirkon seurakunnan yhteydestä erottaminen ekskreetio kuonaneritys ekskreetti kuonaerite ekskrementti uloste ekskulpaatio syytteestä vapauttaminen, syyttömäksi osoittaminen t. tuomitseminen ekskursio ryhmän tekemä opintoretki ekskurssi poikkeaminen pääaiheesta poikkeaminen asiasta ekso- ulko, ulkoinen, ulkopuolinen eksogeeninen ulkopuolisten syiden aiheuttama, ulkosyntyinen eksonyymi nimi, jota käytetään johonkin kielialueeseen kuuluvasta kohteesta paikka, kieli, kansa tms. muussa kielessä Esimerkiksi Tukholma, Saksa, venäläinen ja Finnish. Eksonyymi voi olla omakielisen nimityksen muunnelma esim. Tukholma johtuu ruotsalaisesta nimestä Stockholm tai kokonaan eri alkuperää.eksoottinen outoutensa vierasmaalaisuutena takia kiinnostava ja kiehtova Alkujaan sana eksoottinen viittaa jonkin asian tai ilmiön vierauteen tai vierasperäisyyteen, mutta se on ruvennut tarkoittamaan etenkin kaukaisten maiden ja vieraiden kulttuurien piirteitä, jotka ovat kiehtovia, koska ne poikkeavat tutuista, tavallisista oloista. Suomalaiset pitävät eksoottisina usein erityisesti trooppisten maiden oloja.eksoplaneetta ekso-planeetta planeetta, joka kiertää muuta tähteä kuin Aurinkoa Vrt. ulkoplaneetta aurinkokuntamme planeetta, jonka rata on Maan radan ulkopuolella.eksoplasma ekso-plasma soluliman pintakerros, ulkolima eksorkismi pahojen henkien poismanaaminen Etenkin aiemmin myös muodossa eksorsismi ks. K vai seksorkisti henkien pois manaaja, eksorkismin harjoittaja eräs katolisen kirkon hengellisen säädyn alemman asteen jäsen eksotiikka eksoottisuus ekspansiivinen laajentuva, laajentumishaluinen ekspansio laajeneminen, levittäytyminen ekspatriaatti kotimaansa ulkopuolella toimiva työntekijä tms., ulkomailla työskentelevä t. opiskeleva Joskus virheellisessä asussa ekspatriootti, koska sekaantunut sanaan patriootti. Arkikielessä usein lyhentyneenä ekspatti tai englannin mukaisesti expat.ekspeditööri toimentaja Virkanimike aiemmin mm. postilaitoksessa.eksperimentaalinen kokeellinen ekspiraatio uloshengitys ekspiroituminen ekspiroida hengittää ulos ekspiroitua datatekniikassa poistua vanhentuneisuuden takia, esim. asetetun määräajan täytyttyä ekspertti asiantuntija eksplementtikulma kulma, joka lisättynä annettuun kulmaan tuottaa täysympyrän 360deg eksplikatiivinen selittävä kielitieteessä yleisesti alistava konjunktio esim. koska eksplikoida sanoa suoraan, selittää selvästi jättämättä asioita pääteltäväksi Vastakohta implikoida. Aiemmin käytettiin myös muotoa eksplisoida ks. K vai seksplisiittinen suoraan ilmaistu, eksplikoitu Vastakohta implisiittinen.eksploitaatio hyväksikäyttö Alkujaan sanaa käytettiin mm. siirtomaiden ja niiden väestön hyväksikäytöstä usein kielteisessä mielessä riistäminen. Nykyisin se tarkoittaa taiteessa laskelmoitua yleisön kiinnostuksen hyväksikäyttöä, esim. väkivallan tai pornografian laajaa sisällyttämistä elokuvaan jonkin tekosyyn varjolla. Usein se voitaisiin suomentaa väkivallalla tms. mässäilyksi.eksploosio räjähdys fonetiikassa laukeaminen, laukeama, sulkeuman avautuminen klusiilia äännettäessä eksploraatio tutkimus varsinkin lääketieteellinen eksploratiivinen tutkiva, tutkimustarkoituksessa tehty, tutkimus- eksponentiaalinen kiihtyvä sellainen, jota voidaan kuvata eksponenttilausekkeella Sanaa käytetään yleensä ilmiöstä, jota voidaan kuvata tai ajatella kuvattavan muotoa y atimesbt olevalla lausekkeella, missä tyypillisesti t kuvaa aikaa ja b 1, jolloin a kasvaa kiihtyvällä vauhdilla tn kasvaessa.eksponentti potenssia osoittava luku kirjallisuudessa ilmentymä Tavanomaisissa matemaattisissa merkinnöissä eksponentti kirjoitetaan kirjainten perustasoa ylemmäs ja usein pienemmällä kirjasinlajilla, esim. msup3. Jos tämä ei ole mahdollista, korvikemerkintöinä käytetään sellaisia kuin m3 tai m3.eksportoida viedä maasta kaupallisesti eksportti vientikauppa ekspressiivinen ilmaisuvoimainen, ilmeikäs ekspressionismi taidesuunta, jota luonnehtii pyrkimys taiteilijan kokemuksen voimakkaaseen ilmaisemiseen Sukulaissanoista ks. ismi.ekstaasi hurmio, hurmioituneisuus puhekielessä eräs huume, ecstacy ekstaattinen hurmioitunut ekstensiivinen laajaperäinen ulospäin suuntautunut Esimerkiksi maanviljelyä sanotaan ekstensiiviseksi eli laajaperäiseksi, jos viljellään laajoja alueita suhteellisen vähäisellä työvoimalla, ja intensiiviseksi eli voimaperäiseksi, jos taas työn ja muiden voimavarojen käyttö pinta-alayksikköä kohti on suuri.ekstensio laajennus laajentaminen laajentuminen niiden olioiden joukko, johon jokin nimi tai muu ilmaisu viittaa ojennusliike ekstensionaalinen ekstensiota koskeva t. korostava t. siihen perustuva eksternaalinen ulkoinen eksterritoriaalinen eks-territoriaalinen valtion alueen ulkopuolisena pidetty, vaikkakin maantieteellisesti sen sisällä Erityisesti diplomatiaan sisältyvästä periaatteesta, jonka mukaan valtion lähetystön alueella katsotaan olevan eksterritoriaalioikeus se kuuluu lähettäjävaltion oikeudenkäyttövaltaan.ekstra ylimääräinen lisä erinomainen yhdyssanojen alkuosana myös ulko- Lohjennut erilliseksi sanaksi jollaisena ei vielä ihan kirjakielinen, koska esiintyy lukuisten sivistyssanojen alkuosana.ekstrahoida erottaa, ottaa erilleen uuttaa ekstrakti uute tiivistelmä ekstranetti internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön ja sen yhteistyökumppanien käyttöön Usein vielä sitaattilainana extranet.ekstrapolaatio ekstrapolointi ekstrapoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen ulkopuolella siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse on yhden muuttujan funktion lineaarisesta interpoloinnista, jossa arvo jonkin välin ulkopuolella mutta yleensä lähellä olevassa pisteessä lasketaan funktion arvoista välin päätepisteissä ikään kuin funktio olisi lineaarinen. Vertaa interpoloida.ekstraterrestriaalinen maapallon ulkopuolinen elämä ekstravagantti liioitteleva, kohtuuton ekstraversio ulospäinsuuntautunut asenne tai luonne vastakohta introversio ekstravertti ulospäinsuuntautunut ihminen vastakohta introvertti ekstremismi mielipiteiden t. asenteiden äärimmäinen jyrkkyys t. taipumus sellaiseen Sukulaissanoista ks. ismi.ekstremofiili äärimmäisissä oloissa esim. erittäin kuumassa elävä eliö ekstrovertti ekstravertti ekstruuderi suulakepuristin ekstruusio hampaan eteentyöntyminen ekto- ulko- pinta- Yleensä ekso-alkuiset muodot ovat tavallisempia.ektoplasma ekto-plasma henkimaailmasta peräisin olevaksi väitetty aine biologiassa eksoplasma ekumeeninen kristillisten kirkkojen välinen yleiskirkollinen, yleinen ekumenia pyrkimys kristillisten kirkkojen väliseen tiiviimpään yhteyteen ekvaattori päiväntasaaja t. sitä vastaava pinta Yleisesti, geometriassa määriteltynä, ekvaattori on pyörähdyspinnan akselia vastaan kohtisuora ympyrä tai taso, joka jakaa pinnan kahteen yhteneväiseen osaan.ekvi- tasa-, tasaus-, yhtäläis- ekvivalenssi täydellinen vastaavuus, samanarvoisuus ekvivalentti täydellisesti vastaava, samanarvoinen Myös ekvivalenttinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.elaboroida kehittää, kehitellä, työstää ajatuksia, ideoita elastinen kimmoisa, joustava elastomeeri elastinen, kumimainen polymeeri elatiivi suomen eräs sijamuoto, -sta- tai -stä-loppuinen ns. sisäinen erosija Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi sisäeronto.elefantiaasi imuteiden tuhoutumisesta johtuva pysyvä raajan turpoaminen Esiintyy etenkin filariaasin kroonisessa vaiheessa, jolloin alaraaja on turvonnut. Myös nimellä elefanttitauti, aiemmin myös norsutauti, lääketieteen latinassa elephantiasis.elefantti norsu eleganssi aistikkuus, tyylikkyys elegantti aistikas, tyylikäs elegia kaihomielinen runo tai sävellys runousopissa elegistä mittaa noudattava runo elegikko elegisiä runoja luova taiteilija eleginen kaihomielinen runousopissa distikoneista koostuva elektro- sähkö- elektrodi sähkönjohtimen pää, jonka kautta virta johtuu väliaineeseen tai väliaineesta Ehdotus omaperäiseksi vastineeksi kohtio. Ks. anodi ja katodi. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.elektrofysiologia solujen sähkömagnetismin tutkiminen ja käyttö mm. lääketieteessä elektroluminesenssi sähköllä aikaan saatava luminesenssi elektrolyysi kemiallisten reaktioiden aikaansaaminen sähkövirran avulla elektrolyytti sähköä johtava ionisoituva aine elektrolyyttinen elektrolyysissä tapahtuva t. siihen liittyvä elektroni atomin ydintä kiertävä alkeishiukkanen Sähkövaraukseltaan negatiivinen. Atomin vuorovaikutus muiden atomien kanssa koskee yleensä nimenomaan elektroneja, ja elektroneihin perustuvat niin kemialliset sidokset kuin monet sähköilmiöt.elektroniikka elektronisten ilmiöiden tutkimus ja hyväksikäyttö niihin perustuvat laitteet Käytännössä elektroniikkaan ei lueta yksinkertaisia sähköilmiöitä vaan yleensä heikkoina virtoina käytettävän sähkön kehittynyt hyväksikäyttö sellaisissa laitteissa kuin elektroniputket, transistorit, mikropiirit ja näistä kootut järjestelmät kuten tietokoneiden prosessorit.elektronimikroskooppi mikroskooppi, jossa kuvanmuodostus perustuu elektronisuihkuun Voidaan rakentaa paljon enemmän suurentavaksi kuin tavallinen mikroskooppi, jopa niin, että yksittäiset molekyylit voidaan havaita.elektroninen vapaiden elektronien ominaisuuksiin perustuva usein virheellisesti digitaalinen Vrt. elektroniikka. Sanaa elektroninen tai sitä vastaavaa etuliitettä e- käytetään usein nimenomaan sellaisesta digitaalisuudesta, johon liittyy jokin verkko, netti.elektroskooppi koje sähkövarausten mittaamista varten elementaarinen alkeellinen, alkeis- alkuaineita koskeva alkuainemuodossa oleva Joskus käytetty rinnakkaismuoto elementäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä.elementti rakentamisessa valmisosa yleiskielessä ympäristö, olot t. ala sähköopissa sähköpari matematiikassa yms. alkio filosofian historiassa perusaine, alkuaine Yleisessä merkityksessä perusosa, perusaines sanaa käytetään suomessa harvoin, mutta se esiintyy usein eri alojen terminä. Rakentamisessa elementti on tehtaassa valmistettu osa, esim. iso osa seinää seinäelementti, joka tuodaan rakennustyömaalle. Filosofian historiassa sana tarkoittaa olevaisen perusainetta antiikin Kreikan filosofeilla oli erilaisia oppeja tästä, ja tunnetuin on niiden yhdistelmäksi muodostettu neljän elementin maa, vesi, tuli ja ilma oppi. Nykyisessä yleiskielessä esim. ilmaisu olla omassa elementissään olla omalla alallaan t. itselleen sopivissa oloissa, olla kuin kala vedessä on tästä kaukainen heijastuma. Matematiikassa ja vastaavilla aloilla elementit tarkoittavat jonkinlaisia perusosia, joista jokin kokonaisuus koostuu. Esimerkiksi joukko-opissa elementti tarkoittaa joukon jäsentä yleensä sopii paremmin sana alkio. Numeerisen laskennan eräs perusmenetelmä, elementtimenetelmä, perustuu alueen tai tilan jakamiseen pieniin osiin, elementteihin. Merkkauskielten yhteydessä elementti tarkoittaa dokumentin osaa, joka on erikseen osoitettu merkkauksella. Toisin kuin sanan useimmissa muissa merkityksissä, elementti tässä merkityksessä voi usein sisältää muita elementtejä.eliitti parhaimmisto, valiojoukko elisio loppuheitto, sanan loppuvokaalin jääminen pois vokaalialkuisen sanan edeltä myös yleisemmin loppuäänteiden pois jäämisestä elitismi pyrkimys esiintyä eliittiin kuuluvana tai korostaa siihen kuulumistaan Sana on käytännössä kai aina jonkinlainen moitesana, joka on lievästi elitistinen tapa sana pitävänsä jotakin ylpeytenä, pöyhkeilynä tai kerskailuna. Sukulaissanoista ks. ismi.eliksiiri ihmelääke alkemistien ihmeaine, viisasten kivi Farmasiassa sana tarkoitti aiemmin eräitä uuttamalla valmistettuja nestemäisiä lääkkeitä.eliminaatio poistaminen, eliminointi t. eliminoituminen eliminoida poistaa, sulkea pois yleisesti ja useissa erikoismerkityksissä Esimerkiksi matematiikassa eliminointi voi tarkoittaa jonkin muuttujan poistamista yhtälöstä algebrallisilla laskutoimituksilla. Päättelyssä tai päätöksenteossa eliminointi tarkoittaa vaihtoehtojen karsimista sitä mukaa, kuin ne todetaan mahdottomiksi tai huonoiksi. Bridgessä sana tarkoittaa jonkin maan värin kaikkien korttien pelaamista pois. Biologiassa eliminoituminen eli eliminaatio tarkoittaa geenien sattumanvaraista häviämistä populaatiosta. Sanaa käytetään myös puolittain peittelevänä nimityksenä ihmisen tappamiselle.ellipsi täysin säännöllinen soikio sanan tms. poisheittyminen tai -jättäminen sellaista tarkoittava kolmen pisteen symboli tai jono ... ellipsoidi pinta t. kappale, jonka voidaan ajatella syntyvän, kun ellipsi pyörähtää akselinsa ympäri elliptinen soikionmuotoinen pois jäämisen tai jättämisen kautta muodostunut matematiikassa ellipseihin liittyvä eloksoida käsitellä pinta hapettamalla se elektrolyyttisesti Etenkin alumiinipintojen käsittelystä.emali lasite, lasimainen päällyste hammaskiille emansipaatio naisten vapauttaminen miehen holhouksesta t. ylivallasta Alkujaan latinan sanan emancipatio tarkoittaa pojan julistamista täysivaltaiseksi kansalaiseksi, vapauttamista isän holhouksesta. Nykyisin emansipaatio tarkoittanee kuitenkin nimenomaan naisten vapauttamista aviomiehen vallasta tai yleensä miesten ylivallasta taikka naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Tällöin tavallisesti viitataan toimenpiteisiin, joilla näkyvimpiä ylivallan tai syrjinnän muotoja poistetaan tai lievennetään. Kehittyneiden maiden osalta kyse on tällöin lähinnä historiallisesta käsitteestä nykyaikaisiin pyrkimyksiin viitataan esim. ilmaisulla sukupuolten tasa-arvo.emansipatorinen emansipaation pyrkivä emansipaatiota merkitsevä emansipeerata vanhahtava muoto sanasta emansipoida emansipoida vapauttaa, suorittaa emansipaatio embargo saarto kielto julkaista ennen määräaikaa takavarikointi Kansainvälisessä oikeudessa alkujaan se, että valtio ottaa haltuunsa satamassa olevan vieraan valtion aluksen tai ainakin estää sitä lähtemästä. Nykyisin tavallisemmin valtioon kohdistettu saarto. Journalismissa se, että ennakkoon toimitettua aineistoa ei saa julkaista ennen määrättyä ajankohtaa.embleemi tunnuskuva, tunnusmerkki, tunnus vertauskuva embryo eläimen t. ihmisen alkio emergenssi äkillinen uuden esille tulo uusien ilmiöiden synty monimutkaisen kehityksen kautta versokasvien solukkokarva Filosofiassa emergenssillä viitataan erityisesti käsityksiin, joiden mukaan järjestelmiin ilmaantuu kokonaan uudenlaisia ilmiöitä ikäänkuin itsestään.emergentti äkillisesti t. laadullisesti uutena esille tuleva, sellainen, joka syntyy emergenssissä Myös emergenttinen.emeritus emeritus t. emeriittus t. eemritus Alkujaan sana tarkoittaa virkamiestä etenkin professoria, joka on jäänyt eläkkeelle palveltuaan niin kauan, että sääntöjen mukaan oikeuttaa täyteen eläkkeeseen. Nykyisin se tarkoittaa yleensä vain eläkkeellä olevaa professoria tai joskus muuta virkamiestä. Vanhassa käytännössä sanaa käytetään pitkän virkanimikkeen jäljessä esimerkiksi Helsingin yliopiston matematiikan professori emeritus, kun taas lyhyttä nimikettä kuten professori käytetään sellaisenaan. Naispuolisesta emerituksesta pitäisi käyttää feminiinimuotoa emerita.emfaattinen painokas, painollinen, korostava mahtipontinen emigrantti maasta pois muuttanut Periaatteessa sana emigrantti tarkoittaa maasta toiseen muuttanutta lähtömaan kannalta katsottuna, kun taas kohdemaan kannalta hän on immigrantti. Hyvin tavallista on kuitenkin käyttää sanaa emigrantti molemmissa tapauksissa. Usein tätä sanaa käytetään varsinkin ihmisistä, jotka muuttavat poliittisista syistä, esimerkiksi vallankumouksen jälkeen, kun taas muita muuttajia sanotaan maahanmuuttajiksi, siirtolaisiksi tms.emigroitua muuttaa pois maasta Aiemmin sanalla emigroida oli sama merkitys.emiiri ruhtinas islamilaisessa maailmassa Lähi-Idässä tai Pohjois-Afrikassa Myös valtion hallitsijan nimitys Kuwaitin emiiri.eminenssi ylhäisyys, ylhäinen henkilö Harmaa eminenssi tarkoittaa julkisuudesta poissa pysyttelevää mutta asioihin hyvin merkittävästi vaikuttavaa henkilöä.emiraatti emiirikunta, emiirin hallitsema maa tai alue emittoida lähettää, suorittaa emissio Joskus myös asussa emitoida.emissio osakkeiden tms. laskeminen markkinoille, esim. osakeanti hiukkasten tai säteilyn lähettäminen emootio tunne, mielenliikutus emotionaalinen tunneperäinen tunteita koskeva, tunteiden alaan kuuluva emotivismi käsitys, jonka mukaan moraaliset arvot ovat vain tunteiden, emootioiden ilmaisuja empaattinen toisen tunteisiin eläytyminen empatia eläytyvä myötätunto empiiri empire empiirikko kokeellista tutkimusta tekevä tieteenharjoittaja empirismin kannattaja empiirinen kokemusperäinen esim. mittaamalla selvitetty, vastakohtana teoreettiselle empire ampiir tai pir Napoleonin aikainen, antiikkia jäljittelevä tyylisuunta Joskus käytetty vastine keisarityyli. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.empiria kokemus varsinkin tieteenfilosofian käsitteenä empirismi filosofian suunta, joka korostaa kokemuksen merkitystä Sukulaissanoista ks. ismi.empowerment impauerment oikeuksien, valtuuksien tai vapauksien antaminen Sana on alkujaan tarkoittanut valtuuttamista tms. mutta muodostunut epämääräiseksi muotisanaksi, jolla luodaan mielikuvaa, että ihmisille annetaan enemmän valtaa vaikuttaa omaan työhönsä tai muihin asioihinsa. Useita erilaisia suomalaisia vastineita on ehdotettu tai käytetty, mm. voimaantuminen ja valtaistaminen.emu eräs lentokyvytön lintu Erisnimi Emu tai EMU on eri alkuperää lyhennesana, joka johtuu sanoista European Monetary Union Euroopan rahaunioni suomeksi virallisesti Euroopan talous- ja rahaliitto.emulgoitua sekoittua emulsioksi emulaatio jäljittely, emulointi laite t. ohjelma emulaattori jäljittelevä, emuloiva laite t. ohjelma emuloida jäljitellä, matkia etenkin laitteen toimintaa Sanaa käytetään datatekniikassa mm. siitä, että jonkin vanhan laitteen toimintaa yksityiskohtaisesti jäljitellään uudemmassa laitteessa ohjelmistolla. Tämän ansiosta voidaan vanhoja sovelluksia käyttää uusissa laitteissa.emulsio nesteiden seos, jossa neste on sekoittuneena toiseen pisaroina Ehdotettu omaperäisempi vastine maidos. Vrt. kolloidi.en bloc blk yhtenä kokonaisuutena, yhdessä Sitaattilaina ranskasta.en passant pas ohimennen, sivumennen Sitaattilaina ranskasta. Esiintyy mm. akkiterminä ohestalyönnistä puhuttaessa.en passant pas ohimennen, sivumennen oheisvaikutuksena sattumalta Sitaattilaina ranskasta. Ilmaus lyönti en passant tai pelkkä en passant tarkoittaa akkipelissä ohestalyöntiä sotilas lyö kaksoisaskeleen ottaneen sotilaan ikään kuin se olisi ottanut vain yhden askeleen.enantio- peilikuva- encore kor uudestaan, lisää Yleisön näyttelijöille, yhtyeelle tms. esittämä huuto, jolla heitä pyydetään takaisin lavalle suosionosoituksia varten tai vielä yhden kappaleen esittämiseksi tms., tai sellaisen johdosta t. muusta syystä esitetty ylimääräinen ohjelmanumero tms.endeeminen kotoperäinen, suppealla alueella esiintyvä eliölaji paikallinen, paikkakunnallinen tarttuvan taudin esiintyminen endo- sisä- endogeeninen sisäsyntyinen endokrinologia umpieritysoppi Umpirauhasia ja niiden erittämiä hormoneja tutkiva tieteenala. Sukulaissanoista ks. logia.endomorfinen erään luokituksen mukainen ihmisen rakennetyyppi pyöreäkasvoinen, lyhytraajainen ja lihavuuteen taipuvainen endorfiini elimistön tuottama aine, jolla on samanlaisia vaikutuksia kuin morfiinilla energia fysiikan peruskäsite, joka usein määritellään kyvyksi tehdä työtä tarmo, puhti Merkitykset usein toisiinsa osittain sekaantuneita. Sanaa tarmo on joskus ehdotettu myös suomenkieliseksi fysiikan termiksi. Ruoka-aineista puhuttaessa energia viittaa niiden sisältämiin hiilihydraatteihin, rasvoihin ja valkuaisaineisiin ja alkoholiin ja kuituihin, joita elimistö voi käyttää energian tuottamiseen.energinen tarmokas energisoida piristää, tehdä energiseksi muuttaa energiaksi, käyttää energiantuotantoon engrammi muistijälki aivoihin jäänyt muutos, joka säilyttää kokemuksenenigma arvoitus enigmaattinen arvoituksellinen enkefaliitti aivotulehdus enkefalo- aivo- enklaavi erillisalue, valtion osa, joka on toisen valtion sisällä t. toisten valtioiden kokonaan ympäröimä taikka vastaavasti kunnan osa toisen kunnan sisällä tms. enkliitti painollisen ja painottoman sanan kiinteä yhtymä enkliittinen liite-, liitännäis-, edeltävään sanaan liitännäisenä liittyvä Erityisesti enkliittinen partikkeli liitepartikkeli eli partikkeli, joka ei esiinny itsenäisenä vaan vain sanan osana, esim. suomen -kin.ennea- yhdeksän- enologia viinioppi, viinien ja viinivalmistuksen tutkimus t. tuntemus Sukulaissanoista ks. logia.ensemble sble yhtye ensyklopedia tietosanakirja, aakkosellisesti järjestetty hakuteos entalpia järjestelmän lämpösisältö, termodynamiikan perussuureita entente entente t. tacutet yhteisymmärrykseen perustuva valtioiden yhteistyö ilman suoranaista liittosuhdetta Sanaa käytetään etenkin 1. maailmansodan toisen osapuolen, ns. ympärysvaltojen, tärkeimmistä maista Ranska, Iso-Britannia ja Venäjä tai alkuperäisestä Ranskan ja Ison-Britannian yhteistyösuhteesta, entente cordiale sydämellinen yhteisymmärrys. Sana on sitaattilaina ranskasta.entiteetti olio kokonaisuus rakenneosa entomologia hyönteistiede Sukulaissanoista ks. logia.entraus ennen meritaisteluissa käytetty menetelmä, jossa erityisiä entraushakoja käyttäen kytkeydyttiin vihollisalukseen sen valtaamiseksi entrecte trekoot välikyljys, kylkilihaleike, eräs naudan ruhon osa t. siitä valmistettu pihvi entropia järjestelmän epäjärjestyksen sekoittuneisuuden astetta kuvaava suure Mitä suurempi epäjärjestys, sen suurempi entropia. Vrt. informaatio. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan luonnossa tapahtumien suunta on kohti entropian lisääntymistä.entsyymi biokemiallisia reaktioita katalysoiva valkuaisaine Entsyymit vaikuttavat elävissä olennoissa, mutta niitä käytetään myös teollisuudessa, lian hajottamiseen pyykinpesussa jne. Ehdotettu suomennos käyte.entusiasmi suuri innostus Sukulaissanoista ks. ismi.entymologia sanan etymologia virheellinen asu Voi johtua sekaantumisesta sanaan entomologia.environmentalismi ajatussuuntaus, joka korostaa ympäristötekijöiden vaikutusta epideeminen kulkutaudinomainen, epidemiana esiintyvä epidemia kulkutauti myös kuvaannollisesti taudin t. muun ilmiön poikkeuksellinen yleisyys Alkujaan sana tarkoittaa kulkutautia eli taudin esiintymistä suuressa osassa väestöä ja leviämistä paikkakunnalta toiselle. Nykyisin se tarkoittaa myös vain tavallista suurempaa yleisyyttä.epidemiologia kulkutautioppi Sukulaissanoista ks. logia.epifania jumalallinen ilmestyminen ilmestysjuhla, loppiainen epifenomeeni seurannaisilmiö, epäolennainen oheisilmiö näennäisilmiö epifenomenaalinen epifenomeenin luonteinen epifyytti päällyskasvi, toisen kasvin päällä esim. köynnöksenä kasvava epigeneesi yksilön tai elimen kehittyminen erilaistumattomasta kudoksesta epigeneettinen kasvun ja erilaistumisen, epigeneesin aikainen t. siihen liittyvä geenien toiminnan päälle rakentuva ympäröivää kivilajia nuorempi epigoni jäljittelijä epigrafi motto mietelause piirtokirjoitus, kiveen hakattu kirjoitus epigrammi lyhyt runo, jossa on usein mieleenpainuva iskevä huomio tai toteamus epiikka kertomakirjallisuus, etenkin runomuotoinen epikriisi lääkärin loppuarviointi, tiivistelmä epikurolainen filosofi Epikuroksen oppien mukainen niiden kannattaja nautiskelija epilaatio karvojen poisto epilaattori laite karvojen, varsinkin säärikarvojen, poistoon epilepsia eräs keskushermoston vika, kaatumatauti Nimitystä kaatumatauti pidetään nykyisin usein leimaavana ja sitä siksi vältetään se johtuu joillekin epilepsian muodoille ominaisista kohtauksista.epileptikko epilepsiaa sairastava, kaatumatautinen henkilö epileptinen epilepsialle ominainen, kaatumatautinen epilogi loppusanat, jälkisanat loppunäytös episentrumi maanjäristyksen keskus Tarkkaan ottaen kohta, jossa maanalaisesta maanjäristyksen keskuksesta eli hyposentrumista lähtevät järistysaallot kohtaavat maanpinnan tai merenpohjan. Joskus virheellisesti muodossa episentri.episkooppi pintakuvaheitin, läpinäkymättömien kuvien heijastin episkopaalinen anglikaaninen piispallinen episodi sivunäytös, sivutapahtuma, pääjuonesta melko irrallinen tapaus episteeminen tietoa koskeva, tieto-opillinen epistemologia tieto-oppi, tietoteoria, tietoa tutkiva filosofian ala Sukulaissanoista ks. logia.epistola kirjeen muotoinen Uuden Testamentin kirja sellaisesta luettava katkelma kirje puhetulva, nuhdesaarna epitafi hautakirjoitus kirkkoon asetettu vainajan muistotaulu epiteeli päällysketto, ihon päällyskerros epiteetti henkilön nimeen pysyvästi liitetty luonnehtiva määrite olennainen ominaisuuslisänimi kieliopissa substantiivin määrite Esimerkiksi ilmaisussa Kaarle Suuri jälkimmäinen sana on epiteetti.epo eräs dopingiin käytetty hormoni, erytropoietiini Myös asussa EPO ja epo-hormoni.epoletti olkakoriste sotilaan, virkamiehen tms. takissa Yleensä epolettiin kuuluu tupsuja. Suomessa epoletit ovat nykyisin käytössä vain meriupseerien paraatiasuissa. eponyymi sellainen henkilönnimi, josta on muodostettu paikan, kansan tms. nimitys epookki aikakausi aikakauden lähtö- tai käännekohta Erityisesti paleontologiassa ja geologiassa yksi ajoituksen yksikkö, kesto muutamista miljoonista pariinkymmeneen miljoonaan vuoteen.epsilon kreikkalaisen aakkoston viides kirjain, Vrt. alfaan. Matematiikassa pieni epsilon esiintyy usein tarkoittamassa mielivaltaisen pientä lukua.erektio siittimen jäykistyminen tai jäykistyneisyys ergi energian yksikkö ns. CGS-järjestelmässä, 0,1 mikrojoulea ergo siis, joten yhdyssanojen alkuosana työ-, toiminta- Päätelmää ilmaiseva ergo on sitaattilaina latinasta, ja voi siksi ääntyä myös ergoo. Yhdyssanoissa esiintyvä ergo- työ- on eri alkuperää kreikasta.ergodinen tasaantuva pitkän aikavälin tasapainoa koskeva lukijalta ponnistuksia vaativa Sanaa käytetään matematiikassa kuvaamassa järjestelmien käyttäytymistä silloin, kun aika tai muu parametri kasvaa paljon tai rajatta. Sillä kuvataan myös järjestelmää, joka silloin lähestyy vakaata tilaa, erityisesti sellaista, joka palaa lopulta mihin tahansa tilaansa. Lisäksi sana viittaa tällaisten järjestelmien ominaisuuksiin ja tutkimiseen. Kirjallisuustieteessä sanaa on ruvettu käyttämään aivan muussa merkityksessä, tarkoittamaan kirjallisuutta, jonka lukeminen vaatii lukijalta erityisiä ponnistuksia.ergometri laite lihastyön mittaamiseksi ergonomia oppi työn menetelmien, välineiden ja ympäristön tekemisestä ihmisille sopiviksi menetelmän tms. ominaisuudet ihmisen kannalta Ehdotettu suomalaisempi vastine työtiede. ergonominen ergonomiaan kuuluva tai sen mukainen erineumi kasvin nukkaäkämä eriometri villakuidun paksuuden mittauslaite punasolujen läpimitan mittauslaite erkkeri seinästä ulkoneva tornimainen, ikkunallinen rakennuksen osa erodoida kuluttaa, syövyttää, aiheuttaa eroosiota lääketieteessä aiheuttaa haavauma t. syöpymä, eroosio eroosio maaperän kuluminen etenkin juoksevan veden ja tuulen vaikutuksesta lääketieteessä orvaskeden t. limakalvon pintahaavauma t. hammaskiilteen pinnan syöpymä eroottinen erotiikkaan kuuluva, rakkaus- erosoida erodoida erotiikka seksuaalinen rakkauselämä, varsinkin sen ulkonaiset ilmentymät Usein sanojen erotiikka ja seksi ero on lähinnä sanan käyttäjän arvostuksissa tavallisesti erotiikaksi kutsutaan hienostuneemmiksi koettuja tai esitettyjä asioita.eruptiivinen tulivuorenpurkauksesta syntynyt, etenkin magmasta syntynyt eruptio tulivuorenpurkaus erytro- puna- erytromysiini eräs antibiootti erytrosytemia veren punasolujen liiallinen runsaus, liikapunasoluisuus erytrosyytti punasolu esanssi makua tai tuoksua antava liuos Esanssi voi olla luonnonaineista esim. vettä haihduttamalla valmistettu tai keinotekoinen synteettinen.eskaaderi eräs ilmavoimien tai laivaston yksikkö eskadroona ratsuväen perusyksikkö eskalaatio eskaloituminen, mm. vaiheittainen kehittyminen usein pahemmaksi eskalaattori liukuportaat Vanhahtava sana.eskaloida eskaloitua aiheuttaa eskaloituminen hankkia lisäresursseja eskaloitua kehittyä vaiheittain pahemmaksi, kärjistyä t. muuten muuttua asteittain siirtää ylemmälle käsittelytasolle Usein etenkin ristiriitojen tai muiden ongelmien portaittaisesta tai jatkuvastakin kärjistymisestä. Taustalla on tavallisesti ajatus, että yksi vaihe johtaa seuraavaan, esimerkiksi vihamieliseen toimenpiteeseen vastataan käyttäen voimakkaampia menetelmiä. Sanalle on toisaalta tullut myös merkitys siirtää asian käsittely ylemmälle tasolle ja siitä ehkä vielä ylöspäin. Tämä aiheuttaa sekaannuksia, koska esimerkiksi ongelmien eskaloiminen voidaan ymmärtää kahdella aivan eri tavalla. Molemmissa on taustalla alkuperäinen konkreettinen merkitys, joka on tarkoittanut portaita ylöspäin nousemista.eskapismi todellisuuspakoinen Sukulaissanoista ks. ismi.eskatologia oppi viimeisten aikojen tapahtumista Lähinnä kristinuskon yhteydessä. Sukulaissanoista ks. logia.eskimo erään Amerikan pohjoisimmilla seuduilla ja Grönlannissa elävän ihmisryhmän jäsen sen kieli eräs kangaslaatu Vrt. inuiitti. Kangasterminä sana tarkoittaa karstavillakangasta, joka on nurjalta puolelta nukkainen ja jota käytetään päällysvaatteisiin.eskortti sotilassaattue, saattovartio miesseuralainen esofagus ruokatorvi esoteerinen salaileva, sisäpiirille tarkoitettu esperantisti esperanton harrastaja t. esperantoaatteen kannattaja esperanto eräs suunnitelmakieli keinotekoinen kieli ihmisten väliseen viestintään Tämä L. L. Zamenhofin kehittämä kieli on selvästi laajimman käytön saanut suunnitelmakieli, ja sen takia sanaa esperanto joskus käytetään tarkoittamaan suunnitelmakieltä yleisesti.esplanadi esplanaadi t. esplanadi puistokatu, katujen reunustama puisto Vrt. bulevardi. Normienmukainen kirjoitus- ja äänneasu on lyhytvokaalinen.espresso höyrynpaineen avulla valmistettu kahvi essealainen Jeesuksen ajan juutalaisuuden erään eristäytyvän suuntauksen jäsen kyseisen suuntauksen mukainen, siihen liittyvä Essealaiset muodostivat luostarinomaisen yhteisön. Essealaisuudessa on samanlaisia piirteitä kuin kristinuskossa mutta vaikutussuhdetta ei ole voitu osoittaa.essee kirjoitelma, tutkielma Kirjallisuudenlajeista puhuttaessa essee tarkoittaa yleensä eräät tyylivaatimukset täyttävää kaunokirjallista tutkielmaa, tavallisesti yleistajuista. Yleisemmin sanaa saatetaan käyttää muunkintyyppisistä kirjoitelmista voidaan esim. puhua esseevastauksista vastakohtana ns. rasti ruutuun -vastauksille.esseisti esseisti esseekirjailija, esseiden kirjoittaja esseistiikka esseistiikka esseekirjallisuus essentia essentia t. essntia olemus, etenkin filosofiassa olemassaolon vastakohtana Periaatteessa sitaattilaina latinasta.essentialismi olemusajattelu, filosofian suuntaus, joka korostaa essentiaa Sukulaissanoista ks. ismi.essiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -na- tai -nä-loppuinen Esim. opettajana, maanantaina. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi olento.establishment istäbliment yhteiskunnan vakiintunut järjestelmä ja sen johdossa olevat piirit esteetikko estetiikan tutkija esteetti esteetti esteettisyyttä liiaksi korostava ihminen, kaunosielu esteettinen aisteja miellyttävä, kaunis, taiteellinen estetiikkaan kuuluva t. sitä koskeva esteri alkoholista sanan laajassa merkityksessä ja haposta t. niiden johdoksista syntynyt yhdiste estetiikka tiede, joka tutkii ilmiöiden, taiteen yms. aistillista miellyttävyyttä, kauneutta esineen tms. esteettiset ominaisuudet estetismi esteettisyyden liiallinen korostaminen estetisoida kiinnittää liiaksi huomiota esteettisyyteen selittää asioita esteettisiksi estimaatio arvio arviointi, estimointi estimaatti määrällinen arvio estimoida arvioida, muodostaa määrällinen arvio jostakin estradi estraadi t. estradi esityskoroke, esiintymisalue Normienmukainen kirjoitus- ja äänneasu on lyhytvokaalinen.estrogeeni naishormoni, munasarjahormoni Hormoni, joka säätelee naiselle ominaisia kehonpiirteitä ja -toimintoja, mm. kohdun toimintoja. Syntyy pieninä määrinä myös miehen elimistössä.et ja Sana on peräisin latinasta ja esitetään usein erityisellä et-merkillä .et al. et al t. et aliii ja muut, ynnä muut Lyhenne latinan sanoista et alii ja muut. Käytetään varsinkin artikkelin ja kirjan tekijöitä mainittaessa ilmoittamaan, että tekijöitä on lueteltujen lisäksi muitakin.et cetera et setera t. et ketera ja niin edelleen jne., lyhennettynä etc. etableerata etabloida etabloida vakiinnuttaa, vahvistaa, ottaa käyttöön, sijoittaa, panna paikoilleen etanoli tavallinen alkoholi, etyylialkoholi Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.etappi välitavoite sotilaiden levähdyspaikka eteerinen hyvin kevyt, kuin ilmaa oleva helposti haihtuva Eteeriset öljyt ovat mm. mausteissa esiintyviä öljyjä, jotka haihtuvat helposti ja siksi antavat aineelle voimakkaan tuoksun.etiikka oppi moraalista moraalisuus moraaliset säännöt Sanojen moraali ja etiikka merkityssuhde vaihtelee. Usein sanotaan, että moraali on käsitys oikeasta ja väärästä, etiikka taas moraalien tutkimista, moraalifilosofiaa, Vanha suomalaisempi oppisana tälle on siveysoppi, mutta nykyisin siveys tulkittaneen kuitenkin toisin kuin tässä olisi tarkoitus. Käytännössä etiikka on usein vain toinen nimitys moraalille, ehkä painottaen enemmän ns. sisäistä moraalia vastakohtana yhteisön julkiselle moraalille. Toisaalta esimerkiksi ammattietiikka tai eettiset ohjeet tarkoittaa ammattikunnan moraaliohjeita.etiketti käyttäytymissäännöt, tapasäännöstö nimilappu, joka on kiinnitetty pakkaukseen tai esineeseen etiologia syyoppi, oppi jonkin asian synnystä tai alkuperästä Varsinkin lääketieteen haara, joka tutkii tautien syitä. Joskus muodossa aitiologia. Sukulaissanoista ks. logia.etninen kansallisuutta, rotua tai kulttuurista alkuperää koskeva vieraaseen kansallisuuteen tms. kuuluva, sellaisen mukainen Alkujaan sana viittaa nimenomaan kansallisuuteen. Nyttemmin sitä on ruvettu käyttämään väljemmin ihmisten alkuperästä puhuttaessa osasyy tähän on, että monet pitävät rodun käsitettä kokonaan vältettävänä. Ilmaisu etninen ravintola tarkoittaa jonkin toisen ruokakulttuurin mukaista ravintolaa. Muutenkin etninen usein viittaa vieraaseen kansaan tai kulttuuriin.etnografi kansatieteilijä, etnografian tutkija etnografia kansatiede, varsinkin kuvaileva, esineistöön huomiota kiinnittävä Vrt. etnologia.etnologia kansatiede, kansallisten kulttuurien tutkimus Vrt. etnografia. Sukulaissanoista ks. logia.etnosentrinen ryhmäkeskeinen, omaan kansaan t. muuhun ryhmään ahtaasti keskittyvä etnosentrismi ryhmäkeskeisyys, etnosentrisyys Erityisesti moittivana ilmaisuna tarkastelusta, joka rajoittuu oman kansan, kielen tai kulttuurin näkökulmaan. Sukulaissanoista ks. ismi.etologia eläinten käyttäytymisen tutkimus Aiemmin käytettiin myös ilmaisua eläinpsykologia. Sukulaissanoista ks. logia.etsata syövyttää taidegrafiikassa etydi soitinsävellys tai -harjoitus, varsinkin soittotekniikkaa kehittämään tarkoitettu etymologia sanojen alkuperän tutkimus sanan alkuperä t. sen selitys Sukulaissanoista ks. logia.eu- hyvä-, hyvin- kreikkalaisperäisten sanojen etuliitteenä eufemismi eufemistinen, kaunisteleva ilmaisu, kiertoilmaisu eufemistinen kaunisteleva ilmaisu, pumpuliin kääritty Esimerkiksi vähemmän kaunis saattaa olla eufemistinen tapa ilmaista, että pitää jotakin rumana.euforia keinotekoinen voimakas hyvänolon tunne euforinen euforiaan kuuluva eugeniikka suuntaus, joka pyrkii ihmisen perintöaineksen parantamiseen, rotuhygienia Sana on saanut kolkon kaiun erityisesti siksi, että natsi-Saksan harjoittama alempiin rotuihin kuuluvien tai muuten epätoivottujen ihmisten järjestelmällinen murhaaminen yhdistetään siihen.eukaryootti eu-karyootti aitotumallinen Eliö, jossa kromosomit ovat varsinaisessa tumassa. Aitotumallisia ovat mm. kaikki kasvit ja eläimet. Vrt. prokaryootti.euklidinen matematiikassa Eukleideen oppien mukainen, niihin liittyvä Etenkin ilmaisuissa euklidinen geometria ja euklidinen avaruus, joilla tarkoitetaan tavallista kolmiulotteisen avaruuden käsitettä tai sitä vastaavaa abstraktia matemaattista rakennetta, vastakohtana epäeuklidisille geometrioille.eunukki kuohittu miespalvelija, varsinkin vartiotehtäviin haaremissa käytetty euribor euroalueen euroa käyttävien maiden rahamarkkinoiden viitekorko euro Euroopan unionin useiden maiden yhteinen rahayksikkö Yksi euro on 5,94573 Suomen markkaa. Sanan euro lyhentämistä kannattaa välttää.euro- Euroopan unionia koskeva euroa koskeva Eurooppaa koskeva Usein muodinomaisesti käytetty. Moniselitteisyyden takia tätä etuliitettä on syytä välttää.eurobarometri eri EU-maissa samanaikaisesti tehtävä mielipidetutkimus barometri eurokraatti ark., usein kielteisen sävyisesti EUn korkea virkailija eurooppa- Euroopan unionia koskeva, unionin laajuinen Esim. eurooppaministeri, eurooppaoikeus, eurooppayhtiö. Selvempi olisi etuliite EU, esim. EU-oikeus.europarlamentti EUn parlamentti europidi eurooppalaiseen, valkoiseen rotuun kuuluva ihminen eurosentrismi Eurooppa-keskeisyys eurosentti sentti, euron sadasosa Tätä pitempää nimeä käytetään joskus erotukseksi sentti-sanan muista merkityksistä.eustressi eu-stressi hyvä stressi, myönteinen stressi, joka ei aiheuta ahdistusta eutanasia ihmisen surmaaminen hänen kärsimystensä lopettamiseksi Yleensä eutanasialla tarkoitetaan parantumatonta tautia sairastavan ihmisen surmaamista joko hänen pyynnöstään tai koska hän on pysyvästi tajuttomana tai muuten toimintakyvyttömänä ilman paranemisen toivoa. Sana on muodostettu kreikan sanoista, jotka tarkoittavat hyvä kuolema. Useita suomenkielisiä nimityksiä on ehdotettu ja käytetty, mutta ne sisältävät yleensä vahvahkon kannanoton asiaan, esim. armomurha, kuolinapu. Usein erotetaan aktiivinen ja passiivinen eutanasia siten, että aktiivinen merkitsee aktiivista surmaamista ja passiivinen sitä, että lopetetaan hoito tai esim. hengityskoneessa pitäminen.evakuoida tyhjentää alue väestöstä ja tavarastakin sodan tai muun tuhon alta evaluaatio arvon tai muun suureen laskeminen arviointi Ohjelmoinnissa evaluaatio tarkoittaa lausekkeen arvon määrittämistä laskemalla. Muissa yhteyksissä se voi tarkoittaa laskemisen lisäksi myös arviointia, arvion esittämistä jostakin.evaluoida laskea tai arvioida arvo, suorittaa evaluaatio evankelikaalinen eräistä amerikkalaisperäisistä herätyskristillisyyden suunnista Eri asia kuin evankelinen.evankelinen eräistä evankeliumia korostavista kristillisistä suunnista, suunnilleen protestanttinen evankeliumin mukainen evankelioida julistaa evankeliumia etenkin kristityissä maissa maallistuneille ihmisille evankelis-luterilainen luterilainen Alkuosa ei varsinaisesti muuta ilmaisun merkitystä mutta korostaa luterilaisuuden opillista sisältöä. Kyseessä on muodoltaan rinnasteinen yhdyssana alkuosana evankelinen, joten siihen kuuluu yhdysmerkki, ja tällaisena sanaa käytetään laajasti. Myös asua evankelisluterilainen käytetään paljon, ja se on myös kielitoimiston suosituksen ja Suomen kielen perussanakirjan mukainen.evankelista evankeliumin kirjoittaja Matteus, Markus, Johannes t. Luukas evankeliumin julistaja evankeliumi Jeesuksen julistus Uuden Testamentin neljän ensimmäisen kirjan yhteisnimitys ilosanoma, vapauttava sanoma eventiivi nimitys, jota on käytetty verbinmuodoista, joissa on sekä potentiaalin että konditionaalin pääte Esim. suuttuneisi. Esiintyy Kalevalan kielessä ja joskus nykykielessäkin, mutta ei kuulu yleiskieleen.evergreen evögriin ikivihreä, jatkuvasti suosionsa säilyttävä musiikkikappale tms. Sana on sitaattilaina englannista, jossa se tarkoittaa myös sananmukaista kasvin ikivihreyttä.evidenssi todiste ilmeisyys evidentti ilmeinen eviskeraatio sisälmysten t. sisäelinten poisto evolutiivinen kehitystä, evoluutiota koskeva t. siihen sisältyvä evoluutio kehitys, varsinkin eliöiden muodostuminen muista elämänmuodoista Yleismerkityksessään sana usein viittaa jatkuvaan, tasaisehkoon kehitykseen vastakohtana mullistuksille, revoluutioille. Biologiassa sana viittaa sekä pienimuotoiseen eliöpopulaatioiden perimän muutoksiin kuten lajin vähittäiseen muuttumiseen tai jakautumiseen alalajeiksi mikroevoluutio että suurempiin, pitkien ajanjaksojen kuluessa tapahtuviin muutoksiin, joissa syntyy uusia lajeja, sukuja jne. makroevoluutio. Vrt. darvinismi.ex- entinen puoliso Esimerkiksi ex-mies entinen aviomies. Varsinaisesti ex on latinan prepositio ja etuliite, joka merkitykseltään vastaa lähinnä suomen elatiivia ja joka esiintyy monissa sivistyssanoissa mutta yleensä suomeen mukautuneessa kirjoitusasussa eks-.ex analogia eks analogia t. eks analgiaa analogian mukaan, analogisesti, yhdenmukaisuuden perusteella Periaatteessa sitaattilaina latinasta.ex ante ennalta, etukäteen ex post jälkikäteen, jälkeenpäin ex situ ek situ t. ek situu poissa paikaltaan, muualla kuin jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva Esimerkiksi eliölajin ex situ -suojelu on sen säilyttämistä muualla kuin alkuperäisessä ympäristössään. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Kirjoitetaan joskus ex-situ. Vrt. in situ. ex tempore valmistelematta eximia cum laude approbatur eksimia kum laude aprobaattur t. eksmiaa kum laude laude aprobatur arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, hyväksytään poikkeuksellisen kiitoksen kera Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Usein lyhyesti eximia.exit poistumistie, uloskäynti poistuminen näyttämöltä exit poll äänestyspaikkakysely, ovensuukysely Tutkimus, jossa äänestäneiltä kysytään äänestyspaikalta, miten he äänestivät.exitus kuolema, poismeno Lääkärien kielessä.exlibris kirjanomistajan merkki Joskus myös erikseen kirjoitettuna ex libris koska sana johtuu näistä latinan sanoista.expo näyttely express pika- pikalähetys pikavuoro Varsinkin postiliikenteessä myös ranskankielisessä asussa exprs.expressis verbis ekspressis verbis t. eksprssiis verbiis erikseen sanottuna, sanallisesti ilmaistuna Periaatteessa sitaattilaina latinasta.extra ekstra extreme ikstriim t. ikstrim urheilussa yms. ihmisen suorituskyvyn rajoja koetteleva laji Sana viittaa usein sellaiseen, mitä ennen kutsuttiin uhkarohkeaksi. Yleensä ilmaisussa extreme-laji paremmin äärilaji tms.eyeliner ailainer silmänrajauskynä rajausväri faabeli tarina, satu, varsinkin Aisopoksen opettavainen eläinsatu faarao muinaisen Egyptin hallitsija Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinen farao, koska tätä muotoa on vanhastaan käytetty raamatunsuomennoksissa.faasi fys., kem. olomuoto tai kiderakenne vaihe Yleisesti faasi tarkoittaa tapahtumasarjan kohtaa, vaihetta. Tavallisimmin sanaa kuitenkin käytetään terminä, joka on yleisnimitys olomuodoille kiinteä aine, neste, kaasu, plasma ja kiinteän aineen kiteisten muotojen kidemuodoille. fabrikaatti valmiste, tuote Sana on vanhahtava.fabrikoida sepittää, keksiä väärentää Tullut käyttöön englannin sanan fabricate vaikutuksesta. Vrt. fabrisoida.fabrisoida tuottaa teollisesti Vanha, nykyisin harvoin käytetty sana. Vrt. fabrikoida.fabula faabula faabeli fabuloida tarinoida, sepitellä, kertoa keksimäänsä, kertoa satuja face lift feis lift kasvojenkohotus myös kuvaannollisesti face to face feis tu feis kasvokkain kasvokkais- fagotti eräs puupuhallin fahrenheitaste faarenhait-aste aste Fahrenheitin lämpötila-asteikolla, tunnus degF Tällä asteikolla veden jäätymispiste on 32 degF ja kiehumispiste 212 degF. Käytössä anglosaksisissa maissa. Virallinen kirjoitusasu on fahrenheitaste, mutta Fahreinheit-aste on myös käytössä, arkikielessä myös pelkkä fahrenheit.fair play feö plei reilu peli Usein vain sääntöjä rikkomaton peli, mutta myös merkityksessä rehellinen ja muita kunnioittava toiminta.fajanssi läpinäkymätön puoliposliini fakiiri itsensäkiduttaja itämainen askeetti taitava temppujen tekijä fakki ammattiala kokoelma vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin Vanhastaan sana tarkoittaa ammattialaa, tieteenalaa tai vastaavaa ja johtuu ruotsin sanasta fack. Uudempi merkitys johtuu englannin sanojen frequently asked questions lyhenteestä FAQ suomennettuna vastineena on käytetty lyhenteitä UKK usein kysytyt kysymykset ja VUKK vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiinsä.fakki-idiootti omaan alaansa fakkiinsa rajoittunut, muista aiheista tietämätön ihminen fakkiutua rajoittua vain omaan alaansa, fakkiinsa harrastuksiltaan ja tiedoiltaan Sana on arkityylinen ja sävyltään moittiva.faksi järjestelmä, joka lähettää valokopioita puhelinyhteyksien kautta siten lähetetty viesti Kielitoimisto suosittaa sanoja faksi ja telekopio, joista jälkimmäistä ei paljoakaan käytetä. Usein sana esiintyy sitaattilainan omaisesti englannin asussa fax. Vanhempi nimitys oli telefax. Faksinumeroiden ilmoittamisesta ks. Puhelinnumeroiden ja muiden yhteystietojen esittämisestä.faksimile ulkoasua myöten tarkka jäljennös näköispainos fakta tosiasia Ks. Kelpaako monikko yksiköksi fakta vai faktumifaktinen tosiasiallinen, todellinen faktitiivinen teettämistä ilmaiseva, teetto- Esim. faktitiivinen verbi teettoverbi, kuten kirjoituttaa, joka on verbin kirjoittaa faktitiivijohdos. Myös asussa faktiivinen. Vrt. kausatiivinen.faktoidi tosiasiana faktana esitetty t. pidetty Sanan merkitys ja sävy vaihtelee. Lievimmillään se viittaa vain siihen, että kyseessä ei ole ilmeinen eikä todistettu asia, tai siihen, että kyseessä on kyllä tosiasia mutta se on merkityksetön tiedonsirpale. Sana voi tarkoittaa myös pelkkää harhaluuloa tai tiedotusvälineiden luomaa käsitystä.faktori johonkin vaikuttava seikka, tekijä mestaria vastaava kirjapainoalan ammattinimike faktorointi jakaminen faktoreihin esim. luvun jakaminen alkutekijöihin rahoitusmuoto, jossa yritys siirtää saatavansa toiselle yritykselle ja saa tältä sitä vastaavat rahat miinus korot ja kulut faktuaalinen tosiasiallinen, tosiasioita koskeva faktuura kauppalasku, etenkin tukkukaupassa myydystä tavarasta esitetty lasku faktuuri pintakudos pinnan ominaisuudet valmistustapa musiikillinen rakenne Tämän sanan merkitys vaihtelee suuresti käyttöalan ja käyttäjän mukaan.fakultatiivinen mm. kielitieteessä valinnainen, vapaasti valittava, vapaaehtoinen, vapaa, mahdollinen mm. biologiassa vain määräoloissa esiintyvä, sellainen, joka esiintyy vain joissakin ympäristöoloissa falangi eräs vanhalla ajalla käytetty taisteluryhmitys kenraali Francon johtama puolue Espanjassa 1933 - 1977 falangisti Espanjan falangin jäsen Libanonin oikeistokristittyjen ryhmittymään kuuluva fallinen fallokseen liittyvä freudilaisuudessa ihmisen kehitysvaiheesta, jossa sukupuolielimillä on psyykkisesti keskeinen merkitys fallismi falloskeskeisyys vrt. fallistinen fallistinen falloskeskeinen mieskeskeinen fallinen fallos siitin, varsinkin erektiossa oleva falsetti ohutsointinen, resonanssiton, korkeaääninen laulutapa falsifioida osoittaa vääräksi, kumota fan fän t. fan fäni fanaatikko kiihkoilija, jonkin aatteen tms. kiihkomielinen kannattaja fanaattinen kiihkoileva Vrt. fanaatikko. Usein sanaan liittyy tuomitseva sävy - ja ajatus siitä, että fanaattiset ihmiset ovat suvaitsemattomia ja tuomitsevat toisin ajattelevia.fandango fandgo eräs kolmijakoinen andalusialainen paritanssi faneeri sanan vaneri vanha asu fanfaari juhlallinen torventoitotus, varsinkin aloitusmerkkinä musiikissa eräs sävelkulku Musiikkiterminä lyhyt sävelkulku, joka perustuu vaskipuhaltimien alimpiin luonnonääniin, ns. duurikolmisointuun soitetaan yleensä trumpetilla.fani fani t. fäni esim. muusikon tai esiintyjän innokas ihailija Rinnakkaismuotoja fan, fäni ks. Mukautus kirjoitus- vai äänneasun mukaan hakkeri vai häkkeri. Tässä tapauksessa allinen muoto on muodostunut vallitsevaksi.fanittaa ark. olla jonkun fani, ihailla, palvoa fantasia mielikuvitus mielikuvituksen tuote, kuvitelma eräs sävellystyyppi fantasmagoria näköhäiriöön perustuva harhakuva t. harhakuvien sarja fantasoida kuvitella, haaveilla, kehitellä fantasioita fantastinen mahtava, suurenmoinen, upea mielikuvituksellinen, eriskummainen fantomisärky haamusärky Kokemus särystä ruumiinosassa, joka on poistettu.faradi sähköisen varautumiskyvyn eli kapasitanssin yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus F farao faarao fariinisokeri ruskea erikoissokeri, joka sisältää runsaasti melassia tai siirappia farisealainen teeskentelevä, tekopyhä, ulkokultainen juutalaisuuden erään muodon harjoittaja Jeesuksen aikoihin Sanaa käytetään nykykielessä lähes yksinomaan tekopyhään haukkumiseen. Jeesuksen ajan farisealaiset sanoivat olevan tärkeää noudattaa Jumalan Mooseksen kautta antamaa lakia ja sen vakiintuneita selityksiä tarkoin ja huolellisesti. Jeesus osittain arvosteli heitä, osittain sanoi, että heidän hurskautensa ei ole riittävää. Myöhemmin ruvettiin sanaa farisealainen käyttämään yleisenä haukkumasanana.fariseus farisealainen farkut eräänlaiset lujasta kankaasta tehdyt arkihousut Aiemmin sanaa on pidetty arkisena, ja asiatyylissä sen tilalla on käytetty sanaa farmarihousut, mutta nykyisin Yleinen suomalainen asiasanasto suosittaa farkut-sanaa.farmakologia lääkeaineoppi Sukulaissanoista ks. logia.farmakopea virallinen lääkeluettelo ja -ohjeisto Virallisesti vahvistettu kokoelma määräyksiä lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistuksesta ja kaupasta.farmari omaa tilaansa hoitava maanviljelijä varsinkin Yhdysvalloissa arkikielinen nimitys farmariautolle, joka on eräs isolla tavaratilalla varustettujen autojen tyyppi monikossa myös tietynlaiset housut, farkut farmaseutti henkilö, joka on suorittanut apteekkialan ns. alemman korkeakoulututkinnonfarmasia lääkkeenvalmistusoppi apteekkiala farmi maatila, varsinkin Yhdysvalloissa kakkosjoukkue t. pelaajareservi alue, jossa on keskenään samanlaisia esineitä tai rakenteita farssi vauhdikas, ilveilevä huvinäytelmä pelleily, sekoilu faryngaali nieluntausäänne Nielun takaosassa ääntyvä äänne.faryngo- nielu-, kurkku- fasadi julkisivu fasetti hiomapinta, tahko viiste hammaslääkäri asentama hampaan ulkosivun muotoinen posliinilevy fasilitaatio psykologiassa helpottuminen fasilitaattori mahdollistaja, mahdollisuuksien tarjoaja fasiliteetti varustelu, välineet ja tilat jotakin varten Sana on arkisävyinen ja muodostunut englannin sanan facility pohjalta. Etenkin monikollisena myös erityisesti merkityksessä vessa.fasilitoida helpottaa, edistää, auttaa fasinoida lumota, hurmata Vanhahtava sana. Myös muodossa fainoida.fasismi eräs Italiassa 1920-luvulta alkaen vaikuttanut poliittinen liike myös muista äärioikeistolaisiksi leimatuista liikkeistä Varsinaisesti fasismi oli 1. maailmansodan jälkeen Italiassa Benito Mussolinin johtama liike, jolle oli ominaista kansallismielisyys, valloitushalu ja totalitarismi. Etenkin vasemmistolaisessa kielenkäytössä sanaa on yleisesti käytetty myös yleisnimityksenä erilaisille väkivaltaisille, kiihkomielisille ja kommunisminvastaisille oikeistolaisille liikkeille vrt. natsismi. Aiempia kirjoitusasuja fascismi, faismi. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen. Sukulaissanoista ks. ismi.faskia anatomiassa peitinkalvo lääketieteessä sidos faskiaatio kasvin laakaverso faskikulaatio lääketieteessä nykiminen t. kimppuuntuminen fast food faast fuud pikaruoka, nopeasti valmistettava ja syötävä ruoka, etenkin pikaruokaravintolasta ostettava fata morgana fata morgana t. faata morgana kangastus Periaatteessa sitaattilaina italiasta.fataali kohtalokas, tuhoisa Myös fataalinen, mutta lyhempi kirjoitusasu fataali on vallitseva ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistafatalismi alistuminen kohtaloon kohtalousko, ennalta määräytyneeseen kohtaloon uskominen Yleensä sana on sävyltään moittiva ja sisältää ajatuksen, että ihmisellä olisi ollut tai olisi mahdollisuus parantaa tilannettaan mutta hän ei yritäkään itse korjata sitä. Sukulaissanoista ks. ismi.fatiikki uupuminen, uupumus fatwa fatva t. fatwa islamin uskonnollisen lain tulkinnan pohjalta muodostettu oppineen lausuma erityisesti ajatolla Khomeinin lausuma, jossa kehotetaan tappamaan kirjailija Salman Rushdie Aiemmin myös mm. asussa fetva.fauna eläimistö, etenkin jonkin alueen eläinlajisto luettelo eläimistöstä fauni metsänhaltija muinaisen Rooman mytologiassa, samaistettiin usein satyyrin kanssa faustinen ylöspäin pyrkivä, täydellisyyttä ja äärettömyyttä tavoitteleva Nimi johtuu Goethen kuvaamasta Faust- eli Faustus-hahmosta. fauvismi eräs 1900-luvun alun taidesuuntaus, joka suosi puhtaita voimakkaita värejä Tunnetaan myös nimellä ranskalainen ekspressionismi ja dekoratiivinen ekspressionismi. Sukulaissanoista ks. ismi.faux pas fopa harha-askel federaatio liitto, varsinkin liittovaltio Liittovaltion ja valtioliiton ero on periaatteessa siinä, että valtioliiton jäsenet ovat itsenäisiä valtioita, jotka ovat sopineet yhteistyöstä joillakin aloilla, kun taas liittovaltiolla on yleensä oma perustuslaki, valtiolliset elimet jne. Käytännössä selvää rajaa ei ole, vaan on olemassa eriasteisia liittoutumisen muotoja.federalismi liittovaltion kannattaminen liittovaltiomuoto Nykyisin sanaa käytetään varsinkin Euroopan unionista puhuttaessa, jolloin se tarkoittaa EUn kehittämistä liittovaltion suuntaan. Sukulaissanoista ks. ismi.federatiivinen liittovaltiomuotoinen, liitto- liittovaltioon federaatioon kuuluva feeniks muinaisegyptiläisen taruston lintu, joka kuoltuaan nousee tuhkasta uusiutumisen, paluun vertauskuva Myös kirjoitusasussa fenix t. Fenix virallinen kirjoitusasu on pitkävokaalinen.feissaus ark. kasvokkain tehtävä markkinointi, jäsenhankinta, varainkeruu yms. Johtuu englannin sanoista face to face.fekaalinen ulosteperäinen uloste- fellaatio suuseksi, jossa kohteena on siitin fellah maanviljelijä t. maataloustyöntekijä arabimaissa femakko leikillisesti t. halventavasti feministi feminiini eräs kieliopillinen suku useissa kielissä, naispuolinen suku sellaista sukua oleva sana naispuolinen Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista Vrt. maskuliini.feminiininen naisellinen naispuolinen feminiinimuotoinen feminismi naisliike, naisten ja miesten tasa-arvon aate t. naisten oikeuksien ajaminen Sukulaissanoista ks. ismi.femme fatale famfatl kohtalokas nainen femto- tuhannesbiljoonasosa- SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-15, tunnus f fengshui feui vanha kiinalainen kaupunkien, rakennusten ja sisustuksen suunnittelun ajattelutapa Myös kirjoitusasussa feng shui. Ks. kriittistä artikkelia fengshuista. fenkoli eräs maustekasvi ja siitä saatava mauste kemiassa eräs terpeenialkoholi, jota käytetään mm. liuottimena Fenkoli-kasvia ja -maustetta on kutsuttu myös nimellä saksankumina.fennica fennika suomalainen Suomessa painettu t. Suomea koskeva kirjallisuus fennismi suomen kielelle ominainen ilmaisu, kielellinen suomalaisuus, suomenmukaisuus Myös fennisismi. Sukulaissanoista ks. ismi. Vrt. fennisti.fennisti suomen kielen tutkija fennistiikka suomen kielen tutkimus fenno- suomalais-, Suomi- fennofiili suomalaisuuden ystävä, vars. 1700-luvun kansallisen liikkeen edustaja fennomaani suomalaisuuden, fennomanian kannattaja fennomania suomenmielisyys, suomalaisuusliike suomenkiihkoisuus Suomalaisuus viittaa tässä ennen muuta suomen kieleen. Sanaa käytetään sekä myönteisessä mielessä varsinkin 1800-luvun suomalaisuusliikkeestä että paheksuvana.fennougristi suomalais-ugrilaisten kielten ja kansojen tutkija fenomeeni ilmiö fenomenaalinen ilmiömäinen, mahtava ilmiöitä koskeva fenomenalismi filosofiassa käsitys, jonka mukaan vain havaittavat ilmiöt ovat todellisia t. tunnettavissa Sukulaissanoista ks. ismi.fenomenologia Edmund Husserlin kehittämä filosofian suunta Korostaa ihmisen omiin havaintoihin ja elämyksiin perustuvan tutkimuksen pohdinnan merkitystä. Sukulaissanoista ks. logia.fenotyyppi biologiassa ilmiasu, eliössä ilmenevät ominaisuudet kielitieteessä ilmikategoria Vrt. genotyyppi. Eliön geeneistä osa jää vaille vaikutusta eliöön itseensä, vaikka se voikin periyttää niitä jälkeläisilleen. Lisäksi ympäristö vaikuttaa siihen, miten geenien vaikutus ilmenee.feodaalinen läänityslaitokseen kuuluva, läänitys- feodalismi läänityslaitos yhteiskuntarakenne, jossa läänityslaitoksella oli keskeinen osa feraali villiintynyt fermentaatio käyminen, fermentoituminen fermentoida käyttää, saattaa maitohappo-, alkoholi- tms. käymiseen feromoni aineita, joilla eläimet viestivät keskenään kemiallisesti erityisesti sukupuolisesti houkuttelevat hajuaineet ferri- kolmenarvoisen raudan ferro- rauta- kahdenarvoisen raudan fertiili hedelmällinen, lisääntymiskykyinen festivaalit juhlat, varsinkin suuret, laajat yleisöjuhlat Myös muodossa festarit jopa sanomalehdissä.festivo festivo musiikissa juhlallisesti esitettävä sävellyksen osa Sana on sitaattilaina italiasta.feta Kreikassa valmistettu määrätyyppinen juusto aik. myös muista samantyyppisistä juustoista EUssa feta on periaatteessa suojattu alkuperänimitys, mutta sanan käytön rajaamisessa jouduttiin pitkällisiin kiistoihin ja siirtymäaikoihin.fetisismi seksuaalinen suuntautuminen, johon sisältyy voimakas kiihottuminen joistakin esineistä esim. kumiasuista uskontotieteessä fetissien palvonta Aiempia kirjoitusasuja fetishismi, fetiismi. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.fetissi palvottu esine, jonka uskotaan sisältävän taikavoimia seksuaalisesti kiihottavaksi koettu esine Vrt. fetisismi Aiempia kirjoitusasuja fetishi, fetii. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.fetsi miesten punainen lieriömäinen päähine islamilaisessa maailmassa fiasko täydellinen epäonnistuminen fibriini rihma-aine, veren hyytyessä syntyvä liukenematon valkuaisaine fibrilli rihmamainen muodostuma Lääketieteessä kudoksen rihmamainen rakenneosa, joka on solun suuruusluokkaa pienempi. Voi muodostua rinnakkaisista rihmoista eli filamenteista. Myös sitaattilainana latinasta fibrilla. Kuitutekniikassa Kuidun kiteinen osa, jossa molekyyliketjut ovat venyneet suoriksi ja asettuneet yhdensuuntaisiksi ryhmiksi. fibro- sidekudos- fifty-fifty fifti fifti tasan, puolet kummallekin figuuri muoto, kuvio, hahmo ihmistä esittävä taideteos lausekuvio sävelkuvio figuratiivinen esittävä, todellisuuden muotoja vastaava taide kuvaannollinen puhe tms. Kuvataiteesta puhuttaessa figuratiivinen tarkoittaa taidetta, joka esittää jotain todellista, esimerkiksi ihmistä, maisemaa tai esinettä, vaikkakin ehkä muunnetussa muodossa vastakohta abstraktinen tai nonfiguratiivinen.fiksaatio kiinnittyminen Erityismerkityksiä silmän suuntautuminen kohteeseen niin, että näkö tarkentuu tunneperäinen ja epänormaalin voimakas kiintyminen johonkin kohteeseen tai ajatukseen päähänpinttymä.fiksatiivi kiinnite, kiinnitysaine Lakkaliuos, jota suihkutetaan ohuena sumuna piirustusten ja pastellitöiden päälle, jotta värit säilyisivät paremmin. Myös aine, jolla piirustus kiinnitetään paperiin,fiksoida kiinnittää useita erikoismerkityksiä Valokuvauksessa kiinnittää kehitetty kuva fiksatiivilla. Soluopissa näytteen käsittely mikroskoopilla katsottavaksi. Lääketieteessä murtuneen luun tukeminen. Tekstiilityössä viimeistelyvaihe, jossa tuotteelle annetaan pysyvä muoto esim. lämmön avulla. Vanhempi muoto fikseerata.fiktiivinen kuvitteellinen, kuviteltu fiktio kuvitelma harhakäsitys filamentti säie peruskuitu kasviopissa palho Auringon pinnan säiemäinen muodostuma filantrooppi ihmisystävä, filantropian harjoittaja filantrooppinen ihmisystävällinen, filantropian mukainen filantropia ihmisystävällisyys, ihmisten yleisen edun ajaminen ja etenkin vaikeuksissa olevien auttaminen Vastineena voisi käyttää sanaa hyväntekeväisyys, mutta sanoilla on sävyero filantropia viittaa enemmän yleiseen asenteeseen ja toisaalta voi olla pelkkää myötätuntoa ilman tekoja.filariaasi filaria-rihmamatojen aiheuttamia, tropiikissa yleisiä tartuntatauteja Myös asussa filarioosi.filateelinen postimerkkeilyyn filateliaan kuuluva filatelia postimerkkien ja ehiöiden, leimojen, kirjekuorien yms. keräily ja tutkiminen Filatelia.net kertoo filatelia, postimerkkien, ehiöiden tai yleensä postinkulkuun liittyvien kohteiden keräily. - -nbsp Suomalainen vastine filatelialle on postimerkkeily, mutta usein halutaan postimerkkeily luokitella amatöörimäiseksi keräilemiseksi, kun taas filatelia esitetään pidemmälle menevänä postimerkkien tutkimisena. filatelisti postimerkkeilijä, filatelian harrastaja file eräitä lihan arvokkaimmaksi katsottuja osia verkkopitsi, ohut verkkomainen pitsikudos ATK-slangissa tiedosto Naudan-, sian- yms. lihasta puhuttaessa file tarkoittaa eräitä selkälihan mureimpia osia, sisäfilettä ja ulkofilettä sellaiseen merkitykseen on ehdotettu ja käytettykin suomalaisempia vastineita seläke ja selys. Kalasta puhuttaessa tarkoitetaan peratun kalan pitkittäissuuntaista puolikasta, josta on leikattu pois selkäranka ja isot ruodot. Lintujen sisäfile taas tarkoittaa rintalihasta myös nimitystä rintafile käytetään. Vanhojen normien mukainen asu on filee taivutus fileen, fileetä jne., mutta hyvin tavallista arkikielessä on, että sana esiintyy mukautuneena suomen kielen e-loppuisten sanojen malliin file, fileen, filettä kuten vene, veneen, venettä tämä on nykyisin sallittua. Ks. Raholan syötäviä sanoja, kohta Filee. Datatekniikan slangissa käytetään vielä jossain määrin englannin sanaa file tiedosto suomen seassa, luettuna kirjoitusasun mukaan tai englannin ääntämyksen mukaan fail.fileerata leikata fileiksi Myös muodossa fileoida.filharmoninen musiikillinen Alkujaan musiikillista harmoniaa rakastava, mutta nykyisin vain koristesanana orkesterien, musiikkiseurojen yms. nimissä.filiaali haaraosasto, haaraliike filigraani kulta- tai hopealangoista tehty pitsimäinen korutyö vesileima film noir film nuar eräs rikoselokuvien tyyppi, musta elokuva 1940-luvulla syntynyt rikoselokuvatyyli, jolle on ominaista synkkyys ja pessimismi. Ks. esim. sivua Film Noir Films. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta.filmaattinen elokuvamainen, filmillinen, vauhdikas, näyttävä filmata elokuvata esiintyä elokuvanäyttelijänä teeskennellä, esittää esim. loukkaantumista urheilussa filmatisoida muuttaa esim. kirja elokuvaksi filmi elokuva elokuvanauha valokuvauslevy ohut kalvo filologia kielten ja kirjallisuuden tutkimus Sukulaissanoista ks. logia.filosofi filosofian harjoittaja pohdiskelija, mietiskelijä filosofia perustavien kysymysten tutkimus elämänviisaus pohdiskelu järjestelmän tms. perusteet, perusidea Alkujaan filosofia tarkoittaa viisauden rakastamista, ja sen ala on käsitetty hyvin laajaksi, jopa kaikki tieteet kattavaksi. Tätä heijastaa myös yliopistoissa käytetty nimitys filosofinen tiedekunta ja sitä vastaavat tutkintonimikkeet kyseiseen tiedekuntaan sijoitettiin ne alat, joille ei ollut omaa tiedekuntaa. Sittemmin filosofia eriytyi tarkoittamaan yleensä perustavimpien aiheiden maailman alkuperä, tiedon olemus jne. käsittelyä. Kysymys filosofian varsinaisesta olemuksesta on itsessään filosofinen kysymys, johon eri koulukunnat ovat vastanneet hyvin eri tavoin. Nykyisin sanaa käytetään myös teknisluonteisessa merkityksessä viittaamaan esim. yrityksen toimintafilosofiaan eli toiminnan lähtökohtiin ja periaatteisiin.filosofinen filosofiaa koskeva t. siihen kuuluva yliopistoissa humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen vanha yhteisnimitys filosofoida harjoittaa filosofiaa Sanalla on usein väheksyvä merkitys pohdiskella turhia.filotaikina erittäin ohut lehtitaikina filovirus rihmamainen RNA-virus, esim. Ebola-virus filtteri suodatin, suodin Laite tai ohjelma, joka päästää lävitseen vain osan siihen tulevasta aineesta, energiasta tai datasta.fimoosi esinahan ahtaus esinahan aukon pienuus, joka estää vetämästä esinahkaa taakse siittimen pään päältä finaali loppukilpailu loppunäytös, loppukohtaus, loppuosa finalisti loppukilpailuun päässyt kilpailija finanssit raha-asiat, talousasiat, rahavarat varsinkin valtion tai muun julkisen yhteisön finanssitavaratalo yrityskokonaisuus, joka tarjoaa kaikkia pankki- ja rahoituspalveluja finessi hienous, hieno vivahdus, taidokkuus finiittinen verbinmuoto, joka voi esiintyä predikaattina vastakohta nominaalimuoto firewall faiörwool palomuuri, tietokoneen ja verkon välisiä yhteyksiä valvova ohjelmisto tai laite firma toiminimi, liike Sana on hiukan puhekielinen kirjakieleen sopivat suomalaisemmat vastineet paremmin.fiskaalinen rahoja rahavaroja koskeva fissio atomiydinten hajoaminen Erityisesti ketjureaktiona tapahtuvasta eli sellaisesta, jossa atomin ytimen hajoaminen tuottaa hiukkasia, jotka aiheuttavat uusia fissioita. Atomipommi ja ydinreaktori perustuvat sellaiseen. Vrt. fuusio.fitness eräs liikunnan muoto t. tyyppi sopivuus, kelpoisuus, hyväkuntoisuus evoluutioteoriassa menestyvyys, se, miten paljon jälkeläisiä yksilö tuottaa flaami Belgiassa ja Ranskan Flanderissa puhuttu kielimuoto, joka tulkitaan hollannin kielen murteeksi tai lähikieleksi sitä puhuvaan kansaan, flaamilaisiin, kuuluva Monien mielestä sanaa flaami ei tulisi käyttää kielennimenä vaan olisi puhuttava hollannista. Ks. myös kielitoimiston VUKKn vastausta flaamikysymykseen.flagrantti ilmeinen, silmiinpistävä, kiistämätön flambeerata liekittää ruokaa flamenco eräs espanjalainen kansantaidelaji, johon sisältyy musiikkia, tanssia, rytmikkäitä taputuksia ja korkojen koputuksia flaneerata kuljeskella joutilaana, vetelehtiä, maleksia flanelli kummaltakin tai ainakin toiselta puolen nukattu kangas flanööri kuljeskelija, vetelehtijä, maleksija flare flare t. fleör Auringossa esiintyvä lyhytaikainen kaasupurkaus, joka esiintyy auringonpilkkujen yhteydessä flash flä salamavalo eräänlainen tietokoneen muisti Sana on arkikielinen, paitsi yhdyssanassa flash-muisti, joka tarkoittaa muistia, joka ei tarvitse sähkövirtaa datan säilyttämiseen. Tietokonealalla esiintyy myös Flash erään web-sivuilla käytetyn ohjelmatekniikan Adobe Flash, aik. Macromedia Flash erisnimenä.flatus flaattus t. flaatus suolikaasun päästäminen, pieru Periaatteessa sitaattilaina latinasta.flatulenssi ilmavaivat flavistinen keltasävyinen mustan värin puuttumisen takia flavonoidi eräitä kasveissa olevia värillisiä, terveyteen vaikuttavia yhdisteitä flavori maku ja tuoksu fleece fliis pörröinen tekokuituneulos Englannin kielessä sana tarkoittaa pörrötettyä neulosta yleensä, suomen kielessä se on rajoittunut tarkoittamaan tekokuituneulosta, jonka pinta on rikottu molemmin puolin, jolloin saadaan pehmeä tuntu ja hyvä lämmöneristyskyky. Joskus kirjoitettuna fliisi.flegmaatikko flegmaattinen henkilö flegmaattinen hidasluonteinen välinpitämätön, veltto, saamaton alkujaan eräs temperamenttityyppi fleksi koiran talutin, jonka hihna keriytyy auki koiran vetäessä ja on kelattavissa lyhyemmälle fleksio sanojen taivutus flekteerata taivuttaa sanoja, varsinkin vartalonsisäisillä muutoksilla Esim. ruotsin taivutus bjuda - bjöd on flekteerausta sanan suppeammassa merkityksessä etu- tai jälkiliitteiden käytön asemesta itse sanavartalo muuttuu, tässä tapauksessa vokaali vaihtelee.fliisi fleece flipperi sähköllä toimiva pelilaite, jossa pyritään saamaan kuulia koloihin t. osumaan muihin kohteisiin vastaava tietokoneessa toteutettu peli Vrt. fortuna.flirtata hakkailla, keimailla flirtti hakkailu, keimailu flokki lyhytkuituinen irtovanu teollisuusprosessissa erillisten kiintoainehiukkasten muodostama löysä ryhmittymä tekstiilipainossa pehmeä, nukkapintainen, hieman koholla oleva painatus Alkujaan villa- tai puuvillanöyhtä, jota käytetään patjojen ym. täytteeksi. Nykyisin myös esim. sekakuidusta valmistettu vanu.floora kasvisto, etenkin jonkin alueen kasvilajisto luettelo kasveista flopata epäonnistua, tehdä floppi hypätä korkeutta selkä edellä Fosbury flop -tyyli floppi paha epäonnistuminen, esim. elokuva, joka jää paljon jälkeen oletetusta yleisönsuosiosta floppaava hyppy vanh. puhek. eräänlainen tietokoneen levyke, engl. floppy disk floretti eräs miekkatyyppi, pistomiekka floristi kukkien kasvattaja t. harrastaja kukkakauppias kasvilajiston tuntija fluidi juokseva aine Yleisnimitys aineille, joiden hiukkaset voivat liikkua vapaasti toistensa suhteen. Fluideja ovat lähinnä nesteet, kaasut ja plasmat, mutta myös hienojakoista kiinteää ainetta kuten hiekkaa saatetaan kutsua fluidiksi.flunssa yleisnimitys joukolle virustauteja, joihin liittyy kuumetta, nuhaa ym. influenssa fluorata käsitellä fluoripitoisella aineella Esimerkiksi hampaat voidaan fluorata karieksen torjumiseksi.fluoresenssi jälkihehkuttoman loistevalon syntyminen Ilmiö, jossa säteilyä saanut aine lähettää sähkömagneettista säteilyä, jonka taajuus on yleensä pienempi kuin sen säteilyn, jota aine on absorboinut, ja joka loppuu lähes välittömästi, kun sitä aiheuttanut säteily on loppunut. Myös fluoriloiste. Vrt. fosforesenssi.fluoresoida tuottaa jälkihehkutonta loistevaloa fluoresenssia fluori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki F fluorisoida fluoresoida flyygeli pianon tapainen soitin, jonka kielet ovat vaakasuorassa siipirakennus, sivuosa fobia sairaalloinen pelko, kauhu fokstrotti eräs seuratanssi Tavallisemmin englannin mukaisessa asussa foxtrot, mutta sanakirjat ovat yleensä suomalaistuneen asun kannalla. Yleisin nimitys on kuitenkin foksi, mutta sitä saatetaan vielä pitää arkisena.fokus polttopiste, myös kuvaannollisesti tarkastelun tai käsittelyn kohteena oleva asia, se, mihin keskitytään Myös kirjoitettuna focus. Datatekniikassa sanaa käytetään mm. kuvaamaan, mikä kohde milloinkin on aktiivisena, käsittelynalaisena.fokusoida asettaa fokus johonkin, keskittää t. keskittyä, kohdentaa, tarkentaa Usein muotisanana, jolloin fokusointi tavallisesti tarkoittaa yrityksen keskittymistä liiketoimintansa johonkin tärkeänä pidettyyn osaan.folio ohut muovi- tai metallikalvo nelisivuiseksi taitettu paperiarkki, puoliarkki sellaisen koko tav. 225 mm times 365 mm folklore folklore t. folkloor kansan perimätieto ja runous, perinnäistarinat folkloristi folkloren tutkija folkloristiikka folkloren tutkimus fondi pohja, perusta, tausta peruspääoma, pohjarahasto kastikepohja fondyy juustosta ym. valmistettu kuuma ruoka, johon kastetaan leipäkuutioita lihakuutiot, jotka kypsytetään kuumassa öljyssä Myös sitaattilainana ranskan mukaisessa asussa fondue fondyy t. fdy.foneemi puheen pienin äänteellinen yksikkö, joka voi saada aikaan merkityseron Esimerkiksi suomen kielessä t ja d ovat eri foneemeja eivätkä vain saman foneemin erilaisia esiintymiä, koska esim. sanojen katon ja kadon ero perustuu vain tn ja dn eroon. Kielitieteessä foneemi on keskeisimpiä mutta myös ongelmallisimpia käsitteitä. Foneemeja merkitään kirjoittamalla äänteen merkki vinoviivojen väliin, esim. t.foneeminen foneemijaotuksen mukainen, vain foneemeja koskeva Myös fonemaattinen.foneetikko fonetiikantutkija foneettinen ääntämistä, äänteitä koskeva ääntämyksen mukainen kirjoitus tms. fonemaattinen foneeminen fonetiikka tiede, joka tutkii kielen äänteitä ja ääntämistä fonetikum kiinalaisen kirjoituksen yhdistelmämerkin osa, joka kuvaa ääntämystä Vrt. radikaali.fonologia funktionaalinen äänneoppi Sukulaissanoista ks. logia.fonometri äänen voimakkuuden mittari fontti joukko kirjoitusmerkkien erityisiä näkyviä esitysmuotoja eli glyyfejä Yleensä fontti on pyritty suunnittelemaan tyyliltään yhtenäiseksi. Ks. Termikysymyksiä fontti, fonttiperhe, fonttiluokka ja glyyfi.fooni eräs äänenvoimakkuuden yksikkö foorumi jonkin tapahtumapaikka tori oikeusistuin näyttämö, katsomo Alkujaan latinan forum tarkoitti avointa julkista tilaa tästä sanan merkitys on laajentunut moneen suuntaan, mutta yhteistä on yleensä jonkinlaisen julkisen tapahtumisen merkitys. Joskus kirjoitusasu vielä lyhytvokaalinen ja ehkä ilman itä forum.force majeure fors maööacuter t. forse majeure ylivoimainen este Oikeudellinen käsite, joka tarkoittaa sopimusosapuolista riippumatonta tapahtumaa esim. luonnonmullistusta, joka estää sopimukseen kuuluvan velvollisuuden esim. tavaran toimittaminen täyttämisen. Ilmaisu on periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Yleensä sopimuksen osapuoli on korvausvelvollinen, jos hän ei täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Sopimukseen liitetty force majeure -ehto tarkoittaa sitä, että korvausvelvollisuutta ei ole, jos täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.fordismi suurien valmistussarjojen tuottaminen standardoiduista tuotteista Nimi johtuu teollisuus mies Henry Fordista 1863-1947, joka kehitti autojen valmistuksen massatuotannoksi mm. osien standardoinnilla ja liukuhihnaperiaatteella. Sanaan saatetaan yhdistää myös ajatus työntekijöiden työn muuttumisesta rasittavan yksitoikkoiseksi, keskitetyistä tuotantolaitoksista ja joustamattomuudesta.forelli purotaimen virheellisesti kirjolohi Sanakirjojen mukaan forelli on taimenen joistakin alalajeista, lähinnä purotaimenesta eli tammukasta Salmo trutta fario, käytetty nimitys. Sanaa on myös käytetty harhaanjohtavasti aivan erilaisesta kalasta, kirjolohesta.forensinen oikeudenkäyntiä koskeva, oikeudenkäynti- rikostutkinta- taivaan foorumilla julistettava Alkujaan sanan merkitys on foorumilla tapahtuva mutta se erikoistui oikeudenkäyntiin liittyväksi ja sitten edelleen niin, että tavallisin merkitys on lähinnä englannin sanan forensic vaikutuksesta oikeudenkäyntiä valmisteleva t. siihen liittyvä tutkimus, erityisesti rikostutkintaa palveleva. Teologiassa sana esiintyy yhteydessä forensinen vanhurskauttaminen, jolla tarkoitetaan, että Jumala ikään kuin taivaan foorumilla julistaa tuomitsee syntisen vanhurskaaksi Jeesuksen uhrin tähden. Sana esiintyy myös asussa forenssinen.forintti Unkarin rahayksikkö formaali täysin muodollinen, muodollisesti esitetty Yleiskielessä usein sävyltään kielteinen sana. Matematiikassa, datatekniikassa yms. sana tarkoittaa erityisillä sovinnaisilla merkintätavoilla kaavoilla tms. ehdottoman täsmällisesti esitettyä sellainen esitystapa on usein täysin välttämätön moniin tarkoituksiin sanallisten selitysten täsmentämiseen. Myös formaalinen, mutta tavallisesti sanaa käytetään ilman -nen-loppua ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.formaatti painatteen, paperin tms. koko ulottuvuudet datatekniikassa tarkka muoto, esitystapa TV-ohjelman tms. muotti, malli jota usein hyvin samanlaisena käytetään eri maissa formaldehydi eräs kaasumainen, pistäväntuoksuinen kemiallinen yhdiste, HCHO Tunnetaan myös nimellä metanaali.formaliini formaldehydin vesiliuos Käytetään mm. kudosnäytteiden säilyttämiseen ja desinfiointiin.formalismi muodollisuus, muodollisuuksiin takertuminen järjestelmä formaalien määritelmien esittämiseen Sukulaissanoista ks. ismi.formalisoida saattaa formaaliin asuun, formaalistaa formantti resonanssiäänteiden akustisessa rakenteessa esiintyvä vahvennusalue formatiivi kielen pienin lauseopillisesti toimiva yksikkö formatiivinen opetuksen aikana tapahtuva oppimisen arviointi Formatiivisella arvioinnilla ajatellaan olevan myös motivoiva merkitys. Esimerkiksi välikokeet ja pistokokeet sekä opettajan oppitunnilla oppilaalle antama palaute.formatoida muotoilla, saattaa aineisto johonkin erityiseen formaattiin alustaa tietokoneen levy formula kaava resepti, valmistuskaava eräs rata-ajossa käytettävä kilpa-autotyyppi Kilpa-autotyyppinä formula kirjoitetaan kielitoimiston ohjeiden mukaan gemena-alkuisena, mutta versaalialkuinen Formula on paljon tavallisempi.formuloida muotoilla ajatus, ehdotus tms. sanalliseen asuun forte voimakkaasti esitettävä sävellyksen osa fortissimo fortssimo t. fortissimo erittäin voimakkaasti esitettävä sävellyksen osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.fortuna fortuna t. fortuuna onni, suotuisa sattuma onnetar eräs mekaaninen pelilaite, jossa vieritetään kuulia koloihin t. aitauksiin vrt. flipperi forum foorumi fosfaatti fosforihapon suola, osana monissa lannoitteissa fosforesenssi jälkihehkuisen loistevalon syntyminen Ilmiö, jossa säteilyä saanut aine lähettää jonkin ajan kuluttua sähkömagneettista säteilyä, jonka taajuus on toinen kuin sen säteilyn, jota aine on absorboinut, ja joka jatkuu havaittavan ajan sen jälkeen, kun sitä aiheuttanut säteily on loppunut. Virheellinen lyhentymämuoto fosforenssi. Vrt. fluoresenssi.fosfori eräs alkuaine, kemiallinen merkki P fossiili muinaisen eliön kivettynyt jäännös arkikielessä hyvin vanhanaikainen ihminen, tapa tms. foto arkikielessä valokuva etuliitteenä myös valo- fotogrammi valokuva, joka valmistetaan ilman valokuvauskonetta Voidaan tehdä esimerkiksi panemalla esine valokuvauspaperin päälle ja valottamalla paperi. Tällöin käytetään usein nimitystä varjokuva.fotomontaasi eri valokuvista koostettu kuva fotoni valon alkeishiukkanen yleisemmin sähkömagneettisen säteilyn kvantti fotoniikka fotonien ominaisuuksien ja hallitun käytön tutkimus sekä siihen perustuva datatekniikan alue Fotoniikassa tutkitaan erityisesti datan siirtoa valon avulla. Sovelluksia ovat mm. optiset kuidut.fotorealismi valokuvarealismi, valokuvamaisuuteen pyrkivä realismi Sanan tarkka merkitys vaihtelee. Sillä on tarkoitettu mm. kuvataiteen suuntausta, jossa kuvien mallina ei ole todellisuus vaan sen valokuvat. Myös nimitystä hyperrealismi on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.fotosynteesi biologiassa yhteyttäminen kemiassa yhdisteiden syntyminen valon vaikutuksesta foxtrot fokstrotti fraasi vakiintunut sanontatapa, ilmaisutapa korulause fonetiikassa puhejakso musiikissa säe fragmentaarinen katkelmallinen fragmentoida hajottaa osasiksi, fragmenteiksi fragmentoitua hajota osasiksi, fragmenteiksifragmentti, murentua, pirstaloitua fragmentti katkelma, palanen, ote, siru frakki miesten juhlapuku, johon kuuluu hännystakki fraktaali kuvio t. ilmiö, jossa sama perusrakenne toistuu eri mittakaavoissa Esimerkiksi rantaviivaa voidaan pitää fraktaalina. Ks. The Sierpinski Triangle. fraktiili tilastotieteessä piste, joka jakaa järjestetyn aineiston yhtä suuriin joukkoihin Esim. 25 %n fraktiili jota sanotaan myös alakvartiiliksi on piste, jota pienempiä on neljäsosa aineistosta.fraktio kokonaisuudesta erotettu t. eroava osa murtoluku Politiikassa ryhmittymä, joka pyrkii erottautumaan suuremmasta ryhmästä, ryhmäkunta. Kemiassa jae, jaos, aineesta fysikaalisin keinoin erotettu osa.fraktuura eräs vanhanaikainen kirjasinlajityyppi luunmurtuma Periaatteessa fraktuura on goottilaisen fonttityypin alalaji, mutta käytännössä sana tarkoittaa yleensä kaikkia goottilaisia fontteja.franchising fräntsaisi t. fräntaizi yritystoiminnan muoto, jossa yrittäjä saa korvausta vastaan jonkin konseptin käyttöoikeuden, toisin sanoen siihen liittyvät tietotaidon, tavaramerkit ja yhteistyöedut Ks. YritysSuomen artikkelia franchisingyrittäjyys Periaatteessa sitaattilaina englannista. Suomen kielen lautakunta on ehdottanut suomalaista vastinetta luvake, joka ei ole tullut käyttöön.frangi frai eräs rahayksikön nimitys mm. Sveitsissä ja aiemmin Ranskassa frankeerata frakkeerata t. frakeerata merkitä postimaksun suoritus lähetykseen leimalla, joka tehdään postimaksukoneella myös varustaa postimerkeillä Yleiskielessä sana viittaa nimenomaan frankeerauskoneen käyttöön, mutta postimerkkeilijät käyttävät sitä myös postimerkeillä varustamisesta heidän kielessään esim. ylifrankeerattu tarkoittaa lähetystä, jossa on merkkejä isommasta arvosta kuin postin hinnasto vaatisi. Usein asussa frankkeerata, mutta virallisten sääntöjen mukaisessa asussa on vain yksi k.frankki erääseen muinaiseen germaanikansaan kuuluva henkilö Frankit elivät suunnilleen nykyisen Ranskan alueella, ja Ranska sai heistä nimensä latinaksi Franciafranko postimaksu vapaasti toimitettuna yhdyssanan alkuosana myös ranskalais-, Ranskan- frankofiili Ranskan, ranskalaisuuden ystävä franseesi eräs monivuoroinen seuratanssi fransiskaani Franciscus Assisilaisen perustaman kerjäläisveljestön jäsen, harmaa veli fraseologia jonkin alan lauseparsisto, fraasit korelauseet freelancer friilaanser t. friiläänser vapaa keikkahommia tekevä toimittaja, juontaja, ohjelmoija tms. Vastakohtana työsuhteessa olevalle. Periaatteessa sitaattilaina englannista, jossa ääntämys erilainen britti- kuin amerikanenglannissa ja jossa free lance ja freelancer ovat molemmat käytössä, ja ilmaisun asu muutenkin hiukan vaihtelee. Arkityylissä käytetää myös lyhentynyttä muotoa free, esimerkiksi freetoimittaja freelancetoimittaja.freesi tuore, raikas, virkeä Sana on sävyltään arkinen. Aiemmin sn tilalla oli sh tai freei. Sanalla freesi on aiemmin ollut myös toista alkuperää oleva merkitys jyrsin.freestyle frii-stail hiihtoakrobatia, laskettelu voltteja yms. tehden Freestyle sisältää eri lajeja kuten kumparelasku ja hypyt. Myös pitemmin freestylehiihto. Taivutuksessa loppu-e säilyy kirjoituksessa mutta ääntyy yleensä i, esim. freestylea frii-stailia.freeware friivare t. friiveör t. friiwer vapaasti käytettävä ja jaettava tietokoneohjelma fregatti purjealustyyppi, jossa on vähintään kolme mastoa frekvenssi esiintymistiheys, taajuus, yleisyys frekventatiivinen kielitieteessä toistoa ilmaiseva Esim. kirjoitella on sanan kirjoittaa frekventatiivinen johdos.frenologia oppi, jonka mukaan luonteenpiirteet voidaan päätellä pääkallon muodosta Lääkäri F. J. Gallin 1700-luvulla esittämä oppi, joka on osoitettu perusteettomaksi.freoni virheellinen nimitys CFC-aineille Freon on eräiden kemiallisten aineiden tuotemerkki. Osa näistä aineista on kloorista, fluorista ja hiilestä koostuvia CFC-aineita, joita on käytetty mm. jäähdytyslaitteissa kylmäaineina ja jotka on nykyisin kielletty kehittyneissä maissa.fresko tuoreeseen rappauspintaan tehty maalaus freudilainen froidilainen Sigmund Freudin oppeihin kuuluva t. niiden mukainen Esim. freudilainen lipsahdus tarkoittaa sitä, että ihminen tulee vahingossa sanoneeksi, mitä hän todella tuntee ja ajattelee Freud kuvasi tällaista kirjassaan Arkielämämme psykopatologiaa.frigidi sukupuolisesti kylmä nainen, seksuaalisuudesta kiinnostumaton t. seksuaalisesti tyydyttämätön frigiditeetti naisen sukupuolinen kylmyys, frigidisyys friikki jonkin harrastusalan intohimoinen, siihen vihkiytynyt harrastaja Peräisin englannin sanasta freak. Suomessa sana ei ehkä ole yhtä vahvasti outouteen, kummallisuuteen vihjaava.frikatiivi hankausäänne frisbee frisbii virheellinen liitokiekkojen yleisnimitys Liitokiekko on kevyehkö kiekko, jota heitetään leikeissä ja kilpailuissa. Sana Frisbee on eräs liitokiekkojen tavaramerkki.frisyyri kampaus, tukkalaite frivoli kevytmielinen, kaksimielinen Sana on vanhahtava.frontaalinen otsaan tai julkisivuun kuuluva frotee silmupintainen kangas tai neulos frottage frota hieronta, hankaus kuvan tuottaminen paperille siten, että paperin alla on kohokuvioinen esine ja paperia hangataan yläpuolelta fruitariaani kasvissyöjä, joka syö vain kasvien satoa, kuten hedelmiä, marjoja ja viljoja fruktoosi hedelmäsokeri, eräs mm. hedelmissä esiintyvä, tavallista sokeria makeampi sokeri frustraatio turhautuminen, turhautuma Sivistyssana ehkä on ilmaisuvoimaisempi frustraatio voi merkitä esimerkiksi syvää ahdistusta ja masennusta siitä, että ankaran uurastuksen tulokset ovat tuhoutuneet.fudge fade fad lohkeava kerma- tai maitokaramelli, kinuski, toffee fugato fugato t. fugaatto fuugamainen osa laajassa sävelteoksessa kesken jäänyttä fuugaa muistuttava sävellys Periaatteessa sitaattilaina italiasta.fuksi ensimmäisen vuoden opiskelija korkeakoulussa, keltanokka Arkikielinen sana.fundamentaalinen perustavanlaatuinen, perusluonteinen fundamentalismi uskonnollinen suuntaus, joka rakentuu uskon perusteiksi koetun järjestelmän esim. pyhän kirjan melko kirjaimellisen tulkinnan varaan Puhutaan mm. kristillisestä ja islamilaisesta fundamentalismista. Sanaa käytetään etupäässä moitesanana esim. kristillinen fundamentalismi käyttää itsestään sentapaisia nimityksiä kuin raamatullisuus. Sukulaissanoista ks. ismi.fundamentti perusta funkis funktionalismi funktio tehtävä, tarkoitus matematiikassa kuvaus siitä, miten suure riippuu muista suureista suureen riippuvuus toisesta suureesta toisesta suureesta riippuva suure Tarkassa matemaattisessa määrittelyssä funktio eli kuvaus on relaatiofunktionaalinen toimintaa koskeva, toiminnallinen, toiminta- matem. funktioita koskeva Usein merkitykseltään epämääräinen, esim. funktionaalinen elintarvike ruoka, jolla väitetään olevan erityisiä vaikutuksia terveyteen.funktionalismi eräs arkkitehtuurin suunta Funktionalismin sanotaan korostavan tarkoituksenmukaisuutta, toiminnallisuutta, ja vastustavan koristeellisuutta. Sukulaissanoista ks. ismi. Arkikielessä ja kevyehkössä kirjoitetussakin kielessä usein lyhentyneenä muotoon funkis.furioso furiooso t. furiozo raivoisasti esitettävä sävellyksen osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.futurismi etenkin Italiassa 1910- ja 1920- luvulla esiintynyt tulevaisuuteen suuntautuva taidesuunta eräs rokin suuntaus 1980-luvulla Sukulaissanoista ks. ismi. Sanaa futuristinen käytetään myös väljästi merkityksessä tulevaisuuteen suuntautuva, tulevaisuutta hahmottava, oletetun tulevaisuuden mukainen.futurologia tulevaisuudentutkimus, arvioiden esittäminen tulevaisuudesta Sukulaissanoista ks. logia.futuuri tulevaa aikaa ilmaiseva verbien aikaluokka sopimus jonkin hyödykkeen ostamisesta tai myymisestä tulevaisuudessa Suomen kielessä on ns. liittofutuuri, esim. tulee tekemään ja vanhahtava on tekevä. Useimmiten suomessa käytetään futuurin asemesta preesensiä. Liittofutuuri on tarpeeton, jos esimerkiksi erillinen ajan määrite jo viittaa tulevaisuuteen, esim. Huomenna teen....fuuga eräs moniääninen sävellysmuoto Kehittynyt 1600-luvulla. Nimi johtuu latinan ja italian sanasta fuga pako.fuusio yhdistyminen, yhteen sulautuminen Talouselämässä yritysten yhdistyminen toisiinsa usein varsinainen sulautuminen organisaatioiden yhdistyminen tapahtuu vaiheittain. Fysiikassa atomiydinten yhdistyminen, etenkin ketjureaktiona vrt. fissio auringon energiantuotanto ja vetypommi perustuvat sellaiseen. Ruokakulttuurissa fuusio-alku tarkoittaa suunnilleen samaa kuin cross kitchen.fuusioitua sulautua yhteen, yhdistyä fuusiossa fylogeneesi lajin tai muun taksonomisen yksikön kehitys Harvinaisehko rinnakkaismuoto fylogenia.fysiatri fysiatriaan erikoistunut lääkäri fysiatria fysikaalinen lääketiede Fysikaalisia hoitomuotoja tutkiva ja käyttävä lääketieteen haara.fysiatrinen fysiatriaan kuuluva t. perustuva fysiikka luonnonilmiöitä yleisesti tutkiva tiede ruumiinrakenne ruumiinkunto Joskus sanotaan, että fysiikka tutkii elottoman luonnon ilmiöitä, mutta myös elollisen luonnon ilmiöt ovat fysiikan lakien alaisia olennaista on, että vain elolliselle luonnolle ominaiset ilmiöt eivät kuulu fysiikan vaan biologian alaan. - Ilmaisu hänellä on hyvä fysiikka tms., joka kuuluu lähinnä arkikieleen, voi viitata yleiseen ruumiinrakenteeseen mutta ehkä yleisemmin kunkinhetkiseen fyysiseen kuntoon.fysikaalinen fysiikan alaan kuuluva t. siihen perustuva Usein vastakohtana kemian ja biologian alaan kuuluville asioille. Lääketieteessä fysikaalinen hoito tarkoittaa fysioterapiaa, fysikaalinen tutkimus vastaavasti sellaisia potilaan tutkimisen menetelmiä kuin tarkastelu, tunnustelu, hengitysäänien kuuntelu, koputtelu ja lämpötilan mittaus.fysio- luonnon-, luonto- fysiognomia fysionomia fysiokraatti fysiokratian kannattaja, fysiokratisti fysiokratia Ranskassa 1700-luvulla esiintynyt taloustieteen koulukunta, joka korosti luonnon etenkin maatalouden merkitystä Myös fysiokratismi. Sukulaissanoista ks. ismi. fysiologia elimistön toimintaa tutkiva tiede Sukulaissanoista ks. logia.fysionomia ulkonäkö, kasvonpiirteet fysioterapeutti koulutuksen saanut fysioterapian antaja, lääkintävoimistelija fysioterapia fysikaalinen kuntoutus Fysikaalisten tekijöiden kuten kylmyyden, lämmön, valon, sähkövirran, hieronnan, liikehoidon ja ruumiillisen kuormituksen käyttö hoidossa.fyto- kasvi- fyysikko fysiikan tutkija opiskelijakielessä myös fysiikan opiskelija fyysinen luontoon fysiikan alaan kuuluva aineellinen, esineellinen ruumiillinen vastakohtana psyykkiselle fäni fani föhn föön vuoristossa puhaltava kuiva, lämmin myrskytuuli föönata käsitellä hiukset kuohkeiksi harjalla tai kammalla ja föönillä fööni hiustenkuivain gaala pramea iltajuhla täysi juhlapuku Myös asussa gala, mutta virallinen kirjoitusasu on pitkävokaalinen.galaksi tähtien ja tähtienvälisen aineen muodostama suuri kokonaisuus, jossa voi olla miljardeja tähtiä Sanaa linnunrata käytetään joskus, mutta lähinnä se tarkoittaa sitä galaksia, jossa Maapallo sijaitsee, tai sen näkyvää ilmentymää taivaalla.galaktinen galaksin laajuinen galakto- maito- galleria esille pantu taidekokoelma taidehalli pylväs- tai holvikäytävä gallona eräs anglosaksinen vetomitta, nestemittana USAssa 3,787 litraa, brittiläisessä maailmassa 4,546 litraa Vanha rinnakkaismuoto galloni.gallup arkikielessä, virheellisesti äänestys, kysely tms. Gallup on useissa maissa, mm. Suomessa, rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään otantaan perustuvista kyselytutkimuksista, joissa selvitetään esim. äänestyskäyttäytymistä, kulutustottumuksia, mielipiteitä yms. Huolimattomassa kielessä gallup tarkoittaa milloin minkäkinlaista kyselyä, ja verbi gallupoida tarkoittaa mielipiteiden kyselemistä. Huolitellussa kielessä gallup-sanaa ei käytetä yleisnimenä.galoppi vanhanaikainen 24-tahtinen tanssi t. musiikki galvaaninen eräänlaiseen sähkökemialliseen pariin perustuva tasavirta- Galvaaninen pari koostuu kahdesta elektrodista, jotka ovat kosketuksessa toistensa kanssa jonkin nesteen kautta ja joissa tapahtuu sellaisia kemiallisia muutoksia, että toisesta vapautuu ja toiseen sitoutuu elektroneja.galvanismi kosketussähkö, vrt. galvaaninen galvano- sähkövirta- galvanoida päällystää metallia kestävämmällä aineella sähkövirran avulla päällystää metalli sinkillä upottamalla se sulaan sinkkiin Alkujaan sana tarkoittaa galvaaniseen reaktioon perustuvaa päällystämistä, mutta sitä käytetään nykyisin myös muunlaisesta päällystämisestä. Monien mielestä kuitenkin kuumagalvanointi on väärä sana - pitäisi sanoa kuumasinkitys.gambiitti akissa pelitapa, jossa pelaaja uhraa sotilaan laudan keskustassa saadakseen liikkumatilaa gamma kreikan kirjaimiston kolmas aakkonen, eräs huume, gammahydroksibutyraatti GHB Vrt. alfaan. Esimerkiksi gammasäteily on radioaktiivisen säteilyn eräs laji. Gammaveitsi on kasvainten tuhoamiseen käytetty säteilytyslaite.ganglio galio hermosolmu gangsteri gasteri häikäilemätön rikollinen, rikollisjoukkueen jäsen garon gars kutsuttaessa tarjoilija poika, nuorukainen garderobi vaatekomero puvusto gasthaus gast-haus majoitusliiketyyppi, majatalo Sana on peräisin saksan sanasta Gasthaus majatalo ja esiintyy monien suomalaisten majoitusliikkeiden nimissä. Saatetaan puhua myös esim. gasthaus-tyyppisestä hotellista, mutta tässä lienee kyse enemmän mielikuvien luomisesta kuin tyyppiluokituksesta.gastriitti mahakatarri gastro- vatsa-, maha- gastroenterologia vatsatautioppi, maha-suolitautioppi Sukulaissanoista ks. logia.gastrointestinaalinen mahaa ja suolisto koskeva, maha-suoli- gastronomi herkkuruokien tuntija, herkuttelija gastronomia ruuanlaittotaito herkkujen tuntemus gastroskopia mahantähystys gaussata puhekielessä muuntaa tiedot Gauin jakauman mukaisiksi, sovittaa normaalijakaumaan gaussi vanhentunut sähkövuon tiheyden yksikkö Tunnus Gs tai gs. Muunnoskaava 10 000 Gs 1 T T tesla.gavotti vanhanaikainen 22-tahtinen tanssi t. sen musiikki gay gei homo, miespuolinen homoseksuaali Englannin sanalla gay on myös useita muita merkityksiä, mm. iloinen.geeli hyytelömäinen, puolikiinteä massa geeni perintötekijä, eliön perimän alkio, kromosomin rakenneosanen Sana esiintyy myös useiden sivistyssanojen kiinteänä osana niiden lopussa -geeninen, jolloin se viittaa alkuperään tai vaikutukseen esim. vulkanogeeninen synnyltään vulkaaninen, tuliperäinen karsinogeeni syöpää aiheuttava aine, ei geeneihin.geenimanipulaatio geeni-manipulaatio geenitekniikka geeniruoka arkikielessä ruoka, jonka aineksista osa on peräisin geenitekniikalla muunnetuista eliöistä, muuntogeeninen ruoka geenitekniikka eliöiden ominaisuuksien säätely suoraan geenejä muokkaamalla Samaa tarkoittavat mutta osittain eri mielleyhtymiä aiheuttavat geenimanipulaatio ja geeniteknologia.geenimanipuloitu geenitekniikalla muunneltu t. tuotettu Kielitoimisto suosittaa sanan geenimanipuloitu tilalle sanaa muuntogeeninen.geigermittari gaigermittari ionisoivan säteilyn ja hiukkasten radioaktiivisuuden ilmaisin Myös geigermittari ja arkikielessä geiger. geisir ajoittain kuohuva t. purkautuva kuuma lähde Myös islanninkielisessä kirjoitusasussa geysir.geia miehiä viihdyttävä, tanssiin, soittoon, lauluun ja seurustelutaitoon koulutettu nainen Japanissa Myös kirjoitusasussa geisha. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.gelatiini liivate gemena gemena t. jemena pienaakkonen, pieni kirjain, esim. a vastakohtana Alle versaalille Nimitystä pienaakkonen on suositeltu täsmälliseksi ilmaisuksi, koska pieni kirjain voi tarkoittaa myös vain pienikokoista kirjainmerkkiä. Kirjapainoalalla gemena on vanhastaan käytössä oleva nimitys, joka on sikäli parempi, että se ei viittaa mitenkään kokoon.gemenanumerot numeromerkkien esitysmuodot, jotka ovat korkeudeltaan vaihtelevia kuten gemenat Esimerkiksi 0 on gemenanumeroissa on korkuinen, 6 korkeampi. Vastakohta versaalinumerot.geminaatio konsonantin kahdentuminen geminaatta kaksoiskonsonantti esim. tt gemmo- jalokivi- genealogia sukututkimus Sukulaissanoista ks. logia.geneerinen lajin osoittava t. lajia koskeva yleinen, yleisluonteinen Geneerinen substituutio tarkoittaa lääkkeen korvaamista toisella, jonka vaikuttavat aineet ja vaikutus on sama. Käytännössä on kyse alkuperäislääkkeen korvaamisesta halvemmalla, jota lääkkeen kehittäneen yrityksen kilpailija on voinut ruveta valmistamaan, koska patenttisuoja on päättynyt.geneesi synty, alku geneetikko perinnöllisyystutkija geneettinen perimästä geeneistä johtuva perinnöllisyystieteellinen generaattori kone, joka muuttaa mekaanista energiaa sähköksi generalissimus sotavoimien ylipäällikkö eräissä maissa varsinkin Stalinista ja Francosta käytetty nimitys generalisti laaja-alainen asiantuntija, yleismies generatiivinen tuottava, generoiva tuottamista käsittelevä generelli yleinen vastakohtana erityiselle, eriytymätön Sanaa käytetään joskus siksi, että suomen sana yleinen on kovin monimerkityksinen.generoida tuottaa, synnyttää, saada aikaan Eräillä aloilla mm. kielitieteessä ja datatekniikassa generointi tarkoittaa etenkin lauseiden, lukujen ym. tuottamista jotakin sääntöä tai menetelmää soveltamalla.genesis geneesi isolla alkukirjaimella kirjoitettuna 1. Mooseksen kirja genetiikka perinnöllisyystiede genetiivi eräs sijamuoto, suomessa -n-loppuinen Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi omanto.genever genever t. enever hollantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina geniaalinen nerokas genitaalit sukupuolielimet genius suojelushenki nerokkuus genomi eliön geenien kokonaisuus, geenistö Nykyisin tavallisesti jonkin lajin geenistö tutkimuksen kohteena tai sellaisen tutkimuksen perusteella muodostettu esitys geenistöstä, geenikartta.genomiikka genomin tutkimus ja käsittely genotyyppi perimä, eliön geenien kokonaisuus vrt. fenotyyppi genre genre t. r taiteen laji, tyyppi, laatu, esimerkiksi kirjallisuudenlaji Sanalle genremaalaus on käytetty vastinetta laatukuvamaalaus. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.gentlemanni herrasmies genus suku etenkin biologisessa luokituksessa ja kielitieteessä geo- maa-, maan-, maapalloa t. maaperää koskeva geodeetti geodesian harjoittaja geodeettinen geodesiaan kuuluva t. liittyvä Erityisesti geodeettinen viiva pallon tai muun kappaleen pinnalla kahden pisteen välinen lyhin tie pintaa pitkin.geodesia tiede, joka tutkii maapallon kokoa ja muotoa sekä sen pinnan mittaamista geofysiikka maapallon ja ilmakehän ominaisuuksia tutkiva tiede geofyysikko geofysiikan tutkija geografia maantiede geografinen maantieteellinen geoinformatiikka tieteenala, joka tutkii paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä geokätköily aarteenpiilotus ja -etsintä, jossa hyödynnetään GPSää tai muuta satelliittipaikannusta Sanan alkuosa on lainasana, loppuosa on lähinnä käännöslaina englannin sanasta geocaching. Myös sanaa geokätkentä käytetään, mutta geokätköily on yleisempi ja kuvastaa sitä, että kyse ei ole vain kätkemisestä vaan myös etsimisestä. geologia maapallon rakennetta ja kehitystä tutkiva tiede Sukulaissanoista ks. logia.geometria matematiikan haara, joka tutkii tasokuvioiden ja kappaleiden muotoa ja mittasuhteita Alkujaan geometria on tarkoittanut maanmittausta. Tätä heijastelee myös vanha suomenkielinen nimitys mittausoppi.geometrinen geometriaan tai sen alaan liittyvä suhteellisen yksinkertaisia kuvioita neliö, ympyrä jne. käyttävä geopoliittinen geopolitiikkaan kuuluva geopolitiikka valtion sijainnin maantieteen vaikutus valtion asemaan ja kehitykseen sellaisten ilmiöiden tutkimus geosentrinen maakeskinen, maapalloa keskipisteenä pitävä maailmankuva georgette ort sorsetti geoterminen maapallon sisäistä lämpöä hyödyntävä, maalämpö- gerbiili lemmikki- ja koe-eläiminä pidettäviä pieniä jyrsijöitä Joskus myös asussa gerbilli, jota kielenhuolto on etenkin aiemmin suosittanut. Myös nimiä hyppymyyrä ja hyppyrotta on käytetty, samoin sanaa antilooppirotta, joka on toisaalta myös yhden gerbiililajin erityisnimi.geriatri geriatriaan erikoistunut lääkäri geriatria vanhuuteen liittyvien sairauksien tutkimus ja hoito gerilla sissi Etenkin yhdyssanassa gerillasota, joka alkujaan tarkoitti espanjalaisten pienten vapaaehtoisryhmien taistelua Napoleonin joukkoja vastaan.germaaninen erään kieliryhmän ja sen kielten määritteenä historiassa germaaneihin kuuluva t. heille ominainen Nykyiset germaaniset kielet kuten ruotsi, saksa ja englanti polveutuvat muinaisten germaanien puhumista kielistä. Germaaniset kielet muodostavat indoeurooppalaisen kielikunnan alaryhmän. Germaaninen oikeus on germaaniheimojen oikeudellisten tapojen ja käsitysten kokonaisuus, joka on monin tavoin vaikuttanut nykyisen länsimaisen oikeusjärjestelmän muotoutumiseen. Vrt. roomalainen oikeus.germaanit historiassa useiden eurooppalaisten kansojen yhteisnimitys Germaaneja asui mm. nykyisen Saksan alueella, ja monet germaanikansat osallistuivat kansainvaelluksiin.germanismi saksan kielelle ominainen ilmaisu germanisti germaanisten kielten ja kulttuurien tutkija gero- vanhuus-, vanhus-, vanhenemis- gerontologia ihmisen vanhenemista tutkiva tiede Sukulaissanoista ks. logia.gerundi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys Latinassa gerundiksi sanotaan sellaisia muotoja kuin docendi opettamisen opettamiselle ja docendo opettamalla. Gerundiksi on kutsuttu myös esim. englannin -ing-loppuista muotoa sen eräissä käyttöyhteyksissä.gerundiivi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys Latinassa gerundiksi sanotaan sellaisia muotoja kuin docendus docenda docendum opetettava, jotka taipuvat nominien tavoin ja joita käytetään adjektiivin kaltaisina määritteinä, toissijaisesti myös substantiiveina.gestiikka elehtiminen, eleet getto juutalaisten asuttama kortteli t. kaupunginosa Usein erityisesti alue, johon ulkopuoliset ovat eristäneet juutalaisväestön. Kirjoitettuna myös ghetto.geysir geisir geisir ghetto getto getto giga- mm. SI-järjestelmän etuliitteenä miljardikertainen, tunnus G datatekniikan myös 1 073 741 824-kertainen joskus väljästi jättiläis-, suur- Datatekniikandatatekniikka arkikielessä sana esiintyy itsenäisenäkin, gigatavu gigaoktetti.gigolo naisia viihdyttävä ja viettelevä mies, naistennaurattaja Alkujaan katutyön elättämä mies, sitten palkattu naisvieraiden tanssittaja ravintolassa, nykyisin väljemmin ja yleensä aina halveksivassa tai väheksyvässä sävyssä.giljotiini eräänlainen teloitusväline, jossa terä putoaa teloitettavan niskaan gini gini t. dini englantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina eräs kahden hengen korttipeli gladiaattori muinaisessa Roomassa julkisissa näytännöissä taisteleva orja t. muu ammattitaistelija viihdeohjelman esiintyjä, joka kamppailee toisen kanssa esim. pehmustetulla nuijalla glamour glamour t. glamuur t. glämör viehätysvoima, lumoavuus glasiaalinen jäätikkö- jääkautinen glasnost glaasnost Neuvostoliitossa vsta 1985 Mihail Gorbatovin kaudella harjoitettu kansalaisvapauksien ja kansanvallan lisäämisen politiikka Sananmukaisesti avoimuus. Vrt. perestroika. Ks. kuvausta Reaalisosialismin romahdus.globaali yleinen, laaja kaikenkattava maapallonlaajuinen Alkuperäinen kirjaimellinen merkitys koko maapallon laajuinen on harvinainen. Sanaa käytetään usein vain viittaamaan maiden rajat ylittävään, eri maita koskevaan tms. Ohjelmoinnissa yms. koko ohjelman tai järjestelmän laajuinen, vastakohtana paikalliselle eli lokaalille. Taloudessa globaalikiintiö tuontitavaran enimmäismäärä. Myös globaalinen, mutta tavallisimmin ilman -nen-loppua.globalisaatio globalisoituminen globalisoitua muuttua globaalimmaksi Yleinen muotisana. Sille on ehdotettu suomalaisempaa vastinetta, jota on jossain määrin käytettykin maapalloistua. Luontevampi vastine olisi maailmanlaajuistua.glooria kunnia, maine, sädekehä Usein kirjoitettuna gloria ehkä ajateltuna sitaattilainaksi latinasta, mutta pitkävokaalinen asu on paremmin yleisten sääntöjen mukainen.gloria glooria glooria glorifioida nostaa kunniaan, ylistää glossaalinen äänirako-, äänirakoa käyttäen äännettävä glosso- kieli- glotto- kieli- glukoosi rypälesokeri gluteeni eräs valkuaisaine, jota on etenkin vehnässä ja muissa viljoissa Gluteeni aiheuttaa vehnän sitkoisuuden ja siten vaikuttaa leipoutuvuuteen, mistä johtuu joskus käytetty nimi sitkoaine. Nykyisin sana tunnetaan lähinnä keliakian takia. Yleinen mutta ei-suositeltava rinnakkaisnimi gluteiini.glykogeeni eläintärkkelys Eräs polysakkaridi, jolla on tärkeä merkitys eläinten energiantuotannossa.glyyfi kirjoitusmerkin erityinen näkyvä esitys muoto Esim. tavallinen a ja kursiivi-a ja lihavoitu a ovat saman merkin eri glyyfejä. Vrt. fontti.glögi kuuma juoma, jossa on mm. mehua tai viiniä tai molempia sekä mausteita gm- gee äm geenitekniikalla muunneltu t. sellaiseen perustuva gnocchi njokki eräs pastatyyppi Usein simpukan kuoren puolikkaan muotoisia. Ehdotettu suomennos kokkare.gnoomi mietelmä, mietelause gnosis gnoosis yliluonnollinen tieto gnostikko gnostismin kannattaja gnostilainen gnostismiin kuuluva t. sille ominainen sen kannattaja gnostismi eräs uskonnollis-maailmankatsomuksellinen suuntaus, joka piti salattua, yliluonnollista tietoa gnosista tienä pelastukseen Esiintyi samoihin aikoihin varhaisen kristinuskon kanssa ja kilpaili sen kanssa. Myös muodossa gnostisismi.gnuu kookkaita afrikkalaisia hevosantilooppeja Usein kirjoitettuna gnu. Erisnimenä Gnu tai GNU tarkoittaa laajaa joukkoa tietokoneohjelmia ja siihen liittyvää hanketta ja ajatustapaa, ks. httpwww.gnu.org.go goo t. go eräs Kiinasta peräisin oleva lautapeli, nyk. Japanin kansallispeli Usein selvyyden vuoksi muodossa go-peli. Sana kirjoitetaan joskus jo ääntämyksen mukaisesti goo. Englanninmukainen ääntämys gou on virheellinen, koska sana on sitaattilaina japanista.gobeliini käsin kudottu kuviollinen seinävaate go-go gou-gou taustatanssi Alkujaan show-ohjelmien yhteydessä, nykyisin myös mm. urheilutapahtumissa.golf peli, jossa erilaisilla mailoilla yritetään lyödä pieni pallo maassa olevaan reikään Maastossa pelattavan varsinaisen golfin lisäksi on olemassa myös rata- eli minigolf, joka on varsin erityyppinen peli. Sanan taivutuksessa f usein kahdentuu ainakin puheessa esim. golffin.golfata golffata y. golfata pelata golfia goljatti hyvin iso ja voimakas ihminen t. muu olio Raamatun Goljatin mukaan. Usein kömpelöksi ajateltuna.gondoli venetsialainen pitkä ja kapea venetyyppi ilmapallon kori gondolieeri gondolin soutaja gongi goi kumistin, merkinantolaite ja lyömäsoitin, jossa on iso pyöreä metallilevy, jota lyödään pehmustetulla nuijalla Alkujaan gong-gong.gonorrea eräs sukupuolitauti, tippuri Myös kirjoitettuna sitaattilaina tapaan gonorrhea.gonzo gontso eräs journalismin laji, luonteeltaan kantaaottava, subjektiivinen ja absurdikin goodwill gudvil t. gudwil myötämielinen suhtautuminen yritykseen, maahan tms., suosio googlata guuglata etsiä Google-hakukoneella Myös googlettaa. Nämä sanat ovat vielä jossain määrin arkityylisiä.gooni kulman mittayksikkö, joka on sadasosa suorasta kulmasta Tunnus gon. Joskus nimellä uusaste tai graadi.gootti erään muinaisen germaaniheimon jäsen sen kieli nyk. goottilaisuutta harrastava ihminen goottilainen gotiikkaan kuuluva t. sille ominainen t. sitä jäljittelevä t. muistuttava erääseen nuorison muotiin ja elämäntapaan kuuluva Kirjasinlajeista puhuttaessa goottilainen englanniksi black letter tarkoittaa eräitä koristeellisia ja vaikealukuisia fontteja, alalajeina mm. fraktuura ja tekstuura englanniksi Gothic ks. Classification of black letter fonts ja Entwicklung der Schrift. Sanan uusiokäytöstä ks. esim. Liisa Lippaan tutkielmaa Goottilaisuus ja pimeyden romantiikka.gorilla eräs ihmisapinalaji arkikielessä henkivartija, turvamies gospel kristillinen iloisensävyinen, evankelioiva musiikki Alkujaan Yhdysvaltain neekeriväestön piirissä syntynyt, nykyisin levinnyt laajalle, varsinkin nuorison suosima.gotiikka keskiajan lopulla esiintynyt rakennustyyli, jolle olivat ominaisia korkeat suippokaaret Myös nimitystä goottilainen tyyli käytetään.gourmet gurme t. gurmee hienostunut herkuttelija, herkkujen tuntija yhdyssanoissa myös herkku- Esim. gourmet-ateria tarkoittaa lähinnä herkkuateria mutta sisältää viittauksen hienostuneisuuteen ja tyylikkyyteen. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Nykyisin usein jo kirjoitettuna gurmee.graafikko taidegrafiikan harjoittaja graafisen ulkoasun suunnittelija ja toteuttaja graafinen kuviollinen, piirroksellinen, grafiikkaa koskeva kirjapainoalaan kuuluva Usein graafinen on tekstimuotoisen vastakohta, mutta myös tekstin esittämiseen liittyy graafisia kysymyksiä kirjasinten valinta, värit, taitto.graavi tuoresuolattu kala tms. eräs tarke, gravis Ensin mainitussa merkityksessä kirjoitetaan joskus kraavi.gradientti muutos muutosnopeutta kuvaava suure väriliuku Matematiikassa usean muuttujan funktion derivaatta siihen suuntaan, jossa funktio kasvaa nopeimmin t. operaattori, jolla sellainen muodostetaan gradientti on kohtisuorassa tasa-arvokäyrää tai -pintaa vastaan. Grafiikassa väriliuku liukuväri eli värin liukuva muuttuminen toiseksi. Meteorologiassa ilmanpaineen t. lämpötilan muutos pituusyksikköä kohti.gradu pro gradu gradualismi käsitys, jonka mukaan kehitys muodostuu vähittäisistä, asteittaisista muutoksista Sukulaissanoista ks. ismi.grafeemi kirjoitusmerkki abstraktisena käsitteenä Esimerkiksi tavallinen a ja kursivoitu a ovat saman grafeemin erilaisia esitysmuotoja. Vrt. foneemi.grafeeni hiilikalvo Hiilen allotrooppinen muoto, joka koostuu yhdestä kerroksesta toisiinsa sitoutuneita hiiliatomeita. Toistaiseksi maailman kestävin aine, jolle odotetaan paljon teknisiä sovelluksia.graffari graffitien tekijä Sana on arkityylinen mutta esiintyy myös lehtikielessä.graffiti töherrys seinässä tms. seinään luvatta tehty maalaus, piirros tai kirjoitus Alkujaan italian graffito graffito tarkoitti seinäpintaan terävällä esineellä kirjoitettua tekstiä tai piirrettyä kuvaa. Myöhemmin monikkomuodolla graffiti graffiti ruvettiin tarkoittamaan kaikenlaisia seiniin luvatta tehtyjä piirroksia ja tekstejä. Suomessa sana lausutaan kuten kirjoitetaan. Usein joillakin graffiteilla väitetään olevan taiteellisia ansioita. grafiikka kuvallinen, kuviollinen esitys sellaisen esityksen vaatima tietokonelaitteisto ja -ohjelmisto piirtämällä tms. tavalla tehty kuvitus vastakohtana valokuville taidepiirustus t. sellaisten tekeminen laatalle tehdyn piirroksen monistusmenetelmät grafiitti eräs hiilen allotrooppinen muoto, jota käytetään mm. voiteluaineena ja lyijykynissä grafologia käsialojen tutkimus, etenkin luonteenpiirteiden yms. päätteleminen käsialasta Monet pitävät grafologiaa näennäistieteenä, jopa huijauksena, mutta sitä myös arvostetaan. Sukulaissanoista ks. logia.gramma kilogramman tuhannesosa, tunnus g grammaatikko kieliopin tutkija kieliopin ja kirjallisuuden opettaja grammatiikka kielioppi gramofoni levysoitin vanhahtava nimitys granaatti eräänlainen punaruskea korukivi eräs mineraalien tyyppi sanan kranaatti vanha asu granaattiomena eräs lämpimissä ja lauhkeissa maissa kasvava puu, Punica granatum sen hedelmä Hedelmä muistuttaa päältä omenaa mutta sisältää suuren määrän isohkoja, syötäviä siemeniä.grand old man gränd ould män alansa kokenut ja arvostettu suurmies Sitaattilaina englannista, sananmukaisesti suuri vanha mies. Suomalainen ilmaisu vanha tekijä on samantapainen mutta kevyempi.grand prix grand prii t. grpri suurkilpailu jossa on iso rahapalkinto suurpalkinto kilpailussa, näyttelyssä tms. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Useiden sivistyssanakirjojen mukaan merkitys olisi korkein palkinto, mutta lähinnä ilmaisua käytettäneen kilpailujen nimissä määritteenä, esim. grand prix -ajo tai yksinäänkin kilpailun nimessä, ja tällöin se viittaa palkintosumman suuruuteen.grand slam gränd släm loistosuoritus urheilussa, usein erikseen määriteltyjen suurkilpailujen voittaminen bridgessä isoslammi Tenniksessä Australian, Ranskan, Englannin ja Yhdysvaltain avointen mestaruuskilpailujen voittaminen samana vuonna. Golfissa U.S. Masters Tournamentin, U.S. Openin, British Openin ja USAn PGAn mestaruuden voittaminen samana vuonna. grandi espanjalainen ylhäisaatelinen korttipeleissä valtiton peli grandioosi itsestään suuria liikoja kuvitteleva Joskus myös muodossa grandiöösi.grandioottinen suuruusharhainen, suuruudenhullu, vakavasti grandioosi grandiositeetti suuruudenhulluus graniitti eräs syväkivilaji, erittäin yleinen peruskalliossa Usein kuvaannollisesti kovuuden ja kestävyyden vertauskuvana.granulaarinen rakeinen, jyvämäisistä osista koostuva gratifikaatio lahjapalkkio gratiini gratinoitu ruokalaji gratinoida kuorruttaa Ruskeuttaa ruoka nopeasti uunissa sen jälkeen, kun ruoka on peitetty kastikkeella, juustoraasteella tms.gratis graattis t. graatis t. graatiis ilmaiseksi, maksutta Periaatteessa sitaattilaina latinasta.gratisti maisterinpromootiossa vihittävä, joka huolehtii käytännön järjestelyistä Nimitys johtuu siitä, että gratisti on vapautettu promootiomaksusta vrt. gratis.graveerata kaivertaa gravidi raskaana oleva nainen graviditeetti raskaus, naisen raskaudentila gravis eräs tarke eli diakriittinen merkki , esim. sanassa Gravis eli graavi eri tarke kuin akuutti.gravitaatio yleinen vetovoima, painovoima gravyyri kaiverrus gray grei elimistöön absorboituneen ionisoivan säteilyn määrän yksikkö, tunnus Gy Jkg grazioso gratsiooso t. gratsiozo sirosti, viehkeästi esitettävä sävellyksen osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.green griin vihreä golfissa viheriö, griini green card griin kaard vihreä kortti Useita erikoismerkityksiä, mm. golfissa aloittelevan pelaajan ajokortti, joka oikeuttaa pelaamiseen kentällä, ja Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikassa maahanmuuttolupa, joita annetaan erityisen arvonnan perusteella.gregoriaaninen Gregoriuksen mukaan nimetty Erityisesti gregoriaaninen kalenteri, joka on nimetty paavi Gregorius XIIIn mukaan, tarkoittaa nykyisin käyttämäämme ajanlaskua, ks. Suomalaisen kalenterin historiaa gregoriaaninen kirkkolaulu tarkoittaa katolisessa kirkossa käytettyä yksiäänistä liturgista laulutapaa, joka on nimetty paavi Gregorius I Suuren mukaan.greko- Kreikan-, kreikkalais- grenadiini granaattiomenan siementen kuorikerroksista puristettu mehu eräänlainen silkkikangas greippi eräs sitruspuu sen isohko, keltainen, hapan hedelmä Sana kirjoitettiin aiemmin englannin mukaan grape.grid rakenteilla oleva maailmanlaajuinen järjestelmä tietokoneiden yhteiskäyttöä varten Grid tähtää laskentatehon ja data-aineistojen yhteiskäyttöön internetissä, myös hyvin suurta tehoa vaativien tehtävien ratkaisemiseksi. Sanalle on ehdotettu suomenkielistä vastinetta ritilä.griini viheriö, green Golfissa reiän ympärillä oleva nurmikon alue, joka leikattu lyhyeksi ja hoidettu erityisen hyvin.grillata pariloida grilli parila pariloituja ruokia tarjoileva ruokapaikka grivna Ukrainan rahayksikkö historiassa vanha venäläinen raha- ja painoyksikkö myös muodossa riuna grogi viinasta vedellä, kivennäisvedellä tai virvoitusjuomalla laimentamalla tehty tehty juoma grossi vanh. krossi groteski kohtuuttoman liioittelun takia naurettava irvokas pääteviivaton kirjasinlaji Kirjasinlajien nimityksenä groteski tarkoittaa, antiikvan vastakohtana, sitä, että merkeillä ei ole pieniä pääteviivoja ja että kirjainten viivat ovat yleensä lähes tasapaksuja. Groteskit kirjasinlajit ovat tavallisia varsinkin esitettäessä tekstiä tietokoneen ruudulla. Nykyisin käytetään englannin kielen vaikutuksesta groteskista kirjasinlajista myös ranskalaisperäistä sanaa sans-serif.grynderi henkilö t. yritys, joka hankkii tontin, rakennuttaa sille talon t. taloja ja myy sen huoneistot Etenkin aiemmin sanaa käytettiin moittivassa sävyssä. Joskus on käytetty suomalaisempaa vastinetta perustaja-rakennuttaja.guaniini eräs orgaaninen aine, DNAn rakenneosia guano merilintujen ulosteista kerrostunut lanta guemuli eräs eteläamerikkalainen hirvieläin, andienhirvi Hippocamelus antisensis gueretsa gueretsa t. geretsa eräitä afrikkalaisia lehtiapinoita, suku Colobus guerilla gerilla gerilla guide gaid opas Sanaa käytetään sekä ihmisestä että varsinkin ohjekirjasesta. guinea gini aikoinaan kultaraha ja sitten laskennallinen rahayksikkö Isossa-Britanniassa, 21 vanhaa illinkiä eli 1 120 puntaa gulag Neuvostoliitossa käytössä ollut pakkotyöleirien järjestelmä, vankileirien saaristo gulassi eräänlainen liha- tai makkarakastike eräs unkarilainen liharuoka keinottelija 1. maailmansodan jälkeen eräs kolmen hengen bridgen muoto Unkarilainen gulassi sisältää lihaa, kasviksia ja paljon mausteita suomalainen muunnelma aiheesta on erityyppinen, miedompi, mutta sisältää yleensä paprikaa jossain muodossa. Aiempia kirjoitusasuja gulash, gulai. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.gurmee gourmet guru jonkin teknisen alan huippuasiantuntija intialainen hengellinen johtaja ja opettaja Sana on tullut intialaisilta, varsinkin sikheiltä, länsimaisiin kieliin ja tarkoitti niissä aluksi ja edelleenkin intialaista tai intialaisperäisen tai -tyyppisen uskonnon johtohenkilöä ja opettajaa. Sitten sitä ruvettiin käyttämään etenkin datatekniikan alalla arvostetuista auktoriteeteista. Nykyisin sanan käyttö on edelleen väljentynyt eikä siihen useinkaan sisälly ajatusta opettajasta, jolla on opetuslapsia, vaan päinvastoin guruna voidaan pitää myös teknistä huippuosaajaa, jonka taidot ja kiinnostus suuntautuvat aivan muualle kuin ihmisten väliseen viestintään.gustatorinen makuaistia koskeva t. siihen liittyvä, makuaisti- guuglata googlata gymno- alaston, alastomuus- paljas- gyneko- nais- gynekologia naistentautioppi Sukulaissanoista ks. logia.gynekomastia miehen rintarauhasten liikakasvu gyro- pyörimis-, kierto- hyrrä- gyroskooppi hyrrä haamilainen erääseen Pohjois- ja Koillis-Afrikan kieliryhmään kuuluva t. sellaista kieltä puhuva kansa t. ihminen haaremi moniavioisuudessa elävän muslimin vaimot vaimojen osasto talossa moniavioisen uroseläimen naaraat, vaimot haaveri onnettomuus, vahinko Vrt. sanaan haveri.habilitaatio yliopistollisen opetusoikeuden saaminen Saksassa habitaatti eliöryhmän elinympäristö Biotoopin osa, joka muodostaa jonkin lajin, lajiryhmän tai populaation elinympäristön, elinalueen. habituaatio psykologiassa totuttaminen lääketieteessä tottuminen lääkkeen jatkuvaan käyttöön sen tuottaman hyvänolon tunteen takia habitus asu, hahmo, yleisvaikutelma hacker häkker t. häkör hakkeri golfissa aloitteleva, kyvytön pelaaja hadroni alkeishiukkasia, jotka osallistuvat ns. vahvoihin vuorovaikutuksiin haffi ahdassuinen lahti tai rannikkojärvi Itämeren etelärannikolla Sijaitsee yleensä jokisuun edustalla ja on syntynyt siitä, että veden virtaukset ovat kasanneet joen lietettä. Vrt. laguuni.haggis eräs skotlantilainen ruoka, pääaineksena sisälmykset Alkuperäinen haggis on lampaan sisälmyksistä tehdyllä soseella täytetty mahalaukku.hagio- pyhimys- pyhä- hagiografia pyhimysten elämäkertojen kirjoitus haiku kolmirivinen japanilaisperäinen runotyyppi hakkapeliitta 30-vuotisen sodan aikainen suomalainen ratsumies hakkeri kokenut, taitava tietokoneharrastaja krakkeri Sana on muuttunut käyttökelvottomaksi sen jälkeen, kun tiedotusvälineet rupesivat kutsumaan tietokonerikollisia krakkereita hakkereiksi mutta monet pitäytyivät vanhassa merkityksessä. Sitaattilainan hacker mukauttamisesta suomeen ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan.halal islamin opin mukaan sallittu asia, erityisesti sallittu ruoka halfpipe haaf-paip lumikouru Lumesta rakennettu puolikouru, jossa harrastetaan lumilautailuksi kutsuttua urheilua. Slangissa paippi.hallelujaa ylistäkää Herraa, kiitos- ja ylistyshuuto liturgian ylistyslaulu Etenkin aiemmin kirjoitettuna myös halleluja.halloween hälouwiin Yhdysvalloissa ja muuallakin 31. lokakuuta vietettävä kummituspäivä Alkujaan pyhimysten päivä, nykyisin päivä, jolloin varsinkin lapset pukeutuvat kummitusasuihin yms., kiertävät ovelta ovelle pyytäen makeisia jne.hallusinaatio aistiharha hallusinogeeni aistiharhoja aiheuttava aine halma eräs lautapeli eräs nappuloiden yhdistelmä siinä halo meteorologiassa auringon- t. kuunkehä valokuvauksessa valopiha yhdyssanojen alkuosana myös suola- halogeeni yleisnimitys joukolle alkuaineita kuten fluori ja kloori, jotka muodostavat mm. erilaisia suoloja halva eräänlainen makeismassa Halvaa on useita eri tyyppejä. Suomessa myytävä on yleensä tehty seesaminsiemenistä ja sokerista tai hunajasta.hami radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys Johtuu ilmaisusta , joka oli alkujaan lyhenne kolmen radioamatöörin nimistä.hamssi radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys, vrt. hami hamsteri eräitä jyrsijöitä kuvaannollisesti hamstraaja Mm. eurooppalainen hamsteri, Cricetus cricetus. Keräävät varastoihin ruokaa, jota ne kuljettavat poskipusseissaan.hamstrata rohmuta, kahmia varastoon Sana johtuu eläimennimestä hamsteri ja on syntynyt elintarvikesäännöstelyn aikana, jolloin sillä tarkoitettiin ihmistä, joka hankkii ruokaa varastoonsahandicap händikäp tasoitus urheilussa tms. lähinnä nimissä vammaisuus t. vammaisten apuvälineenä käytettävä Merkitysten välinen yhteys johtuu siitä, että urheilussa kilpailijalle annettava tasoitus esim. etumatka tai erilainen pistelaskutapa voi perustua vammaisuuden huomioon ottamiseen. Useammin tasoitus kuitenkin perustuu vain eri urheilijoiden eritasoisuuteen, ja sillä saadaan aikaan kiinnostavampia kilpailuita. handout händaut ojenne Esitelmän tms. paperilla oleva versio tai tiivistelmä, joka on tulostettu ja monistettu osallistujille jaettavaksi.hands-free händs-frii t. händz frii kädet vapaina, ilman käsiä käytettävissä oleva laite Myös kirjoitusasussa hands free.hangaari haaari lentokonehalli, lentokoneiden huolto- ja säilytyshalli hanukka juutalaisten kahdeksanpäiväinen juhla suunnilleen joulun aikoihin haploidi kromosomistoltaan yksinkertainen Sellainen eliö tai solu, jonka kromosomisto on vain yksinkertainen, kuten suvullisesti lisääntyvän eliön sukusoluissa yleensä on. Vrt. diploidi. Adjektiivina myös haploidinen.haplologia sanan muuttuminen siten, että kahdesta peräkkäisestä samanlaisesta tai samantapaisesta tavusta toinen jää pois Esim. mineralologia mineralogia, Kaislalahti Kaislahti. Ehdotettu suomalaisempi nimitys tavunheitto.happening häpeni tapahtuma, joka pyrkii osallistamaan katsojia Järjestetty teatterinomainen katu- tms. tapahtuma, joka periaatteessa pyrkii hävittämään rajan esittäjien ja katsojien väliltä.happy end häpi end onnellinen loppu etenkin kirjassa, elokuvassa tms. haptinen kosketukseen t. tuntoaistiin perustuva Esimerkiksi haptinen hiiri on tietokoneen hiiri, joka antaa käteen tuntoaistin avulla informaatiota. Ks. Suomen Kuurosokeat ryn sivulla olevaa selitystä Haptinen kehon kosketusmenetelmä. Tarkoittaa yleensä käytännössä samaa kuin taktiilinen.harakiri itsemurha määrätynlainen rituaalinen itsemurha Japanissa Japanilainen harakiri eli seppuku tehdään viiltämällä vatsa auki määrättyjen sääntöjen mukaan. Nykyisin sana tarkoittaa tavallisesti itsemurhaa yleensä, usein kevyen kuvaannollisesti.hardcore hardkore t. haadkoor kovan luokan, kova Myös erikseen kirjoitettuna, hard core.hardware hardvare t. haadweör tietokoneen laitteisto, vastakohtana ohjelmistolle software harlekiini eräänlainen näytelmän koominen henkilö ilveilijä harmoni palkeellinen kosketinsoitin, joka tuottaa samansävyisen äänen kuin urut harmonia sopusointu Sekä taiteellisena käsitteenä että esim. rauhallista yhteiselämää kuvattaessa.harmonikka hanuri, haitari, näppäimillä t. koskettimilla varustettu paljesoitin harmoninen sopusointuinen harmonisoida saattaa harmoniaan selittää harmoniseksi, ristiriidattomaksi yhdenmukaistaa etenkin EUn sisällä EU-kielessä englannin sana harmonise suomennetaan nykyisin yleensä sanalla harmonisoida, koska sanaan yhdenmukaistaa katsotaan sisältyvän vääriä mielleyhtymiä.harvesteri metsätöissä käytetty monitoimikone, jolla puut voidaan kaatamisen lisäksi esimerkiksi karsia ja hakettaa hasardi uhka, vaara, riski Maantieteessä sanaa käytetään terminä, joka tarkoittaa kokemusperäistä tietoisuutta onnettomuuden mahdollisuudesta. hasis hassis t. hasis eräs hampusta Cannabis sativa saatava huumetyyppi Vrt. kannabis. Aiempia kirjoitusasuja hashis, hais, hashish. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen. Käytännössä sana ääntynee yleensä hassis, mutta virallinen kirjoitusasu on jostain syystä hasis.hasselpähkinä pähkinäpensaan pähkinä kauppanimityksenä haupitsi eräs tykkityyppi, joka sopii kaariammuntaan haveri merivahinko Merellä sattunut onnettomuus. Arkikielessä myös asussa haaveri, jolloin tarkoitetaan tavallisesti onnettomuutta yleensä, usein pientä vahinkoa.headhunter hed-hantter t. hed-hanter ammattimainen työntekijöiden etsijä Poikkeaa rekrytoijasta yleensä siten, että headhunter on erityisen yrityksen palveluksessa ja tilauksesta etsii aktiivisesti työntekijöitä muille organisaatioille, ja lisäksi kohteena ovat tavallisesti erikoisalojen osaajat tai johtotehtäviin palkattavat. Toiminnasta käytetään nimeä headhunting. Joskus käytetään myös verbiä headhuntata.hebefreeninen hebefreniaa sairastava hebefreniaan kuuluva tai liittyvä hebefrenia eräs skitsofrenian muoto Tunnetaan myös nimellä hebefreeninen skitsofrenia. Sille on ominaista, että ajattelu ja käyttäytyminen on sekavaa ja hajanaista ja että tunteiden ilmaiseminen on estynyttä tai saa outoja muotoja.hebrea heprea hedgerahasto hed-rahasto t. heds-rahasto suojattu rahasto Sijoitusrahasto, joka on pyritty suojaamaan yleisen markkinakehityksen riskeiltä niin, että se antaa tuottoa, olipa markkinatilanne mikä tahansa.hedoninen koettua nautintoa, miellyttävyyttä koskeva t. sen arviointiin perustuva nautintohakuinen, hedonistinen hedonismi nautintohakuisuus filosofiassa oppi, jonka mukaan nautinto itsessään on arvokas tavoite Sukulaissanoista ks. ismi.heeros antiikin tarusankari, usein puolijumalaksi ajateltu heetti muinainen kieli, jota puhuivat heettiläiset nykyisen Turkin alueella n. v. 2000 - 1500 eKr. hegemonia hallitseva asema, ylivalta varsinkin valtioiden suhteissa hegemoninen hegemonian omaava t. siihen pyrkivä t. liittyvä hehtaari pinta-alan yksikkö, tunnus ha, 100 aaria eli 10 000 sup2 hehto arkik. hehtolitra, 100 litraa etuliitteenä SI-järjestelmässä 100-kertaisuutta ilmaisemassa, tunnus h heksa- kuusi-, 6- tietokoneslangissa myös heksadesimaalinen heksadesimaalinen kuusitoistakantaisessa lukujärjestelmässä esitetty heksaedri kuutio, säännöllinen kuusitahokas heksagrammi kuusikanta, kuusisakarainen tähtimäinen kuvio Nykyisin se yleisimmin tunnetaan juutalaisuutta symbolisoivana Daavidin tähtenä.heksametri eräs vanha runomitta, kuusimitta hektinen kiihkeä, kiivastahtinen helibor eräs aiemmin käytetty viitekorko, korvattu euriborilla helikopteri ilma-alus, jonka nostovoiman tuottavat vaakatasossa pyörivät kapeat siivet Lyhentymämuoto, joka on tulossa kirjakieleenkin kopteri.helio- aurinko- helioosi auringonpistos heliosentrinen aurinkokeskinen maailmankuva helium eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki He Kaikista alkuaineista vedyn jälkeen toiseksi kevyin. Käytetään mm. ilmapalloissa ja matalien lämpötilojen tutkimisessa.helleeni muinaisajan kreikkalainen Sanaa käytetään joskus myös nykyajan kreikkalaisista. Kreikan valtion suomenkielisen nimen pitkä muoto EUn virallisessa nimistössä on Helleenien tasavalta.hellenismi kreikkalaisen kulttuurin muoto, joka vallitsi n. 330 - 30 eKr. ja jossa oli runsaasti itämaisia vaikutteita Sukulaissanoista ks. ismi.helootti antiikin Spartassa alistettuun luokkaan kuuluva, valtion orja helpdesk puhelinneuvontapalvelu puhelinneuvoja Yleensä puhelimitse toimina neuvontapalvelu etenkin tietokoneisiin ja muuten datatekniikkaan liittyvissä asioissa, jolloin nimenä voi myös olla asiakastuki, ATK-tuki tms. Usein toiminta on järjestetty niin, että helpdesk pyrkii itse vastaamaan vain tavallisimpiin ja yksinkertaisimpiin kysymyksiin ja ohjaa muut ongelmat eri asiantuntijoille. Yleensä helpdesk toimii puhelimitse, mutta sanalla voidaan tarkoittaa myös netin kautta toimivaa vastaavaa palvelua. Myös kirjoitusasussa help desk.hematiini hemin hapettunut muoto aiemmin hemi hemato- veri- hematologia verioppi Sukulaissanoista ks. logia.hematooma verenpurkauma, mustelma hematuria virtsan verisyys, verivirtsaisuus hemi eräs mm. hemoglobiinin osana oleva rautaa sisältävä yhdiste oyhdyssanoissa myös ja yleensä puoli- hemo- veri-, veren- hemofilia verenvuototauti hemoglobiini verenpuna, punaisten verisolujen tärkein valkuaisaine hemorroidi peräpukama henna väriaine, jota valmistetaan hennapensaan Lawsonia inermis lehdistä henry henri induktanssin yksikkö, tunnus H, VsA Myös kirjoitusasussa henri, mutta henry on mm. mittayksikköasetuksessa.hepatiitti viruksen aiheuttama maksatulehdus hepato- maksa- heprea juutalaisten aikoinaan käyttämä kieli, joka on uudella ajalla palautettu käyttöön kuvaannollisesti vaikea, käsittämätön asia Vanhan testamentin kirjat on enimmäkseen kirjoitettu alkujaan hepreaksi, ja siksi kristinuskon piirissä ovat oppineet opiskelleet hepreaa, ja hepreankielisiä sanoja ja lainauksia on joskus käytetty oppineisuuden osoittamiseksi. Siksi kielestä tuli vertauskuva ilmaisuille, jotka ovat tavalliselle kansalle käsittämättömiä. Vanhempi kirjoitusmuoto on hebrea. heprealainen juutalainen hepta- seitsen- heptametri eräs runomitta, seitsenmitta heraldiikka vaakunaoppi heraldikko vaakunaopin tuntija heraldinen vaakunaopillinen, vaakunaopin mukainen herbaario kuivattujen kasvien kokoelma heresia harhaoppi, kerettiläisyys hermafrodiitti kaksineuvoinen, eliö joka on sekä uros että naaras Ilmaisua käytetään biologiassa, lääketieteessä ja mytologiassa varsinaisesti eliöistä, joilla on sekä uroksen että naaraan sukuelimet, mutta myös väljemmin eliöistä, joissa on on sekä uroksen että naaraan ominaisuuksia.hermeettinen täysin umpinainen, ilmanpitävä hermeneutiikka oppi tekstien tulkinnasta eräs filosofian suunta hermeneutikko hermeneutiikan harjoittaja t. kannattaja hermeneuttinen hermeneutiikkaan kuuluva tai liittyvä hermetismi eräs lyriikan suunta, syntyi Italiassa maailmansotien välisenä aikana heroiini morfiinin sukuinen huume heroinisti heroinisti heroiinia käyttävä, siitä riippuvainen heroismi heroismi sankaruus, sankarillisuus herooinen herooinen sankarillinen heros heeros herpes joukko viruksia ja niiden aiheuttamia tauteja, joiden oireina on rokahtumia iholla tai limakalvolla Herpeksiä on monenlaisia, mm. huuliherpes ja sukupuolielimissä esiintyvä herpes.herpetologia eläintieteen haara, joka tutkii matelijoita ja sammakkoeläimiä Usein yhdistyneenä kyseisten eläinten pitämiseen ja kasvattamiseen harrastuksen vuoksi. Ks. Suomen herpetologinen yhdistys ry. Sukulaissanoista ks. logia.hertsi taajuuden yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Hz Yleisesti jaksollisten ilmiöiden taajuuden yksikkö. Määritelmän mukaan taajuus on yksi hertsi, jos ilmiö tapahtuu kerran sekunnissa. Joskus virheellisesti kirjoitettuna asussa hertzi. Tietokoneiden yhteydessä käytetään usein keskusyksikön nopeuden mittana megahertsiä MHz tai gigahertsiä GHz ilmoittamaan ns. kellotaajuus.hetaira muinaisessa Kreikassa nainen, joka seurusteli miesten kanssa perhepiirin ulkopuolella kevytkenkäinen nainen hetero heteroseksuaali yhdyssanojen alkuosana myös tois-, erilais-, seka- heterogeeninen seka-aineksinen, monista aineksista koostuva, sekakoosteinen epäyhtenäinen, kirjava Vastakohta homogeeninen.heteroseksuaali ihminen, jonka sukupuolisuus suuntautuu vastakkaiseen sukupuoleen Sana on tullut yleiseen käyttöön vasta, kun julkisuudessa on ruvettu puhumaan homoseksuaalisuudesta. Arkikielinen lyhentymä hetero.heterotsygootti eliö, jossa on jostakin geenistä kaksi erilaista alleelia Vastakohta homotsygoottinen. Adjektiivina myös ja tavallisemmin heterotsygoottinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.heuristiikka heurististen menetelmien käyttö heuristinen arvaileva, epäjärjestelmällinen päättely tms. keksimiseen perustuva t. johtava olettamus tms. nyrkkisääntöjä käyttävä, täydellisyyteen pyrkimätön Alkujaan sana viittaa keksimiseen, oivaltamiseen ja kokeilemiseen. Nykyisin sitä usein käytetään vain epämääräisesti järjestelmällisyyden vastakohtaa ilmaisevana. Toisaalta se voi tarkoittaa myös sellaisten nyrkkisääntöjen tai kokeilujen soveltamista, joista tiedetään, etteivät ne anna parasta mahdollisuutta vaan toivottavasti riittävän hyvän ratkaisun.hiatus tavunraja kahden peräkkäisen vokaalin välillä Esimerkiksi sanassa hiatus on hiatus in ja an välillä. Joskus on tulkinnanvaraista esim. sanassa vapauden, milloin kyse on hiatuksesta tavujako va-pa-u-den, milloin diftongista tavujako va-pau-den.hibernaatio lepotilassa talvehtiminen, lepotila, talvilepo tietokoneen tms. lepotila Talvilepo voi olla talviunta tai kevyempää talvihorrosta.hidalgo komea t. komeileva mies alempaan aateliin kuuluva mies Espanjassa t. Portugalissa hidra Muhammedin pako Mekasta Medinaan v. 622, islamilaisen ajanlaskun alkukohta Kirjoitetaan suomessa yleensä lainasanana näin tai hidzhra, mutta arabiankielisen sanan standardinmukainen siirtokirjoitettu asu on hijra. Esiintyy myös mm. kirjoitusasuissa hedra ja hegira.hierarkia tiukka arvo- tai valtajärjestys tasoittainen rakenne Yhteiskuntaelämässä monitasoinen luokitus- tai arvojärjestelmä tai organisaatio, jossa yleensä tasolla olevien yksiköiden määrä pienenee ylöspäin siirryttäessä pyramidimaisesti. Datatekniikassa monitasoinen jäsennys.hierarkkinen hierarkian mukainen Usein korvattavissa sanalla tasoittainen. Sana kirjoitetaan hyvin yleisesti väärin hierarkinen. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttiahiero- pyhä- pappis- temppeli- hieroglyfi muinaisegyptiläisen kirjoituksen merkki kuvaannollisesti epäselvä t. käsittämätön kirjoitusmerkki hifi hifi t. haifai teknisesti korkealaatuinen äänentoisto Alkujaan lyhenne sanoista high fidelity korkea luotettavuus.hifisti hifin harrastaja high school hai-skuul eräs oppilaitostyyppi Yhdysvaltain koulutusjärjestelmä, vastaa lähinnä lukion ja ammattikoulun tms. välimuotoa t. yhdistelmää Sananmukaisesti korkea koulu, minkä takia suomennetaan joskus virheellisesti sanalla korkeakoulu.hiilidioksidi eräs tavallinen kaasu, jota syntyy mm. eliöiden aineenvaihdunnassa Kemiallinen kaava CO2. Hiilidioksidia on mm. monissa virvoitusjuomissa, joissa se aiheuttaa poreilua, kun veteen liuennut hiilidioksidi vapautuu.hiilihydraatti erääseen laajaan orgaanisten aineiden ryhmään kuuluva, hiilestä, vedystä ja hapesta koostuva aine Hiilihydraatteja ovat mm. sokerit ja tärkkelys. Arkikielessä hiilari.hiilimonoksidi häkä kemiallinen kaava CO hijab hidaab musliminaisten pitämä hiukset kokonaan peittävä pääliina Sana on sitaattilaina arabiasta.hindi eräs indoeurooppalainen kieli, Intiassa melko laajasti puhuttu Hindiä pidetään Intian kansalliskielenä, vaikka sitä äidinkielenään puhuvia on vähemmistö maan asukkaista. Se muistuttaa Pakistanissa puhuttua urdua, ja kielitieteellisesti hindiä ja urdua voidaankin saman kielen khariboli eli kaurawi eri kirjakielimuotoina. hindu hindulaisuuden kuuluva ihminen hinduismi hinduismi hindulaisuus hindulainen hindulaisuuteen kuuluva t. yhteydessä oleva hindulaisuus Intian valtauskonto hiphop eräs Yhdysvalloissa 1970-luvulla syntynyt alakulttuuri Tyypillisiä piirteitä määrätynlainen musiikki rap, break-dance, graffitit. Syntyi slummeissa, muodostui nuorison muoti-ilmiöksi. Myös kirjoitusasussa hiphop.hippi erääseen Yhdysvalloissa 1960-luvulla syntyneeseen nuorisoliikkeeseen kuuluva henkilö sen mallin mukaan käyttäytyvä ihminen haukkumasanana poikkeaviksi, epäsosiaalisiksi koetuista ihmisistä hippiatri hevoslääkäri, hevosia hoitava eläinlääkäri hippo- hevos- hippodromi hevosurheilurata ja siihen liittyvät rakennelmat hippokraattinen etenkin lääketieteessä Hippokrateen oppeihin perustuva hirsutismi liikakarvaisuus Varsinkin naisen normaalia paljon runsaampi karvoitus.histamiini eräs ihmisessä ja muissa eliöissä esiintyvä aine, joka vaikuttaa siihen, miten elimistö reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin Vrt. antihistamiini.histo- kudos- histogrammi suorakaiteista koostuva graafinen esitys Tavallisesti jotakin frekvenssijakaumaa esittävä.histologia kudosoppi Sukulaissanoista ks. logia.historia ihmiskunnan, jonkin valtion, kansan tms. vaiheiden kokonaisuus niiden tutkiminen niiden järjestelmällinen esitys, kuvaus juttu, kertomus historiikki historiallinen yleiskatsaus histrio kehno näyttelijä näyttelijä antiikin Roomassa histrioninen huomiohakuinen, liioitteleva, teatraalinen persoonallisuus hitti menestysiskelmä menestystuote hobby hobbi t. hobi harrastus Periaatteessa sitaattilaina englannista.hobitti J. R. R. Tolkienin kertomuksissa Sinne ja takaisin ja Taru sormusten herrasta esiintyviä pienehköjä ihmismäisiä olentoja hockey hokkei t. hoki eräs mailoilla pelattava pallopeli, nurmipallo jääkiekko Varsinainen hockey tunnetaan myös nimellä maahockey, erotukseksi pelistä, jonka nimi on englanniksi ice hockey jääkiekko.hokkuspokkus taikurien käyttämä taikasana käsittämätön puhe, hölynpöly holdingyhtiö houldi-yhtiö omistajayhtiö, yhtiö, jonka tarkoitus on toisen yhtiön t. yhtiöiden omistaminen, hallitseminen ja valvominen Esim. konsernin emoyhtiönä toimiva yhtiö. Myös kirjoitusasussa holding-yhtiö.holismi kokonaisvaltaisuusoppi vrt. holistinen holisti holismin kannattaja arkikielessä alkoholisti holistinen kokonaisvaltainen kokonaisuutta tarkasteleva, kokonais- Periaatteessa holistinen tarkoittaa samaa kuin kokonaisvaltainen, joka taas periaatteessa tarkoittaa sellaista, missä kokonaisuus on hallitsevassa asemassa osiinsa nähden. Käytännössä yleensä tarkoitetaan vain kokonaisuutta koskevaa tai tarkastelevaa, vaikka kokonaisuus esimerkiksi koostuisi suhteellisen riippumattomista osista. holo- kokonais-, koko-, täysi- holografia hologrammien tekeminen t. niiden tekemisen tekniikat ja teoriat holografinen holografiaan kuuluva kokonaan omakätisesti käsin kirjoitettu asiakirja hologrammi lasertekniikalla tehty kolmiulotteinen kuva holokausti natsi-Saksan suorittama juutalaisten kansanmurha laaja tuho polttouhri Usein kirjoitettuna holocausti.homagium homagium julkinen arvonanto Henkilöä kohtaan tunnetun kunnioituksen, kiitoksen ja kunnioituksen julkinen osoittaminen. Sana esiintyy myös ranskan mukaisessa muodossa hommage ja englannin mukaisessa muodossa homage.homeerinen runoilija Homerokseen liittyvä, Homeroksen aikainen t. tyylinen Homeerinen nauru tarkoittaa äänekästä, sydämellistä naurua, koska Homeros kuvasi jumalten naurun sellaiseksi. Homeerinen kysymys paremmin Homeros-kysymys on tarkoittanut kysymystä siitä, oliko Iliaan ja Odysseian kirjoittajaksi mainittu Homeros todellinen henkilö.homeopaattinen homeopatian mukainen homeopatia käsitys, jonka mukaan haitallisilla aineilla on parantavia vaikutuksia äärimmäisen pieninä pitoisuuksina sen mukainen toiminta Ks. esim. Veijo Saanon ja Markku Javanaisen kirjoitusta Tehoaako homeopatia ja onko se lääketiedettähomeostaattinen homeo-staattinen elimistön sisäiseen tasapainoon homeostaasi kuuluva t. sitä ylläpitävä homeostaasi homeo-staasi elimistön sisäinen tasapaino Veren ja kudosnesteen pysyminen samanlaisena elimistön sisäisten palautejärjestelmien takia. Myös asussa homeostasis ja homeostasia.homiletiikka saarnaoppi, saarnaa tutkiva käytännöllisen teologian haara hominidi ihmiselle suhteellisen läheistä sukua oleva laji t. siihen kuuluva yksilö Usein hominideiksi määritellään ihmisen kanssa samaan heimoon, Hominidae, kuuluvat lajit. Monissa luokituksissa a href httpwww.wikipedia.orgwikiHominid hreflangen titleHominids Hominidae - Wikipedia article Hominidae kuitenkin sisältää ihmisen lisäksi nykyisin eläviä lajeja, ns. ihmisapinoita kuten simpanssi. Sanalla hominidi ei kuitenkaan yleensä tarkoiteta niitä vaan ihmisen sukupuuttoon kuolleita sukulaisia, esi-ihmisiä ja apinaihmisiä.homo homo t. homoo homoseksuaalinen ihminen et. mies haukkumasanana käytetty ihminen yhdyssanojen alkuosana myös sama- Sanalla on kaksi aivan eri alkuperää latinan homo ääntämys klassillisessa latinassa homoo ja kreikan homos sama, samanlainen. Latinanmukaisessa merkityksessä se esiintyy tieteellisessä nimessä Homo sapiens homo sapiens t. homoo sapieens sekä sen mukaan muodostetuissa sukupuuttoon kuolleiden ihmislajien tieteellisissä nimissä esim. Homo neanderthalensis ja erilaisissa iskulauseenomaisissa ilmaisuissa kuin homo ludens leikkivä ihminen, joiden käyttäjä siis ilmaisee käsityksensä siitä, mikä on ihmiselle ominaista, lajityypillistä, tai ihmistyyppejä kuvaileviksi tarkoitetuissa ilmaisuissa kuten homo oeconomicus taloudellisesti ajatteleva t. käyttäytyvä ihminen. Kreikanmukainen merkitys esiintyy useiden sivistyssanojen alkuosana. Sellaisesta sanasta homoseksuaali on muodostunut lyhentymä homo, joka oli aluksi aivan arkikielinen ja muodostui usein karkeaksi haukkumasanaksi ilman tarkoitusta todellisuudessa viitata seksuaaliseen suuntautumiseen mutta sellaisen ajattelun pohjalta, että homoseksuaalisuus on häpeällistä. Sittemmin ovat homot itse usein ruvenneet käyttämään sanaa homo.homoeroottisuus eroottinen kiinnostus, joka kohdistuu samaa sukupuolta olevaan Suunnilleen sama kuin homoseksuaalisuus, mutta sanoilla voi olla painotus- ja sävyeroja.homofiili homoseksuaali homofobia homoseksuaalisuuden pelko Sanaa käytetään usein homoihin kielteisesti suhtautuvista ihmisistä tarkoittaen, että he torjuvat omia homoseksuaalisia taipumuksiaan kohdistamalla muiden homoseksuaaliseen käyttäytymiseen vihan ja pelon sekaisia tunteita.homofonia kirjoitusasultaan erilaisten sanojen ääntyminen samalla tavoin musiikki, jossa yksi melodia on hallitseva yksiääninen laulu Homofonia sanan kieliopillisessa merkityksessä on esim. englannin sanaparissa two ja too. Musiikkiterminä homofonia tarkoitti alkujaan antiikin aikana yksiäänistä laulamista. Nykyisin se yleensä tarkoittaa musiikkia, jossa pääpaino on yhden äänen melodian kululla vrt. polyfonia.homogeeninen yhdestä aineksesta koostuva, tasa-aineksinen, tasa-aineinen, tasakoosteinen yhtenäinen Vastakohta heterogeeninen.homogenisoida tehdä homogeeniseksi Esim. tutkittavan näytteen hienontaminen ja sekoittaminen tasa-aineiseksi. Erityisesti maidon tai kerman käsittely siten, että rasvapalloset rikkoutuvat niin pieniksi, että emulsio on pysyvä eikä rasva ajan mittaan erotu ja nouse pintaan.homonymia homonyymien esiintyminen homonyymi sana, joka ääntyy ja mahd. kirjoitetaankin samoin kuin toinen sana Esim. suomessa puulajia tarkoittava kuusi ja lukusana kuusi ovat homonyymeja.homografi sana, joka kirjoitetaan samoin kuin toinen sana mutta jolla on eri merkitys kirjoitusmerkki, joka on lähes tai täysin samannäköinen kuin toinen merkki homoseksuaali ihminen et. mies, jonka seksuaalisuus suuntautuu omaan sukupuoleen Usein lyhentyneessä muodossa homo.homoseksuaalinen omaan sukupuoleen suuntautuva Vrt. homoseksuaali ja ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.homotsygootti eliö, jonka jossakin geenissä on sama alleeli kaksinkertaisena Vastakohta heterotsygoottinen. Adjektiivina myös ja tavallisemmin homotsygoottinen.honeymoon hanimuun kuherruskuukausi honoris causa honoris kausa t. honoris kausaa kunnia- Lyhennetään h.c.. Esim. tohtori h.c. kunniatohtori, s.o. henkilö, jolle korkeakoulu on antanut kunniatohtorin arvon joistakin huomattavista ansioista riippumatta tohtorin tutkinnon suorittamisesta. Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti kunnian vuoksi.hoosianna eräs kirkollinen, adventtina laulettava hymni raamatullinen huudahdussana, Herra auta Alkujaan hoosianna johtuu heprean sanoista, jotka tarkoittavat avunhuutoa kuninkaalle tai Jumalalle. Kirkollisessa kielessä siitä on muodostunut adventtina laulettavan hymnin nimi ja myös 1. adventtisunnuntain koko jumalanpalveluksen nimi.horeca ravintola-ala Sanaa käytetään, lähinnä englantia matkien, eri kirjoitusasuissa kuten HORECA, HoReCa ja Horeca. Kyseessä on lyhennesana, jossa ho johtuu sanasta hotel, re sanasta restaurant ja ca sanasta catering tai sanasta caf.horisontaali vaakasuora, vaakataso-, vaakasuuntainen Vrt. vertikaali. Myös horisontaalinen, joka lienee tavallisempi muoto ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.horisontti taivaanranta näköpiiri myös kuvaannollisesti hormonaalinen hormonien aiheuttama t. niihin liittyvä, hormoni- hormoni sisäerite, ns. sisäeritysrauhasten tuottama aine, joka säätelee elimistön toimintoja Myös keinotekoisesti tuotettu vastaava aine, jota käytetään sairauden parantamiseen tai esim. lihaksiston kasvattamiseen. Kuvaannollisessa käytössä etenkin sukupuolisuuteen liittyen jokin panee hormonit jylläämään. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.horoskooppi syntymähetkeen perustuva ennuste, joka ainakin periaatteessa perustuu astrologisiin käsityksiin hors duvre ordööacutevr alkupalat Ilmaus on sitaattilaina ranskasta, ja siihen kuuluu oe-kirjain ei hors doeuvre.hortonomi puutarhaopiston suorittanut henkilö hospitaali yleinen sairaala alkujaan maksuton huoltolaitos hospitsi matkustajakoti tai hotelli, jota kristillinen järjestö ylläpitää host isäntätietokone hostata tarjota tietotekniselle sovellukselle, esimerkiksi verkkosivuston ylläpidolle, käyttöympäristö palveluna Käytetään myös sanaa isännöidä.hostelli majoitusliike, joka on hotellitasoa vaatimattomampi ja huokeampi Hostelleissa esimerkiksi suihkut ja vessat ovat usein käytävällä eivätkä huoneissa, ja huoneet saattavat olla monen hengen huoneita. Sana hostelli on yleistynyt kansainvälisten esikuvien mukaan. Aiemmin puhuttiin matkustajakodeista yms., tosin osittain erityyppistä majoitusta tarkoittaen. Selviä rajoja majoitusliikkeiden eri tyyppien välillä ei ole.hot dog lämmin nakkisämpylä, yleensä mausteiden kera, hodari hotjooga normaalia huoneenlämpöä kuumemmassa tilassa harjoitettava jooga, jonka sanotaan erityisesti parantavan aineenvaihduntaa Myös asussa hot jooga.hottentotti erääseen eteläisessä Afrikassa asuvaan lyhytkasvuiseen kansaan kuuluva, khoi, khoikhoi hubi yhteisöllinen työskentelytila liikenteen keskeinen solmukohta tähtimuotoisen tiedonsiirtoverkon solmuna toimiva keskitin Myös muodossa hub. Kaikissa merkityksissä sana on vielä slangimainen tai arkityylinen.hugenotti protestantti Ranskassa 1500- tai 1600-luvulla huligaani hulinoitsija, ilkivallantekijä humaani inhimillinen, ihmisyyttä kunnioittava Myös humaaninen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.humaanistaa tehdä inhimillisemmäksi, humaanimmaksi humanisoida humaanistaa humanismi yleisnimitys aatteille, joiden katsotaan kunnioittavan ihmistä t. ihmisyyttä Ensimmäisen kerran nimitystä on käytetty uuden ajan alussa esiintyneestä aatesuunnasta myöhemmin sitä ovat pyrkineet käyttämään itsestään monenlaiset suuntaukset, koska sanaa on pidetty hyvin myönteisenä. Sukulaissanoista ks. ismi. Huomaa, että tämän sanan sukulaissanoilla on myös muita merkityksiä.humanisti humanismin kannattaja usein hiukan arkityylisesti humanistististen tieteiden opiskelija t. tutkija humanistinen humanismin mukainen eräistä tieteenaloista filosofia, historia, kielitiede yms. nimitys käytetty humanitaarinen ihmisten pyyteettömään auttamiseen pyrkivä, ihmisystävällinen Erityisesti humanitaarinen apu sodan tai muun tuhon takia lähetettävä ruoka-, vaate-, lääke- yms. apu, usein vastakohtana avulle, jolla olisi suora sotilaallinen merkitys. Sanan merkitystä on pyritty tästä laajentamaan esimerkiksi sellaisiin yhteyksiin kuin humanitaarinen sota sota, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien turvaaminen. Etenkin aiemmin myös humanitäärinen ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinenhumanoidi enemmän tai vähemmän ihmisen kaltainen avaruusolento humoraalinen ruumiinnesteitä koskeva, neste- humoreski leikillinen kuvaus tai kertomus kevyt, hilpeä sävellys humoristi huumoria runsaasti viljelevä henkilö humoristinen huumoria sisältävä tai viljelevä, leikillinen, hauska humpuuki huijaus, huiputus joutavuus, tyhjänpäiväisyys humus eloperäisten aineiden lähinnä kasvinosien hajoamistulos, joka yhdessä kivennäisaineiden kanssa muodostaa mullan hunni erään Aasiasta Eurooppaan 300-luvulla tunkeutuneen kansan jäsen Sanaa on käytetty myös kuvaannollisesti kansoista, jotka on koettu julmiksi valloittajiksi ja tuhoajiksi.hurri erään muinoin Lähi-Idässä eläneen kansan, hurrilaisten, kieli arkikielessä, yleensä halventavasti suomenruotsalainen hurrikaani trooppinen pyörremyrsky eli sykloni Atlantin alueella, etenkin Länsi-Intiassa husaari kevyeen ratsuväkeen kuuluva sotilas, alkujaan 1400-luvun Unkarissa, sitten yleisemminkin huumori leikinlasku, leikillisyys pilkaton suhtautuminen koomisiin ilmiöihin Sanalla on hyvin myönteinen arvoväritys, ja yleensä sen ajatellaan tarkoittavan sellaista leikinlaskua, joka välttää mauttomuuksia.huuri oikeauskoisia paratiisissa viihdyttävä neito islamin opin mukaan hyalo- lasi-, lasimainen hyasintti eräs tuoksuvakukkainen sipulikasvi, Hyacinthus orientalis yleisemmin kyseiseen sukuun kuuluva kasvi jalokivenä käytettävä ruskeanpunainen zirkoni Taivutus hyasinttia, hyasintissa jne.hybridi risteymä, sekamuoto Biologiassa kahden perimältään erilaisen yksilön tuottama jälkeläinen erityisesti lajihybridi on kahden eri lajin välinen risteymä. Kielitieteessä sana, jonka ainekset ovat peräisin eri kielistä, esim. televisio, jossa alkuosa on kreikkaa, loppuosa latinaa. Tekniikassa sellainen, jossa on käytetty kahta eri valmistustekniikkaa tietokonetekniikassa erityisesti sellainen, jossa yhdistyy digitaalinen ja analoginen laskenta autotekniikassa auto, jossa on sekä polttomoottori että sähkömoottori.hybris ylimielisyys, uhmamieli, ylpeys Antiikin kirjallisuudessa ja sen mukaisesti myöhemminkin hybris tarkoittaa erityisesti asennetta, jossa kuolevainen ihminen kuvittelee itsensä jumalten tai Jumalan veroiseksi. Usein hybris kuvataan menestyksestä syntyväksi mielettömäksi omien kykyjen ja oman itsen yliarvioinniksi, joka johtaa tuhoon.hydrauli- hydrauliikkaa käyttävä t. siihen liittyvä, hydrauliikka- hydrauliikka hydraulinen laitteisto oppi sellaisista hydraulinen nesteen paineeseen perustuva, neste- hydro- vesi- neste- hydrobic vedessä harrastettava aerobic hydrofoni vedenalainen kuuntelulaite, jota käytetään sukellusveneiden jäljitykseen hydrologia vesitiede, veden esiintymisen ja kiertokulun tutkimus Sukulaissanoista ks. logia.hydrolysoida suorittaa hydrolyysi, hajottaa vedellä hydrolyysi yhdisteen hajoaminen t. hajottaminen veden vaikutuksesta hydrostaattinen nesteen aiheuttama paine hygieeninen terveellinen, puhdas, terveydenhuollon vaatimusten mukainen hygienia terveydenhoidollinen puhtaus terveydenhoito-oppi hykso erääseen muinaiseen aasialaiseen kansaan kuuluva ihminen Hyksot tunnetaan historiassa lähinnä siitä, että he valloittivat Egyptin n. v. 1720 eKr.hyla- Valion vähälaktoosisten tuotteiden valikoimaan kuuluva virheellisesti vähälaktoosinen Hyla on Valion rekisteröity tavaramerkki, mutta sanaa käytetään yleiskielessä usein virheellisesti vähälaktoosisten maitotuotteiden yleisnimenä.hymen hyymen immenkalvo hymni juhlallinen laulu hype hype tai haip liioittelu, varsinkin tekniikan mahdollisuuksien ja saavutusten yliampuva esittäminen Alkujaan sitaattilaina englannista, jossa sana on lyhentymä hyperbolaa vastaavasta sanasta.hyper- vahvistava etuliite, yli-, merkitykseltään vaihteleva joskus liika- hyperbeli matematiikassa eräs kartioleikkauksiin kuuluva käyrätyyppi hyperbola liioittelu tyyliopin käsitteenä hyperbolinen matematiikassa eräiden funktioden nimissä esiintyvä määrite liioitteleva, hyperbolaa käyttävä Matematiikassa esim. hyperbolinen sini sinus hyperbolicus, sinh tai sh määritellään kaavalla sinhx frac12exp-x-exp-x.hyperkorrekti korrektiuden tavoittelussa tuotettu virheellinen kielellinen ilmaisu Esimerkiksi piano-sanan ääntäminen muodossa pieno pyrittäessä välttämään puhekielisyyttä tai gn käyttö paikoissa, joihin kuuluu k, esimerkiksi psygologia.hypermarket jättiläismyymälä Supermarketin ja hypermarketin välinen raja vedetään eri luokituksissa eri tavoin. Eräs määritelmä on, että hypermarket eli automarket on päivittäistavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 2 500 msup2.hypermedia hypertekstin ja multimedian yhdistelmä hyperonymia se, että sanan merkitys sisältää toisen sanan merkitykseen Vrt. hyperonyymi. Käänteinen suhde on hyponymia. hyperonyymi sana, jonka merkitys sisältää toisen sanan merkityksen kokonaan Esimerkiksi sana huonekalu on sanan tuoli hyperonyymi. Suomen kielessä käytetään sanaa yläkäsite, mutta periaatteessa se viittaa käsitteiden, ei sanojen suhteeseen.hyperrealismi fotorealismi hyperteksti teksti, jossa ilmaisut voivat sisältää viittauksia muihin teksteihin niin, että viittausta linkkiä voi suoraan seurata Hypertekstin idea on vanha, mutta yleisesti tunnetuksi sen on tehnyt web.hyperventilaatio normaalia voimakkaampi tiheämpi tai syvempi hengittäminen, joka voi aiheuttaa haitallisia seurauksia Hyperventilaatiossa veren hiilidioksidipitoisuus laskee epänormaalin alas.hypnoosi suggestiolla aikaansaatu unenkaltainen tila sellaisen aikaansaaminen Hypnoosille on ominaista tajunnan alueen supistuminen sekä alttius hypnoosin aikaansaajan antamille käskyille. Hypnoosia on harjoitettu sekä näytösmäisesti viihteenä että hoitona tai esim. nukutuksen asemesta. Ks. Ihmeellinen maailma hypnoosi.hypnoottinen hypnoosissa esiintyvä t. sitä aiheuttava kuvaannollisesti hypnoosinkaltainen, suggestiivinen hypnotismi hypnoosin alaan kuuluvat ilmiöt oppi hypnoosista hypnotisoida saattaa hypnoosiin hypo- ali-, ala-, vajaa- hypokondria luulotauti, luulosairaus hypokondrinen luulotautinen hyponymia se, että sanan merkitys kokonaisuudessaan sisältyy toisen sanan merkitykseen Vrt. hyponyymi. Käänteinen suhde on hyperonymia. hyponyymi sana, joka on toiseen sanaan hyponymiasuhteessa Esimerkiksi ahven ja silakka ovat sanan kala hyponyymeja. Suomen kielessä käytetään sanaa alakäsite, mutta periaatteessa se viittaa käsitteiden, ei sanojen suhteeseen.hyposensibilisaatio siedätyshoito Allergian hoitomenetelmä, jossa allergikon elimistö totutetaan allergiaa aiheuttaviin aineisiin vähitellen ja hyvin pienistä määristä aloittaen.hypotalamus väliaivojen pohjaosa Lääketieteessä myös latinan mukaisessa kirjoitusasussa hypothalamus.hypoteekki panttioikeus, kiinnitys Hypoteekkiyhdistys tai -pankki tarkoittaa laitosta, joka myöntää asuntolainoja kiinnitystä vastaan.hypoteesi olettamus etenkin tieteessä tehtävä olettamus, jota ruvetaan testaamaan Tieteessä hypoteesin ja teorian välinen ero on usein epämääräinen. Sanaa hypoteesi käytetään myös arkikielessä vain tarkoittamaan oletusta, jonka mukaan toimitaan, ainakin kunnes se ehkä osoittautuu vääräksi työhypoteesi.hypoteettinen oletettu kuvitteellinen hypoteesien avulla tehtävä hypotenuusa suorakulmaisen kolmion se sivu, joka on suoraa kulmaa vastassa ja pisin hypotermia vajaalämpöisyys, tavallista alempi ruumiinlämpö hypoterminen vajaalämpöinen hypovitaminoosi vitamiininiukkuus, vitamiininpuute hypso- korkeus-, korkea- hysteerikko hysteriaan taipuvainen ihminen hysteerinen hysterian vallassa oleva voimakkaasti kiihtynyt, kohtauksen saanut hystereesi riippuvuus aiemmista tiloista Fysiikassa se, että magnetoituminen riippuu aineen aiemmista magnetoitumisista. Taloustieteessä muuttujan tasapainoarvon riippuvuus sen omasta menneisyydestä.hysterektomia kohdunpoisto hysteria voimakas kiihtymys, kohtaus eräs neuroosin muoto Psykiatriassa hysteria tarkoittaa sellaista neuroosia, joka ilmenee ruumiillisina oireina. Sellaisen erityismuotona saattaa esiintyä epänormaaleja kiihtymystiloja, mieletöntä kirkumista yms. Yleiskielinen merkitys liittyy sellaisiin usein sanan hysteria käyttö on vain naisen käytöksen tuomitsemista liioitelluksi tai asiaankuulumattomaksi.hystero- kohtu-, kohdun- hyyfi sienirihma häkkeri hakkeri iatro- lääketieteellinen, lääketiede-, lääkäri- ibidem ibidem t. ibdem t. ibidem samassa paikassa kirjassa samassa kirjassa Lyhenne ibid. tai ib.. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.ibis iibis iibis ictus iktus t. iiktus isku, lyönti mm. tahdinlyönnissä runopaino taudinkohtaus id est se on, siis, toisin sanoen Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Lyhennettynä i.e..idea ajatus, aate, mielle filosofiassa olion ei-aineellinen olemus ideaali ihanne, perimmäinen tavoiteltava tila ideaalinen ihanteellinen, ihanteen mukainen idealismi sinisilmäinen ihanteellisuus, haaveilu filosofiassa oppi siitä, että perimmäinen perimmäinen todellisuus on henkinen, ideoiden maailma vastakohtana materialismille Sukulaissanoista ks. ismi.idealisoida ihannoida, kuvitella ihanteen mukaiseksi usein todellisuuden kieltävästi ideationaalinen ideaa t. ideoita koskeva, idea- käsitteen luonnetta koskeva idem idem t. iidem sama Lyhenne id.. Sana on sitaattilaina latinasta, jossa se ääntyy maskuliinisena iidem, neutrina idem.identifikaatio identifiointi identifioida tunnistaa joksikuksi t. joksikin yksilöidä samastaa samastua identiteetti samuus, yhtäpitävyys sisin olemus, itseys henkilöllisyys identtinen täysin samanlainen, yhtäläinen Identtisiksi kaksosiksi sanotaan kaksosia, jotka ovat peräisin samasta munasolusta ja joilla siten on sama perimä ja jotka siten ovat miltei yhdennäköiset.ideografia käsikirjoitus, ideogrammeihin perustuva kirjoitus ideografinen käsitettä ilmaiseva merkki, käsitekirjoitus- ideogrammi käsitemerkki, käsitettä kuvaava graafinen symboli sanamerkki kuvataiteessa kuvallinen ilmaus, jonka osien suhteilla on ratkaiseva merkitys Harvinaisempi synonyymi ideografi. Ideogrammeja ovat esimerkiksi liikennemerkit, karttojen symbolit ja matemaattiset symbolit. Ideogrammi on yleensä kielestä riippumaton. Vrt. piktogrammi. Kiinan kirjoitusmerkkejä kutsutaan usein ideogrammeiksi, mutta sopivampi nimitys on sanamerkki, koska ne eivät tarkoita ideoita sinänsä vaan yksitavuisia sanoja. Sanamerkki toisaalta tarkoittaa tavaramerkkiä, joka on sana.ideoida keksiä ajatuksia jonkin ongelman ratkaisemiseksi ideologia poliittinen tms. aatejärjestelmä Sanalla on usein kielteinen sävy ideologia ajatellaan ahtaaksi oppijärjestelmäksi, joka estää kannattajaansa näkemästä sen kanssa ristiriidassa olevia todellisuuden piirteitä. Sukulaissanoista ks. logia. Erityisesti ideologi ideologian luoja t. kehittäjä.idiolekti yksilönkieli Yksilön käyttämä kieli eri muotoineen ja vivahteineen. Myös vastinetta yksilömurre on käytetty.idiomaattinen jollekin kielelle tms. ominainen, idiominomainen idiomi jollekin kielelle tai kielimuodolle ominainen sana t. sanonta yksilön tai ryhmän kielimuoto idiooma idiomi idiootti tollo, ääliö syvästi vajaamielinen Periaatteessa sana tarkoittaa vajaamielisyyden syvintä astetta, jossa ihminen jää pysyvästi parivuotiaan lapsen älylliselle tasolle. Käytännössä sitä käytetään karkeahkona haukkumasanana.idiopaattinen itsenäinen, omasyntyinen sairaus psykologiassa itsekohtainen idiopatia itsenäinen sairaus idiosynkraattinen ominainen, erikoislaatuinen idiosynkrasialle ominainen t. sen aiheuttava idiosynkrasia yksilön tai ryhmän käyttäytymiselle ominainen erikoispiirre, erikoislaatu, omituisuus voimakas vastenmielisyys tai yliherkkyys esim. jotain ainetta kohtaan idiot savant idiosav vajaamielinen henkilö, joka on huippulahjakas jollakin erityisalueella, esimerkiksi ilmiömäinen päässälaskija Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti osaava idiootti.idiotia typeryys, ääliömäisyys syvä vajaamielisyys vrt. idiootti idiotismi idiotia idoli ihailtu ja palvottu ihminen jumalankuva idylli ihanteellinen, tunnelmallinen, viehättävä, rauhallinen tila t. paikka sellaista esittävä maalaus luonnonidylliä kuvaava sävellys t. runo idyllinen idyllin kaltainen, ihanteellinen iglu eskimoiden lumimaja ignorantti inorantti t. ignorantti tietämätön, sivistymätön ignoroida inoroida t. ignoroida jättää huomiotta, sivuuttaa iibis eräitä haikaralintuja Mm. muinaisten egyptiläisten palvoma pyhä iibis.iiris silmän värikalvo kurjenmiekka eräs kasvisuku sateenkaari Silmän värikalvo sisältää yksilöllisen kuvioinnin, ja siksi sitä voidaan käyttää biometrisessä tunnistuksessa. Kasveista puhuttaessa iiris ja kurjenmiekka tarkoittavat samaa, mutta iiris-sanaa käytetään yleensä leikkokukista ja koristekurjenmiekkojen yleisnimityksenä. Sanan tavallinen kirjoitusasu iris, mutta normien mukainen asu on pitkävokaalinen paitsi tieteellisessä nimessä Iris ja muissa sitaattilainoiksi tulkittavissa yhteyksissä.ikebana japanilainen kukkienasettelutaito ikoni ortodokseilla pyhä kuva datatekniikassa kuvake semiotiikassa merkki, joka kuvaa kohdettaan yhdennäköisyydellä luonteenomainen ilmentymä, symboli Semiotiikan ikoni-käsite kattaa esimerkiksi kuvakkeen eli pienen kuvasymbolin, joka esittää tietokonetta ja toimii tietokoneen kuvaruudulla käyttäjän omaa tietokonetta edustavana symbolina. Kaikki kuvakkeet eivät kuitenkaan ole ikoneja yhdennäköisyysmielessä, vaan ne voivat olla myös sovinnaisia merkkejä, esimerkiksi tietokoneohjelman tunnuskuvia. Tästä huolimatta kuvakkeita kutsutaan englannin kielessä nimellä icon, ja tämän vaikutuksesta suomessakin on jonkin verran käytetty ikoni-sanaa kuvakkeen merkityksessä.ikono- kuva- ikoni- ikonografia kuvataiteen teosten alkuperän, kehityksen ja merkityksen tutkimus ikonografinen ikonografiaan kuuluva ikonoklasti kuvainraastaja Alkujaan kristinuskon piirissä vallinnut suuntaus, joka vastusti kuvien käyttöä kuvainpalvontana ja tämän takia jopa rikkoi kuvia. Myöhemmin yleisemmin ja kuvaannollisemminkin. ikonostaasi seinä, jolla on pyhiä kuvia ikoneja ja joka erottaa alttarin muista tiloista ortodoksisessa kirkossa ikosaedri säännöllinen kaksikymmentahokas iktyo- kala- iktyologia kalatiede Sukulaissanoista ks. logia.iktyonomi kalatalouden alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut henkilö iktyoosi suomutauti Perinnöllinen ihosairaus, jossa iho hilseilee ja suomuilee.illatiivi eräs suomen kielen sijamuoto esim. sanan talo illatiivi on taloon Illatiivin pääte vaihtelee esim. kirjakirjaankirjoihin, veneveneeseenveneisiin, maamaahanmaihin mutta on tavallisimmin loppuvokaalin pidentymä ja -n. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi sisätulento.illegaalinen laiton, lainvastainen illitteraatti lukutaidoton luku- ja kirjoitustaidoton oppimaton, tietämätön illuminaatio valaistuminen, sisäinen ymmärrys yliaistillisesta tekstien yms. koristelu väritetyin alkukirjaimin juhlavalaistus illusorinen kuviteltu, näennäinen, harha- illustraatio kuva, kuvitus, valaiseva esimerkki illuusio todellisuuden tuntuinen kokemus tai käsitys, joka ei vastaa todellisuutta Etenkin taideteoksen synnyttämästä vaikutelmasta. Vanhemmassa kielessä muodossa illusioni.imaami islamilainen rukousten johtaja ja yhteisön hengellinen neuvonantaja Sunnalaisuudessa vain rukousten johtaja iialaisuudessa yhteisön hengellinen johtaja, jolla on myös maallista valtaa. image imid maine, hahmo, henkilö- t. yrityskuva Tavallisemmin imago.imaginaari- imaginaarinen imaginaariluku- imaginaariluku luku, joka on kahden reaaliluvun pari siten, että tällaisille pareille on määritelty eräät matemaattiset operaatiot Imaginaariluku siis koostuu kahdesta komponentista niitä sanotaan reaaliosaksi ja imaginaariosaksi.imaginaarinen kuvitteellinen, kuviteltu matematiikassa imaginaarilukuihin t. niiden toiseen komponenttiin liittyvä Myös asussa imaginäärinen ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen.imago maine, hahmo, henkilö- tai yrityskuva täysimuotoinen hyönteinen psykoanalyysissä syvyyspersoonassa säilynyt psyykkinen kuva itsestä t. rakastetusta imbesilli eräs haukkumasana keskivaikeasti vajaamielinen, vähämielinen imitaatio jäljittely, matkiminen imitaattori jäljittelijä, ihmisten puheen, eleiden yms. matkija imitoida jäljitellä, matkia immanenssi läsnäolo varsinkin Jumalan immanentti läsnäoleva varsinkin Jumala Myös immanenttinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista immateriaalinen aineeton, ei-aineellinen Eräitä oikeuksia kuten tekijänoikeutta ja patenttioikeutta kutsutaan immateriaalisiksi, koska niitä on pidetty omistusoikeuteen verrattavina siten, että omistuksen kohde ei ole aineellinen vaan esimerkiksi sävellys tai keksintö. Ks. Yleistietoa immateriaalioikeudesta.immersiivinen uppouttava Yleensä kuvaannollisesti taideteoksesta, teknisestä järjestelmästä tms., joka uppouttaa ihmisen kuvitteelliseen todellisuuteen, saa hänet kokemaan olevansa sisällä siinä.immersio upotus, uppoaminen, peittyminen Erityisesti taivaankappaleen joutuminen toisen peittoon mikroskoopin erotuskyvyn parantaminen panemalla esineen ja objektiivin väliin nestettä, immersioöljyä.immigrantti maahan muuttanut, maahanmuuttaja Vertaa sanaan emigrantti.imminentti uhkaava immobilisaatio liikkumattomaksi tekeminen immobilisoida tehdä liikkumattomaksi immoraalinen moraalin vastainen, epämoraalinen Vrt. amoraalinen.immunisoida tehdä immuuniksi immuniteetti elimistön vastustuskyky, immuunisuus koskemattomuus, loukkaamattomuus immuno- immuniteetti-, immuunisuus-, immuunijärjestelmää koskeva immunosuppressiivinen elimistön immuniteettijärjestelmän toimintaa heikentävä Immunosuppressiivisia aineita käytetään lääkkeinä elinsiirtojen yhteydessä, jotta elimistö ei torjuisi siirrettä. immuuni vastustuskykyinen etenkin taudinaiheuttajia vastaan Etenkin elimistön kyvystä puolustautua bakteereja, viruksia ym. vastaan mutta myös henkisestä vastustuskyvystä ajatuksia vastaan.immuunikato aids impaktio lääketieteessä kiilautuminen impedanssi vaihtovirran kokonaisvastus, näennäisvastus impedimentti joutomaa imperaattori imperaattori t. impperaattori sotajoukkojen ylipäällikkö lähinnä muinaisessa Roomassa joskus keisari, hallitsija imperatiivi imperatiivi t. impperatiivi verbin käskytapa, esim. tule tai tulkaa käsky, velvoite Käytännössä vain pieni osa imperatiivimuodoista on varsinaisesti käskeviä tavallisemmin ne ilmaisevat eriasteisia pyyntöjä ja toivomuksia. Kategorinen imperatiivi tarkoittaa Kantin filosofiassa ihmistä koskevaa ehdotonta moraalista velvoitetta. Teknologinen imperatiivi tarkoittaa, arvostelevassa mielessä, sellaista käsitystä, jonka mukaan se, mikä voidaan teknisesti tehdä, pitää tehdä.imperatiivinen imperatiivinen t. impperatiivinen käskevä, määräävä imperatiivimuotoinen imperfekti imperfekti t. impperfekti eräitä verbien menneen ajan muotoja Suomen kielioppeihin imperfekti on vakiintunut menneen ajan tavallisen muodon esim. olin, meni nimitykseksi. Nimitys on huono ja preteriti olisi parempi, sillä muiden kielten kuvauksissa imperfekti tarkoittaa erityistä menneen ajan muotoa, joka esittää jonkinlaista päättymätöntä tekemistä tai tekemistä, jonka päättymistä ei ajatella vastakohtana perfektille.imperialismi imperialismi t. impperialismi suurvallan pyrkimys laajan valtapiirin muodostamiseen ja säilyttämiseen Historiassa erityisesti siirtomaavallan rakentaminen. Sukulaissanoista ks. ismi.imperiumi imperiumi t. impperiumi t. imppeeriumi valtakunta, alueeltaan laaja suurvalta, suurvallan valtapiiri implantaatio implantinimplantti istuttaminen hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen kohtuun implantaatti kudokseen asetettu lääkevalmiste, josta lääkeainetta vapautuu elimistöön hitaasti implantti implantti istute, kudokseen asetettu vieras esine tai aine tai toisesta paikasta siirretty kudos Myös implantaatti.implementaatio toteutus, implementointi implementoida toteuttaa Esimerkiksi toteuttaa jokin tekninen periaateratkaisu käytännössä laitteella tai järjestelmällä. Sanaan liittyy usein se ajatus, että saman periaatteen tai muun abstraktin ratkaisun toteutukset voivat olla erilaisiaimplikaatio hiljainen olettamus t. looginen seuraussuhde, implikointi implikoida ilmaista julki lausumatta, olettaa ymmärretyksi antaa peruste loogisesti päätellä jotain Logiikassa A implikoi Bn sisältää sen, että Asta loogisesti seuraa B. Myös implisoida ks. K vai simplisiittinen johonkin sisältyvä, siitä pääteltävissä oleva, julkilausumaton Vastakohta eksplisiittinen.implisoida implikoida imponoida tehdä vaikutus Myös imponeerata joka on nykyisin yleensä sävyltään leikillinen.impotenssi kyvyttömyys erit. miehen kykenemättömyys yhdyntään impotentti kykenemätön erit. yhdyntään kykenemätön mies impregnoida imeyttää, kyllästää nesteellä Etenkin tekstiilin kyllästämisestä vettä, likaa, hometta ym. hylkiväksi imeyttämällä siihen sopivia nesteitä sekä hiilidioksidin lisäämisestä nesteeseen painetta käyttämällä.impressaario teatterikiertueen, taiteilijan tms. talousasioiden järjestelijä Muotoa impressaario ei nykyisin juuri käytetä.impressio vaikutelma impressionismi taidesuunta, joka pyrkii ilmaisemaan hetkellisiä vaikutelmia Sukulaissanoista ks. ismi.improbatur improbaattur t. improbatur suorituksen hylkäävä arvostelu eräissä arvosteluasteikoissa, hylätään Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein i.impromptu improvisaation luonteinen pianosävellys improvisaatio improvisointi t. improvisoitu esitys, tuote tms. improvisoida esittää tai tuottaa valmistelematta, esim. äkillisen tarpeen ilmaannuttua impulsiivinen mielijohteen mukaan toimiva impulssi alkusysäys mielijohde fysiikassa liikemäärä, nopeuden ja massan tulo mmiddotv imputaatio tilastollisissa tutkimuksissa paikkaus, puuttuvan tiedon korvaaminen esim. keskiarvolla teologiassa hyväksilukeminen, vanhurskauttaminen jonkun syyksi tai ansioksi lukeminen imputoida suorittaa imputaatio in suosiossa, muodissa etuliitteenä sisään- t. ei- Itsenäisenä sanana in on laina englannista. Etuliitteenä se esiintyy monissa sivistyssanoissa hyvinkin erilaisissa merkityksissä, jotka ovat osittain aivan eri alkuperään.in casu i kaasu t. in kaasuu tapauksittain, kussakin tapauksessa erikseen Periaatteessa sitaattilaina latinasta.in corpore i korpore t. in korpore kokonaisuudessaan, kaikki yhdistyksen tms. jäsenet in medias res in mediaas rees suoraan asiaan, itse asiaan mennen, kiertelemättä, ilman esipuheita Sitaattilaina latinasta.in memoriam in memoriam t. in memoriam t. in memriam muistoksi, muistolle muistoa kunnioittaen Sitaattilaina latinasta. Usein ilmaisua edeltää tai seuraa sen henkilön, tapahtuman t. organisaation nimi, jonka muistamisesta on kyse latinan kieli vaatisi tällöin genetiiviä, mutta yleensä käytetään perusmuotoa.in spe in spee t. iin spee toivossa Käytetään leikillisesti tai sellaisen aseman, arvonimen tms. jäljessä, jota jonkun ajatellaan tavoittelevan.in situ in situ t. iin situu omalla paikallaan, jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva Esimerkiksi eliölajin in situ -suojelu on sen säilyttämistä alkuperäisessä ympäristössään. Vrt. ex situ. in toto in toto t. in totoo kokonaisuudessaan, täysin in vitro in vitro t. in vitroo elävän olennon ulkopuolella, esim. koeputkessa, tehtävä koe tms. Sananmukaisesti lasissa, joka viittaa lasiseen koeputkeen tai -pulloon. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. in vivo.in vivo in viivo t. in viivoo elävässä olennossa t. solussa tehtävä koe tms. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. in vitro.inauguroida in-auguroida asettaa virkaan vihkiä käyttöön incognito iknito t. ikgnitoo inkognito indefiniittinen epämääräinen, määräämätön indeksi suhdeluku luettelo, hakemisto osoitin, ilmaisin symboliin liitetty lisämerkki paikan taulukossa osoittava luku t. muu suure Yhteistä merkityksille on, että indeksi osoittaa jotain, viittaa johonkin. Yleiskielessä pelkkä indeksi tarkoitti aiemmin usein elinkustannusindeksiä, joka kuvastaa hintatason muutoksia sana voi tarkoittaa muitakin vastaavia suhdelukuja.indeksoida varustaa indeksillä viedä indeksiin indeterminismi käsitys, jonka mukaan on olemassa luonnonlaeista riippumattomia tapahtumia Sukulaissanoista ks. ismi.indie indie t. indi riippumaton, itsenäinen, riippumattoman pientuottajan tuottama Mm. elokuvista ja musiikkiäänitteistä. Yleensä yhdyssanoissa, esim. indie-sarjakuva. Lyhentymä englannin sanasta independent riippumaton. indifferenssi indifferenttisyys indifferentti yhdentekevä välinpitämätön kemiassa reagoimaton fysiikassa sellainen tasapainotila, jonka ympärillä on muita tasapainotiloja indigo eräitä trooppisia kasveja syvänsininen väriaine Indigoväriä valmistettiin aluksi indigokasveista. Indigo on spektrissä sinisen ja violetin välissä.indiisi indisio indikaatio ilmaus, osoitus jostakin taudin oireet etenkin aiheena jonkin lääkkeen käyttämiseen, hoidonaiheet indikaattori ilmaisin, jonkin asiantilan osoitin indikatiivi verbin eräs tapaluokka, tositapa Esittää tekemisen, tapahtumisen tai olemisen todellisena, esim. esitän, esitit.indikatiivinen osoittava, ilmaiseva indikatiivimuotoinen indikoida osoittaa, ilmaista Vrt. indisoida. indisio aihetodiste Oikeudenkäynnissä epäsuora todiste syyllisyydestä esim. kellään muulla kuin syytetyllä ei ollut tilaisuutta tehdä rikos tai yleisemmin seikka, joka epäsuorasti osoittaa jonkin oikeudellisesti merkitsevän asian. Myös indiisi.indisoida tehdä aiheelliseksi, olla aiheena indikoida Alkujaan indikoida-sanan rinnakkaisasu, mutta sllinen muoto on ainakin erään tulkinnan mukaan eriytynyt toiseen merkitykseen etenkin lääketieteessä sillä tarkoitetaan, että jotkin oireet tekevät aiheellisiksi jonkin hoidon eli osoittavat eli indikoivat hoidon aiheellisuuden.indispositiivinen pakottava, ei-dispositiivinen individi yksilö individuaalinen yksilöllinen individualismi yksilöllisyyttä korostava oppi t. asenne Sanaan voi liittyä sekä hyvin myönteisiä arvostuksia että moittivaa sävyä yhteisöön torjuvasti suhtautuva yksilökeskeisyys, sooloilu ja jopa itsekkyys. Sukulaissanoista ks. ismi.indo- Intiaan liittyvä, Intia-, intialais- Usein koko Intian niemimaahan Etu-Intiaan viitaten.indoeurooppalainen erääseen laajaan kielikuntaan kuuluva Indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluvat useimmat Euroopan kielet, joista monet ovat siirtomaa-ajalla levinneet laajalle muihin maanosiin, ja monet kielet Intiassa. Sanaa käytetään myös viittaamaan kyseisiä kieliä puhuviin kansoihin. Harvinaisempi nimitys indogermaaninen.indogermaaninen indoeurooppalainen indogermanisti indoeurooppalaisten kielten tutkija indoiranilainen erään kieliryhmän nimitys Indoiranilaisia kieliä puhutaan Intian niemimaalla ja Iranissa. Ne kuuluvat indoeurooppalaisiin kieliin.indoktrinaatio indoktrinointi indoktrinoida ujuttaa, iskostaa mieleen induktanssi sähköopissa induktion aiheuttaman magneettikentän magneettivuon muutoksen suhde sähkövirran voimakkuuden muutokseen Yksikkö SI-järjestelmässä henry.induktiivinen yksityisestä yleiseen päättelevä muunlaiseen induktioon perustuva t. liittyvä induktio yleisen päätelmän johtaminen yksittäistapauksista sähkövirran syntyminen muuttuvan magneettikentän vaikutuksesta eräs matemaattinen päättelymenetelmä vaikutus, joka saa alkion kudokset erilaistumaan Filosofiassa induktio tarkoittaa mm. yleisen säännön päättelemistä suuresta määrästä yksittäisiä havaintoja vrt. deduktio. Fysiikassa puhutaan sähkömagneettisesta induktiosta. Matemaattinen induktio on päättely, jossa osoitetaan, että luvulla 0 tai 1 on jokin ominaisuus, ja sitten, että jos millä tahansa kokonaisluvulla n on kyseinen ominaisuus, niin myös luvulla n on se lukuja koskevista säännöistä seuraa, että tällöin kaikilla kokonaisluvuilla 0sta tai 1stä alkaen on kyseinen ominaisuus tätä sanotaan joskus täydelliseksi induktioksi. Biologiassa induktio tarkoittaa alkionkehityksessä kudosten vaikutusta toisiinsa tai aineen vaikutusta kudokseen siten, että erilaistumaton kudos alkaa erilaistua määräsuuntaan.induktori laite, joka synnyttää sähkövirran induktiolla kudos tai aine, joka aiheuttaa alkionkehityksessä induktion indulgenssi ane katolisessa kirkossa anteeksiantavaisuus indusoida aiheuttaa sähkömagneettinen induktio industrialismi teollistuminen ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset ilmiöt inertia hitaus, jatkavuus, vitkaisuus Varsinkin fysiikan terminä, tarkoittamassa sitä massan ominaisuutta, että se pyrkii säilyttämään liiketilansa paikallaanolon tai suoraviivaisen liikkeen.inertti kemiallisesti tehoton, reagoimaton inessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -ssa- tai -ssä-loppuinen Esim. talossa. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi sisäolento.infantiili lapsellinen, lapsuusikään kuuluva lapsenomainen, kehittymätön Aiemmin myös infantiilinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistainfantilismi infantiilisuus kehityshäiriö, jossa ihminen jää ruumiillisilta tai henkisiltä ominaisuuksiltaan lapsen tasolle infarkti sepelvaltimotuloksen aiheuttama paikallinen kudoskuolio etenkin sydämessä sellaisen aiheuttava verenkiertohäiriö Yleiskielessä infarkti tarkoittaa yleensä nimenomaan sydäninfarktia.infektio tartunta, taudinaiheuttajien pääsy elimistöön, aineeseen tms. infektoida tartuttaa, aiheuttaa infektio inferenssi päätelmä infernaalinen kammottava, helvetillinen inferno helvetti t. helvetinkaltainen tila infiniittinen nominaalimuotoinen verbi rajoittamaton infinitesimaalinen äärettömän pieni infinitiivi verbin nominaalimuoto, jota käytetään substantiivin tavoin Useissa kielissä verbillä on vain yksi infinitiivi, mutta suomessa niitä on useita, mm. tehdä, tehdessä, tehden, ja osalla niistä on substantiivista taivutustakin.inflaatio rahan arvon lasku arvon aleneminen Ilmenee tuotteiden keskimääräisen hintatason nousuna. Vrt. deflaatio. Usein kuvaannollisesti ja väljähtyneesti käytettynä, esim. sana se-ja-se on kokenut inflaation menettänyt merkitystään, tullut laajan käytön takia sisällyksettömäksi.inflatorinen inflaatiota aiheuttava inflaatiota merkitsevä, inflaatio- influenssa eräs usein epidemiana esiintyvä, hengitysteiden kautta leviävä virustautiryhmä Usein influenssaksi kutsutaan flunssaa, mutta lääketieteessä nämä pyritään pitämään erillään. Influenssan aiheuttajia tunnetaan muutamia viruksia, ja influenssa on etenkin vanhoille ja huonokuntoisille vaarallinen ja on aiheuttanut suurta kuolleisuutta. Flunssan aiheuttajia on useita, ja flunssa, nuhakuume, on useimmiten vaaraton, vaikkakin ikävä.influenssi sähkövarauksen siirtyminen magneettisuuden syntyminen magneettikentän vaikutuksesta vaikutus info arkikielessä ja kylteissä yms. informaatio informaatiopiste infokratia tiedotusvälineiden valta, julkisen sanan valta Pääministeri Kalevi Sorsan v. 1984 käyttöön ottama sana, johon liittyy ainakin jonkinasteinen arvosteleva sävy.informaali epämuodollinen, vapaamuotoinen, ei-formaali Myös informaalinen, mutta tavallisesti sanaa käytetään ilman -nen-loppua ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista.informaatikko tietopalvelua työkseen hoitava henkilö informaatio data tieto tiedotus, tiedottaminen järjestelmän järjestyneisyys Aiemmin informaatio tai lyhentyneenä, arkikielisenä info tarkoitti etupäässä tietoa tai tiedon esitystä, etenkin käytännöllistä, teknistä tietoa. Nykyisin se hyvin usein esiintyy samassa merkityksessä kuin data. Informaatioteoriassa sillä tarkoitetaan erottelua, joka vähentää epäjärjestystä eli entropiaa.informaatiotekniikka datatekniikka informaatioteknologia datatekniikka informatiikka oppi informaation käsittelystä tietopalvelu datatekniikka Sanan merkitys vaihtelee, mutta siinä painottuu yleensä tietosisältö, informaatio, enemmän kuin tekninen datan käsittely.informatiivinen tietopitoinen, hyvin tiedottava vain tietoa antava, ei normatiivinen informoida tiedottaa, antaa tieto Tätä sanaa käytettäessä ilmaistaan tiedon saaja partitiivilla, esim. informoida johtajaa tilauksesta antaa johtajalle tieto t. tietoja tilauksesta.infotainment infoteinment tietoa antava viihde, viihteellisesti esitetty informaatio Viihteen ja tiedotuksen yhdistelmä. Muodostettu sanoista information tieto, informaatio ja entertainment viihde. Vrt. edutainment.infra arkikielessä infrastruktuuri yhdyssanan alkuosana ala-, ali-, perusta- infrapunainen sähkömagneettisen säteilyn se alue, joka on lähinnä näkyvän valon alapuolella taajuudeltaan infrastruktuuri perusrakenne, esim. taloudellisen toiminnan perusedellytykset kuten tiestö ja rahajärjestelmä infuusio nesteen antaminen letkulla suoraan suoneen ingressi iressi kirjoituksen tai puheen aloituskappale, usein korostetusti esitetty inhalaatio sisäänhengitys, inhaloiminen inhalaattori lääkehöyryn tms. hengittämisen apuväline, lääkesumutin inhaloida hengittää sisään, vetää henkeen Varsinkin vesihöyryn, lääkehöyryn, hapen tms. vetämisestä keuhkoihin lääkinnällisessä tarkoituksessa.inherentti olennaisesti johonkin kuuluva, jonkin olemukseen sisältyvä, ominais- inhibiittori kemiallista reaktiota estävä hidastava aine inhibitio estäminen initiaali alkukirjain, sanan, lauseen tai muun rakenteen ensimmäinen kirjain initiaatio riitti, jolla yksilö asetetaan uuteen asemaan yhteisössä sen vaatima suoritus initiatiivi aloite injektio ruiske injektoida lääketieteessä ym. antaa ruiske tekniikassa ruiskuttaa ainetta rakenteen sisään injisoida injektoida Myös muodossa injisioida.inka erääseen nykyisen Perun alueella eläneeseen intiaanikansaan kuuluva sen hallitsija inkarnaatio ruumiillistuma ruumiillistuminen, lihaksi tuleminen Varsinkin jumalallisten olentojen syntymisestä ihmiseksi mutta myös kuvaannollisesti asioiden tai ideoiden konkretisoitumisesta.inkarnoitua ruumiillistua, saada inkarnaatio henkilöityä, ilmetä jossakussa inkivääri eräs trooppinen ruohokasvi sen juurakko t. siitä valmistettu mauste inklusiivinen sisältyvä t. sisällyttävä vrt. inkluusio inkluusio mukaan ottaminen, sisällyttäminen johonkin sisältyminen Matematiikassa yms. inkluusio tarkoittaa esimerkiksi joukon sisältymistä toiseen. Koulutuksessa inkluusio tarkoittaa kaikkien yhteistä koulua, vastakohtana järjestelyille, joissa on tarpeettomasti erilliskouluja esim. vammaisille.inkognito iknito t. ikonito tuntemattomana, nimettömänä t. peitenimellä Varsinkin julkisuuden henkilön esiintymisestä siten, että hän haluaa, ettei häntä tunnisteta. Myös incognito joka voidaan tulkita sitaattilainaksi latinasta, tuntemattomana.inkongruenssi ikoruenssi mukautumattomuus, kongruenssin puute inkongruentti ikoruentti mukautumaton, epäkongruentti inkontinenssi pidätyskyvyttömyys Varsinkin kyvyttömyys täysin hallita virtsaamista, virtsankarkailu.inkorporoida yhdistää, liittää yhteen inkorrekti i-korrekti virheellinen, väärä tahditon, epähieno Vastakohta korrekti.inkrementaalinen lisäyksittäinen, pienien lisäysten kautta tapahtuva inkrementoida lisätä, kasvattaa esim. laskuria inkrementti lisäyksen kasvun määrä inkubaatio tasalämmössä pitäminen taudin itämisvaihe pyhässä paikassa nukkuminen neuvon saamisen tai parantumisen takia inkubaattori lämpökaappi keskosten hoitoon käytetty laite, keskoskehto inkuboida pitää lämpökaapissa inkvisiittori inkvisition jäsen inkvisitio katolisen kirkon järjestelmä vääräoppisten etsimiseksi ja rankaisemiseksi Usein inkvisitio kuvataan kidutuksen tai mielipidevainon välineeksi, ja erilaisia järjestelmiä, jotka koetaan sellaista harjoittaviksi, saatetaan kutsua inkvisitioksi. Joskus inkvisitio tarkoittaa vain kuulusteluksi tai tiukkaamiseksi koettua käytöstä.inno- innovaatio- innovaatio keksintö, uusi menetelmä varsinkin taloudellisesti hyödyllinen innovatiivinen kekseliäs, innovaatioita tuottava innovoida keksiä innovaatioita input syöte, lähtötiedot ehdotukset, ideat insatsi laulu- tai soitinäänen alkusävel, aloke insentiivi kannuste, yllyke, kiihoke, motiivi insertio lihaksen kiinnityskohta sisään asettaminen insertoida asettaa sisään t. väliin insertti jonkin sisään asetettava t. asetettu esine t. aine t. esitys Esineistä puhuttaesa insertti voi olla esimerkiksi valumuottiin ennen valua pantu esine, joka siis näin valetaan toisen esineen sisään. TV-toiminnassa lyhyehkö ohjelma, joka on osa makasiiniohjelmaa, tai mainostarkoituksessa esitetty näyte tulevasta ohjelmasta tai elokuvasta. Elokuvassa lähikuva jostakin yksityiskohdasta. Lehdessä ilmoitusliite.insesti lapsen seksuaalinen riisto lähisukulaisten välinen sukupuolisuhde, sukurutsa Alkujaan, ja edelleen mm. antropologiassa, sana tarkoittaa hyvin läheisten sukulaisten, kuten sisarusten, välistä avioliittoa tai muuta sukupuolisuhdetta, etenkin tarkasteltaessa tapoja ja sääntöjä, jotka kieltävät sellaisen insestitabu. Nyttemmin sanaa insesti on ruvettu käyttämään omiin lapsiin tai esim. lapsenlapsiin kohdistetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.insidenssi yhteensattuma tapahtuma sairastavuus Lääketieteessä insidenssi tarkoittaa uusien sairastapausten suhteellista määrää väestössä jonakin ajanjaksona, yleensä sairastapauksina 100 000 henkeä kohti vuodessa.insinööri tekniikan alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut tekniikan ammattilainen t. sellaiseksi ajateltu Usein sanaan liittyy määrite, joka täsmentää, millaisessa oppilaitoksessa suoritetusta tutkinnosta on kyse, esim. diplomi-insinööri. Sellaisten määritteiden käytössä saattaa asianomainen itse olla tarkkana. Yleiskielessä insinööreiksi saatetaan kutsua, usein arvostelevassa sävyssä, teknisesti ajatteleviksi koettuja ihmisiä.insolvenssi maksukyvyttömyys insomnia unettomuus Nukahtamisvaikeus, katkonainen nukkuminen tai heräily.inspehtori tarkastaja, hoitaja ylioppilaskunnan valvoja inspektio tarkastus inspiraatio innoitus, innostus etenkin tieteelliseen t. taiteelliseen työhön sisäänhengitys Teologiassa inspiraatioksi kutsutaan Pyhän Hengen suoraa vaikutusta Raamatun kirjoittajien työhön ajatus tämän inspiraation henkeytyksen luonteesta vaihtelee.inspiroida innoittaa, antaa inspiraatio installaatio laitteisto, järjestelmä taiteellinen rakennelma installointi installoida asentaa, saattaa käytettäväksi asettaa virkaan Sanaa käytetään sekä laitteiden että varsinkin tietokoneohjelmien asentamisesta.instanssi viranomainen t. vastaava, oikeus- tai hallintoaste instant pika- Määriteosana yhdyssanoissa, esim. instant-kahvi pikakahvi käytännössä jauhemainen kahvivalmiste, joka kuumaan veteen sekoitettuna tuottaa kasvia myös näin valmistetusta kahvista.institutionaalinen laitosmainen, laitostunut, laitokseksi muodostettu institutionalisoida muodostaa instituutioksi, järjestää pysyväksi instituutio laitos, hallinnollinen tms. järjestelmä t. yksikkö instituutti tutkimuslaitos t. vastaava ylempi oppilaitos instruktiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee tapaa, olosuhdetta ym., esim. käsin Nykyisin enimmäkseen monikkomuotoisena ja melko harvinaisena, paitsi vakiintuneissa, adverbinomaisissa ilmaisuissa. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi keinonto. Merkitys kuvataan usein välinettä kuvaavaksi, mitä myös nimitykset heijastavat, mutta tyypillisemmin instruktiivi ilmaisee tekemisen tapaa tai tyyliä taikka tekemisessä mukana olevaa asiaa ks. ISK1263. Vrt. instrumentaali.instruktiivinen opettavainen, valaiseva toimintaohjeita antava ohjaileva tyylilaji instruktio toimintaohje esim. koehenkilölle tai opiskelijalle ohje, neuvo määräys instruktionismi eräs oppimisteoria, korostaa mm. instruktioiden merkitystä instrumentaali eräiden kielten, mm. venäjän, sijamuoto, joka ilmaisee mm. välinettä t. keinoa Yhdyssanojen alkuosana myös instrumentaalinen. Vrt. instruktiivi.instrumentaalinen soittimellinen, soittimia käyttävä musiikki välinettä t. keinoa osoittava instrumentoida tekniikassa varustaa välineistöllä, asentaa laitteita, kojeistaa musiikissa soitintaa instrumentti väline koje, kone erityisesti soitin insuliini haiman erittämä hormoni, joka on tarpeen sokeriaineenvaihdunnalle Sokeritauti diabetes johtuu siitä, että haima ei tuota tarpeeksi insuliinia, ja siksi insuliinia annetaan lääkkeeksi siihen.integraali matematiikassa eräs funktioon liittyvä suure Integraalin käsitteeseen voidaan päätyä mm. siten, että funktion arvoalue jaetaan pieniin osiin ja funktion keskimääräinen arvo kussakin osassa kerrotaan osan leveydellä t. pinta-alalla ja tulokset lasketaan yhteen integraali voidaan määritellä sellaisten summien raja-arvoksi, kun osien kokoa rajattomasti pienennetään.integraatio yhdentyminen t. yhdentäminen etenkin taloudellinen, integroituminen t. integroiminen integraattori yhdentämistä integrointia tekevä ihminen, laite tai organisaatio aiemmin laite, jolla voidaan määrittää funktion integraali integriteetti valtion alueen t. ihmisen persoonan koskemattomuus, eheys, loukkaamattomuus integroida yhdentää, muodostaa yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi laskea integraali Sanaa ja etenkin sen passiivijohdosta integroitua käytetään laajasti kansainvälisen talouden alalla, kuvaamaan etenkin pyrkimystä muodostaa yhtenäisiä, valtioiden rajat ylittäviä talousalueita. Sanaa käytetään myös yleensä toiminnallisesta yhdentämisestä tai yhdistämisestä. Sosiaalinen integraatio tarkoittaa ihmisten liittymistä tai liittämistä osaksi yhteiskuntaa, sosiaalisiin suhteisiin, muiden joukkoon, vastakohtana eristymiselle. Tekniikassa integroitu piiri tarkoittaa monimutkaista elektroniikkapiiriä, mikropiiriä, joka yhtenä kiinteänä kokonaisuutena hyvin pienessä tilassa, sirulla chip. Yleisesti integrointi tarkoittaa tekniikassa toimintojen, tietoaineistojen, palvelujen ym. liittämistä yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Sanan integroitu vastineena tällaisessa yhteydessä käytetään joskus sanaa yhdysrakenteinen. Matematiikassa funktion integrointi tarkoittaa sen integraalin laskemista.intellekti äly, ymmärrys, ajattelukyky intellektuaalinen älyllinen intellektuelli älymystöön kuuluva ihminen intelligenssi älykkyys, hyvä ymmärrys älymystö intelligentsija älymystö, oppineisto ent. Neuvostoliitossa intelligentti älykäs intendentti tieteellisen tai taiteellisen laitoksen vastuullinen hoitaja intendentuuri sotilashallinnon osa, joka huolehtii joukkojen talousasioista, muonituksesta ja vaatetuksesta intensiivinen voimakas, määrätietoinen voimaperäinen Viimeksi mainitun merkityksen osalta vrt. sanaan ekstensiivinen.intensio sisäinen voima logiikassa käsitteen olennaiset piirteet sanan tai muun ilmaisun kaikkia tarkoitteita kuvaavat piirteet intensionaalinen intensiota koskeva t. korostava intensiteetti voimakkuus, teho fysiikassa erit. säteilyn tai aaltoliikkeen teho pinta-alaa kohti intentio tarkoitus, pyrkimys, tavoite tavoitteellisuus intentionaalinen tarkoituksellinen, tavoiteellinen inter- väli- keskinäis- interaktiivinen inter-aktiivinen vuorovaikutteinen, interaktioon perustuva interaktio inter-aktio vuorovaikutus, esim. ihmisen ja tietokoneen välinen interferenssi aaltoliikkeiden yhdistyminen, yhteisvaikutus kielten vaikutus toisiinsa interiööri sisusta, sisustuksen kokonaisuus, sisätilat ympäristönä sisäkuva interjektio huudahdussana, esim. hei tai ah interleukiini eräitä hormonien tapaisia aineita, joita mm. käytetään syövän hoitoon intermezzo intermetso välisoitto välinäytös internaalinen sisäinen internaatti sisäoppilaitos internationaali historiassa sosialistisen työväenliikkeen eräiden kansainvälisten yhteenliittymien nimitys Kirjoitusasussa Internationaali myös laulun nimi Kansainvälinen, Työn orjat - -.internationalismi kansainvälisyysaate Sukulaissanoista ks. ismi.internet eräs maailmanlaajuinen datan lähettämisen järjestelmä, tietoverkko, ja siihen perustuvat ilmiöt Vrt. netti. Teknisesti internet voidaan määritellä sen perustana olevan protokollan, TCPIPn, mukaan. Sana kirjoitetaan usein isolla alkukirjaimella erään täysin teoreettisen kehitelmän mukaan internet ja Internet tarkoittavat eri asioita. Virallisessa taivutuksessa loppu-t ei kahdennu taivutusmuodoissa internetiä käytännössä se kahdentuu internettiä aina puheessa ja usein kirjoituksessakin.internoida pidättää, eristää asumaan erossa muista Etenkin sodan aikana tapahtuvasta vihollismaan kansalaisten muiden kuin sotilaiden pidättämisestä ja sijoittamisesta eristysleiriin.interpersonaalinen yksilöiden välinen Etenkin viestinnästä. Usein nimenomaan kahdenkeskisestä viestinnästä, vaikuttamisesta vastakohtana isommassa ryhmässä tapahtuvalle. Myös muodossa interpersoonallinen.interpolaatio interpolointi interpoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen pisteessä siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse on yhden muuttujan funktion lineaarisesta interpoloinnista, jossa arvo jonkin välin sisällä olevassa pisteessä lasketaan funktion arvoista välin päätepisteissä ikään kuin funktio olisi lineaarinen. Vertaa ekstrapoloida.interpretaatio tulkinta, selitys interrail interreil määräaikainen, edullinen, lähinnä nuorille myyty junalippu kortti, jolla voi matkustaa useimmissa Euroopan maissa sellaisella tehty matka Sana esiintyy myös kirjoitettuna Interrail t. Inter-Rail.interregnum aika, jolloin maassa ei ole yleisesti tunnustettua hallintoa Usein korvattavissa esim. ilmaisulla sekasorto tai hajaannuksen aika. Sana interregnum sisältää ajatuksen tilapäisyydestä hallintojen välinen aika. Sanaa käytetään mm. Saksan alueella 1254 - 1273 vallinneesta tilasta.interrogatiivinen kysyvä, kysymys- intersubjektiivinen subjektien välinen, ihmisten keskeinen Vertaa sanoihin subjektiivinen ja objektiivinen. Yleensä intersubjektiivinen tarkoittaa vastakohtaa ennen muuta puhtaasti yksityiselle, henkilökohtaiselle havainnolle tms., kun ei haluta väittää, että kyse olisi täysin objektiivisestakaan asiasta. intertekstuaalinen tekstienvälinen Esimerkiksi viittaus tekstistä toiseen.intervalli väli, etenkin suoran kahden pisteen välinen osa t. sävelten korkeusero interventio väliintulo, sekaantuminen esim. sotilaallisesti toisen maan sisällissotaan intestinaalinen suolistoa koskeva, suolisto-, sisälmys- intifada intifaada palestiinalaisten taistelu Israelia vastaan tämän miehittämillä alueilla Usein sana käännetään kansannousuksi, kun taas toisen osapuolen mukaan kyse on ainakin osittain terrorista.intiimi yksityisyyteen kuuluva, yksityinen, henkilökohtainen läheinen esim. yhdessäolo Sana viittaa erityisesti sellaisiin asioihin, jotka ihmiset yleensä haluavat pitää poissa julkisuudesta ja joihin liittyy tunteita ja herkkyyttä, muun muassa mutta ei yksinomaan sukupuolielämään.intimiteetti intiimisyys, yksityisyys varsinkin asiana, jota oikeusjärjestelmä suojaa intoleranssi se, ettei siedä jotakin, sietokyvyn puute, sietämättömyys intonaatio sävelkulku etenkin puheessa intra jargonissa intranet yhdyssanojen alkuosana myös sisäinen, sisä- intramuraalinen seinämänsisäinen intranetti internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön sisäiseen käyttöön intransigentti jyrkkä, tinkimätön etenkin politiikassa intransigenssi jyrkkyys, tinkimättömyys intransitiivinen sellainen verbi, jolla ei voi olla objektia relaatio, joka ei ole lainkaan transitiivinen Vertaa sanaan transitiivinen. Intransitiivisia verbejä ovat esimerkiksi iloita ja pudota. Relaatio on intransitiivinen, jos siitä, että A on relaatiossa Bhen ja B on relaatiossa Chen, seuraa, että A ei ole relaatiossa Chen.intratekaalinen suoraan selkäydinnesteeseen ruiskutettava intresantti kiinnostava, mielenkiintoinen Hiukan vanhahtava sana. Myös asussa intressantti.intresentti asianosainen Henkilö, jonka etuja jokin asia koskee. Myös asussa intressentti.intressi etu, etunäkökohdat tavoite kiinnostuksen kohde, harrastus intrigi intrigi t. intriigi juoni, vehkeily intro arkik. johdanto, introduktio introduktio johdanto, intro introspektio itsetutkistelu, oman mielen tutkiminen Myös psykologian menetelmänä, jossa etsitään ihmismielen yleisiä lainalaisuuksia omia mielenliikkeitä erittelemällä.introversio sisäänpäin kääntyminen vastakohta ekstraversio introvertti sisäänpäinsuuntautunut ihminen vastakohta ekstravertti intuitiivinen sisäiseen oivallukseen, intuitioon perustuva t. vetoava Nykyisin sanaa käytetään myös arkisemmin sellaisesta, joka vetoaa ihmisen luonnolliseen, valmiiseen ymmärtämiskykyyn esim. tietokoneohjelman käyttöliittymää saatetaan sanoa intuitiiviseksi, kun tarkoitetaan, että se on käyttäjän helppo hahmottaa ja ymmärtää ilman selityksiäkin.intuitio sisäinen, vaistonvarainen oivallus t. näkemys Yleensä vastakohtana järjestelmälliseen opiskeluun, päättelyyn tai kokeiluun perustuville asioilleinuiitti eskimo Sanaa on ruvettu käyttämään sen takia, että eskimo-sanaa on pidetty hylättävänä, koska se on ulkopuolisten eskimoille antama nimitys. Asia on kuitenkin kiistanalainen, ja osa eskimoistakin on sitä mieltä, että eskimo on parempi nimitys. Myös inuit ja inuitti.invaasio suuren joukon tunkeutuminen, hyökkäys maahan t. alueelle invalidi invalidi t. invaliidi vammainen invaliditeetti vammaisuus invar eräs metalliseos, jota käytetään hienomekaanisissa kojeissa Sisältää 64 % rautaa, 36 % nikkeliä ja pieniä määriä muita aineita.invarianssi, invarianttisuus muuttumattomuus invariantti muuttumaton suure tai asia Etenkin jostakin, joka pysyy muuttumattomana sen ympärillä olevien asioiden muuttuessa.invasiivinen ympäristöönsä tunkeutuva invektiivi loukkaus, herjaus Sanaa on käytetty sekä häväistyskirjoituksta että yksittäisistä loukkaavista sanoista, herjasanoista.inventaario järjestelmällinen, usein määrätyt vaatimukset täyttävä luettelo tavaroista taikka varoista ja veloista Etenkin kaupoissa vuosittain laadittava koko varaston luettelo. Joskus myös lyhemmässä muodossa inventaari.inventio keksintö suppea, usein kontrapunktinen sävellys inventoida tehdä inventaario inversio ylösalaisin t. päinvastoin kääntyminen t. kääntyneisyys Erityisesti kieliopissa sanojen tai lauseiden muuttuminen käänteiseen järjestykseen t. sellainen järjestys musiikissa käännös lääketieteessä nurinkääntyneisyys, normaalille vastakkainen sijainti ilmatieteessä lämpötilan nousu ylöspäin mentäessä sekä ilmakehän kerros, joka estää alemman kerroksen leviämisen ylös biologiassa kromosomin kääntyminen päinvastaiseen asentoon, kääntymä kemiassa ruokosokerin hajoaminen rypäle- ja hedelmäsokerin seokseksi inverttisokeriksi matematiikassa mm. eräs lineaarisen muunnoksen erikoistapaus tai kahden vierekkäisen alkion vaihtaminen keskenään psykologiassa vietin kääntyminen pois luonnollisesta kohteestaan t. kolmiulotteiseksi hahmotetun tasokuvion kääntyminen päinvastaiseksi katsojan mielessä.inverssi matematiikassa käänteisluku, -matriisi tms. invertoida kääntää, tehdä inversio investoida sijoittaa pääomaa t. muita voimavaroja investituura viran tai maaomaisuuden haltijaksi nimittäminen ja keskiajalla siihen liittyvä vallan ulkonaisten tunnusmerkkien antaminen investointi sijoittaminen, investoiminen sijoitus, sijoitettu rahamäärä tms. t. sillä hankitut tuotantohyödykkeet invokaatio esille, paikalle kutsuminen involuutio kääntyminen, paluu aiempaan matematiikassa permutaatio, joka on oma käänteisoperaationsa lääketieteessä palautuminen toimettomuustilaan, etenkin vanhenemisen myötä tapahtuva surkastuminen tai palautuminen toimettomuuteen, kuten munasarjojen toiminnan lakkaaminen vaihdevuosina ioni ioni t. joni sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli Jllinen ääntämys on ruotsin kielen vaikutusta ja edelleen melko tavallinen.ioninen ionimuotoinen, sähköisesti varautunut hiukkanen ioneita sisältävä aine ionisoida ionisoida t. jonisoida tuottaa ioneja, antaa hiukkasille sähkövaraus Ionisoiva säteily tarkoittaa sitä, mitä arkikielessä usein kutsutaan radioaktiiviseksi säteilyksi.ionisoitua muuttua ioneiksi tai ioneita sisältäväksi Sanan ionisoitunut asemesta voidaan usein käyttää sanaa ioninen.ipso facto ipso fakto t. ipsoo faktoo itse asiassa, tosiasiallisesti ironia salaiva Ironiassa sanotaan muuta kuin tarkoitetaan, tyyliin olitpa sinä fiksu, kun asiayhteydestä selviää, että tarkoitus oli sanoa, että toinen toimi tyhmästi. Ironia tulkitaan ja selitetään yleensä salaivaksi, mutta sen tarkoitus voi olla muukin kuin ivailu, varsinkin itseironiassa, ja toisaalta ironiaan sisältyvä ivailu voi olla hyvinkin avointa.ironinen ironiaa sisältävä t. käyttävä, ivallinen t. ivaileva iris iiris iiris irkata sättäillä IRC-ohjelmalla irrationaalinen järjetön, järjenvastainen matematiikassa luku, jota ei voi esittää kahden kokonaisluvun osamääränä vrt. reaaliluku irreaalinen epätodellinen irrelevantti epäolennainen, asiaan kuulumaton t. vaikuttamaton, epärelevantti irreversiibeli palautumaton, peruuttamaton, ei reversiibeli iskemia paikallinen verettömyys t. verenvähyys joka johtuu verenkierron häiriytymisestä Esim. sydänlihaksen verenpuute,iskias lonkkahermon särky islam eräs yksijumalainen uskonto Islam pitää Muhammedia viimeisenä profeettana eli Jumalan Allahin tahdon ilmoittajana. Pääsuuntaukset sunnalaisuus ja iialaisuus. Vanhempi nimitys muhamettilaisuus.islamilainen islamiin tai sen vaikutuspiiriin kuuluva Yleensä vain adjektiivina islamia tunnustavasta ihmisestä käytetään nimitystä muslimi.islamismi islamiin liittyvistä t. siihen vetoavista aatteista ja liikkeistä käytetty, merkitykseltään vaihteleva nimitys Sukulaissanoista ks. ismi.ismi aate, ideologia koulukunta, oppi, teoria jälkiosana myös mm. ilmiö, tauti Itsenäisenä sanana ismi on melko harvinainen ja kevyttä tyyliä. Paljon tavallisempi se on johtimena, jolloin se useimmiten tarkoittaa aatetta esim. sosialismi tai oppisuuntausta tai teoriaa esim. darvinismi mutta myös monenlaisia muita ilmiöitä esim. terrorismi, alkoholismi, anglismi. Vastaava henkilöä tarkoittava johdin on -isti, mutta jos -ismi ei tarkoita aatetta tai oppia, saattaa vastaava -isti-johdos puuttua tai sen merkitys vaihtelee tapauksittain. Esimerkiksi taidesuunnista puhuttaessa -isti tarkoittaa kyseistä suuntaa edustavaa taiteilijaa. Vastaava adjektiivijohdin on -istinen, ja se on ymmärrettävä -ismiin, ei -istiin liittyväksi esimerkiksi anglistinen on anglismin sisältävä, englannin kielelle ominainen tai siitä peräisin oleva, eikä sana anglisti edes ole lainkaan käytössä.iso- sama-, yhtäläis- Luonnollisestikin iso-etuliite voi olla myös tavallinen suomen sana iso, mutta kreikkalaisperäisissä sivistyssanoissa usein esiintyy kreikkalaisperäinen iso-alku, joka merkitsee samanlaisuutta, jopa samuutta.isobaari saman paineen käyrä tai pinta Etenkin meteorologiassa, jossa sanalla tarkoitetaan käyrää, joka koostuu pisteistä, joissa vallitsee sama ilmanpaine.isokroninen samakestoinen, saman ajan kestävä isolaatio eristys, eristäminen t. eristyminen isolaatti eristymä, eristynyt ryhmä tms. Biologiassa ja sosiologiassa isommasta ryhmästä eristynyt ryhmä. Kielitieteessä kieli, jolla ei ole tunnettuja sukukieliä. isolationismi eristäytymispolitiikka Valtion pyrkimys olla puuttumatta maailmanpolitiikan tapahtumiin. Varsinkin Yhdysvaltain historiassa esiintyneistä ilmiöistä. Sukulaissanoista ks. ismi.isoloida eristää, saattaa eristyksiin vrt. isoloiva isoloitua eristyä isoloiva kielitieteessä taivutukseton isomeeri toisen yhdisteen kanssa isomeerinen yhdiste isomeerinen isomeriasuhteessa oleva isomeria kemiassa se, että yhdisteillä on sama atomikoostumus mutta erilaiset ominaisuudet fysiikassa se, että atomiytimet ovat rakenneosiltaan samanlaiset mutta ominaisuuksiltaan erilaiset Isomeria johtuu siitä, että atomit tai niiden osat voivat usein yhdistyä toisiinsa eri tavoilla.isometria samanmittaisuus isometrinen samanmittainen, mittasuhteet säilyttävä vähäliikkeinen, voima- Isometrinen harjoittelu on voimaharjoittelua, joka tehdään vähin lihasliikkein esimerkiksi painoja käyttäen.isotermi lämpökäyrä, niiden pisteiden muodostama käyrä, joissa vallitsee annettu lämpötila isoterminen tasalämpöinen isotoninen osmoottiselta paineeltaan sama kuin toinen liuos Tavallisimmin vertailtavana toisena liuoksena on ihmisen kudosneste käytännössä isotoninen juoma on sellainen, että siinä on suoloja ja sokereita sellainen määrä, että osmoottinen paine on suunnilleen sama kuin ihmisen verellä, kudosnesteellä ja kyynelnesteellä. Synonyymeja iso-osmoottinen, isosmoottinen. isotooppi alkuaineen muunnelma, joka poikkeaa muista isotoopeista atomipainoltaan isotopia isotooppien esiintyminen IT ii-tee informaatiotekniikka, epämääräinen ilmaisu, joka tarkoittaa lähinnä datatekniikkaa ilmatorjunta italo- italialais-, Italian- Esim. italowestern Italiassa tehty, erästä tyylisuuntaa edustava western.item samoin iteraatio iterointi iterointikierros iteratiivinen toistamista, iterointia ilmaiseva t. käyttävä iteroida toistaa toistaa laskentaa siten, että kunkin kierroksen tulos on seuraavan lähtökohta Matematiikassa iterointi yleensä on sellaista, että peräkkäisten kierrosten tulosten ero pienenee ja saavutetaan halutunlainen likiarvoratkaisu.iteronomi eräs matkailualan tutkintonimike Kyseessä ei ole varsinainen sivistyssana, vaan lähinnä Suomessa käytetty muodoste, joka on koottu latinan ja kreikan sanoista.jaakobinpaini ihmisen sisäinen taistelu Myös muodossa jaakopinpaini. Nimitys johtuu Raamatun kertomuksesta 1. Moos. 3223, jossa Jaakob paini Jumalan kanssa ja joka on tulkittu sisäistä kamppailua tarkoittavaksi.jaardi anglosaksinen pituusmitta, 0,9144 metriä Englanniksi yard, lyhenne yd..jaarli eräs korkea aatelisarvo earl Isossa-Britanniassa historiassa kuninkaan ylimpiä virkamiehiä Skandinaviassa jacuzzi jakutsi poreallas Myös kirjoitusasussa jakutsi. Kielitoimisto suosittaa sanaa poreallas.jade eräs jalokivityyppi jaguaari eräs amerikkalainen iso kissaeläin, Panthera onca jahti eräiden alustyyppien nimitys riistanajo, metsästys Alkujaan jahti aluksen nimityksenä tarkoitti pientä, yksimastoista purjealusta, jota käytettiin rannikon rahtiliikenteeseen. Nykyisin sanaa käytetään yleensä pienehköistä mutta hienoina pidetyistä aluksista, etenkin huvikäyttöön tarkoitetuista.jakaranda eräitä trooppisia puita suku Jacaranda niistä saatava, mm. huonekaluihin käytetty puuaines palisanteri jakki eräs aasialainen nautaeläinlaji, jakkihärkä Bos mutus etenkin elektroniikkalaitteiden hylsymäinen liitin jakonetti ohut, pehmeä puuvillapalttina jalapeo halapenjo Eräs hyvin voimakkaan makuinen paprika. Sana on sitaattilaina espanjasta. Kielitoimiston suosittama kirjoitusasu on jalapeno, joka on ilmeisesti tarkoitettu lainasanaksi vastakohtana sitaattilainalle ja luettavaksi kuten kirjoitetaan. Usein käytetään kirjoitusasua jalopeno.jambi ylenevä kaksitavuinen runojalka t. sellaisia käyttävä runomitta jamboree partiolaisten kansainvälinen kokous janitsaari historiassa turkkilainen jalkaväensotilas t. henkivartiokaartilainen januskasvoinen sellainen, jolla on kahdet aivan erilaiset kasvot yleensä kuvaannollisesti Sana johtuu muinaisten roomalaisten Janus-jumalasta. Oikeampi muoto olisi januksenkasvoinen.jargon ammattikunnan, opiskelualan, harrastealan, sosiaaliryhmän tms. erityiskieli sanasalaatti, merkityksetön puhe, johon liittyy usein puheen ymmärtämisen häiriö ja afasia Sana voi viitata varsinaiseen ammattikieleen eli viralliseen, kirjallisessa esityksessä käytettyyn, runsaasti alan termejä ja lyhenteitä käyttävään kieleen sellaisenaan, mutta myös sellaisen kielen käyttöön tavanomaisessa puheessakin ja alan ulkopuolisillekin puhuttaessa. Vrt. slangi.jatsi eräs kevyen rytmisen musiikin laji Edelleen yleisesti myös jazz ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä.jazz jats t. däz jatsi jeeppi arkik., virheellisesti maastoauto Jeep on eräiden maastoautojen rekisteröity tavaramerkki.jefreitteri korpraalia vastaava sotilasarvo ennen useiden maiden armeijoissa jeni Japanin rahayksikkö. Symboli yen sama kuin juanin. Englanniksi yen.jenkki yhdysvaltalainen ihminen Yhdysvaltain pohjoisvaltioiden asukas Sana tarkoittaa suomessa tavallisesti yhdysvaltalaista yleensä.jeremiadi valitus, valitusvirsi jesuiitta Ignatius Loyolan perustaman munkkiveljeskunnan jäsen kuvaannollisesti tekopyhä t. häikäilemätön ihminen Häikäilemättömyyden merkitys on syntynyt mm. jesuiittaveljeskunnan periaatteeksi väitetystä lausumasta tarkoitus pyhittää keinot, joka kuitenkin on jesuiittojen vastustajien keksimä.jet lag det läg aikaerorasitus Aikavyöhykkeiden ylittämisen aiheuttama rasitus, joka johtuu siitä, että ihmisen elimistö ja mieli on tottunut ympäristönsä vuorokausirytmiin.jeti lumimies, oletettu ihmismäinen, karvainen, vuorilla asuva olento jetset menevää elämää viettävä joutilas yläluokka, suihkuseurapiirit Taivutus jetsetin jne. Myös kirjoitusasussa jet-set.jetti eräänlainen huviajoon tarkoitettu pieni vesikulkuneuvo suihkumoottorilentokone jiddi juutalaisten käyttämä lähinnä saksaan perustuva kieli, juutalaissaksa Syntyi 900-luvulla Reinin laaksossa lähinnä siellä silloin puhutuista germaanisista saksalaisista ja romaanisista murteista. Myöhemmin romaaninen aines väheni ja mukaan tuli runsaasti seemiläisiä ja slaavilaisia aineksia. Virallisesti suositeltu suomenkielinen nimi on jiddi, mutta jiddi tai jiddish on paljon tavallisempi, ja suositustakin tultaneen muuttamaan.jihad dihad t. dihad islamissa taistelu uskon puolesta Islamin piirissä käsitykset jihadin luonteesta vaihtelevat. Sen on selitetty tarkoittavan mm. uskovan sisäistä kamppailua pahaa vastaan. Länsimaissa sana usein selitetään ilmaisulla pyhä sota ja sen katsotaan tarkoittavan sotaa islamin levittämiseksi. Myös kirjoitusasussa dihad tai dhihad. Asu jihad on ymmärrettävissä sitaattilainaksi, koska arabian translitterointisääntöjen mukaan d-äännettä tarkoittava kirjain korvataan jllä.jive daiv eräs seuratanssi jiujitsu eräs japanilaisperäinen lähitaistelun ja urheilun muoto Myös kirjoitusasuissa ju-jutsu ja jujutsu, mutta jiujitsu on suomessa vanhastaan käytetty nimitys.jobinposti huono uutinen, surusanoma jockey jokkei t. doki ammattilainen kilparatsastaja anglosaksisissa maissa jodi halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki I tai J Koska jodi on välttämätön hivenaine, jonka saannissa on ongelmia, sitä nykyisin lisätään ruokasuolaan.jodlaus laulutapa, jolle on ominaista rintaäänen ja falsetin vuorottelu, vokaalien käyttö ja suuret intervallit Esiintyy etenkin alppiseuduilla.jogurtti jukurtti joint venture doint ventör yhteisyritys Kahden tai useamman yrityksen yhteinen, yhteiseen lukuun toimiva yritys, joka on perustettu jatkuvaksi tarkoitettua toimintaa varten. Sanaa saatetaan käyttää myös konsortioista.jojo eräänlainen leikkikalu, joka koostuu langasta ja sillä pyöritettävästä rullasta Jojossa rulla liikkuu nopeasti alas ja ylös, kun lanka purkautuu sen ympäriltä ja keriytyy sen ympärille.jokeri eräissä korttipeleissä kortti, jota voi käyttää minkä tahansa kortin tilalla pesäpallossa pelaaja, jota voidaan käyttää lyöntivuorossa missä tahansa välissä Datatekniikassa sanaa jokerimerkki tai lyhyemmin jokeri käytetään erikoismerkeistä, jotka voivat edustaa muita merkkejä, esimerkiksi mitä tahansa merkkiä ja mitä tahansa merkkijonoa taikka merkkien toistumista. Englanniksi wildcard character.jokto- kvadriljoonasosa- SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-24, tunnus y Englanniksi yocto-.jonglööri taitotemppujen tekijä, yleensä esineitä taitavasti käsittelevä jooga eräs intialaisperäinen ajatusjärjestelmä ja siihen liittyvä voimistelu ja muu ruumiinkulttuuri joogata harrastaa joogaa joogi joogan harjoittaja jotta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kvadriljoonalla kertomista eli kerrointa 1024 Tunnus Y. Englanniksi jotta-.joule energian ja työn yksikkö SI-järjestelmässä Joule on sen työn määrä, jonka yhden newtonin voima tekee yhden metrin matkalla. Taivutus joule, joulen, joulea jne. Aiemmin myös muodossa jouli, mutta joule on mm. mittayksikköasetuksessa käytetty asu.journalismi journalismi t. urnalismi t. urnalismi sanomalehtityö, -kirjoittelu vastaava toimituksellinen työ muualla mm. TVssä Sanaan sisältyy usein eettinen näkökohta, ajatus journalismin sääntöjen noudattamisesta. Sukulaissanoista ks. ismi.journalistiikka journalistiikka t. urnaslitiikka t. urnaslitiikka lehdistöala, toimituksellinen kirjoittelu Suunnilleen sama kuin journalismi.joviaali rauhallisen hyväntahtoinen, lupsakka Myös ja tavallisemmin muodossa joviaalinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistajoystick doistik tietokoneen ohjaussauva Laite, jossa on käännettävä sauva ja yleensä myös painikkeita. Käytetään tietokoneohjelmien, varsinkin pelien, yhteydessä kuvaruudulla tapahtuvaan kohdentamiseen ja muuhun ohjaamiseen. juan Kiinan rahayksikkö Symboli yen sama kuin jenin. Kiinan kielen virallisen transkription pinyinin mukainen asu olisi yuan. Kielenhuolto ei ole ottanut kantaa siihen, kumpi asu on suositeltavampi.judo jiujitsusta kehitetty urheilulaji ja itsepuolustusmenetelmä judoka judon harjoittaja jugend juugend t. juugent eräs taiteen tyylisuunta n. vuosina 1890 - 1915 Suomessa jugend liittyi kiinteästi ns. kansallisromantiikkaan. Sana on saksan kielestä Jugend, mutta sitä ei voi pitää varsinaisena sitaattilainana vaan se kirjoitetaan suomessa pienellä alkukirjaimella. Suomen kielessä esiintyy myös ranskasta lainattu jugendin nimitys art nouveau.jukebox jukeboks t. duukboks levyautomaatti Arkikielessä myös asussa jukeboksi.jukurtti eräänlainen hapanmaitotuote, nykyisin tavallisesti hedelmillä tms. maustettu Virallinen kirjoitusasu jogurtti, joskin myös asu jukurtti ja nykyisin myös jugurtti on hyväksytty. Se, että suomessa tämän sanan ensimmäinen vokaali on yleensä u, johtunee siitä, että ruotsin sanassa yoghurt ääntyy o ainakin suomenruotsissa osittain una kuten ruotsin o yleisesti tällaisessa asemassa. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaanjuliaaninen Juliuksen mukaan nimetty Erityisesti juliaaninen kalenteri oli Julius Caesarin mukaan nimetty ajanlaskun järjestelmä, vanha luku, joka edelsi nykyistä gregoriaanista, uutta lukua, ks. Suomalaisen kalenterin historiaa juliaaninen päivä Julian day, nimetty Julius Scaligerin mukaan taas tarkoittaa aivan muuta päivän numeroa vuoden 4713 eKr. alusta laskettuna, jolloin koko päiväys siis voidaan ilmaista yhdellä luvulla.jumbo kilpailussa viimeiseksi jäänyt eräs suurten matkustajalentokoneiden tyyppi jumbojetti suurikokoinen junior nuorempi Etenkin kahdesta samannimisestä henkilöstö, usein isästä ja pojasta tai muuten lähisukulaisista. Lyhennetään suomessa jr., englannissa Jr. Vrt. senior.juniori nuori henkilö, varsinkin urheilu- ja muussa harrastustoiminnassa nuorten sarjassa kilpaileva junkkari riehakas nuorukainen historiassa upseerikokelas t. lippua kantava aliupseeri eräissä maissa eräiden arvonimien osana esiintyvä nimitys kamarijunkkari junkkeri alkujaan prinssien, sittemmin nuorten aatelismiesten ja aatelismiesten arvonimi lähinnä Saksassa halveksivasti taantumuksellinen preussilainen aatelinen junktuura liitos, liittymä anatomiassa junktuuri liittymä, siirtymä kielitieteessä juntta ryhmä, kopla, joukko, etenkin hallitusvaltaa pitävä yl. sen anastanut ryhmä latinalaisessa maassa Johtuu espanjan sanasta junta liitto, neuvosto, toimikunta. Eri alkuperää kuin paalutuslaitetta tarkoittava juntta, joskin johdoksen juntata muokata mielipidettä muodostumiseen ovat nämä sanat saattaneet yhdessä vaikuttaa. Näistä molemmista erillistä alkuperää on vehnäleipää tai pullaa tarkoittava juntta.juppi nuori, ammattisuuntautunut ja urbaania elämää viettävä ihminen Sanaa käytetään yleensä moittivassa sävyssä, ja se johtuu englannin sanasta yuppie, jonka alkuosa viittaa sanoihin young, urban, professional.jurakausi eräs geologinen kausi, alkoi n. 205,1 milj. vuotta sitten, päättyi n. 142 milj. vuotta sitten Englanniksi Jurassic period. Elokuvan Jurassic park nimi on harhaanjohtava, koska siinä kuvatuista dinosauruksista vain osa eli jurakaudella.juridiikka lainoppi, oikeustiede jonkin asian lainopillinen puoli juridinen laki-, oikeus-, oikeudellinen, oikeustieteellinen juristeria lailla temppuilu, lainvääntely, asioiden mutkistaminen lainopillisilla kikoilla oikeudelliset kysymykset, juridiikka Sanaa käytetään enimmäkseen paheksuvassa mielessä silloin, kun jokin oikeudellinen tarkastelu tai menettely koetaan haitalliseksi tarkoitus on syyttää sitä keinotekoiseksi temppuiluksi.juristi lainoppinut, lakimies jurtta telttamainen asumus, jota Keski-Aasian paimentolaiset käyttävät jury jury t. duöri arvostelulautakunta, tuomaristo anglosaksisissa maissa eräänlainen valamiehistö oikeusistuimessa juryttää arvostella, toimia tuomaristona Lähinnä taidenäyttelyiden yms. arvostelutuomaristona toimimisesta käytetty teennäinen, sanasta jury johdettu verbi. Kielenhuollon arvion mukaan sana on äänteellisesti mahdoton ja parempi voisi olla jyryttää. Se onkin yleisempi - mutta vielä koomisempi.juudas kavaltaja, petturi Myös isolla alkukirjaimella Juudas. Johtuu Juudas Iskariotista, joka kavalsi Jeesuksen.juutalainen erääseen Lähi-Idästä peräisin olevaan kansaan kuuluva t. sille t. sen uskonnolle ominainen Juutalaisuus määräytyy ennen muuta uskonnon ja siihen liittyvän kulttuurin mukaan varsinkin siksi, että juutalaiset hajaantuivat Israelin alueelta eri puolille maailmaa mutta säilyttivät usein uskontonsa. Sanat heprealainen tarkoittaa samaa kuin juutalainen ihmistä merkitsevänä. Sana israelilainen tarkoittaa Raamatun ajasta puhuttaessa yleensä samaa, nykyisin myös Israelin valtioon kuuluvaa t. liittyvää. Aiemmin juutalaista uskoa tunnustavaa kutsuttiin myös nimellä mooseksenuskoinen. Ks. Internetixissä olevaa juutalaisuuden kuvausta ja Juutalaisuuden sanastoa.juutti eräs kasvilaji, Corchorus capsularis siitä saatava kuitu samaan sukuun kuuluva muu kasvi muinaiseen, Jyllannin niemimaalla asuneeseen germaaniheimoon kuuluva ihminen lähinnä leikillisesti tanskalainen ihminen juveniili nuorekas, nuorten tapainen jyan juan jyryttää jyryttää jäävi esteellinen oikeudellisessa t. moraalisessa mielessä kaaderi ydinjoukko, runkojoukko etenkin puolueessa t. sotavoimissa historiassa kiinalainen virkamies kaakeli laatta, joka on valmistettu kalkkikivensekaisesta savesta polttamalla t. sellaisen jäljitelmä kaakeloida peittää kaakeleilla t. vastaavalla tavalla Sanaa on ehdotettu tietokonealan termiksi englannin verbin to tile vastineeksi, merkitykseen peittää kuvaruudun alue kaakelien tapaisesti jotakin kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa tai molemmin tavoin toistamalla.kaani eräiden ruhtinaiden arvonimi Sanaa on käytetty mongolialaisessa ja turkkilais-tataarilaisessa kulttuuripiirissä.kaanon pyhien kirjojen virallinen luettelo virallinen säännöstö kirkollinen säädös ortodoksisessa jumalanpalveluksessa Vanhasta Testamentista otettu laulu kaaos sekasorto Alkujaan maailman oletettu alkutila, jossa ei ollut mitään järjestystä. Myöhemmin yhä väljemmin sotkuisista, sekavista oloista. Kaaosteoria on sellaisten lähinnä fysikaalisten järjestelmien tutkimista, joissa alkutilan hyvinkin pienet muutokset voivat aiheuttaa suuria muutoksia myöhempiin tiloihin. Yleistajuistavissa esityksissä kaaosteoria on saanut maailmankatsomuksen luonnetta ja erikoisia havainnollistuksia perhosen siivenisku aiheuttaa maanjäristyksen San Franciscossa. kaapeli täysin eristetty, yleensä monijohtiminen sähköjohto suojattu johdin datan siirtoa varten Datakaapeli voi olla kaapeli myös toisessa merkityksessä, niin että datan siirto perustuu sähkövirtaan, mutta se voi olla myös valokuitukaapeli eli valokaapeli, jossa siirto perustuu valoon.kaapeloida varustaa kaapelilla t. kaapeleilla kaappari lentokoneen tms. rikollisesti hallintaansa ottava ark. vallankaappaaja historiassa yksityinen alus, jonka valtio on valtuuttanut ryöstämään vihollismaan aluksia sellaisen kapteeni fregattilinnuista Fregatidae eräässä vaiheessa käytetty nimitys kaasus sijamuoto kabaree varieteen tapainen viihdetilaisuus t. -ohjelma tila sellaisten järjestämistä varten kabbala juutalainen mystis-filosofinen perinne, joka sisältää numero- ja kirjanmystiikkaa ja Jumalan nimitysten mietiskelyä kabinetti hallituksen ydinjoukko eräissä maissa EUn hallinnossa komissaarin esikunta, avustajaryhmä sivuhuone, erillishuone esim. ravintolassa työhuone kabotaasi rannikkopurjehdus, rannikkoliikenne kadetti ammattiupseerioppilas historiassa Venäjän perustuslaillis-demokraattisen puolueen jäsen kadi rukous vainajan puolesta juutalaisuudessa kafeteria itsepalvelukahvio kaininmerkki syyllisyyden merkki Nimitys johtuu Raamatun Kainista 1. Moos. 41-16. Yleensä sanaliittona Kainin merkki. kajakki kannellinen kanootti Erityisesti ja alkujaan eskimoiden vene, joka on peitetty hylkeennahalla.kakofonia äänien sekasotku, epäsointu kakuminaali konsonantti, jota äännettäessä kielen kärki koskettaa kitakupua kakuro japanilaisperäinen numeroristikkotyyppi kalaasi juhlat, kestit, kemut Usein monikossa kalaasit.kalabaliikki mekkala, mekastus, sekamelska kahakka, riita kalanteri paperin t. kankaan silitys-, kiillotus- ja kuviointikone kaldera vulkaaninen kattilalaakso tai kraateri kaleeri historiassa soudettava sota-alus kaleidoskooppi kaleidos-kooppi eräänlainen koje, josta näkyy pyöritettäessä erilaisia kuvioita kalendaarinen kalenterin mukainen, kalenteri- kalendaario kalenterijulkaisun varsinainen ajanlaskua koskeva osa kalenteri ajanlaskun esittävä kirjanen t. vastaava jossa voi olla muitakin tietoja, kuvitusta ym. sellaiseen merkitty sen käyttäjän aikataulu erityinen ajanlaskun järjestelmä käsikirja, ohjekirja runoja ja muita kirjoitelmia sisältävä julkaisu kali kaliumoksidi, K2O yleisnimitys kaliumin suoloille, vars. lannoitteina käytetyille kaliberi kaliiperi kalibroida säätää etenkin säätää mittalaitetta niin, että se näyttää oikein määrittää mittalaitteen tarkkuus Kalibrointi tarkoittaa mittatieteessä sitä, että määritetään mittauslaitteen näytön virhe mittausalueen eri kohdissa siten, että verrataan sen lukemaa toisen, tarkkuudeltaan tunnetun mittauslaitteen näyttämään. Tätä voidaan käyttää joko siihen, että laitetta käytettäessä tehdään tuloksiin korjaukset, tai laitteen säätämiseen tarkemmaksi. Jälkimmäisestä käytöstä on johduttu siihen, että kalibrointi voi tarkoittaa yleisesti tarkemmaksi säätämistä. kalifaatti kalifin hallitsema maa, kalifikunta kalifin valta kalifi historiassa hallitsija useissa islamilaisissa maissa Alkujaan profeetta Muhammedin seuraajien arvonimi. kaliiberi kaliiperi kaliiperi ampuma-aseen piipun väljyys, sisähalkaisija josta ammusten koko riippuu kuvaannollisesti suuruus, tärkeys, merkitys eräs vanha painoyksikkö Myös kaliiberi tai etenkin aiemmin kaliberi.kalikivirus kaliki-virus eräs yleinen myrkytyksiä aiheuttava virus Kalikivirus aiheuttaa ruokamyrkytyksiä mutta leviää myös saastuneen juomaveden kautta.kalium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki K vrt. kali kaljaasi eräs vanha purjealustyyppi jossa on 2 - 7 mastoa kalkki yleisnimitys useille kalsiumyhdisteille kalsium malja, etenkin ehtoollisviiniä varten Ilmaisu tappion karvas kalkki johtuu alkujaan lähinnä raamatunkohdasta Matt. 2639, jossa malja kuvaa Jeesusta odottavia kärsimyksiä.kalkulaattori laskukone, laskulaite laskija, laskelmia tekevä ihminen Myös muodossa kalkylaattori.kalkyloida laskea, laskelmoida kalkyyli laskelma, arvio laskelmien tekeminen, laskenta formalisoitu logiikan merkintäjärjestelmä, jolla tehdään eräänlaisia loogisia laskutoimituksia kalligrafia taidekirjoitus, kaunokirjoitus, tekstaus Käsin kirjoittamisen muoto, jossa pyritään taiteellisesti hyvään ulkoasuun.kalligrafinen taidekirjoitus-, kalligrafiaan kuuluva kalori vanhentunut lämpöenergian yksikkö, lyh. cal, yl. 4,1868 joulea usein virheellisesti tuhat kertaa suurempaa yksikköä tarkoittamassa Edelleen yleisesti käytetty etenkin johdoksissa esim. vähäkalorinen. Sekaannusta lisää, että usein kalori tarkoittaa itse asiassa tuhat kertaa suurempaa yksikköä, kilokaloria kcal. Vanha nimi kaloria. On useita erilaisia kalorin määritelmiä, mutta ns. kansainvälinen taulukkokalori calIT on määritelmän mukaan tasan 4,1868 J.kalossi kuminen suojus, jota käytetään märällä kelillä suojaamaan kenkiä kastumiselta Aikoinaan ehdotettu suomenkielinen vastine upokas.kalotti pallon lakki ohut patalakki Matemaattisesti kalotti on pallosegmentin pinta. Maantieteessä sana tarkoittaa usein erityisesti sitä aluetta, joka ulottuu navalta napapiirille napakalottia.kalsium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Ca vrt. kalkki kaluuna virkapuvun nauhus, usein tehty kulta- t. hopealangasta kalvinismi Jean Calvinin perustama kristillisyyden suunta ja sen oppi, reformoitu kirkko ja oppi Kalvinismille on ominaista predestinaatio-oppi. Sen mukainen uskonnonharjoitus välttää koristeellisuutta ja muotomenoja. Sukulaissanoista ks. ismi. Sanoja kalvinisti ja kalvinistinen on käytetty kuvaannollisesti mm. ulkonaisesta koruttomuudesta ja opillisesta ankaruudesta.kamari pienehkö huone, asuinhuone virkahuone, virasto eräiden parlamenttien osa Esim. poliisikamari tarkoittaa poliisilaitoksen rakennusta tai huoneistoa. Eräät parlamentit jakautuvat ylempään ja alempaan kamariin eli ylä- ja alahuoneeseen, joista ylähuone on luonteeltaan säätyvaltiopäivien jatke ja edustaa aatelia ja papistoa, alahuone taas on yleisillä vaaleilla valittu ja nykyisin varsinainen vallankäyttäjä. Joissakin maissa parlamentin kamarijako perustuu muihin periaatteisiin, esim. liittovaltiossa saattaa toinen kamareista olla väestöä kokonaisuutena edustava, suhteellisilla vaaleilla valittu, toinen esim. liittokamariksi kutsuttu taas osavaltioiden tai muiden alueiden edustajista koottu,. Nimitys johtuu siitä, että sana alun perin tarkoitti parlamentin osan kokoontumishuonetta.kamarimusiikki yhtyemusiikki, jossa kullakin äänellä on vain yksi tai harvoja esittäjiä kamarineuvos eräs arvonimi kambrikausi eräs geologinen kausi, alkoi n. 545 milj. vuotta sitten, päättyi n. 495 milj. vuotta sitten Paleotsooisen maailmankauden vanhin osa, jonka alussa tapahtui elämän voimakas monimuotoistuminen, kambrikauden räjähdys.kamee kohokuvioinen korukivi kameraalinen valtion taloutta ja tilinpitoa koskeva kameralismi merkantilismia lähellä ollut talouspoliittinen suuntaus, joka korosti valtion rahatalouden merkitystä Esiintyi erityisesti saksankielisellä alueella. Sukulaissanoista ks. ismi.kamiina kevyt lämmityslaite, joka sopii suoraan lämmitykseen ei lämmön tallentamiseen kamikaze itsemurhahyökkäys sellaisen suorittaja Varsinaisesti sana tarkoittaa Japanin 2. maailmansodassa käyttämää menetelmää, jossa lentokone syöksyi räjähdysainelastissa kohti vihollisen laivaa.kampanja kamppanja t. kampanja erityinen suunniteltu toimintakokonaisuus jonkin päämäärän saavuttamiseksi Virallisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttiakampus korkeakoulualue, joka koostuu itse korkeakoulun lisäksi sen lähettyvillä olevista asuntoloista ja muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden kampylobakteeri eräitä suolistotauteja aiheuttavia bakteereita suku Campylobacter kamraatti kaveri, toveri kamreeri taloushallinnon virkailija, lähinnä kirjanpidon joskus rahavarojen valvoja kanaali leveä salmi, erityisesti Ison-Britannian ja Ranskan välinen Englannin kanaali kanalja lurjus, heittiö, vintiö kanapee eräänlainen sohva eräs voitaikinaleivostyyppi kandela valovoiman mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus cd kandidaatti ehdokas eräiden korkeakoulututkintojen nimikkeen osa kaneetti loppuhuomautus Useimmiten yhdyssanassa loppukaneetti. Sana muistuttaa asultaan sivistyssanaa, mutta kyseessä on alkuperältään epäselvä suomen sana.kanjoni rotkomainen jokilaakso kankroidi syöpämäinen Myös muodossa kankroidi.kanisteri isohko metallinen tai muovinen nesteensäilytysastia Tavallisesti polttoaineen, spriin tms. säilytykseen. kannabinoidi kannabiksen huumaavan vaikutuksen aiheuttavien alkaloidien yhteisnimitys Aiemmin käytettiin myös nimitystä kannabinoli.kannabis hampusta Cannabis sativa valmistettu huume Sana tarkoittaa hampusta tehtyjä huumeita yleisesti mm. hasista ja marihuanaa tai niiden vaikuttavaa ainetta.kanneli pylvään pystyuurre kanneluuri kanneli kannibaali ihmissyöjä eläin, joka syö oman lajinsa yksilöitä kannibalismi ihmissyönti oman lajin yksilöiden syöminen kanoninen kaanoniin kuuluva t. sen mukainen ohjeellinen, virallinen, norminmukainen perusmuotoinen, yhtenäisen muodon mukainen kirkon järjestelmän mukainen Kanoninen oikeus tarkoittaa katolisen kirkon piirissä muodostunutta oikeusjärjestelmää, jossa kirkko käytti tuomiovaltaa hengellisiksi katsotuissa asioissa. Vrt. roomalainen oikeus. Matematiikassa yms. kanonisuus tarkoittaa esimerkiksi sovittua yhtenäistä esitysmuotoa, perusmuotoa, johon vaikkapa lausekkeita muunnetaan.kanonisoida ottaa kaanoniin, virallistaa erityisesti ottaa pyhimysten luetteloon, julistaa pyhimykseksi kanooppi esityslavan päällä oleva katos muumion sisälmykset sisältävä kiviastia ihmisen muotoinen tuhkauurna Ks. kieli-ikkunaa Mikä kumman kanooppikanootti melottava, avonainen, kapeahko, molemmista päistä terävä vene kansleri eräiden korkeiden virkamiesten nimitys Usein yhdyssanoissa, esim. oikeuskansleri ja liittokansleri.kanslia viraston yksikkö, joka hoitaa erilaisia toimisto- tai valmistelutehtäviä Usein kanslia on se yksikkö, jonka kanssa viraston asiakkaat ensisijaisesti asioivat esim. jättäessään hakemuksia.kanslisti kansliassa toimiva tai muuten toimisto- yms. tehtäviä hoitava virkailija kantaatti orkesterin säestämä kuorosävellys kantarelli kanttarelli t. kantarelli kanttarelli kanttarelli eräs kellanvärinen, syötävä sieni, Cantharellus cibarius Virallisten sääntöjen mukaisessa asussa on vain yksi t, mutta useimmiten äännetään tt, ja tällä asulla on muun muassa se peruste, että vältetään harhaanjohtava ajatus siitä, että kyseessä olisi yhdyssana, jonka alkuosa on kanta. Nimitys keltavahvero olisi asultaan ongelmaton, mutta sen käyttö rajoittuu lähes yksinomaan kirjakieleen eikä siinäkään ole kovin tavallinen ja tunnettu.kantoni kanttoni t. kantoni alueellinen hallintoyksikkö eräissä maissa Sveitsissä kantonit ovat osavaltioita, ja niillä on laaja itsehallinto. Belgiassa ja Ranskassa kantoni on piirikunnan hallinnollinen osa. Sanan suomenkielisessä kirjoitus- ja äänneasussa on horjuvuutta lähinnä sen suhteen, onko siinä t vai tt sen sijaan o-vokaalin pituuden osalta asu lienee melko hyvin vakiintunut ns. -oli-säännön mukaiseksi.kantri country kanttiini virvokkeiden ja pikkutavaran myymälä esim. varuskunta-alueella, leirissä t. sairaalassa kanuuna pitkäputkinen tykki kanveesi nyrkkeilykehän lattia permantovoimistelun matto kanyyli lääketieteellinen johto- tai liitosputki kaoottinen sekasortoinen, aivan sotkuinen kapasitanssi sähköinen varautumiskyky eli johdinjärjestelmän esim. kondensaattorin sähkönvarauskyky Kapasitanssin yksikkö on faradi.kapasiteetti vetoisuus, tilavuus suorituskyky, tuotantokyky kapellimestari orkesterin johtaja kapillaari hiuspilli, hiuksenohut putki hiussuoni kapitaali pääoma lähinnä puhekielessä kapitalismi talousjärjestelmä, jolle on ominaista tuotantovälineiden yksityisomistus ja pääomanmuodostus Sanan käyttö on vähentynyt, kun kapitalismista on muodostunut käytännössä lähes ainoa talousjärjestelmä sosialismin hävitessä. Sukulaissanoista ks. ismi. Huomattakoon, että kapitalisti on tarkoittanut lähes aina suuren pääoman omistajaa.kapitalisoida pääomittaa, muuttaa pääomaksi Aiemmin myös muodossa kapitaloida.kapiteeli pylvään pää tekstin fontin tyyli, jossa gemenakirjaimet ovat samanmuotoisia mutta pienempiä kuin versaalikirjaimet. Kapiteeli kirjoitustapana on joskus käytössä mm. henkilönnimissä ja otsikoissa.kapiteloida kirjoittaa kapiteelikirjaimin Harvinainen sana, jonka sijasta on yleensä parempi käyttää ilmausta kirjoittaa kapiteelilla.kapitteli kirjan luku kapitulantti historiassa kanta-aliupseeri kapituli tuomiokapituli kaponnieeri pieni umpeenrakennettu varustus, joka on tarkoitettu vallihaudan tai muun puolustuslinjan lähipuolustukseen. kappa eräs vanha vetomitta, metrijärjestelmässä 5 litraa naisten päällystakki eräs kreikan kirjaimiston aakkonen, isona , pienenä kappalainen papiston eräs virkanimike kappeliseurakunnasta vastaava pappi Alkujaan kappalainen hoiti omaa, pääseurakunnasta erotettua aluettaan, kappeliseurakuntaa, jolla oli oma jumalanpalvelupaikka, kappeli. Sittemmin sana siirtyi papiston tavalliseksi virkanimikkeeksi seurakunnissa, joissa on enemmän kuin yksi vakinainen pappi.kappeli kirkollisiin toimituksiin käytettävä, kirkkoa pienempi rakennus tai huone kapriisi oikku sävellys, jossa on yllättäviä käänteitä, capriccio kapris kapris mausteena käytettävä kaprispensaan Capparis spinosa kukannuppu Aiemmin myös asussa kapriisi. Sanaa käytetään nykyisin myös kaprispensaan marjoista.kapsaisiini eräs chilihedelmissä esiintyvä polttavan makuinen aine Biologian sanakirjassa sana on muodossa kapsaikiini.kapseli kotelo, rasia pieneksi koteloksi pakattu, nieltävä lääkeannos pieni avaruusalus avaruusaluksen erillinen osa kapteeni eräs sotilasarvo, vastaa perusyksikön päällikköä aluksen päällikkö pelijoukkueen johtaja karaatti eräs kultapitoisuuden mitta, 24sosa painomitta varsinkin jalokivien punnitsemisessa, 0,2 grammaa Esim. 20 karaatin kulta tarkoittaa metallia, josta 2024 on kultaa.karabiini lyhyt ja kevyt kiväärityyppi, alkujaan ratsuväen ase karabinieeri erääseen poliisivoimien osaan kuuluva henkilö Italiassa karabiinilla aseistettu ratsuväen sotilas karahvi pullomainen lasiastia varsinkin juomien tarjoilua varten Karahviviini tarkoittaa ravintoloissa karahvista tai kannusta eikä pullosta tarjottavaa viiniä, joka on yleensä halpaa. Se on alkujaan ollut isoista säilytysastioista otettavaa, mutta myös halpoja pullotettuja viinejä on myyty karahviviinin nimenä.karaktääri luonne, ominaispiirteet lujaluonteisuus karakterisoida luonnehtia, kuvata luonnetta karakteristika eräistä tunnusluvun tyyppisistä suureista matematiikassa käytetty nimitys Esim. logaritmin karakteristika on sen arvon kokonaisosa.karakteristinen luonteenomainen, tyypillinen, ominainen karamelli makeinen poltettu sokeri karanteeni eristäminen mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi eristystila Yleensä määräaikaisestä eristämisestä, jonka aikana oletetaan mahdollisen taudin aiheuttavan näkyviä oireita. Nykyisin sanaa käytetään myös tietokoneviruksen tai muun haittaohjelman taikka sen saastuttaman ohjelman tai tiedoston säilyttämisestä siten, että se ei voi tehdä vahinkoa.karate eräs japanilaisperäinen puolustautumismenetelmä ja kamppailulaji Sanaa käytetään usein kuvaannollisesti esim. karatepotku voi tarkoittaa vain tehokasta potkua tai vielä kuvaannollisemmin täsmällistä, tehokasta toimenpidettä.karateka karaten harrastaja karavaanari asuntovaunumatkailija karavaani kamelikulkue aavikolla liikkeessä oleva autojono karaoke viihdemuoto, jossa joku yleisöstä laulaa suosittuja iskelmiä videon ja äänitehosteiden avulla karbiini karabiini karbonaatti hiilihapon suola kardaaniakseli voimansiirtoakseli, nivelakseli kardemumma eräitä maustekasveja niiden hedelmä siitä valmistettu leivontamauste Etenkin aiemmin myös asussa kaardemumma.kardia mahansuu kardinaali katolisessa kirkossa paavin jälkeen korkein virka-arvo eräs lintulaji, Cardinalis cardinalis etuliitteenä myös perus-, pää- matematiikassa kardinaliteetti Esim. kardinaalihyve päähyve, kardinaaliluku perusluku, lukumäärän ilmaisu vrt. ordinaaliluku.kardinaliteetti mahtavuus, matemaattisen joukko-opin käsite, joka kuvastaa joukon alkioiden määrää kardio- sydän- kardiogrammi sydänkäyrä kardiologia sydäntautioppi Sukulaissanoista ks. logia.karelianismi Kalevalan ja Karjalan harrastus Varsin Suomen taiteilijapiireissä 1890-luvulla esiintynyt suuntaus, jossa kuva- ja muiden taiteiden aiheita ja vaikutteita otettiin Kalevalasta ja Karjalan laulumailta. Sukulaissanoista ks. ismi.karenssi omavastuuaika, odotusaika kasvinsuojelussa varoaika Aika, joka esim. vakuutuksenottajan tai työttömyyskorvaukseen oikeutetun on odotettava, ennen kuin hän rupeaa saamaan korvausta. Karenssiaikana siis korvaus ei juokse. Karenssiajan olemassaolo ja pituus riippuu sopimuksista ja lainsäädännöstä sekä niissä asetettujen ehtojen täyttymisestä.karibu eräs pohjoisamerikkalainen, poroa muistuttava mutta sitä isompi peuraeläin Luokitellaan joskus omaksi lajikseen mutta yleensä saman lajin Rangifer tarandus alalajiksi kuin poro ja tunturipeura.karies hampaiden reikiintyminen, hammasmätä luukuolio Yleiskielessä vain hammastaudista, lääketieteessä myös laajemmin luukudoksen tuhoutumisesta.karikatyyri pilakuva, tarkoituksellinen liioiteltu kuva t. kuvaus Karikatyyrin ideana voidaan pitää kuvattavan luonteen karaktäärin kuvaamista esittämällä liioitellusti ominaisuuksia, joiden ajatellaan heijastavan luonnetta.karikoida karrikoida karisma ihmisen olemuksen vaikuttavuus, mukaansatempaavuus, hohto kristinuskossa armolahja karismaattinen sellainen, jossa on karismaa armolahjojen merkitystä korostava suuntaus karitatiivinen hyväntekeväisyys-, rakkaudenpalvelu- karitiivinen puuttumista, vailla olemista ilmaiseva Esimerkiksi suomen kielen johdin -ton, esim. kalaton sellainen missä ei ole kalaa.karma eräissä uskonnoissa ihmisen tekojen kokonaisuus joka määrää hänen tulevan olomuotonsa Tavallisesti yhteydessä karman laki, joka tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan ihmisen hyvät ja pahat teot määräävät, millaiseksi hän syntyy jälleensyntymässä.karmiini eräs punainen väriaine karnevaali yleinen, riehakas juhla Erityisesti ja alkujaan katolisissa maissa pääsiäispaastoa edeltävä ajan laskiaisajan loppuosa ja sen viettäminen naamiaishuvein, kulkuein ym.karoliini Ruotsin kuninkaan Kaarle XIIn sotilas karonkka päättäjäisjuhla, etenkin tohtorinväitöksen jälkeen järjestettävä iltajuhla Kyseessä ei ole varsinaisesti sivistyssana, vaan venäjästä lähinnä suomeen lainautunut sana.karoteeni karotenoidi, jossa on pelkkä hiilivetyrunko Eräät karoteenit ovat A-vitamiinin esiasteita eli elimistö valmistaa niistä A-vitamiinia.karotenoidi eräitä orgaanisia aineita, joille on tunnusomaista keltainen tai punainen väri karotiini karoteeni karpo- hedelmä- itiö- karree selkäpaisti Usein muodossa kare kareen tai karee etenkin yhdyssanoissa lampaankaree, lampaankare, mutta karree on Kielikellossa 12007 suositeltu muoto. Johtuu ranskan sanasta carr.karrieeri karriääri karrieristi uranluoja, karriäärin luomiseen suuntautunut kiipijä, pyrkyri karrikoida kuvata liioitellen, tehdä karikatyyri Myös karikoida, joka olisi odotuksenmukainen muoto vrt. ruotsin karikera, mutta karrikoida lienee aika vakiintunut.karriääri virkaura, eteneminen virkauralla, ammatissa t. muuten elämässä karsinogeeni syöpää aiheuttava aine karsinogeeninen syöpää aiheuttava karsinooma epiteelistä alkunsa saava syöpä karsseri arestihuone arestirangaistus karteesinen eräistä Ren Descartesin ideoihin perustuvista käsitteistä matematiikassa kartesiolainen Karteesinen koordinaatisto tarkoittaa tavanomaiseksi tullutta suorakulmaista koordinaatistoa. Kahden joukon A ja B karteesinen tulo AtimesB on kaikkien niiden järjestettyjen parien joukko, missä ensimmäinen jäsen kuuluu Ahan ja toinen Bhen.kartelli yritysten sopimus keskinäisen kilpailun rajoittamisesta poliittinen sopimus t. liittoutuma Esim. hintakartelli sopimus olla laskematta hintoja määrätyn rajan alle. Tällaiset kartellit on nykyisin yleensä kielletty kilpailulainsäädännössä, joten ne tavallisesti pidetään salassa. Etenkin aiemmin kartelli tarkoitti myös muunlaisia sopimuksia, esim. sotaa käyvien valtioiden sopimusta sotavankien vaihdosta.kartesiolainen Filosofi Ren Descartesin Cartesiuksen oppien mukainen karting mikroautoilu Autourheilu, jota harrastetaan mikroautoilla eli pienillä putkirunkoisilla autoilla. Myös kirjoitusasussa carting.kartografia karto-grafia karttatiede kartonki jäykkä paperi, paperin ja pahvin välimuoto siitä tehty rasia t. astia paperille t. kartongille tehty taideteoksen luonnos karuselli huvittelulaite, jossa on pystyakselin ympäri pyörivä pyöreä taso ja sillä usein rakennelmia ja koristeita karyo- tuma- kasematti tykistö- tai miehistösuoja, joka on holvattu kivestä tai betonista, bunkkeri kasetti ääni-, kuva- tai datanauhan kotelo sellainen nauha koteloineen katon tai holvin yleensä nelikulmainen koristesyvennys kasino rakennus tai rakennuksen osa huvittelua, etenkin uhkapeliä varten yhdyssanoissa keinottelu, sijoituksilla pelaaminen eräs korttipeli Kasinotalous tarkoittaa moittivaan sävyyn talouselämää, jossa harrastetaan nopeisiin voittoihin tähtäävää keinottelua.kaskadi portaittainen, korkealta syöksyvä vesiputous sähkötekniikassa sarjakytkentä webissä CSS-tyyliohjeiden yhteisvaikutus määrättyjen sääntöjen mukaan kaskelotti eräs valaslaji, suurin hammasvalaista kasko laivanrunko kaskovakuutus vahinkovakuutus, joka korvaa vain liikennevälineen rungon ja kuoren vahingot kassaatio alemman oikeusasteen päätöksen kumoaminen kastanja eräs pyökkikasvisuku Castanea sen eräiden lajien pähkinä, joka on paahdettuna syötävä kastanjetit lyömäsoitin, joka koostuu kahdesta koverretusta, toisiinsa sidotusta puupalasta kastelli linnoitus, linnake vanhojen purjelaivojen korkea perä- tai keularakennelma kasti yhteiskuntaluokka, johon kuulutaan syntymän perusteella ja josta ei voi siirtyä toiseen luokkaan lähinnä puhekielessä jonkin luokituksen osa, luokka lokerolaatikko kirjakkeita varten kirjapainossa vinolappeinen kasvilava Sanaa kasti käytetään etenkin Intian oloista. Intiassa kastijärjestelmä on nykyisin virallisesti kielletty mutta vaikuttaa edelleen käytännössä.kastilia espanjan kieli Espanjaksi castellano. Vrt. katalaani.kastraatio kuohitseminen, kastroiminen kastraatti kuohittu mies Lähinnä yhdyssanassa kastraattilaulaja, joka tarkoittaa mieslaulajaa, jonka äänenmurros oli estetty kuohitsemalla.kastroida kuohita Poistaa lisääntymiskyky siten, että myös sukupuolirauhaset kivekset, munasarjat poistetaan tai tehdään toimimattomiksi. Vrt. steriloida.kasuistinen kasuistinen tapauksittain, yksittäistapauksia yksityiskohtaisesti tarkasteleva kasukka messupuku, joka puetaan messupaidan alle kasööri kassanhoitaja, rahastonhoitaja Vanhentunut sana, nykyisin joskus leikillisesti käytetty.kataari keskiajan suurimman kristillisen lahkon jäsen Lahko korosti hengellistä puhtautta ja piti katolista kirkkoa maallistuneena.katafalkki koroke, jolle ruumisarkku pannaan siunaamista varten, ruumisarkkukoroke katakombi maanalainen hautaluolasto Kristinuskon alkuaikoina myös kristittyjen kokoontumis- ja jumalanpalveluspaikkoja.katal katalyyttisen aktiivisuuden yksikkö, moolia sekunnissa mols Tunnus kat. Yksikkö otettiin SI-järjestelmään v. 1999 Resolution 12 of the 21st CGPM.katalaani eräs Espanjassa puhuttu romaaninen kieli Katalaania eli kataloniaa puhutaan lähinnä Katalonian alueella, ja se on eri asia kuin kastilia, joka on espanjan kielen toinen nimitys.katalektinen viimeisen runojalan osalta vaillinainen säe runossa katalogi luettelo Etupäässä puhekielinen sana, usein kataloki t. katalooki.katalysaattori katalysoiva laite katalyytti kuvaannollisesti jotakin asiaa t. tapahtumaa edistävä seikka, ihminen tms. Autossa katalysaattori on laite pakokaasujen puhdistin, joka katalyytin avulla hapettaa hään ja palamattomat hiilivedyt sekä pelkistää typen oksidit. Hyvin usein sanaa katalysaattori käytetään myös samassa merkityksessä kuin sanaa katalyytti, mutta on selvempää eriyttää nämä sanat eri tarkoituksiin, laitteen ja aineen nimiksi. Kuvaannollisen käyttöön sopii laitteennimi paremmin.katalysoida aiheuttaa katalyysin kautta katalyysi ilmiö, jossa jokin aihe aiheuttaa kemiallisen reaktion t. nopeuttaa sitä mutta ei itse muutu siinä katalyytti aine, joka vaikuttaa katalyysissa Vrt. katalysaattori.katalyyttinen katalyysissä vaikuttava t. siihen liittyvä katamaraani kaksirunkovene katapultti eräänlainen heittolaite, sota-aseena käytetty katarakti vesiputous, koski Varsinkin muinaisen Egyptin oloista ja Niilin putouksista puhuttaessa.katarri limakalvon tulehdus esim. hengitysteissä tai ruuansulatuskanavassa katarsis henkinen puhdistuminen Alkujaan lähinnä taiteenteorian käsite tragedian näkemisen aikaansaama mielen puhdistuminen. Myös uskonnollisesta henkisestä puhdistautumisesta ja psykologiassa jännityksen ja ahdistuksen laukeamisesta. Myös sitaattilainan tavoin kirjoitettuna katharsis.katarttinen katarsiksen aiheuttava t. siihen kuuluva lääketieteessä ulostuttava katasteri maakirja katastrofaalinen tuhoisa, katastrofia merkitsevä katastrofi täydellinen t. laaja tuho, luhistuminen onnettomuus, vastoinkäyminen Sanaa käytetään usein arkistuneessa merkityksessä tarkoittamaan miltei mitä hyvänsä epämiellyttävää tapahtumaa.katatonia skitsofrenian muoto, jossa potilas on liikkumaton ja puhumaton katatonikko katatoniaa sairastava henkilö katatoninen katatonian tilassa oleva katedraali tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko Sanaa käytetään etenkin rakennustaiteellisesti arvokkaista tuomiokirkoista.kateederi opettajan tai puhujan koroke oppituoli, opetusvirka yliopistossa Usein vanhemmassa kirjoitusasussa katederi.kateetti suorakulmaisen kolmion suoran kulman viereinen sivu kategoria luokka filosofiassa peruskäsite t. -muoto eräs matematiikan käsite kategorinen ehdoton, tinkimätön kategorisoida luokittaa, sijoittaa luokkiin katekeettinen katekeesia koskeva katekeesi kristillisen uskon perusasioiden opetus alkujaan kasteeseen valmistautuville katekismus kristinuskon alkeisoppikirja luterilaisessa kirkossa Sanan vanhempi muoto katkismus.katenaatio peräkkäin yhteen liittäminen t. liittyminen, katenointi sellaisen tulos, ketju, yhteenliittymä Kemiassa erityisesti hiiliatomien sitoutuminen toisiinsa ketjuksi. Datatekniikassa mm. merkkijonojen yhteenliittämisestä merkkijonojen foo ja bar katenaation tulos eli katenaatio on foobar.katenoida liittää peräkkäin yhteen, kytkeä toisiinsa jonoksi, tehdä katenaatio katepillari arkikielessä telaketjutraktoreista virheellisesti käytetty nimitys Myös asussa katerpillari. Väännelmä tavaramerkistä Caterpillar.katetri putki, jota käytetään sairaanhoidossa esim. johtamaan virtsa pois virtsarakosta katgutti suolilanka, kirurgiassa käytetty ompelulanka katharsis katarsis katarsis kationi hiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus katkismus katekismus katodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on negatiivinen katolilainen roomalaiskatoliseen kirkkoon kuuluva ihminen katolinen kristinuskon erääseen pääsuuntaukseen, paavin johtamaan roomalaiskatoliseen kirkkoon kuuluva t. liittyvä yleinen, maailmanlaajuinen kirkko tms. katolilainen Sanaan kuuluu kaksi l-kirjainta. Sana katollinen on myös suomea mutta tarkoittaa sellainen missä on katto. Sana katolinen on varsinaisesti adjektiivi, mutta sitä käytetään myös substantiivina sanan katolilainen sijasta. Tämä on hyväksyttävää, mutta hylättävänä kielenhuolto pitää sanan katolilainen käyttöä adjektiivina.katolisuus katolinen uskonto katrilli eräs seuratanssi, 5- tai 6-vuoroinen kaukasialainen kaukasidi Kaukasian asukas Sanaa on ruvettu käyttämään englannin sanan Causasian mallin mukaan rodun nimityksenä vanhastaan on puhuttu valkoisesta rodusta t. euripideista.kaukasidi valkoiseen rotuun kuuluva ihminen kaukasidinen valkoiselle rodulle ominainen kaukasologia kaukasialaisten kielten tutkimus Sukulaissanoista ks. logia.kausaali- sanan kausaalinen yhdyssanamuoto kausaalinen syy-yhteyttä koskeva kausaliteetti syysuhde kausatiivinen aiheuttamista ilmaiseva verbi, esim. naurattaa. Sana sekaantuu joskus sanaan faktitiivinen. Faktitiivisuus voidaan ymmärtää kausatiivisuuden erikoistapaukseksi, jossa aiheuttaminen on toisen ihmisen tai organisaation tms. saamista tekemään jotakin.kaustinen syövyttävä, polttava Erityisesti termissä kaustinen sooda, joka tarkoittaa lipeäkiveä eli natriumhydroksidia.kautsu luonnonkumi, eräiden trooppisten kasvien maitiaisneste t. siitä tehty kumi kavaljeeri naisen miesseuralainen esimerkiksi juhlissa ritarikunnan jäsen, hovimies kuningas Kaarle In kannattaja Englannin sisällissodassa 1642 - 51 eräänlainen linnake kavalkadi kavalkaadi t. kavalkadi peräkkäin katsottavista kuvista, filmikatkelmista tms. tehty kooste katselmus ratsastajien juhlakulkue kulkue kaviaari sammen t. sammensukuisen kalan mäti ruokana yleensä mäti ruokana Sanaa käytetään myös muista mädeistä etenkin mustaksi värjätystä ja jopa keinotekoisesta, mätiä muistuttavaksi tehdystä ruuasta.kavitaatio onteloiden muodostuminen Joskus ehdotettu vastine onttouma.kaviteetti ontelo kefiiri eräänlainen hapan maidosta valmistettu juoma Ei valmisteta enää Suomessa.keisari suurten valtakuntien hallitsijoiden arvonimi Alkujaan muinaisen Rooman hallitsijoiden nimitys. Uudella ajalla suurten, kuningaskuntaa laajempien, usein monista kansallisuuksista koostuvien valtioiden hallitsijoiden ottama tai heille annettu arvonimi. Usein kuvaannollisesti esittämässä suuruutta tai majesteettisuutta, esim. keisarikotka.keisarileikkaus lapsen ottaminen kohdusta leikkauksella normaalin synnytyksen alatiesynnytyksen sijasta Suunnilleen yhtä yleisesti muodossa keisarinleikkaus, mutta ntön muoto on suomen kielen sanakirjojen mukainen.keisi yksittäinen tapaus Esimerkiksi yksittäinen työtehtävä tai ongelma varsinkin palvelualoilla jopa potilas tapauksena tai havainnollistamiseen tms. tarkasteltava yksittäistapaus. Sana on etenkin näin kirjoitettuna vielä aika arkinen ja slanginomainen sitaattilainana kirjoitettuna case se kelpaa melko viralliseenkin kieleen. Joskus myös asussa keissi. keliaakikko keliakiaa sairastava keliakia elimistön tila, jossa gluteenin eräs osa gliadiini aiheuttaa pahoja suolisto-oireita Luonteeltaan imeytymishäiriö, vaikka joskus käytetään nimitystä vilja-allergia Tunnetaan lääketieteessä myös nimellä gluteenienteropatia. Hoitona gluteeniton ruokavalio.keltti eräisiin aiemmin laajalle Länsi-Eurooppaan levinneisiin kansoihin kuuluva kyseisten kansojen kieli silmätön pronssi- tai rautakirves eräitä trooppisten merien rannikkokaloja kelttiläinen keltti kelteille ominainen, kelttien kelvin lämpötilan mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus K Yhtä suuri kuin celsiusaste, mutta kelvinasteikon nollapiste on ns. absoluuttinen nollapiste eli kylmin mahdollinen tila, -273,16 degC. Yksikön oikea nimi on kelvin, ei kelvinaste.kemia tiede, joka tutkii aineiden ominaisuuksia, koostumusta, valmistusta ja muuttumista sen alaan kuuluvat ilmiöt kuvaannollisesti ihmisluonteiden yhteensopimattomuus henkilökemia kemiallinen kemian alaan kuuluva kemikaali kemian teollisuuden tuote kemisti kemian tutkija opiskelijakielessä myös kemian opiskelija kemo- kemiallinen, kemiaan kuuluva t. perustuva kemosynteesi kasveissa tapahtuva yhteyttäminen hapettumisreaktioista saadun energian eikä valon varassa kemoterapia kemo-terapia kemiallinen hoito Varsinkin tartuntatautien hoito kemian teollisuuden tuottamilla lääkeaineilla, jotka vaikuttavat tauteja aiheuttaviin mikrobeihin.kempo intialaisperäinen itsepuolustusmenetelmä ja urheilulaki kenguru kenuru Australiassa eläviä, usein loikkimalla liikkuvia pussieläimiä Useissa kuvaannollisissa ilmauksissa, esim. kengurukengät kuntoilujalkineet, joiden pohjassa on jousi.kennel yritys, joka kasvattaa ja kouluttaa rotukoiria yhdyssanoissa koirankasvatusta koskeva kenraali eräs korkea upseerinarvojen luokka Pelastusarmeijan johtaja yhdyssanoissa yleis-, pää-, suur- Kenraalien arvoluokkaan kuuluvat alimmasta ylimpään prikaatinkenraali, kenraalimajuri, kenraaliluutnantti ja kenraali, joista viimeksi mainitusta saatetaan selvyyden vuoksi käyttää epävirallisesti nimitystä täysi kenraali ja virallisesti nimitystä, jossa on aselaji määritteenä, esim. jalkaväenkenraali. Kenraalieversti on joissakin maissa käytetty arvo, jonka suhde muihin arvoihin vaihtelee. Yhdyssanoissa alulla kenraali- ei yleensä ole mitään tekemistä upseerinarvojen kanssa esim. kenraaliharjoitus on yleisharjoitus, viimeinen harjoitus ennen ensiesiintymistä teatterissa.kenraalikuvernööri maan tai muun laajan alueen käskynhaltija, periaatteessa hallitsijan edustaja kentauri taruolento, jolla on hevosen ruumiiseen liittyvä ihmisen yläruumis kenturio eräs upseerinarvo muinaisessa Roomassa Varhaisimpina aikoina sadan latinaksi centum miehen suuruisen yksikön, myöhemmin noin 60 miehen yksikön centuria päällikkö. Normien Suomen kielen perussanakirja mukainen asu on senturio. Myös sitaattilainana kirjoittamista centurio esiintyy. Eräissä raamatunsuomennoksissa käännetty sanalla sadanpäämies tai sadanpäällikkö.keraami yhteisnimitys joukolle materiaaleja, joille on ominaista mm. kyky kestää korkeita lämpötiloja, pintakovuus ja kulutuskestävyys Keraamit ovat nykyisin laajassa käytössä mm. kaakeleissa, sähköteknisissä sovelluksissa ym.keraaminen keraamista tehty, keraami- savesta tehty, savi- saviteollisuus- Alkujaan sana johtuu savea tarkoittavasta kreikan sanasta, mutta nykyään se viittaa yleisemmin keraameihin, jotka on nimetty saman sanan perusteella, koska raaka-aineina käytetään saven tapaisia aineita.keramiikka savituotteet saviesineiden tuotanto, saviteollisuus kerato- sarveis-, sarveisaine-, sarvi- keratometri sarveiskalvon kaarevuuden ja taittavuuden mittari kerberos ravintolan tms. vartija, portsari Ilmaisu on puhekielinen ja viittaa alkujaan muinaisen Kreikan taruston manalan portinvartijan kolmipäiseen koiraan Kerberokseen.kerettiläinen harhaoppinen, kirkon virallisesta kannasta tunnustuksesta poikkeavaa uskonnollista oppia kannattava t. sellaisena pidetty kuvaannollisemmin yleensä poikkeavaa käsitystä kannattava keripukki C-vitamiinin puutteesta johtuva tautitila kerosiini polttoöljy, etenkin lentokoneissa käytetty lentopetroli kersantti eräs aliupseerinarvo vastaava nimike tai nimikkeen osa muissa organisaatioissa Esim. palokunnassa palokersantti.kerubi enkelimäinen eräänlainen siivekäs henkiolento Raamatussa Raamatussa mainitaan kerubit kanssa tavalla, joka antaa ymmärtää, että kyse on vaikuttavista, Jumalan sotajoukkoihin kuuluvista olennoista esim. a href httpwww.funet.fipubdocbiblehtmlfinnish19921Moos.3.htmlo4 titleKarkotus paratiisista 1. Moos. 320. Myöhemmin kerubit kuvattiin taiteessa enkelimäisiksi, herttaisiksi, jopa lapsenomaisiksi hahmoiksi. Vrt. serafi.kesuura säkeen sisällä esiintyvä tauko, tahtilepo, sesuura Nykysuomen sanakirja pitää asua kesuura hylättävänä ja suosittaa asua sesuura, mutta kesuura on ilmeisesti muodostunut yleisemmäksi. Ks. Kikerointia vai siserointiaketchup ketsup ketsuppi ketsuppi eräänlainen maustettu tomaattikastike Aikaisempi muoto ketchup.keynesiläinen keinesiläinen t. keinziläinen taloustieteilijä John Maynard Keynesin oppien mukainen Keynesiläisyyden mukaan markkinatalous ei luonnostaan turvaa työllisyyttä, vaan valtion on puututtava asioihin mm. lisäämällä kysyntää laskusuhdanteen aikana.keynote- kiinout pää- Esim. keynote-puhuja pääpuhuja konferenssissa tms..khaki kaki t. khaki ruskeasävyinen puuvillakangas, jota käytetään mm. sotilas- ja työpukuihin varsinkin lämpimissä maissa sellaisesta tehty puku sellaisen kankaan väri khat eräs pienehkö, usein pensaaksi leikattu puu, Catha edulis sen lehdet t. oksat huumeeksi käytettyinä Perinteisesti Itä-Afrikassa ja Arabiassa käytetty. Luokitellaan Suomessa huumelainsäädännön piiriin kuuluvaksi ja siten laittomaksi. Kirjoitetaan joskus kati tai qat. Vaikuttavat aineet ovat katinoli ja katiini.kiasma risteys, ristikkäisyys kiasmi Erityisesti anatomiassa hermojen risteys biologiassa vastinkromosomien kohta, josta ne kiinnittyvät toisiinsa meioosissa. Sana on tullut tunnetuksi etenkin nykytaiteen museon Kiasman nimenä.kiasmi tyyliopissa ristikkäisasettelu Sanallisten ilmausten ristikkäisyys siten, että jossa osat esiintyvät ensin yhdessä järjestyksessä, sitten vastakkaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi sananparressa Veitsi vanhin hampaista, hammas vanhin veitsi on kyse sanatason kiasmista sanat toistuvat mutta päinvastaisessa järjestyksessä.kibbutsi osuustoimintatila Israelissa kickboard kikbood kokoontaitettava potkulauta, jossa on ohjaussauva uinnissa kelluva uimalauta, jonka päällä pidetään käsiä potkuharjoituksissa kickboxing potkunyrkkeily kicksit kiksit kidnapata kaapata, ryöstää ihminen lunnaiden saamiseksi kidult kidalt lapsiaikuinen, tarkoituksellisen lapsenomaisesti joissakin asioissa käyttäytyvä aikuinen lasten vaatetusta matkiva pukeutuminen Yhdistelmä sanoista kid ja adult.kiisseli makea, tavallisesti perunajauhoilla suurustettu jälkiruoka kiisu mineraali, joka on kemiallisesti sulfidi kiivi eräs köynnöskasvi Actinidia sinensis ja sen syötävä hedelmä eräitä Uudessa-Seelannissa eläviä lentokyvyttömiä lintuja Alkujaan sitaattilainana kiwi. Taipuu kiivi kiivit kiivin jne. Pitkävokaalinen muoto kiivi perustuu lähinnä ruotsin ääntämykseen. Vaikka sana on usein äännetty lyhytvokaalisena, pitkävokaalisuus on suositeltava etenkin siksi, että sana siten erottuu vanhasta sanasta kivi.kiksit ark. nautinto, huvi, jännitys Yleensä sanonnassa saada kiksit jostakin. Johtuu englannin sanasta kicks potkut.kilo kilogramma jargonissa myös 1000 tai 1024 oktettia etuliitteenä tuhatkertainen tai 1024-kertainen, tunnus k SI-järjestelmässä kilo-etuliite tunnus k tarkoittaa aina tuhannella kertomista. Datatekniikassa se voi tarkoittaa 1000lla tai 1024llä kertomista. Esimerkiksi kilotavu tai lyhyesti kilo tarkoittaa yleensä 1024 oktettia, kun taas kilobitti on useimmiten 1000 bittiä.kilogramma massan yksikkö SI-järjestelmässä, puhekielessä kilo kilokalori tuhat kaloria kilopondi vanhentunut voiman yksikkö, n. 9,81 newtonia Voima, joka vastaa 1 kgn massaiseen kappaleeseen vaikuttavaa painovoimaa maapallolla.kilotonni ydinräjähteen voimakkuuden mittayksikkö, joka vastaa 1 000 000 kg trotyylia kilta historiassa ammattikunta, jolla oli tarkka sisäinen järjestys nykyisin monenlaisten yhdistysten nimitys Etäinen yhteys vanhaan merkitykseen on vielä esimerkiksi Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan opintosuuntakohtaisilla alayhdistyksillä, killoilla.kiltti skotlantilainen miesten hame keskiajalla maa-alueesta maksettu vero sellaisen veron maksaja kimaira eliö, jossa on perimältään erilaisia soluja Kimaira on kahden tai useamman perimältään erilaisen yksilön yhteensulautuma, yleensä kasvi. Aiemmin myös asussa kimeera. Ehdotettu suomalaisempi vastine harhama.kimono japanilainen väljähihainen, pitkähelmainen vaate sellaista jäljittelevä naisten puku tai pusero kineettinen liikkumista t. liikuttamista koskeva, liike- kinegrammi virheellinen nimitys eräänlaisille turvahologrammeille Kinegram on rekisteröity tavaramerkki mm. rahojen turvallisuutta lisääville teknisille tuotteille. Sitä on ruvettu virheellisesti käyttämään yleissanana, jolla tarkoitetaan etenkin seteliin painettua heijastuskuviota, joka näyttää erilaiselta eri kulmista katsottuna.kinemaattinen kinematiikkaan kuuluva kinematiikka geometrinen liikeoppi kinesioteippaus teippien kiinnittäminen iholle määrätavalla mm. kivun lievittämiseksi tai liikkuvuuden lisäämiseksi kinesteettinen liikkeen aistimusta koskeva, liikeaisti-, kinestesia- kinestesia liiketunto, liikeaisti, lihas- ja jänneaisti Ihmisen ja eläimen ne aistitoiminnot, jotka havaitsevat sen oman liikkumisen.kinetiikka liikeoppi fysiikanfysiikka osa-alue kemian ala reaktiokinetiikka, joka tutkii reaktioiden nopeuksia ja mekanismeja Fysiikan osana kinetiikka tutkii voimia, jotka vaikuttavat kappaleiden liiketilan muutoksiin.kineto- liike-, liikkuva kinky kiky t. kiki seksuaalisesti poikkeava t. erilaisia kokemuksia etsivä kino elokuvateatteri kioski pienehkö myyntitila julkisessa tilassa oleva laite, josta saa yhteyden nettiin Alkuperäisessä merkityksessä myyntikoju sana on yleiskieltä ja oli jo vakiintunut, mutta merkitys on laajentunut ensin tarkoittamaan myös sisätiloissa toimivaa myymälää, jossa asioidaan ikkunan kautta. Myöhemmin sellaisiin myymälöihin rakennettiin myös tila, johon asiakkaat pääsevät, mutta kioski-nimitys säilyi. Lisäksi datatekniikassa sana on saanut uuden merkityksen tietokone tai vastaava laite, joka on esimerkiksi yleisessä kirjastossa tai virastossa melko vapaasti käytettävissä nettiyhteyksiin.kipsi kalsiumsulfaatti, johon on sitoutunut vettä seebun vuota kirahvi eräs afrikkalainen pitkäkaulainen märehtijä, Giraffa camelopardalis kiro- käsi- kirologia käsitutkimus sormikieli Sukulaissanoista ks. logia.kiropraktiikka hoitotapa, jossa ulkoisesti käsitellään eräitä ruumiin kohtia, etenkin selkärankaa kiropraktikko kiropraktiikan harjoittaja kirroosi etenkin maksan kovettumistauti kirurgi kirurgiaan erikoistunut lääkäri kirurgia lääketieteellinen leikkaushoito kirurginen kirurgiaan kuuluva kuvaannollisesti äärimmäisen tarkka Koska kirurgia vaatii usein erittäin suurta tarkkuutta, on ruvettu käyttämään sellaisia ilmaisuja kuin kirurgisen tarkka.kisälli opinkäynyt käsityöläismestarin apulainen ammattikuntalaitoksen aikana Ei varsinainen sivistyssana vaan laina ruotsista gesäll, johon sana on tullut saksasta Geselle.kitiini eräs aine polysakkaridi, joka toimii useiden eliöiden tukiaineena Etenkin hyönteisten kuoressa mutta myös mm. sienten solunseinissä.kitsch kit rihkamataide Sanaa käytetään useimmiten halveksivasti veistoksista, maalauksista yms., joita pidetään taiteellisesti arvottomina. Sana on sitaattilaina saksasta. Myös suomalaistetussa asussa kitsi.kitsi kitsch kiwi kivi t. kiivi kiivi klaani heimoyhteisö Skotlannissa t. Irlannissa sukua laajempi yhteisö, jonka sanotaan polveutuvan yhdestä kantaisästä klaava metallirahan numeropuoli sellaisen puolen jääminen ylös kolikkoa heitettäessä klamydia eräs bakteeri ja sen aiheuttama tauti, varsinkin sukupuolitautina klarinetti yksikkölehdykkäinen puupuhallin klassifikaatio luokitus klassifioida luokittaa, luokitella klassikko pysyvän, tunnustetun aseman saavuttanut taiteilija, filosofi tms. taikka teos antiikin kultakauden kirjailija tms. antiikin tutkija klassillinen pysyvän, tunnistetun aseman kulttuurissa saavuttanut tyypillinen, luonteenomainen, usein mainittu esimerkki tms. antiikin kulttuuria koskeva Rinnakkaismuoto klassinen ks. huomautuksia sanansisäisistä lyhentymistä. Tässä sanassa voisi pidempää kirjoitusasua perustella sen lievällä vanhahtavuudella, joka sopii sanan merkitykseen.klassinen klassillinen klassisismi taidesuunta, joka jäljittelee antiikin loistokauden tuotteita Myös asussa klassismi. Sukulaissanoista ks. ismi.klastinen geologiassa erillisistä kivenpalasista koostuva klaustrofobia suljetun paikan kammo sairaalloisena pelkona klausuuli pykälä sopimuksessa tms., erityisesti selittävä t. rajoittava lisäpykälä klaviatuuri soittimen koskettimisto klementiini eräs sitruspuu ja sen hedelmä Alkuperältään mahdollisesti mandariinin lajike tai sitten sen ja pomeranssin risteymä.kleptomaani kleptomanian vallassa oleva kleptomania sairaalloinen, pakonomainen varastamishalu klerikaali pappisvallan kannattaja klerikaalinen papistoa tai kirkkoa koskeva klerikalismi pappisvaltaisuus klientilismi järjestelmä, jossa virkamiehillä on vastavuoroisiin palveluksiin perustuvia henkilökohtaisia suhteita julkisen vallan ulkopuolisiin toimijoihin klientteihin Klientilismiä on pidetty yhtenä lahjonnan muotona. Sukulaissanoista ks. ismi.klientti muinaisessa Roomassa ylimyksen suojatti asiakas datatekniikassa käyttäjän puolesta asioita hoitava ohjelma Datatekniikassa klientti esiintyy englannin sanan client vastineena ja tarkoittaa etenkin ohjelmaa, joka tarjoaa käyttäjälle pääsyn johonkin palveluun esim. web-selain on esimerkki klientistä sanasto on vakiintumatonta, ja mm. sanoja asiakas ja asiakasohjelma sekä klaientti käytetään myös.kliimaksi huipentuma, huippukohta tyyliopissa ilmaisu, joka nousee loppua kohti kliininen käytännöllistä lääkärintyötä koskeva vastakohtana teoreettiselle klinikka- kuvaannollisesti puhdas, pelkistetty, pelkkä, mielikuvitukseton Alkuperäisestä merkityksestä on johduttu kuvaannollisiin merkityksiin, kun kliininen on ymmärretty klinikan, sairaalan tms. puhtautta ja pelkistettyä sisustusta kuvaavaksi.klikki pieni, eristäytyvä, usein valtaa tavoitteleva t. käyttävä ihmisjoukko Sana on arkikielinen ja sävyltään paheksuva.klimakterium vaihdevuodet klimatologia ilmasto-oppi, ilmastotiede Sukulaissanoista ks. logia.klinikka opetussairaala t. sen osasto ensiapuasema klinkkeri keraaminen tuote, joka on poltettu niin kuumassa, että sen pinta on osittain sulanut sileäksi kovaksi poltettu tiili tai laatta klisee kulunut sanontatapa kuvalaatta Aiemmin sn tilalla oli sh tai klishee tai kliee.klitoris häpykieli Pieni paisuvaiskudosta sisältävä elin naisen virtsaputken aukon etupuolella. Klitoriksella on keskeinen merkitys naisen seksuaalisuudessa.kloaakki eräiden eläinten yhteissuoli, viemärisuoli likaviemäri kloonata valmistaa klooni tehdä kopio erikoismerkityksissä Tietokoneella tehtävässä kuvankäsittelyssä kloonaus tarkoittaa kuvan osan kopiointia tavalla, joka saa kopion rajat pehmeiksi niin, että tulos näyttää luonnolliselta. Tietokoneen kovalevyn kloonaus tarkoittaa levyn koko sisällön kopiointia toiselle levylle niin, että siitä voidaan saada nopeasti käyttöön toimintavalmis järjestelmä.klooni monisoluinen eliö, joka on kasvanut toisen yksilön yhdestä solusta, joka ei ole sukusolu samasta solusta jakautumalla muodostuneiden solujen joukko kuvaannollisesti toiminnallisesti tarkka kopio Nykyisin klooni tarkoittaa ehkä tavallisimmin kokonaista eliötä, joka on kasvatettu yhdestä solusta, joka on käsitelty kehittymään kuten hedelmöitynyt munasolu. Sellainen klooni on geeniensä suhteen täysin samanlainen kuin yksilö, jonka solusta se on kasvanut. Sanaa klooni on käytetty myös vähättelevästi tarkoittamaan ison tietokonevalmistajan tuotetta yksityiskohtaisesti jäljittelevää konetta.kloori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Cl Joskus virheellisesti nimellä kloriini englannin sanan chlorine kloori mukaan.klootti kirjankansien päällyskangas kloroformi eräs aiemmin yleinen hengitettävä nukutusaine, trikloorimetaani klorofylli lehtivihreä klosetti käymälä klovni pelle, ilveilijä sirkuksessa tms. klubi kerho kerhotila klusiili umpiäänne Klusiilia äännettäessä ilmavirta hetkeksi katkeaa, koska äänne-elimet muodostavat sulkeuman. Esim. k, p ja t ovat klusiileja.klusteri ryväs, kasautuma, löyhä yhteenliittymä musiikissa useista yhtäaikaisista, vierekkäisistä pienistä intervalleista koostuva sävelryhmä Talousterminä klusteri tarkoittaa ajatusta toisiaan täydentävien yritysten ryppäästä, esimerkiksi yritystä, sen alihankkijoita ja näiden yhteyksiä.klusteroida muodostaa klusteri knalli kova, pyöreäkupuinen miesten hattu knitteli ketju- tai kalikkasäe knock-out nok-aut tyrmäys nyrkkeilyssä knoppi hankala, usein jonkin ansan sisältävä kysymys usein toistuva kysymys tenteissä tms. Johtuu ruotsin sanasta knopp nappi eikä ole varsinainen sivistyssana ei esiinny muissa kielissä.knoppologia opiskelijakielessä, leikillisesti knoppien tunteminen kokoelma knoppeja ja niiden vastauksia knoppien käyttö tenttikysymyksinä knowhow nou-hau osaaminen Tätä englannin sanaa on ruvettu käyttämään suomessa, koska ei ole tiedetty, että englannissa ei ole nasevaa sanaa ilmaisemaan osaamista vaan on sanottava esim. to know how to, josta sitten on muodostettu substantiivi knowhow tai know-how. Suomenkieliset sepitteet tietotaito ja taitotieto ovat siis tarpeettomia.koaguloitua juoksettua, hyytyä Ensisijaisesti lämmön t. kemikaalien aiheuttamista muutoksista valkuaisaineissa, jossa rakenne muuttuu kiinteämmäksi.koaksiaalinen sama-akselinen, saman akselin ympärillä olevaa Sanaa on käytetty erityisesti koaksiaalikaapelista eli kaapelista, jossa on yhteisen ytimen ympärillä olevia datajohtoja.koala pussikarhu Pussieläimiin kuuluva, pientä karhua muistuttava eläin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan taivutetaan kuten sanaa kala esim. monikon genetiivi kalojen tai harv. kalain, mutta todellisuudessa taivutus noudattaa kolmitavuisten sanojen kuten omena mallia esim. monikon genetiivissä useita vaihtoehtoja, mm. koaloiden.koalitio liittoutuma, liittouma, tilapäinen liitto Etenkin poliittisten puolueiden hallitusyhteistyötä varten solmima liitto.koanosyytti kaulussiimasolu kobra koobra silmälasikäärme, eräitä myrkkykäärmelajeja Usein myrkyllisyyden ja vaarallisuuden vertauskuvana.kodeiini eräs lääkeaine, vaikutukseltaan huumaava ja kipua lievittävä kodifikaatio kodifiointi kodifioinnin tulos kodifioida koontaa, yhtenäistää lainsäädäntöä kokoamalla erillisiä lakeja ja sääntöjä järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi, koodeksiksi kofeiini eräs piristävä aine, jota on mm. kahvissa, teessä ja joissakin virvoitusjuomissa kognitiivinen konitiivinen tiedollinen, tiedon ja ymmärryksen alaan kuuluva tajunnallinen kognitio konitio tajunta, etenkin tajunnan sisältö kokonaisuutena kognitivismi oppimisteoreettinen suuntaus, jonka mukaan ihminen muodostaa saamansa tiedon perusteella maailmasta ja sen ilmiöistä sisäisiä malleja, jotka vaikuttavat oppimiseen koheesio koossapysyvyys t. sitä aiheuttavat voimat Erityisesti fysiikassa molekyylien väliset sidosvoimat t. niiden vaikutus.koherenssi kiinteys, yhtenäisyys, koossapysyvyys yhteensopivuus Fysiikassa erityisesti aaltoliikkeen erilaisten osien samanvaiheisuus joka on mm. edellytys interferenssille.koherentti sellainen, jolla on suuri koherenssi samakantainen mittayksikkö Mittayksiköt ovat koherentteja, jos on muodostettu toisistaan käyttämättä minkäänlaisia kertoimia. SI-yksiköt ovat koherentteja.kohortti muinaisen Rooman armeijan yksikkö, legioonan kymmenesosa väestö- ja lääketieteessä jonakin ajanjaksona syntyneiden t. muun ehdon täyttävien ihmisten joukko, jonka myöhempää kehitystä tutkitaan kokaiini eräs huume ja lääke, jota saadaan kookapensaan lehdistä kokainisti kokainisti kokaiinia huumeena käyttävä ihminen kokardi lakin etuosaan kiinnitettävä sotilaan t. virkailijan tunnusmerkki koketeerata keimailla, keikailla koketteria keimailu, keikailu koketti keimailija, keikailija vaatteen kaarroke Kaarroke on vaatteeseen esim. paitaan kuuluva, usein kaksinkertainen hartia- tai vyötärökappale, joka antaa tukevuutta ja johon tavallisesti poimutettu tai laskostettu miehusta kiinnitetään.kokki pyöreä, pallomainen bakteeri kola kolajuoma, eräiden hiilihapotettujen virvoitusjuomien nimitys Kolajuomat, arkikielessä kolat, ovat ruskeita ja makeutettuja ja sisältävät erilaisia kasvisuutteita, joissa on mm. kofeiinia. Nimi johtuu koolapähkinästä, mutta kirjoitusasu on lyhytvokaalinen lähinnä siksi, että se perustuu tuotemerkkeihin kuten Coca-Cola ja Pepsi-Cola.koleerikko tarmokas- ja kiivasluonteinen, koleerinen ihminen koleerinen tarmokas- ja kiivasluonteinen alkujaan eräs temperamenttityyppi kolera eräs kulkutauti, Vibrio cholerae -bakteerin aiheuttama suolistotauti eräs perunan bakteeritauti, tyvimätä kolesteroli eräitä ihmisen ja eläinten solukalvoissa esiintyviä aineita Kolesterolin saostuminen verisuonten seinämiin aiheuttaa ateroskleroosia. Kemialliselta rakenteeltaan steroli. Sana kolesteroli on alkujaan yhdyssana mutta ääntyy yleensä yhtenäisenä sanana sivupaino ro-tavulla ja esiintyy joskus myös lyhentyneenä muotoon kolestroli. Sanan lopun kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen.kolhoosi historiassa kollektiivitila Neuvostoliitossa kolibakteeri eräs yleinen suolistobakteeri, Escherichia coli Kolibakteerien esiintymistä esimerkiksi vedessä käytetään mittarina arvioitaessa, missä määrin vedessä voi olla ulosteperäisiä saasteita. koliikki ähky, vatsakipu, erit. pikkuvauvojen tuntemattomasta syystä johtuva kipuilu, ns. kolmen kuukauden koliikki kollaasi eri aineksia yhdistelemällä tehty kooste kuvataiteessa, musiikissa t. kirjallisuudessa Aiemmin sn tilalla oli sh tai kollaashi tai kollaai.kollaboraatio yhteistyö, yhteistoiminta kollaboraattori avustaja, apulainen vihollisen kanssa yhteistyössä oleva henkilö etenkin miehitetyssä maassa, yhteistoimintamies kollaboratiivinen yhteistoiminnallinen, yhteistyöhön perustuva kollaboratööri vanh. yhteistoimintamies, kollaboraattori kollageeni tukikudoksen säiemäinen valkuaisaine kollapsi lysähdys, romahdus, äkillinen heikentyminen kokoonpainuminen paperinvalmistuksessa kuitujen litistyminen kollega kolleega t. kollega virkaveli, saman alan ihminen Sanan virallisessa asussa on yksi e, mutta se usein ääntyy pitkänä.kollegi kollegio kollegiaalinen virkaveljien kesken vallitseva t. tehtävä kolleginen Sanaa käytetään erityisesti kollegioissa noudatettavista päätöksenteko- ja muista menettelyistä, vastakohtana yksittäisten virkamiesten päätöksille sopivampi nimitys niille olisi kolleginen Erityisesti kollegiaalinen äänestys voi tarkoittaa joko yleensä kollegiossa äänestämistä tai erityistä äänestystapaa, jossa kollegion virkaiältään nuorin lausuu kantansa ensin, sitten seuraavaksi nuorin jne. ja tulokseksi tulee eniten ääniä saanut kanta. Tähän menettelyyn saattaa kuulua myös se, kannanoton osana pidetään sille esitettyä perustelua, jolloin enemmistön kanta saattaa jäädä häviölle, jos eri ihmiset ovat esittäneet kannalleen eri perustelut. Tästä on lähtöisin puhe yhtymisestä toisen lausumaan kantaan, joka tarkoittaa alkujaan, että kannatetaan samaa ratkaisua samoin perustein.kolleginen kollegiossa noudatettava menettely vrt. kollegiaalinen kollegio virastoa johtava monijäseninen, kokouksissa päätöksensä tekevä hallintoelin virasto Erityisesti vastakohtana päällikkövirastolle, jolla on yksilöjohto. Etenkin arkikielessä usein muodossa kollegi.kollektiivi yhteisö, ihmisjoukko kolhoosi ryhmäsana, ryhmää tarkoittava sana kollektiivinen yhteisöä, kollektiivia koskeva kollektivismi yhteisomistusta ja keskitettyä ohjausta kannattava poliittinen t. aatteellinen suunta yleisesti Sukulaissanoista ks. ismi.kollektivisoida tehdä kollektiiviseksi erityisesti saattaa yhteisomistukseen Sanaa käytetään varsinkin Neuvostoliitossa 1920- ja 1930-luvulla toteutettua maatalouden kollektivisointia. Myös kollektivoida t. kollektiivistaa.kolli matkatavarayksikkö t. rahtitavarayksikkö Eri sana kuin uroskissaa tarkoittava kolli.kollisio yhteentörmäys kolloidi hiukkanen, joka kuuluu hienojakeiseen aineeseen, joka on sekoittunut toiseen aineeseen, jonka hiukkaskoko on vielä pienempi Kyseessä olevat aineet ovat nesteitä, kutsutaan seosta emulsioksi.kolloidinen hyytelömäisessä tai liimamaisessa tilassa oleva, kolloidejasisältävä kollokvio erityisesti järjestetty tieteellinen keskustelutilaisuus Kollokvio on yleensä pienimuotoisempi ja aihepiiriltään rajatumpi kuin tieteellinen konferenssi, joka on enemmänkin esitelmien kokonaisuus kun taas kollokviossa on valmisteluja alustuspuheenvuoroja. Käytännössä kollokvion ja konferenssin ero on usein vain nimityskysymys.kolofoni kirjan tms. lopussa oleva selostus kirjan synnystä yms., esipuhetta vastaava havupuun hartsi kolografia paksunsuolen röntgenkuvaus kolonia siirtokunta, siirtomaa yhdyskunta kolonialismi siirtomaiden valloitus ja hyväksikäyttö t. sellaista kannattava aate Sanaa on käytetty etupäässä paheksuvassa tarkoituksessa. Sukulaissanoista ks. ismi.kolonisaatio asuttaminen, varsinkin siirtokuntien perustaminen kolonna marssirivistö joka on järjestetty yhden johtajan alaisuuteen Ilmaisu viides kolonna tarkoittaa valtiossa, järjestössä tms. olevaa ryhmittymää, joka on valmis liittymään vihollisiin. Alkujaan se tarkoitti Espanjan sisällissodan aikana tasavaltalaisten hallitsemassa Madridissa toimivia tasavaltalaisten vastustajia, joiden sanottiin muodostavan viidennen kolonnan, kaupunkia kohti etenevien neljän kolonnan lisäksi. kolonni rakennuksen pyöreä kannatinpylväs onton pylvään tapainen kemian tekniikan laite koloratuuri nopea, koristeellinen sävelkulku kolorismi maalaustaiteen suuntaus, jossa painotetaan värien käyttöä koloristi taitavasti värejä käyttävä ilmaisunsa etenkin värien käyttöön perustava taidemaalari kolossaalinen valtava, suunnaton kolossi jättiläispatsas valtavan suuri rakennelma kolportööri kuljeskeleva kirjojen ja lehtien kaupustelija, varsinkin uskonnollisen tai aatteellisen kirjallisuuden myyjä kolumni lehden vakinaisen kirjoittajan lyhyehkö, yleensä ajankohtaista aihetta käsittelevä kirjoitus sarake sivun lados sivuotsikko kolumnisti kolumnien kirjoittaja kombinaatio yhdistelmä yhdistely, kombinointi Matematiikassa erityisesti äärellisen joukon osajoukko, siis alkioiden yhdistelmä, jossa järjestykseen ei kiinnitetä huomiota.kombinaatti suurehko yhtymä, jossa on teollisuus- ja muita tuotantoyksiköitä varsinkin ent. Neuvostoliitossa kombinatorinen kombinaatioita koskeva t. niihin perustuva kombinoida yhdistää, yhdistellä etenkin erilaisia aineksia, esineitä tms. komedia huvinäytelmä komedienne huvinäytelmien näyttelijätär komeetta eräänlainen aurinkoa tai muuta tähteä kiertävä taivaankappale, pyrstötähti kuvaannollisesti nopeasti julkisuuteen noussut ihminen komendantti paikkakunnalla tai laitoksessa hallinnosta ja järjestyksestä vastaava upseeri komiikka koominen taide tapahtumien koomisuus komisario eräs poliisipäällystön virkanimike Aiemmin ja leikillisesti myös komisarius.komissaari korkea virkamies, jolle on annettu erityisala hoidettavakseen Neuvostoliitossa kutsuttiin eräässä vaiheessa ministereitä kansankomissaareiksi. Nykyisin sanan tunnetuin merkitys viittaa Euroopan unionin komissaariin eli EUn komission jäseneen, joka hoitaa määrättyä laajaa toimialuetta. Aiemmin myös komisarion nimityksenä oli poliisikomissaari.komissariaatti komissaarin virka t. virasto vars. Neuvostoliitossa komissio toimikunta valtuuskunta eräänlainen hallitus eräänlainen toimeksianto t. siitä maksettava palkkio Erityisesti Euroopan unionin komissio, virallisesti Euroopan komissio, joka on luonnehdittavissa lähinnä EUn hallitukseksi, joskin se jakaa hallitusvallan ministerikokousten kanssa.komissionääri asiasmies, joka toimii päämiehen lukuun, mutta omissa nimissään virheellisesti komissaari Vanhastaan komissionääri tarkoittaa kaupallista edustajaa, joka esiintyy asiakkaisiin päin omien liiketunnustensa alla mutta oikeudellisesti vain välittää kaupan päämiehen ja asiakkaan välillä. Nykyisin sana esiintyy myös komissaaria englanniksi commissioner tarkoittamassa käännösvirheen takia.komitatiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee kenen t. minkä kanssa jotain tehdään, esim. puolisoineen Aina monikkomuotoisena ja melko harvinaisena. Varsinainen pääte on -ne-, jota edeltää monikon tunnus -i- ja seuraa useimmiten omistusliite. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi seuranto.komitea korkean tason toimikunta, valiokunta komittoida sitoa, varata esim. rahoja johonkin tarkoitukseen Tavallisimmin talousalan kielessä partisiippina komittoitu tarkoittamassa sidottua eli määrätarkoitukseen varattua rahaa tai luotonnosto-oikeutta.komittoitua sitoutua esim. henkisesti johonkin tavoitteeseen tai aatteeseen kommandiittiyhtiö yhtiömuoto, joka on avoimen yhtiön ja osakeyhtiön välimuoto Kommandiittiyhtiössä osa yhtiömiehistä vastaa henkilökohtaisesti yhtiön sitoumuksista kuten avoimessa yhtiössä, osa on mukana vain sijoittamallaan pääomalla kuten osakeyhtiössä.kommanditääri kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies kommando erikoistehtäviin koulutettu iskujoukko sellaisen jäsen kommentaari lain, kirjan tms. sisältöä yksityiskohtaisesti selittävä ja kommentoiva teos kommentti kommentaattori tulkintojen ja huomautusten kommenttien esittäjä kommentoida esittää kommentti kommentti huomautus, kannanotto selitys, tulkinta Raja tekstin, tapahtumien tms. selittämisen ja kantaaottavien huomautusten välillä on usein epäselvä, ja varsin usein kommentti sisältää kumpiakin aineksia. Lisäksi selittäminen voi tarkoittaa toisen sanojen tulkitsemista mutta myös omien tekojen tai sanojen selittämistä t. selittelyä ilmaisu en kommentoi viitannee yleensä jälkimmäiseen. Tietokoneohjelmoinnissa kommentti tarkoittaa ns. lähdekielisessä ohjelmassa itsessään olevaa yleensä lyhyttä selitystä ohjelman jonkin kohdan tarkoituksesta, ideasta tms. kommentit erotetaan ohjelmakoodista jollain sovitulla merkintätavalla.kommodori Suomessa eräs merivoimien upseerinarvo, vastaa everstiä muualla laivasto-osaston tilapäinen päällikkö pursiseuran esimies kommunikaatio viestintä datansiirto Joskus käytetään vastinetta tiedonvälitys, mutta kommunikaation käsite yleismerkityksessään sisältää myös tunteiden, toiveiden yms. esittämisen. Englannin sanan communications käyttöä jäljitellen on sanaa kommunikaatio ja sanaa viestintä ruvettu käyttämään myös teknisessä merkityksessä, joka tarkoittaa datansiirtoa yleisesti etenkin toimialana.kommunikaattori kehittynyt langattoman puhelinverkon tekniikkaa käyttävä matkaviestin kommunikatiivinen viestinnällinen, kommunikaatiota koskeva kommunikea virallinen tiedonanto esim. poliittisten johtajien tapaamisesta kommunikoida viestiä, harjoittaa kommunikaatiota kommunismi eräs tuotantovälineiden ja usein muunkin yhteisomistusta ajava aatesuunta ja sen toteutus sen mukainen yhteiskunnan ihannetila Sanalla on tarkoitettu monenlaisia oppeja, alkaen haaveilevasta ns. utopistisesta sosialismista, mutta 1800-luvulta alkaen ja erityisesti 1900-luvulla se tarkoitti marxismia ja sen toteutusta Venäjällä, Kiinassa ym. Sanaa käytettiin yleisesti myös vasemmistolaisuudesta yleensä etenkin leimaavana sanana. Sukulaissanoista ks. ismi.kommunitaarinen kommunaristinen kommunitarismi teoria ja aatesuunta, joka korostaa yhteisöllisyyttä Ks. esim. Sirkku Hellsten Amerikkalainen Kommunitarismi ja Kolmas Poliittinen Tie. Sukulaissanoista ks. ismi.kommutatiivinen vaihdannainen, vaihdantalakia noudattava Matematiikassa operaattoria sanotaan kommutatiiviseksi, jos pätee ab ba kaikilla an ja bn arvoilla.kommutoida tehdä kommutaatioita kääntää sähkövirran suunta matematiikassa olla kommutatiivinen, noudattaa vaihdantalakia kommuuni yhteisö eräissä erikoismerkityksissä Mm. yhteisasumisen muoto, jossa tyypillisesti joukko nuoria vuokraa ison asunnon ja johon saattaa liittyä erilaisia yhteistalouden muotoja Pariisin kommuuni Pariisissa v. 1871 kaksi kuukautta vallassa ollut vallankumoushallitus Neuvostoliitossa eräiden poliittisten muodostelmien nimityksissä, esim. Karjalan työkansan kommuuni Venäjän-Karjalaan v. 1920 perustettu hallintoalue. kompakti tiivis, yhtenäinen, osat pienessä tilassa sisältävä matematiikassa joukko, joka sisältää kaikki reunapisteensä komparaatio vertailu, etenkin kieliopissa vertailuasteiden muodostus, komparointi komparatiivi adjektiivin yksi vertailumuoto, osoittaa ominaisuuden suurempaa t. melko suurehkoa määrää Esim. suurempi, kauniimpi. Komparatiivi voi osoittaa myös suurehkoa määrää ilman varsinaista vertailua, joskin tällaista on suomessa pidetty vierasvoittoisuutena. Aikoinaan ehdotettu suomennos voittoaste.komparatiivinen vertaileva komparoida muodostaa adjektiivista vertailuasteita komparatiivi ja superlatiivi kompatiibeli yhteensopiva Jonkin kanssa toiminnallisesti yhteensopiva.kompatibiliteetti yhteensopivuus, kompatiibelius kompensaatio hyvitys, korvaus esim. menetetystä edusta tai vastakauppa kompensatorinen hyvittävä, kompensaatiota antava kompensoida hyvittää, antaa kompensaatiota kompetenssi asiantuntijan tms. pätevyys tuomioistuimen, viraston tai virkamiehen toimivalta, oikeus ratkaista jokin asia kielenpuhujan sisäistämä kielen järjestelmä alkiokudoksen kyky reagoida induktoriin Kaksi ensimmäistä merkitystä ovat siis erilaiset toinen koskee osaamista, toinen muodollista valtuutta tehdä jotain ja voivat haitallisesti sekaantua toisiinsa, joten selvyyden takia sanat pätevyys ja toimivalta ovat parempia. Kielentutkimuksessa kompetenssilla tarkoitetaan kieltä osaavan ihmisen, varsinkin kieltä äidinkielenään puhuvan, sisäistä kykyä käyttää kieltä oikein ilman tietoista harkintaa. Usein sillä tarkoitetaan erityisesti kykyä erottaa kieleen kuuluvat ja kielenvastaiset muodot toisistaan.kompetentti sellainen, jolla on kompetenssi tavallisesti siis pätevä kompilaatio yhdistelmäteos, varsinkin eri kannanottojen tai eri teoksista otettujen otteiden yhdistelmä kompiloida laatia yhdistelmäteos kompilaatio kompleksi yhdistelmä, erilaisista osista koostuva kokonaisuus sielunelämää häiritsevä miellesikermä, esim. alemmuudentunne Matematiikassa kompleksiluku tarkoittaa lukukäsitettä, jossa luku on kahden reaaliluvun parina a,b, jollaisille on määritelty joukko laskutoimituksia etuliite kompleksi- tarkoittaa matematiikassa yleensä samaa kuin kompleksiluku-.kompleksinen mutkikas kompleksin muodostava komplementaarinen täydentävä, täydeksi tekevä vastakkainen merkityksessä kaikki muu, komplementtina toimiva filosofiassa sellainen, jossa vastakohdat edellyttävät toisiaan komplementti täydennys kaikki, mikä on jonkin osan ulkopuolella jossakin kokonaisuudessa eräs tuoreessa veriherassa esiintyvä proteiiniryhmä Esimerkiksi kulman komplementtikulma on sellainen kulma, joka lisättynä kyseiseen kulmaan tuottaa suoran kulman 90deg. Joukko-opissa joukon A komplementti koostuu niistä jonkin oletetun perusjoukon alkioista, jotka eivät kuulu Ahan. Komplementtiväreiksi sanotaan vastavärejä eli värejä, joiden yhdistämisestä valon väreinä syntyy valkeaa, esim. sininen ja oranssi.komplikaatio asian mutkistuminen, lisävaikeus lääketieteessä sairauteen liittyvä lisätauti tai synnytyksessä hoitoa vaativa poikkeustilanne komplisoida mutkistaa, muuttaa mutkikkaammaksi komplisoitua mutkistua, muuttua odotettua mutkikkaammaksi komponentti valmis rakenneosa yksi johonkin vaikuttavista seikoista matematiikassa vektorin projektio jonkin akselin suuntaan Yhteistä merkityksille on ajatus jonkin kokonaisuuden osasta, usein siten, että kokonaisuus on ajateltavissa komponenttiensa summaksi. Tekniikassa komponentti kuitenkin usein tarkoittaa vain valmista laitetta, ohjelmakoodia tms., joka voidaan liittää osaksi isompaa kokonaisuutta kuin rakennuspalikka.komposiitti kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä, jossa ainekset toimivat yhdessä mutta eivät ole liuenneet eivätkä sulautuneet toisiinsa, etenkin muovin ja kuidun yhdistelmä kokonaisuus, joka koostuu komponenteista kompositio kokoonpano, sommittelu, rakenne suunnitelma sellaiseksi yhdistäminen, yhdistely yhdistelmä sävellys komposti rakennelma eloperäisten jätteiden muuttamiseksi mullaksi Joskus sanan selitetään tarkoittavan samaa kuin tunkio, mutta sanaan komposti sisältyy ajatus jätteiden hallitusta maaduttamisesta, usein erityisen kompostointiastian avulla, mutta kyseessä voi olla myös hoidettu avokomposti.kompostoida panna kompostiin t. tehdä kompostiksi kompostori laite, jolla saadaan aikaan komposti komppania eräiden aselajien perusyksikkö yhtiö, yhtymä, seura Jalkaväen komppanian vahvuus on tyypillisesti noin 200 miestä.kompressio puristus, puristaminen t. puristuminen kompressori kaasunpuristin esim. jääkaapin koneiston osa kompromettoida saattaa huonoon valoon, epäilyksenalaiseksi kompromissi sovitteluratkaisu kompulsio pakkotoiminto sellaisia aiheuttava pakkomielle, obsessio kompulsiivinen pakkomielteinen, pakkomielteen aiheuttama t. pakkomielteen vallassa oleva, pakko-, kompulsio- komtuuri hengellisen ritarikunnan aluepäällikkö Ritarikunnalle kuuluneen maatilan tai linnan päällikkö ja sitä ympäröivän isohkon alueen hallitusmies.kondensaattori laite sähkön varaamiseksi kondensoida väkevöidä haihduttamalla vettä tms. kondensori valoa kokoava linssi t. linssiyhdistelmä lauhdutin kondiittori sokerileipuri, makeita leivonnaisia tekevä leipuri konditionaali verbin eräs tapaluokka, ehtotapa, esim. olisin Esittää usein tekemisen, tapahtumisen tai olemisen jostakin ehdosta riippuvaisena tai jonkin ehdon täyttymättömyyden takia epätodellisena olisin tehnyt. Konditionaalia käytetään kuitenkin myös mm. vain kohteliaisuusmuotona esim. haluaisin..., jolloin tosin voidaan ajatella jonkinlainen julkilausumaton ehto jos se teille sopii taustalle.konditionaalinen ehdollinen konditionaalimuotoinen konditoria kondiittorin myymälä ja siihen ehkä liittyvä kahvila kondomi siittimen ylle vedettävä, ohuesta kalvosta tehty suojus Käytetään yhtäältä raskauden estämiseen, toisaalta sukupuolitautien tarttumisen estämiseen.kondominaatti kon-dominaatti alueen yhteishallinta, yhteishallintoalue kondottieeri palkkasoturijoukon päällikkö Italiassa 1300 - 1500-luvulla kondro- rusto- konduktööri junailija aiemmin myös raitiovaunun rahastaja kondylooma visvasyylä konfederaatio liittoutuma, löyhähkö liitto erityisesti Yhdysvalloista 1860-luvulla eronneiden valtioiden liitto, etelävaltiot konferenssi laaja, yleensä kansainvälinen neuvottelukokous tai tieteellinen kokous konfiguraatio konfiguroinnin tulos konfigurointi toimintana konfiguroida tehdä valinnat vaihtoehtojen välillä esimerkiksi laitteistoa tilattaessa tai ohjelman asetuksissa Laitteiston konfigurointi tarkoittaa ennen muuta sen päättämistä, mitä laitteita siihen hankitaan, esim. hankitaanko tietokoneeseen kirjoitin ja jos niin millainen. Ohjelman konfigurointi tehdään ja on ehkä pakkokin tehdä ohjelmaa tietokoneeseen asennettaessa, mutta useimmiten asetuksia voi myöhemmin muuttaa eli ohjelma voidaan konfiguroida uudelleen. Datatekniikan jargonissa usein konffata.konfirmaatio ripillepääsy, ensimmäinen ehtoollisellakäynti vahvistaminen Kirkon opin mukaan konfirmaatio on kasteenliiton vahvistaminen. Sanaa käytetään jossain määrin myös muissa yhteyksissä vahvistamisesta, varmentamisesta, esim. väitteen todeksi tai todennäköiseksi osoittamisesta.konfirmatorinen vahvistusta etsivä konfirmoida päästää ripille eli konfirmaatioon vahvistaa konfiskaatio omaisuuden ottaminen etenkin valtiolle rikoksen takia t. sitä merkitsevä päätös, menetetyksi julistaminen konfiskatorinen konfiskaatiota merkitsevä konfiskoida suorittaa konfiskaatio konflikti selkkaus, kiista, ristiriita Joskus konflikti on kaunisteleva nimitys sodalle, jota ei haluta tunnustaa varsinaiseksi sodaksi.konformaatio molekyylin vapaasti kiertyvien osien keskinäinen asento konformismi mukautuminen vallitsevaan suuntaukseen Sukulaissanoista ks. ismi. Sana konformisti tarkoittaa myös erityisesti Englannin protestantteja, jotka hyväksyivät Elisabet In aikana anglikaanisuuden.konfrontaatio vastakkaisuus, vastakkainasettelu ristikuulustelu konfrontoida asettaa vastakkain ristikuulustella konfutselaisuus vanha kiinalainen elämänkatsomus, johon liittyy uskonnon piirteitä Tämä on vanha suomenkielinen nimitys. Uudempi, nykyisin hiukan yleisempi on kungfutselaisuus.konglomeraatti kolomeraatti kivilaji, joka on syntynyt sorasta iskostumalla monialayhtymä, monella toimialalla toimiva yritysyhtymä Sanaa käytetään myös muuten näennäiskuvaannollisesti, esim. tarkoittamaan erilaisten ainesten yhdistelmää.kongressi koressi laaja kansainvälinen neuvottelukokous kansanedustuslaitos eräissä maissa, mm. Yhdysvalloissa Yhdysvaltain kongressissa on kaksi kamaria senaatti Senate ja edustajainhuone House of Representatives. Useissa maissa mm. Intiassa on kongressipuolue-niminen puolue, jonka nimi on tarkoitettu viittaamaan laajapohjaisuuteen.kongruenssi koruenssi yhteneväisyys, yhdenmukaisuus, mukautuvuus Kieliopissa sanan mukautuminen toisen sanan muodon mukaan, esim. määritteen mukautuminen pääsanan sijamuotoon ja lukuun. Esim. suomessa hyvän miehen, hyville miehille mutta englannissa ilman kongruenssia a good mans, to good men. Matematiikassa geometriassa kuvioiden yhtenevyys lukuteoriassa eräs jaollisuuteen perustuva käsite.kongruentti koruentti yhteneväinen, yhdenmukainen, mukautuva, kongruenssissa oleva kongruoida koruoida mukautua, olla kongruenssissa konioosi pölykeuhko konjakki Ranskassa Cognacin maakunnassa valmistettu viinistä tislattu viina Vrt. brandy.konjektuura turmeltuneen tekstin oletettu lukutapa konjektuuri olettamus, jota pidetään todennäköisesti oikeana tieteessä, otaksuma Etenkin matematiikassa konjektuuriksi sanotaan yleistä väitettä, jonka oletetaan olevan tosi, koska se on havaittu todeksi suuressa määrässä tapauksia, mutta jota ei ole onnistuttu todistamaan. konjugaatio verbin taivutus sellaisen taivutuksen luokka yksisoluisten eliöiden välinen perimäaineksen vaihto Useiden kielten kieliopeissa puhutaan I, II jne. konjugaatiosta, jolloin tarkoitetaan verbien taivutusluokkia eli taivutuskaavoja, konjugaation tapoja. Monet yksisoluiset eliöt kuten bakteerit vaihtavat tumien osia, mikä merkitsee perimäaineksen vaihtoa ja tuottaa uusia geeniyhdistelmiä, t.s. ajaa osittain saman asian kuin varsinainen sukupuolinen lisääntyminen.konjunktiivi verbien eräs tapaluokka useissa kielissä, subjunktiivi Konjunktiivia käytetään mm. usein alistetuissa sivulauseissa sekä ehtolauseissa suomen konditionaalin vastineena. Vanhastaan on kieliopeissa käytetty konjunktiivi-nimitystä, mutta viime vuosikymmeninä on subjunktiivi-nimi yleistynyt mm. englannin ja ranskan vaikutuksesta.konjunktio sidesana, esim. ja, kun, että sanaa ja vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke tähtitaivaan ilmiö, jossa planeetat tai tähdet näyttävät olevan hyvin lähekkäin konjunktuuri suhdanne konkaavi kovera konkistadori Amerikan espanjalainen valloittaja konklaavi suljettu kokous Varsinkin kokous, jossa kardinaalit valitsevat uuden paavin ja joka ei pääty, ennen kuin on päästy yksimieliseen päätökseen.konkludenttinen käyttäytymisestä tms. pääteltävissä oleva, hiljainen Oikeustieteessä konkludenttiseksi eli hiljaiseksi kutsutaan sopimusta, jota ei ole nimenomaisilla lausumilla tai asiakirjoilla tehty mutta joka katsotaan osapuolten käyttäytymisellään tarkoittaneen tehdä ja tehneen. Vastaa suunnilleen käsitettä implisiittinen.konklusiivinen päätelmää ilmaiseva sitova, ratkaiseva Kieliopissa konklusiivisiksi kutsutaan sellaisia konjunktioita kuin joten.konkordaatti katolisen kirkon ja jonkin valtion välinen sopimus kirkon ja valtion suhteesta konkordanssi yhdenmukaisuus, vastaavuus luettelo t. tilasto sanojen t. asioiden esiintymistä tekstissä Ensin mainittu merkitys esiintyy etenkin geologiassa, jossa sana tarkoittaa kivi- tai maalajikerrosten yhdensuuntaisuutta eri kerrostumissa. Toinen merkitys esiintyy tekstien tutkimuksessa, jossa konkordanssi voi olla luettelo teoksen esim. Raamatun kohdista, joissa jokin sana tai asia esiintyy, tai vain luettelo kaikista tekstissä esiintyvistä sanoista tai sellainen luettelo, jossa on myös tiedot esiintymien määristä.konkreettinen todellinen, esineellinen, aistein havaittava, kouriintuntuva eräiden taidesuuntien nimi Vastakohta abstraktinen. Usein sanaa konkreettinen käytetään vain vahvistavana, jonkin asian väitettyä todellisuutta korostavana, esim. saimme konkreettisen todisteen. Hegelin filosofiassa konkreettinen tarkoittaa yhteyksiinsä kuuluvaa, irrallisen, erillisen vastakohtana. Konkreettinen musiikki on luonnonäänien, hälyjen ja soitinäänien muuntelua tekniikan keinoin. Konkreettinen taide on ei-figuratiivisen, abstraktisia geometrisia muotoja käyttävän taiteen nimitys.konkretia todellisuus, konkreettisuus Sana on epämääräinen muodoste, jota käytetään yleensä vaadittaessa konkretiaa sanomatta, mitä se olisi. konkretismi konkreettinen taide luonnonkansojen kielten konkreettisuus eräs kirjallisuuden suuntaus Kirjallisuudessa konkretismi tarkoittaa ulkoisten seikkojen kuten teoksen rytmisten, foneettisten ja typografisten piirteiden painottamista. Sukulaissanoista ks. ismi.konkretisoida tehdä yksityiskohtaisemmaksi havainnollistaa konkreettisella esimerkillä tehdä konkreettisemmaksi Teoriassa konkretisointi on konkreettiseksi tekemistä, mutta konkretisoituna tämä yleensä merkitsee jonkinlaisen rajauksen ja valinnan tekemistä. Esimerkiksi suunnitelman konkretisointi tarkoittaa tavallisesti vain sen yksityiskohtien täsmentämistä eli esimerkiksi määrällisten suunnitelmien konkreettisten lukujen lisäämistä. Toki tämä saattaa edistää suunnitelman toteuttamista todellisuudessa eli siinä esitettyjen asioiden konkreettisiksi tekemistä.konkubiini jalkavaimo konkurrenssi rikosten yhtyminen oikeudellisena käsitteenä taloudellinen kilpailu konkurrentti kilpailija, kilpaileva yritys tai viranhakija tms. konkurssi vararikko, omaisuuden jako velkojille arkikielessä myös maksukyvyttömyys Järjestely, jossa oikeuden päätöksellä velallisen koko omaisuus käytetään velkojen maksamiseen yhdellä kertaa, siinä määrin kuin mahdollista. Arkikielessä sanaa käytetään usein tilanteesta, jossa yritys on lakannut maksamasta velkojaan ja yleensä myös lopettanut toimintansa.konnektiivi lauseita tms. yhdistävä kielen ilmaisu, esim. sen takia logiikassa lausumia yhdistävä t. niihin kohdistuva operaattori, esim. ja tai ei kasvitieteessä lokeroside konnotaatio sanan tai ilmaisun luoma mielleyhtymä, oheismerkitys Vrt. denotaatio. Esimerkiksi sanan ruusu denotaatio on eräs kasvilaji tai -ryhmä, mutta siihen liittyy monenlaisia konnotaatioita kuten mielleyhtymä ruususta rakkautta kuvaamassa, ruusujen antamisesta onnittelutarkoituksessa tai piikistä, joka piilee kauneimmankin ruusun alla. Konnotaatiot voivat eri ihmisille ja eri tilanteissa olla hyvin erilaisia.konossementti asiakirja, jonka laivan päällikkö allekirjoittaa todisteeksi siitä, että alus on ottanut tavaran kuljetettavaksi Konossementti on kuitti rahdiksi otetusta tavarasta ja sitoumus siitä, että tavara kuljetetaan määrättyyn paikkaan ja luovutetaan määrätylle henkilölle. konsekutiivinen seurausta ilmaiseva konsekvenssi johdonmukaisuus seuraus konsekventalismi etiikan suuntaus, joka korostaa tekojen seurausten merkitystä niiden eettisyyden arvioinnissa Sukulaissanoista ks. ismi.konsekventti johdonmukainen konselji neuvosto, neuvoskunta hallitus konsensuaalinen sellainen sopimus, joka ei edellytä määrättyä muotoa, vapaamuotoinen konsensus yhteisymmärrys, jonkinlainen yksimielisyys Usein konsensus tarkoittaa tilannetta, jossa kaikki suostuvat johonkin tavoitteeseen tai ratkaisuun siinä mielessä, etteivät sitä erityisesti vastusta.konsentraatio liuoksen tms. pitoisuus, väkevyys keskitys, keskittäminen Kemiassa konsentraatio tarkoittaa aineessa olevan toisen aineen pitoisuutta, ilmaistuna ainemäärän ja tilavuuden tai massan suhteena, mooleina esimerkiksi litraa tai kilogrammaa kohti.konsentraatti väkevöity liuos tms., väkevöite tiivistelmä konsentroida väkevöidä, tiivistää neste tai kaasu konsepti suunnitellut periaatteet, toimintamalli aie, suunnitelma kirjoituksen luonnos Vanhemmat merkitykset viittaavat luonnosteluun, uudemmat ja muodikkaammat taas johonkin erityiseen toimintamalliin, joka voi itsessään olla hyvinkin kiinteä ja selvästi määritelty vaikka salliikin paljon vapauksia toteutustavoissa.konseptio hedelmöityminen, sikiäminen käsite, perusajatus, teoria, paradigma konseptuaalinen käsitteellinen, konseptia koskeva konserni suuryhtymä, ryhmä liikeyrityksiä, joiden toimintaa ohjataan osittain keskitetystä konsertoida pitää konsertti konsertti julkinen musiikkitilaisuus konsertto sävellys soolosoittimelle, jota orkesteri säestää konservaattori museon henkilö, joka huolehtii esineiden t. näytteiden kunnosta ulkomailla myös museovirkamiehen arvonimi konservatiivi olevien olojen säilyttämistä kannattava konservatiivinen henkilö konservatiivinen olevat olot säilyttävä t. niiden säilyttämiseen tähtäävä säilyttävä Sanaa vanhoillinen ehdotetaan usein tämän sanan vastineeksi, mutta se on sävyltään kielteisempi. Poliittinen konservatiivisuus ei merkitse olojen säilyttämistä sellaisenaan vaan varsinkin nykyisin uudistusten vähittäisyyttä ja rauhallisuutta ja olennaisimmiksi koettujen perusrakenteiden ja -arvojen säilyttämistä. Kirurgiassa konservatiivinen hoito tarkoittaa sellaista leikkaushoitoa, jossa pyritään säilyttämään säästämään tervettä kudosta mahdollisimman paljon. Fysiikassa konservatiivinen voimakenttä on sellainen, jossa kappaleen siirtämiseksi pisteestä toiseen tarvittava työ on reitistä riippumaton t.s. työmäärä säilyy samana, vaikka reittiä muutetaan.konservatismi olevien olojen säilyttämistä kannattava aatesuunta, konservatiivisuus Yleensä ei käytetä vastaavia -istinen- ja -isti-johdoksia kuten -ismi-sanoista yleensä vaan adjektiivina sanaa konservatiivinen ja substantiivina sanaa konservatiivi.konservatorio musiikkiopetusta t. yleensä taideopetusta antava oppilaitos konservoida tehdä säilyväksi, säiöä konsessiivinen myönnytystä ilmaiseva myöntyvä, salliva konsiili kirkolliskokous konsistenssi sisäinen yhteensopivuus, konsistenttisuus kiinteys, tiiviys koostumus, laati konsistentti sisäisesti yhteensopiva, ristiriidaton, johdonmukainen kiinteä, tiivis konsistori eräiden yliopistollisten ja kirkollisten hallintoelinten nimitys konsoli pelien pelaamiseen tehty digitaalinen laitteisto valvontapöytä tai -taulu järjestelmän valvontaan käytetty tietokonepääte, joskus pääte yleensä tietokoneohjelman toiminnan ohjaukseen ja valvontaan käytetty ikkuna kuvaruudulla rakennuksen ulkonevaa osaa kannattava tuki, olkakivi rakennelman, huonekalun tms. ulkoneva kattin, kannate yhdyssanassa konsolipöytä seinä- Pelikonsolin ja pelaamiseen käytettävän tietokoneen yhteinen ominaisuus on, että niihin voi ladata eri pelejä. Ero on siinä, että konsoli on tehty vain pelitarkoituksiin, ja peli ladataan yleensä kutakin konsolityyppiä varten tehdyltä tietovälineeltä.konsolidaatio konsolidointi konsolidoida vakiinnuttaa, vakauttaa, vahvistaa, lujittaa yhdistää, koontaa Esim. yhdistää yksittäistilinpäätökset konsernitilinpäätökseksi tai alkuperäinen direktiivi ja sen muutokset muotoon, josta suoraan näkee direktiivin nykysisällön. EU-kielessä konsolidoinnilla tarkoitetaan virallisesti yhteisön lainsäädännön kunkin perussäännöksen sekä siihen tehtyjen muutosten ja korjausten kokoamista yhdeksi epäviralliseksi asiakirjaksi. Myös lainojen yhdistämisestä yhdeksi lainaksi. Sanaa on ruvettu käyttämään myös mm. pelkästä tietojen kokoamisesta ja yhdistelemisestä.konsolipöytä seinäpöytä Koruhuonekalu, joka on sijoitettu seinää vasten, usein pöydän kanssa yhteen kuuluvan pöydän alle. Usein käyräjalkainen.konsonanssi tasasointu Sävelten tai äänien yhdistelmä, joka koetaan yhteensulautuvaksi ja riidattomaksi.konsonantismi konsonantisto, kielen konsonantti konsonantti äänne, joka ei yleensä voi muodostaa tavua yksinään vaan ainoastaan vokaalin kanssa Konsonantin määritelmän tekee suhteelliseksi mm. se, että eräissä kielissä esim. l ja r voivat olla tavuamuodostavia. Rinnakkaisnimitys kerake on nykyisin vanhahtava.konsortio yhdistyksen tapainen organisaatioiden yhteenliittymä Konsortio on tyypillisesti yritysten muodostama yhteistoimintaelin jonkin sellaisen asian ajamiseksi, jonka edistäminen on niiden yhteinen etu.konspiraatio salaliitto, salahanke konstaapeli poliisimiehistöön kuuluva henkilö purjelaivoissa alipäällystöön kuuluva henkilö, joka mm. huolehtii muonavaroista konstanssi pysyvyys, vakioisuus konstantti pysyvä, muuttumaton vakio konstellaatio tähdistö, tähtikuvio taivaankappaleiden sijainti toisiinsa nähden poliittinen asetelma, tilanne, kuvio konstipaatio ummetus konstituentti olennainen rakenneosa konstituoida perustaa, asettaa, muodostaa konstitutionaalinen konstituutiota koskeva t. siihen perustuva konstitutionalismi perustuslaillinen valtiojärjestelmä konstituutio perusrakenne, perusta Valtio-opissa perustuslaki, valtiosääntö, valtiovallan perusteita koskeva lainsäädäntö. Kirkollisella alalla eräiden kirkollisten säädösten nimitys. Kemiassa molekyylirakenne. Biologiassa eliön perimän määräämä perusrakenne. Ihmisestä puhuttaessa yleisrakenne, yleinen ruumiinrakenne. Filosofiassa välttämätön ehto tai perusta.konstruktiivinen rakentava, käytännöllisiä ehdotuksia sisältävä rakennetta tai rakentamista koskeva keinotekoinen konstruktio rakennelma rakenne, kaavio konstruktionismi eräs taiteellisen konstruktivismin haara konstruktivismi Konstruktivismi oppimiskäsityksenä lähtee ajatuksesta, että oppimisen aikana oppija kokemustensa kautta konstruoi tietoa valikoiden ja tulkiten informaatiota ja jäsentäen sitä aikaisempien tietojensa ja näkemystensä yhteyteen. Konstruktivismi taidesuunnan nimityksenä on merkitykseltään vaihteleva sitä on luonnehdittu rakenteelliseksi taiteeksi. Se esiintyy mm. Venäjällä esiintyneen nonfiguratiivisen, geometrisia aineksia käyttäneen suunnan nimenä. Rakennustaiteessa se äärimmillään tarkoittaa suuntausta, jonka mukaan rakennuksen muodon määräävät yksinomaan sen välttämättömät rakenteet. Sukulaissanoista ks. ismi.konstruoida rakentaa, muodostaa, sommitella konsulaatti konsulinvirasto konsulentti tuote-esittelijä koulutettu neuvoja mm. maatalouden t. kotitalouden alalla konsuli maansa etuja vieraassa maassa valvova ulkomaanedustuksen virkamies eräs arvonimi historiassa eräiden korkeiden virkojen nimitys Muinaisessa Roomassa tasavallan korkeimpina virkamiehinä oli kaksi konsulia. Ranskassa oli vallankumouksen jälkeen 1779 - 1804 tasavallan johdossa kolme konsulia. Konsulinkyyti tarkoittaa ulkomailta kotimaahan matkustamista edustuston avustuksella, kun asianomaisella ei ole varaa maksaa matkaansa.konsultaatio neuvonpito, neuvottelu konsultoida kysyä asiantuntijan neuvoa neuvotella antaa neuvoja Alkuperäisessä merkityksessä konsultoida jotakuta tarkoittaa neuvojen kysymistä joltakulta, yleensä ammattilaiselta. Suunnilleen samassa merkityksessä on joskus käytetty ilmaisutyyppiä konsultoida jonkun kanssa neuvotella. Sanaa on ruvettu käyttämään myös merkityksessä antaa neuvoja, olla konsultoitavana, esim. konsultoiva lääkäri oikeammin konsultoitava lääkäri. Tämä on käytännössä hyväksytty suomen kielen lautakunnan kannanotossa v. 2000, ja se on ilmeisesti yleistyvä merkitys. Tämä merkitsee, että sana on käynyt hyödyttömäksi. Kun nykysuomessa A konsultoi Btä, ei enää kukaan tiedä, kumpi neuvoo kumpaa. Tekisi mieli sanoa, että konsultoida-sana on käynyt muutosten takia hyödyttömäksi ja että se kannattaa korvata esimerkiksi ilmaisuilla antaa neuvoja, kysyä neuvoa tai neuvotella. Lääkäri- yms. kielessä, jossa ei haluta puhua neuvojen pyytämisestä tai antamisesta, voidaaan puhua lausunnon pyytämisestä tai antamisesta.konsultti neuvoja antava asiantuntija, varsinkin yrityksille palvelujaan tarjoava konsumerismi kuluttajan etuja ja tarpeita korostava ajatussuunta tai tarkastelutapa Sukulaissanoista ks. ismi.kontakti kosketus, yhteys yhteyshenkilö fysiikassa sähköä johtava kosketus geologiassa kahden erilaisen kivilajin kosketuspinta kontaktoida ottaa yhteyttä, olla yhteydessä saattaa yhteyteen Sana on uudehko ja tullut suomeen lähinnä englannin verbin contact vaikutuksesta.kontaktori kelakytkin, sähkömagneetin ohjaama kytkin kontaminaatio sekamuodoste ilmausten sekaantuminen toisiinsa Esim. sana kaveri on alkujaan sanojen kamraatti ja toveri kontaminaatio.kontaminoitua sekaantua toisiinsa sanoista t. ilmauksista kontantti käteinen, käteisvarat käteismaksu konteksti tekstiyhteys, asiayhteys, laajempi yhteys, johon asia kuuluu kontekstuaalinen tekstiyhteyttä, kontekstia koskeva kontemplaatio mietiskely kontinentaalinen mannermainen, manner-Euroopalle ominainen, suuren maailman mukainen kontinentti mannermaa, maanosa kontingenssi kontingenttisuus, ei-välttämättömyys kontingentti ei-välttämätön, olemukseen kuulumaton, satunnainen kiintiö erä Filosofiassa kontingentiksi sanotaan asiaa tai ominaisuutta, joka ei ole jonkin kokonaisuuden olennainen, olemuksellinen osa vaan satunnainen siinä mielessä, että se voi esiintyä tai olla esiintymättä. Sotilasalalla kontingentti tarkoittaa erää, kiintiötä, sotilaallisen voiman määrää, joka valtion tai alueen on lähetettävä yhteiseen armeijaan.kontinuatiivinen jatkuvuutta, jatkuvaa toimintaa ilmaiseva kontinuiteetti jatkuvuus kontinuumi jatkumo Matematiikassa yhtenäinen ja kompakti joukko, etenkin kaikkien reaalilukujen joukko. Fysiikassa jatkuva spektri, jossa on mukana kaikkia aallonpituuksia. Kasvitieteessä kasvillisuuden vähittäinen muuttuminen siirryttäessä paikasta toiseen, vastakohtana selvärajaisille kasvustotyypeille.kontra- vastaan-, vasta-, vastakkais- Vrt. contra.kontra-altto matala alttoääni sellaisen omaava laulajatar kontra-amiraali merivoimien upseerinarvo, joka vastaa kenraalimajuria kontrabasso matalin bassoääni sellaisen omaava laulaja bassoviulu kontradiktio looginen ristiriita kontrafaktuaalinen tosiasioiden vastainen, todellista poikkeavan asiaintilan t. kehityskulun olettava kontrahti sopimus vanhahtavassa kielessä ja puhekielessä kontraktiili lääketieteessä supistuva, supistumiskykyinen Myös muodossa kontraktiilinen.kontraktio supistuminen, kutistuminen supistuma, kutistuma kontraproduktiivinen tuottavuutta heikentävä sellainen, joka vaikuttaa toiseen suuntaan, kuin on tarkoitus kontrapunkti sävellys, joka säestää toista sävellystä kontraseptiivi ehkäisyväline tai -aine kontrasti vastakohtaisuus, esim. tumman ja vaalean vastakohtaisuuden aste kuvaruudulla kontrefori tukipilari kontribuutio avustus, panos johonkin kontrolleri talousjohtaja, talouspäällikkö ohjain, säädin kontrolli valvonta, ohjaus, tarkkailu, hallinta kontrolloida valvoa, ohjata, tarkkailla, hallita kontroversiaalinen hyvin kiistanalainen, kiistelty kontto tili, lasku kontuuri ääriviiva konurbaatio kon-urbaatio kaupunkien yhteensulautuma, yhteen kasvaneiden kaupunkien kokonaisuus Usein sellainen, missä kaupungit ovat säilyneet hallinnollisesti erillisinä.konvehti täytetty suklaa- tai sokerimakeinen konveksi kupera konvektio kuljettuminen, esim. lämmön tai sähkövarauksen siirtyminen ainehiukkasten mukana konventio sopimus sovinnainen tapa konventionaalinen sopimuksenvarainen, sovinnainen tavanomainen, tavallinen Aseista puhuttaessa konventionaalinen tarkoittaa ns. tavallisia aseita vastakohtana etenkin ydinaseille sekä kemiallisille ja biologisille aseille.konventti teinikunnan illanvietto teinikunta kokous historiassa kansalliskokous luostarin munkki- tai nunnakunta konvergenssi eri alkuperää olevien ilmiöiden t. olioiden samanlaistuminen, rinnakkaiskehitys yhteensuuntautuminen, suppeneminen vyöhyke, jossa vastakkaissuuntaiset tuulet kohtaavat Vastakohta divergenssi. Mm. kielitieteessä ja biologiassa sanaa käytetään ilmiöstä, jossa synnyltään erilaiset asiat toisistaan riippumatta kehittyvät samaan suuntaan, jopa hyvinkin samanlaisiksi. Biologiassa syyksi selitetään eliöiden elämäntapojen samanlaisuus. Yhteiskuntatieteessä sanaa on käytetty erilaisten yhteiskuntajärjestelmien väitetystä kehittymisestä enemmän toistensa kaltaisiksi. Matematiikassa konvergenssi tarkoittaa suppenemista eli esimerkiksi sitä, että mentäessä lukujonossa eteenpäin luvut lähenevät rajatta jotakin raja-arvoa esim. lukujono 1, 12, 13, 14, ... suppenee eli konvergoi kohti raja-arvoa 0.konvergoida suuntautua yhteen tai samanlaiseen lopputulokseen vrt. konvergenssi Myös muodossa konvergoitua.konversio muuntaminen, muuntuminen, muunnos, konvertointi Psykologiassa torjuttujen psyykkisten ristiriitojen ilmeneminen elimellisinä oireina. Kielitieteessä sanan käyttö toisen sanaluokan sanan. Kaupan alalla mahdollisten asiakkaiden esim. verkkosivulla kävijöiden muuntuminen asiakkaiksi, etenkin tällaisen muuntumisen osuutta kuvaava prosentti- tai muu luku.konvertoida muuntaa esim. esitysmuodosta tai mittayksiköstä toiseen Talousterminä mm. muuntaa lainaehdot toisenmuotoisiksi ja vaihtaa rahasumma valuutasta toiseen.kooda sävellyksen tai sen osan päätösjakso Johtuu italian sanasta coda häntä.koodata muuttaa jonkin koodin mukaiseksi Erityisesti kirjoittaa tietokoneohjelmaa.koodekki laite tai ohjelma, joka muuntaa analogista dataa digitaaliseksi ja kääntäen Englanniksi codec, sanoista coder-encoder. Myös asussa kodekki.koodeksi yhtenäinen lakikokoelman, kodifioinnin tulos käsin kirjoitettu vanha kirja koodi sovinnainen symbolien järjestelmä sellaisen mukainen ilmaus jotakin asiaa koskevien tapojen t. vaatimusten järjestelmä Yleensä koodilla tarkoitetaan erityiseen sopimukseen tai määrittelyyn perustuvaa, usein hyvin täsmällisesti määriteltyä järjestelmää, esim. merkkikoodi sopimus kirjoitusmerkkien esittämisestä datatekniikassa tai kielikoodi järjestelmä, jossa kullekin kielelle on esim. kaksikirjaiminen koodi kuten fi suomi tai maakoodi. Usein sana tarkoittaa erityisesti tietokoneohjelmaa tai sellaisen osaa, ohjelmakoodia, harvemmin sitä järjestelmää ohjelmointikieltä, jonka mukaisia ohjelmat ovat. Sanalla koodi voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi kieltä kokonaisuutena tietyltä kannalta katsottuna. Lisäksi englannin sanan code vaikutuksesta sanalla on ruvettu tarkoittamaan myös joidenkin tapojen tai normien vaatimuksia kokonaisuutena, esim. käyttäytymiskoodi tai moraalikoodi tai pukeutumiskoodi. Hankaluuksia on aiheuttanut mm. englannin sana eurocode, joka tarkoittaa eräitä rakentamista koskevia normeja sitä yleensä käytetään suomessa sitaattilainana, koska eurokoodi olisi liian helppo ymmärtää aivan väärin.koodittaa koodata koolapuu koola-puu eräitä trooppisia puita suku Cola koolapähkinä kookapuiden pähkinöitä Myös titleLyhyt vai pitkä vokaali lyhytvokaalisessa asussa kolapähkinä.koomikko koominen esiintyjä, huvittaja huvinäytelmien näyttelijä koominen hauskuttava, lystikäs, naurattava kooperaatio ko-operaatio yhteistoiminta osuustoiminta kooperatiivinen ko-operatiivinen yhteistoiminnallinen, yhteistoiminta-, yhteis- osuustoiminnallinen, osuustoiminta- kooppi paljaalle värttinänvarrelle kehrätty käämi kehräämön puola koordinaatio yhteensovittaminen, etenkin hankkeen osien sovittaminen toimimaan yhdessä koordinaatisto koordinaattijärjestelmä, akselisto koordinaatti luku, joka yksin tai yleensä muiden koordinaattien kanssa ilmaisee tarkan paikan pisteen sijainnin Vanha rinnakkaismuoto koordinaatta.koordinaattori koordinoija, yhteensovittaja kopeekka ruplan sadasosa kuvaannollisesti pieni raha koplata arkikielessä kytkeä, yhdistää Sanalla on usein kielteinen sävy siksi, että sitä on käytetty laittomista menettelyistä, joissa omien etujen ajaminen koplataan yhteen esim. virkatoimien kanssa.koordinoida sovittaa yhteen, järjestää yhteen vrt. koordinaattori kopio jäljennös, etenkin koneellisesti valmistettu tarkka jäljennös kopioida jäljentää, valmistaa kopio jäljitellä esim. tyyliä kopolymeeri ko-polymeeri sekapolymeeri kopra kookospähkinän siemenvalkuainen, etenkin kuivattuna kopro- uloste- koprofiili ihminen, jolla on koprofilia eläintieteessä lannansyöjä koprofilia sairaalloinen kiinnostus ulosteisiin kopteri helikopteri kopti Egyptissä asuvaan kristittyjen ryhmään kuuluva heidän kielensä, joka on muinaisegyptistä kehittynyt kopula verbi, joka vain yhdistää subjektin ja predikatiivin toisiinsa tav. olla-verbi yleisemmin lauseenjäseniä yhdistävä sana side, haka, yhdysside biologiassa paritteleva pari kopulaatio yhdyntä, parittelu, kopulointi yhdistäminen, yhdistyminen kopulatiivinen yhdistävä kopuloida olla sukupuoliyhdynnässä, paritella koraali virsisävelmä, kirkkolaulu Koraani islamin pyhä kirja koralli eräiden onteloeläinten, korallieläinten Anthozoa, tukiranko siitä saatava materiaali koriste- ym. tarkoituksiin koreografi koreografian tekijä koreografia tanssin ja baletin suunnittelu ja ohjaus sellaisen näkyvä tulos Kuvaannollisesti myös jonkin käytännöllisen toiminnan taidokkaista kuvioista.korintti pieni siemenetön rusinatyyppi korinttilainen muinaisen Kreikan Korintin l. Korinton kaupunkiin liittyvä Korinttilainen pylväs tarkoittaa yhtä antiikin pylvästyyliä tai sen jäljitelmää, jossa pylvään yläosa on koristeltu akanttikasvin lehtiä muistuttavilla aiheilla. Kahta Raamatun kirjaa sanottiin aiemmin korinttolaiskirjeiksi tai Paavalin kirjeiksi korinttolaisille vuoden 1992 raamatunsuomennoksessa nimet ovat Ensimmäinen kirje korinttilaisille ja Toinen kirje korinttilaisille.kornetti eräs vaskipuhallin ratsuväen alin upseerinarvo korni slangissa mauton, tyylitön, tylsä, banaali, tyhmä, typerä eräs kelttiläinen kieli Kyse on kahdesta eri alkuperää olevasta sanasta slangisana johtuu englannin sanasta corny, kielen nimi taas sanasta Cornish.korollaari väittämä, joka on loogisesti ja yl. helposti johdettavissa teoreemasta korona auringon valokehä, kruunu auringon kaasupurkaus eräs peli, jossa lyödään pyöreitä nappuloita kepeillä koronavirus eräs virustyyppi Koronavirukset aiheuttavat nuhakuumeita. Erään aiemmin tuntemattoman lajin on todettu aiheuttavan sarsia.korporaatio lailla järjestetty yhdistys, esim. ylioppilaskunta alakohtainen järjestö korporatiivisessa järjestelmässä Joskus myös käännösteksteissä amerikanenglannin corporation osakeyhtiö vastineena.korporatiivinen alakohtaisiin työntekijöiden ja työnantajien järjestöihin perustuva Yleisesti korporatiivinen järjestelmä tarkoittaa sellaista, jossa ammatillisilla ja talouselämän järjestöillä on keskeinen asema valtiollisessa päätöksenteossa ja kansanedustuslaitoksella ehkä vain nimellinen asema. Erityisesti Mussolinin Italiassa toteutettu järjestelmä, joka perustui korporaatioihin, joihin niin työnantajat kuin työntekijätkin kuuluivat.korporativismi korporatiivinen järjestelmä sellaiseen tähtäävä t. sellaista kannattava aate Usein myös muodossa korporatismi.korpraali sotamiestä ylempiarvoinen miehistöön kuuluva sotilas alin aliupseerinarvo useiden maiden armeijoissa korpus laaja tallennettu aineisto näytteitä jostakin kielestä sen tutkimista varten eräs kirjasinkoko 10 pistettä korrehtuuri korjausvedos korjausluku Korjausvedosta sanotaan yleiskielessä yleensä oikovedokseksi ja korjauslukua oikovedokseksi.korrekti moitteeton, oikea, täysin asianmukainen korrelaatio vastaavuus- tai riippuvuussuhde sellaisen suuruutta kuvaava luku Tilastotieteessä on käytössä useita erilaisia, eri tavoin laskettavia korrelaatiokertoimia eli lyhyesti korrelaatiota suurikaan korrelaatio ei itsessään osoita asioiden välistä riippuvuussuhdetta.korrelaatti sana tai ilmaisu, johon pronomini viittaa Esimerkki Virkkeessä Tämä on talo, jonka rakensi Jussi pronominin jonka korrelaatti on talo. Ehdotettu suomalaisempi sana, joka ei kuitenkaan ole tullut käyttöön vaste.korrelatiivinen korrelaatioita tutkiva t. niihin perustuva t. liittyvä korreloida olla korrelaatiosuhteessa korrepetiittori harjoitussäestäjä, valmentajasäestäjä korrespondenssi ilmiöiden välinen vastaavuus kirjeenvaihto korrespondentti kirjeenvaihtaja korroosio metallin syöpyminen korrugoida aallottaa, poimuttaa korruptio lahjonta etenkin yleisenä ilmiönä turmelus, rappio korruptoida lahjoa saattaa taipuvaiseksi ottamaan vastaan lahjuksia datatekniikassa pilata, turmella esim. tietokannan sisältö korteksi kuoriosa, kuorikerros, esim. aivojen kuoriosa, cortex kortikaalinen kuorta koskeva, kuori- kortisoni eräs kemiallinen aine, lisämunuaisten tuottama hormoni, jota myös käytetään tulehdusreaktioita hillitsevänä lääkkeenä kortteli neljän kadun rajoittama alue kaupungissa vanha pituusmitta, noin 148 mm vanha vetomitta, noin 0,327 litraa koruna Tekin ja Slovakian ja ent. Tekkoslovakian rahayksikkö frJoskus suomalaistettu muotoon kruunu.korundi timantin jälkeen kovin mineraali, käytetään jalokiviin Kemiallisesti alumiinioksidi, Al2O3.korvetti eräs pienehköjen sota-alusten tyyppi koer juutalaisuudessa ruoka-aineita koskevat säännöt ja niiden mukainen ruoka ja juoma yleistyneesti oikeaoppinen, puhdas Sanan kuvaannollinen käyttö on yleistynyt varsinkin englannin vaikutuksesta, ja osittain siksi sana usein kirjoitetaan englantilaisittain kosher.kosher koer koer kosini eräs trigonometrian perusfunktioista, sinin komplementtifunktio kosmeettinen kauneudenhoitoa koskeva ulkonäköä koskeva kuvaannollisesti ulkonainen, pinnallinen, vain näkyviä asioita koskeva kosmetiikka kauneudenhoito siinä käytettävät aineet kosmetologia kauneudenhoito ammattialana Sukulaissanoista ks. logia.kosminen maailmankaikkeutta koskeva, kaikenkattava avaruus- kosmogonia maailmankaikkeuden syntyä koskeva tutkimus, oppi tai käsitys Sanalla voidaan tarkoittaa tähtitieteen osa-aluetta mutta myös esimerkiksi vanhoja maailmansyntymyyttejä.kosmogoninen kosmogoniaan kuuluva t. sitä koskeva kosmologia maailmankaikkeutta kokonaisuutena tutkiva tieteenala oppi tai käsitys maailmankaikkeudesta kokonaisuutena kosmonautti neuvostoliittolainen t. venäläinen avaruuslentäjä astronautti kosmopoliitti maailmankansalainen kosmopoliittinen yleismaailmallinen, maailmanlaajuinen kosmos maailmankaikkeus kosmoskynä lyijykynän tapainen, aniliinia sisältävä kynätyyppi, jonka piirtoa ei voi poistaa Nykyisin yleisemmin nimellä kopiokynä.kossata pukeutua manga-sarjakuvien tai niiden tyylisten pelien mukaisiin asuihin Myös cosplayata. Engl. cosplay.kostyymi puku kovenantti eräänlainen luottosopimuksen ehto liitto, liittoutuma koveri cover kraateri tulivuoren purkautumisaukko meteoriitin tekemä kuoppa Virallinen kirjoitusasu kraatteri ks. Yksi vai kaksi konsonanttia Asu kraateri on puheessa paljon tavallisempi ja kirjoituksessakin jo yleisempi. Vrt. samaa alkuperää olevaan sanaan krateeri.kraatteri kraateri t. kraatteri kraateri kraavi graavi krakata suorittaa krakkausta nyk. joskus toimia krakkerina, kräkätä krakkaus suurimolekyylisten hiilivetyjen kemiallinen pilkkominen pienimolekyylisiksi esim. bensiinin valmistuksessa nyk. joskus krakkeritoiminta krakkeri tietojärjestelmiin murtautuja Ihminen, joka pyrkii laittomasti pääsemään käyttämään tietokonetta, tietoverkkoa tai muuta tietojärjestelmää. Sitaattilainan hacker mukauttamisesta suomeen ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan.kramppi kouristus kranaatti tykin t. heittimen t. käsin heitettävä räjähtävä ammus Aiempi kirjoitusasu granaatti.kranio- kallo- krapu rapu eräissä yhteyksissä Ks. Konsonanttiyhdistelmien yksinkertaistuminen. Alun kr- on säilynyt paitsi joissakin läntisissä murteissa mm. yhdyssanassa maakrapu sekä erikoiskäytössä kuten Kravun kääntöpiirin nimessä.krapula kohmelo, kankkunen krassi eräitä ruohokasveja, joista osaa kasvatetaan koristekasveina krateeri viininsekoitusmalja muinaisessa Kreikassa Vrt. samaa alkuperää olevaan sanaan kraatteri.kravatti solmio eräs sidonta painissa krediitti luotto kuvitteellinen rahayksikkö usein tieteiskirjallisuudessa kreatiini eräs aminohappo, jota on etenkin lihaksissa kreationismi Oppi, jonka mukaan elollinen luonto on Jumalan luoma eikä olennaisesti evoluution tulosta Kreationismista on erilaisia muunnelmia, ja osa niistä pitää evoluutiota todellisena pienessä mittakaavassa mikroevoluutio. Sukulaissanoista ks. ismi.kreatismi Käsitys, jonka mukaan Jumala ihmisen syntyessä luo hänen sielunsa. Sukulaissanoista ks. ismi.kredit kredit t. kreedit hyvityspuoli, tilikirjan oikea puoli, johon hyvitykset merkitään luotto, credit Vrt. debet.kreditiivi lähettilään valtuuskirje pankin luottokirje, rahannostovaltakirja kreemi kiisseli ihovoide Sanaa pidetään vanhahtavan arkisena.kreisi mieletön, pähkähullu hullutteleva elokuva t. näytelmä Sana on arkinen varsinkin tässä kirjoitusasussa. Kirjakielessä sitä käytetään komediatyypin nimityksissä mutta yleensä sitaattilainana crazy esim. crazy-komedia.kreivi eräs aatelisarvo, ruhtinaan ja vapaaherran välissä krematorio tuhkauslaitos, tavallisesti rakennus, johon kuuluu siunauskappeli ja tuhkausuuni krenatööri historiassa 1600- ja 1700-luvulla sotilas, joka hyökkäsi joukon edellä heittäen käsikranaatteja kreoli sekakieli, jolla on myös äidinkielisiä puhujia, etenkin paljon ranskaa sisältävä sellaista kieltä puhuva Vertaa sanaan pidgin. kreolisaatio kreolikielen muodostuminen kreppi epätasainen aaltopintainen kangas jauhelihakastikkeella tms. täytetty ohukaiskäärö, crpe, ranskanlettu krestomatia lukemisto, etenkin vieraan kielen opetukseen tarkoitettu kretiini kretinismiä sairastava kretinismi eräs ihmisen poikkeavan pienikasvuisuuden muoto, johon liittyy henkinen jälkeenjääneisyys kriisi vaaranaika, uhkatilanne poliittinen jännitystila, vaikea tilanne käänteentekevä muutos, käänne talouspula kriitikko arvostelija kriketti eräs englantilainen pallopeli kriminaali rikollinen, rikoksentekijä yhdyssanoissa myös rikos- kriminaalinen rikollinen rikoksia koskeva, rikosopillinen kriminalisoida säätää lailla rangaistavaksi, säätää rikokseksi kriminalisti rikosoikeuden asiantuntija krinologia endokrinologia kristalli kiteen muotoon hiottu lasi sellaiseen käytettävä lasilaatu kide Usein suomennoksissa englannin sanan crystal vastineena, koska kääntäjä ei tiennyt, että sitä yleensä vastaa suomen sana kide.kristillinen kristinuskon piiriin kuuluva, kristinuskoon kuuluva kristinusko uskonnon muoto, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi kristitty kristinuskoa tunnustava sen piiriin kuuluva kristologia oppi Kristuksen olemuksesta ja persoonasta Sukulaissanoista ks. logia.kriteeri arviointi- tai ratkaisuperuste kritiikki arviointi, arvostelu Sanan ymmärretään usein tarkoittavan nimenomaan kielteistä arvostelua.kritikoida arvioida, esittää kritiikki arvostella kielteisesti Vrt. kritisoida.kritisoida arvostella kielteisesti Vrt. kritikoida. Sanojen ero ei ole täysin vakiintunut ks. K vai skroisos upporikas henkilö Lähinnä arkikielessä. Johtuu henkilönnimestä Kroisos. kroissantti voisarvi Lehtitaikinasta valmistettu sarvenmuotoinen leivonnainen, joka tarkoitettu varsinkin aamukahvilla nautittavaksi. Myös kirjoitusasussa croissant.krokantti makeisten ja leivonnaisten valmistuksessa käytetty sulatettu sokeri, jossa voi olla murskattuja pähkinöitä tai manteleita kroketti eräs puupalloilla ja -mailoilla pelattava peli kuorukka, perunasoseesta valmistettu pyörykkä krokotiili eräitä suurehkoja matelijoita, Crocodilia Aiemmin myös krokodiili. Ilmaisu krokotiilinkyynel tarkoittaa teeskenneltyä surua.kromaattinen värejä koskeva, väri- kromata päällystää kromilla t. kromiteräksellä, kromittaa kromato- väri- kromi eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Cr krominanssi värisyys Värisävy ja värikylläisyys yhdessä.kromosomi solun tuman osa, joka sisältää geenejä Kullakin lajilla on sille ominainen määrä kromosomeja, kromosomiluku. Kromosomi-sanalle on ehdotettu vastinetta väririhma.kronikka aikakirja katsaus tapahtumiin leikillinen runomuotoinen esittely kronikoitsija kronikan kirjoittaja krono- aika-, ajan- kronologia esitys jostakin asiakokonaisuudesta aikajärjestyksessä aikajärjestys ajanlasku kronologinen aikajärjestyksen mukainen aikaa koskeva ajanlaskua koskeva Kronologinen ikä tarkoittaa ikää tavallisessa merkityksessä, siis ikää vuosina, vastakohtana esimerkiksi henkiselle iälle tai älykkyysiälle joka tarkoittaa sitä, minkä ikävaiheen keskimääräistä älykkyyttä yksikön ikä vastaa.kronometri tarkkuuskello kroolata uida kroolia krooli ihmisen nopein uintitapa, jota käytetään vapaauinnissa krooni Viron rahayksikkö, kruunu kroonikko pitkäaikaispotilas krooninen pitkäaikainen Etenkin lääketieteen terminä, vastakohtana akuutti. Myös arkikielessä, usein merkityksessä alituinen, pysyvä, esim. krooninen rahapula.krossi 12 tusinaa, 144 kappaletta krusifiksi veistos usein pienikokoinen, mukana kannettava, joka esittää Jeesusta ristiinnaulittuna kruunu hallitsijan vallanmerkkinä oleva päänkoriste yleensä vantaanmuotoinen päänkoriste hallitsija, hallitusvalta, valtio useiden maiden rahayksikkö hampaan terän korvaava proteesi kryo- kylmä- jäätymis- krypta kirkon kuorin alla oleva kappeli katakombien laajennus kryptata salakirjoittaa, salata kryptinen salaperäinen, arvoituksellinen krypto kuvaristikko, jossa vihjeet ovat vastausruutuihin merkittyjä kirjainten koodimerkkejä yhdyssanoissa myös sala-, salainen, salakirjoitus- kryptoanalyysi salakirjoituksen t. muun sisällöltään tuntemattoman kirjoituksen selvittäminen Alkujaan sana tarkoitti etenkin kirjoitusjärjestelmältään tuntemattoman kielen analyysia. Nykyisin se tarkoittaa lähinnä datatekniikan menetelmin tehtävää salakirjoitusten tutkimista ja ratkaisemista. Vrt. kryptologia. Aiemmin myös asussa kryptanalyysi.kryptografia salakirjoittaminen sen tekniikka kryptologia kryptografinen kryptografiaan kuuluva t. perustuva kryptologia sanakirjoitustiede Usein sanoja kryptologia ja kryptografia käytetään suunnilleen samassa merkityksessä, mutta periaatteessa ensin mainittu tarkoittaa tieteenalaa, jälkimmäinen tekniikkaa ja käytäntöä. Toisaalta usein määritellään, tekemättä eroa tieteen ja tekniikan välille, että kryptologia kryptoanalyysi kryptografia. Sukulaissanoista ks. logia.kryptorkia piilokiveksisyys Kiveksen tai kivesten jääminen yksilönkehityksen aikana ruumiinonteloon normaalin laskeutumisen sijaan. Sana esiintyy myös muodoissa kryptorkidia, kryptorkismi ja kryptorkidismi.kräkkeri krakkeri kräkätä murtautua tietojärjestelmään, toimia krakkerina ksanto- kelta-, keltainen kseno- vieras-, muukalais- ksenofobia muukalaisten pelko Usein vielä kirjoitettuna xenofobia. Ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä.ksenon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Xe ksero- kuiva- kuivakko- ksyleeni eräitä nestemäisiä aromaattisia hiilivetyjä ksylitoli eräs makeutusaine, koivusokeri Ksylitolia pidetään hampaille edullisena sen kariesta ehkäisevän vaikutuksen takia. Usein kirjoitettuna xylitoli. Sanan lopun asu noudattaa käytännössäkin ns. -oli-sääntöä.ksylo- puu-, puuaines- ksylofoni soitin, jossa on kaikuputkien päälle viritettyjä levyjä, joita lyödään pienellä pyöreäpäisellä nuijalla kubismi taidesuunta, joka suosii geometrisia muotoja Sukulaissanoista ks. ismi.kudu eräitä afrikkalaisia metsäantilooppeja kulakki suurtalonpoika ennen Venäjällä Sanaa käytti erityisesti kommunistinen propaganda tuhotessaan kulakit 1920- ja 1930-luvulla.kuli raskasta työtä tekevä päiväpalkkalainen Aasiassa vanha venäläinen tilavuusmitta kulinaarinen ruuanlaittotaitoa tai herkuttelua koskeva kulinarismi ruuasta nauttiminen, herkuttelu kulinaristi herkuttelija kulissi näyttämön sivun tai takaseinän maalattu kuvapinta, joka toimii lavastuksen osana Ilmaisu kulissien takana tarkoittaa julkisuudelta piilossa. Muutenkin sanaa käytetään paljon kuvaannollisessa merkityksessä. Esimerkiksi kulissiavioliitto tarkoittaa muodollista avioliittoa, jossa ollaan vain sosiaalisten kulissien takia.kulminaatio huipentuminen huipentuma, huippukohta kulminoitua huipentua, tulla huippukohtaan t. olla siinä kultivoida sivistää, tehdä hienommaksi kultti palvontamenot Sanaa käytetään sekä uskontojen kuvauksessa että poliittisia, aatteellisia ilmiöitä kuvattaessa etenkin niitä arvosteltaessa. Nykyisin sanaa käytetään myös kevyemmin, kuvaamaan jonkin harrastajapiirin keskuudessa arvostetun, palvotun aseman saaneita ilmiöitä, esim. kulttielokuva.kulttuuri ihmiselle ominainen toiminta ja sen tuotteet sivistys, hengenviljely arvojen, tapojen yms. kokonaisuus joskus viljely Sana kulttuuri on monimerkityksinen, ja usein sillä tarkoitetaan ensisijaisesti taiteen, toissijaisesti myös tieteen ja uskonnon alaan kuuluvia asioita, mutta esimerkiksi arkeologiassa se tarkoittaa oikeastaan kaikkea ihmisen toimintaa mutta käytännössä sellaista, josta jää aineellisia jälkiä, esim. työkaluja. Alun perin latinan cultura tarkoittaa viljelyä, ja kulttuurista on etenkin ennen puhuttu hengenviljelynä. Alkuperäinen merkitys näkyy vielä esim. ilmaisussa bakteerikulttuuri bakteeriviljelmä tosin tällaiset ovat ehkä luokiteltavissa lähinnä käännösvirheiksi. Ilmaisussa kulttuurimaisema viljelyn merkitys on vielä vahvasti mukana. Uudempaa käytäntöä edustavat sellaiset ilmaisut kuin yrityskulttuuri, nuorisokulttuuri, joissa väljästi tulkiten on kyse alakulttuurista mutta käytännössä vain arvojen, ajatustapojen, käytänteiden yms. kokonaisuudesta tai jopa vain muodista.kulttuuridiversiteetti kulttuurinen monimuotoisuus Ihmisen kulttuurien diversiteetti eli vaihtelevuus, etenkin asiana, jota suojellaan.kulturelli usein leikillisesti kulttuuri-, kulttuuriin kuuluva, sivistys-, sivistynyt kummeli valaisematon, tavallisesti valkea merimerkki kumulaatio kasautuminen, kertyminen kumulatiivinen kasautuva, kertyvä kumuloitua kertyä, kasautua kungfu yleisnimitys Kiinasta peräisin oleville aseettomille taistelulajeille Myös kirjoitusasuissa kung-fu ja kung fu.kungfutselaisuus konfutselaisuus kupletti humoristinen, ajankohtaisia asioita käsittelevä laulelma, jolle on ominaista sävelen ja säkeiden kertautuminen kuraattori valvoja esim. osakunnassa järjestäjä, järjestelijä laivoissa työskentelevien sielunhoitajien ja kriisityöntekijöiden ammattinimike kurantti kaupaksi käyvä, myytäväksi kelvollinen nykyisin toimiva, nykyinen, kelvollinen Sana on ehkä sävyltään lievästi arkinen.kuratoida keräillä ja valikoida netin sisältöjä uudeksi kokonaisuudeksi toimia kuraattorina, etenkin taidenäyttelyn järjestelijänä kuriiri pikalähetti diplomaattisen postin kuljettaja kuriositeetti erikoisuus, poikkeavuus Usein kuriositeetin mainitseminen tarkoittaa, että esitetään jokin itse asiaan juurikaan kuulumaton seikka, jonka kuitenkin oletetaan poikkeuksellisuutensa takia tai muutoin kiinnostavan lukijaa tai kuulijaa.kursiivi oikealle kalteva kirjoitustapa ja kirjasinlaji, vinokirjoitus kursiivinen jatkuva, katkeamaton Käytössä terminä venäjän kieliopissa, jossa sana tarkoittaa verbien aspektia, joka ilmaisee jatkuvaa tekemistä.kursivoida esittää kursiivilla muuttaa teksti kursiiviseksi kursori tietokoneen kuvaruudulla näkyvä kohdistin tai muu osoitin kursorinen päällisinpuolinen lukeminen, pikainen, silmäilevä kurssi suunta oppimäärä järjestetty opetusjakso osakkeen, valuutan tms. käypä hinta pörssissä kurtiini muuri, joka yhdistää kaksi bastionia kurtisaani kevytkenkäinen nainen, joka liikkuu ylhäisöpiireissä kurtiseerata liehitellä, keimailla, hakkailla, flirttailla kuskus eräänlainen vehnäsuurimo tai muusta viljasta tehty suurimo siitä ja lihasta, vihanneksista tms. valmistettu pohjoisafrikkalainen ruokalaji eräs pussikiipijälaji, Phalanger maculatus, t. sille läheistä sukua oleva laji Taivutus Suomen kielen perussanakirjan mukaan kuskus kuskuksen.kustavilainen Kustaa IIIn aikainen kustos tohtorinväitöstilaisuuden virallinen valvoja kirjaston, kokoelman tms. hoitaja kutteri eräs yksimastoinen pienehkö purjealustyyppi eräiden puuntyöstökoneiden ja niiden terien vanha nimitys makkaratehtaan lihanhienonnuskone kutyymi kauppatapa, liiketapa, käytänne kuunari eräs tavallisesti kaksimastoinen purjealustyyppi kuvernementti hallintoalue eräissä maissa, mm. ennen Venäjällä kuvernööri eräiden hallintovirkamiesten nimitys, Suomessa aiemmin läänin johdossa kvadrantti ympyrän t. tason neljännes taivaankappaleiden korkeuden mittaukseen aiemmin käytetty koje kvadratuuri matematiikassa integrointi, integraalin laskeminen tähtitieteessä aspekti, jossa kulmaetäisyys on 90deg sähköopissa 90degn vaihe-ero kvadriljoona miljoonan neljäs potenssi, 1024 eli biljoona biljoonaa Käännösvirheiden takia joskus tuhat biljoonaa, vrt. triljoona. Ks. Numerosokeus - kansainvälinen vitsaus.kvalifikaatio laatuvaatimusten täyttyminen kelpoisuus t. sen tutkiminen, täyttyvätkö ne sopivuus, soveliaisuus kvalifioida ilmaista t. määrittää laatu kvalifioitua pätevöityä kvalitatiivinen laadullinen, laatua koskeva kvaliteetti laatuominaisuus kvantifioida ilmaista määränä, esittää määrällisesti, määrällistää kvantisoida jakaa määräsuuruisiin osiin laskea tai tarkastella kvanttimekaniikan keinoin digitalisoida kvantifioida Varsinaisesti tämä sana tarkoittaa määräosiin kvantteihin jakamista tai kvanttimekaanista tarkastelua engl. quantize, mutta se on osittain sekaantunut sanaan kvantifioida engl. quantify. Lisäksi sanaa saatetaan käyttää datan digitaaliseen muotoon muuntamisesta.kvantitatiivinen määrällinen, määrää koskeva kvantiteetti määrä, paljous äänteen suhteellinen pituus, kesto kvantittua jakautua kvanteiksi, esiintyä vain kvantteina kvantti sähkömagneettisen säteilyn pienin mahdollinen osanen kuvaannollisesti yleisemminkin pienin mahdollinen määrä jotakin kvanttimekaniikka fysiikan ala, joka tutkii kvantti-ilmiöitä kvarkki nykykäsityksen mukaan pienimpiä aineellisia hiukkasia maitorahka vanhentunut nimitys kvartaali vuosineljännes, neljännesvuosi, neljännes Yleensä nimenomaan kalenterivuoden neljäsosa esim. tammi-maaliskuu on 1. kvartaali. Tunnuksena usein Q. Kvartaalitalous tarkoittaa yritysten toiminnan ohjautumista neljännesvuoden aikajänteellä eli lyhyen aikavälin tulosta painottaen.kvartaarinen neljäsasteinen, neljänteen asteeseen, tasoon tms. kuuluva kemiassa kvaternaarinen kvarteeri lippukunnan alayksikkö sotahistoriassa kvartetti neljän soittajan t. laulajan yhtye yleensä jokin neljästä koostuva, nelikko kvartetto sävellys, joka on tarkoitettu kvartetin esitettäväksi kvartiljoona kvadriljoona kvartsi eräs mineraali, piidioksidi kvartti musiikissa intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 43 kvartto paperiarkin koko, joka syntyy, kun painoarkki taitetaan neljään osaan kvartääri viimeisin nykyinen geologinen kausi, alkoi n. 1,81 milj. vuotta sitten yhdyssanoissa myös kvartäärinen Myös pidemmin kvartäärikausi.kvartäärinen kvartäärikautinen kvartaarinen kvasi- näennäis- liki-, lähes Johtuu latinan sanasta quasi ikään kuin lähes. Merkitys on kuitenkin hämärtynyt, ja usein kvasi-etuliitettä käytetään paheksuvassa merkityksessä. Vrt. pseudo-.kvassi venäläinen kotikaljan tapainen juoma kvaternaarinen neljästä alkuaineesta muodostunut kemiallinen yhdiste sellainen orgaaninen emäs, jossa neljä vetyatomia on korvautunut esim. alkyyleilla Myös asussa kvaternäärinen, ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen.kvaternio eräs lukukäsitteen yleistys matematiikassa, koostuu neljästä komponentista kveekari erääseen 1600-luvulla Englannissa syntyneeseen uskonsuuntaan kuuluva Nimitys oli alkujaan haukkumasana engl. quakers, vapisijat, mutta kveekareita on myöhemmin arvostettu korkeana pidetyn moraalinsa takia.kverulantti valittaja, ruikuttaja Erityisesti turhia, usein muotoseikkoihin puuttuvia valituksia viranomaisille tehtaileva, ammattivalittaja.kvestori talousasioista vastaava virkamies hallintoasioita hoitava luottamusmies Muinaisessa Roomassa kvestorit quaestores hoitivat alkujaan lakiasioita, myöhemmin talousasioita. Tämän muistona eräissä yliopistoissa kutsutaan kvestuurin päällikköä kvestoriksi. EUssa kvestorit ovat Euroopan parlamentin puhemiehistöön valittuja henkilöitä, jotka vastaavat lähinnä jäseniä suoraan koskevista hallinnollisista asioista.kvestuuri yliopiston keskushallinnon talousasioita hoitava osa kvintessenssi viides alkuaine, kaikkialla olevaksi oletettu perusaine asian olennaisin sisältö, ydin maailmankaikkeuden laajenemisen aiheuttava tuntematon voima Alkujaan peräisin ilmaisusta quinta essentia viides alkuaine, jolla pythagoralaiset filosofit tarkoittivat eräänlaista kaikkialla olevaa perusainetta, jonka he olettivat olevan olemassa Aristoteleen käsitysten mukaisten neljän alkuaineen maa, tuli, ilma, vesi lisäksi. Sittemmin sana sai kuvaannollisen merkityksen asian olemus. Uuteen käyttöön sana otettiin fysiikassa kuvaamaan oletettua tuntematonta voimaa, joka selittää, miksi maailmankaikkeus laajenee.kvintetti viiden soittajan t. laulajan yhtye kvintetto sävellys, joka on tarkoitettu kvintetin esitettäväksi kvintti musiikissa intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 32 kvootti osuus, kiintiö, jollekin osoitettu määrä kyber- virtuaalinen verkko- Etuliite kyber- on melko epämääräinen ilmaisu, joka on lyhentymä sanasta kyberneettinen mutta viittaa yleisesti datatekniikkaan ja etenkin virtuaalisuuteen, käytännössä usein verkkoon Internetiin. Esim. kyberavaruus olisi loogisesti ottaen lähinnä virtuaalinen tila, mutta merkitys on useammin verkkoavaruus, Internet tilaksi käsitettynä.kyberneetikko kybernetiikan tutkija kyberneettinen kybernetiikkaan kuuluva kybernetiikka erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede kyborgi kuviteltu olento, jossa kyberneettisiä tekniikoita yhdistyy laajassa mitassa elävään olentoon organismiin Kyborgiksi saatetaan toisaalta tulkita myös olento, johon on liitetty yksittäinenkin nykyaikaisen tekniikan laite, kunhan kyse on sisäisestä kytkennästä, esimerkiksi ihminen, jolle on asennettu kuuloimplantti.kyklooppi yksisilmäinen jättiläinen etenkin muinaisen Kreikan tarustossa kymbaali symbaali kymnaasi lukion t. lukiota vastaavan oppilaitoksen vanha nimitys kyrillinen eräästä kirjaimistosta käytetty nimitys Kyrilliset kirjaimet perustuvat kreikkalaiseen aakkostoon, mutta kirjainten muodot ovat muuttuneet ja mukaan on otettu lisämerkkejä. Suomessa puhutaan usein venäläisistä kirjaimista, mutta kyrillisillä kirjaimilla kirjoitetaan paitsi venäjää myös useita muita slaavilaisia ja ei-slaavilaisiakin kieliä, ja kirjainvalikoima vaihtelee kielen mukaan.kyno- koira- kynologia koiraoppi Oppi koirista, niiden jalostuksesta ja kasvatuksesta. Sukulaissanoista ks. logia.kypressi sypressin vanha nimitys kyretti kaavin lääketieteessä kyrillinen kirjaimistosta, jota käytetään mm. venäjän kirjoittamiseen Kyrillinen kirjaimisto on kehitetty lähinnä kreikkalaisista kirjaimista eräiden slaavilaisten kielten kirjoittamiseen, mutta myöhemmin sitä on käytetty muidenkin kielten kirjoitusjärjestelmiin. Siitä on useita erilaisia muunnelmia.kysta rakkula, rakko eräiden eläinten suojakseen erittämä kalvo sellainen eläin kystinen rakkomainen, rakko-, rakkula- kysto- rakko- kyvetti pieni malja Varsinkin kemiassa ja valokuvankehityksessä.kyynikko kyyninen ihminen erään filosofisen koulukunnan jäsen Muinaisen Kreikan kyynikot olivat Sokrateen oppilaan Antistheneen perustama koulukunta, jonka vastustajat leimasivat tavalla, jota nykyisin edustaa sana kyyninen. Koulukunta edusti pyrkimystä mahdollisimman yksinkertaiseen elämään. Kuuluisin edustaja Diogenes.kyyninen välinpitämätön, elämän t. asioiden arvon kieltävä häikäilemätön, tunteista piittaamaton ivallinen kyynikkojen koulukuntaan kuuluva t. liittyvä kölninvesi alkoholipitoinen raikastus- ja puhdistusvesi, eau de Cologne köö biljardikeppi kööri leikillisesti kuoro la dolce vita la dlte vita dolce vita laager eräs oluttyyppi, johon useimmat suomalaiset oluet kuuluvat laapis hopeanitraatti, jota käytetään mm. syylien hoitoon ja silmätipoissa laardi sulatettu ihra sianrasva laaser laser labiaali huuliäänne labiaalinen huulta tai huulia käyttäen äännettävä, huuliäänne- labiili horjuva, muuttuva, epävakaa Fysiikassa tasapainotila on labiili, jos potentiaalienergia siinä on suurempi kuin sen ympäristössä. Täten labiilista tilasta hiukankin poikkeutettu kappale lähtee siitä poispäin.labio- huuli- labiodentaalinen huulilla ja ylähampailla äännettävä laboraatio kokeiden yms. suorittaminen laboratoriossa laboraattori laboratoriossa työskentelevä henkilö, varsinkin työnjohtaja laborantti laboratoriossa käytännöllisiä töitä tekevä henkilö laboratorio kokeellisiin tieteellisiin t. teknisiin tutkimuksiin käytetty tila sellaisia tutkimuksia tekevä laitos tai yksikkö eräiden korkeakoulujen toimintayksikkö Arkikielessä käytetään laboratorio-sanan tilalla usein sanaa labra.labour leibö Ison-Britannian toinen suurpuolue, työväenpuolue Myös pitemmin labour party paati.labyrintti sokkeloinen rakennus, rakennelma t. kuvio korvasokkelo lacrosse lakrosse t. lakrs haavipallo Haavipäisillä mailoilla pelattava joukkuepeli.lady leidi hieno nainen ylhäisaateliin kuuluva nainen Alkujaan lady on brittiläinen arvo- ja puhuttelunimi, joka kuuluu määrätyissä aatelisarvoissa olevien miesten puolisoille, ja tämä merkitys sillä edelleen on etunimen edellä käytettynä. Muutoin sanaa käytetään ylipäänsä kohteliaana naista tarkoittavana sanana. Arkikielessä sillä, varsinkin suomalaistetussa kirjoitusasussa leidi, on joskus vähättelevä tai arvosteleva sävy esim. hienosteleva nainen.laguuni pitkänomainen, rannansuuntainen lahti, jonka hiekkasärkkä tai koralliriutta erottaa merestä Vrt. haffi.laisser aller leseale antaa mennä, huolettomuus, välinpitämättömyys laissez faire lesefer antaa mennä, taloudellisen liberalismin iskulause Alkujaan ilmaisuna periaatteelle, jonka mukaan valtion ei pidä puuttuu talouselämän toimintaan vaan antaa sen kehittyä, mennä eteenpäin omilla ehdoillaan. Myöhemmin muustakin vastaavasta puuttumattomuudesta tai sallivuudesta. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta, sananmukaisesti antakaa mennä tai antakaa tehdä. Usein kirjoitusasussa laissez-faire. Aiemmin käytettiin ilmaisussa myös ranskan verbin infinitiiviä laisser faire.lakeeri kiiltonahka lakeija livreepukuinen miespalvelija kuvaannollisesti nöyrä käskyläinen, nöyristelijä lakmus sininen väriaine ja sitä sisältävä liuska, jota käytetään happamuuden tai emäksisyyden pHn määrittämiseen lakoninen nasevan lyhytsanainen lakritsi erään kasvin juuresta valmistettu musta makeisaine ja rohdos sitä sisältävä makeinen laksatiivi ulostusaine laksatiivinen ulostamista edistävä lakseerata ulostuttaa, edistää ulostustoimintoja laktaasi laktoosia hajottava entsyymi lakto- maito- laktoferriini eräs mm. maidossa esiintyvä proteiini, joka sitoo rautaa ja estää bakteerien kasvua laktoosi maitosokeri, eräs maidossa luonnostaan esiintyvä hiilihydraatti laktoosi-intoleranssi maitosokerin imeytymättömyys Laktaasin vähyydestä tai puutteesta johtuva elimistön tila, jossa laktoosi ei imeydy suolistosta, mistä aiheutuu vatsavaivoja, jos ravinto sisältää laktoosipitoisia aineita.lakto-ovovegetaarinen sellainen ruokavalio, joka voi sisältää kasvikunnan tuotteita, maitotuotteita ja munia Vrt. vegetaarinen, laktovegetaarinen.laktovegetaarinen sellainen ruokavalio, joka voi sisältää kasvikunnan tuotteita ja maitotuotteita Vrt. vegetaarinen.lamalaisuus buddhalaisuuden tiibetiläinen muoto lambada eräs brasilialaisperäinen tanssi, joka oli muodissa 1990-luvulla lambda eräs kreikkalainen kirjain Lambda, lambda Fysiikassa lambda on aallonpituuden tunnus. Tästä johtuu, että lambdaverkko tarkoittaa valokuituyhteyksistä muodostettua verkkoa, jossa käytetään useita valon aallonpituuksia.lamee kangas, johon on kudottu metallilankoja lamelli ohut levy etenkin monikerroksisessa rakenteessa pitkänomaisen talon osa Kerrostalossa lamelli tarkoittaa portaikkoa huoneistoineen, porrasjaksoa, rivitalossa itsenäisen asuntokokonaisuuden muodostavaa osaa.laminoida päällystää suojakalvolla t. -levyllä panna tuotteeseen paperi-, kangas- tai muita kerroksia, jotka tekevät sen perusmassan lujemmaksi valmistaa kangasta liimaamalla tai huopauttamalla lanseerata tehdä yleisesti tutuksi, tuoda esiin, tuoda käyttöön julkistaa, mainostaa Sana on alkujaan sävyltään arkinen mutta yleistynyt talousuutisissa yms.lapilli laavapisarasta jähmettynyt siru lapis laapis lapsus pikkuvirhe, lipsahdus, varsinkin kielenkäytössä Sana esiintyy useiden sitaattilainoiksi katsottavien latinankielisen ilmaisujen alkuosana, esim. lapsus linguae kielivirhe, lapsus memoriae muistivirhe ym.laptop läp-top kannettava tietokone, läppäri Kevyehkö, muodoltaan salkkumainen tietokone, joka toimii akuilla ja yleensä myös verkkovirralla. Nimitys johtuu englannin sanoista laptop computer, sananmukaisesti sylissä pidettävä tietokone. Suomen kieleen on ehdotettu sanaa sylitietokone. Enemmän on käytetty sanaa matkatietokone, mutta se tarkoittaa nykyisin myös pienempiä, jopa taskuun mahtuvia laitteita. Arkikielessä tavallinen on laptop-sanasta kehitelty läppäri.largo hitaasti ja leveästi esitettävä sävellyksen osa larva hyönteisen toukka laryngaali kurkunpää-äänne lasagne lasanje eräs italialaisperäinen uuniruokatyyppi siihen käytetty pastalevy Italian kielessä lasagna tarkoittaa isohkoa vehnätaikinasta valmistettua levyä. Sanan monikko on lasagne, ja lasagna al forno tai lasagne al forno oikeastaan uunissa valmistetut lasagnat tarkoittaa uunissa paistettua ruokaa, jossa on vuorotellen lasagnelevyjä ja paksua jauheliha- tai muuta kastiketta. Sana kirjoitetaan suomessa joskus harvoin lasanje, eräissä muissa kielissä kuten virossa säännöllisemmin.laseeraus kuullotus, maalaaminen ohennetuilla, läpikuultavilla väreillä laser laser t. laaser eräs tekniikka ja laite, joka tuottaa erittäin terävän valonsäteen Laseria käytetään useissa erilaisissa sovelluksissa, mm. paperille tulostamisessa, äänen ja muun datan tallentamisessa levyille, leikkauksissa, hologrammien tuottamiseen ja esittämiseen yms. Usein puhekielessä pelkkä laser tarkoittaa jotakin erityistä teknistä laitetta, jonka toiminnassa lasertekniikka on yksi olennainen osa esim. lasertulostinta. Sanan tavallisin ja Suomen kielen perussanakirjan mukainen asu on lyhytvokaalinen, vaikka pitkävokaalisuus olisi yleisten sääntöjen mukainen, jos sana tulkitaan ruotsista lainatuksi. Kielilautakunta hyväksyy myös muodon laseri. Sana laserlevy on enimmäkseen korvautunut ilmaisulla cd-levy tai vain cd tai muilla jotakin erityistä laserlevyn tyyppiä tarkoittavilla ilmaisuilla.laskari historiassa eurooppalaisessa laivassa palveleva intialainen Laskuharjoituksia tarkoittava opiskelijakielen sana laskarit on eri alkuperää.lateksi kumipuun t. muun vastaavan kasvin maitiaisneste, kumimaito siitä tehty tuote vastaava synteettinen tuote lateksimaali lateksimaali eräs yleinen maalityyppi, joka soveltuu lähes kaikille pinnoille latenssi piilevyys, latenttisuus latentti piilevä, uinuva salainen lateraali laideäänne yhdyssanojen alkuosana lateraalinen Laideäänne on konsonantti, joka syntyy siten, että ilma virtaa kielen laiteiden kautta ulos suusta esimerkiksi l.lateraalimerkki vesiväylän reunan osoittava merkki lateraalinen sivulla oleva, sivu-, reuna-, laita- latifundium suurtila muinaisessa Roomassa lati Latvian rahayksikkö latiivi eräs sijamuoto, ilmaisee jonnekin tulemista Eräitä suomen adverbien muotoja, esim. ulos, rannemmas ja luo on pidetty muinaisen, s- tai k-päätteisen latiivin jäänteinä.latina eräs kieli, jota on käytetty laajalti hallinto- ja kulttuurikielenä Latinaa puhuttiin aluksi muinoin Rooman seuduilla, sitten laajalti Rooman valtakunnassa. Se oli Euroopan yhteinen kulttuurikieli keskiajalla ja vielä pitkälle uudella ajalla.latinalainen romaanista kieltä puhuvaan maahan t. kulttuuripiiriin kuuluva romaaninen latinankielinen latinan kieleen liittyvä roomalaiskatolinen roomalainen Esim. latinalainen Amerikka tarkoittaa espanjan- ja portugalinkielisiä Amerikan maita. Latinalaisilla kirjaimilla tarkoitetaan usein englannin kielen kirjaimia a - z, yleisemmin sellaisten kirjaimistojen kirjaimia, jotka perustuvat latinan merkistöön mutta saattavat sisältää tarkkeita ja lisämerkkejä, esim. ä, . Latinalaisiksi nimiksi sanotaan usein osittain harhaanjohtavasti eliöiden tieteellisiä nimiä kuten Homo sapiens.latinismi latinan mukainen ilmaisu muussa kielessä latinisti latinan kielen tutkija latino latinalaista alkuperää oleva henkilö varsinkin Amerikassa latitudi leveysaste latte eräs italialaisperäinen maitokahvityyppi Sana tarkoittaa italiassa maitoa, mutta ilmaisu caff latte on suomessa lyhentynyt muotoon latte. Taivutus latte latten jne. Latte on usein mainittu esimerkkinä suuntautumisesta mannermaisiin kahvitapoihin, jopa yleensä elämäntyylistä.laudatur laudaattur t. laudatur eräiden arvosteluasteikkojenapprobatur ylin arvosana, kiitetään oppiaineen ylimmän tason opintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakoulujen perustutkintojen järjestelmässä Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä ällä, joskus lavi.lavetti tykin alusta laviini lumivyöry lavuaari pesuallas kasvojen ja käsien pesua varten Aiemmin muodossa lavoaari, joka on nykyisin kirjakielessäkin harvinainen. Muodossa lavuaari se taas on melko tavallinen mutta hiukan puhekielinen. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaanlayout leiaut julkaisun taitto, sommittelu, leiska, leijari leadership liiderip johtajuus, johtoasema leasing liisi t. liizi liisaus Lebensraum leebensraum elintila, elämiseen sopiva alue Sana on sitaattilaina saksasta ja sillä on kolkko kaiku, koska natsi-Saksa perusteli sotaisia laajenemispyrkimyksiään tarpeella hankkia Saksan kansalle elintilaa varsinkin idästä.lectio praecursoria lektio prekursooria t. leektioo preekursoria luento, jonka tohtoriksi väittelevä pitää väitöstilaisuuden alussa Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Suomenkieliseksi vastineeksi sopisi väitösluento.ledi puolijohteisiin perustuva ohjattava valonlähde, valodiodi Käytetään mm. numeronäytöissä. Sana on peräisin lyhenteestä LED light emitting diode, ja itön lyhennesana led tai LED on edelleen tavallisempi.leegio suuri joukko, lukematon joukko Alkujaan muunnelma sanasta legioona. Merkitys johtuu ennen muuta Raamatun kertomuksesta miehestä, joka sanoi, että hänessä on legioona riivaajahenkiä suomennokseen otettiin asu legio, mutta myöhemmin yleistyi ääntämyksenmukainen leegio.leesio ihmisen vamma, vaurio, vioittuma, loukkaantuma leeviläinen alempiarvoinen pappi aiemmin juutalaisuudessa Leevin heimoon kuuluva juutalainen legaalinen laillinen, lainmukainen Myös legaali ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistalegaatti erityisjälkisäädös t. sillä testamentattu omaisuus suurlähettilään arvoinen paavin lähettiläs eräiden arkkipiispojen arvonimi Testamentista puhuttaessa legaatti tarkoittaa määräystä, joka koskee selvästi määrätyn omaisuuden määräesineen tms. antamista jollekulle, vastakohtana määräykselle, joka koskee esim. puolta tai muuta määräosaa kaikesta omaisuudesta.legalismi liioittelevan tiukka laista kiinni pitäminen, lakiusko teologiassa oppi siitä, että ihminen voi pelastua Jumalan lakia noudattamalla, hyviä tekoja tekemällä Sukulaissanoista ks. ismi.legalisoida laillistaa legaliteetti lainmukaisuus, lakien noudattaminen, legaalisuus legato legaatto t. legato musiikissa sitoen esitettävä sävellyksen osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.legenda perätön tarina, et. kaunisteltu kertomus ihailtu kuuluisuus juttu, jutustelu pyhimyskertomus eeppis-lyyrinen sävellys merkintöjen selitykset sepitetty elämäntarina Sanan alkuperäinen merkitys on yksinkertaisesti luettavat. Kristillisessä perinteessä se tarkoittaa kertomusta pyhimyksestä, ihmeestä tai muusta hurskaasta aiheesta. Myöhempinä aikoina sellaisia kertomuksia on usein ruvettu pitämään perättöminä tai ainakin kaunisteltuina tai muuten epäilyttävinä tätä heijastaa suomenkielinen vastine pyhimystaru. Sitten sanaa on ruvettu käyttämään kaunistelluista tai ihannoivista kertomuksista, myöhemmin myös merkityksessä perätön juttu, pötypuhe mm. urbaani legenda ja slangissa neutraalina sanana juttelua yleensä tarkoittavana. Toisaalta varsinkin urheilukielessä on tavallaan palattu alkuperäiseen merkitykseen legenda on ruvennut tarkoittamaan jostakin maineikkaasta suorituksesta tai henkilöstä kertovaa tarinaa, joka on tosi tai ainakin totena pidetty mutta sisältönsä takia tarunomainen. Sitten sanaa on ruvettu käyttämään myös ihmisestä, josta kerrotaan sellaisia, etenkin ilmaisuissa elävä legenda ja legenda jo eläessään. Poliisin toiminnassa legenda tarkoittaa peitehenkilöllisyydelle sepitettyä elämäntarinaa, jonka turvin poliisi soluttautuu rikollispiireihin.legendaarinen legendanomainen, tarunhohteinen, maineikas legio leegio leegio legioona muinaisen Rooman sotajoukkojen yksikkö, n. 6000 miestä ulkomaalaisista vapaaehtoisista määrätarkoituksen perustettu sotilasyksikkö esim. Ranskan muukalaislegioona leegio legioonalaistauti erään bakteerin Legionella pneumophila aiheuttama keuhkokuume legitiimi laillinen oikeutettu Sana tarkoittaa periaatteessa laillista, laillisesti oikeutettua. Sitä on käytetty myös tarkoittamassa sellaista, jonka oikeutusta ei voi kiistää. Mm. presidentti Paasikivi käytti ilmaisua legitiimi intressi tarkoittaessaan Neuvostoliiton sotilaallisia intressejä eli turvallisuusetuja.legitimiteetti laillisuus, legitiimiys aviollinen syntyperä legitimoida antaa jollekin laillinen oikeus, oikeuttaa, laillistaa, tehdä legitiimiksi lehteri kokoushuoneen t. kirkon parveke proomu kahdelta puolelta veistetty ohut rakennuspuu lehtoraatti lehtorin virka lehtori useissa oppilaitoksissa käytössä oleva opettajan virkanimike kirkon virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut nainen aiemmin esilukija kirkossa Lehtoreita on niin peruskoulussa kuin yliopistoissakin, ja selvyyden tai arvovallan vuoksi on ruvettu käyttämään mm. sellaisia ilmaisuja kuin yliopistonlehtori. Suomen luterilaisessa kirkossa lehtorit olivat käytännössä eräänlainen naispappeuden esimuoto ennen varsinaisen naispappeuden toteuttamista.leidi nainen arkikielinen kirjoitusasu, vrt. lady leishmanioosi leimanioosi eräiden siimaeliöiden Leishmania aiheuttama sairaus lejeerinki metalliseos Aiemmin myös asussa legeerinki.lekseemi sana kielen sanaston osana, jota sanakirjassa edustaa sanan perusmuoto leksikaalinen sanastoa koskeva, sanastollinen, sanasto- sanakirjaa koskeva, sanakirja- leksikko sanakirja kielen sanasto, sanavarasto leksikografi sanakirjantekijä leksikografia sanakirjojen tekeminen t. sitä koskevat periaatteet ja opit leksikografinen sanakirja- Erityisesti leksikografinen järjestys sanakirjajärjestys tarkoittaa datatekniikassa merkkijonojen sellaista järjestystä, jossa jonojen ensimmäisten toisistaan poikkeavien merkkien keskinäinen järjestys aakkostossa määrää merkkijonojen järjestys. Esimerkki 11115, 112, 18, 500, 90 tämä tietysti poikkeaa järjestyksestä, joka saadaan, jos numerojonot tulkitaan luvuiksi ja järjestetään ne numerojärjestykseen oik. lukujen suuruuden mukaan.leksikologia sanastontutkimus Sukulaissanoista ks. logia.lemma edellytys, oletus apulause Logiikassa todistuksen premissi. Matematiikassa lause eli todistettava väittämä, joka on jonkin laajemman päättelyn osa ja itsessään suhteellisen vähäinen.lemniskaatta eräs kahdeksikon tapainen matemaattinen käyrä leninismi leniniläisyys, V. I. Leninin kehittämä marxismin muoto Kannattajien tavallisesti marxismi-leninismiksi kutsuma.lentivirus isäntäsolussaan hitaasti kehittyvä virus lento musiikissa hitaasti esitettävä sävellyksen osa lepra pitaali, eräs vaikea bakteerin aiheuttama tauti Jo Raamatussa kuvattu ja edelleen kehitysmaissa esiintyvä tauti, jonka oireisiin kuuluu jäsenten joutuminen kuolioon ja irtoaminen. leptiini eräs hormoni, joka säätelee ruokahalua ja energiatasapainoa lepto- kevyt-, hento- kaita- leptoni kevyt alkeishiukkanen leptosominen hentorakenteinen, hintelä ruumiinrakenne lesbo homoseksuaalinen nainen Tämä sana on alkujaan arkikielinen mutta vakiintumassa myös kirjakieleen.letaali tappava, kuolemaan johtava Varsinkin sellainen geeni, joka kaksinkertaisena esiintyessään aiheuttaa kuoleman yksilönkehityksen varhaisessa vaiheessa. letterbox mustia palkkeja käyttävä menetelmä TV-kuvaa leveämmän aineiston esittämiseen TVssä Esim. laajakangaselokuvaan lisätään kuvan ylä- ja alareunaan mustat palkit. Vrt. anamorfinen.leukemia verisyöpä, valkoveritauti Yhteisnimitys syöpätyyppisille verisairauksille, jotka saavat alkunsa luuytimestä.leuko- valko- leukosyytti veren valkosolu, valkoinen verisolu leviitta leeviläinen katolisen papin apulainen leviraatti lankousavioliitto Toistensa kanssa lankoussuhteessa olevien ihmisten välinen avioliitto.levitaatio leijuminen, levitointi levitoida leijua Sanaa käytetään väitetystä ihmisen leijumisesta tahdonvoimalla tms. mutta myös todellisista ilmiöistä kuten magneettisesta levitaatiosta, johon ns. maglev-junat perustuvat.lex laki Etenkin sellaisissa ilmaisuissa kuin lex Kallio, joissa lakiehdotus on nimetty sen henkilön mukaan, joka on sitä ehdottanut tai erityisesti ajanut. Joissakin tapauksissa merkitys on sen-ja-sen tapauksen takia säädetty laki, esim. lex Helsingius.liaani yleisnimitys suurikokoisille, usein puuvartisille köynnöskasveille sademetsässä liberaali liberaalinen, vapaamielinen henkilö liberaalinen vapaamielinen, vapautta kannattava suvaitsevainen, salliva vapauksia ottava Sana on erittäin monimielinen merkitys riippuu muun muassa siitä, mitä vapautta kannatetaan ja korostetaan. Politiikassa sana voi viitata joko kansalaisvapauksien ajamiseen tai taloudellisen toiminnan vapauden vapaan kilpailun kannattamiseen, usein toki molempiin yhtä aikaa. Arkikielessä sana voi viitata mm. yleiseen avarakatseisuuteen tai välinpitämättömyyteen.liberalismi liberaalinen aate Vrt. libertarianismi. Sukulaissanoista ks. ismi.liberalisoida liberaalistaa, tehdä liberaalisemmaksi libertaari libertarianistinen henkilö libertaarinen libertarianistinen libertarianismi eräs yhteiskunnallinen suuntaus, joka korostaa vapaata markkinataloutta Vastustaa yleensä valtion puuttumista talouselämään ja haluaa vähentää valtion tehtävät minimiin yövartijavaltio. Myös nimityksiä libertarismi ja uusliberalismi on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.libido halu, vietti, varsinkin sukupuolivietti libretto musiikissa näyttämöllä esitettävän laajan musiikkiteoksen kuten oopperan teksti libristi määrätutkinnon suorittanut kirjakaupan myyjä lifestyle laifstail elämäntyyli ligamentti anatomiassa side, nivelside ligandi kemiassa kompleksiyhdisteen osanen, joka on sitoutunut keskusatomiin ligatuura suonensidonta sidelanka ligatuuri kahden tai useamman merkin esitys yhdistelmänä, jossa merkit osittain limittyvät samantasoisten nuottien sitominen kaarella ryhmä samalla tavulla laulettavia merkkejä Eräissä ladontakäytännöissä esimerkiksi kirjainparin fi esitys on sellainen, jossa f ja i ikäänkuin sulautuvat yhteen. Aiemmin tällainen tuotettiin erityisellä kaksoiskirjasimella, johon oli valettu yhteen f ja i määrätavalla. Ligatuuriksi kutsutaan myös erillisiksi merkeiksi tulkittavia kahden tai joskus useammankin merkin yhdistelmänä syntyneitä merkkejä kuten alkujaan an ja en yhdistelmä.ligniini liniini eräs kasvisolujen seinämissä esiintyvä aine Ligniini on polymeeri, joka lisää solunseinän kovuutta, ja sitä on erityisen paljon puiden rungoissa. Sille on joskus käytetty suomalaista vastinetta puuaine.liidi potentiaalisen asiakkaan yksinkertainen yhteystieto, esimerkiksi nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite Johtuu englannin sanasta lead. Taustalla on ajattelus, jonka mukaan jonkinlaisen kiinnostuksen ilmaisseen henkilön tai organisaation yhteystieto voi olla kuin johtolanka, jota seuraamalla voidaan saada uusi asiakas.liiga liitto, yhdistys palloilussa sarja liila vaaleansinipunertava väri Hyvin yleisesti kirjoitettuna lila, mutta normien mukainen asu on pitkävokaalinen.liira eräiden maiden, mm. Turkin aiemmin myös Italian rahayksikkö liisaus irtaimen omaisuuden pitkäaikaisvuokraus, johon usein liittyy muita järjestelyjä Usein vuokralle antava yritys ostaa tavaran vain antaakseen sen vuokralle, joten liisaus voidaan käsittää myös rahoitusjärjestelyksi. Verbi liisata. Esimerkiksi työnantaja usein liisaa auton työntekijänsä käyttöön.likvida l- ja r-äänteiden yhteisnimitys likvidi maksuvalmis käteinen raha t. sitä vastaava t. helposti käteiseksi muutettava likviditeetti maksuvalmius, riittävä likvidien varojen olemassaolo likvidoida teloittaa poistaa, hävittää maksaa velat pois likvori aivoselkäydinneste likööri runsaasti sokeria sisältävä, maustettu, väkevähkö alkoholijuoma lila liila t. lila liila lilliputti kuviteltu hyvin pieni ihminen, peukaloinen kuvaannollisemmin hyvin pieni olento, organisaatio tms. limbinen reunalla sijaitseva, reuna- Erityisesti ilmaisussa limbinen järjestelmä, joka tarkoittaa aivojen reunaosissa sijaitsevaa aivotoiminnan järjestelmää, jolla on suuri merkitys mm. tunteiden kokemisessa.limbo ark. ala-arvoinen esitys, rimanalitus urheilunomainen matalalle asetetun vaakariman alittaminen aiemmin eräs tanssi, johon kuului sentapaisia liikkeitä kulmanmittauslaitteen asteikkoympyrän reuna taivaankappaleen näkyvä reuna limbus limbus katolisen kirkon opin mukaan paikka, jonne päätyvät kastamattomina kuolleet lapset sekä Vanhan testamentin hurskaat eräiden tähtitieteellisten kojeiden ympyrän reuna, jossa on astejaotus anatomiassa reunus, reuna Kuvataan joskus välitilaksi taivaan ja helvetin välillä ja sekoitetaan usein kiirastuleen, mutta katolisessa opissa limbus kuvataan lopulliseksi paikaksi, kiirastuli taas on siirtymävaihe.lime laim limetti limettimehu limetinvihreä, vahvan vaaleanvihreä limerikki leikkisä pikkuruno, jonka ensimmäinen riimisana on yleensä paikannimi tai muu erisnimi limes limes t. liimes muinaisen Rooman valtakunnan rajamuuri matematiikassa raja-arvo, lyh. lim Periaatteessa sitaattilaina latinasta.limetti eräs sitruspuu, Citrus aurantifolia sen hedelmä limiitti raja yl. yläraja, joka on sovittu kaupalle, luotolle, pörssikurssille tms. liminaalinen välissä oleva, väli-, välitila-, raja- limited limitid osakeyhtiö, jossa osakkailla on rajoitettu vastuuvelvollisuus Usein yritysten englanninkielisissä nimissä, tavallisesti lyhennettynä Ltd..limno- järviä t. yleensä suolatonta luonnonvettä koskeva, järvi- limnologia järvien tutkimus Sukulaissanoista ks. logia.limonadi limonaadi t. limonadi virvoitusjuoma, joka on maustettu hedelmä- tms. esansseilla Sanaa käytetään etupäässä vain virallisluonteisessa kielessä. Kirjaimen a äännösvastineen pituus vaihtelee. Myös suomalaistetummassa muodossa limonaati, joka on lähinnä leikillisessä käytössä. Puhekielessä limsa, limppari tms.limousine limusiin t. limuzn limusiini eräs nautakarjarotu, arvostettua lihakarjaa limusiini vähintään nelipaikkainen umpiauto lineaarinen viivallinen, viivasuora, suorankaltainen Alkeismatematiikassa suureiden x ja y riippuvuus on lineaarinen, jos y amdotx b, missä a ja b ovat vakioita tällöin riippuvuuden kuvaaja on suora viiva tasossa. Korkeammassa matematiikassa ja fysiikassa sanaa lineaarinen käytetään tätä jollakin tapaa muistuttavista riippuvuussuhteista. Yhdyssanamuoto lineaari- esiintyy monissa termeissä, esim. lineaari-A ja lineaari-B ovat eräille muinaisille kirjoitusmuodoille annettuja nimityksiä, ja sotahistoriassa lineaaritaktiikka tarkoittaa taistelutapaa, jossa joukot on ryhmitetty rivistöiksi.linearisoida muuttaa lineaariseksi lingua franca yhteiskieli, yhteinen kansainvälinen kieli Ilmaisu tarkoitti alkujaan keskiaikaista sekakieltä, jota kauppiaat käyttivät Välimeren alueella. Ks. A Glossary of Lingua Franca - Introduction. Myöhemmin on lingua francaksi kutsuttu useita kielimuotoja, joita on käytetty kansainvälisessä viestinnässä.lingvisti linvisti kielentutkija lingvistinen kielentutkimukseen, lingvistiikkaan kuuluva lingvistiikka linvistiikka kielentutkimus, erityisesti yleinen kielitiede linimentti iholle siveltävä nestemäinen lääkevalmiste Kansankielessä myös linjamentti.linni blini linoleumi korkkimatto Myös lyhentyneenä muodossa linoli.lipidi luonnossa esiintyviä rasvoja ja rasvamaisia aineita Aiemmin myös muodossa lipoidi.lipo- rasva- liposomi rasvapallo Rasva-aineista koostuva pallomainen ontto rakenne, jota käytetään lääketeollisuudessa.liposuktio rasvaimu Rasvakudoksen pois imeminen laihdutushoitona.lisensiaatti henkilö, joka on suorittanut korkeakoulussa määrätyn perustutkintoa ylemmän tutkinnon lääketieteessä perustutkinnon lisensioida lisensoida lisensoida myöntää lisenssi hankkia lisenssi Sanalla on siis kahtalainen käyttö vertaa sanaan lainata, joka voi tarkoittaa lainaksi antamista tai lainaksi ottamista. Käytännössä lisensointiin yleensä liittyy rahakorvaus eli kyse on lisenssin myymisestä tai ostamisesta. Suomen kielen perussanakirja esittää sanan asuksi ensisijaisesti lisensoida, rinnakkaismuodoksi lisensioida, ja merkitykseksi vain myöntää lisenssi joka on käytännössä yleisempi, mutta ei ainoa. Myös asua lisenssoida käytetään.lisenssi määrätarkoitukseen myönnetty lupa Sanaa käytetään mm. eräistä viranomaisen myöntämistä luvista kuten tuonti- ja vientiluvista sekä tietokoneohjelman valmistajan myöntämästä käyttöluvasta, käyttöoikeudesta.listeria eräitä bakteereita suku Listeria niiden aiheuttama tauti, listerioosi listerioosi listeriabakteerin aiheuttama tauti Esiintyy nautaeläimissä ja voi tarttua ihmiseenkin etenkin saastuneen ruuan kautta. Vaarallinen mm. sikiölle ja vastasyntyneelle. Arkikielessä käytetään yleensä nimitystä listeria. litania määräsisältöinen kirkkorukous ikävystyttävä pitkä puhuttu teksti, varsinkin luettelo liti Liettuan rahayksikkö litium eräs alkuaine, kemiallinen merkki Li lito kivipiirros litografia yhdyssanojen alkuosana kivi- litografi kivenpiirtäjä, painopinnan valmistaja kivipainossa litografia kivipainotaide kivipiirros kivipaino litokystotomia rakkokivileikkaus Virtsakivien poistamiseksi tehtävä leikkaus.littera todistus tai lippu, jota käytetään puolustusvoimien henkilö- ja tavarankuljetuksessa kirjain, varsinkin tunnus- tai järjestyskirjain litteroida siirtää puheesta kirjoitusasuun vrt. translitteroida varustaa tunnuskirjaimella eli litteralla litterääri kaunokirjallinen tav. halventavassa mielessä käytetty sana liturgi alttaripalveluksen suorittaja liturgia jumalanpalveluskaava jumalanpalvelustoimitukset kuvaannollisesti poliittisen kielenkäytön tyhjät t. kaavamaiset ilmaukset Sanaa on käytetty kuvaannollisesti etenkin kaavamaisista jotakin ylistävistä t. kannattavista lausunnoista.liturginen liturgiaan kuuluva t. sitä koskeva livree miespalvelijan virkapuku, joka on koristeltu punoksin ja napein Myös liveri.lobata harjoittaa lobbausta lobbaus järjestelmällinen vaikuttaminen poliittisiin päättäjiin kahdenkeskisillä tapaamisilla yms. Ilmiö ja sana on syntynyt Yhdysvalloissa, jossa se tarkoittaa etenkin erilaisten eturyhmien ammattimaista vaikuttamista yksittäisiin kongressin jäseniin. Englannin sanasta lobbying. Useita suomennosehdotuksia on esitetty mm. käytäväpolitiikka, mutta lobbaus tuntuu vakiintuneen suomeen, ja erikoista kyllä verbissä on astevaihtelu lobatalobbaa jne. Myös vaihtelematonta bbtä esiintyy.lobotomia lohkoleikkaus, eräs aivoleikkaus, jota aiemmin käytettiin psykiatrisena hoitona Lobotomiassa katkaistiin aivojen otsalohkon hermoratoja, koska tämän oli havaittu rauhoittavan potilaita. Menetelmästä on luovuttu mm. siksi, että se myös muutti persoonallisuutta, heikensi aloitekykyä ym.locus paikka, kohta, sijainti Sana on sitaattilaina latinasta ja esiintyy yleensä pitempien latinankielisten ilmaisujen osana mm. lääketieteen sanastossa ja esim. ilmaisussa locus classicus klassillinen paikka, joka tarkoittaa varsinaisesti sitä jonkin vanhan tekstin kohtaa, jossa jokin asia on esitetty tavalla, johon yleisesti viitataan. Vrt. lokus.loft-asunto asuntokäyttöön muunnettu, alun perin muuhun tarkoitukseen tehty tila logaritmi eräs matemaattinen funktio, potenssifunktion käänteisfunktio sellaisen arvo Luvun a k-kantainen logaritmi logka on sellainen luku b, jolle pätee kba. Esim. log101000 3, koska 103 on 1000.logaritminen logaritmiin perustuva Logaritminen asteikko on sellainen, jossa suuretta kuvataan logaritmillaan. Tämä on eduksi mm. silloin, kun suureesta on esitettävä samalla asteikolla sekä hyvin pieniä että hyvin suuria arvoja.logi loki logia tieteenala, oppi Lähes yksinomaan sivistyssanojen jälkiosana. Alkuosa on tavallisesti silloin myös peräisin kreikasta. Vastaava adjektiivi on -loginen-loppuinen ja tarkoittaa paitsi vastaavaan -logiaan kuuluvia asioita myös siihen aihepiiriin kuuluvia ilmiöitä, joita -logia tutkii. Esimerkiksi biologinen tarkoittaa paitsi biologiaan kuuluva, sille ominainen myös elolliseen luontoon kuuluva, sille ominainen etenkin erotukseksi elottoman luonnon ilmiöistä tai ihmisen keinotekoisesti tekemistä esineistä ja aineista välittävä merkitys on tällöin biologian alaan kuuluva. Erään käsityksen mukaan tällainen merkityksen väljyys on haitallista ja pitäisi käyttää muunlaisia sanoja, esim. bioottinen, silloin, kun ei ole tarkoitus viitata -logiaan. Kirjakielessä -logi-loppuinen sana tarkoittaa ihmistä, joka tutkii vastaavaa -logiaa, yleensä työkseen, tai on ainakin saanut alan koulutuksen esim. työtön geologi, mutta arkikielessä myös alan opiskelijaa.logiikka järjellisen päättelyn yleiset säännöt niitä koskeva tieteenala niiden noudattaminen, johdonmukaisuus logismi katsomus, jonka mukaan olevaisuus on luonteeltaan loogista, järjellistä logistiikka tavarantoimituksen kokonaisjärjestelmä sellaisen suunnittelun periaatteet symbolinen logiikka käytännöllinen laskutaito logistinen logistiikkaan kuuluva t. sen mukainen logo yhtiön, tuotteen tms. tunnuskuvio kirjakkeiden yhdistelmä Alkujaan lyhentymä sanasta logotyyppi, myöhemmin saanut myös merkityksen yhtiön, tuotteen tms. tunnuskuvio, joka on nykyisin tavallisempi. Usein logoa käytetään liikemerkkinä toiminimenä tai tavaramerkkinä. Kyse voi olla jollakin erityisellä tavalla tyylitellyistä kirjaimista tai muunlaisesta kuviosta usein väitetään, että vain toinen näistä merkityksistä on oikea. Koska sana on moniselitteinen, voi olla parempi sanoa tunnus ja sitten tarvittaessa täsmentää, tarkoittaako esimerkiksi tunnuksen sanaosaa vai tunnukseen sisältyvää kuviota vai molempia yhdessä.logonomi erään määrätutkinnon suorittanut puhetaidon opettaja logopedi logopedian harjoittaja logopedia puhehäiriöoppi puhehäiriöiden parantaminen logosentrinen sanakeskeinen logosentrismi sanakeskeisyys logoterapia Viktor E. Franklin kehittämä psykoterapian muoto logotyyppi yhdeksi kappaleeksi valettu kirjakkeiden yhdistelmä lojaali uskollinen, luotettava velvollisuudentuntoinen lainkuuliainen lojaliteetti lojaalisuus Esim. työntekijän lojaliteetti- eli lojaalisuusvelvollisuus työnantajaa kohtaan tarkoittaa lähinnä velvoitetta pidättyä työajan ulkopuolellakin toimenpiteistä, jotka selvästi vahingoittaisivat työnantajaa.lokaali paikallinen, globaalin vastakohta Rinnakkaismuoto lokaalinen.lokalisaatio lokalisointi lokalisoida sovittaa tietokoneohjelma tms. paikallisiin oloihin paikantaa, määrittää paikka Lokalisointiin sisältyy yleensä ohjelman käyttöliittymän kielen kääntäminen mutta myös kulttuurierojen huomioon ottamista. Ks. Guide to Internationalization Localization.lokatiivi eräs sijamuoto joissakin kielissä, yleinen paikallissija Suomessa ei ole lokatiivia muiden kielten lokatiivia vastaavat lähinnä inessiivi ja adessiivi, joiltakin osin myös essiivi.loki datankäsittelyn tapahtumatiedosto, log file sellaista keräävä ohjelma laivan virallinen päiväkirja, lokikirja laivan matka- ja nopeusmittari lokus paikka useita erikoismerkityksiä Biologiassa geenin paikka kromosomissa, geenikohta. Fonetiikassa formantin tavoittama jaksoalueen kohta klusiilin tai nasaalin edellä, kohtio. Vrt. locus.lolita alaikäinen tyttö, joka käyttäytyy tai esitetään sukupuolisesti kiihottavana Sana johtuu Vladimir Nabokovin romaanista Lolita.long drink virvoitusjuomalla laimennettu alkoholijuoma, etenkin valmis sekoitus, lonkero Usein ajatellaan, että long drink on pitkä, suhteellisen paljon nestettä suhteessa alkoholiin sisältävä vrt. cocktail.longitudi pituusaste loogikko logiikan tutkija looginen järjellinen, johdonmukainen, logiikan mukainen look luk ulkonäkö, ulkoinen vaikutelma loosi osasto Erityisesti ravintolan yms. osa, joka on erotettu matalilla väliseinillä vapaamuurarijärjestön ja joidenkin muiden järjestöjen paikallisosaston nimitys. Aiemmin myös aitio. Muoto loosi on nykyisen suosituksen mukainen, mutta asua looshi tai looi käytetään edelleen yleisesti ks. Aiemmin sn tilalla oli sh tai lootus useista kasvilajeista käytetty nimitys Varsinaiset lootukset kuuluvat lootusten sukuun Nelumbo. Muinaista Egyptiä kuvaavissa teksteissä lootuksilla tarkoitetaan sikäläisiä lummelajeja. Sanaa on käytetty useiden muidenkin, varsin erilaisten kasvien nimityksissä Etenkin aiemmin myös lyhytvokaalisena lotus.lordi loordi t. lordi miehen eräiden aatelisarvojen yleisnimitys sekä arvonimi Isossa-Britanniassa Sanaa käytetään erityisesti parlamentin ylähuoneen House of Lords jäsenistä.lornjetti varrelliset silmälasit lotus lootus t. lotus lootus lounge loue t. launde odotustila Erityisesti lentokentällä yleensä liikemies- ja ylempien luokkien matkustajille varattu tila, jossa on tarjolla ruokaa ja juomaa ja erilaisia palveluita.lubenter approbatur lubenter aprobaattur t. lubnter aprobatur toiseksi alin hyväksyttävä arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, mielihyvin hyväksytään Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Usein lyhyesti lubenter, lyhenteenä b, arkikielessä sen mukaan luettuna bee.lucifer lusifer paholainen Usein erisnimen kirjoitusasussa Lucifer. Joskus muodossa Luciferus.luddiitti koneenrikkoja Alkujaan sanaa käytettiin Isossa-Britanniassa työläisistä, jotka tuhosivat kutomakoneita, koska ne tekivät heistä työttömiä. Myöhemmin yleisesti uusia keksintöjä vastustavista ihmisistä, jotka ovat valmiit vastaavaan toimintaan.luksaatio ruumiinjäsenen sijoiltaanmeno luksi valaistusvoimakkuuden yksikkö SI-järjestelmässä Tunnus lx. Valaistusvoimakkuus on luksin suuruinen, kun yhden neliömetrin pintaan saapuu yhden luumenin suuruinen valovirta, siis 1 lx 1 lmmsup2. Sana kirjoitetaan vielä usein luxi tai lux.luksus ylellisyys, loisto Sana on usein miedontunut merkitykseltään luksukseksi saatetaan sanoa kaikkea tavanomaista merkittävästi hienompaa. Kirjoitetaan mainoskielessä usein luxus tai korvataan ilmaisulla de luxe.lumen luumen luumen Sana on tässä muodossa sitaattilaina latinasta.luminanssi valotiheys fysiikan suureena luminesenssi fluoresenssin ja fosforesenssin yhteisnimitys Virheellisiä muotoja luminisenssi, luminenssi.luminoida tuottaa valoa luumen valovirran yksikkö SI-järjestelmässä biologiassa aukko, ontelo rakossa, suolessa t. suonessa Yksikön tunnus lm. Myös kirjoitettuna lumen jopa mittayksikköasetuksessa mutta pitkävokaalinen asu on yleisten sääntöjen mukainen ja suomen kielen lautakunnan suosittama.luutnantti upseerinarvo sotavoimissa, eräiden maiden poliisivoimissa yms. luuttu eräs kitaran tapainen näppäilysoitin luuvartti merenkulussa tuulenpuoli, ylähanka luxus luksus lykantrooppi ihmissusi mytologisena käsitteenä Olento, joka on esim. päivisin ihminen mutta muuttuu yöllä sudeksi. Kuvataan yleensä pahantahtoiseksi, pahuuden vallassa olevaksi.lykantropia harha, jossa ihminen luulee olevansa ihmissusi tai muu peto lykomania lykantropia lykopeeni eräs karotenoidi Lykopeenia esiintyy mm. tomaatissa, ja sen päätelty olevan voimakas antioksidantti ja A-vitamiinin esiaste.lymfa imuneste, imusuonissa virtaava kudosneste lymfaattinen imukudos- imusolmuke- imuneste- lymfo- imukudos- lymfosyytti imusolu lynkata tappaa rikollinen t. rikolliseksi epäilty omavaltaisesti Sanaa käytetään yleensä ihmisjoukon tekemästä, yllytetystä surmaamisesta, jonka joukko itse kokee oikeutetuksi rangaistukseksi rikolliselle.lyriikka laulurunous arkikielessä myös laulun sanat, sanoitus lyseo yliopistoon johtanut valtion oppikoulu Nimitys oli käytössä ennen 1970-luvun peruskoulu-uudistusta.lysoli eräs voimakkaan hajuinen, desinfiointiin käytetty neste lyyra eräs muinaiskreikkalainen kielisoitin tunnuksena esim. ylioppilaslakissa käytetty lyyran kuva kuvaannollisesti runoilu lyyrikko lyriikan kirjoittaja lyyrinen lyriikkaan kuuluva, sille ominainen tunnelmallinen, haaveellinen läppäri laptop lööppi otsikkojuliste, jolla myydään lehtiä, etenkin iltapäivälehtiä sellaisessa oleva iskevä otsikkoteksti Sana ei varsinaisesti ole sivistyssana vaan vain ruotsista löpsedel suomeen lainattu.maagi taikuri, salatieteilijä, magian harjoittaja alkuaan muinaisen Persian johtavaan pappisluokkaan kuuluva maaginen taikuuteen magiaan kuuluva, taikavoimainen t. sellaiseksi uskottu maanikko manian vallassa oleva t. siihen taipuvainen ihminen maaninen manian vallassa oleva t. siihen taipuvainen maanis-depressiivinen mielitaudista, jota poteva on vuoroin manian, vuoroin depression vallassa ja jota nykyisin kutsutaan kaksisuuntaiseksi eli bipolaariseksi mielialahäiriöksi macchia makkia t. makkja välimerenmaiden eräs kasvillisuustyyppi, piikkipensas- tai varpukasvustoa Macchia on syntynyt yleensä metsän hävittämisen jälkeen, kun eroosio on köyhdyttänyt maata. Sana on periaatteessa sitaattilaina italiasta.machiavellismi makiavellismi Niccol Machiavellin oppien mukainen t. niitä vastaavaksi koettu häikäilemätön valtapolitiikka Alkujaan Machiavelli esitti ajatuksensa ohjeeksi ruhtinaalle oman valtion edun ajamisesta, valtioitsekkyydestä. Sukulaissanoista ks. ismi. Myös sanoja machiavellilainen ja machiavellilaisuus käytetään.macho mato miehekäs, miehekkyyttään ylikorostava mies Sanaa käytetään yleisesti haukkumasanana mm. käyttäytymisestä, jonka koetaan heijastavan asennetta miesten ylemmyydestä. Periaatteessa sitaattilaina espanjasta.madame madam t. madm rouva puhuteltaessa naista kunnioittavasti Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.made in meid in valmistettu ...ssa Sitaattilaina englannista, ja yleensä maan tai alueen nimi on myös englanniksi. Esim. made in Japan valmistettu Japanissa, japanilainen tuote.mademoiselle madmuasel t. madmwazl neiti puhuteltaessa nuorta naimatonta naista kunnioittavasti Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.madjaari unkarilainen Johtuu omakielisestä nimestä magyar madjar. Sanaa käytetään yleensä vain paikallisvärin luomiseen, vaihtelun vuoksi tms. syystä.madonna Neitsyt Maria Neitsyt Marian kuva kuvaannollisesti pyhimysmäinen nainen madrigaali yksisäkeistöinen pienoisruno moniääninen laulusävellys maestro mestari, taituri, opettaja etenkin musiikin alalla mafia italialaisperäinen, laaja rikollisjärjestö rikollisjärjestö yleisesti valtaa pitävä porukka Alkujaan sisilialainen salaseura, sittemmin järjestynyttä rikollisuutta, joka on levinnyt myös mm. Yhdysvaltoihin Sanan käyttö on laajentunut tarkoittamaan myös oletettua salaista tai puolisalaista ryhmittymää, joka käyttää valtaa tai merkittävästi vaikuttaa asioihin, esim. kunnallismafia. Ennen myös kirjoitusasussa maffia.mafioso mafiooso t. mafioso mafian jäsen magenta punertava, purppuraa muistuttava väri, aniliininpunainen magia taikuus, noituus maglev magneettinen leijunta, magneettisuudella aikaansaatu leijuminen Käytetään mm. magneettien päällä leijuvien ja liikkuvien junien toteuttamiseen maglev-junat.magma maan sisuksen hehkuvan kuuma, sula kiviaines magna cum laude approbatur mana kum laude aprobaattur t. maagnaa kum laude laude aprobatur arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, hyväksytään suuren kiitoksen kera Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Usein lyhyesti magna lyhenne m, sen mukaan arkikielessä ämmä.magnaatti manaatti rikas mahtimies, pohatta ylimys ennen Unkarissa ja Puolassa magneetti maneetti kappale, joka magnetismin takia vetää puoleensa rautaesineitä ja muita magneetteja yhdyssanoissa yleensä magneettinen magneettinen maneettinen magnetismia koskeva t. siihen perustuva magnetisoitunut magneetto maneetto yksinkertainen vaihtovirtageneraattori, jota käytetään kaasutinmoottorien sytytysjärjestelmissä magnesium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Mg magnetismi manetismi eräs luonnon perusilmiöistä, magneettisuus, magneettikenttien olemassaolo kappeiden taipumus magnetisoitua, kun ne joutuvat magneettikenttään magnetisoida tehdä magneettiseksi magnetofoni manetofoni ääninauhuri Tämä sana on lähes kokonaan väistynyt sanan nauhuri ja puhekielessä sanan mankka yms. tieltä.magnetoida manetoida tehdä magneettiseksi Rinnakkaismuotona lyhentymä magnetoida.magnitudi manitudi suuruus suuruusluokka Geologiassa Maanjäristyksen voimakkuutta kuvaava suure, joka aiemmin ilmaistiin Richterin asteikolla, nykyisin momenttimagnitudina Mw. Momenttimagnitudiasteikkoa kutsutaan nykyisin usein lyhyemmin magnitudiasteikoksi. Magnitudiasteikot ovat logaritmisia siten, että magnitudi kasvaa yhden yksikön, kun maan liike kasvaa 10-kertaiseksi.magnum manum kuohuviinin pullokoko, 1,6 litraa isokaliiperinen kivääri t. patruuna Alkujaan latinan sana, iso, suuri.maharada historiassa intialainen ruhtinas Etenkin aiemmin myös englannin mukaisessa kirjoitusasussa maharadja, joskus myös maharaja.mahatma suurisieluinen intialainen kunnianimi opettajille mahjong eräs neljän hengen peli, jossa pyritään muodostamaan nappuloista määrätynlaisia yhdistelmiä Mahjong on peräisin Kiinasta, ja siinä käytetään erityistä mahjong-nappuloita. Kirjoitetaan myös mah jong. Nimestä käytetään myös asua majiang.maileri mailin t. 1 500 metrin matkojen juoksija maili anglosaksinen pituusmitta engl. mile, n. 1 609 m meili engl. E-mail mainstream meinstriim valtavirta kuvaannollisesti mainstreaming meinstriimin valtavirtaistaminen Jonkin asian edistäminen sillä, että se otetaan mukaan valtavirran tuotteisiin tai palveluihin tai yleisiin käytäntöihin esimerkiksi hallinnossa.maisteri eräs akateemisten oppiarvojen nimitys koulun opettaja Maisterin tutkinnon taso ja luonne on vaihdellut ajan mittaan ja aloittainkinmaistraatti valtion paikallinen hallintoviranomainen aiemmin ns. vanhojen kaupunkien hallintovirasto Vuodesta 1996 alkaen maistraateiksi on kutsuttu paikallisviranomaisia, joita ennen sanottiin rekisteritoimistoiksi, sitä ennen henkikirjoittajan toimistoiksi. Alkujaan maistraatteja olivat vanhojen ennen vuotta 1960 perustettujen kaupunkien hallintoviranomaiset. Sana ei varsinaisesti ole sivistyssana, vaikka on latinasta peräisin, koska sillä ei liene vastineita muissa kielissä kuin ruotsissa.majesteetillinen ylevän vaikuttava majesteetti kuninkaan ja eräiden muiden korkea-arvoisten henkilöiden arvonimi mahtavuus, vaikuttavuus, ylevyys majlis madlis Iranin parlamentti majoneesi öljystä, munasta ja mausteista valmistettu kylmä, paksuhko kastike major major t. maajor suurempi majoriteetti enemmistö majuskeli versaali, iso kirjain makaaberi kammottava, kauhea, kalmantuntuinen makasiini varastorakennus patruunalipas kokoomaohjelma make up meikap meikki makro datatekniikassa eräänlainen lyhenneilmaisu etuliitteenä suur-, iso- Tietokonealalla makro tarkoittaa esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman käyttäjän määrittelemää käskyä, joka toteuttaa halutun toimintosarjan. Käytännössä tällöin on kyse pienestä ohjelmanpätkästä, koodista. Makrovirus on tietokonevirus, joka tarttuu sellaiseen koodiin tai ujuttautuu ohjelmaan makroksi. Etuliitteenä käytettäessä sana esiintyy usein vastaavan mikro-alkuisen sanan vastakohtana. Esimerkiksi makrotalous tarkoittaa suurten kokonaisuuksien jopa kansantalouden kokonaisuutta, mikrotalous taas taloutta ns. ruohonjuuritasolla kuten yhden yrityksen tai perheen taloutta.makrobiotiikka eräs itämaisiin oppeihin perustuva elämäntapa ja ruokavalio makrokosmos maailmankaikkeus etenkin suurissa mitoissa maksi tavallista pitempi muotihame etuliitteenä suur-, iso- maksiimi ajattelun tai toiminnan perusohje sananlaskumaiseksi kiteytetty elämänohje maksimaalinen suurin mahdollinen, korkein, runsain, enimmäis- maksimi suurin mahdollinen määrä t. aste, enimmäismäärä, huippu hyvin suuri määrä t. aste Periaatteessa maksimi tarkoittaa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista ehdottomasti suurinta. Käytännössä sitä usein käytetään väljemmässä merkityksessä, jopa vain yleensä suuresta määrästä. Vrt. minimi.maksimoida lisätä, laajentaa maksimiin tavoitella maksimia makulatuuri hylkypaperi, jätepaperi Huonon laatunsa takia normaalikäyttöön sopimaton paperi tai esim. kirjojen paperi, joka menee jätteeksi, kun kirjat poistetaan myynnistä.makuloida tehdä makulatuuriksi mitätöntää mala fide mala fide t. malaa fidee vilpillisessä mielessä, vastoin parempaa tietoa Vastakohta bona fide.malaatti omenahapon suola tai esteri maladaptiivinen huonosti sopeutuva malako- nilviäis- malaria eräs hyttysten levittämä tauti, horkka, vilutauti maligni malini pahanlaatuinen, vakava, vaarallinen kasvain t. tauti Vastakohta benigni.malolaktinen malaatteja maitohapoksi muuttava jälkikäyminen Malolaktinen käyminen on usein varsinaista käymistä seuraava viininvalmistuksen vaihe, joka pehmentää makua ja lisää aromeita.mambo eräs kuubalainen tanssi, joka syntyi jatsin vaikutuksen alaisena mamelukki Egyptiä aiemmin hallinneen sotilaskastin jäsen tytönhousut, joita käytettiin hameen alla 1800-luvulla mammografia nisän röntgenkuvaus mammona omaisuus, rikkaus Alkujaan ja edelleenkin pääasiassa uskonnollissävytteisessä kielenkäytössä esiintyvä sana, jolla viitataan omaisuuteen asiana, johon ihmisen mieli on kiinnittynyt ja jota jopa palvotaan.mammutti erääseen sukupuuttoon kuolleeseen norsueläinsukuun, Mammuthus, kuulunut eläin kuvaannollisesti jättiläinen, valtavan suuri rakennelma tms. mamselli neiti leikillisesti tai halventavasti käytetty sana management mänidment yrityksen tms. johto Sana tarkoittaa varsinkin päivittäistä, käytännöllistä johtamista tai sitä hoitavia henkilöitä.manageri esiintyvän taiteilijan, urheilijan tms. esiintymissopimusasioiden hoitaja yleisesti jotakin asiakokonaisuutta hoitava ihminen tai järjestelmä Kielitoimisto suosittaa ensin mainittuun merkitykseen nimitystä asiainhoitaja. Toisessa merkityksessä sana on vahvasti englannin sanan manager vaikutusta ja siksi merkitykseltään melko epämääräinen se esiintyy myös tehtävänimikkeenä ja tietokonealan jargonissa myös automaattisten järjestelmien nimityksenä, usein ilman loppu-itä, esim. window manageri ikkunoidenhallintajärjestelmä.maana manjana huomenna et. kuvattaessa välinpitämätöntä elämänasennetta Sana on espanjaa, ja sitä käytetään paheksuvassa, jopa halveksivassa sävyssä kuvaamaan eteläisten maiden ihmisten oletettua laiskuutta ja välinpitämättömyyttä maana-maat jne..mandaatti valtuutus, saatu toimivalta toimeksianto t. -saanti Erityismerkityksiä a Valtiolle annettu valtuus valvoa toista valtiota tai aluetta I maailmansodan jälkeen annettiin Saksan ja Turkin entisiä siirtomaita voittajavaltioille mandaattialueiksi. b Kansanedustajan valtuutus tehtäväänsä, valtakirja kansalta. c Puolueen tms. oma paikka jossakin toimikunnassa tms., jossa jäsenen sanotaan istuvan puolueen mandaatilla.mandariini eräs appelsiinia muistuttava hedelmä ja puu, jossa se kasvaa Citrus reticulata Kiinan pääkieli, yleiskiina, mandariinikiina, putonghua historiassa Kiinan keisariajan korkea virkamies nyk. korkean tason sanantuoja t. myötäilijä Hedelmäpuun nimenä sana mandariini voi tarkoittaa joko lajia yleensä tai vain sen alkuperäistä siemenellistä muotoa, jota ei enää tuoda suomeen arkikielessä se on myös laajemmin erilaisten pikkusitrusten nimitys.mandoliini luutun tapainen kuperapohjainen kielisoitin mandriitta ortodoksisen luostarin esimies mandrilli afrikkalaisia marakattiapinoita maneeri totunnaistapa, kaavamaisuus käyttäytymisessä maneesi ratsastushalli manga maa Japanista peräisin oleva sarjakuvien piirrostyyli mania kiihko, vimma sairaalloinen viettymis joihinkin tekoihin t. asioihin manifestaatio ilmentymä, toteutuma erityisesti mielipiteenilmaisu manifesti virallinen julistus, usein hallitsijan antama, velvoittava määräys manifestoida ilmentää, ilmaista manikyristi käsien, varsinkin kynsien hoitaja manikyyri käsien, etenkin kynsien ammattimainen hoito manipulaatio käsittely, manipulointi manipuloida käsitellä, muokata käsitellä taitavasti, ohjailla ovelasti mannekiini henkilö yleensä nainen, joka esittelee muotiasuja niihin pukeutuneena manometri koje, joita käytetään kaasujen ja nesteiden paineen mittaamiseen mansardi taitekatto mansetti kalvosin kynttilänjalan koristesuojus mantissa luvun logaritmin desimaaliosa mantra hokema, etenkin taianomaiseksi koettu lyhyt, jopa yksitavuinen ilmaisu, jota toistetaan keskittymisen saavuttamiseksi Alkujaan mantra on intialaisperäinen uskonnollinen menetelmä, jossa esimerkiksi jumalan nimeä toistetaan jopa satoja tai tuhansia kertoja. Tämän uskotaan auttavan mietiskelyyn keskittymisessä. Arkikielessä mantra tarkoittaa usein vain hokemaa mutta erityisesti jonkin muotitermin tai -iskulauseen toistamista.manttaali eräs maatilaverotuksen laskentayksikkö, alkujaan tilan miesluku Kyseessä ei varsinaisesti ole sivistyssana vaan ruotsista sanasta mantal suomeen tullut lainasana.mantteli sotilaan päällystakki hihaton viitta manuaali käsikirja, käyttöohje urkujen ja harmonin koskettimisto l. sormio manuaalinen käsin tehtävä vastakohtana tietokoneella tehtävälle manööveri sotilaallinen iso hanke, sotaliike sota-alusten ohjailu sotaharjoitus Tämä alkujaan sodankäyntiin liittyvä sana on levinnyt muunkinlaiseen käyttöön ja saattaa arkikielessä tarkoittaa ylipäänsä vain toimenpidettä, tekoa. Taivutus manööveriä jne.maolainen Mao Tse-tungin Mao Zedongin kehittämän sosialismin muodon maolaisuuden mukainen sen kannattaja maraton juoksukilpailu, jonka pituus on 42 195 m yleisemmin kauan kestävä kilpailu marenki leivonnainen tai päällyste, joka on tehty munanvalkuaisesta ja sokerista margariini voin tapaiseksi valmistettu ravintorasva marginaali reunus, sivun tyhjäksi jätetty reuna ero, erotus raja-, lisäys- yhdyssanoissa myös marginaalinen Korkomarginaali tarkoittaa korkojen eroa, tarkemmin sanoen pankin anto- ja ottolainauskoron eroa. Useissa etenkin taloustieteen sanoissa marginaali-alku tarkoittaa suunnilleen pienestä lisäyksestä tai vähennyksestä johtuva ja sen rinnalla käytetään usein raja-alkua. Esimerkiksi marginaalikustannus eli rajakustannus on kustannus, joka aiheutuu tuotannon tai palvelun lisäämisestä pienimmällä mahdollisella määrällä. Marginaalivero vastaavasti tarkoittaa lisätulosta maksettavaa veroa. Sen sijaan ilmaisu marginaaliryhmä tarkoittaa vähäistä, vähämerkityksisenä pidettyä tai syrjittyä, reunalla olevaa ihmisryhmää.marginaalinen epäolennainen, vähämerkityksinen, kehällinen, reunahuomautuksena tehty t. vain sellaisen arvoinen marginalisoida muuttaa t. käsittää marginaaliseksi marginalisoitua muuttua marginaaliseksi Etenkin yhteiskunnallisesta syrjäytymisestä, marginaaliryhmään joutumisesta.marihuana eräs hampusta Cannabis sativa saatava huumetyyppi Joskus myös kirjoitusasussa marijuana. Vrt. kannabis.marinadi mausteliemi, jossa lihaa tai muuta ruokaa pidetään sen maustamiseksi ja kypsentämisen esikäsittelyksi Yleensä marinadi sisältää happamia aineksia esim. etikkaa ja ruokaöljyä.marinoida pitää marinadissa marionetti nukketeatterin nivelnukke, sätkynukke kuvaannollisesti täysin ohjailtavissa oleva ihminen markantti huomattava, silmäänpistävä tunnusomainen market market t. maarkit marketti markkinat markkina-alue menekki Alkujaan sitaattilaina englannista, nykyisin yleensä myymälää tarkoittamassa ja silloin suomalaisittain lausuttuna,marketti iso myymälä markiisi ulkokaihdin, joka lasketaan ikkunan t. oven eteen auringonvarjoksi eräs korkea aatelisarvo eräs jalokivien hiontamuoto suippohionta markkeri merkkiaine, merkitsemiseen käytetty aine genomiin paikannettu DNA-jakso, jota käytetään muiden geenien paikantamiseen geenikarttaan liitokiekkopeleissä puolustava pelaaja, joka vartioi kiekollista pelaajaa piste, jolla on oma koordinaatisto luetelman tms. kohtien alussa oleva merkki, esim. luetelmaviiva, numero tai pallukka marksilainen marxilainen marksismi marxismi marmeladi marmelaadi t. marmeladi makeinen, joka on tehty hedelmä- tai marjahyytelöstä sellainen hyytelö Dtä edeltävän a-kirjaimen äännösvastineen pituus vaihtelee. Joskus myös suomalaistetummassa muodossa marmelaati.marmori kiteinen kalkkikivi, jota käytetään rakennuksiin, muistomerkkeihin, veistoksiin ym. marmosetti eteläamerikkalaisia kynsiapinoita, suku Callithrix eli Hapale marsalkka sotamarsalkka, korkein sotilasarvo hienojen juhlien airut lähinnä hist. korkea hovivirkailija Joskus käytetty sana kenttämarsalkka tai kenttäsotamarsalkka käännöslainoja tarkoittaa samaa kuin sotamarsalkka eli marsalkka. Tarkkaan ottaen Suomessa marsalkka ei ole sotilasarvo, vaan sotamarsalkka oli presidentin ja Suomen marsalkka eduskunnan Mannerheimille myöntämä arvonimi. Joissakin maissa on tai on ollut käytössä myös sotamarsalkan arvoa korkeampi nimitys, joka ei aina ole sotilasarvo, vaan kunnianosoituksena annettava arvonimi, esim. Ranskan marsalkka, Saksan valtakunnanmarsalkka. Käännösvirheiden takia marsalkka saattaa esiintyä myös muissa merkityksissä esim. ilmamarsalkka voi tarkoittaa Britannian arvoa air marshal, joka on todellisuudessa kenraaliluutnantin tasoinen.marsilainen Mars-planeetan kuviteltu asukas yleisemmin vieraan taivaankappaleen oletetuista asukkaista marsipaani mantelimassa Tahdas, joka on valmistettu mantelijauheesta, sokerista ja ruusuöljystä. Käytetään mm. kakkujen koristeluun.marski merenrantaniitty vars. Länsi-Euroopassa ylin sotapäällikkö Ruotsissa keskiajalta 1600-luvulle Nimitystä marski tai suolamarski tai marskimaa käytetään etenkin Länsi-Euroopassa merenrannan alavista niityistä, jotka ovat useimmiten suolaisen veden peitossa. Erisnimenä Marski tarkoittaa marsalkka Mannerheimia.marsperä Mars-planeetan maaperä Myös asussa Mars-perä ja virheellisesti Marsperä.marttyyri syyttömästi kärsivä t. sellaisena esiintyvä henkilö vakaumuksensa takia kärsivä ihminen uskonsa tähden kuolemaan mennyt kristitty ihminen, veritodistaja Alkuperäisin merkitys on viimeksi mainittu. Sanaa käytetään nykyisin usein ivallisessa merkityksessä esiintyä marttyyrina tms..marxilainen marxismin mukainen t. sen kannattaja marxismi Karl Marxin yhdessä Friedrich Engelsin kanssa esittämä sosialismin muoto sen myöhempi kehitelmä Sukulaissanoista ks. ismi. Tavallisesti käytetään kuitenkin johdosta marxilainen. Ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä. Aikoinaan saattoi olla niin, että xn tai ksn käyttö ilmaisi, onko käyttäjä itse marxilainen. Nykyisin xn käytöllä voidaan myös ilmaista käsitystä, että ilmiö kuuluu vain historiaan. Suomen kielen perussanakirja asettaa ksllisen asun etusijalle, mutta xllinen on paljon yleisempi.maser maser t. meizer laite, joka vahvistaa mikroaaltoja kvanttimekaanisin menetelmin maseraatio maserointi maserointi likopehmennys, liottamalla pehmentäminen Solukkojen tai kudosten hajottaminen pitämällä niitä märkänä. Käytetään mm. lääkkeiden valmistuksessa, jolloin nimenä usein maserointi, ja viininvalmistuksessa, jossa rypäleitä pidetään pitkään viinissä ns. mäskikäyminen, jolloin niistä uuttuu enemmän makuaineita. masiina arkik. kone masinoida arkik. järjestää juonitellen, junailla, toimia taustavaikuttajana maskata datatekniikassa peittää t. poistaa maskilla maskeerata naamioida kasvot esim. teatterissa esiintymistä varten maskeradi maskeraadi t. maskeradi naamiaiset maski naamio maskeeraus meikki peite Alkuperäisestä kasvot peittävän naamion merkityksestä on kehittynyt mm. jääkiekkokielen maski, joka tarkoittaa pelaajien asettumista niin, että maalivahdin on vaikea nähdä kiekkoa. Datatekniikassa maski tarkoittaa bittiyhdistelmää, joka yhdistetään dataan siten, että osa alkuperäisestä datasta peittyy tai poistuu tai, toisin sanottuna, että siitä saadaan poimituksi haluttu osa.maskotti mukana kannettava esine tai eläin, jonka ajatellaan tuovan onnea maskuliini eräs kieliopillinen suku useissa kielissä, miespuolinen suku sellaista sukua oleva sana miespuolinen Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista Vrt. feminiini.maskuliininen ulkonaisesti ja korostetetusti miehekäs miespuolinen maskuliinimuotoinen masokismi oik. sukupuolisen tyydytyksen saaminen omasta kärsimyksestä yl. kuvaannollisesti vaikeuksien kerjääminen Alkujaan ja periaatteessa vieläkin masokismi tarkoittaa sairaalloiseksi luokiteltua sukupuolista poikkeavuutta, jossa ihminen saavuttaa sukupuolisen tyydytyksen omasta tuskastaan, yleensä muiden aiheuttamasta. Käytännössä sanaa on ruvettu käyttämään hyvin kuvaannollisesti, esim. vain siitä, että joku hankkii itselleen vaikeuksia tai tekee asioita, joiden ainakin muuta ajattelevat olevan henkistä tuskaa aiheuttavia. Vrt. sadismi. Sukulaissanoista ks. ismi.massa suuri ihmisjoukko, kansa, rahvas sakea aineseos fysiikassa aineen yksi perusominaisuus neekeriorjien kielessä isäntä, herra Fysiikassa aine määritellään yhtäältä vetovoimaa aiheuttavaksi, yhtäältä liiketilan muutoksia vastustavaksi näiden samuus on yksi fysiikan nykyisen maailmankuvan perusaineksia. Muutoin sana tarkoittaa suurta joukkoa tai määrää, yleensä vastakohtana yksilöille, yksilöllisille tai ainakin laadukkaille tuotteille yms. Merkityksessä isäntä, herra sana on eri alkuperää englannin master kuin muissa merkityksissä.massiivi suuri, yhtenäinen, melko tasa-aineksinen kallioperustan osa tai vuori suurehko laaksojen erottama vuoriston osa yhdyssanoissa myös kokopuu-, täyspuu- Massiivipuu esimerkiksi huonekalun raaka-aineena tarkoittaa puuta sellaisenaan, vastakohtana esimerkiksi viiluista kokoon liimatulle puutavaralle.massiivinen jykevä, täyteinen, iso ja raskas mastiffi eräitä kookkaita koirarotuja mastikaatio ruuan pureskelu mastodontti erääseen sukupuuttoon kuolleeseen norsueläinryhmään kuuluvia eläimiä masturbaatio itsetyydytys, masturbointi, onania masturboida tyydyttää itsensä seksuaalisesti masurkka puolalainen frac34-tahtinen tanssi masuuni korkea uuni, jossa valmistetaan harkkorautaa matadori härkätaistelija härkätaistelun se henkilö, joka surmaa härän eräs dominopeli erityinen valttikortti skat-pelissä matami aiemmin porvaris- tai työläisvaimo nykyisin arkikielessä lihava nainen matemaatikko matematiikan tutkija t. ammattilainen t. opiskelija matemaattinen matematiikkaan kuuluva ehdottoman täsmällinen, tarkka matematiikka tieteenala, joka tutkii abstrakteja järjestelmiä loogisen päättelyn avulla sen tulosten soveltaminen todellisiin järjestelmiin laskeminen, laskento Matematiikan ala on vaikeasti määriteltävissä helposti päädytään kehämääritelmään matematiikka on matemaattisten järjestelmien, struktuurien, tutkimusta. Vaikka yllä oleva määritelmä on sekin kömpelö eikä tuo esiin, että luonnollisestikin oivalluksilla, ideoilla ja todellisten järjestelmien mallintamisen ajatuksilla on oma osuutensa. Se lienee kuitenkin parempi kuin tavanomainen sanakirjamääritelmä kuten suureita ja niiden suhteita tutkiva tiede.materia aine arkipuheessa aineellinen omaisuus sisältö vastakohtana muodolle materiaali aines, raaka-aine kirjallinen tms. aineisto sotatarvikkeet materiaalinen aineellinen sisällöllinen, sisältöä koskeva vastakohtana muodolliselle sot atarvikkeita koskevamateralisoida aineellistaa, muuttaa materaaliseksi materialismi oppi tai asenne, jonka mukaan aineellinen ensisijaista Filosofiassa oppi, jonka mukaan perimmäinen todellisuus on aineellinen. Elämänasenteessa aineellisten taloudellisten etujen asettaminen etusijalle nimitystä materialismi käytetään yleensä moittivassa sävystä. Sukulaissanoista ks. ismi.matinea päivätilaisuus, päiväsaikaan järjestettävä konsertti, kirjallinen tilaisuus tms. matriarkaalinen äidinvaltainen, naisten hallitsema yhteisö matriisi muotti, erityisesti kirjasimen, kuvalaatan tms. valumuotti matematiikassa taulukkomainen rakenne kokoelma säännölliseen muotoon asetettuja pisteitä Viimeksi mainittu merkitys sanalla on nimityksessä matriisikirjoitin, joka tarkoittaa tulostinta, jonka kirjoituspäässä on matriisi. Matriisiorganisaatio tarkoittaa organisaatiota, jossa kukin työntekijä on ikäänkuin taulukossa olevassa laatikossa, jossa hän kuuluu yhdessä suunnassa ns. linjaorganisaatioon osastoon tms., toisessa suunnassa yhteen tai useampaan projektiinmatrikkeli esim. oppilaitoksen tai ammattialan henkilötietohakemisto matriksi soluväliaine Solukalvon erityismuodostuma tai jatke.matroona arvokas ja lihavahko rouvashenkilö muinaisesta Roomasta puhuttaessa perheenemäntä, aviovaimo, talon valtiatar matruusi kauppa-aluksessa kansimieheksi pätevä merimies merivoimien miehistöön kuuluva varusmies t. värvätty merisotilas matta himmeä, kiilloton pinta matti akissa tilanne, jossa pelaaja häviää, koska kuningas on uhattuna eikä pelaaja voi tehdä siirtoa, joka torjuisi uhkauksen Tämä merkitsee, että kuningas väistämättä lyötäisiin syötäisiin seuraavalla siirrolla, jos peliä jatkettaisiin. Sääntöjen mukaan peliä ei jatketa, vaan matti merkitsee pelin ratkeamista.maturaatio henkinen kypsyminen maturiteetti kypsyys johonkin tehtävään tms. lainan erääntymisaika, juoksuaika mauri alkujaan nykyisen Mauritanian alueella eläneeseen kansaan kuuluva ihminen näiden maurien ja arabien jälkeläinen varsinkin Marokossa Mauritanian tummaihoinen arabi Sananparsi mauri on tehnyt tehtävänsä, mauri saa mennä on peräisin eräästä näytelmästä ja viittaa kiittämättömyyteen, jota autettu osoittaa auttajalle.mausoleumi suuri hautarakennus maya maija t. maja t. maajaa eräitä Keski-Amerikan intiaaneja heidän kielensä harhakuvitelma, illuusio intialaisessa filosofiassa luova, jumalallinen voima Kyseessä on kaksi eri sanaa 1. Mayat maijat ovat Keski-Amerikassa eläviä intiaanikansoja, joilla on pitkä kulttuurinen historia. Mayakulttuuri pääosin hajosi ennen espanjalaisten tuloa. Sana maya tarkoittaa myös yhtä mayojen kielistä. 2. Maya lausutaan yl. maja, sanskritissa maajaa tarkoittaa intialaisessa filosofiassa alkujaan luovaa, jumalallista voimaa, sittemmin jumaluutta, voimaa tai periaatetta, joka estää ihmistä tiedostamasta maailmaa oikein tästä on johduttu merkitykseen kuvitelma, illuusio. Mayan huntu tarkoittaa kuviteltua verhoa, joka vääristää ihmisen käsityksen todellisuudesta.mayday meidei laivojen hätämerkki radiopuhelinliikenteessä meanderi joen kiemura koristeaihe, joka esittää säännöllisesti kiemurtelevaa nauhaa medaljonki pyöreä- t. soikeakehyksinen kuva pienoiskuvan t. muistoesineen kotelo Rooman keisariajan muistomitali t. -raha Tavallisimmin medaljonki tarkoittaa mukana kannettavaa pientä kehyksellistä, korumaista kuvaa, mutta rakennus- ja sisustustaiteessa se tarkoittaa pyöreää tai soikeaa kohokuvaa, maalausta tai upotusta esim. seinässä tai huonekalussa.media tiedotus-, mainos- tms. väline, viestin viestinnän muoto kuten teksti, kuva, ääni ym. klusiili, jonka ääntämykselle on ominaista heikko laukeama esim. b, d, g Sanaa media käytetään usein myös yksiköllisenä tarkoittamaan tiedotusvälineitä kokonaisuutena, esim. joutua median hampaisiin. Yhdyssana uusmedia tarkoittaa ennen muuta digitaalisia sähköisiä viestintämuotoja. Sana mediakortti tarkoittaa aineistoa, joka esittää perustiedot yhteystiedot yms. jostakin tiedotus, mainos- tms. välineestä. Sana mediatapahtuma viittaa, tapahtumiin, joita mediat uutisoivat näkyvästi tämä sana tuli etenkin presidentti Koiviston vaikutuksesta sellaiseen käyttöön, jossa vihjataan, että tapahtuma ei oikeasti ole niin iso kuin miltä media saa sen näyttämään. Mediatiede tarkoittaa usein erityisesti viestimien taidekäytön tutkimusta.mediaalinen keskellä oleva Esim. kieliopissa mediaalinen aksentti aksentti, joka lankeaa jollekin muulle sanan tavulle kuin ensimmäiselle tai viimeiselle. Myös asussa mediaali.mediaani tilastotieteessä eräs tunnusluku jakauman keskimmäinen arvo geometriassa keskijana mediaattori ärsytystä välittävä hermoaines mediakratia tiedotusvälineiden valta, mediavalta medianomi taide- ja viestintäoppilaitoksessa tutkinnon suorittanut henkilö mediasoitin tietokoneohjelma tai joskus laite äänitteiden, videoiden tms. esittämiseen mediateekki mediatallenteiden etenkin videoiden ja äänitteiden kokoelma medikalisaatio medikalisointi medikalisoida henkisten ongelmien ym. selittäminen yksipuolisesti lääketieteellisiksi medisiinari lääketieteen opiskelija arkikielessä medisiininen lääketieteellinen meditaatio keskittyvä mietiskely, mietteisiin vaipuminen meditatiivinen mietiskelevä meditoida mietiskellä, pohtia syventyneesti medium medium t. miidjöm keskikohta, keskiarvo keskimmäinen koko tms. joissakin kielissä verbien tapaluokka, joka on aktiivin ja passiivin välimuoto pihvin keskimmäinen kypsyysaste Periaatteessa sitaattilaina joko latinasta tai englannista johon se on tullut latinasta.mediumi väliaine medulla medulla t. medlla lääketieteessä ja biologiassa ydin selkäydin medullaarinen lääketieteessä ja biologiassa ydin- selkäydin- meduusa erääseen onteloeläinten ryhmään Scyphozoa kuuluva eläin onteloeläinten sukupolvenvuorottelun vapaasti liikkuva, lisääntyvä polvi meedio henkilö, joka voi saavuttaa yhteyden henkimaailmaan spiritistisen käsityksen mukaan meemi ajatus, idea, tapa tms. tarkasteltuna memetiikan valossa Usein halventavasti ajatuksista, jotka leviävät muiden syiden kuin todenperäisyytensä takia.meeting miiti tapaaminen, kokous Arkikielessä myös muodossa miitinki.meetvursti eräs kestomakkaroiden tyyppi Myös kirjoitusasussa metvursti, joka on Nykysuomen sanakirjassa ei-suositeltu muoto mutta Suomen kielen perussanakirjassa. Myös wllä kirjoitettuna. Saksaksi Mettwurst.mega- mm. SI-järjestelmän etuliitteenä miljoonakertainen, tunnus M datatekniikan myös 1 048 576-kertainen joskus väljästi jättiläis-, suur- Datatekniikandatatekniikka arkikielessä sana esiintyy itsenäisenäkin, megatavu megaoktetti.megacity megasiti jättiläiskaupunki, megalopolis megafoni puhetorvi, äänenvahvistin, kovaääninen Aiemmin usein esim. joukkokokouksissa käytetty torvimainen laite, joka vahvistaa puhujan äänen. Tekniikan kehityttyä megafonien käyttö on jäänyt vähiin, ja sanaa käytetään etupäässä historiallisissa yhteyksissä ja kuvaannollisessa merkityksessä.megaliitti suuri kivenjärkäle, jollaisia nuoremman kivikauden ns. megaliittikulttuuri käytti rakennelmissaan Länsi-Euroopan rannikkoseuduilla megalomaaninen suuruudenhullu, itsestään liikoja kuvitteleva megalomania suuruudenhulluus megalopolis jättiläiskaupunki Voidaan määritellä tarkemmin esim. niin, että megalopolis on vähintään 10 miljoonan asukkaan kaupunkimainen alue, joka voi sisältää useita hallinnollisesti erillisiä kaupunkeja.megatonni ydinräjähteen voimakkuuden mittayksikkö, joka vastaa 1 000 000 000 kg trotyylia meikata ehostaa kasvoja meikki ehostus, ehostaminen ehoste meilata lähettää meiliä meili tietokoneen kautta lähetettävä viesti, luonteeltaan kirjettä vastaava, sähköposti Myös mail, maili, E-mail ym. Ks. Perusteluja termeille netti, meili, nyysit yms.meioosi solun tai tuman jakautuminen siten, että kromosomiluku puolittuu mekaanikko ammatikseen koneita korjaava ja asentava henkilö mekaaninen koneellinen, koneita koskeva konemainen, luovuutta vaatimaton mekaniikkaan kuuluva mekaniikka oppi kojeiden ja laitteiden toiminnasta laitteiden toiminnallinen rakenne fysiikassa oppi voimien yhdistämisestä sekä kappaleiden tasapainotiloista ja liikkeestä mekanismi koneisto järjestelmän sisäiset vaikutussuhteet, se miten järjestelmä toimii filosofiassa yms. ajatussuunta, jossa ihminen ja yleensä todellisuus hahmotetaan koneen kaltaiseksi mekanisaatio koneistaminen, mekanisointi koneistuneisuus mekanisoida koneistaa, koneellistaa mekanisti filosofiassa yms. mekanismin kannattaja mekanistinen filosofiassa yms. mekanismin mukainen mekatroniikka mekaniikan ja elektroniikan yhdistelmä mekatroninen mekatroniikkaan kuuluva meklari huutokaupan pitäjä, vasaramies kaupanvälittäjä esim. pörssissä melamiini eräs muovin raaka-aineena käytetty yhdiste, triaminotriatsiini siitä tehty muovi melaniini ruskea tai musta väriaine, jota esiintyy mm. eläinten ihossa ja karvoissa melanismi ilmiö, jossa eliö sisältää tavallista enemmän melaniini Sukulaissanoista ks. ismi. Melanistinen eliö on normaalia tummempi, jopa musta.melankolia surumielisyys, apeus sairaalloinen synkkämielisyys melankolinen surumielinen, apea melankoliaan taipuvainen alkujaan eräs temperamenttityyppi melanooma tummasolusyöpä, pigmenttisolusyöpä, eräs iholla esiintyvä syöpälaji melasma ihon tummatäpläisyys Ruskeiden isohkojen läiskien esiintyminen etenkin kasvoissa tai kädenselässä. melassi sokerinvalmistuksen sivutuotteena saatava ruskea, paksu neste melato- musta- melatoniini eräs hormoni, joka vaikuttaa elimistön vuorokausi- ja vuosirytmiin, pimeähormoni meliorismi käsitys, että maailmaa voidaan jatkuvasti parantaa melisma sävelkuvio, jossa on kaksi tai useampia säveliä mutta joka lauletaan yhdellä vokaalilla yhdellä tavulla melismaattinen melismoja käyttävä musiikki melodia sävelmä Yhtenäinen, tunnistettavissa oleva sävelsarja, joka muodostaa musiikillisen kokonaisuuden.melodiikka oppi melodiarakenteista ja sävelmällisistä ilmaisurakenteista sävelmällinen aineisto melodika eräs puhallinsoitin melodinen sävelmällinen, melodiaa koskeva laulunomainen melodraama onton mahtipontinen esitys elokuva tai näytelmä, jossa käytetään tehosteena tunteisiin vetoavaa musiikkia soiton säestämä lausuntaesitys melodramaattinen ylitunteellinen, mahtipontinen, melodraaman kaltainen membraani kalvo, kelmu memetiikka käsitysten, tapojen yms. tarkastelu genetiikkaa muistuttavalla tavalla Perusajatuksena on, että ideat selviävät hengissä ja leviävät jossain mielessä samalla tavoin kuin geenit. Ks. esim. An introduction to memes.memo muistio arkikieltä, vrt. memorandumi memoaari muistelma memorandumi virallinen muistio sopimuskohtien tiivistelmä memoriaali viralliset muistiinpanot, muistio muistomerkki Merkitys muistomerkki on uudempi ja johtunee usein käännösvirheestä.menopaussi kuukautisten lakkaaminen iän myötä menhir esihistorialliselta kaudelta peräisin oleva korkea, pystyyn nostettu kivi meniski koverankupera linssi putkessa olevan nesteen kovera t. kupera pinta nivelkierukka mensevikki mensevismin kannattaja Aiemmin sn tilalla oli sh tai .mensevismi Venäjällä esiintynyt sosialistinenn suuntaus, joka hävisi bolsevismille Sukulaissanoista ks. ismi.. Vrt. mensevikki.menstruaatio kuukautiset, kuukautisvuoto menstruoida vuotaa kuukautisverta mentaalinen henkinen, sielullinen, mielessä tapahtuva mentalisoida jäsentää ja kuvata omia tunnetiloja, erottaen erottaa omat tunteet muiden tunteista mentalisti ihminen, varsinkin esiintyvä taiteilija, joka pyrkii antamaan vaikutelman, että hänellä on yliluonnollisia psyykkisiä kykyjä mentaliteetti henkinen ominaislaatu, mielenlaatu mentori työntekijän tukihenkilö Ajatuksena mentorina toimimisessa on se, että kokenut henkilö antaa opastusta ja tukea kokemattomammalle ja yleensä nuoremmalle työtoverille. Käytäntö on ikivanha, mutta mentoreista puhutaan yleensä siellä, missä tällainen toiminta on työnantajan erityisesti järjestämää. Vrt. tutor. Sanaa on ruvettu käyttämään myös henkilöistä, joita kirkko kouluttaa päiväkotien uskontokasvatuksen asiantuntijoiksi.mentoroida toimia mentorina menu menu t. menyy t. möny datatekniikassa valikko, vaihtoehtojen joukko ruokalista Datatekniikassa menu tarkoittaa tietokoneohjelman käyttäjälle esittämää listaa vaihtoehtoja, joista tämä voi valita haluamansa toiminnon tms. näppäinpainalluksella, hiirellä tms. tällöin kirjoitusasun mukainen ääntämys on yksinomainen paitsi leikillisessä puheessa. Alun perin sana on sitaattilaina ranskasta ja alkuperäisessä merkityksessään voi tarkoittaa joko ravintolan tms. tarjolla olevien ruokalajien luetteloa tai hienoilla päivällisillä tms. esillä olevaa tai kuviteltua luetteloa niiden peräkkäisistä ruokalajeista.menuetti ranskalaisperäinen frac34-tahtinen tanssi t. vastaava musiikki menyy ruokalista vrt. menu meppi Euroopan parlamentin jäsen Etenkin aiemmin myös muodossa mep tai MEP, koska johtuu englannin sanoista Member of European Parlament.meridiaani maapallon napojen kautta kulkeva isoympyrä, puolipäiväpiiri taivaan napojen ja havaintopaikan zeniitin kautta kulkeva isoympyrämeriitti ansio, ansioituneisuus etenkin virkauralla t. tieteessä meritokraatti ihminen, jonka asema perustuu meritokratiaan t. joka kannattaa sitä meritokraattinen meritokratiaan perustuva t. sen mukainen t. sitä suosiva meritokratia järjestelmä, jossa valtiollinen valta t. yhteiskunnallinen asema perustuu vain ansioihin, saavutuksiin Käsite on melko epämääräinen. Sillä on tarkoitettu mm. kuviteltua yhteiskunnallista järjestelmää, jossa perityllä asemalla t. omaisuudella ei ole merkitystä, mutta myös valtajärjestelmää, jossa vallankäyttäjiä ei valitse kansa vaan virka- yms. ansioihin perustuva hallintokoneisto.merkantilismi talousjärjestelmä ja sitä vastaava oppi, joka korosti vientikaupan merkitystä Vallitseva useissa maissa keskiajan lopulta 1800-luvun alkuun. Sukulaissanoista ks. ismi.merkantti kauppakoulun käynyt henkilö merkaptaani eräitä orgaanisia rikkiyhdisteitä merkeli savi tai muu hienorakeinen maa- tai kivilaji, joka sisältää runsaasti kalsiumkarbonaattia merkonomi kauppaopiston käynyt henkilö merkuri- elohopea-, valenssiltaan kahden arvoisen elohopean muodostama merkuro- elohopea-, valenssiltaan kolmen arvoisen elohopean muodostama mero- osa-, osittais-, vajaa- keski-, väli- meroplankton mero-plankton eliöt, jotka elävät vain osan elämästään planktonina Mm. monien pohjaeläinten ja kalojen munat ja nuoret yksilöt.merovinki frankkien valtakunnan ensimmäisen hallitsijasuvun jäsen Merovingit hallitsivat v. 481 - 751. Suku sai nimensä kuningas Merovechin mukaan.merseroida käsitellä kangasta tms. lipeäliuoksella mesenaatti taiteita tai tieteitä lahjoituksilla yms. taloudellisesti tukeva mesettää ark. jutella Internetissä Messenger-ohjelmalla mesmerismi F. A. Mesmerin kehittämä, hypnoosiin perustuva hoitomenetelmä meso- keski-, keskimmäinen mesoni keskiraskas alkeishiukkanen mesostyylinen keskivartaloinen kasvin emi mesotsooinen yhden maailmankauden nimitys, geologinen ajanjakso, joka alkoi n. 250 milj. vuotta sitten ja päättyi n. 65,5 milj. vuotta sitten Usein dinosaurusten ajaksi kutsuttu.messiaaninen Jumalan lähettämää vapauttajaa, Messiasta, odottava t. koskeva t. sellaisena esiintyvä messinki eräs seosmetalli, kuparin ja sinkin seos messu kristillinen ehtoollisjumalanpalvelus sellaista varten sävelletty musiikkiteos osa jumalanpalveluskaavasta monikossa suuri tavara- tms. näyttely slangissa viesti Suomessa sana messu yhdistetään usein katoliseen kirkkoon, mutta myös luterilainen kirkko kutsuu nykyisin messuksi sellaista jumalanpalvelusta, johon sisältyy pyhä ehtoollinen, sekä sellaisen jumalanpalveluksen määrättyä osaa. Koska suuria kauppa- ym. tapahtumia ennen järjestettiin suurten juhlapyhien aikoihin ja siten messujumalanpalveluksen jälkeen, ruvettiin sanaa messu käyttämään myös kyseisistä tapahtumista. Datatekniikan slangissa messu tarkoittaa viestiä, sanomaa, esim. virheilmoitusta, ja on eri alkuperää englannin message viesti.mestitsi valkoihoisen ja intiaanin jälkeläinen meta- monimerkityksinen etuliite, joka ilmaisee mm. vaihdosta t. muuta muutosta, jälkeen tulemista, takana olemista tai eräänlaista itseensäkohdistuvuutta Alkujaan kreikan prepositio, jolla on useita merkityksiä. Suuri osa meta-alkuisista sanoista on peräisin kreikan kielessä muodostetuista yhdyssanoista. Etuliite on kuitenkin käytössä myös uudissanoissa, jolloin se osittain metafysiikka-sanan vaikutuksesta usein tarkoittaa jonkin tieteen tai järjestelmän itsensä tutkimista tai kuvaamista. Esim. metamatematiikka on sen tutkimista, mitä matematiikan harjoittaminen on, metakieli on kieli, jolla kuvataan toista kieltä, metakeskustelu on keskustelua keskustelemisesta jne.metaani eräs yksinkertainen hiilivety, CH4 Metaania syntyy mm. erilaisissa hajoamistapahtumissa, ja suokaasu sisältää pääasiassa metaania. Ilmakehässä metaani voimistaa ns. kasvihuoneilmiötä.metabolia aineenvaihdunta metabolinen aineenvaihduntaa koskeva, aineenvaihdunta- metadata datan ominaisuuksia kuvaava data Esimerkiksi data, joka esittää tiedoston koon tai kertoo sen tekijän tai sisällön aihepiirin jonkin luokituksen mukaan, on tiedostoa koskevaa metadataa. Myös ilmaisua metatieto käytetään.metafora vertauksesta kehittynyt t. sellaista ilmaiseva kielikuva, esim. niemen nokka yleensä vertaukseen perustuva ilmaisu tai hahmottamisen tapa metaforinen metaforan sisältävä metafysiikka filosofian osa, joka pohtii olevaisen perimmäistä olemusta Alkujaan Aristoteleen teoksia yhteen koottaessa eräät kirjat satuttiin panemaan luontoa fysis koskevien kirjojen ta fysike perään, ja kun niiden aihepiiri ole sekalainen, niistä ruvettiin käyttämään nimitystä ta meta ta fysike meta jälkeen takana, ta määräävä artikkeli. Myöhemmin tämä ruvettiin kokemaan niin, että kyseiset kirjat käsittelevät sitä, mikä on luonnon t. fysiikan takana, näkyvän todellisuuden taustalla olevaa perimmäistä todellisuutta. Saatettiin myös ajatella, että metafysiikka on fysiikan yläpuolella. Tämäntapaisista syistä ruvettiin etuliitettä meta- käyttämään tieteestä, joka on samalla tavalla toista tiedettä ylhäältä katseleva. - Sanaa metafysiikka käytetään usein halventavasti merkityksessä hyödytön pohdiskelu ja teoriointi.metafyysinen metafysiikkaan kuuluva metahakukone Internetissä toimiva hakukone hakujärjestelmä, joka tekee hakuja varsinaisia hakukoneita käyttämällä ja yhdistelee niiden tuloksia metallurgi metallurgian tutkija metallurgia oppi metalleista ja niiden valmistustavoista metamorfinen muodonmuutoksen kautta muodostunut, etenkin uudelleen kiteytynyt kivilaji metamorfoosi muodonmuutos Biologiassa eläimen muodonvaihdos, esimerkiksi hyönteisen toukan muuttuminen aikuiseksi usein monen välivaiheen kautta. Geologiassa vuorijonojen muodostukseen liittyvä tapahtumasarja, jossa kiven mineraalikoostumus ja rakenne muuttuvat.metanoli eräs alkoholien ryhmään kuuluva myrkyllinen aine Alkoholijuomien valmistuksessa syntyy pieniä määriä metanolia, CH3OH. Vahingollisessa määrin sitä on mm. huonosti tislatussa kotitekoisessa viinassa.metastaasi taudin etäispesäke metateesi takaheitto, kahden konsonantin vaihtuminen keskenään yleisemmin kahden äänteen vaihtuminen metateksti teksti, joka selittää, kommentoi tai muuten käsittelee tekstiä Sanalla voidaan tarkoittaa sekä jotakin tekstiä käsittelevää sen ulkopuolista tekstiä että tekstin sisällä olevaa jaksoa, joka esimerkiksi kertoo, mitä tekstissä on aiemmin käsitelty. Ks. myös meta-.meteori avaruudesta maan ilmakehään tullut kappale, joka saattaa aiheuttaa ns. tähdenlennon meteoroidi säähän liittyvä ilmakehän ilmiö Alkujaan sana on tarkoittanut yleisesti ilmassa esiintyvää tai sieltä putoavaa. Myöhemmin sanaa on käytetty viittaamaan ilmakehän ilmiöihin, paitsi pilviin. Nykyisin sana tarkoittaa avaruudessa liikkuvaa pienehköä kappaletta tai ilmiötä, jonka sellainen aiheuttaa tullessaan ilmakehään, etenkin hehkuvan kappaleen aiheuttamaa tähdenlentoa.meteoriitti avaruudesta maan pinnalle pudonnut kappale meteorismi ilmavaivat, puhkuisuus puhallustauti meteoroidi avaruudessa liikkuva kappale joka on pienempi kuin planeetta ja joka ei kierrä planeettaa Arkikielessä meteorodeista käytetään yleensä nimitystä meteori.meteorologia ilmatiede, säätiede Sukulaissanoista ks. logia.metatieto metadata metodi järjestelmällinen menetelmä tietokoneohjelmoinnissa funktio, joka on jonkin olion ominaisuus Säännönmukainen ja suunnitelmallinen tapa ratkaista jokin ongelma, suorittaa jokin tehtävä, antaa opetusta, tehdä tutkimusta yms.metodiikka menetelmäoppi, metodioppi menetelmät, menetelmien kokonaisuus metodismi anglikaanisessa kirkossa 1700-luvulla syntynyt herätysliike Nimi johtuu järjestelmällisen, metodisen hartaudenharjoituksen korostamisesta. Sukulaissanoista ks. ismi.metodologia menetelmäoppi, metodioppi menetelmien kokonaisuus Sukulaissanoista ks. logia.metonymia nimenvaihdos, kuvailmaus, jossa sana on korvattu toisella sanalla, joka läheisesti liittyy asiaan metri pituuden yksikkö SI-järjestelmässä yhdyssanojen jälkiosana -mittari metriikka runomittaoppi runomitta, runomitallisuus matematiikassa etäisyysfunktion määräämät matemaattisen avaruuden ominaisuudet metrinen metrijärjestelmän mukainen mittayksikkö, vastakohtana esim. tuumamitoille runomitallinen mittaamista, metriikkaa koskeva t. siihen perustuva mittoja tai mittaamista koskeva metrin mittainen metro suurkaupunkien raideliikennejärjestelmä, joka kulkee muusta liikenteestä erillään yhdyssanojen alkuosana myös mitta- t. äiti- t. kohtu- Usein metroa kutsutaan maanalaiseksi, mutta tämä ei sisälly metron määritelmään ja usein metrorata kulkee maan alla keskusta-alueella mutta nousee maan päälle harvemmin asutulla alueella.metrologia mittatiede, tieteenala, joka tutkii mittayksiköitä ja mittaamista sitä soveltava tekniikka, mittatekniikka Sukulaissanoista ks. logia.metronomi tahtimittari, tahdin antava laite musiikissa metropoli suurkaupunki, jättiläiskaupunki metropoliitta roomalaiskatolisessa kirkossa arkkipiispa itäisissä kirkoissa arkkipiispaa korkeampi kirkollinen virka metroseksuaali henkilö, joka käyttäytymisellään rikkoo perinnäisiä käsityksiä sukupuolisuudesta Etenkin mies, joka ilmentää naisellista puoltaan ulkonaisesti mm. tyylitietoisuudella.mezzo- metso puoli- mezzosopraano metsosopraano sopraanon ja alton välinen naisääni laulajatar, jolla on sellainen ääni midi eräs musiikin digitaalinen tuottamis-, tallennus- ja siirtomuoto puolipituinen vaate yhdyssanoissa myös yleisemmin puolipituis-, keskikoko- Musiikin yhteydessä midi tai MIDI tarkoittaa erästä musiikkilaitevalmistajien sopimusta digitaalisten musiikkilaitteiden välisestä tiedonsiirrosta.migraatio vaeltaminen, muuttaminen alueelta toiselle eri kantojen välinen geenivaihto migreeni kohtauksittain ilmenevä kova, yleensä toispuolinen päänsärky miimikko mimiikkaa esittävä näyttelijä miiminen mimiikkaan kuuluva, ele-, ilme- miinus vähennyslaskun merkki - negatiivisen luvun etumerkki vähennys, tappio kielteinen seikka mikro mikrotietokone mikroaaltouuni mikrohame yhdyssanojen alkuosana myös pien-, pienois- t. miljoonasosa- Alkujaan on kreikan sanasta mikros pieni muodostettua etuliitettä mikro- käytetty osoittamaan hyvin pientä, pienoiskokoista vrt. makro. SI-järjestelmässä sille on otettu täsmällinen merkitys yksikön nimen edessä mikro- englannissa ja monessa muussa kielessä micro- tarkoittaa miljoonasosaa eli luvulla 10-6 kertomista vastaava etuliite, jota käytetään yksikön tunnuksen edessä, on erityinen symboli micro joka johtuu kreikan myy-kirjaimesta. Tätä etuliitettä on ruvettu myös käyttämään mikro-alkuisen yhdyssanan asemesta useissa tapauksissa. Useimmiten asiayhteys auttaa näkemään, millaisesta mikrosta on kyse, mutta ainakin vitseissä ovat etenkin mikrotietokoneet ja mikroaaltouunit sekaantuneet toisiinsa.mikroaallot sähkömagneettisten aaltojen spektrin eräs osa mikroaaltouuni uuni, jonka lämmitysteho perustuu mikroaaltoihin mikrobi pieneliö, yhdestä t. muutamasta harvasta solusta koostuva eliö Sana on yleisnimitys, joka kuvaa eliöiden pienuutta, eikä tarkoita polveutumiseltaan taksonomialtaan yhtenäistä ryhmää.mikrobinen mikrobien aiheuttama mikrobeja koskeva mikrofilmata kuvata mikrofilmille mikrofilmi filmi, joka sisältää voimakkaasti pienennetyn kuvan ja on katsottavissa vain erityisellä lukulaitteella Käytetään erityisesti kuvattaessa aineistoa esim. lehtiä ja kirjoja arkistoja varten.mikrofoni koje, joka muuttaa ääniaallot sähkövärähtelyksi esim. äänen tallennusta t. toistoa varten mikrohame hyvin lyhyt hame, muodissa 1960-luvulla mikrokosmos pienoismaailma mikrolisäys kasvien lisääminen solukkoviljelyllä mikro-merkki erikoismerkki , joka tarkoittaa miljoonalla jakamista ja vastaa etuliitettä mikro- Muodostettu kreikkalaisesta myy-kirjaimesta, mutta loogisesti siitä erillinen merkki. Esimerkiksi s tarkoittaa mikrosekuntia eli sekunnin miljoonasosaa. mikrometri metrin miljoonasosa pienten pituuksien ja kulmien mittauskoje mikroni vanhentunut mittayksikkö, metrin miljoonasosa, tunnus Tulisi korvata mikrometrillä m.mikro-organismi mikrobi mikropiiri hyvin pienikokoinen elektroninen piiri, johon on yhdistetty integoitu paljon toimintoja Usein käytetään myös sanaa siru, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös sitä pientä alustaa, johon mikropiiri on kiinnitetty painettu.mikroprosessori tietokoneen keskusyksikkö, joka on rakennettu yhdeksi integroiduksi piiriksi mikroskooppi optinen suurennuslaite, joka sisältää linssijärjestelmän mikroskooppinen erittäin pieni mikrosyytti pieni punasolu mikrotietokone tietokone, jossa keskusyksikkönä on mikroprosessori Vaikka mikro- tarkoittaa hyvin pientä ja vaikka aiemmin suomessa käytettiin sanaa pienoistietokone, eivät tavalliset mikrotietokoneet ole kovinkaan pieniä, paitsi verrattuna tietokoneiden varhaiskauden jättiläisiin. Etuliite johtuu mikroprosessorista. Mikrotietokoneen kokonaisuuteen kuuluu nykyisin tyypillisesti laatikko- tai tornimainen kotelo, jossa on mikroprosessori, muisti, levy-yksikkö ym., sekä isohko näyttölaite, kaiuttimia ym.mikroyritys muutaman työntekijän yritys, pienoisyritys Tarkka merkitys vaihtelee, mutta yleensä mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jossa on henkilöstöä vähemmän kuin kymmenen. Pienyritys tai pieni yritys voi olla laaja-alaisempi käsite esim. alle 50 työntekijää ja PK-yritys pieni tai keskisuuri yritys vielä laaja-alaisempi esim. alle 250 työntekijää. Tarkoissa, esimerkiksi yritystuen ehtoihin liittyvissä määritelmissä voi mukana olla myös rajoja liikevaihdon tai taseen suuruudelle.miksata sekoittaa yhdistää eri lähteistä tuleva ääni- tai kuvasignaali elektronisesti mikseri sekoitin, sekoituskone alkoholipitoiseen juomasekoitukseen käytettävä alkoholiton juoma, blandis mikstuura juotava lääke, lääkemuoto, jossa lääkeaineet on sekoitettu nesteeseen miliisi järjestyspoliisi eräissä maissa sotalaitoksen muoto, jossa sotaväkeen kutsutaan rauhan aikana vain lyhyeksi ajaksi militaarinen sotilaallinen, sotilas- Myös muodossa militäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä.militantti taisteleva, taistelunhaluinen Sanaa voidaan käyttää jonkin aatteen innokkaasta, toimintaan valmiista ajajasta, mutta alun perin ja monien mielikuvissa se tarkoittaa sananmukaisesti taisteluun ja väkivaltaiseen toimintaan valmista tai siihen osallistuvaa. Vrt. aktivisti. militaria sotilasvarusteiden keräily militarismi sotalaitosta korostava ja sitä häikäilemättömästi käyttävä politiikka t. pyrkimys sellaiseen Sanalla on yleensä vahvasti kielteinen sävy, ja sitä käytetään myös leimaamaan sellaista politiikkaa, joka kannattajiensa mielestä on tervettä maanpuolustushenkeä. Sukulaissanoista ks. ismi.miljardi tuhat miljoonaa, 1 000 000 000, lyhennetään mrd. miljardööri ihminen, jonka omaisuus on vähintään miljardin arvoinen miljonääri ihminen, jonka omaisuus on vähintään miljoonan arvoinen, miljoonikko Merkitys riippuu tietysti siitä, minkä arvoinen on käytössä oleva rahayksikkö.miljoona tuhat tuhatta, 1 000 000, lyhennetään milj. miljöö ympäristö, olot millennium vuosituhannen vaihde vuosituhat, varsinkin 2000-luku uskonnossa tuhatvuotinen valtakunta tuhatvuotisjuhla Sanaa käytettiin varsinkin 2000-luvun lähestyessä ja juuri alettua, ja se kirjoitettiin varsin usein väärin millenium.milli arkikielessä millimetri, metrin tuhannesosa puhekielessä miljoona etuliitteenä tuhannesosa- SI-järjestelmässä etuliite milli- lyh. m vastaa jakamista luvulla 1000. Esim. millilitra litran tuhannesosa. Arkikielessä milli tarkoittaa usein miljoonaa jotakin rahayksikköä, kuten euroa. Erään tiedon mukaan milli tarkoittaisi joskus myös tuhatta.mimesis mimesis t. mimeesis luova jäljittely varsinkin taiteenteorian käsitteenä Aristoteleen estetiikassa taiteen perusperiaate.mimiikka esiintyminen, joka perustuu eleisiin ja ilmeisiin mimikry jäljittely, jossa eliölaji muistuttaa toista, myrkyllistä t. muuten vaarallista lajia mimoosa tuntopuu Suku Mimosa, jossa on yli 400 lajia. Kosketettaessa mimoosan lehdet selvästi ja melko nopeasti vetäytyvät kokoon. minareetti moskeijan torni, josta huudetaan rukouskutsu mineraali kivennäinen, maankuoressa esiintyvä kiteinen alkuaine tai yhdiste tai seos Sanat kivennäinen ja mineraali ovat osittain vakiintuneet eri asiayhteyksiin. Puhutaan esim. jonkin maan mineraalivaroista, kun taas elimistön tarvitsemia epäorgaanisia yhdisteitä sanotaan kivennäisaineiksi. Selvää rinnakkaisuuttakin on kivennäisvesi ja mineraalivesi ovat molemmat käytössä.mineralogia kivennäisoppi, mineraaleja tutkiva tiede Sukulaissanoista ks. logia.mini pienoiskokoinen muunnelma jostakin etuliitteenä pien-, pienois-, pikku- miniatyyri pienoismaalaus pienennetty t. muutoin pieni esine minimaalinen pienin, mahdollisimman pieni erittäin pieni, minimi- minimalismi Sukulaissanoista ks. ismi.minimi pienin mahdollinen määrä tai aste hyvin pieni määrä t. aste Periaatteessa minimi tarkoittaa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista ehdottomasti pienintä. Käytännössä sitä usein käytetään väljemmässä merkityksessä, jopa vain yleensä pienestä määrästä. Esimerkiksi kulujen vähentäminen minimiin ei yleensä tarkoita, että todella kaikki kulut saatettaisiin niin pieniksi kuin mahdollista vaan vain tiukkaa taloudenpitoa. Vrt. maksimi.minimoida tehdä mahdollisimman pieneksi tehdä pienemmäksi, pienentää vrt. minimi ministeri hallituksen Suomessa valtioneuvoston jäsen lähettilään arvonimi myös arvonimi, johon ei liity mitään virkaa ministeriö valtionhallinnon yksikkö, joka hoitaa jotakin hallinnonalaa ja jota johtaa ministeri minor pienempi minoriteetti vähemmistö minuskeli gemena, pieni kirjain miraakkeli ihme, ihmeellinen tapahtuma ihmenäytelmä mirhami eräistä puista saatava, tuoksuava hartsi, jota on käytetty suitsukkeena ja lääkintätarkoituksessa Sana tunnetaan ennen muuta Raamatun kertomuksesta, jossa itämaan tietäjät toivat Jeesuksen synnyttyä lahjaksi kultaa ja mirhamia. Myös lyhentyneessä muodossa mirha ja muodossa myrha.misandria miesviha misantrooppi ihmisvihaaja misantropia ihmisviha misinformaatio virheellinen, väärä informaatio sellaisen levittäminen Sana voi tarkoittaa myös tahattomasti virheellistä tietoa. Vrt. disinformaatio.misogynia naisviha misogyyni naisten vihaaja miss neiti alueen yms. nimen yhteydessä kauneuskilpailun voittaja Esim. miss Suomi, miss Maailma, miss Takahikiä. Vrt. missi.missaali keskiaikainen messukirja eräs goottilainen fonttityyppi jota käytettiin messukirjoissa missi kauneuskuningatar, kauneuskilpailun missikisan voittaja missio suuri tehtävä, se mitä organisaatio pitää keskeisenä yhteiskunnallisena tai muuna tehtävänään uskonnollinen herätyskokousten sarja tms. uskonnollinen julistus t. käännytys Jumalalta saaduksi velvollisuudeksi koettuna Uskonnollinen merkitys on alkuperäisin, ja maallistuneeseenkin käyttöön liittyy usein lähetystehtävän tai jopa näyn sävy, mutta sanaa käytetään usein myös pelkästään toiminta-ajatuksesta tai toimintasuunnitelman ydinajatuksesta.missionaari lähetystehtävää eli missiota hoitava henkilö, esim. lähetyssaarnaaja Myös asussa missionääri ks. selitystä Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen.missionaarinen lähetystehtävän eli mission sisältävä t. sellaiseen perustuva t. liittyvä Myös asussa missionäärinen ks. selitystä Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen.mister mister t. mistör herra yleisenä miehen puhutteluna Lyhennetään Mr.. Periaatteessa sitaattilaina englannista.mistraali kylmä pohjoistuuli Etelä-Ranskassa Myös asussa magistraali.mitali mitali t. mitalli palkinnoksi annettava t. jonkin muistoksi tehty, metallista lyöty rahaa muistuttava esine Ääntämys mitalli lienee sanan metalli vaikutusta.mitokondrio solussa oleva hiukkanen, jollaisissa soluhengitys tapahtuu Sisältää erillistä perimäainesta mitokondrio-DNAta, jonka yksilö perii vain emoltaan äidiltään ja jonka tutkiminen siksi auttaa selvittämään periytymistä äitilinjassa.mittumaari juhannus Ei varsinainen sivistyssana, vaan ruotsalaisperäinen laina, vrt. nykyruotsin midsommar ja englannin midsummer.mixed miksed t. mikst sekoitettu, seka- Periaatteessa sitaattilaina englannista. Mm. yhteyksissä mixed drink alkoholipitoinen juomasekoitus, mixed grill ruokalaji, jossa on pariloituja erilaisia lihoja ja kasviksia ja mixed-kilpailu tai vain mixed sekaparikilpailu, kilpailumuoto, johon osallistuvan parin jäsenten pitää olla eri sukupuolta.mnemoniikka mnemotekniikka mnemoninen muistamista edistävä, helposti muistettava Datatekniikassa sanaa käytetään etenkin muuttujien, tiedostojen ym. nimistä, jotka on valittu niin, että ne on helppo muistaa. Yleensä tämä merkitsee, että ne on muodostettu sanoista ja numeroista, jotka liittyvät nimen tarkoittamaan asiaan. Esimerkiksi tiedostonnimi toimkert2000 on melko mnemoninen, nimi t52ghad ei ole. Sanalle on ehdotettu suomalaisempaa vastinetta muistikas.mnemotekniikka muistitekniikka, muistitaito, muistamista edistävät keinot ja niiden käyttö mnemotekninen muistamista edistävä, mnemotekniikkaan kuuluva moaree läikekangas läikeilmiö, läikekuvio Alkujaan tekstiilin nimitys, yksivärinen silkkinen, puolisilkkinen tai puuvillainen kangas, jonka ripsipintaan on puristamalla tehty valoa heijastavia kuvioita. Sittemmin myös grafiikassa sitä muistuttavasta ilmiöstä, päällekkäisten rasterien aiheuttama korkeuskäyrästön tapaisesta kuvioinnista. Myös sitaattilainana moir, usein väärin kirjoitettuna esim. moire tai moir.mobiili matkapuhelin, kännykkä, känny t. muu matkaviestin adjektiivina ja etuliitteenä myös liikkuva, liikuteltava, siirrettävä, langaton Sanalle ei ole kovin hyvää suomalaisempaa vastinetta, koska matkapuhelin korostaa liiaksi matkustamista ja koska kännykkä on arkityylinen ja periaatteessa rekisteröity tavaramerkki. Useissa yhteyksissä sopii toki käytettäväksi pelkkä puhelin. Nykyisin mobiilius esim. mobiili verkko, mobiilikauppa viittaa useinkin olennaisesti vain tiedonsiirron langattomuuteen.mobile liikkuva taideteos tai lelu, jonka aiheuttama vaikutelma olennaisesti perustuu liikkeeseen mobilisaatio mobilisointi, liikekannallepano mobilisoida saattaa sotavoimat ja valtio sodan vaatimaan tilaan, sotakannalle, liikekannalle ottaa voimavarat tehokkaaseen käyttöön jotakin päämäärää varten Vrt. demobilisoida.modaali eräissä kielissä tekemisen tapaa ilmaiseva sijamuoto yhdyssanoissa myös modaalinen t. modaliteetti- modaalilogiikka modaalisuutta tutkiva logiikan haara Tutkii mm. velvollisuutta ja lupaa ilmaisevien lausumien välisiä loogisia suhteita.modaalinen kieliopissa ja filosofiassa tekemisen t. olemisen tapaa t. siihen suhtautumista koskeva, modaliteetti- esittämisen t. vastaanottamisen muotoa tai tapaa koskeva sellainen tietokoneen näytössä oleva ikkuna, johon sovellus on lukittu, kunnes siitä erikseen poistutaan musiikissa moodiin perustuva modaliteetti modaalisuus Filosofiassa modaliteetti tarkoittaa tekemisen tai olemisen tapaa hyvin käsitteellisellä tasolla, esim. sitä, onko jokin tapahtuma välttämätön vai kontingentti. Toisaalta viestinnässä on ruvettu puhumaan modaliteeteista myös esittämisen ja vastaanottamisen muotona, usein viitaten eri aistien kautta tapahtuvaan viestintään.modeemi laite, joka muuntaa digitaaliset signaalit analogisiksi äänisignaaleiksi ja kääntäen Modeemia käytetään etenkin yhdistämään tietokone puhelinverkkoon, mikä mahdollistaa tietokoneiden väliset datayhteydet tavallisen puhelinyhteyden kautta. Usein tarkoitetaan vanhanaikaista, melko hidasta modeemia, jolla otetaan erikseen yhteys, soitetaan, kun halutaan nettiyhteys. On kuitenkin olemassa myös kiinteän yhteyden modeemeja, esim. kaapelimodemit. Sana esiintyy usein myös kirjoitus- ja äänneasussa modemi ks. huomautuksia vokaalien pituuksista.moderato moderaatto t. moderato musiikissa kohtuullisesti esitettävä sävellyksen osa Periaatteessa sitaattilaina italiasta.moderaattori sääntelijä sovittelija, hillitsijä hidastin, ydinreaktorissa nopeita neutroneja hidastava aine moderoida säännellä, hillitä, pitää kohtuullisena moderni nykyaikainen, uudenaikainen, nykyinen modernisaatio uudenaikaistaminen, modernisointi, uudenaikaistuminen modernismi uudenaikaisuuden moderniuden tavoittelu useiden taiteellisten yms. virtausten nimitys Sukulaissanoista ks. ismi.modernisoida uudenaikaistaa, tehdä modernimmaksi modifikaatio muutos, muunnos muuntelu modifioida muuttaa, muunnella täsmentää, määrittää modisti naisten muotitavaran, etenkin hattujen valmistaja ja myyjä modulaarinen moduleista koostuva t. moduleja runsaasti käyttävä modulaatio datansiirron alkujaan radiotekniikan menetelmä, joka perustuu aaltoliikkeen kantoaallon muuntamiseen suhteellisen pienin muutoksin, joista vastaanottava pää voi purkaa datan esiin musiikin eräissä lajeissa sävellajin vaihdos elektronisessa musiikissa signaalin ominaisuuksien jaksottainen muutos eräs proteiinien syntyä säätelevä solun mekanismi modulaattori moduloiva laite moduli jonkin kokonaisuuden suhteellisen itsenäinen osa useita erikoismerkityksiä kompleksiluvun itseisarvo kahden erikantaisen logaritmijärjestelmän logaritmien suhde mittayksikkö, 100 mm Erityisesti avaruusaluksesta irrotettavissa oleva oleva osa, jota voidaan käyttää itsenäisesti tietokoneohjelman laajahko rakenneosa, usein valmisosa, jota voidaan käyttää erilaisissa ohjelmissa erilaisten rakennelmien, etenkin huonekalujen kuten hyllystöjen, valmisosa. Rakennustekniikassa myös mittayksikkö, lyh. M, suuruudeltaan 100 mm modulitiili on kooltaan 85 mm times85 mm times285 mm, jolloin 15 mmn saumaa käytettäessä saadaan elementti, jonka mitat ovat 100 n eli 1 Mn kerrannaisia. Modulirekka tarkoittaa kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmää, siis tavallan moduleista koottua rekkaa. Sana esiintyy yleisesti myös kirjoitus- ja äänneasussa moduuli, ja tämä on ohjeellisina pidettävien sanakirjojen mukaan oikea asu. Käytännössä kirjoitusasu riippuu osittain siitä, minkä alan terminä sanaa käytetään ks. huomautuksia vokaalien pituuksista.moduloida suorittaa modulaatiota modus kieliopissa verbin tapaluokka tekemisen tms. tapa musiikissa moodi oikeustieteessä tarkoitemääräys Merkityksessä tapa sana esiintyy etenkin latinasta otetuissa sitaattilainoissa, esim. modus vivendi ääntämys klassillisessa latinassa modus vivndii tyydyttävä t. siedettävä tilapäisratkaisu, johon eri osapuolet voivat suostua sananmukaisesti elämisen tapa, mutta filosofiassa myös merkityksessä tapa, jolla jokin jollakin hetkellä on, epäitsenäinen, satunnainen ominaisuus, arkistuneesti myös merkityksessä elämäntapa, elämäntyyli. Ilmaisu modus operandi tarkoittaa toimimisen tapa, toimintatapa.moduuli moduli moguli valtias, mahtimies historiassa Intian mongolivaltakunnan hallitsija mohikaani erään pohjoisamerikkalaisen intiaaniheimon jäsen Sanonta viimeinen mohikaani tarkoittaa heimonsa, lajinsa, ammattikuntansa tms. viimeistä edustajaa.moir muaree t. mware moaree mokka eräs nahkatyyppi, pintanahkaa, jonka lihanpuoli on hiottu tasaiseksi, päällepäin tulevaksi nukkapinnaksi eräs tiheänukkainen puuvillakangastyyppi eräs kahvilajike vahva, aromaattinen kahci mokkasiini Pohjois-Amerikan intiaanien käyttämä jalkine, joka oli tehty yhdestä nahanpalasta molaalisuus pitoisuus ainemäärää ja massan suhteena Molaalisuus ilmoittaa, paljonko jossakin massassa on jotakin ainetta esim. liuenneena. Yksikkönä on esimerkiksi molkg mooli kilogrammaa kohti. Vrt. molaarisuus.molaari poskihammas molaarinen mooleja koskeva, moolinen, mooli- molaarisuus eräänlaisen konsentraation vanhentunut nimitys Nimitystä ja siihen liittyvää yksikön tunnusta M käytetään edelleen, mutta standardien mukaan ne tulisi korvata konsentraatiolla ja esim. yksiköllä molL moolia litraa kohti. Vrt. molaalisuus.molekulaarinen molekyylejä koskeva, molekyyli- molekyylien tasolla tapahtuva molekyyli kemiallisen yhdisteen pienin yksikkö Molekyyli koostuu kahdesta tai useammasta atomista. Molekyyli määritellään usein aineen pienimmäksi yksiköksi, jolla on jonkin aineen kemialliset ominaisuudet. Määritelmässä on mm. se ongelma, että sen mukaan molekyylejä olisivat myös atomit.molli sävellaji, jota voidaan luonnehtia pehmeäksi, usein surumielisenä pidetty eräitä akvaariokaloja Mollin peruskolmisoinnun muodostavat pieni terssi ja ja puhdas kvintti. Johtuu latinan sanasta mollus pehmeä. Sanaa käytetään myös musiikin ulkopuolella kuvaannollisesti tarkoittamassa surumielistä, alakuloista. Vrt. duuri. Kaloista puhuttaessa molleilla tarkoitetaan eräitä hammaskarppeihin kuuluvia kaloja, joita pidetään myös akvaarioissa Poecilia-suku.molossi eräs koiratyyppi, jykevärakenteisia koiria molto paljon, hyvin, erittäin Sana on sitaattilaina italiasta, ja sitä käytetään suomessa lähinnä musiikkitermien määritteenä, esim. molto adagio hyvin hitaasti.molybdeeni eräs metallinen kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Mo momentaaninen hetkellinen teon hetkellisyyttä t. äkillisyyttä ilmaiseva momentti lain tms. pykälän alakohta budjetin pienin alakohta määräraha t. tulomomentti asiaan vaikuttava seikka, osatekijä fysiikan terminä, käännösteksteissä liikemäärä, voiman varren ja voiman suuruuden tulo filosofiassa kokonaisuuden yksittäinen, mutta välttämätön ja olennainen osa momentum ratkaiseva ajankohta hinnan muutosnopeus hinnan suhteellinen muutos tietyllä aikavälillä Uudehko muotisana vrt. momentti.monarkia kuningaskunta t. vastaava yksinvalta Alkujaan monarkia tarkoittaa yksinvaltaa, mutta hallitsijoiden vallan vähentyessä ja muuttuessa usein vain muodolliseksi sana on ruvennut tarkoittamaan vain muodollista valtiomuotoa vastakohtana tasavallalle. Nykyisin sillä tarkoitetaan tyypillisesti valtiomuotoa, jossa nimellisenä, symbolisena valtionpäämiehenä on perinnöllinen kuningas tai keisari t. ruhtinas tms..monarkisti monarkian kannattaja hallitusmuotokiistoissa monarkki valtion nykyisin yleensä muodollinen hallitsija monarkiassa mondeeni suuren maailman tapojen mukainen, hienosto- monetaarinen rahaa koskeva, raha- Myös monetäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä.monetarismi taloustieteen suuntaus, joka korostaa kansantaloudessa olevan rahan kokonaismäärän merkitystä mm. kysynnän selittäjänä Sukulaissanoista ks. ismi.mongoli erääseen aasialaisperäiseen ihmisryhmään kuuluva eräs mm. Mongoliassa puhuttu kieli mongolidi Mongolit tunnetaan historiassa mm. siitä, että he loivat 1200-luvulla jättiläisvaltion, Tingis-kaanin valtakunnan. Mongoli-sanaa on yleisesti käytetty myös rotunimityksenä, ja tästä johtuu mm. nimitys mongolipoimu, joka viittaa mongolidirodulle tyypilliseen silmäpoimuun.mongolidi aasialaiseen ihmisrotuun, keltaiseen rotuun, kuuluva mongolismi eräs kehityshäiriö, ks. mongoloidi mongoloidi ihminen, jolla on eräs synnynnäinen kehityshäiriö, Downin oireyhtymä sellaisen häiriön aiheuttama Nimitys johtuu siitä, että ulkonaisiin oireisiin kuuluu joissakin suhteissa mongolidirotua muistuttava ulkonäkö. Aiemmin käytettiin myös nimitystä mongoloidi idiotia, koska häiriöön liittyy myös älyllisten toimintojen häiriöitä.monismi filosofiassa oppi, jonka mukaan olevaisella on vain yksi alkuperuste Sukulaissanoista ks. ismi.monitori tarkkailulaite esim. näyttöruutu tietokoneen näyttölaite, kuvaruutu monitoroida tarkkailla, valvoa mono- yksi- monogaaminen yksiavioinen, monogamiassa elävä monogamia yksiavioinen Myös kuvaannollisesti eläinten parisuhteesta.monografia yhtä aihetta perusteellisesti käsittelevä kirjallinen teos kirjastoalalla kirja tai muodoltaan kirjaa vastaava teos Tieteessä monografia on julkaisu, joka keskittyy yhteen aiheeseen ja pyrkii kokoamaan siitä aiemmin esitetyt keskeiset tutkimustulokset yhteen. Sanalla voidaan tarkoittaa myös yhtä aihetta seikkaperäisesti käsittelevää oppikirjaa, käsikirjaa tms.. Kirjastoalan terminä monografia tarkoittaa mitä tahansa painettua tai muussa muodossa olevaa kirjaa tai muuta erillistä teosta, joka on yksiosainen tai koostuu rajoitetusta määrästä osia.monogrammi nimikirjainsommitelma, taiteelliset nimikirjaimet monokkeli yhden silmän silmälasi monokromaattinen yksivärinen fysiikassa vain yksitaajuista värähtelyä sisältävä monoliittinen järkälemäinen, yhtä ainesta oleva Sananmukaisesti yhtä kiveä oleva.monologi yksinpuhelu monomaani monomaniaa poteva henkilö monomaaninen monomaniaa poteva monomanian luonteinen, yksipuolisen kiihkeä monomania yhden asian itsepintainen, jopa kiihkoinen ajaminen tai ajatteleminen monomi polynomin erikoistapaus, jossa on vain yksi yhteenlaskettava monopoli yksinmyyntiasema yksinoikeus hallitsevassa asemassa oleva suuryritys Alkujaan monopoli tarkoittaa tilannetta, jossa yksi yritys tai tai laitos on jonkin alan ainoa myyjä. Tämä voi perustua joko lailla säädettyyn yksinmyyntioikeuteen tai kilpailun tuloksena syntyneeseen asemaan kilpailijat ovat hävinneet tai siihen, että kilpailua ei ole syntynyt esim. koska toiminta vaatii suuria alkusijoituksia, joihin ei ole mielekästä ryhtyä, kun yksi yritys on jo tehnyt ne ja saanut vakiintuneen aseman. Sanaa on ruvettu käyttämään myös lähes ainoana myyjänä toimivasta yrityksestä, sitten väljemmin suurimman osan markkinoista vallanneesta, ja edelleen väljentyen suuryrityksistä, jotka jakavat markkinat muutaman firman kesken, jolloin kyseessä on oligopoli, tai ylipäänsä isoista yrityksistä. Sanaa on aiemmin käytetty puhekielessä myös valtion monopoliasemassa olevan alkoholiliikkeen nimityksenä. Lisäksi se on erään suositun lautapelin nimi tästä on peräisin mm. ilmaisu monopoliraha leikkiraha.monopolisoida antaa t. ottaa monopoliksi monopolistinen monopoleja suosiva monopoliasemassa oleva monopoli- monoteismi yksijumalaisuus, uskonto, joka tunnustaa vain yhden Jumalan Vrt. polyteismi. Sukulaissanoista ks. ismi.monotonia monotonisuusmonotoninen monotoninen yksitoikkoinen, ikävä, sävytön, tasaääninen matematiikassa kauttaaltaan tapahtuva Alkuperäinen merkitys on yksiääninen, yhtä ääntä käyttävä ja viittaa esim. tasapaksuun puheeseen. Matematiikassa sana esiintyy ilmaisuissa monotonisesti kasvava, joka tarkoittaa, sellaista funktiota, joka koko arvoalueessaan käyttäytyy siten, että argumentin kasvaessa funktion arvo kasvaa, ja vastaavassa ilmaisussa monotonisesti vähenevä.monotypia eräs taidegrafiikan vedostusmenetelmä sillä tuotettu vedos monsieur mösjöö t. mösjööacute herra puhuttelusanana Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta sen käyttö suomessa voi olla kohteliaisuuden osoitus, mutta ehkä tavallisemmin tuttavallisen leikittelevää tai pilkallista.monstrumi hirviö, luonnottomuus, epämuodostuma monsuuni tropiikin tuuli, joka vaihtaa suuntaa vuodenaikojen mukaan Monsuunilla ja sen tuomilla sateilla on suuri vaikutus kyseisten alueiden ilmastoon, maanviljelykseen ym.montaasi elokuvan, ääninauhan tms. leikkaus kuvakooste monumentaalinen mahtava, suurenmoinen, muistomerkkinä toimiva t. muistomerkin kaltainen monumentti vaikuttava muistomerkki erityisesti hautapatsas moodi tapa, toimintatila matematiikassa yleisin arvo fys. seisovan aaltoliikkeen kuvio musiikissa eräiden sävellajien ja sävellysperiaatteiden nimitys Alkuperäinen ja edelleen tavallinen merkitys johtuu latinan sanasta modus tekemisen t. olemisen tapa. Datatekniikassa sana on tämän mukaisessa käytössä esimerkiksi ohjelman vaihtoehtoisista toimintatiloista tai -tavoista puhuttaessa alan puhekielessä se saattaa tarkoittaa myös ihmisen ajatusten kunkinhetkistä suuntautumista tai mielentilaa. Matematiikassa moodi ilmoittaa jakauman yleisimmin esiintyvän arvon, valta-arvon. Musiikin teoriassa sana tarkoittaa yleisessä merkityksessään keskiajan kirkkosävellajia, erityisissä merkityksissään erästä 1200-luvun rytmikaavaa, nykymusiikkiin viitattaessa asteikollista tai rytmistä, tarkoin rajattua rakenneperiaatetta.mooli ainemäärän ainepaljouden mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus mol moottori kone, joka liikuttaa jotakin moottorikäyttöinen kulkuneuvo laite, väline, etenkin tietokoneohjelma Arkikielessä moottori tarkoittaa usein jotakin kulkuneuvotyyppiä, esim. moottorivenettä, asiayhteyden mukaan. Nykyisin sana esiintyy tietotekniikan slangissa myös tarkoittamassa erilaisia välineitä, etenkin tietokoneohjelmia joissakin yhteyksissä. Esimerkiksi hakumoottori tarkoittaa hakujärjestelmää, hakukonetta tämä johtuu englannin sanan engine vaikutuksesta.moottoroida varustaa moottorilla mopedi mopo mopo kaksipyöräinen ajoneuvo, jossa on melko pienitehoinen moottori ja jonka ajamiseen ei tarvita ajokorttia Vanhempi nimitys mopedi. Sana on alkujaan lyhentymä sanasta moottoripolkupyörä ja tarkoitti polkupyörää, jossa oli apumoottori. Tämäntapaisten sanojen tarkka merkitys virallisissa yhteyksissä riippuu kulloisestakin lainsäädännöstä, jossa on mm. rajoja moottorin teholle erityyppisissä ajoneuvoissa.mora eräs kielitieteessä käytetty äänteellistä kestoa osoittava tavua pienempi yksikkö oikeustieteessä viivästys eräs arvausleikkipeli Sanan kolme eri merkitystä ovat eri alkuperää, ja pelimerkityksessä se usein ääntyy moora. Kielitieteessä moran käsite on tulkinnanvarainen ja kiistanalainen, mutta lyhyeen vokaaliin loppuva tavu lasketaan yhdeksi moraksi, pitkään vokaaliin tai diftongiin loppuva kahdeksi. Vokaalin jälkeinen samaan tavuun kuuluva konsonantti on yksi mora lisää, joten esimerkiksi sanan taakka ensimmäinen tavu on kolmimorainen, toinen yksimorainen.moraali käsitykset oikeasta ja väärästä niiden noudattaminen työpaikan, joukko-osaston tms. henkinen valmius ja uskollisuus, yhteishenki asenteellinen, henkinen ilmapiiri tarinan opetus Moraalin käsite sisältää ajatuksen ihmistä velvoittaviksi ajatelluista periaatteista sen suhteen, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, mitkä ovat ihmisen velvollisuudet jne. ja nämä periaatteet ajatellaan tällöin sisäisiksi ohjeiksi, ei toisten ihmisten, viranomaisten tms. antamiksi määräyksiksi. Vanhoissa sanakirjoissa sanalle moraali esitetään usein vastine siveellisyys, siveysoppi yms. nykyaikana sellaiset vastineet kuitenkin koettaneen huvittavan vanhahtaviksi ja yksipuolisesti sukupuolimoraaliin viittaaviksi. - Merkitys tarinan opetus johtuu käännösvirheestä kääntäjä ei ole ymmärtänyt eroa englannin sanojen moral ja morals välillä. Myös yhteishenkeen tms. viittaava merkitys on osaksi sanojen englannin morals ja morale toisiinsa sekaantumisesta johtuvaa mutta voisi johtua myös luonnollisesta merkityksenkehityksestä.moraalinen moraalia koskeva t. sen mukainen moralismi moraalinen ahdasmielisyys, moralisointi velvoittavan moraalilain tunnustaminen kaikkien asioiden tarkastelu moraalin kannalta Sukulaissanoista ks. ismi.moralisoida esittää ahdasmielisesti muille ihmisille moraalisia vaatimuksia tarkastella kaikkia asioita moraalin kannalta opettaa moraalia moraliteetti keskiaikainen uskonnollinen, moraalisesti opettavainen näytelmä moratorio velkojen tai maksujen maksamisesta annettu lykkäys toimenpiteiden lykkääminen, määräaikainen pidättyminen joistakin teoista morbidi sairaalloinen, sairauteen kuuluva moreeni eräs maalaji, sisältää sekaisin hiekkaa ja hyvinkin erikokoisia kiviä Syntynyt jäätikköjen kuljettamista aineksista. Suomessa erittäin tavallinen.moreski kasviaiheinen ornamentti islamilaisessa taiteessa morfata morfata t. morffata muuntaa kuva toiseksi liukuvasti Morfaus tehdään sitä varten kehitetyillä tietokonegrafiikan menetelmillä. Myös asussa morffata. Morfauksen suomennokseksi on ehdotettu sanaa liukumuunnos.morfeemi kielen pienin sellainen aines, jolla on oma merkitys Esimerkiksi sanassa talossanikin on neljä morfeemia vartalo talo, sijapääte -ssa, omistusliite -ni ja liitepartikkeli -kin. Tarkkaan ottaen nämä ovat kyseisten morfeemien esiintymismuotoja inessiivin pääte voi esiintyä myös muodossa -ssä, ja yleisesti morfeemilla voi olla useitakin muotoja.morffata morfata morfiini eräs oopiumista saatava lääke ja huume morfinismi morfiinin käyttö huumeena Sukulaissanoista ks. ismi.morfo- muoto- morfogeneesi eliön muodon tai rakenteen muodostuminen morfologia eri tieteenaloilla muoto-oppi Sukulaissanoista ks. logia. Kielitieteessä morfologia tutkii erityisesti morfeemeja. Biologiassa morfologia tutkii eliöiden rakennetta ja sen muodostumista.morganaattinen eräällä tavalla epäsäätyinen avioliitto Morganaattinen avioliitto tarkoittaa ruhtinassukuun kuuluvan miehen avioliittoa alempisäätyisen naisen kanssa siten, että nainen ei tule osalliseksi miehen säätyasemasta.morisko kristinuskoon kääntynyt mauri Espanjassa mormoni Yhdysvalloissa syntyneeseen, Joseph Smithin perustamaan uskonnolliseen liikkeeseen kuuluva henkilö Mormonit käyttävät yhteisöstään nimitystä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja harjoittavat laajaa lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.morseaakkoset sähkötyksessä käytetyt aakkoset, Morsen aakkoset Koostuvat lyhyistä ja pitkistä signaaleista, joita kuvataan pisteillä ja vaakaviivoilla. Aiemmin tärkeässä käytössä mm. laivojen viestinnässä.morsettaa lähettää viesti morseaakkosin mosaiikki erivärisistä pikku palasista koottu kuvapinta pienistä palasista koostuva kokonaisuus Aineellinen mosaiikki on yleensä tehty lasista, marmorista, kivestä, keramiikasta tai muovista. Sana mosaiikki on saanut laajan kuvaannollisen käytön.moskeija muslimien pyhäkkö, rukoushuone moskiitto tropiikin hyttynen useita lajeja motelli melko vaatimaton hotellityyppi, joka on kehitetty erityisesti automatkailijoille motiivi vaikutin, syy taideteoksen aihe, aihelma motivaatio motiivit motiivien olemassaolo, motivoituneisuus motivoida pyrkiä luomaan motiiveja johonkin, perustella olla motiivina johonkin motocross motokros moottoripyörien maastoajo motoriikka liikuttamiskyky liikkumis- tai liikuttamistoiminnot motorinen liikuttamista koskeva liikkeelle paneva motorisoida moottoroida Motorisoida on vanhempi ja vanhahtava sana.motoristi moottoripyöräilyn harrastaja, moottoripyöräilijä motto tunnuslause, usein kirjoituksen alussa erillisenä kohtana esitetty Tyypillisesti motto on lainaus, joka jotenkin kuvaa kirjoituksen tai sen osan aihetta.moussaka musaka t. musaka musaka mousse mus t. musse t. mousse kylmä ruoka, joka sisältää vaahdotettua kuohukermaa viinin vaahtoisuus t. sen tuottama suutuntuma muessin kuuluttaja, joka minareetista kutsuu muslimeja rukoukseen Kirjoitusasu muessin on Nykysuomen sanakirjan mukainen. Myös turkinkielistä asua muezzin muzzin käytetään, joskus myös arabiasta translitteroitua asua muaddhin muin.muffini muffinsi muffinssi eräänlainen pieni murotaikinaleivos Tämä on sanan yleisin asu muita ovat muffini kielenhuollon suosittama, muffin ja muffinsi.mufti islamin lain tuntija muhamettilainen muslimi tai islamilainen Tämä Muhammed-nimestä johdettu sana ei ole suositeltava, koska islam pitää Muhammedia Muhammadia vain Jumalan Allahin tahdon ilmoittajana.muhamettilaisuus islam Vrt. muhamettilainen.muhvi käsipuuhka putkien liitoskappale kaapelin liitos- tai haaroituskotelo mujahid mudahid jihadia käyvä muslimi, muslimitaistelija Myös mm. kirjoitusasussa mujahedin.muko- lima- mulatti valkoihoisen ja neekerin jälkeläinen muljeerata liudentaa, ääntää palataalisena vanhahtava nimitys mulla islamilainen oppinut uskonnollisten asioiden tuntija, etenkin persialaisessa kulttuuripiirissä Myös englannin mukaisessa kirjoitusasussa mullah, aiemmin myös molla.multi- moni-, usea- multilateraalinen monenkeskinen, monenvälinen, esim. useamman kuin kahden valtion bilateraaline sopimus multimedia aineisto, joka sisältää useita medialajeja, esim. sekä tekstiä että kuvaa mainitunlainen aineisto, jossa mikään medialaji ei ole hallitsevassa asemassa Alun perin multimedia on määritelty jälkimmäisellä tavalla. Esimerkiksi oopperaa voi pitää siinä merkityksessä multimediana. Käytännössä sanaa käytetään lähes yksinomaan ns. uusista tekniikoista. Koska niissä mainitunlainen multimedia on harvinaista, sana on ruvennut tarkoittamaan mitä tahansa eri medialajien yhdistelemistä, tyypillisesti kuvan tai muiden ainesten liittämistä tekstiin - joskus varsin höllästi, toisistaan aika erillisinä aineksina.multimodaalinen monikanavainen, monia modaliteetteja käyttävä multiplikatiivi lukusanasta johtamalla tai yhdistämällä muodostettu sana, joka ilmaisee lukusuhdetta Esim. kolmesti, kolminkertainen.multipotentti monikykyinen Kantasolu on multipotentti, jos se voi erilaistua usean eri kudostyypin soluksi. Vrt. termeihin totipotentti ja omnipotentti.multippeli moninkertainen kerrannainen multippeliskleroosi multippeli-skleroosi MS-tauti, eräs keskushermoston sairaus Kirjoitettuna myös multippeli skleroosi tai multippeli-skleroosi.multiversumi usean rinnakkaisen universumin kokonaisuus Liittyy ajatukseen siitä, että maailmankaikkeuksia on monia, ehkä äärettömän monta.mundaani maallinen, maailmallinen, maailman- arkinen, jokapäiväinen, tavanomainen, lattea Uudehko sana, johtuu englannin sanasta mundane.musaka kreikkalaisperäinen uuniruoka, jossa on kerroksittain munakoisoa, jauhettua lampaanlihaa ja juustokastiketta Suomalaiseen muunnelmaan käytetään yleensä perunaa ja naudan- tai sianlihaa. Kreikaksi moussaka.musakki muzak museo näyttelyhuoneisto t. rakennus t. laitos taide-esineille, historiallisille esineille, luonnontieteellisille näytteille tms. musiikki säveltaide musikaali revyytä muistuttava, yleensä kevyt musiikkinäytelmä t. -eloku va musikaalinen musiikkia ymmärtävä musiikkia koskeva t. sisältävä, musiikki- musikantti soittoniekka, soittaja musikka yl. väheksyvästi venäläinen talonpoika t. yleensä oppimaton kansanmies musisoida esittää musiikkia musketti jalkaväen kivääri 1500- ja 1600-luvulla muskotti muskottipuun Myristica fragrans siemenestä, muskottipähkinästä, saatava mauste muslimi islamin tunnustaja musulmaani muslimi Vanhentunut sana, joka on peräisin muslimi-sanan persiankielisen muodon monikosta.mutaatio biologiassa perimässä tapahtuva muutos mutantti eliö, jossa on tapahtunut mutaatio Tieteiskirjallisuudessa erityisesti ihmisistä, usein hirviömäisiksi kuvatuista.mutatis mutandis mutaattis mutandis t. mutattis mutndis t. muutatiis muutndiis tarpeellisin muutoksin, välttämättömät muutokset tehden Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Se viittaa tyypillisesti jonkin tekstin käyttämiseen alkuperäisestä poikkeavassa yhteydessä siten, että siihen tehdään tilanteen vaatimat muutokset. Sananmukaisesti muutettavat muutettuina.muteerata muuttua mutaatiossa mutuaalinen keskinäinen, vastavuoroinen, molemminpuolinen mutualismi keskinäinen hyötyminen, vastavuoroisuus Sanaa käytetään biologiassa kuvaamaan suhdetta, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Yhteiskuntatieteissä se tarkoittaa poliittista suuntausta, joka korostaa palvelusten vaihdon merkitystä. Sukulaissanoista ks. ismi.muuli aasioriin ja hevostamman jälkeläinen muuliaasi hevosoriin ja aasintamman jälkeläinen muumio kuolleen ihmisen ruumis, joka on suojattu mätänemiseltä muusa innoittaja historiassa eräitä taiteiden ja tieteiden jumalattaria Antiikin Kreikan jumaltarustossa muusat olivat runouden, musiikin, historian ym. jumalattaria, joiden ajateltiin innoittavan runoilijoita jne. Suomessa on muusista joskus käytetty nimitystä runotar, mutta tämä siis antaa väärän kuvan. Nykyisin sana muusa tarkoittaa yleensä taiteilijan naispuolista ystävää, jonka taiteilija kokee tuotantoaan innoittavaksi.muusikko musiikkia ammatikseen esittävä, säveltaiteilija muzak arkikielessä, virheellisesti taustamusiikki, jota esitetään työpaikoilla, yleisönpalvelutiloissa, puhelinjonotuksessa yms. Asiatyylissä sanaa tai sen suomalaistettua väännelmää musakki ei käytetä yleisnimenä, sillä Muzak on mainitunlaisen musiikin eräs rekisteröity tavaramerkki. MUSA-sanaston termi on taustamusiikki.myelo- selkäydin- luuydin- mykologia sienitiede, sienioppi Sukulaissanoista ks. logia.mykso- lima- myo- lihas-, lihaksia koskeva myokardium sydänlihas myoni eräs leptoni myopia likinäköisyys myrha mirhami myriadi valtava määrä, suunnaton määrä myrmeko- muurahais- myski eräiden nisäkkäiden mm. myskihärän ja -hirven urosten rauhaserite Käytetään hajusteena.myso- tahrimis- mysteerio hämmentävä asia, arvoitus salaperäinen uskonnollinen toimitus t. oppi keskiajalla hengellinen näytelmä Alkujaan sana on peräisin antiikin ns. mysteeriuskonnoista, joissa pyhiin toimituksiin liittyi salaperäisiä menoja, joiden tausta ja merkitys paljastettiin uskontoon liittyneelle usein vain vähittäin. Keskiajalla sana siirtyi tarkoittamaan raamatullisia aiheita käsitteleviä kirkkonäytelmiä. Nykykielessä sana tarkoittaa yleensä vain hämmennystä tai epätietoisuutta se on minulle mysteeri tarkoittaa suunnilleen en ymmärrä sitä.mystifikaatio mystifiointi mystifioitu asia mystifioida tehdä hämäräksi, salaperäiseksi, mystiseksi mystiikka mystisyys elämäntapa, jossa pyritään välittömään yhteyteen jumaluuden kanssa mystikko uskonnossa mystiikan harjoittaja mystinen salaperäinen, arvoituksellinen hämärä ihmisen ja jumaluuden välittömään yhteyteen kuuluva Uskonnossa mystisyys viittaa yleensä sisäiseen jumalyhteyteen vastakohtana ulkonaiselle uskonnonharjoitukselle.mystisismi ajatussuunta, jonka mukaan olevaisen ydin on mystinen ja käsitettävissä vain intuitiolla Sukulaissanoista ks. ismi.mytologia myytit, jumalaistarusto myyttien tieteellinen tutkiminen mytomaani mytomaniaa poteva henkilö mytomaaninen mytomaniaa poteva sille ominainen t. sitä muistuttava mytomania valehteluhimo, pakonomainen kuvitelmien sepittely ja valehtelu myytti perätön uskomus, harhakäsitys jumalaistaru sukupolvelta toiselle siirtyvä tarunomainen kertomus maailman tai sen ilmiöiden synnystä Tieteen kielessä sana myytti viittaa vanhaan kertomusperinteeseen, joka koskee ns. perimmäisiä asioita. Nykykielessä jonkin sanominen myytiksi tarkoittaa lähinnä sitä, että puhuja tai kirjoittaja ei usko siihen ja haluaa leimata sen taruksi, järkiperusteita valla olevaksi.myyttinen myytinomainen, myyttien alaan kuuluva naan intialaisperäinen pyöreä, litteä vehnäleipätyyppi nafta arkikielessä dieselöljy aiemmin maaöljy, vuoriöljy, kiviöljy naftaleeni naftaliini kemiassa käytetty nimitys naftaliini eräs hiilivety, jota käytetään mm. koiden torjuntaan vaatteiden säilytyksessä Sanonta panna naftaliiniin tarkoittaa varastoon, säilöön panemista, tilapäistä käytöstä poistamista.naiivi naivi t. naiivi lapsenomainen, yksinkertainen Sanaa käytetään lapselliseksi koetusta käyttäytymisestä tai ajattelusta etenkin silloin, kun asianomainen on aikuinen. Sanan sävy on etupäässä väheksyvä mutta voi joskus olla myönteinenkin, lapsenomaiseen vilpittömyyteen ja välittömyyteen viittaava. Ensimmäisen i-vokaalin pituus vaihtelee normien mukainen ääntämys on pitkävokaalinen.nailon eräs synteettinen tekstiilikuitu, alkujaan tavaramerkki Nylon naivismi lapsenomainen ilmaisutyyli taiteessa lapsellisuus, naiivius Sukulaissanoista ks. ismi.najadi vedenneito, aallotar eräiden vesihyönteisten myöhäinen toukka-aste naltreksoni eräs huumeriippuvuuden katkaisulääke nanny näni lastenhoitaja etenkin Isossa-Britanniassa nano- miljardisosa- kääpiö- Tämä etuliite johtuu kääpiötä tarkoittavasta kreikan sanasta ja esiintyy poikkeavaa pienikokoisuutta tarkoittamassa esim. nanokefalia kääpiöpäisyys, etenkin teknisissä yhteyksissä erittäin pientä tarkoittamassa esim. nanorobotti erittäin pieni, jopa molekyylitason robottilaite ja SI-järjestelmässä tarkassa merkityksessä miljardisosa tunnus n, esim. nanometri nm metrin miljardisosa.napalm polttotaisteluaineena käytetty sitkostettu neste nappa eräs korkealaatuinen nahkatyyppi Käytetään mm. käsineisiin ja jalkineisiin.naprapaatti naprapatian harjoittaja naprapatia eräs nivel- ja lihaskipujen hoitotapa Perustuu siihen, että hoitaja liikuttelee potilaan niveliä niiden tavallisen liikealueen rajojen yli. Menetelmällä pyritään mm. vähentämään selkärangan, rintakehän ja lantion siteiden kireyttä.nardus eräs hyväntuoksuinen, kallis voide tai öljy narkolepsia nukahtelusairaus narkomaani huumeiden käyttäjä huumeista riippuvainen narkoosi nukutus lääketieteessä, yleensä leikkausta varten narkootikko narkomaani narkoottinen huumaava narkoosia koskeva narraatio kertominen, kerronta narratiivinen kertova, selostava narsismi sairaalloinen itsensäihailu, itseensä rakastuminen, itsekeskeisyys Sukulaissanoista ks. ismi.narsissi kelta- tai valkokukkaisia sipulikasveja, joita viljellään koristekasveina nasaali nenä-äänne, äänne, jota lausuttaessa ilmavirta kulkee nenän kautta nasiiri Jumalalle erityisellä tavalla 4. Moos. 6 vihkiytynyt mies juutalaisuudessa natiivi syntyperäinen, paikallinen omassa ympäristössään toimiva, luontainen Sanaa käytetään sekä substantiivina että adjektiivina. Se voi tarkoittaa mm. jonkin alueen paikallista asukasta. Tietokoneista puhuttaessa se tarkoittaa mm. ohjelmaa, joka toimii siinä ympäristössä, johon se on varsinaisesti on tehty, vastakohtana emulaatiolle ja toisaalta laiteriippumattomalle ohjelmalle. Sana saatetaan vielä kokea jossain määrin arkityyliseksi.natiivinen synnynnäinen luontainen nationalismi kansallismielisyys kansalliskiihko Sukulaissanoista ks. ismi.natsi yleinen haukkumasana komentelija, määräilijä kansallissosialisti Alkujaan sana on lyhentymä saksan sanasta Nazionalsozialist ja viittaa Adolf Hitlerin puolueen jäseneen tai kannattajaan. Koska kyseinen puolue oli tunnettu totalitarismistaan, sana sai tähän viittaavan merkityksen, ja sitä ruvettiin sitten käyttämään kaikenlaisesta määräileväksi koetusta ja muutenkin yleisenä haukkumasanana.natsismi Saksassa 1900-luvulla vallassa ollut totalitaristinen ja rasistinen liike, kansallissosialismi vrt. natsi naturalismi ajatus- tai taidesuunta, joka korostaa luontoa tai luonnollisuutta Sukulaissanoista ks. ismi. Filosofiassa naturalismiksi on kutsuttu suuntauksia, joiden mukaan perimmältään todellista on vain luonto tämän merkitys vaihtelee sen mukaan, mitä luonnolla tarkoitetaan. Naturalistiseksi virhepäätelmäksi on kutsuttu ajatusta, jonka mukaan siitä, miten asiat todellisuudessa luonnossa ovat, voitaisiin päätellä, miten niiden pitää olla yleisemmin sillä tarkoitetaan ajattelua, jonka mukaan hyvän käsite olisi palautettavissa mihinkään luonnolliseen asiaan, esimerkiksi mielihyvään. Taiteessa naturalismilla tarkoitetaan ehdottomaan todenmukaisuuteen, luonnonmukaisuuteen, pyrkimistä sitä voidaan luonnehtia realismin äärimuodoksi.naturismi nudismi nautiikka merenkulkuoppi nautilus helmivene Pääjalkaisiin kuuluvia merieläimiä suku Nautilus.navigaatio navigointi navigaattori navigoinnin suorittaja, yl. nimenomaan lentosuunnistaja navigoida määrittää laivan, veneen tai ilma-aluksen paikka ja reitti, suunnistaa ohjata alusta mennä suunnistaa sivulta toiselle webissä Alkuperäisin merkitys on ohjata laivaa, purjehtia.navy neivi laivastonsininen, tummansininen neandertalinihminen neandertaalinihminen ihmisen lähin sukulaislaji, Homo neanderthalensis, sukupuuttoon kuollut Nimetty lajin fossiilien ensimmäisen löytöpaikan, Neanderthalin laakson mukaan. Aiemmin luettiin ihmisen alalajiksi Homo sapiens neanderthalensis. Suomalaisen nimen muunnelmia Neandertalin ihminen, neandertalilainen ja muodot, joissa tn tilalla on th.neekeri tummaihoiseen, afrikkalaisperäiseen rotuun kuuluva ihminen t. kyseisen rodun tuntomerkkejä omaava Erään käsityksen mukaan nimitys neekeri on leimaava ja halveksiva ja sen asemesta pitäisi käyttää kiertoilmaisuja kuten musta, tumma, afrikkalainen, afroamerikkalainen tms. Varsinkin Yhdysvalloissa näitä kaikkia ilmaisuja käytetään laajassa merkityksessä, johon kuuluvat myös mulatit. nefro- munuais- negaatio kielto, kieltäminen negatiivi valokuvan muoto, jossa valoisuudet ovat todellisuudelle vastakkaiset Negatiivissa ovat alkuperäisen aiheen tummat kohdat vaaleita ja kääntäen. Vrt. positiivi.negatiivinen kielteinen matematiikassa nollaa pienempi, miinusmerkkinen jonkin puuttumista ilmais eva Vastakohta positiivinen. Yleensä ilmaisua selventää, jos tämä sana korvataan merkityksensä mukaan sanalla kielteinen tai ilmaisulla nollaa pienempi. Huomaa erityisesti, että esim. sairauden olemassaolo tutkittaessa negatiivinen löydös tarkoittaa, että taudinaiheuttajasta ei ole löytynyt merkkejä tämä on kuitenkin yleensä potilaan kannalta myönteinen eikä kielteinen asia. Ilmaistessaan esim. jonkin havainnon puuttumista koetuloksista sana negatiivinen vastaa loogisesti matemaattista ilmaisua yhtä suuri tai pienempi kuin nolla, käytännössä nollaa. Tarkassa matematiikassa negatiivinen on vain 0, ja pienempi tai yhtäsuuri kuin nolla ilmaistaan tarvittaessa sanalla ei-positiivinen. Joissakin yhteyksissä sanasta on kuitenkin muodostunut tekninen termi, joka ei oikein ole korvattavissa. Sähköopissa negatiivinen ja positiivinen ovat oikeastaan vain sovinnaisia nimiä kahdelle vastakkaiselle sähkövarauksen lajille.negridi neekerirotuun kuuluva ihminen negridinen neekerimäinen, neekeri- Etenkin nimityksessä negridinen rotu neekerirotu.negro spiritual negro spiritual t. niigrou spiritjual Yhdysvaltain neekeriväestön keskuudessa syntynyt hengellisen musiikin laji Joskus myös negrospiritual. negroidi neekerirotuun kuuluva nekro- kuolleita t. kuolemaa koskeva nekrofiili nekrofiliaan taipuvainen nekrofilia seksuaalinen toiminta kuolleiden kanssa t. halu siihen nekrologi muistokirjoitus, obituaari nekropoli muinainen hautausmaa-alue, jossa on rakennuksia ja muistomerkkejä nektari marjoista t. hedelmistä valmistettu samea juoma, tuoremehu, jossa on hedelmälihaa mukana elinvoimaa antava juoma jumalten juoma muinaisen Kreikan tarustossa, vrt. ambrosia kasvitieteessä mesi nektariini eräs hedelmä, persikan sileäkuorinen muunnos nemesis kostotar, kostonjumalatar kosto, rangaistus Usein isolla alkukirjaimella jumalan erisnimeksi käsitettynä Nemesis.neo- uus- Usein taiteen ns. kertaustyylien nimissä, esim. neoklassismi uusklassisuus.neofiili uusia asioita rakastava, himoitseva neofilia uutuudenhalu, -himo neofobia uusien asioiden pelko, uutuudenkammo neogeo abstraktin maalaustaiteen uusgeometrinen suunta Myös kirjoitusasussa neo-geo. Ei pidä sekoittaa eräiden pelijärjestelmien nimeen Neo-Geo.neoliittinen nuorempaan uudempaan eli hiotun kiven kivikauteen kuuluva Neoliittinen kausi nuorempi kivikausi.neologismi uudismuodoste Sanalla voidaan tarkoittaa joko tietoisen sanastonkehittelyn tuotetta tai yksilön tuottamaa, kieleen kuulumatonta muodostetta, joka saattaa olla henkisen häiriintyneisyyden oireneon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Ne Käytetään mm. mainosvaloissa värillisen valon aikaansaamiseen neonvalot.neonataalinen vastasyntynyttä koskeva neoteeninen biologiassa eläimen jääminen olennaisilta osin toukka-asteiseksi, vaikka se saavuttaa sukukypsyyden yleisemmin toukka- ja nuoruusasteen ominaisuuksien säilyminen täysikasvuisessa yksilössä neotenia täysikasvuisen yksilön jääminen ominaisuuksiltaan toukka-asteiseksi, neoteenisuus nepotismi sukulaisten suosiminen etenkin virkoja täytettäessä nesessiivinen välttämättömyyttä ilmaiseva nesessääri toalettilaukku, kosmetiikkalaukku netiketti nettietiketti, netin etiketti, hyvät tavat internetissä Netikettiä on eri tavoin kuvattu kirjallisesti, mm. suomalaisten internet-yhteydentarjoajien yhteisessä suosituksessa.netti laaja järjestelmä datan lähettämiseksi useiden tietokoneiden välillä, tietokoneverkko, tietoverkko Usein erityisesti internet. Käytännössä netistä puhuttaessa painottuvat usein sen mahdollisuudet tiedon välittämiseen ja ihmisten väliseen viestintään. Sana netti on tavallinen puhekielessä, mutta kirjakieleen sitä ei vielä ole yleisesti hyväksytty, vaan puhutaan erilaisista verkoista. Ks. Perusteluja termeille netti, nyysit yms.netto puhdistettu arvo, se, mikä jää, kun bruttomäärästä on vähennetty esim. päällyksen määrä, verot tms. Käsite on suhteellinen suhteessa siihen, mikä katsotaan vähennettäväksi. Erityisesti nettopalkka tarkoittaa ns. käteen jäävää palkkaa, josta on vähennetty verot ja pakolliset sosiaalimaksut.neurasteeninen psyykkisesti helposti väsyvä, huonosti stressiä sietävä, heikkohermoinen, hermoheikko neurastenia neurasteenisuus neuro- hermo-, hermosto- neurolingvistiikka neurolivistiikka kielen ja kielellisten häiriöiden tutkimus aivotoimintojen kannalta neurologia hermotautioppi, oppi hermoston elimellisistä sairauksista Sukulaissanoista ks. logia.neuroni hermosolu neuroosi sielullinen psyykkinen häiriötila, joka on vähemmän vakava kuin psykoosi Neuroosiin voi liittyä voimakasta ahdistusta, pakkomielteitä yms., mutta siinä todellisuudentaju ei ole vakavasti häiriytynyt. Vrt. psykoosi. Arkikielessä sanan neuroosi käyttö on vain arvio toisen ihmisen tilasta ilman sellaiseen arvioon tarvittavaa pätevyyttä.neurootikko neuroosia poteva ihminen neuroottinen neuroosia poteva neuroosiin kuuluva t. liittyvä neutraali puolueeton, kantaa ottamaton, jonkin vastakohtaisuuden ulkopuolella t. keskikohdan tienoilla oleva Kemiassa neutraali tarkoittaa sellaista, joka ei ole hapan eikä emäksinen pH noin 7.neutralismi puolueettomuus, neutraalisuus puolueettomuuspyrkimys neutraliteetti puolueettomuus, neutraalisuus Etenkin valtion puolueettomuus suhteessa suurvaltojen eturistiriitoihin tai sotaakäyviin valtioihin.neutraloida tehdä neutraaliksi, neutraalistaa Kemiassa erityisesti tehdä aine neutraaliksi lisäämällä happameen emäksistä tai kääntäen. Myös neutralisoida ks. selityksiä lyhentymistä.neutri nomini, jonka kieliopilliselta suvultaan ei ole maskuliini eikä feminiini sellaisten nominien suku olento, joka ei ole mies- eikä naispuolinen neutroni eräs alkeishiukkanen, jolla ei ole sähkövarausta Neutronit ovat useimpien atomiydinten rakenneosia. Vapaita neutroneja syntyy erilaisissa ydinreaktioissa. Sähköttömyyden takia neutronien virta neutronisäteily on hyvin läpitunkevaa. Neutronipommi on ydinase, jonka tuhovaikutus perustuu suureksi osaksi räjähdyksessä syntyvään neutronisäteilyyn, joka tappaa ihmiset mutta jättää rakennukset pystyyn.newton njuutton t. njuuton voiman yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus N Määritelmän mukaan voiman suuruus on yksi newton, jos se antaa 1 kgn kappaleelle kiihtyvyyden 1 mssup2. Vrt. kilopondi.niche ni353 jollekin tai jollekulle erityisen sopiva toiminta- tai muu alue, oma paikka, oma lokero Biologiassa sana tarkoittaa suunnilleen samaa kuin ekologinen lokero, siis lajille tai yleensä elämänmuodolle sopivaa elinympäristöä, johon se on erikoistunut. Liiketoiminnasta puhuttaessa tarkoitetaan markkinoiden erityistä osaa, esim. jotain ehkä hyvinkin suppeaa kuluttajien ryhmää, jolle voidaan tarjota erikoistuotteita. Samaa alkuperää kuin sana nissi mutta tavallaan lainautunut uudestaan englannista uudentyyppiseen merkitykseen.nihilismi kaiken kieltäminen, yleisnimitys erilaisille kielteisille asenteille ja opeille Arkikielessä nihilismi tarkoittaa yleisesti kielteiseksi koettua asennetta. Poliittisessa historiassa se viittaa yhteiskunnallisen järjestyksen kieltämiseen ja tarkoittaa suunnilleen samaa kuin anarkismi mutta esiintyy etenkin Venäjän 1800-luvun oloista puhuttaessa. Tietoteoriassa objektiivisen tiedon mahdollisuuden kiistäminen. Etiikassa arvojen objektiivisuuden kieltäminen. Sukulaissanoista ks. ismi.nikotiini eräs tupakan sisältämä aine nikotinisti ark., moittivasti tupakoitsija nirvana syvä onnen ja rauhan tila itämaisissa filosofioissa ja uskonnoissa tila, jossa on vapauduttu elämän kärsimyksistä ja saavutettu täydellinen rauha Sanaa käytetään arkikielessä usein lievästi ironisessa merkityksessä. Alkujaan se tarkoittaa sananmukaisesti sammuksiin puhaltaminen, sitten etenkin buddhalaisuudessa yksilöllisen olemassaolon päättymistä, myöhemmin suurta autuutta, täydellistä onnea.nissi avoin syvennys muurissa etenkin patsasta varten tehty turvallinen ja suojaisa olinpaikka sopiva erityinen toiminta- tms. alue, niche Aiemmin sn tilalla oli sh tai ni353i.nitro eräitä sydän- ja verisuonitauteihin käytettyjä lääkkeitä Vaikuttavana aineena usein nitroglyseroli. Kirjakielisempi nimitys nitrolääke.nitroglyseroli eräs kemiallinen aine, glyserolin trinitraatti, C3H5ONO23 Käytetään räjähdysaineiden valmistukseen ja nitrolääkkeisiin. Aiempi nimitys nitroglyseriini.nobel Nobelin palkinto Usein lausuttuna, joskus ehkä kirjoitettunakin noobel, vaikka ruotsalainen nimi Nobel ruotsissa lausutaan niin, että o on lyhyt ja paino on jälkitavulla. Myös muodossa Nobel-palkinto.noblessi aateli, ylhäisö jalous, henkinen aateluus nocturno nokturni nokturni yötunnelmainen pianosävellys katoliseen yöjumalanpalvelukseen kuuluva laulu nolla luku, joka osoittaa lukumäärää ei yhtään tätä tarkoittava numeromerkki 0 Kuvaannollisesti sana nolla voi tarkoittaa mm. mitättömyyttä, merkityksettömyyttä.nollabudjetti budjetti, jossa menot eivät nouse eivätkä laske edellisestä vuodesta t. muusta budjettikaudesta nollatoleranssi puuttuminen pienimpiinkin rikkomuksiin jossakin asiassa Vrt. toleranssi.nomadi paimentolainen kansainvälinen, liikkuva tietoyhteiskunnan ihminen nomen noomen nimi nomenklatuura johtavien, etuoikeutettujen piirien joukko Neuvostoliitossa Nimi johtuu osittain kuvitteellisesta luettelosta, johon etuoikeutetut oli merkitty. Myös venäjästä translitteroidussa kirjoitusasussa nomenklatura. Vrt. nomenklatuuri.nomenklatuuri nimistö, nimiluettelo nimeämisen järjestelmä nominaalimuoto verbin muoto, joka ei voi esiintyä predikaattina, infinitiivi tai partisiippi nominaalinen nimellinen, nimellisarvoinen nominalismi filosofiassa käsitys, jonka mukaan yleiskäsitteet ovat vain nimiä Vrt. realismi. Sukulaissanoista ks. ismi.nominatiivi eräs sijamuoto, nominien perusmuoto nomini sana, joka taipuu sijamuodoissa substantiivi, adjektiivi, numeraali tai pronomini nomismi näkemys, jonka mukaan hyvä on lakien noudattamista nomos hallintopiiri muinaisessa Egyptissä ja nyky-Kreikassa eräs muinaisen Kreikan laulurunouden laji nomoteettinen lakeja säätävä luonnonlakeja selvittelevä non- ei-, epä- non sequitur noon sekvitur väärä päätelmä Virheellinen päättely t. päättelyn tulos. Sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti ei seuraa.non sine laude approbatur non sine laude aprobaattur t. noon sine laude aprobatur arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, hyväksytään, ei ilman kiitosta Periaatteessa sitaattilaina latinasta.nonchalantti non-alantti hienostuneesti välinpitämätön, huoleton nonfiguratiivinen ei-figuratiivinen Sellainen taideteos, joka ei ulkoasullaan esitä mitään todellisuudessa olevaa.non-food non-fuud elintarvikkeisiin kuulumaton Tavallisesti sentapaisissa ilmaisuissa kuin non-food-tuote, etenkin puhuttaessa päivittäistavarakaupan muista tuotteista kuin ruokatavaroista ja juomista. Myös kirjoitusasussa non food.nonparelli eräs pieni kirjasinkoko 6 typografista pistettä pieni värillinen sokerirae non-stop tauoton esitys t. ohjelma Erityisesti elokuvanäytöksistä, joissa samaa elokuvaa esitetään toistuvasti ilman merkittäviä taukoja esityskertojen välillä. Myös kirjoitusasussa nonstop.nonprofit voittoa tavoittelematon Organisaatioista, joiden tavoitteena ei ole taloudellisen voiton liikevoiton saavuttaminen. Suomennetaan usein sanalla yleishyödyllinen, mutta nonprofit-organisaation aatteellinen tms. tavoite ei välttämättä ole kaikkien mielestä yleisesti hyödyllinen. Myös kirjoitusasussa non-profit tai non profit.nonverbaalinen muu kuin sanallinen, ei-verbaalinen, sanaton Myös non-verbaalinen.noobeli nobel jalo, ylevämielinen noodi solmu solmumainen osa jotakin verkko- tai puumaista rakennetta Datatekniikassa Tietokone jonkin verkon netin osana. Kielitieteessä Lauseiden rakenteen kuvaamiseen käytetyn puumaisen kaavion solmukohta.nootti huomautus, etenkin lyhyt tekstiin liittyvä huomautus valtion virallinen tiedonanto toiselle valtiolle Suomen historiassa nootti usein viittaa erityisesti Neuvostoliiton Suomelle v. 1961 esittämään, Euroopan tilannetta koskeneeseen noottiin, joka aiheutti ns. noottikriisin.normaali säännönmukainen, hyväksyttävä, terve tavanomainen, vallitseva geometriassa kohtisuora viiva Tämä sana on usein erittäin tulkinnanvarainen, koska se voi tarkoittaa norminmukaisuutta tai tilastollista normaalisuutta, tavallisuutta. Tilastotieteessä normaalijakauma eli Gauin jakauma tarkoittaa määrätyyppistä jakaumaa, jolle on ominaista useimpien arvojen keskittyminen keskiarvon ympärille ja esiintymistiheyden väheneminen yhtä nopeasti kumpaankin suuntaan keskiarvosta poispäin.normalisoida tehdä normaalimmaksi, normaalistaa Sanaa käytetään mm. valtioiden suhteiden palauttamisesta tavanomaiseen tilaan jonkin kriisin jälkeen.normatiivinen ohjeena oleva, ohjeellinen, normeja asettava normi ohje, sääntö matematiikassa vektorin pituuden neliö Sanaan normi sisältyy yleensä ajatus jonkinasteisesta velvoittavuudesta. Vrt. standardi.nostalgia kaiho, menneen kaipuu Alkujaan sana tarkoittaa koti-ikävää, mutta tämä merkitys tuskin on enää käytössä. Usein nostalgiaksi kutsutaan etenkin ihannoidun lapsuus- tai nuoruusajan muistelua. Vrt. retro.nostalginen kaihoisa, nostalgiaa sisältävä nota bene nota bene t. notaa bene huomaa tarkoin, huom. Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti huomaa hyvin. Usein lyhennettynä N.B..notaari erilaisten virkailijoiden nimitys eräiden tutkintojen nimikkeiden osa Tyypillisesti notaari pitää pöytäkirjaa, antaa virallisia todistuksia ja hoitaa esittelijän tehtäviä. Alemman oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut oli aiemmin varanotaari, nykyisin oikeusnotaari.notaatio merkintätapa, etenkin matemaattinen tai muuten erityisiä symboleita käyttävä Musiikissa erityisesti nuotinta, nuottikirjoitus.notariaatti pankin osasto, joka hoitaa asiakkaiden antamia omaisuudenhoito- yms. tehtäviä, oikeudellisia toimeksiantoja jne. yritys t. yrityksen osa, joka hoitaa asuntojen myyntiä yms. toimeksiannosta aiemmin notaarien yhteisnimitys aiemmin notaarin virka noteerata arkikielessä panna merkille, ottaa huomioon kuvaannollisest, lähinnä arkikielisesti arvioida, pitää jossakin arvossa talouselämässä todeta pörssissä osakkeen tms. käypä hinta notifikaatio ilmoitus, tiedotus, tiedonanto etenkin diplomatiassa notifioida ilmoittaa, tiedottaa, antaa tiedoksi etenkin diplomatiassa notiisi tieto, tiedonanto notorinen yleisesti tunnettu nougat nugaa nugaa nova räjähtänyt, kirkkaasti säteilevä tähti uusi Nova ilmenee siten, että taivaalle äkkiä ilmestyy uudelta näyttävä tähti, koska ennen räjähdystä tähti ei näkynyt tai näkyi himmeänä. Johtuu latinan sanasta, joka tarkoitta uutta. Merkityksessä uusi sana esiintyy monissa erisnimissä yms.novelisti novellisti novelistiikka novellistiikka novelistinen novellistinen novelli keskitetysti esitetty kirjallinen kertomus, yleensä lyhyt novellisti novellien kirjoittaja novellistiikka novellikirjallisuus novellistinen novellinomainen noviisi vasta-alkaja, kokematon munkki- tai nunnakokelas nude ihonvärinen, beesi meikki nudismi ajattelu, jonka mukaan alastomuus on luonnollista, ja sen käytännön toteuttaminen, alastomuuskulttuuri, alastomuudenharrastus Sukulaissanoista ks. ismi. Nudistit itse usein haluavat käytettävän nimitystä naturismi.nugaa massa, joka on tehty manteleista tai pähkinöistä ja ruskistetusta sokerista nukleo- ydin- nukleoni ydinhiukkanen, atomin ytimen rakenneosa, protoni tai neutroni nukleus tuma anatomiassa tumake atomin ydin fonetiikassa tavun huippu, ydin nuklidi atomiydinten laji, jossa on sille ominainen määrä protoneja ja neutroneja nulliteetti arkikielessä mitättömyys, mitätön asia t. ihminen oikeustieteessä mitättömyys, automaattinen pätemättömyys matematiikassa nollaisuus numeeninen jumalallinen, jumaluuden todellisuutta ilmentävä numeerinen luvuilla ilmaistava, lukumääräinen digitaalinen numen nuumen jumalallinen tahdonilmaus jumaluus Sana on sitaattilaina latinasta.numeraali lukusana lukua tarkoittava ilmaus Sana tai sanaliitto, joka ilmaisee lukumäärää tai järjestyslukua, esim. kolme tai kolmas tai tuhat viisisataa. Nykyisin sanaa numeraali käytetään varsinkin tekniikan alalla myös epämääräisesti muistakin lukuja tarkoittavista ilmauksista, esimerkiksi numeroista ja numerojonoista, esim. 3.numerologia oppi sanoista, syntymäajoista yms. laskettavien lukujen salatuista merkityksistä, lukumystiikka Sukulaissanoista ks. logia.numerus lukumäärä luku mm. kieliopillisena käsitteenä, esim. yksikkö t. monikko numerus clausus numerus klausus kiinteä lukumäärä, etenkin määrällinen rajoitus sille, montako opiskelijaa oppilaitokseen otetaan jollekin opintosuunnalle, pääsykiintiö numinoosi numeeninen numismaatikko numismatiikan tutkija t. harrastaja numismaattinen numismatiikkaan kuuluva numismatiikka tiede, joka tutkii vanhoja rahoja t. mitaleita sellaisten keräily ja tutkimus harrastuksena nunatakki vuorenhuippu, joka pistää esiin mannerjäätiköstä nuntius paavin diplomaattinen edustaja katolisessa maassa Rinnastetaan arvoltaan suurlähettilääseen ja toimii diplomaattikunnan vanhimpana. Aiemmin myös kirjoitusasussa nuntio.nutria eräs jyrsijälaji, rämemajava, Myocaster coypus Käytetään turkiksiin.nutritio ravitsemus, ravinnonsaanti nuudeli erilaisia lyhyeksi leikattuja suikalemaisia pastavalmisteita t. vastaavia Nuudeleita on hyvin monentyyppisiä, eivätkä ne kaikki ole vehnästä vaan esim. riisistä tehtyjä. Ne kuuluvat etenkin itämaisiin aasialaisiin keittiöihin.nyanssi vivahdus, vivahde, hienous nyktalooppi päiväsokea ihminen nykto- yö-, pimeä-, hämärä- nylon nailon nailon nymfi kreikkalaisen taruston nuori, kaunis neito eläintieteessä sellaisen hyönteisen toukkavaihe, jolla on vähittäinen muodonvaihdos nymfo arkikielessä nymfomaani nymfomaaninen nymfomaniaa poteva t. siihen kuuluva nymfomaani nymfomaniaa poteva nainen sellaiseksi tekeytyvä nymfomania naisen sairaalloisen voimakas sukupuolivietti, johon usein liittyy sukupuolinen tyydyttymättömyys eläinlääketieteessä jatkuva kiima nynorsk nynorsk uusnorja, norjan yleiskielen toinen muoto bokmålin rinnalla nystagmus silmävärve nörtti sosiaalisesti eristäytyvä jonkin asian varsinkin tietokoneiden harrastaja, etenkin nuori Asultaan sana on suomalainen väännelmä englannin sanasta nerd. Merkityksestä ks. esim. Nörtit - älykkäät nössöt paremman nuoruuden puolesta.obduktio ruumiinavaus obeesi hyvin lihava obeliski yhdestä kivestä tehty patsas, joka on poikkileikkaukseltaan nelikulmio neliö ja kapenee ylöspäin Joidenkin sanakirjojen mukaan obeliski tarkoittaisi myös kirjoitusmerkkiä x2020 risti, mutta tällaista käyttöä ei esiintyne todellisuudessa.obersekki nahkaremmi, jolla säädellään hevosen pään asentoa juoksun aikana Obersekin etuosa kiinnitetään kitarautaan, joka pannaan hevosen suuhun, tai leuan alle pujotettavaan leukalenkkiin. Takaosa kiinnitetään siloissa olevaan metallikoukkuun. Arkikielessä usein lyhyemmin sekki.obituaari muistokirjoitus, muistosanat hiljattain kuolleesta ihmisestä, esim. sanomalehdessä kuolinilmoitus kuolleiden luettelo objekti kohde esine, olio verbin määrite, joka osoittaa teon kohteen, tuloksen tms. objektiivi optisen järjestelmän osa, johon kohteesta tuleva valo ensin osuu ja joka muodostaa kuvan kieliopissa adverbiaali, joka osoittaa, kenelle t. mille jotakin tapahtuu t. tehdään Käytännössä optisen laitteen objektiivi on tarkastelukohteen puolella oleva linssi tai linssistö. Kieliopillinen objektiivi on esimerkiksi sana sinulle lauseessa annoin kirjeen sinulle. Sitä kutsutaan joskus datiiviadverbiaaliksi, vaikka esim. suomen kielessä ei ole datiivia vaan sen tilalla tavallisimmin allatiivi.objektiivinen tosiasioiden mukainen, todellinen, subjektista riippumaton, puolueeton ulkokohtainen kieliopillisen objektin asemassa oleva t. siihen liittyvä objektivismi objektiivisuus oppi Filosofiassa nimitystä on käytetty mm. siitä katsomuksesta, että kokemuksen sisällys on objektiivista, ja siitä, että arvot ovat olemassa objektiivisesti, arvostajasta riippumatta. oblaatti ehtoollisleipä, öylätti litteä lääkekapseli, jossa on tärkkelyskuori paperilappu, jota käytetään mm. kirjeiden sulkemiseen luostarissa elävä maallikko luostarille luovutettu lapsi eräiden uskonnollisten seurojen jäsen oblasti oblasti t. ooblasti alue, hallintoalue etenkin Neuvostoliitossa ja Venäjällä obligaatio arvopaperi, jonka jokin yhteisö tai yhtiö on laskenut liikkeelle lainatakseen varoja velvoite obligatorinen pakollinen, velvoittava obliikvisija sijamuoto, joka ei ole nominatiivi eikä vokatiivi oboe klarinettia muistuttava puupuhallin oboisti oboisti oboensoittaja observaattori tieteellisten havaintojen tekijä, varsinkin observatoriossa observatorio laitos ja rakennus luonnontieteellisten esim. tähtitieteellisten havaintojen tekemistä varten observoida tehdä huomioita, tarkkailla Sana huomioida on alun perin kehitetty sanaa observoida korvaamaan, mutta sitä on ruvettu lähes käyttämään yksinomaisesti merkityksessä ottaa huomioon.obsessiivinen pakkomielteinen, obsession vallassa oleva t. obsessiosta johtuva obsessio pakkoajatus, pakkomielle vrt. kompulsio Lääketieteessä obsessio on ajatus tai tunne, joka tahdosta riippumatta tunkeutuu tietoisuuteen ja usein aiheuttaa ahdistusta ja jonka poistaminen mielestä ei onnistu tahdonalaisin keinoin. Arkikielessä merkitys on väljempi, jopa pelkkä moite siitä, että joku palaa toistuvasti samaan asiaan tai ajaa asiaansa määrätietoisesti. obskurantismi valonarkuus valistuksen ja sananvapauden vastustaminen obskurantti valistuksen ja sananvapauden vastustaja obstetriikka synnytysoppi obstripaatio ummetus obstruktiivinen estävä, hidastava tukkiva, umpeuttava obstruktio jarrutus, hidastaminen tukkeutuminen, umpeen meneminen eräs virheellinen vastustajan estämisen tapa etenkin jalkapallossa obstruoida estää, hidastaa tukkia, umpeuttaa odaliski valkoihoinen haareminainen odo- matka- odometri matkamittari odonto- hammas- odontologia hammaslääketiede Sukulaissanoista ks. logia.odori- haju-, tuoksu- odorimetri hajumittari odysseia monivaiheinen harharetki seikkailu offensiivi sotilaallinen hyökkäys offensiivinen hyökkäävä myös kuvaannollisessa merkityksessä offline oflain ilman nettiyhteyttä, ilman datansiirtoyhteyttä, irrallaan netistä vastakohta online offset eräs laakapainomenetelmä offshore-tekniikka ofoor-tekniikka meritekniikka, tekniikan ala, johon kuuluu merenpohjan tutkimus- ja hyödyntämiskaluston suunnittelu ja rakentaminen Erityisesti tätä tekniikkaa käytetään merenalaisten öljyesiintymien etsimisessä ja hyödyntämisessä.ofio- käärme- oftalmo- silmä- oftalmologia silmätautioppi Lääketieteen ala, joka käsittelee silmää ja sen sairauksia. Sukulaissanoista ks. logia.oftalmometri keratometri ohmi oomi resistanssi sähkövastuksen yksikkö SI-järjestelmässä Ohmin tunnus on iso oomega. Määritelmä resistanssi on yksi ohmi, jos yhden ampeerin virta vastuksen läpi kulkiessaan aiheuttaa sen napoihin yhden voltin jännitteen.ohrana tsaarin Venäjän salainen valtionpoliisi Kuvaannollisesti myös yleisemmin valtiollisesta poliisista, etenkin Suomen kommunistien kielenkäytössä.oidipaalinen oidipuskompleksiin kuuluva t. liittyvä oidipuskompleksi psykoanalyysin käsityksen mukaan normaaliin kehitykseen kuuluva kompleksi, jossa poika kiintyy eroottisesti äitiinsä okapi eräs Afrikan sademetsissä elävä märehtijä, kirahvin lähin sukulainen okariina eräs kävyn muotoinen puhallussoitin okkipitaalinen takaraivo- okkluusio säästä puhuttaessa kylmän ja lämpimän rintaman kohtaaminen matalapaineen kehittyessä tukkeuma, sulkeuma purenta fonetiikassa umpivaihe, umpeuma kaasun t. liuoksen jääminen kiinteän aineen huokosiin tilanne, jossa kappale peittää osan toisesta kappaleesta Varsinkin sääterminä usein kirjoitusasussa okluusio.okkultismi salaoppi, salatiede, oppi asioiden selittämisestä ja hallinnasta henkimaailmasta saatavan korkeamman tiedon kautta Okkultismi on yleiskäsite, jonka alaan kuuluvat mm. magia ja astrologia. Sukulaissanoista ks. ismi.okkultti salaoppia koskeva, salaperäinen piilevä, salainen Myös asussa okkulttinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistaoklofobia ihmisjoukkojen pelko oklokratia rahvaanvalta, valistumattomien massojen valta okra multamainen, metallioksidipitoinen, kellertävä, ruskea tai punainen maaväri eräs afrikkalainen iibisruusu okratoksiini eräs homesienen tuottama myrkky, jota on löytynyt joistakin elintarvikkeista okseri ratsastusradan kaksinkertainen korkeuseste oksidentti länsimaat Harvinaisempi ilmaisu kuin vastakohtansa orientti.oksidi alkuaineen ja hapen yhdiste oksipitaalinen okkipitaalinen oksitosiini hormoni, joka saa synnyttäjän kohdun supistumaan ja vaikuttaa maidon eritykseen ja myös ihmisen sukupuolikäyttäytymiseen oksymoron kielellinen ilmaisu, jossa on ainakin näennäinen ristiriita kahden sanan merkityksen välillä Esimerkiksi älyttömän fiksu tai hyvin paha.oktaalinen kahdeksankantaisessa lukujärjestelmässä esitetty Vrt. heksadesimaalinen.oktaani eräs hiilivety, C8H18 oktaaniluku luku, joka kuvastaa moottorin polttoaineen puristus- eli nakutuskestävyyttä oktaavi sävelasteikon 1. ja 8. asteen välistä suhdetta vastaava väli sävelasteikon 8. sävel oktaavo eräs paperikoon mitta, arkin kahdeksannes oktaedri säännöllinen kahdeksantahokas oktetti kahdeksan bitin kokoinen yksikkö, tavu kahdeksan soittajan yhtye Sanaa käytetään usein selvyyden vuoksi sanan tavu, engl. byte vastineena tarkoittamaan nimenomaan kahdeksanbittistä tavua. Käytännössä tavunpituus on nykyisin lähes aina kahdeksan bittiä.okto- kahdeksan- okulaari optisen kojeen lähinnä silmää oleva linssi t. linssistö olfaktorinen hajuaisti-, haju- oligarkia harvainvalta sen hallitseva luokka t. ryhmittymä oligarkki hallitsevaan pieneen vähemmistöön oligarkiaan kuuluva oligo- harva-, vähä- oligopoli tilanne, jossa jollakin alalla toimii vain muutamia myyjiä vrt. monopoli oliivi öljypuun hedelmä, etenkin syötäväksi käsiteltynä Öljypuuta Olea europaea kutsutaan nykyisin yleisimmin oliivipuuksi.olmi eräs sokea, luolissa elävä pyrstösammakkolaji Proteus anguinus olympiadi olympiakisojen välinen yleensä neljän vuoden ajanjakso olympialaiset olymppialaiset t. olumppialaiset t. olympialaiset eräiden suurten kilpailujen nimitykset Varsinaisesti olympialaisiksi lasketaan Kansainvälisen olympiakomitean joka neljäs vuosi järjestämät suuret kansainväliset urheilukilpailut ns. kesäolympialaiset. Niihin rinnastetaan vastaavat talvilajien kisat, talviolympialaiset. Useita muitakin kilpailuja kutsutaan olympialaisiksi, mutta niillä ei ole samaa arvostusta. Historiassa sana tarkoittaa muinaisessa Kreikassa Olympiassa joka neljäs vuosi pidettyjä yleiskreikkalaisia urheilukilpailuja. - Sanan virallisesti oikea ääntämys on kirjoituksen mukainen, mutta virheelliset ääntämykset ovat hyvin tavallisia.omega oomega-nimen yleinen virheellinen asu omni- kaikki- omnipotentti kaikkivoipa Vrt. totipotentti.omnipotenssi kaikkivoipuus omnivori kaikkiruokainen, kaikenlaista ruokaa syövä onania itsetyydytys, masturbaatio onanoida harjoittaa onaniaa oneiromantia unien selittäminen unista ennustaminen onkologia kasvainoppi, lääketieteen ala, joka tutkii kasvaimia Sukulaissanoista ks. logia.online onlain yhteydessä nettiin, nettiyhteyden aikana, datansiirtoyhteydessä vastakohta offline onomasiologia nimitysoppi Käsitteiden nimityksiä, etenkin synonyymeja, tutkiva kielitieteen ala. Vrt. onomatologia. Sukulaissanoista ks. logia.onomastiikka onomatologia onomastikon nimiluettelo nimien selitys, johon usein liittyy niiden alkuperän selvitys onomato- nimi- onomatofobia nimikammo, nimien pelko onomatolalia sanantoistopakko Pakonomainen sanan toistaminen.onomatologia nimistöntutkimus, erisnimien mm. paikannimien ja erisnimien tutkimus Varsinkin nimien etymologian tutkimus. Nimiä koskevasta tutkimuksesta käytetään monia nimityksiä, joilla saattaa osittain olla merkityseroja. Sukulaissanoista ks. logia.onomatomania pakonomainen mielenkiinto nimiin ja sanoihin onomatopoeettinen luonnonääntä jäljittelevä sana, esim. solista ja huhu Usein sanan onomatopoeettinen alkuperä on ainakin osittain hämärtynyt huhuilla ymmärrettäneen selvästi ääntä jäljitteleväksi, mutta sanaa huhu ei ehkä mielletä samaa alkuperää olevaksi. Myös asussa onomatopoieettinen. Vertaa deskriptiivinen.ontogeneesi biologiassa yksilönkehitys ontologia jonkin käsitejärjestelmän kaikkien olioiden ja niiden nimien kokoelma, olemisto filosofian haara, joka käsittelee olemassaoloa Alkujaan ontologia on filosofian alue, jossa kysytään mitä ilmaisu olla olemassa tarkoittaa ja yleisellä tasolla, mitä todella on olemassa. Nyttemmin sana on tullut käyttöön paljon teknisemmässä merkityksessä, tarkoittamaan jonkin käsitejärjestelmän piirissä olemassa olevien asioiden, olioiden objektien ja niiden nimitysten kokonaisuutta sekä niiden välisten käsitteellisten suhteiden kuvaamista. Tällaiseen käyttöön on ehdotettu vastinetta olemisto, jota on aiemmin käytetty filosofiassa merkityksessä kaikki, mikä on olemassa. Sukulaissanoista ks. logia.oo- muna- Esiintyy kreikkalaisperäisissä sanoissa. Etenkin aiemmin myös asussa oo-, missä heittomerkillä kuvataan, että o-vokaalit ääntyvät erikseen vrt. esim. kirjoitusasuun ruoot.oodi ajatuspitoinen, ylevätyylinen, jopa haltioitunut runo, usein ylistyslaulu oomega kreikan aakkoston viimeinen kirjain, isona , pienenä 969 Hyvin yleisesti väärässä asussa omega. Joskus ilmaisussa alfa ja oomega. Isoa oomegaa käytetään ohmin tunnuksena.oomega-3-rasvahappo eräitä ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja, joita on rasvaisissa kaloissa ja joissakin kasviöljyissä Yleensä virheellisessä asussa omega-3-rasvahappo. Kemiassa suositeltu termi on nminus3-rasvahappo luetaan än miinus kolme -rasvahappo.oopiumi ooppiumi t. oopiumi oopiumiunikon Papaver somniferum siemenkodasta saatava huume ja lääke Sanaa käytetään myös kuvaannollisesti tarkoittamaan jotakin turruttavaa. Taustalla on etenkin Karl Marxin väite uskonto on oopiumia kansalle. Normien mukaisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia Joskus loppu-i jää pois, esim. oopiumunikko.ooppera näytelmä, jossa vuorosanat esitetään kokonaan tai ainakin pääosin laulamalla rakennus ja laitos sellaisten esittämistä varten opaakki läpinäkymätön, läpikuultamaton opaali eräs mineraali kovettunutta piihappohyytelöä, jota käytetään myös jalokivenä opasiteetti läpinäkymättömyys, läpinäkymättömyyden asti, opaakkisuus open house oupen haus t. oupn haus tilaisuus, johon voi tulla ja josta voi lähteä haluamaansa aikaan Ilmaisu on sitaattilaina englannista.open source oupen soors eräs tietokoneohjelmiin liittyvä käsite, joka sisältää mm. sen, että ohjelman ns. lähdekoodi on yleisesti saatavilla Sananmukaisesti avoin lähdekoodi, mutta ilmaisu on tekninen termi, jolla on erityinen määritelmä, johon sisältyy paljon muutakin kuin ohjelman ns. lähdekielisen koodin saatavuus.operaatio toimenpide, toimitus useita erikoismerkityksiä Erityisiä merkityksiä kirurginen toimenpide eli leikkaus sotilaallinen toimenpide eli sotatoimi matemaattinen toimenpide eli laskutoimitus tai vastaava.operaattori yritys tai laitos, joka tarjoaa dataliikennepalveluita kuten nettiyhteyksiä tai matkapuhelinverkon matematiikassa laskutoimituksen t. muun operaation symboli operaatioiden käytännöllinen suorittaja, operoija bakteerien DNAn jakso, joka säätelee operonin toimintaa operandi laskutoimituksen tai muun operaation kohde Esimerkiksi lausekkeessa a b ovat yhteenlaskun operaattorin operandit a ja b.operatiivinen operaatioita koskeva toiminnallinen, toimiva Lääketieteessä erityisesti leikkauksella tehtävä tai leikkauksia koskeva.operationaalinen operaatioita koskeva, operaatio- operationalisoida muuttaa operationaaliseksi Usein merkityksessä kuvata käytännöllisin ilmaisuin, konkretisoida.operetti kevyt näytelmä, johon liittyy musiikki ja jossa on yleensä sekä laulettuja että lausuttuja vuorosanoja operoida suorittaa operaatioita, toimia liikennöidä Erityisesti operoida jotakin laitetta huolehtia laitteen käytössä pitämisen vaatimista toimenpiteistä. Lentoliikenteessä liikennöidä, suorittaa lento ja huolehtia siihen liittyvistä palveluista.operoni DNAn toiminnallinen jakso, jossa on läheisesti yhteen kuuluvia entsyymejä tuottavia geenejä ja niitä säätelevä operaattorigeeni opiaatti oopiumin alkaloideja sisältävä lääke tai huume opinio mielipide, etenkin yleinen mielipide opioidi opiaatti opponentti vastaväittäjä Sanaa käytetään tohtorinväitöstilaisuuden virallisesta vastaväittäjästä mutta myös yleisesti väittelevän keskustelun tai kiistan osapuolesta.opponoida toimia vastaväittäjänä opponenttina, väittää vastaan, vastustaa opportunismi tilanteiden periaatteeton hyväksikäyttö Sanalla on useimmiten kielteinen sävy, ja se voitaisiin usein korvata esim. sanalla periaatteettomuus. Sukulaissanoista ks. ismi.oppositio puolueet, jotka eivät kuulu hallitukseen vallassa olijoiden vastustajat vastustus vastakkaisuus asema, jossa taivaankappale on, kun se maasta katsottaessa on tasan vastakkaisessa suunnassa kuin aurinko opsoniini eräs aine, joka herkistää mikrobeja niitä tuhoavien valkosolujen vaikutukselle optantti optio-oikeuden haltija optatiivi verbin tapaluokka, joka esittää tekemisen tai olemisen toivottuna Vrt. imperatiivi. Suomen sellaisia vanhahtavia muotoja kuin ollos ja tullos on joskus sanottu optatiiviksi. Toisaalta sanaa on käytetty myös konditionaalin käytöstä toivomuksen ilmaisemiseen.optiikka optiset laitteet laitteen optiset ominaisuudet valo-oppi, fysiikan haara, joka tutkii valoa optikko optisten laitteiden, varsinkin silmälasien valmistaja ja myyjä optimaalinen edullisin, paras, sopivin optimi paras mahdollinen tilanne optimismi toiveikkuus valoisa asenne, asioiden näkeminen parhain päin myönteinen maailmankatsomus Sukulaissanoista ks. ismi. Huomaa optimistijolla pieni vene, joka on lasia tai vaneria ja jossa on yksi kahvelipurje.optimoida tehdä t. pyrkiä tekemään paremmaksi tavoitella optimia Periaatteessa optimointi tarkoittaa pyrkimystä saavuttaa paras mahdollinen tilanne, mutta käytännössä se on usein pyrkimistä johonkin hyvään t. nykyistä parempaan ratkaisuun. Matematiikassa sanalla on kuitenkin täsmällinen, optimin etsimistä tarkoittava merkitys.optinen valoa koskeva, valoon perustuva valoa käsittelevä laite tms. näköaistilla havaittava optio oikeus ostaa t. myydä osakkeita tms. määräehdoin tietokoneelle annettavan komennon tms. valitsin, jolla valitaan toimintavaihtoehto valinta, valinnan mahdollisuus esisopimus, joka on hyväksyttävä määräajan kuluessa aliupseeri muinaisen Rooman armeijassa Optio ensin mainitussa merkityksessä voi perustua esimerkiksi siihen, että on sijoittanut rahaa ns. optiolainaan, mutta tunnetuimpia ovat nykyisin yritysten johdolleen ja työntekijöillekin antamat, kannusteeksi tarkoitetut osto-optiot yrityksen osakkeisiin. optionaalinen valittavissa oleva, valinnainen, vapaaehtoinen Sanaa käytetään vaihtoehdosta, jonka voi valita tai jättää valitsematta.opto- näkö-, näkökyky- opus teos Sanaa käytetään mm. musiikissa säveltäjät numeroivat teoksensa tyyliin opus 15 lyhennettynä op. 15. Arkikielessä sana esiintyy lähinnä sanan kirja synonyymina.oraakkeli jumalallinen ennustaja t. ennustuspaikka t. ennustus oraakkelimainen hämärä, tarkoituksellisen epäselvän ennustuksen kaltainen oraali- oraalinen, suu- oraalinen suun kautta tehtävä t. tapahtuva, suuhun liittyvä, suu- freudilaisuudessa ihmisen kehitysvaiheesta, jossa suun toiminnoilla on psyykkisesti keskeinen merkitys orangerie oraerie t. orr talvikasvihuone tai talvipuutarha, joka on yleensä tarkoitettu lähinnä viihtyisäksi paikaksi eikä tuotantoa varten Sana on sitaattilaina ranskasta. Myös ruotsin mukaisessa kirjoitusasussa orangeri. Etenkin aiemmin myös suomalaistuneessa asussa ansari.oranki eräs ihmisapinalaji Aiemmin myös muodossa orangutangi.oranssi punakeltainen oratio obliqua oraatio obliikva t. ooratio oblikva epäsuora esitystapa, epäsuora ilmaisu, etenkin toisen lausumien selostaminen suoran lainauksen asemesta Ilmaisu on sitaattilaina latinasta.oratorio uskonnollissävyinen, eeppis-draamallinen sävelteos orbitaali elektronin kuvitellun radan taso yhdyssanoissa myös orbitaalinen orbitaalinen silmäkuoppaa koskeva, silmäkuoppa planeetan kiertorataa koskeva, kiertorata- ordinaaliluku järjestysluku, esim. viides ordinaatta matematiikassa koordinaatiston pystysuora akseli, y-akseli pisteen sijainti y-akselill a Nykyisin y-akseli on tavallisempi ilmaisu. Vertaa abskissa.ordoviki eräs geologinen kausi, alkoi n. 495 milj. vuotta sitten, päättyi n. 440 milj. vuotta sitten Myös asussa ordoviikki.orgaani elin puhe- tai lauluääni puolueen tms. äänenkannattaja Sanat elin ja orgaani voivat molemmat tarkoittaa ihmisen tai eläimen kehon osaa esim. maksa, käsi mutta myös kuvaannollisemmin mm. sellaisen kaltaista koneen osaa kone-elin taikka sellaiseen vielä käsitteellisemmin rinnastettavaa hallintoelintä tms. Tavallisesti kuitenkin orgaani tarkoittaa nimenomaan viimeksi mainittua.orgaaninen elimellinen myös kuvaannollisesti eloperäinen organelli soluelin Solun osa, jolla on oma erityinen tehtävänsä.organisaatio järjestö, laitos, yritys tms. elimelliseksi kokonaisuudeksi käsitettynä sellaisen hallinnollinen ja toiminnallinen rakenne käskysuhteet yms. järjestäminen, organisointi organismi eliö, elollinen olento elimistö niiden kaltaiseksi käsitetty järjestelmä tms., elimellinen kokonaisuus organisoida järjestää, järjestellä sopeuttaen jonkin kokonaisuuden osat toiminnaltaan toisiinsa organo- elin-, orgaani- organoleptinen aistinvarainen, aisteihin perustuva orgasmi sukupuolisen kiihotuksen laukeaminen tyydytykseen nautinnollinen, hekumallinen kokemus Sukupuolisen nautinnon merkitys on alkuperäinen ja kirjakielinen, mutta sanaa käytetään puhekielessä yleisesti myös väljemmin. Tavallinen slangimuunnelma sanasta orkut.orgastinen orgasmiin kuuluva tai verrattava orgiat hurjat juomingit ja hekumalliset nautinnot Sanaa käyttävät yleensä paheksuvassa mielessä ne, jotka eivät orgioina pitämiinsä kemuihin osallistu.orientaalinen itämainen, itäinen, idän- orientalisti itämaisten kielten ja kulttuurien tutkija orientaatio suuntautuminen, orientoituminen laitteen tms. vaaka- tai pystysuuntaisuus orientoida tutustuttaa alustavasti, johdattaa orientoitua suuntautua johonkin aiheeseen tms., orientoida itseään orientti itämaat Vastakohta oksidentti.origami japanilainen paperintaittelutaide originaali alkuperäiskappale originelli ihminen originelli omalaatuinen, poikkeava, omaperäinen, erikoinen origo koordinaatiston nollapiste, koordinaattiakselien leikkauskohta orkaani pyörremyrsky eli sykloni orkesteri suuri tai suurehko soitinyhtye, joka koostuu erityyppisten instrumenttien soittajista ja jolla on johtaja kapellimestari orkestroida soitintaa orkesterille anglistisesti järjestää, organisoida, suunnitella yksityiskohtaisesti Vanhana sivistyssanana orkestroida tarkoittaa soitintamista eli musiikin sovittamista orkesterin soittimilla esitettäväksi. Nykyisin se tarkoittaa huolimattomassa kielessä englannin orchestrate-sanan merkitystä jäljitellen myös järjestämistä.orkidea orkidea t. orkkideea trooppisia kämmekkäkasveja, myös koristekasveiksi viljeltyjä joskus myös kaikista kämmekkäkasveista Orchidaceae käytetty nimitys ornamentaalinen koristeellinen, koriste-, ornamentteja käyttävä ornamentiikka korukuviot, ornamentit koristelutaide ornamentti koristekuvio, etenkin arkkitehtuurissa koristeellinen sävelkuvio ornitologia lintutiede, lintujen tutkiminen Sukulaissanoista ks. logia.orto- oikea-, oikein-, suora- ortodoksi ortodoksisen kirkon jäsen ortodoksia puhdasoppisuus, oikeaoppisuus ortodoksisen kirkon oppi t. kulttuuripiiri ortodoksinen kristillisen kirkon yhteen, levinneisyydeltään itäiseen päähaaraan ortodoksiseen kirkkoon, kreikkalaiskatoliseen kirkkoon kuuluva t. sen opin ja käytännön mukainen puhdasoppinen, oikeaoppinen, virallisen opin mukainen Sana on ongelmallinen, koska sen merkitykset helposti sekaantuvat toisiinsa Nimitys kreikkalaiskatolinen ei toisaalta ole sopiva muun muassa siksi, että sillä on myös toinen merkitys, joka tarkoittaa paavin johtamaan katoliseen kirkkoon kuuluvia kristittyjä, jotka noudattavat ns. itäistä riitusta jumalanpalvelusmenoja. Selvintä olisi käyttää sanaa ortodoksinen vain kirkkokuntaan viittaavana, koska muu käyttö on korvattavissa muilla sanoilla.ortogonaalinen kohtisuora, suorassa kulmassa jotakin vastaan oleva toisiaan vastaan suorassa kulmassa oleviin viivoihin perustuva tämän käsitteen yleistyksiin eräissä matemaattisissa yhteyksissä t. sen vertauskuvalliseen käyttöön perustuva Matematiikassa sanalla on edellä mainitun geometrisen merkityksen lisäksi mm. seuraavat merkitykset yleisesti vektorit ovat ortogonaaliset, jos niiden pistetulo skalaaritulo on nolla funktiot ovat ortogonaaliset, jos niiden määrätynlainen integraali on nolla. Kuvaannollinen käyttö perustuu mielikuvaan ortogonaalisista viivoista, jotka jakavat jonkin asian osiin kahdella tavalla, jotka ovat toisistaan riippumattomat. Esimerkiksi ortogonaaliset valinnat tarkoittavat valintoja, jotka voidaan tehdä toisistaan riippumatta.ortografia oikeinkirjoitus, kirjoitussäännöt jonkin tekstin oikeinkirjoituskäytännöt ortografinen oikeinkirjoitus-, ortografiaa koskeva ortoosi vammaisille tarkoitettu tukilaite joka ehkäisee tai oikaisee raajan virheasentoja ortopedi ortopediaan erikoistunut lääkäri ortopedia lääketieteen haara, joka tutkii ja hoitaa liikunta- ja tukielinten epämuodostumia, sairauksia ja vammoja ortoreksia pakkomielteenomainen ravinnon terveellisyyden tarkkailu, orthorexia nervosa ortorektikko ortoreksiaa poteva ihminen oskillaatio värähtely oskillaattori värähtelevä laite, värähtelijä oskilloida värähdellä oskilloskooppi laite, jolla voidaan esittää esim. sähkön värähtelyjä näkyvässä muodossa, käyrinä osmani turkkilainen ns. Osmanien valtakunnan aikana v. 1299 - 1923 turkin kieli n. v. 1500 - 1928, kielitieteessä myös turkin kieli yleisesti osmo- haju- osmoosi nesteen tunkeutuminen toiseen nesteeseen niitä erottavan puoliläpäisevän kalvon läpi osmoottinen osmoosiin perustuva t. liittyvä ossi itäsaksalainen, entisestä Itä-Saksasta kotoisin oleva Sanaa on käytetty puhekielenomaisesti lähinnä Saksan jälleenyhdistymisen 1991 jälkeen niistä, jotka ovat kotoisin entisen Itä-Saksan Saksan demokraattisen tasavallan, DDRn alueelta. Vrt. wessi.ossifikaatio luutuminen ossifioitua luutua osso buco osso buuko naudan alkujaan vasikan potkaviipaleista valmistettu haudutettu ruoka ossuaario luuarkku hauta-arkku luukokoelma Varsinaisesti pieni arkku, johon vainajan luut pannaan, kun ruumis on muuten hajonnut. Sanaa käytetään myös yleisemmin hauta-arkusta, joka voi sisältää vainajan tai luiden tuhkan ja mahdollisesti hautaesineitä. Toisaalta sitä käytetään laajoistakin vainajien luiden kokoelmista, jotka ovat usein yleisön nähtäville.ossuarium ossuaarium t. ossuarium ossuaario Sana on sitaattilaina latinasta.ostensiivinen osoittamiseen, näyttämiseen perustuva määritelmä silmäänpistävä komeileva, kerskaileva ostensio osoittaminen, näyttäminen osteo- luu- osteoporoosi luun huokoistuminen, luukato osteri simpukoita suku Ostrea, joista useita käytetään ravinnoksi Ostereita pidetään suurena herkkuna. Kovan kuorensa takia osteri mainitaan usein kuoreensa sulkeutumisen tai kovuuden vertauskuvana. ostinato ostinaatto t. ostinato lyhyen aiheen toistuminen usein musiikkiteoksessa ostrakismi muinaisessa Ateenassa käytössä ollut järjestelmä, jossa riittävä määrä kansalaisia saattoi äänestää kenet tahansa maanpakoon 10 vksi nyk. kuvaannollisesti yhteisön ulkopuolelle sulkemisesta otiitti korvatulehdus oto- korva- otsoni hapen kolmiatominen muoto, O3 Ilmakehän yläosissa otsoni estää vahingollista säteilyä pääsemästä maan pinnalle, ja siksi sen väheneminen otsonikato on aiheuttanut huolestumista. Ihmisen hengitysilmassa otsoni taas aiheuttaa terveyshaittoja.ouija wiid t. uija virheellisesti eräänlaisten ennustuslautojen yleisnimityksenä Ouija on rekisteröity tavaramerkki out aut poissa muodista epäsuosiossa ulkona keskustelusta tms. outlet autlet erikoiseriä ja yksittäiskappaleita edullisesti myyvä kauppa, poistomyymälä tehtaanmyymälä maahantuojan oma kauppa output autput tuloste, tulostiedot tulos outsider autsaider sivullinen, ulkopuolinen t. itsensä ulkopuoliseksi kokeva hevoskilpailun yllättävä voittaja, musta hevonen outsourcing autsoorsi ulkoistaminen Yrityksen tai laitoksen jonkin toiminnon siirtäminen ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi.ouzo uuso t. uuzo kreikkalainen aniksella maustettu viina Suomalaisen siirtokirjoitusstandardin mukainen asu tälle kreikan sanalle olisi uzo, mutta sitä käytetään vain harvoin.ovaali soikea soikio overkill ouver-kil, ouvör-kil liioittelu, yliampuvuus moninkertainen tappaminen Alkujaan tämä englannin sana viittasi siihen, että ydinasevalloilla oli aseita monta kertaa enemmän kuin tarvittaisiin kaikkien ihmisten tappamiseen. Tästä syntyi sinänsä mieletön moninkertaisen tappamisen ajatus jotkin rikollis- ja muut jengit ovat tämän takia ottaneet sanan nimeensä. Sittemmin sanaa on ruvettu käyttämään myös siitä, että johonkin asiaan käytetään paljon enemmän voimavaroja esimerkiksi tehdään paljon mutkikkaampi tekninen ratkaisu kuin olisi tarpeen.ovo- muna- ovulaatio munasolun irtoaminen ja siihen liittyvät tapahtumat Munarakkulan puhkeaminen ja sitä seuraava munasolun ja sitä ympäröivien munarakkulasolujen irtoaminen munasarjasta.ovuloida olla ovulaatiovaiheessa Esim. ihminen ovuloi keskimäärin kerran 28 vuorokaudessa naiselta irtoaa munasolu noin 28 vuorokauden välein.paapuuri aluksen vasen puoli paaria kastiton kaikkien kastien alapuolella oleva ihminen yleisemmin jonkin yhteisön syrjimään joukkoon kuuluva ihminen paa353i hovipoika Myös kirjoitettuna paashi ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.paatos mahtipontisuus, julistavuus, intomieli, vahva tunneväritteisyys pace car peis kaar ryhmitysauto Autojen rata-ajossa auto, jolla kilpailijat välillä kerätään tiiviiksi jonoksi.paella paella t. paejja espanjalaisperäinen ruokatyyppi, johon kuuluu riisiä, kasviksia ja vaihtelevia muita aineksia kuten kanaa ja äyriäisiä paginoida numeroida sivut jakaa sivuihin, sivuttaa pagodi buddhalainen tornitemppeli pajari venäläinen ylimys, ylimmän ruhtinaallisen palvelusluokan jäsen ennen Pietari Suuren aikaa Sanaa on käytetty myös kuvaannollisesti myöhempien aikojen venäläisistä mahtimiehistä.pajatso eräänlainen raha-automaatti aiemmin ilveilijä, klovni pakana usein halventavasti ihminen, joka ei tunnusta jotakin suurista yksijumalaisista uskonnoista ei-uskonnollinen, uskontoa tunnustamaton ei-kristitty ei-juutalainen Sana johtuu alkujaan latinan sanasta paganus kyläläinen, joka varhaiskristittyjen kielessä tuli tarkoittamaan ei-kristittyä, ehkä lähinnä siksi, että kristinusko levisi ensin kaupunkeihin. Myöhemmin tätä sanaa käytettiin heprean sanan goj monikossa gojim vastineena käännettäessä Vanhaa testamenttia latinaksi, vaikka tämä sana tarkoitti ei-juutalaista. Tästä johtuvat nimitykset juutalaiskristitty, puhe Paavalista pakanain apostolina jne. Myöhemmin on sanaa pakana toisaalta usein käytetty niin, että se tarkoittaa muita kuin kristittyjä, juutalaisia ja muslimeita. Sanaa on myös usein käytetty haukkumasanana. Toisaalta monet ateistit ihmiset ovat halunneet tehdä sanasta neutraalin ilmaisun, joka tarkoittaa laajasti ei-uskonnollista ihmistä.palataali kitalakiäänne palataalinen kitalaki-, kitalakea käyttäen äännettävä palatalisoitua ääntyä osittain palataalisena, liudentua palaveri keskustelu, neuvottelu Sanaa ei yleensä käytetä virallisimmassa kielenkäytössä, mutta muutoin se on tavallinen. Usein muodossa palaver.paleo- muinais-, vanha- paleoantropologia ihmisen muinaisuutta etenkin fossiilien perusteella tutkiva tiede Vrt. paleontologia ja antropologia. Aiemmin myös asussa paleantropologia.paleofiktio kirja, elokuva tms., jonka tapahtumat on sijoitettu ihmiskunnan muinaisuuteen, yleensä kivikauteen paleoliittinen vanhempaan varhaisempaan eli hiomattoman kiven kivikauteen kuuluva paleontologia muinaisten eliöiden tutkimus etenkin niiden jäänteiden fossiilien perusteella Sukulaissanoista ks. logia.paleotsooinen yhden maailmankauden nimitys, geologinen ajanjakso, joka alkoi n. 545 milj. vuotta sitten ja päättyi n. 250 milj. vuotta sitten paletti kädessä pidettävä levy, jossa on väriaineita ja jossa taiteilija sekoittaa värinsä taiteilijan töissään käyttämät värit väriasteikko, väriskaala värien valikoima Tietokonegrafiikassa paletti tarkoittaa kerralla käytettävissä olevien värien valikoimaa.palimpsesti papyrus tai pergamentti, josta on raaputettu pois kirjoitus ja kirjoitettu uusi tilalle palindromi sana tai sanajono, joka on takaperin kirjaimittain luettuna sama kuin normaalisti luettuna Esim. saippuakauppias.palisanteri ruusupuu, eräiden puiksi kasvavien hernekasvien suku Dalbergia puuaines Käytetään huonekaluihin. Kutsutaan usein jakarandaksi.paljetti reiällinen pieni metallilevy, jota käytetään etenkin puvun koristeena palladium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Pd palliatiivinen oireita helpottava, lievittävä pallium miehen päällysviitta muinaisessa Roomassa keisarin kruunausviitta keskiajalla katolisten piispojen virkakaulus anatomiassa aivovaippa palsami eräiden kasvien Impatiens-suku nimitys hyväntuoksuinen kasvihartsi Palsamien suvulle on myös nimitys häpykannukset, mutta sitä käytetään vähän. Palsameiksi kutsuttuja hartseja käytetään mm. hajusteisiin ja lääkkeisiin, aiemmin myös palsamoinnissa. Lääkekäytöstä johtuu kielikuva palsamia haavoihin, joka tarkoittaa mm. jonkinlaisen hyvityksen saamista koetusta henkisestä, taloudellisesta tms. vahingosta. Vanhaa kirjoitusasua balsami käytetään edelleen jonkin verran.palsamoida käsitellä kuollut ruumis mätänemisen ja muun hajoamisen estämiseksi Vanhaa kirjoitusasua balsamoida käytetään edelleen jonkin verran.pamfletti kirjanen, jossa arvostellaan jotakin ajankohtaista ilmiötä, kiistakirjoitus pampa ruohoaavikko tai -aro Etelä-Amerikassa vrt. preeria pan- kaikki-, yleis-, yhteen- pandemia yleiskulkutauti, hyvin laajalle eri maanosiin ulottuva kulkutauti paneeli korokekeskustelu, ryhmän keskustelu yleisön edessä sellaisen osallistujat sisäseinän lautavuoraus sellaisen käytettävä puutavara tai levy Usein myös asussa paneli ks. huomautuksia vokaalien pituuksista.paneerata paneroida panegyriikka ylistävä juhlapuhe panegyyrikko ylistyspuheen pitäjä panegyyrinen ylistävä paneli paneeli paneroida leivittää, kierittää ruoka korppujauhoissa ennen paistamista panfobia kaiken pelkääminen, yleiskammo paniikki pakokauhu panikoida joutua paniikkiin, hätääntyä Sana on melko arkinen. Johdos panikoitua esiintyy käytännössä samassa merkityksessä.panini täytetty lounassämpylä pankki rahalaitos järjestetty varasto Vanhassa merkityksessään sana on yleislaina, mutta se on saanut kansainvälisten esikuvien mukaisesti myös uuden merkityksen, joka on johtunut siitä, että pankki on ajateltu rahavarastoksi. Uusi, varastoon viittaava merkitys esiintyy lähinnä yhdyssanoissa, esim. spermapankki, tietopankki, geenipankki, termipankki.panna kirkonkirous, kirkon yhteydestä erottaminen katolisessa kirkko Panna merkitsi lievemmässä muodossaan sakramenttikieltoa eli ennen muuta ehtoolliselta sulkemista pieni panna. Voimakkaampi muoto erotti tuomitun kokonaan kirkon yhteydestä suuri panna, jolloin kaikki yhteydenpito pannanalaiseen oli täysin kielletty uskonnollisen yhtenäisyyden oloissa tämä jäi yhteiskunnan ulkopuolelle. Sanaa käytetään nykyisin usein kuvaannollisesti jonkin asian pannaan julistaminen tarkoittaa sen kieltämistä, siitä erossa pysymistä.panoptikon harvinaisten esineiden näyttely vahakuvakokoelma panoraama yleisnäkymä korkealta paikalta sellaista esittävä maalaus panoroida kuvata elokuvakameralla kääntäen sitä sivusuuntaan panslavismi pan-slavismi Aate kaikkien slaavilaisten kansojen yhteenkuuluvuudesta. Aatteeseen liittyy usein pyrkimys slaavien yhdistämisestä yhteen valtioon. Sukulaissanoista ks. ismi.pantheon panteon t. pantheon kaikkien jumalien temppeli jumalmaailma, jumalien luettelo Erisnimenä Pantheon tarkoittaa etenkin Roomassa sijaitsevaa temppeliä mutta myös muita mm. Pariisin Panthonspan.panteismi käsitys, jonka mukaan jumaluus täyttää kaiken olevaisen ja kaikki oleva on jumalallista Usein panteismi tarkoittaa vain jonkinlaista maailmankaikkeuden kuvaamista t. sanomista Jumalaksi. Sukulaissanoista ks. ismi.pantomiimi elenäytelmä, äänetön näytelmäesitys paparazzi paparatsi valokuvaaja usein freelance-kuvaaja, joka pyrkii ottamaan sensaationhakuisia valokuvia julkisuuden henkilöistä papiljotti pieni lieriö, jonka ympärille kierretään hiuskimppu kihartumaan papyrus vanha kirjakäärö, jonka kirjoitusmateriaali on tehty papyruskaislasta kyseinen materiaali itse papyruskasvi Cyperus papyrus par paar t. par ihannelyöntiluku golfissa nimellisarvo, pariteettikurssi pari, samankaltainen, samanarvoinen eräs ranskan kielen prepositio, vastaa mm. sanoja kautta ja vuoksi Golfradan reiän ominaisuuksia kuvaava par-luku, joka on tarkoitettu vastaamaan ensiluokkaisen pelaajan normaalia lyöntimäärää reiällä, yleensä 3 - 5.par avion par aviacute lentopostitse par excellence parekselacutes ennen kaikkea, ensisijaisesti, erinomaisimmin paraabeli eräs geometrinen kuvio vertaus, vertauskuvallinen kertomus Esimerkiksi yhtälön y xsup2 kuvaaja on paraabeli. Sanan viralliseen kirjoitusasuun kuuluu pitkä vokaali bn edelle.paraati juhlallinen sotilasjoukkojen katselmus juhlallinen tai näyttävä järjestynyt kulkue parabellum eräs sotilaspistoolityyppi parabolinen paraabelin tai paraboloidin muotoinen vertauskuvallinen paraboloidi pinta, joka syntyy, kun paraabeli pyörähtää akselinsa ympäri paradigma ajatusmalli, lähestymistapa sanan taivutuskaava, taivutusmuotojen kokonaisuus tieteessä kulloinkin hyväksytyt perusperiaatteet Sana on tullut yleiseen käyttöön Thomas Kuhnin tieteenfilosofisten kirjoitusten takia. Niissä paradigma tarkoittaa jonkin tieteenalan perustavanlaatuisia periaatteita, joita ei aseteta kyseenalaisiksi ns. tieteellinen vallankumous merkitsee paradigman korvaamista toisella. Yleiskielessä, varsinkin hienoutta tavoittelevassa, paradigma tarkoittaa milloin mitäkin, tyypillisesti ajattelutapaa, jonka mukaan ilmiöitä jäsennetään.paradigmaattinen paradigmaan kuuluva paradigmaan t. paradigmoihin kuuluva paradoksaalinen näennäisen järjenvastainen, paradoksin sisältävä paradoksi näennäinen järjenvastaisuus, esim. tilanne, jossa kaksi keskenään loogisesti ristiriitaista väitettä näyttävät molemmat olevan tosia Ainakin filosofiassa paradoksilla saatetaan tarkoittaa myös todellista järjenvastaista ristiriitaa tai ainakin kyseessä voi olla ristiriita, jolle ei ole järjellistä selitystä.parafilia seksuaalisen suuntautumisen häiriintyneenä pidetty muoto, perversio parafraasi uudelleenmuotoilu, tekstin sisällön esittäminen omin sanoin paragon valvottu kuittijärjestelmä, joka perustuu numeroituihin kuitteihin ja niiden kopioihin verraton, paras lajissaan paralleeli rinnakkaistapaus rinnakkaisuus paralleelinen paralleelinen yhdensuuntainen, rinnakkainen Sanaa käytetään mm. yhdensuuntaisista viivoista mutta myös ajallisesta rinnakkaisuudesta. Joskus ja aina yhdyssanojen määriteosana lyhentyneenä paralleeli, joka toisaalta on myös substantiivi vrt. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistaparallelismi yhdensuuntaisuus, paralleelisuus kerto toisto runousopillisena tyylikeinona filosofiassa oppi, jonka mukaan sielulliset ja aineelliset asiat tapahtuvat rinnakkaisesti ilman, että toinen vaikuttaa toiseen paralympialaiset neljän vuoden välein järjestettävä vammaisten huippu-urheilutapahtuma, vammaisten olympialaiset Nimen alkuosa viittaa paralyysiin, ja paralympialaiset olivatkin aluksi vain liikuntavammaisille tarkoitettuja, mutta mukaan ovat myöhemmin tulleet näkövammaiset ja kehitysvammaiset. Nykyisin paralympialaiset järjestetään aina olympiavuosina samassa kaupungissa ja samoissa kisapaikoissa kuin yleiset olympialaiset.paralysia halvaus paralysia paralyysi halvaus paralyysi paralyyttinen halvaantunut halvauksen aiheuttava halvaukseen liittyvä, halvaus- paramedic lääkintämies t. sairaanhoitaja ambulanssinkuljettaja sairaankuljetus ja sen yhteydessä annettava ensiapu parametri matemaattisen kaavan tai mallin taikka tietokoneohjelman olennainen muuttuja, jonka arvoja muuttelemalla saadaan aikaan erilaisia versioita parametrisoida tehdä kaava, malli tai tietokoneohjelma monipuolisemmaksi lisäämällä siihen aparametreja muunnella parametrien arvoja Myös parametroida.paramorfoosi aineen kiderakenteen muuttuminen ilman, että kemiallinen rakenne muuttuu paranoia vainoharhaisuus, vainohulluus sairaalloinen epäluuloisuus Varsinaisesti kyse on psykiatrian alaan kuuluvasta vakavasta mielenhäiriöstä, jossa asianomainen kokee ilman objektiivisia perusteita itsensä esim. jonkin organisaation järjestelmällisesti vainoamaksi. Arkikielessä sanaa käytetään sairaalloiseksi koetusta epäluulosta yms.paranoidi vainoharhainen, paranoian vaivaama Myös paranoidinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistaparanormaali yliluonnollinen, tieteen avulla selittämätön parapsykologia oppi yliluonnollisista psyykeen liittyvistä ilmiöistä parasiitti loinen parasympaattinen hermoston osan nimityksenä Parasympaattinen hermosto tarkoittaa autonomisen hermoston toista pääosaa, joka osittain vaikuttaa toisen osan, sympaattisen hermoston, vaikutusta vastaan.paratiisi Raamatun mukaan ensimmäisten ihmisten elinympäristö ennen syntiinlankeemusta eri uskontojen mukaan autuaiden kuolemanjälkeinen olinpaikka ja olotila kuvaannollisesti onnenmaa, onnela paratyyfus pikkulavantauti, lavantautia muistuttava lievempi kuumetauti pardon pardacute anteeksi parenteesi erillinen usein sulkeisiin kirjoitettu huomautus tai lisäys sulkumerkki, sulje parenteettinen erillisen huomautuksena parenteesina esitettävä parfymoida hajustaa parfyymi hajuste, hajuvesi hajusteen hyvä tuoksu pariteetti yhdenvertaisuus t. vastaavuus talousalalla ostovoiman tms. vastaavuus datatekniikassa se, onko bittijonon ykkösbittien määrä parillinen vai pariton luonnontieteissä symmetriaan liittyvä peruskäsite parkkeerata pysäköidä, paikoittaa arkikielessä parkki pysäköintipaikka paikka, johon voidaan jättää esim. lapsi lyhytaikaiseen hoitoon Sana on edelleen jossain määrin arkikielinen.parketti lattianpäällyste, joka on tehty suorakulmaisista kappaleista, usein puisista tanssilattia permanto teatterissa parkki eräs purjealustyyppi nahan parkitusta varten kuivattu puun kuori eräs lahnan sukuinen kala, pasuri Abramis blicca Parkkilaivassa on 3 - 5 mastoa, jonka mesaanimastossa ei ole raakapurjetta mutta kaikissa muissa on.parlamentaarikko parlamentin jäsen parlamentaarinen parlamentarismin mukainen parlamentin voimasuhteiden mukaan valittu parlamenttia koskeva parlamentarismi järjestelmä ja oppi, jossa hallituksen on nautittava parlamentin luottamusta Parlamentarismin tarkka sisältö riippuu poliittisista katsomuksista ja järjestelmistä. Suppeimmillaan se sisältää sen, että kansanedustuslaitos voi erityisellä epäluottamuksensa osoituksella erottaa hallituksen, mutta nykyisin parlamentarismin usein katsotaan sisältävän myös sen, että parlamentti ohjaa hallituksen muodostamista, antaa hallitukselle ohjeita jne. Sukulaissanoista ks. ismi.parlamentti kansanedustuslaitos, eduskunta yleisemmin, kuvaannollisemmin jotakin ryhmää edustavana pidetty neuvottelukokous, toimielin tms. parmesaani Italiassa valmistettu kovien, voimakkaanmakuisten juustojen tyyppi Parmesaani tunnetaan Suomessa yleisimmin raasteena. Myös nimellä parmesan ja parmanjuusto. Kyseessä on suojattu alkuperänimitys, mutta aiemmin näitä nimityksiä on käytetty myös muualla valmistetuista samantapaisista juustoista.parnasso koroke, jolla promootiossa vihittävät maisterit ottavat vastaan seppeleen taiteen etenkin runouden t. tieteen tyyssija taiteen ja tieteen tekijöiden huippujoukko parodia ivamukaelma Yksinkertaisimmassa tapauksessa parodia on teos, joka mukailee toista teosta liioitellen ja korostaen sen naurettavina pidettyjä piirteitä taikka korvaa sen yleviksi tarkoitettuja aiheita koomisilla.parodinen ivallisesti mukaileva, parodian sisältävä parodioida mukailla ivallisesti, naurettavaksi tehden, tehdä parodia paroni eräs aatelisarvo Keskiajalla vasallin, myöhemmin ylhäisaatelin alimman luokan arvonimi monissa maissa. Myös vapaaherran epävirallinen puhuttelunimi ruotsalaisen ja saksalaisen esikuvan mukaan.parsek tähtitieteellinen etäisyyden yksikkö, parallaksisekunti Tunnus pc. Noin 30,856 petametriä eli noin 3,26 valovuotta.partenogeneettinen neitseellinen lisääntyminen Partenogeneettinen lisääntyminen tarkoittaa uusien yksilöiden kehittymistä hedelmöitymättömistä munasoluista. Jälkeläiset ovat tällöin perimältään emoyksilön kaltaisia.partia liiketaloudessa tavaraerä, tavaramäärä partiaalinen osa-, osittainen, osaa koskeva partikkeli pieni osanen, hiukkanen kieliopissa yleisnimitys taipumattomille sanoille Kieliopissa on aiemmin käytetty suomalaisempaa vastinetta apusana. Joissakin tapauksissa voi partikkeleilla olla eräänlaista taivutusta esim. suomessa sisällä, sisältä, sisään, jotka ovat muodoltaan vartalon sisä- sijamuotoja, ja osittain on tulkinnanvaraista, onko joitakin sanoja pidettävä vaillinaisen paradigman osina vai partikkeleina. Perinnäisesti partikkeleihin luetaan adverbit, postpositiot, prepositiot, konjunktiot ja interjektiot. Joissakin uudemmissa kieliopeissa partikkeleiksi lasketaan vain konjunktiot ja interjektiot.partikulaarinen erityinen, osaa tai yksityiskohtaa koskeva partikularismi ajatussuunta, joka korostaa jotakin erityistä partikulaarista vastakohtana yleisemmälle, laajemmalle asialle Erityisesti osavaltion tai muun alueen pyrkimys mahdollisimman suureen itsemääräämiseen. Sukulaissanoista ks. ismi.partisaani sissi vastarintaliikkeen jäsen Sanaan liittyvät mielleyhtymät ja arvostukset vaihtelevat suuresti. Sana yleistyi toisen maailmansodan aikana ja tarkoitti erityisesti keskusvaltoja vastaan taistelevaa henkilöä, joka ei kuulunut varsinaisiin sotavoimiin tai osallistui niihin rintamien ulkopuolella. Suomessa sanalla on usein kielteinen sävy, koska Neuvostoliiton koettiin kutsuvan partisaanitoiminnaksi sellaistakin, jossa suomalaisten kokemusten mukaan hyökättiin siviiliväestöä vastaan.partisiippi verbin adjektiivinen nominaalimuoto Esim. suomessa kirjoittava, kirjoittanut, kirjoitettu jne.partitiivi eräs suomen sijamuoto, päätteenä -a, -ä, -ta tai -tä Esim. kalaa, miestä. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi osanto.partitio osio, jako-osa, osite osiin jakaminen, osittaminen jakaantuminen partituuri useilla soittimilla esitettävien orkesteri- yms. sävellysten nuotit partneri kumppani, kanssapelaaja, kaveri Sanaa käytetään mm. peleissä, kilpailussa ja liike-elämässä sekä myös seksistä puhuttaessa. Se, miten läheistä yhteistyötä tms. ajatellaan, vaihtelee suuresti.party paati t. paarti kutsut Sana on sitaattilaina englannista ja esiintynee suomessa tavallisimmin erilaisten järjestettyjen kutsujen nimityksissä.parusia Jeesuksen toinen tuleminen Yleensä kirjoitusasussa parousia tai paruusia, mutta parusia on oikea asu, tulkittiinpa sana sitaattilainaksi kreikasta tai varsinaiseksi lainasanaksi.pasaati säännöllinen tuuli, joka puhaltaa päiväntasaajaa ympäröivillä alueilla korkeapaineen alueilta päiväntasaajan matalaa kohti pascal paineen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Pa Määritelmän mukaan paine on yksi pascal, kun yhden newtonin voima vaikuttaa yhden neliömetrin alaan. Koska tämä on varsin pieni yksikkö, käytetään yleensä kerrannaisia kuten kilopascal kPa ja megapascal MPa. Normaali ilmanpaine on noin 100 kPa.paseerata soseuttaa painelemalla siivilän läpi vanh. sivuuttaa, ohittaa vanh. kävellä huvikseen, käyskennellä pasha makea ruoka, jossa on keskeisenä ainesosana rahkaa ja jota tehdään erityisesti pääsiäiseksi sanan paa ei-suositeltava kirjoitusasu Kun sana tarkoittaa ruokalajia, ääntyvät s ja h erikseen, eivät suhuässänä.pashmina pamina eräs pehmeä villalaji siitä valmistettu huivi pitkä leveä huivi Myös muodossa pasmina.pasianssi yksin pelattava korttipeli pasifismi rauhanaate, rauhanliike, etenkin sellaisena, joka kieltää myös aseellisen puolustautumisen hyökkäystä vastaan Sukulaissanoista ks. ismi.paslikka venäläinen suippo päähinetyyppi paa turkkilaisperäinen korkeiden viranomaisten arvonimi Tässä sanassa suhuässän merkitseminen on erityisen ongelmallista, ellei hattuässää voida käyttää, koska silloin joudutaan käyttämään asua pasha, jolla toisaalta on toisin luettuna eri merkitys ks. pasha.pass pase pois muodista mennyt vanhentunut, vanhanaikainen Sana on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti mennyt. Ranskan kieliopissa pass tarkoittaa menneen ajan aikamuotoa.passiivi verbien pääluokka, jossa subjekti ilmaisee tekemisen kohteen t. tuloksen tms. suomen kielessä verbinmuotojen ryhmä, jossa tekijänä on ilmaisematon persoona Suomen kieliopeissa kuvattu passiivi poikkeaa olennaisesti siitä, mitä passiivi yleensä tarkoittaa kielitieteessä, ja asiallisempi nimitys sille olisi esim. neljäs persoona ks. kirjoitusta Passiivin käytöstä. Vrt. aktiivi. Joskus passiivi passiivinen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistapassiivinen toimimaton, vaikuttamaton mukautuva, muiden ohjauksessa oleva tuontivoittoinen kauppatase passiivimuotoinen Vastakohta aktiivinen.passio Jeesuksen kärsimyshistorian kuvaus, etenkin sävellys intohimo, kiihko kärsimys filosofiassa kohteena oleminen, passiivisuus passiohedelmä kärsimyskukkien Passiflora-suku eräiden lajien syötävä hedelmä, granadilla passivoida tehdä passiiviseksi pasta vehnätaikinasta tehtyjen levyjen, nauhojen ym. ja sellaisiin perustuvien ruokien yleisnimitys Ks. Raholan syötävien sanojen kuvausta pastoista.pastelli väriliitumaalaus pastilli eräänlainen makeinen makuaineita sisältävä lääketabletti Pastillimakeiset sisältävät makuaineiden lisäksi lievästi desinfioivia, hengitysteitä avaavia tms. aineita, kuten anisöljyä.pastissi taideteos, joka tarkoituksellisesti jäljittelee jotakin taiteilijaa tai aikakautta pastoraali yhdyssanojen määriteosana paimen-, sielunhoito-, pastoraalinen musiikissa sävellys, joka kuvaa paimenidylliä t. muuta ihannoitua maaseutua Sana on peräisin latinan paimenta tarkoittavasta sanasta pastor, ja tästä on johtunut erilaisia kuvaannollisia merkityksiä. Esimerkiksi pastoraalitutkinto tarkoittaa tutkintoa, joka antaa pätevyyden varsinaisiin papinvirkoihin, ja taustalla on ajatus papista seurakunnan paimenena.pastoraalinen paimenidyllin kaltainen paimentamiseen liittyvä, paimen vrt. pastoraali pastori evankelinen pappi, varsinkin sellainen, joka ei ole kappalaisena, kirkkoherrana tms. pastöroida pastöroida t. pastoroida käsitellä elintarvike kuumentamalla bakteerien tappamiseksi pasunisti pasuunansoittaja pasuuna eräs vaskipuhallintyyppi pataljoona sotaväen yksikkö, komppaniasta lähinnä isompi Pataljoonan vahvuus on tyypillisesti vajaat 1 000 miestä.patee uunivuoassa vesihauteessa kypsennetty lihaa sisältävä mureke, jonka pinnalla on usein taikina- tai silavapäällys pateettinen mahtipontinen, paatoksellinen säälittävä, surkea Merkitys säälittävä, surkea on yleistynyt englannin sanan pathetic vaikutuksesta. Kirjakieleen tämä merkitys ei kuulu, mutta toisaalta tilanne on sellainen, että tämän sanan käyttöä kannattaa yleisesti välttää kaksitulkintaisuuden takia.patentoida hankkia patentti patentti keksijälle myönnetty yksinoikeus keksintöönsä Patentti myönnetään hakemuksesta, ja se antaa määräajaksi yksinoikeuden keksinnön taloudelliseen hyväksikäyttöön. Lisätietoja Yleistietoa immateriaalioikeudesta, kohta Patentti. Sanaa patentti käytetään arkikielessä myös kuvaannollisesti tarkoittamaan jotakin erityistä, toimivaksi todettua menetelmää esimerkiksi tähän ei ole mitään patenttiratkaisua tarkoittaa, ettei ongelmaan ole mitään valmista yleispätevää ratkaisumenetelmää.paternaalinen isällisen holhoava paternalismi isällinen holhoavuus Sukulaissanoista ks. ismi.patiinit miesten varsikengät, joissa on soljet tai kumijoustmet leikillisesti miesten kengät yleisesti aiemmin myös nauhalliset varsikengät patina arvokas vanhuuden leima kuparinhome, -ruoste Alkujaan sanaa on käytetty kupariesineen pintaan vähitellen kertyvästä ruostekerroksesta, sitten kuvaannollisemmin esineen t. ajatuksen pitkän iän tuomasta arvokkuuden leimasta ajan patina.patio sisäpiha patogeeninen tautia aiheuttava patologia tautioppi, tautien syitä, syntyä, kehittymistä ja vaikutuksia käsittelevä tieteenala lääketieteen ala, johon kuuluvat tautien diagnosointiin tähtäävät mikroskooppitutkimukset ja kuolinsyyn selvittäminen Sukulaissanoista ks. logia. Patologinen voi tarkoittaa sekä patologiaan kuuluva että sairaalloinen, sairautta merkitsevä. Patologi mielletään usein nimen omaan ruumiinavauksia tekeväksi lääkäriksi.patonki pitkä, kapea, rapeakuorinen, ranskanleivän tapainen vehnäleipä patriarkaalinen miesten hallitsema isänvaltainen patriarkkaan liittyvä Merkitys isänvaltainen on nykykielessä muuntunut usein tarkoittamaan miesten hallitsemaa tai sellaiseksi koettua taikka vielä käsitteellisemmin vanhakantaista, epätasa-arvoista, syrjivää.patriarkaatti patriarkan virka t. hallintoalue isänvalta patriarkka kunnioitettu vanha mies Israelin kansan esi-isien kunnianimi johtava piispa lähinnä ortodoksisessa kirkossa patriisi ylimysluokkaan kuuluva antiikin Roomassa patrimoniaalinen isänperintöä koskeva patrimonium patrimoonium t. patrimonium isänperintö perintötila Maasta ja talosta muodostuva kollektiivinen omaisuuskäsite, josta omistajan on määrä huolehtia varmistaen sen jakamattomuuden, jälkipolville siirtämistä silmällä pitäen. Nykyisin sanaa käytetään ylevässä tyylissä myös kuvaannollisesti. Periaatteessa sitaattilaina latinastapatriootti isänmaanystävä, isänmaallinen ihminen patrioottinen isänmaallinen patriotismi isänmaallisuus patronyymi isännimestä johdettu nimi, esim. Juhonpoika, Matintytär Monissa kulttuureissa patronyymeilla on tärkeä merkitys ja ne ovat kiinteä osa nimeä. Toisaalta usein niistä on kehittynyt sukunimiä, esim. Svensson. Käytännössä myös harvinaisempia äidinnimistä johdettuja nimiä sanotaan patronyymeiksi, vaikka oikeastaan niitä pitäisi kutsua matronyymeiksi.patruuna latauspanos vanhassa kielessä tehtaanisäntä patteri sähköparisto tykistön perusyksikkö lantakasa patti ratkeamaton, jumittunut tilanne akkipelissä eräs tasapelitilanne akissa patti on tilanne, jossa pelaaja ei sääntöjen mukaan voi tehdä mitään siirtoa kuningas ei voi siirtyä, koska se joutuisi uhattuun ruutuun, eikä mitään muutakaan nappulaa voi siirtää. Tällöin peli päättyy heti, tasapeliksi todettuna. Yleiskielessä patti on ruvennut tarkoittamaan jumittunutta tilannetta kuten sellaista, jossa kiistelevät osapuolet eivät liikahda omista kannoistaan. Tällöin ei kyse yleensä ole mitenkään tasapeliin verrattavasta tilanteesta, vaan olotilasta, josta aikanaan siirrytään toiseen, esimerkiksi uusiin neuvotteluihin myönnytysten jälkeen.pauna eräs anglosaksinen painomitta Noin 454 grammaa tarkkaan ottaen massan eikä painon yksikkö. Tunnus lb. Englanniksi pound. Suomen kielessä käytetään myös nimitystä naula. Sana pauna on tullut englannin sanasta amerikansuomen kautta.paviljonki näyttelyrakennus etenkin messuilla puistomaja pedaali soittimen poljin tai jalkio pedagogi opettaja, kasvattaja pedagogia kasvatusoppi, kasvatustaito pedagogiikka kasvatusoppi pedagoginen opetuksellisesti hyvä kasvatusopillinen pedantti saivartelija, pikkuasioihin puuttuja, koulumestarimainen pedanttinen saivarteleva pederasti pederastian harjoittaja pederastia miesten homoseksuaalisuus, varsinkin sellainen, jossa toinen osapuoli on aikuinen ja toinen poika suuntautuminen sellaiseen, poikarakkaus pediatri lastenlääkäri pediatria lastentautioppi pedikyristi jalkojenhoitaja pedikyyri ammattimainen jalkojenhoito pedofilia sukupuolivietin kohdistuminen lapsiin pedofiili henkilö, jonka sukupuolivietti kohdistuu lapsiin Sanalla on voimakkaan kielteinen sisältö pedofiilien tekemien lapsenraiskausten ja murhien takiapeer review piör rivjuu vertaisarviointi, saman alan asiantuntijoiden suorittama arviointi Usein erityisesti tieteellisestä arvioinnista vrt. referee mutta myös yleisemmin.pegasos runoratsu runollisen lennokkuuden vertauskuvana pehtori maatilan työnjohtaja Virallinen kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen. Koska sana itsessään on vanhahtava, se esiintyy usein muodossa pehtoori.pejoratiivinen väheksyvä, halveksiva pelletti melko irtonaisesta aineesta esim. sahanpurusta tai kuivaruuasta kokoon puristamalla tehty pienehkö kappale Sanaa käytetään usein nimen omaan polttoaineeksi tehdyistä pelleteistä mutta myös esimerkiksi lemmikkien ruokavalmisteista. Vrt. briketti.penaali kynäkotelo pendeli heiluri pendelöidä lähinnä arkikielessä liikkua kahden paikan välillä, etenkin kodin ja työpaikan välillä julkisilla kulkuneuvoilla olla heiluriliikkeessä peneplaani laaja, loivasti kumpuileva puolitasanko penetraatio tuotteen tms. leviäminen, yleistyminen markkinoilla levinneisyys, yleisyys siittimen työntäminen emättimeen sisään tunkeutuminen Alkuperäinen yleismerkitys sisään tunkeutuminen on nykyisin harvinainen. Seksuaalinen merkitys on vanha mutta erikoiskieleen rajoittunut. Leviämistä, markkinoille tunkeutumista tarkoittava merkitys on uusin ja johtuu englannin vaikutuksesta.penetroida tunkeutua, suorittaa penetraatio penis penis t. peenis siitin Alkujaan sitaattilaina latinasta, mistä johtuu pitkävokaalinen ääntämys, joka on nykyisin harvinainen. penisilliini penisiliini t. penisilliini eräs yleisesti käytetty antibiootti, oikeastaan ryhmä niitä Sanan asusta ks. Yksi vai kaksi konsonanttia.pennalismi samanarvoiseen kohdistuva kiusaaminen etenkin kouluissa ja asevoimissa penny penni t. peni Ison-Britannian vaihtoraha, alkujaan 1240 puntaa, vsta 1971 alkaen 1100 puntaa pensionaatti täysihoitola sisäoppilaitos penta- viisi- pentagrammi viisikanta, viisisakarainen tähtimäinen kuvio Pentagrammilla on ollut monenlaisia merkityksiä eri uskonnoissa ja opeissa.pentametri viisimitta, runomitta, jossa on kuusi säettä pentateukki Raamatun Mooseksen kirjoista teologiassa käytetty nimitys, toora pepsiini mahanesteessä oleva ruuansulatusentsyymi per kautta, kohden latinan prepositio kirjanpidossa debet sitaattilaina latinasta. Esiintyy alkujaan vain latinankielisissä ilmaisuissa, esimerkiksi per capita henkeä kohti.per se per see itsessään, erikseen tarkasteltuna Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Se on suomessa melko harvinainen sattuneesta syystä, esimerkiksi englannissa tavallisempi.perenna monivuotinen koristekasvi perestroika Neuvostoliitossa vsta 1985 Mihail Gorbatovin kaudella harjoitettu taloudellinen uudistuspolitiikka Sananmukaisesti uudelleenrakentaminen. Sanalla tarkoitettiin talouden uudistamista vrt. glasnost. Ks. kuvausta Reaalisosialismin romahdus.perfekti verbien aikamuoto, jonka merkitys riippuu kielestä täydellinen Suomen kieliopissa perfektiksi kutsutaan sellaisia muotoja kuin on tehnyt. Muiden kielten kieliopeissa perfekti tarkoittaa usein puhtaammin menneeseen aikaan kuuluvaa tekemistä tai olemista, nimenomaan päättynyttä, loppuun suoritettua. - Merkitys täydellinen on nykyisin harvinainen. perfektionismi täydellisyyden tavoittelu Sukulaissanoista ks. ismi.perforaatio perforointi, lävistys, reiitys perforoituminen, puhkeaminen puhkeama perforaattori lävistyskone, reiitin performance performanse t. pöfomöns performanssi performanssi esitys, suoritus, varsinkin julkinen improvisoitu taiteelliseksi tarkoitettu esitys perforoida lävistää, reiittää, puhkaista perfuusio läpivalutus läpivaluminen pergamentti kirjoituspohjaksi valmistettu nahka voipaperi pergola lehtimaja Ristikkäisten rimojen kannattamien köynnösten peittämä tila, esimerkiksi oleskelutila tai käytävä.perifeerinen periferiaan kuuluva toisarvoinen periferia syrjäseutu, laita-alue perifraasi kiertoilmaus perifrastinen sanaliitolla ilmaistava perifraasia käyttävä t. koskeva Kieliopissa perifrastinen muoto tarkoittaa taivutusmuodon tapaista sanaliittoa, esim. suomen perifrastinen futuuri tulen tekemään.perinataali peri-nataali syntymän aikoihin tapahtuva Ennen syntymää, syntymän aikana tai pian syntymän jälkeen tapahtuva. Myös asussa perinataalinen.perineum väliliha periodi ajanjakso, kausi musiikissa lauseke periodinen jaksoittainen periskooppi laite, jolla voi tehdä näköhavaintoja pysyen itse näkymättömissä Tavallisimmin sukellusveneen laite, joka nostetaan ylös vedenpinnan yläpuolelle.peristaltiikka peristalttiset liikkeet peristalttinen aaltomaisesti putkimaisessa elimessä sen seinämien supistelun takia etenevä liike Tunnetuin on suoliston peristalttinen liike, joka kuljettaa ruokasulaa eteenpäin.perkussionisti lyömasoittimen soittaja, lyömäsoittaja permanentti kestokampaus pysyvä permeabiliteetti läpäisevyys magneettivuon tiheyden ja magneettikentän voimakkuuden suhde permissiivinen salliva, hyväksyvä, suvaitseva permissio lupa, salliminen permutaatio uuteen järjestykseen asettaminen, järjestyksen muutos yksi monista vaihtoehtoisista järjestyksistä permutoida suorittaa permutaatio perpendikulaarinen pystysuora, kohtisuora perpetuum mobile perpetuum moobile t. perptuum moobile ikiliikkuja Ilmaisu on periaatteessa sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa laitetta, joka kerran käyntiin pantuna ainakin pysyy toiminnassa jatkuvasti ilman ulkoista voimanlähdettä. Ikiliikkujaa ei todellisuudessa voida rakentaa, ja siksi ikiliikkujan keksiminen on haaveellisuuden ja hyödyttömän puuhastelun vertauskuva.persentiili prosenttipiste Tilastotieteessä ps persentiili eli prosenttipiste on sellainen havaintoarvo, että p prosettia kaikista havaintoarvoista on sitä pienempiä tai yhtäsuuria kuin se.perseptio havainto, aistimus perseveraatio toiminnan jatkaminen tai toistaminen ilman havaittavissa olevaa syytä persistenssi toiminnan tai ilmiön jatkuminen, vaikka sen aiheuttanut asia on lakannut vaikuttamsta tai se kohtaa esteitä Esiintyy mm. sekä psykologian että datatekniikan terminä.persistentti sellainen, jolla on persistenssi, lakkaamaton itsepintainen, sitkeä persona non grata persoona non graatta t. persona noon graata ei-toivottu henkilö, epämieluisa, epäsuosiossa oleva ihminen Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Alkujaan diplomatian termi ei-toivotuksi ilmoittaminen on kaunisteleva ilmaisu karkottamiselle.personaali henkilökunta vanhahtavana tai leikillisenä sanana personaaliunioni valtioiden välinen yhteys, joka perustuu vain siihen, että niillä on yhteinen hallitsija personal trainer psnl treinr henkilökohtainen valmentaja etenkin kuntosaliharjoittelussa personalisoida personoida personifikaatio personointi merkityksessä persoonalliseksi kuvitteleminen personoituma personifioida personoida merkityksessä kuvitella persoonalliseksi personoida henkilökohtaistaa, yksilöllistää olennoida, kuvitella tai kuvata elottomia olioita tai ilmiöitä persoonallisiksi, persoonallistaa Vanhemmassa merkityksessä esim. ukkosen personointi sana tarkoittaa kuvitella elolliseksi olennoksi, henkilöidä, elollistaa. Tämä on ainoa merkitys, jonka Suomen kielen perussanakirja tuntee. Sana personifioida sopii yksikäsitteisyyttään tähän tarkoitukseen paremmin. Uudempi, tekninen merkitys tarkoittaa tuotteen tai palvelun tekemistä jonkun yksilön käyttöön varatuksi tai sopivaksi, vaikkapa kuvaruudun taustakuvan muuttamista mieltymysten mukaiseksi tai yrityksen käyntikorttimallin käyttöä eri ihmisten käyntikorttien tekemiseen kirjoittamalla heidän tietonsa valmiiseen pohjaan. Pohjana on englannin sana personalize. Merkitykseen sopisi paremmin yksilöllistää, jota sanaa jossain määrin käytetäänkin, tai henkilökohtaistaa. Jopa personalisoida on parempi kuin personoida, koska ei synny samassa määrin väärinkäsityksiä.personoituma olio tai ilmiö personoituna, henkilöitymä, ruumiillistuma persoona ihminen tai muu tietoinen olento yksilönä, henkilö muihin vaikutuksen tekevä henkilö tekijä kieliopin käsitteenä Sana voi tarkoittaa yksilöä yleensä psykologian käsitteenä, tietoisena ihmisyksilönä, mutta myös erityisesti ihmistä, joka ominaisuuksillaan ja usein omituisuuksillaankin tekee vaikutuksen muihin suuri persoona, melkoinen persoona. Kieliopissa persoona viittaa muun muassa verbien taivutuksen muotoihin, esim. syön on yksikön 1. persoonan muoto, syöt on 2. persoonan muoto ja syö 3. persoonan muoto. Lisäksi voidaan puhua 4. persoonasta esim. syödään, ks. passiivi. Kristillisessä teologiassa persoona on ns. kolminaisuusoppiin liittyvä käsite Jumalan persoonat ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki.persoonallinen yksilöllinen, yksilölle ominainen, omakohtainen, persoonaan kuuluva erikoinen, omintakeinen persoonallisuus yksilöllinen olemus persoona henkilöllisyys perspektiivi näkökulma, katsantokanta yl. kuvaannollisesti se ilmiö, että kohteiden näkyvä koko riippuu niiden etäisyydestä tämän ilmiön huomioon ottaminen kuvataiteessa Sana perspektiivi voi viitata siihen ilmiöön, että kaukana olevat esineet näyttävät pienemmiltä. Tavallisemmin tarkoitetaan tämän tosiasian huomioon ottamista kuvataiteessa niin, että kaksiulotteiselle pinnalle luodaan kolmiulotteinen tai ainakin todenmukainen vaikutelma. Arkikielessä sana on ruvennut tarkoittamaan väljästi tapaa katsoa asioita, siis näkökulmaa kuvaannollisesti. Usein yhdyssanoissa esim. sammakkoperspektiivi viittaa asioiden katsomiseen kuvaannollisesti sanoen alhaalta, yksityiskohdista, kokonaisuutta hahmottamatta.perspiraatio hikoilu perturbaatio häiriö peruukki tekotukka, irtotukka perversio luonnonvastaisuus, kieroontuneisuus etenkin seksuaalisuuden alalla perverssi luonnonvastainen, luonnoton, kieroutunut etenkin seksuaalisuuden alalla pervertikko perverssi ihminen, pervo pessaari ehkäisyvälineenä käytetty emätinrengas, emätinkalvo pessimismi kielteinen asenne tulevaisuuteen, toivottomuus synkkä maailmankatsomus Alkujaan pessimismi on tarkoittanut elämänkatsomuksen, koko elämänasenteen synkkyyttä, mutta yleisesti se viittaa vain jotakin aihetta tai asiaa koskevaan kielteiseen ennakkoasenteeseen ei siitä mitään tule. Sukulaissanoista ks. ismi. peta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa tuhannella biljoonalla kertomista eli kerrointa 1015, tunnus P petankki ranskalaisperäinen kuulapeli, jossa yritetään osua mahdollisimman lähelle pientä maalipalloa Aiemmin ranskan mukaisessa asussa ptanque.petiitti eräs pieni kirjasinkoko sillä esitetty teksti yleisesti pienellä esitetty teksti Petiitti on varsinaisesti koko 19 tuumaa eli noin 2,82 mm 8 typografista pistettä mutta yleiskielessä myös yleisemmin pientä pränttiä. Ilmaisua petiitillä painettu käytetään myös kuvaannollisesti tarkoittamaan vähämerkityksisenä pidettyä.petomaani pierutaiteilija petrimalja kannellinen malja, jota käytetään mikrobien viljelyyn Aiemmin myös asussa petrinmalja.petro- kivi-, kallio- petroli polttoöljy, paloöljy Puhekielessä yleisesti petrooli. Virallinen kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen.petrologia kivitiede Kiviä tutkiva geologian haara. Sukulaissanoista ks. logia.petting seksuaalinen kanssakäyminen, joka sisältää hyväilyjä, kiihotusta ja ehkä orgasminkin mutta ei yhdyntää phishing fii eräs huijauksen muoto Internetissä, tietokalastelu Perustuu yleensä siihen, että käyttäjille lähetetään esim. pankin nimissä meiliviestejä, joissa heitä kehotetaan käymään verkkosivulla ja antamaan käyttäjätietoja. Huijari kalastaa nämä tiedot itselleen ja käyttää niitä esim. rahan siirtämiseen tileiltä.piaffi hevosen ravikäynti paikallaan pysyen pianissimo pianissimo t. pianssimo hyvin hiljaa esitettävä sävellys Periaatteessa sitaattilaina italiasta.piano piano t. piano eräs kosketinsoitin vasarakoneistollinen, tavallisesti pystykielinen hiljaa esitettävä sävellys Vrt. flyygeli. Sana esiintyy usein virheellisessä muodossa pieno kyseessä on hyperkorrektismi, joka johtuu siitä, että useissa puhutuissa kielimuodoissa yleiskielen ien tilalla on ia tai iä esim. hiano, piäni. Sana piano on peräisin italiasta, ja siihen kuuluu a. Alkujaan sitaattilaina italiasta, ja esittämismerkintä piano voi myös ääntyä italian mukaan piano. Tämän merkityksen osalta vrt. pianissimo.piazza piatsa t. pitsa tori, aukio piccolo pikkolo picnic piknikki pidgin pidin t. pidin t. pidsin sekakieli, jota kukaan ei puhu äidinkielenään Kielten kosketuksesta syntynyt kieli, joka usein sisältää jotakin teknisesti kehittyneempää kulttuuria edustavan kielen kuten englannin sanoja muuntuneessa muodossa esimerkiksi nimi pidgin johtuu erään pidginkielen sanasta, joka johtuu englannin sanasta pidgeon. Vertaa sanaan kreoli. Katso Jouko Lindstedtin luentorunkoa Kielten synty. Joskus myös kirjoitusasussa pidin. Sanaa käytetään myös väheksyvässä merkityksessä esimerkiksi siitä, miten muut puhuvat englantia pidgin-englanti.pieteetti kunnioitus, arvonanto esim. vanhoja esineitä kohtaan pietismi eräiden kristillisten herätysliikkeiden muotojen nimitys Alkujaan sana tarkoitti Saksassa 1600- ja 1700-luvulla syntynyttä liikettä. Suomessa sitä on käytetty erityisesti herännäisyydestä körttiläisyydestä. Sukulaissanoista ks. ismi.pietso- puristus-, paine-, jännitys- Lähinnä sanassa pietsosähköinen, joka viittaa sähköisyyteen, jota mekaaninen jännitys aiheuttaa joihinkin kiteisiin.pigmentti väriaine, erityisesti elävissä soluissa esiintyvä pii kreikan aakkoston kirjain, sillä merkitty vakio ympyrän kehän ja säteen suhde, noin 3,14 Isoa piitä käytetään matematiikassa mm. tulon symbolina. - Ainetta tarkoittava sana pii on eri alkuperää, vanha omaperäinen sana, joka alkujaan tarkoitti hammasta.piisami eräs jyrsijä, Ondatha zibethica Aiempaa, selvästi vanhahtavaa kirjoitusasua biisami käytetään vielä jonkin verran, osasyynä ehkä sekaantuminen sanaan biisoni.pikantti erikoisuudellaan piristävä, huomiota herättävä virkistävän kirpeä Sanaa käytetään sekä ruuan mausta pikantti aromi että väljemmin, ja merkitys on paljolti muuttunut kirpeydestä kiinnostavan, erikoisen suuntaan.pikareskiromaani veijariromaani pikee eräs vakopintainen kangas, tavallisesti puuvillaa pikkelsi etikkainen ja mausteinen, yleensä vihreä sekavihannessalaatti Myös asussa pikkelssi.pikkolo hotellipoika pieni huilu viinien pieni pullokoko noin 2 dL piknik eväsretki, luontoon tehtävä retki, jossa on eväät mukana Myös muodossa piknikki.piko- biljoonasosa- SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-12, tunnus p pikseli kuvapiste Pieni kuva-alkio, joka on yksivärinen mutta voi muuttaa väriään ja jollaisista tietokoneen näytössä näkyvä sisältö myös teksti koostuu. Myös vastaava alkio paperitulostuksessa, jossa kuitenkin pikselikoko on yleensä paljon pienempi kuin kuvaruudulla.piktogrammi kuvamerkki, kuvasymboli, jolla on erityinen sovittu merkitys Toisin kuin ideogrammi, piktogrammi jotenkin muistuttaa kuvaamaansa asiaa vaikka voi olla hyvin pelkistetty ja tyylitelty, esim. tunnettu pyörätuolimerkki. Harvinaisempi synonyymi piktografi.pilari kulmikas pystytuki pilasteri seinän pilarimainen ulkonema piletti pääsylippu matkalippu Vanhentunut sana, nykyisin leikillisesti käytetty.pilleri nieltävä pallomainen lääkevalmiste arkik. nieltävä lääkevalmiste, huume tms. Vrt. tabletti.pilotoida tehdä pilottitoteutus pilotti kokeileva, uraauurtava jonkin ajatuksen toteutus, edelläkävijätoteutus TV-sarjan tms. erityinen aloitusjakso lentokoneen tai avaruusaluksen ohjaaja, lentäjä Lentäjämerkitys on vanhin, ja kuvaannollisempi käyttö on esiintynyt aluksi yhdyssanoissa pilottitoteutus, pilottijakso. Pilottijaksolle on ominaista, että se esittelee sarjan perustilanteen ja päähenkilöt tai kuvaa tapahtumat, jotka johtivat sarjassa kuvattavaan tilanteeseen yleensä pilottijakso on tavallisia jaksoja pitempi. pilsneri usein väheksyvästi mieto olut eräs vaalea oluttyyppi Jostakin syystä oluttyypin nimitys Pilsener Pilsenin olut kehittyi arkisuomessa tarkoittamaan alkoholipitoisuudeltaan mietoa olutta, ykkösolutta I veroluokan olutta. Toisaalta olutharrastajat ovat ruvenneet taas käyttämään sanaa alkuperäisessä merkityksessä.pineaalinen käpymäinen, käpy- käpylisäke- pinkki eräs väri, vaaleanpunainen Suomen kielessä ei ole ollut pinkille omaa nimeä, joten englannin sanasta pink on lainattu sille nimitys. Tämä sana koetaan kuitenkin usein vielä sävyltään hiukan arkiseksi, kirjakieleen sopimattomaksi. Usein käytetään edelleen sanaa vaaleanpunainen, vaikka se ei kovin hyvin kerrokaan, mistä on kyse. Vrt. roosa.pin-koodi tunnusluku eräissä teknisissä järjestelmissä Käytössä esim. matkapuhelimissa ja pankkiautomaateissa. Myös kirjoitusasussa PIN-koodi. Myös nimityksiä pin-luku ja pin-tunnus käytetään. Johtuu sanoista Personal Identification Number henkilökohtainen tunnusluku.pinsetit atulat, pienet pihdit pinssi pieni rintamerkki pintti anglosaksinen tilavuusmitta, noin puoli litraa Myös alkuperäisessä englannin mukaisessa muodossa pint. Käytössä on useita erilaisia pinttejä nestemittana brittipintti on 0,568 litraa, amerikkalainen pintti 0,473 litraa. pin-up pin-ap vähäpukeista nuorta naista esittävä kansikuva Alkujaan sana viittaa seinälle kiinnittämiseen, siihen, että miehet kiinnittivät tällaisia kuvia seiniin. Myös asussa pinup.pinyin pinjin kiinan kielen nykyisin yleisin transkriptiomenetelmä pioneeri tienraivaaja, edelläkävijä teknisten erikoisjoukkojen sotilas kommunistisen nuorisoliikkeen jäsen pipetti tiputin, tiputusputki Myös sanaa pipettori käytetään joskus.piplia Raamattu, biblia piraatti tekijänoikeutta tms. loukaten valmistettu ohjelma, äänite tai muu teos merirosvo vanhanaikainen käsityölaukku Tietokoneohjelmia, äänilevyjä ja muita tuotteita, jotka on valmistettu tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukaten, ruvettiin kutsumaan piraattituotteiksi, piraattikopioiksi yms. koska niiden tekijät haluttiin leimata merirosvoihin rinnastettaviksi. Taustalla siis on ajatus, että immateriaalioikeuksien loukkaaminen on eräänlaista varkautta. Myöhemmin alkuosa piraatti lohkesi erilleen itse tuotteita tarkoittamaan. Sana piraattihousut tarkoittaa polven alapuolelle ulottuvia kapealahkeisia naisten housuja ajatuksena se, että merirosvot käyttivät sentapaisia.piratismi piraattituotteiden valmistus ja myynti merirosvous piruetti ympäripyörähdys taitoluistelussa, kouluratsastuksessa, baletissa ym. pisoaari pisuaari t. pisoaari miesten käymälän virtsaamisallas, urinaali Vaihtelu on ja un välillä joskus kirjoituksessakin johtuu siitä, että ruotsissa kirjoitetaan o ja äännetään lähinnä u. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaanpistooli yhden käden ampuma-ase pita Lähi-idästä peräisin oleva leipätyyppi Ohut vaalea leipä, jota Suomessa käytetään varsinkin halkaistuna ja täytettynä.pitaali lepra pitaalinen pitaalia eli lepraa sairastava saastainen, syrjitty pitsa italialaisperäinen uunissa paistettava ruoka, jossa ohuen leipämäisen pohjan päällä on juustoa, tomaattikastiketta ja yleensä jotain muutakin päällystettä Sana oli italian mukaisessa kirjoitusasussa pizza, siis periaatteessa sitaattilainana, pitkään sen jälkeen, kun niin sanasta kuin ruuastakin oli tullut osa suomalaista arkea. Asu pitsa, jota kielitoimisto on suosittanut jo v. 1979, on yleistynyt 1990-luvulta alkaen, kun Helsingin Sanomat rupesi käyttämään sitä.pitseria pitsaravintola, pitsapaikka, ruokala, jossa pitsoilla on keskeinen asema ruokalistassa pittoreski maalauksellinen, kiehtova pizza pitsa pitsa pizzeria pitseria pitseria pizzicato pitsikaatto t. pitsikato sormilla näppäillen Musiikkitermi, jousisoittimista puhuttaessa. Periaatteessa sitaattilaina italiasta.placebo plasebo t. plakeboo plasebo plagiaatti plagioimalla tehty teos plagiaattori plagioija plagioida käyttää toisen kirjallista tai taiteellista teosta tai ideoita oman teoksensa osana, kuin omanaan Puhutaan myös kirjallisesta tai taiteellisesta varkaudesta, mutta omaisuusrikoksesta ei tietenkään ole kyse. Plagiointi on erotettava asianmukaisesta lainauksen sitaatin käytöstä, johon mm. kuuluu lähdeviite. Plagioinnissa käytetään toisen teosta sellaisenaan tai pinnallisesti muunneltuna taikka esitetään toisen ajatuksia omina, alkuperää ilmoittamatta. Puhutaan myös esimerkiksi tyylin plagioinnista, mutta siinä on kyse eri asiasta, eikä tyylin jäljittelyä yleensä pidetä moraalisesti tuomittavana saati laittomana.plakaatti juliste, julkinen tiedonanto plaketti tavallisesti neliskulmainen, valettu tai lyöty levyke planeetta kiertotähti, iso Aurinkoa tai muuta tähteä kiertävä taivaankappale Planeetaksi ei kuitenkaan kutsuta tähteä edes sammunutta, vaikka se kiertäisi toista tähteä. Vuonna IAU muutti 2006 planeetan määritelmää niin, että planeetan tulee olla niin iso, että se on oman painovoimansa vaikutuksesta pallonmuotoinen, ja lisäksi sen tulee hallita omaa kiertorataansa. Tämän takia Pluto pudotettiin pois planeettojen joukosta. Vrt. planetoidi, meteoroidi, satelliitti.planetaario rakennelma tähtitaivaan ilmiöiden havainnollista esittämistä varten planetoidi pikkuplaneetta, planeettaa pienempi keskustähteä kiertävä kappale plankton veden pintakerroksissa ajelehtivat pienet eliöt, keijusto plantaasi tropiikin suurviljelmä Aiemmin sn tilalla oli sh tai plantaashi tai plantaai.plasebo näennäislääke, lumelääke Aine, jolle ei ole osoitettavissa olevaa aineellista vaikutustapaa mutta joka saattaa toimia lääkkeen tavoin, koska potilas uskoo sen lääkkeeksi. Puhuttaessa plasebovaikutuksesta tarkoitetaan yleensä sitä, että usko aineen lääkeominaisuuksiin vaikuttaa aivan sen todellisista ominaisuuksista riippumatta. Alkujaan placebo tarkoittaa miellytän. Sanaa saatetaan käyttää sitaattilainana, mutta tavallista on, että vaikka sana kirjoitettaisiin placebo, se lausutaan plasebo eikä latinanmukaisesti.plasma verineste aineen olomuoto, jossa atomit ovat ionisoituneita solun alkulima plasmaekspanderi plasmanlisääjä Urheilijalle suoneen annettava neste, joka lisää plasman eli verinesteen määrää esim. hemoglobiiniarvon laskemiseksi tai nestetasapainon korjaamiseksi. Luokitellaan dopingiksi.plastiikka muovausleikkaus muovailu, kuvanveisto sulava liikehdintä ruumiinhallinnan taito Yleisesti sana tarkoittaa muovaamista, muokkaamista. Yleiskielessä se tavallisimmin esiintyy yhdyssanassa plastiikkakirurgia.plastikki muovi Sana plastikki on vanhentunut ja nykyisin siksi joskus leikillisesti käytetty.plastinen plastiikkaan kuuluva Muovailtava, muovautuva, taipuisa muovaava, muovaus- veistoksellinen sulava-, kaunisliikkeinen.platform platform t. plätfoom datatekniikassa alusta, perusta Laitteisto, ohjelmisto tai niiden yhdistelmä, joka tarjoaa toimintaympäristön datateknisille toiminnoille, esimerkiksi sovellusohjelmille. Voidaan esimerkiksi puhua Windows-platformilla toimivista ohjelmista, kun tarkoitetaan ohjelmia, joita voidaan käyttää tietokoneissa, joissa on jokin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmänä. Sana platform kuuluu lähinnä alan puhekieleen kirjoitetussa kielessä alusta on tavallisempi.platina eräs jalometalleihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Pt platoninen henkinen, epäaistillinen, pyyteetön Platonin filosofian mukainen Tavallisimmin sanaliitossa platoninen rakkaus tai platoninen suhde, jolla käytännössä tarkoitetaan yleensä miehen ja naisen läheistä suhdetta, johon ei sisälly sukupuolisuhdetta.platonismi Platonin filosofia Platonin perustama filosofian suunta ihanteita korostava filosofia t. elämänasenne Sukulaissanoista ks. ismi.playboy pleiboi rikas, työtä tekemätön, menevää elämää viettävä henkilö Sana viittaa yleensä nuoreen miespuoliseen ihmiseen, joka liikkuu seurapiireissä. Sanaa käytetään usein paheksuvassa ja usein kadehtivassa mielessä. Joskus on käytetty tai ainakin ehdotettu suomenkielistä vastinetta rattopoika.playoff pleiof pudotuspelit Joukkueurheilun pelimuoto, jossa hävinnyt joukkue putoaa jatkosta. Myös play off, playoffit, playoffs, playoffsit jne.plebeiji muinaisen Rooman alempaan kansanluokkaan kuuluva sivistymätön ihminen moukka pleenumi täysistunto, yhteisistunto pleistoseeni eräs geologinen kausi, alkoi n. 1,81 milj. vuotta sitten, päättyi n. 10 000 vuotta sitten pleonasmi samaa tarkoittavien sanojen turha käyttö, liikasanainen Vrt. tautologia. Yleensä pleonasmi tarkoittaa yhden tai muutaman ylimääräisen sanan tarpeettomana pidettyä käyttöä, kun taas tautologia voi tarkoittaa esimerkiksi kokonaista lausetta, joka sanoo aivan kuin sitä edeltävä lause. Sanaa redundanssi tarkoitetaan varsinkin teknisissä yhteyksissä ja myös tarpeelliseksi koetusta asiantoistosta.pleonastinen pleonasmia sisältävä plombi hampaantäyte lyijysinetti pluraali monikko kieliopissa plurale tantum pluraale tantum t. plurale tantum vain monikossa esiintyvä sana, esim. suomessa häät Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja se esiintyy tavallisimmin sellaisissa yhteyksissä kuin plurale tantum -sana.pluralismi moniarvoisuus, erilaisten arvomaailmojen rinnakkaisuus, suvaitsevaisuus filosofiassa käsitys, että on useita perusolioita, moneusoppi Moniarvoisuuden merkityksessä sana voi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa on eri ihmisillä ja ryhmillä erilaisia arvomaailmoja, mutta tavallisimmin tarkoitetaan sellaisen tilanteen hyväksyvää yksilön tai yhteisön asennetta. Sukulaissanoista ks. ismi.pluripotentti lähes kaikkikykyinen Kantasolu on totipotentti, jos se voi erilaistua minkä tahansa tyyppiseksi kyseisen eliölajin aikuisen yksilön soluksi mutta ei sikiökalvon soluksi. Vrt. termeihin multipotentti ja totipotentti.plus ynnä plusmerkki, ynnämerkki, plussa plussa ynnämerkki ylimääräinen lisä etenkin arvostuksessa tms. Sana on plusmerkkiä tarkoittaessaan lievästi arkinen.pluskvamperfekti verbin aikaluokka, suomessa sellainen kuin oli tehnyt Ilmaisee, että tekemisen tai tapahtumisen ajankohta oli ennen jotakin ajankohtaa, johon lauseyhteys viittaa. Lisäksi asioita tarkastellaan kyseisen viiteajankohdan tilanteesta. Vertaa seuraavia hän hankki paljon varusteita, ennen kuin rupesi pakkaamaan ja hän oli hankkinut paljon varusteita, ennen kuin rupesi pakkaamaan. Vrt. perfekti.plutokratia rikkaiden valta, rahavalta plutoninen syvällä maankuoressa syntynyt kivilaji astrologiassa Pluto-planeetan vaikutuksesta muotoutunut ihmistyyppi plutonismi käsitys, jonka mukaan suurin osa kivilajeista on syntynyt magmasta plutonium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Pu Käytetään mm. ydinvoimaloiden polttoaineen ja atomipommien valmistamiseen.plyysi nukkapintainen kangas Joskus muodossa plyyssi. Aiemmin sn tilalla oli sh tai plyyshi tai plyyi.pneumaattinen paineilmalla toimiva hengellinen pneumatiikka paineilman hyväksikäyttöön perustuva tekniikka oppi hengistä oppi Pyhästä Hengestä pneumato- hengitys- henki- ilma-, kaasu- pneumo- keuhko-, hengitys- pneumokokki eräs bakteeri, joka aiheuttaa mm. keuhkokuumetta pneumonia keuhkokuume podium koroke antiikin teatterin tai sirkuksen katsomon alin rivi teatterin näyttämö Nykyisin tavallisimmin urheilukilpailun palkintokoroke. Myös esim. puhujankoroke, musiikkiesityksen johtajan tai solistin koroke taikka roomalaisen temppelin t. alttarin korostettu jalusta.poeetta runoilija poeettinen runollinen poesia runous poeta laureatus poeetta laureaattus t. poeta laureatus laakeriseppeleellä palkittu runoilija Ilmaisu on sitaattilaina latinasta.poetiikka runousoppi pogosta veropiiri Venäjän maaseudulla keskiajalla kirkkopitäjä pogromi juutalaisvaino varsinkin tsaarinajan Venäjällä johonkin väestöryhmään kohdistuva laaja väkivalta yleensä pointillismi maalaustaiteen menetelmä, jossa maalaus koostuu pienistä täplistä, täplämaalaus Uusimpressionistinen maalaustekniikka, jossa maalaus kootaan rasteripisteiden tapaisista puhtaiden värien täplistä. Nimi johtuu ranskan sanasta point piste, ja nimen alku yritetäänkin joskus ääntää ranskalaisittain. Sukulaissanoista ks. ismi..pointti arkikielessä jutun tarkoitus, se mitä ajetaan takaa pokeri eräs korttipeli, usein uhkapelinä pelattu pokerinaama ilmeettömät kasvot Koska pokerissa on tärkeää olla ilmeillään ja käytöksellään paljastamatta, onko saanut hyvät kortit, on ilmaisua pokerinaama eli lyhyesti pokeri tai pokka ruvettu käyttämään siitä, että tunteita ilmaisemattomista kasvoista naama peruslukemilla.polaarinen navan lähellä tai napaa kohti oleva, napa- vastakkaisen navan lähellä oleva, vastakkainen Tässä napa voi tarkoittaa esim. maapallon tai muun taivaankappaleen maantieteellistä pohjois- tai etelänapaa taikka magneetin napaa tai kuvitellun mielipiteiden pallon napaa.polarisaatio ilmiö, jossa valon värähtelyn suuntautuminen poikkeaa tasaisesti joka suuntaan tapahtuvasta värähtelystä kärjistäminen t. kärjistyminen polarisoida aiheuttaa polarisaatio kärjistää, tehdä asenteet polaarisiksi Usein passiivijohdoksena polarisoitua.polariteetti napaisuus, polaarisuus polderi Pohjanmeren etelärannikon kuivatettu, padoilla ympäröity marskimaa poleemikko poleeminen, väittelynhaluinen ihminen poleeminen väittelevä, kiistelevä riidanhaluinen Voimakkaita näkemyksiä esittävä, usein ankarasti arvosteleva, sanasotaan haastava.polemiikki väittely, kiistely, sanasota Vrt. poleeminen.polemisoida väitellä, kiistellä, haastaa riitaa Vrt. poleeminen. Joskus myös polemikoida. Ks. K vai s.polenta italialaisperäinen maissipuuro siihen käytettävät ryynit poletti kaasumittarin rahake leimattu lippu levy, jota käytetään mitattaessa pinta-aloja kartalta policy polisi menettelytapa, linja, politiikka poliitikko politiikassa säännöllisesti toimiva poliittinen politiikkaa koskeva, politiikassa merkitsevä, etenkin kiistanalainen polikliininen poliklinikassa tehtävä poliklinikka yksikkö tav. sairaalan osa, jossa sairastuneet otetaan vastaan ja jossa annetaan alustavaa tai suhteellisen yksinkertaista hoitoa polio eräs tauti, joka aiheuttaa lihashalvauksia, aiemmin lapsihalvaukseksi kutsuttu Lääketieteessä virallinen termi poliolle on poliomyeliitti.politbyroo kommunistisissa puolueissa korkein johtoelin käytännössä Periaatteessa puolueen keskuskomitean poliittinen toimikunta.politiikka julkisen yhteisön päätöksentekoon vaikuttaminen menettelytapa, linja Alkujaan politiikka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin englannin politics. Mutta etenkin kun sanalle policy ei ole selvää vastinetta suomessa, on sanaa politiikka ruvettu käyttämään myös muusta kuin valtion, kunnan, puolueen tms. päätöksentekoon liittyvistä asioista, esimerkiksi yrityksen toimintapolitiikasta.politikoida harjoittaa politiikkaa, ottaa osaa poliittiseen elämään politisoida tehdä tai väittää poliittiseksi politologia politiikan tutkimus, valtio-oppi Yhteiskuntatieteiden osa, joka tutkii yhteiskunnan valtajärjestelmiä ja vallankäyttöä. Sukulaissanoista ks. logia.politrukki sotilasyksikön tai muun ryhmän poliittinen ohjaaja ja valvoja Neuvostoliitossa poloneesi eräs juhlatanssi, joka perustuu puolalaiseen perinteeseen poltergeist poltergaist räyhääjähenki, eräänlainen kummitus polttarit lähinnä ark. häitä edeltävänä päivänä sulhaselle t. morsiamelle järjestettävät rajut juhlat, Polterabend poly- moni- polyarkia valtiollisen vallan jakautuminen monille ihmisille polyesteri eräitä kestomuoveja Taivutus etuvokaalinen polyesteriä jne..polyfonia moniääninen sävellys, jossa kullakin äänellä on itsenäinen melodinen sisältö polygaaminen moniavioinen polygamia moniavioisuus polyglotti monikielinen, monia kieliä osaava ihminen polygoni monikulmio Umpinainen kuvio, joka muodostuu toisiinsa katkeamattomasti liittyvistä janoista. Sanalla voidaan tarkoittaa joko tätä murtoviivaa monikulmion piiriä tai sen rajaamaa aluetta, osaa pinnasta. Määritelmän alaan mahtuvat myös kolmiot, suorakulmiot ym., mutta yleensä sanaa käytetään vain sellaisista monikulmioista, joille ei ole niitä tarkemmin kuvaavaa nimeä.polymeeri pitkäketjuinen, polymeerinen yhdiste polymeerinen kemiassa useiden samanlaisten molekyylien yhteenliittymisestä syntynyt, yleensä pitkäketjuinen biologiassa useasta eri geenistä johtuva polymorfinen monimuotoinen, monessa muodossa esiintyvä polynomi matematiikassa usean jäsenen summa, etenkin sellainen, jossa kukin jäsen on on muodoltaan tulo Esimerkiksi 5timesxsup2 3timesx 7 on polynomi, joka on toista astetta xn suhteen eli jossa korkein xn potenssi on toinen potenssi. Erikoistapauksia monomi, binomi, trinomi.polyploidi vähintään kolminkertaisen kromosomiston sisältävä Lajien, varsinkin kasvilajien, risteymä on usein polyploidi, mikä voi tehdä siitä mm. nopeakasvuisen. Sanaa käytetään sekä adjektiivina että substantiivina adjektiivina myös polyploidinen.polysakkaridi eräitä suurimolekyylisiä aineita, jotka koostuvat erilaisista sokereista polyseeminen monimerkityksinen sana polysemia sanan monimerkityksisyys polyteismi monijumalaisuus Vrt. monoteismi. Sukulaissanoista ks. ismi.polytekninen ylintä tekniikan opetusta antava t. koskeva polyyppi limakalvon kasvain esim. nenässä erääseen onteloeläinten ryhmään Hydrozoa kuuluva eläin pomeranssi eräs sitrushedelmä, jonka kuorta käytetään mausteena, Citrus aurantium pomo- hedelmä- pomologia hedelmätiede, hedelmäoppi Sukulaissanoista ks. logia.pompöösi komeileva, mahtipontinen, pramea pomsi eräs kankaiden perussidoslaji sitä käyttäen kudottu kangas poncho ponto viitta, jossa on aukko päätä varten pons asinorum pons asinoorum t. poons asinorum aasinsilta, keinotekoinen siirtyminen asiasta toiseen Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti aasien silta. Esiintyy myös muodossa pons asini aasin silta.ponttoni kelluke tai alus, jota käytetään uivan sillan kannattimena, uponneiden alusten nostamiseen tms. Aiemmin myös ponttooni virallinen kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen. pooli elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, rengas napa, kohtio Nykyisin lähes yksinomainen merkitys tarkoittaa yhteenliittymää tai yhteistyötä yhteisten kauppaehtojen tai muiden yhteisten päämäärien hyväksi. Merkityksessä napa, kohtio sana on eri alkuperää.poolinen kemiassa napainen, erimerkkiset sähköiset osittaisvaraukset sisältävä pooliton sellainen, joka ei ole poolinen poolo eräs pallopeli, jossa pelaajat liikkuvat ratsain vastaava polku- tai moottoripyörillä pelattava peli Nimitys poolopaita tai poolopusero viittaa vaatetyyppiin, joka tuli alkujaan muotiin poolonpelaajien asuna.pop suosittu, suosiossa muodissa oleva, etenkin nuorison suosima musiikki tms. Sana on melko arkinen, ja sitä käytetään sekä adverbina esim. liikunta on pop että substantiivina lähinnä popmusiikkiin viittaamassa, jolloin se taipuu pop poppia.pop up popap popup popkulttuuri nuorisokulttuuri, johon luetaan mm. popmusiikki japoptaide Kirjoitetaan myös pop-kulttuuri. Vrt. populaarikulttuuri.popmusiikki eräs rytmisen musiikin muoto, joka perustuu rokkiin yleisemmin nuorisomusiikki Kirjoitetaan myös pop-musiikki.poppeli lehtipuita, jotka kuuluvat samaan sukuun Populus kuin haapa poppi pop poptaide eräs kuvataiteen suunta, joka käyttää mm. kollaasitekniikkaa ja jäljittelee sarjakuvia, mainoksia yms. Kirjoitetaan myös pop-taide.populaari kansanomainen, helppotajuinen Myös populääri ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen.populaarikulttuuri yleisesti suosiossa oleva kulttuuri, etenkin viihde Esitetään usein vastakohtana ns. korkeakulttuurille, jolla tarkoitetaan perinnäistä, suhteellisen suppeiden piirien harrastamaa ja yläluokkaiseksikin leimattua kulttuuri. Populaarikulttuuri voidaan nähdä alhaalta lähtevänä, omaehtoisena ja nuorison valitsemana. Toisaalta populaarikulttuuri voidaan määritellä suurille kuluttajaryhmille suunnatuiksi viihdeteollisuuden tuotteiksi, ja siitä voidaan käyttää myös nimityksiä massakulttuuri ja massaviihde. Vrt. popkulttuuri.populaatio väestö, asukkaat kasvien, eläinten tai muiden eliöiden keskenään lisääntyvä joukko, kanta tilastotieteessä perusjoukko josta otanta tehdään popularisoida tehdä yleistajuiseksi, kansanomaistaa populariteetti kansansuosio populismi kansansuosion tavoittelu politiikassa yksinkertaistavilla iskulauseilla ja ohjelmajulistuksilla eräs kirjallisuuden suuntaus Populismille on yleensä ominaista pyrkimys paljastaa vakiintuneen vallankäytön epäkohtia ja vedota tavalliseen kansaan. Sanaa käytetään yleensä paheksuvassa tai väheksyvässä mielessä. Sukulaissanoista ks. ismi. Taidesuunnan nimenä sana on lähes jäänyt käytöstä se tarkoitti Ranskassa 1. maailmansodan jälkeen syntynyttä suuntausta, joka otti aiheensa kansanelämästä ja käsitteli niitä realistisestirealismi. popup popap esiin ponnahtaminen, ponnahdus esiin pulpahtaminen lyhyehköksi ajaksi Popup-ikkuna tarkoittaa tietokoneen näyttöön tulevaa uutta, usein pienehköä ikkunaa, joka voi sisältää esimerkiksi virheilmoituksen tai mainoksen. Popup-yritys tarkoittaa yllättäen ilmestyvää yritystä kauppa, ravintola tms., joka saattaa toimia vain lyhyen aikaa esim. kunnes varasto on myyty loppuun ja ehkä laittomasti.porfyyri eräs magmakivien laji pormestari eräiden kaupunginjohtajien tai muiden korkeiden paikallisten virkamiesten nimike porno pornografia pornografia sukupuolisesti voimakkaan kiihottaviksi tarkoitetut kuvat, kirjoitukset yms. pornografinen pornografiaan kuuluva t. sitä sisältävä portaali web-sivusto, jonka kautta on tarkoitus päästä kätevästi suunnistamaan käyttäjää kiinnostaville sivuille julkisen rakennuksen koristeltu pääovi tai portti Esimerkiksi Suomen julkisen hallinnon palveluiden yhteinen portaali on Suomi.fi. Suomen kielen lautakunnan suosittama vastine portaali-sanalle on palveluportti.portatiivi kantourut yöastia Vanhassa merkityksessä sana tarkoittaa kantourkuja eli pientä kannettavaa urkusoitinta eli organettoa, joka oli käytössä keskiajalta 1500-luvulle. Uudemmassa merkityksessä se tarkoittaa isohkoa yöastiaa etenkin sairaalakäytössä.portfolio työkansio, näytekansio, näytesalkku, työnäytteiden kokoelma omistettujen arvopaperien kokonaisuus, salkku liiketoimintojen kokonaisuus Peräisin ranskan sanasta, jonka alkuperäinen merkitys on konkreettisesti salkku, mutta suomen sana tarkoittaa yleensä vain kuvaannollisesti jonkinlaista salkkua tai salkun sisältöä.portieeri ovenvartija, eteisvahtimestari, portsari portteri eräs väkevien, tummien oluiden tyyppi portti kulkuaukko tms. verkkoon kytketyn tietokoneen yksikkö, jonka kautta verkosta tuleva ja verkkoon menevä data kulkee Vanhoissa merkityksissään portti on tietysti yleislaina, ei sivistyssana. Datatekniikassa se on englanninkielisen termin port vastine, ja tässä merkityksessä sen voinee luokitella sivistyssanaksi.portviini port-viini eräs portugalilaisten väkevien viinien tyyppi poseerata esiintyä kuvaamista varten tai muuten näyttävästi, ottaa erityinen asento ja ilme posetiivi kammella soitettava soittokone positiivi oikeasävyinen valokuva adjektiivin perusmuoto, joka ei sisällä vertailua Valokuvauksessa positiivi tarkoittaa valokuvan kappaletta, jossa värit ovat oikeat eli samat kuin kuvattavassa kohteessa eivätkä niille käänteiset kuten negatiivissa. Adjektiiveista puhuttaessa positiivi, jolle on aikoinaan ehdotettu suomennosta perusaste, tarkoittaa adjektiivin perusmuotoa vastakohtana varsinaisille vertailuasteille komparatiivi ja superlatiivi.positiivinen myönteinen matematiikassa nollaa suurempi, plusmerkkinen jonkin läsnäoloa ilmaiseva Vastakohta negatiivinen. Yleensä ilmaisua selventää, jos tämä sana korvataan merkityksensä mukaan sanalla myönteinen tai ilmaisulla nollaa suurempi ks. kuitenkin sanan negatiivinen kuvausta termikäytöstä.positio asema, sijainti, tilanne asento Talousasioissa positio tarkoittaa erityisesti myymisen ja ostamisen tilannetta pitkä positio vallitsee, kun tuotetta on ostettu enemmän kuin myyty, lyhyt position päinvastaisessa tilanteessa. Ks. myös valuuttapositio. Matematiikassa positiojärjestelmä tarkoittaa nykyisin yksinomaista lukujen merkintätapaa, jossa numeron sijainti vaikuttaa sen merkitykseen, esim. merkinnässä 33 ensimmäinen kolmonen tarkoittaa kymmeniä, toinen ykkösiä.positionaalinen position ilmaiseva, positioon liittyvä t. perustuva positivismi filosofian suunta, joka pyrkii rakentamaan vain havaittavien tosiasioiden ja loogisen päättelyn varaan Sukulaissanoista ks. ismi.posliini eräs saviteollisuuden tuote, jota käytetään etenkin astioihin Valmistetaan kaoliinista, maasälvästä ja kvartsista. Vanha kirjoitusasu porsliini.possessiivinen omistusta, jollekin t. johonkin kuulumista tms. ilmaiseva possessiivipronomini possessiivinen pronomini Omistusta, kuulumista yms. ilmaiseva pronomini kuten minun.possessiivisuffiksi possessiivinen liite, omistusliite Esimerkiksi -si sanassa vaimosi. Nimityksestä huolimatta possessiivisuffiksi useimmiten ilmaisee jotain muuta kuin omistamista, esimerkiksi läheistä suhdetta tai johonkin kuulumista.post- jälkeen-, jälki- post festum liian myöhään, juhlien jälkeen post mortem jälkikäteen, tapahtumien jälkeen tehtävä analyysi tms. kuolemanjälkeinen kuoleman jälkeen ruumiinavaus Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti kuoleman jälkeen. Sitä käytetään adverbin, adjektiivin tai substantiivin tapaan. Lääketieteessä se tarkoittaa etenkin ruumiinavausta tai muuta kuoleman jälkeen tehtävää tutkimusta. Ilmaisua käytetään myös mm. pelien, projektien yms. jälkeen tehtävistä erittelyistä siitä, miksi meni pieleen tai miksi onnistuttiin. Myös yhteen kirjoitettuna postmortem.post scriptum post skriptum t. post skriiptum postskriptumi postaalinen postitoimintaa koskeva t. siinä käytetty, posti- postdateerata post-dateerata päivätä todellista myöhäisemmäksi postdoctoral post-doktoral tohtorin tutkinnon jälkeinen Etenkin vaativasta akateemisesta tai ammatillisesta työstä, joka tehdään tohtorin tutkinnon suosittamisen jälkeen.poste restante poste restantte t. poste restnte t. post restacutet postitoimistosta noudettava lähetys, noutoposti Menettely, jossa asiakas ilmoittaa osoitteekseen vain nimensä, postitoimipaikan osoitteen ja sanat poste restante ja itse noutaa postinsa toimipaikasta. Ilmaisu on periaatteessa sitaattilaina ranskasta, mutta ranskanmukainen ääntämys on nykyisin hyvin harvinainen.poster poster t. pouster juliste, esille pantu aineisto Etenkin konferenssissa esitys, joka vain pannaan näkyville taululle kirjallisena ja kuvallisena, vastakohtana suulliselle esitykselle.postgraduate poust-grädjueit alimman korkeakoulututkinnon jälkeinen jatko-opiskeluun kuuluva, jatko-opinto Brittienglannissa sana viittaa alimmanasteisen korkeakoulututkinnon bachelor-tutkinnon jälkeiseen opiskeluun tai jopa high school -tutkinnon jälkeiseen opiskeluun amerikanenglannissa sellaisista opinnoista käytetään sanaa graduate. Kuitenkin suomessa sana postgraduate usein käsitetään niin, että se viittaa korkeakoulujen ylemmän perustutkinnon jälkeiseen opiskeluun, siis jatko-opiskeluun lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten.posthypnoottinen post-hypnoottinen hypnoosin jälkeinen Erityisesti vaikutuksesta, joka hypnoosissa annetuilla käskyillä on hypnoosin jälkeen.postiitti esinahan tulehdus postiljooni postinkantaja postilla saarnakirja, saarnoja sisältävä kirjallinen julkaisu postmoderni postmodernismin mukainen, postmodernistinen postmodernismi eräs taidesuuntaus, joka esiintyy vastavaikutuksena modernismille Postmodernismia on luonnehdittu näin siinä korostuvat toisto ja jäljittely, populaarikulttuurin pinnallisuus ja näyttävyys. Se sekoittaa alhaista ja ylevää, eri tyylejä, faktaa ja fiktiota ja parodioi - itseäänkin. Sukulaissanoista ks. ismi.postpositio nominin jäljessä käytettävä partikkeli, joka kiinteästi liittyy nominiin Esimerkiksi sana jälkeen ilmaisussa kesän jälkeen. Suomenkieliseksi nimitykseksi on joskus ehdotettu sanaa jälkisana. Vrt. prepositio.postskriptumi jälkikirjoitus Varsinaisen kirjoituksen jälkeen kirjoitettu lisähuomautus, esimerkiksi asia, joka kirjeen kirjoittajan mieleen on tullut vasta, kun hän on allekirjoittanut kirjeen. Usein lyhennettynä PS tai P.S. Johtuu latinan sanoista post scriptum, kirjoituksen jälkeen.posttraumaattinen post-traumaattinen vamman jälkeinen Voi viitate sekä ruumiilliseen että sielulliseen vammaan.postulaatti olettamus Postulaateiksi voidaan kutsua ajatuskoetta varten tehtyä olettamusta, josta tehdään päätelmiä, joita verrataan todellisuuteen postulaatin paikkansapitävyyden arvioimiseksi. Filosofiassa voidaan postulaateiksi sanoa myös käsityksiä, joita ei voida todistaa mutta joita kuitenkin pidetään välttämättöminä.postuloida olettaa esim. ajatuskoetta varten postuumi tekijän kuoleman jälkeen julkaistu isän kuoltua syntynyt potaska pötypuhe, roska kemiassa kaliumkarbonaatti potassium kalium ---- Käännösvirhe. Useimpien alkuaineiden -um-loppuiset englanninkieliset nimet ovat samat kuin suomessa, mutta tämä on poikkeus. Vrt. sodium.potensoida lisätä, kohottaa, korottaa potenssiin potenssi kyky, kykeneväisyys etenkin miehen kyky sukupuoliyhdyntään matematiikassa samansuuruisten tekijöiden tulo t. tällaisen käsitteen yleistys Matematiikassa luvun a ns potenssi an ks. eksponentti on tulo, jossa on n kertaa tekijänä a, kun n on positiivinen kokonaisluku. Esimerkiksi 53 5times5times5 125.potentiaali verbin eräs tapaluokka suomen kielessä, esim. tehnee, lienee Vanhassa kansankielessä potentiaalia käytetään sivulauseissa ja epäilevissä kysymyslauseissa, esim. Osanneeko hän tehdä sen Kirjakieleen potentiaali on otettu jonkinlaista todennäköisyyttä ilmaisevaksi tapaluokaksi. Ks. Lieneekö potentiaalikaan tarpeellinenpotentiaalinen mahdollinen, mahdollisuuksien rajoissa oleva potentti kykenevä etenkin yhdyntään kykenevä mies potomaani juomahimoinen ihminen potomania juomahimo potpuri sekoitus erityisesti sävelmäketju t. vihannessekoitus t. tuoksusekoitus PR pee är suhdetoiminta sillä saavutettu hyvä maine, myönteinen yrityskuva Myös muodossa peeärrä. Johtuu sanoista public relations.pragmaatikko pragmaattinen ihminen pragmaattinen käytännöllinen, käytäntöön suuntautunut syysuhteet selvittävä historiankirjoitus pragmatiikka kielitieteen osa, joka tutkii kielellisten ja muiden ilmaisujen suhdetta niiden käytännöllisiin tarkoituksiin Pragmatiikka asettaa kysymyksen kielenkäyttäjän tavoitteista, tarkoituksista, kun taas semantiikka tutkii ilmaisujen merkityssisältöjä.pragmatismi oppi, jonka mukaan toiminta on tiedon edellytys ja päämäärä Sukulaissanoista ks. ismi.praksis käytäntö praktiikka etenkin lääkärin käytännöllinen ammatinharjoitus harjaannus käytäntö praktikumi käytännöllinen harjoituskurssi praktinen käytännöllinen praliini eräistä makeistyypeistä käytetty nimitys Praliini on alkujaan tarkoittanut ranskalaisia, sokerisiirappipäällysteisiä, suklaakuorrutettuja, paahdettuja, yksittäisiä manteleita. Laajemmin praliineiksi kutsutaan sellaisia suklaamakeisia, jotka sisältävät pähkinää, ja vielä laajemmin suklaamakeisia konvehteja yleensä.pre- esi-, edeltä-, ennen- predestinaatio ennaltamäärääminen Etenkin uskonnon alalla oletettu Jumalan aikojen alussa tekemä ratkaisu, joka määrää kunkin ihmisen iankaikkisen kohtalon.predestinoida määrätä ennalta predikaatti verbin finiittinen muoto lauseessa logiikassa väitelauseen rakenteen osa, joka kertoo, mitä jostakin väitetään Esimerkiksi lauseessa Tahtoisin lähteä kotiin on tahtoisin predikaatti, kun taas lähteä on toisenlainen verbinmuoto, infinitiivi. Predikaatti on eräässä mielessä lauseen keskus se ilmaisee tekemisen tai olemisen, ja muut lauseenjäsenet ilmaisevat, kuka tai mikä tekee tai on, mikä on tekemisen kohde ja tapa jne.predikatiivi määrite, joka liittyy kopulan kautta subjektiin tai objektiin Esimerkiksi lauseessa taivas on sininen sana sininen on predikatiivi, joka liittyy kopulan on kautta subjektiin taivas.preemio hintaero, esim. vertailukelpoisten arvopaperien välillä palkinto, palkkio aiemmin vakuutusmaksu preeria ruohoaavikko tai aro Pohjois-Amerikassa Pääasiassa ruohoa kasvavasta kasvillisuustyypistä käytetään eri nimityksiä eri alueiden osalta, esim. preeria, pampa, savanni jne. Nimitysten eroihin liittyy osittain ns. paikallisväriä, osittain eroja sen mukaan, millaista ruohoarojen kasvillisuus ja eläimistö on eri alueilla.preesens eräs verbien aikaluokka, yleensä perusaikaluokaksi käsitetty Esimerkiksi suomessa esimerkiksi muoto tekee vastakohtana menneen ajan muodolle teki ja yhdistetyille aikamuodoille kuten on tehnyt ja tulee tekemään. Usein preesensin sanotaan ilmaisevan nykyistä tekemistä tai olemista, mutta todellisuudessa se ilmaisee myös muun muassa ajattomuutta tai ajallista yleispätevyyttä kaksi plus kaksi on neljä, suomessa myös tulevaa aikaa jne.preettori ylin oikeusvirkamies antiikin Roomassa Kirjoitetaan usein preetori.prefekti hallintoalueen johtava virkamies etenkin Ranskassa ja Italiassa sairaalan, tutkimuslaitoksen tms. esimies prefektuuri hallintoalue joissakin maissa, etenkin prefektin johtama preferenssi valinta annetuista vaihtoehdoista etusijaisuus, etuoikeus eräs korttipeli preferoida pitää parempana, asettaa etusijalla prefiksi sanan tai lausekkeen etuliite pregnanssi tärkeys, osuvuus pregnantti painava, tärkeä, ytimekäs preivi vanhassa kielessä, nyk. leikillisesti kirje prejudikaatti ennakkopäätös, ennakkoratkaisu Tuomioistuimen Suomessa korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden antama tuomio, joka on tärkeitä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai muutoin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Kyseessä ei siis ole ennakolta, ennalta annettu päätös vaan päätös, joka vaikuttaa alempien tuomioistuinten myöhempiin ratkaisuihin samanlaisissa asioissa. Eri asia kuin ennakkotapaus, joka tarkoittaa yleisesti ensimmäistä tuomioistuinratkaisua jostakin asiatyypistä.prekambrinen pre-kambrinen kambrikautta edeltävä prekariaatti tilapäistöitä tekevät ihmiset yhteiskuntaluokaksi käsitettynä Nimi on muodostettu sanoista precarious epävarmassa tilassa, muiden armoilla oleva ja proletariaatti. Jonkin verran on prekariaatista käytetty sanaa tilapäistö.prekliininen pre-kliininen kliinistä edeltävä Lääketieteen opetuksen alkuvaiheesta.prekolumbiaaninen pre-kolumbiaaninen eurooppalaisten Amerikkaan tuloa edeltänyt Sana johtuu Kristofer Kolumbuksesta.prelaatti eräs korkea virka-arvo katolisessa kirkko yleisemmin mahtava pappimies preliminääri valmistava koe, varsinkin ylioppilastutkinnon preli preludi alkusoitto usein kuvaannollisesti eräs itsenäinen sävellyslaji premissi edellytys, peruste, ehto Erityisesti logiikassa väittämä, joka on peruste tai yksi perusteista, joista jokin väittämä loogisesti johdetaan.premium preemum t. priimium huippulaatuinen, erikois-, priima- Etenkin tuotenimissä käytetty sana.premiääri ensi-ilta prepaid priipeid ennalta maksettu Mm. puhelinliittymästä, jonka käytöstä on etukäteen maksettu määräsumma ja jota saa käyttää sitä vastaavan määrän. Sana on sitaattilaina englannista. Esiintyy myös asussa pre-paid ja suomessa pre paid.preparaatti valmiste, erityisellä tavalla valmistettu näyte Preparaatti tehdään esimerkiksi anatomian, biologian tai kemian alaan kuuluvia tutkimuksia varten. Esimerkiksi kudoksesta voidaan tehdä hyvin ohut leike ja kenties käsitellä se erikoisaineilla mikroskooppitutkimusta varten.preparaattori työntekijä, joka tekee valmistavia tehtäviä esim. tutkimuksia varten museoesineiden kunnostaja preparoida valmistaa preparaatti prepositio nominin edellä käytettävä partikkeli, joka kiinteästi liittyy nominiin Esimerkiksi sana ennen ilmaisussa ennen kesää. Suomessa prepositioita on vähän. Suomenkieliseksi nimitykseksi on joskus ehdotettu sanaa etusana. Vrt. postpositio.prequel priikwel esiosa Elokuvan, kirjan tms. jälkeen julkaistava teos, joka kuvaa tapahtumia, jotka johtivat alkuperäisen teoksen tilanteeseen.presbyteeri alkukirkossa seurakunnan johtaja, seurakunnan vanhin presbyteerinen eräistä reformoiduista kirkoista käytetty nimitys Nimitys perustuu kirkkohistorialliseen presbyteeri-nimitykseen ja on tarkoitettu korostamaan hallintojärjestelmää, jossa sekä maallikot että papit osallistuvat kirkon johtamiseen.presbyteerio presbyteerisen kirkon kirkkoneuvosto presedenssi etusijajärjestys ennakkotapaus operaattorien sidontajärjestys presenssi läsnäolo, paikallaolo presentaatio esitys preservatiivi ehkäisyväline, kondomivanhentunut nimitys presidentti johtajan, puheenjohtajan nimitys useissa valtiomuodoissa ja organisaatioissa Yleisesti on tasavaltaisen valtion valtionpäämiehen nimitys tasavallan presidentti. Suomessa eräiden tuomioistuinten puheenjohtajia kutsutaan presidenteiksi. Koska englannissa president on tavallinen nimitys myös yhdistysten, yritysten ym. johtajista, on vastaavasti myös presidentti-sanaa käytetty suomessakin myös esim. moottoripyöräkerhojen johtajista.presidiumi puheenjohtajisto, puhemiehistö preskriptiivinen määräävä, määräilevä, normeja asettava, ohjaileva Vrt. deskriptiivinen.prestiisi arvovalta, arvostettu asema, kunnioituksen kohteena oleminen presto nopeasti musiikkiterminä presumptio oikeudellinen olettama Asiaintilaa koskeva olettamus, jota jonkin oikeusperiaatteen mukaan pidetään totena, kunnes toisin todistetaan. Esimerkiksi se, että sitä, jonka hallussa esine on, pidetään sen omistajana, ellei voida todistaa sen kuuluvan toiselle. Myös asussa presumtio.presuppositio pre-suppositio julkilausumaton edellytys, hiljainen olettama prt porter pretaporte valmis käytettäväksi, valmisvaate Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta. Usein kirjoitettuna ilman aksentteja ja usein yhdysmerkillisenä pret-a-porter.preteriti verbien aikaluokka, joka ilmaisee tekemisen kuuluvan menneeseen aikaan Suomen kielen imperfektiksi kutsuttu muoto vastaa itse asiassa sitä, mitä kielitieteessä yleensä kutsutaan preteritiksi eli yleiseksi menneen ajan muodoksi.prevalenssi taudin vallitsevuus, yleisyys suhteessa koko väestöön preventiivinen ennalta estävä, ehkäisevä preventio ennalta estäminen, ehkäiseminen priapismi siittimen sairaalloinen pysyvä jäykistyneisyys priima ensiluokkainen paras laatu priimas mustalaisorkesterin tai jousikvartetin ensiviulun soittaja eräiden arkkipiispojen kunnianimi ensimmäinen, etevin priimus ensimmäinen, paras Sanaa käytetään varsinkin koululuokan, kurssin tms. parhain arvosanoin suorittaneesta tai opiskelumenestykseltään parhaaksi oletetusta.prikaati eräs sotilasyksikkö aik. sosialistisissa maissa myös tuotantoryhmä, työyhteisö joistakin järjestöistä käytetty nimitys Sana on tarkoittanut eri aikoina ja eri armeijoissa varsin erisuuruisia yksiköitä, muutaman sadan miehen yksiköstä tuhansien miesten yksikköön. Sana esiintyy myös joidenkin rikollis- ym. järjestöjen nimissä kuten Punaiset prikaatit ja al-Aqsan marttyyrien prikaatit.prikaatikenraali everstin ja kenraalimajurin väliin sijoittuva sotilasarvo Perustettu v. 1994 kansainvälisten tehtävien takia. Nimike oli aluksi loogisemmassa muodossa prikaatinkenraali.priki eräs kaksimastoinen purjelaivatyyppi prima ballerina priima balleriina t. priima ballerina ensitanssijatar prima facie priima fakie t. priimaa fakie ensi näkemältä, ensi kädessä aluksi, toistaiseksi Usein ilmaisuissa, joissa jotakin käsitystä, velvollisuutta tms. pidetään lähtökohtaisesti pätevänä tai oikeana mutta tunnustetaan se mahdollisuus, että jokin peruste osoittaa sen vääräksi tai ohittaa sen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta, merkitykseltään lähinnä ensi näkemältä, ensi silmäyksellä.prima vista priima vista musiikissa suoraan nuoteista, harjoittelematta Sitaattilaina italiasta, sananmukaisesti ensi näkemältä.primaaliterapia eräs kiistanalainen psyykkisten ongelmien hoito, jossa pyritään kohtaamaan elämän alkuperäinen trauma kuten syntymän aiheuttama primaarinen ensisijainen, alkuperäinen, perustana oleva, ensi-, ensiö- Usein myös muodossa primäärinen ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen. Myös lyhentyneenä primaari t. primääri.primaatti etusija, johtoasema eräissä kirkoissa priimaksen arvo primadonna teatterin huomattavin näyttelijätär näyttämön ensimmäinen näyttelijätär primas priimas priimas prime time praim taim TVn paras katseluaika, aika jolloin katsojamäärät ovat suurimmillaan yleisemmin aktiivisin aika, suosituin aika prime-korko praim-korko pankin oma viitekorko Periaatteessa prime-korko on sellainen, jonka pankki perii hyvältä asiakkaalta. Sen tasosta päättää pankki itse. Lainoja ja talletuksia voidaan sitoa siihen siten, että korko on määrätyn määrän prosenttiyksiköitä sen yli tai ali.primitiivinen alkukantainen, alkeellinen primitivismi alkukantaisuutta tavoitteleva taidesuuntaus Sukulaissanoista ks. ismi.primus motor priimus moottor t. priimus mootor käynnistäjä, alkuunpanija, hankkeen liikkeellepaneva voima primäärinen primaarinen prinsessa hallitsijasukuun kuuluva nainen paitsi kuningatar prinssin puoliso ruhtinatar prinsiippi periaate, perusajatus tai -sääntö perimmäinen perusta prinssi hallitsijasukuun kuuluva mies paitsi kuningas ruhtinas Myös hallitsevan kuningattaren puolisolla on usein prinssin arvonimi. Sanaa käytetään käännösteksteissä usein yleisesti englannin prince-sanan vastineena, vaikka suomen kielessä on ollut vakiintunutta käyttää sanaa ruhtinas silloin, kun kyse on ruhtinaskunnan päämiehestä.printteri tietokoneen tms. kirjoitin, paperille tulostava laite printti paperituloste paperijulkaisu paperijulkaiseminen kirjat, lehdet ym. prioni eräitä kopioituvia proteiinirakenteita, joiden oletetaan aiheuttavan aivoja tuhoavia sairauksia Prionit ovat mm. ns. hullun lehmän taudin ja scrapien oletettu syy.priori pienen luostarin johtaja priorisoida asettaa tärkeysjärjestykseen asettaa etusijalle prioriteetti etusija, etuoikeus tärkeysjärjestys prisma särmiö privaatti yksityinen, yksityiselämään kuuluva privatiivinen poistamista t. puuttumista ilmaiseva privatiiviverbi poistamista ilmaiseva verbi Esim. oksia poistaa oksat, juuria poistaa juurineen.privatisoida tehdä t. kokea yksityiseksi, privaatiksi privilegio erioikeus, erityinen suoraan yhteiskunnallisesta tms. asemasta johtuva oikeus Privilegiot olivat tavallisia sääty-yhteiskunnassa, mutta niiden merkitys on suuresti vähentynyt. Myös muodossa privilegi.pro proo asemesta, sijasta puolesta, hyväksi Sana on varsinaisesti latinan kielen prepositio. Sitä käytetään muun muassa sellaisissa ilmaisuissa kuin A pro B A Bn asemesta. Erilaisten palkintojen, kunniamerkkien yms. nimissä se viittaa jonkin hyväksi tehtyyn työhön, esimerkiksi Pro Finlandia Suomen hyväksi. pro bono proo bono t. proo bonoo yleisen hyvän vuoksi, hyväntekeväisyydestä Ilmaisua käytetään varsinkin oikeudellisesta avusta, jota annetaan ilman palkkiota.pro exercitio proo ekserkitio t. proo ekserktioo Eräänlainen vieraan kielen koe yliopistoissa aiemmin. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.pro forma proo forma t. proo formaa muodollinen, muodollisuuksien täyttämiseksi tehtävä laskennallinen ja havainnollistamistarkoituksessa esitettävä tilinpäätöstieto proforma Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti muodon vuoksi. Liiketaloudessa pro forma -informaatio tarkoittaa sellaista, joka laskennallisesti havainnollistaa, mitä olisi tapahtunut, jos esimerkiksi jokin toimenpide olisi tehty todellista aiemmin ks. KHT-yhdistyksen pro forma -ohjetta.pro gradu proo gradu t. proo graduu Yliopistoissa ns. ylempää korkeakoulututkielmaa varten laadittava laajahko tutkielma. Arkikielessä usein gradu, virallisemmin taas pro gradu -työ. Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti oppiarvoa varten.pro patria proo patria t. proo patriaa isänmaan puolesta sitaattilaina latinasta pro primo proo priimoo ensimmäiseksi, ensiksi Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Kohtia numeroidusti esitettäessä jatketaan latinan järjestysluvuilla pro secundo toiseksi, pro tertio, pro quarto jne.pro rata proo raatta t. proo rataa kullekin lasketun t. määrätyn osuuden mukaisesti suhteellisesti Myös pitemmin pro rata parte. sitaattilaina latinasta.proaktiivinen pro-aktiivinen ennalta vaikuttava, ennakoiva, ongelmiin, muutoksiin tms. ennalta varautuva probabilismi todennäköisyysoppi, erilaisista opeista, joissa todennäköisyydellä on keskeinen asema Sanaa käytetään ajatuksesta, jonka mukaan tietomme maailmasta on vain todennäköisyyksiä, ei varmuutta. Erikoistuneempi merkitys oppi, jonka mukaan teko on moraalisesti oikea, vaikka se perustuisi vain todennäköisyyspäätelmiin. Sukulaissanoista ks. ismi.probleema ongelma, ratkaistava tehtävä Myös probleemi.problemaattinen ongelmallinen, vaikea problematiikka jonkin alan tai tehtävän probleemat kokonaisuutena problematisoida esittää t. väittää ongelmalliseksi product placement prodakt pleisment tuotteen esillepano, tuotesijoittelu, mainonnan muoto, jossa tuotetta käytetään tarkoituksellisen näkyvästi esim. elokuvassa produktiivinen tuottelias, tuottava Kielitieteessä johdinta sanotaan produktiiviseksi, jos se tuottaa paljon uusia sanoja tarvittaessa eli jos se voi liittyä uusiin kantasanoihin.produkti tuote tulos produktio tuotos, varsinkin taiteellinen produktiviteetti tuotteliaisuus, produktiivisuus produsoida tuottaa, saada aikaan profaani arkinen epäkunnioittava maallinen uskonnollisen, hengellisen vastakohtana epäpyhä profanoida tehdä profaaniksi, esittää profaanina Suomalaisemmiksi vastineksi voi sopia, merkityksen mukaan, arkistaa, alentaa, jopa häpäistä.profeetallinen ennustuksellinen profeetta julistaja, varsinkin uskonnollinen ja tulevia ennustava professio ammatti, varsinkin vakiintunut ja järjestäytynyt professionaalinen ammatillinen, ammattina professiona harjoitettava ammattitaitoinen professionalismi ammatillisuus, professionaalisuus ammatillisuuden korostaminen Sukulaissanoista ks. ismi.professori korkeakoulun tai yliopiston ylimmän tason opetus- ja tutkimusviran haltija myös arvonimi Professorin viran arvostuksen takia sanasta professori on tehty myös arvonimi, joka voidaan myöntää ansioituneelle tutkijalle, taiteilijalle tms. ja johon ei liity mitään virkaa. Nykyisin professorin virkanimike ei enää osoita välttämättä yhtä korkeaa asemaa kuin ennen, koska aiemmat yliopiston apulaisen virat on nimetty uudelleen ensin apulaisprofessorin viroiksi ja sitten professorin viroiksi. Sana esiintyy yhdyssanoissa myös todellisten virkojen tai asemien nimityksissä korkeakoululaitoksen ulkopuolellakin, esimerkiksi tutkijaprofessori ja taiteilijaprofessori.professuuri professorin virka sen alaan kuuluva toiminta resursseineen profetia jumalallinen ennustus, ilmoitus profetoida ennustaa, julistaa Jumalan tahto profiili ominaispiirteet, luonteenomaiset piirteet erityiset ominaisuudet t. niiden kuvaus ääriviivat poikkileikkaus Konkreettisimmassa merkityksessä kyseessä on esineen kohtisuora poikkileikkaus tai sen ääriviivat. Muut merkitykset ovat syntyneet siitä, että sellaisen on katsottu sisältävän kohdetta luonnehtivan esityksen. Nykyisin sana viittaa usein jonkin joukon ominaisuuksiin, esim. asiakasprofiili asiakaskunnan yleiset ominaisuudet ja jakautuminen eri asiakastyyppeihin.profiloida tehdä luonteeltaan profiililtaan määrätynlaiseksi määrittää profiili Usein passiivijohdoksena profiloitua, joka tarkoittaa etenkin oman profiilin etsimistä. Profilointi voi tarkoittaa mm. yrityksen tms. ilmeen rakentamista tai toisaalta tuotteen kohderyhmän määrittelemistä kuvaamalla ostajien ominaisuuksia profiili. Rikostutkinnassa se on epäillyn ominaisuuksien päättelemistä mm. rikoksen luonteen ja tekotavan perusteella ja tähän perustuvaa epäiltyjen joukon määrittämistä.proformalasku lasku, jonka myyjä tekee ostajaa varten ennen lopullista kaupantekoa Proformalasku esittää, miltä lopullinen lasku tulee näyttämään. Se voi olla ostajalle tarpeen joissakin kauppaan liittyvissä toimenpiteissä, kuten lisenssin anomiseksi tai tullitietojen hankkimiseksi. Alkuosa johtuu sanoista pro forma ja kirjoitetaankin joskus erikseen pro forma -lasku, englannissa usein yhdysmerkillisenä pro-forma invoice.proge lähinnä arkikielessä eräs rokin muoto, progressiivinen rock prognoosi ennuste progressiivinen etenevä, ylenevä edistyksellinen, uutta luova Progressiivinen verotus tarkoittaa, että veroprosentti kasvaa, kun verotettavan tulon t. omaisuuden määrä kasvaa, eli suurista tuloista maksetaan suhteellisestikin isompi vero kuin pienistä.progressio jatkuva sarja asteittainen lisäys verotuksen progressiivisuus projekti hanke varsinkin erikseen suunniteltu, järjestetty ja rahoitettu projektio kappaleen kuvaaminen tasopinnalle t. tasokuvion kuvaaminen suoralle sädekimpulla näin saatu kuva tunteiden yms. heijastaminen kuvitteleminen toisen ihmisen t. häneen kohdistuviksi tunteiksi projektoida järjestää projektiksi, hankkeistaa projektori kuvanheitin Laite, jolla kuvia tai tekstiä saadaan näkyviin valkokankaalle. projisoida tehdä projektio, heijastaa, kuvata heijastaa nykyisyys menneisyyteen t. tulevaisuuteen Aiemmin myös muodossa projisioida. prokaryootti pro-karyootti esitumallinen, alkeistumallinen Eliö, jossa kromosomit ovat eivät ole tumassa vaan eräänlaisessa tuman esiasteessa. Prokaryootit ovat hyvin vanha eliöryhmä, ja ne ovat yksisoluisia. Vrt. eukaryootti.proklamaatio julkinen tiedonanto, julistus proklamoida julistaa, kertoa julkisesti proksimaalinen läheinen, lähi-, lähin prokuraattori eräiden virkamiesten nimitys Muinaisessa Rooman valtakunnassa prokuraattoreiksi kutsuttiin laajahkojen alueiden päälliköitä, maaherroja. Suomessa autonomian aikana prokuraattori oli oikeudenkäytön valvoja, joka lähinnä vastasi nykyistä oikeuskansleria. Muissa maissa sana esiintyy erilaisten, usein oikeudenkäyttöä hoitavien virkamiesten nimikkeenä.prokura yleisvaltuutus tehdä oikeustoimia yrityksen nimissä, kirjoittaa firman nimi Myös muotoa prokuura käytetään, ja se vastaisi sivistyssanojen yleisiä sääntöjä, mutta lyhytvokaalinen asu on melko vakiintunut.prokuristi yrityksen virkailija, jolla on yleisvaltuutus prokura tehdä liiketoimia yrityksen nimissä prokuura prokura prolatiivi suomen kielen adverbi, jossa on -tse-pääte, esim. maitse Joskus prolatiivi on käsitetty sijamuodoksi. Ks. Kirjeitse annettu määräys. Suomen kielen prolatiiveista.proletaari köyhälistöön, työväenluokkaan kuuluva Alkujaan sana viittasi muinaisen Rooman alimpaan, omaisuutta vailla olevaan kansanluokkaan. Marxismi otti sanan kuvaamaan työväenluokkaan kuuluvaa. Myöhemmin se ymmärrettiin usein kurjalistoa, ryysyköyhälistöä tarkoittavaksi.proletariaatti proletaarit yhteiskuntaluokkana, köyhälistö prologi esinäytös esipuhe alkajaisruno promemoria muistio, varsinkin virallinen promenadi kävelyretki julkinen kävelypaikka, esim. kävelykatu promille tuhannesosa arkikielessä etenkin veren alkoholipitoisuudesta puhuttaessa promiskuiteetti yhteisön käyttäytyminen, jossa sukupuolinen kanssakäyminen on rajoituksetonta, ollaan kaikkien kanssa promootio juhlalliset tohtorin- ja maisterinvihkiäiset yliopistossa uimakoulun päättäjäiset promoottori henkilö, joka promootiossa toimittaa vihkimiset manageri promovendi promootiossa vihittävä henkilö promovoida vihkiä tohtoriksi tai maisteriksi promootiossa prompt heti, viivytyksettä prompti kehote, tietokoneohjelman esittämä teksti tai merkintä, joka osoittaa, että ohjelma on valmis ottamaan vastaan käyttäjän antaman komennon, tiedon tms. pronaatio raajan sisäänkierto, -kiertyneisyys pronomini asemo- eli viittaussana Sana, jota käytetään substantiivin tai joskus muun nominin asemesta tai siihen viittaavana tai sellaista kysyvänä, esimerkiksi hän, joka, mikä.pronssi kuparin ja tinan seos muu kuparivaltainen seosmetalli kolmas sija urheilu- tms. kilpailussa Sana pronssi tarkoittaa alkujaan oikeastaan vain tinan ja kuparin seosta, joskin siinä on tietysti aina ollut epäpuhtauksia mukana vaihtelevassa määrin. Mutta merkitys on väljentynyt. Suomalainen tietosanakirja sanoo Nykyisin pronssin voi sanoa merkitsevän yleensä sellaista kuparivaltaista metalliseosta, jolla tavalla tai toisella on poikkeuksellisen hyvät ominaisuudet, varsinkin lujuudessa. - - Usein pronsseiksi sanotaan mainosarvon vuoksi jopa eräitä messinkejä.proosa suorasanainen ilmaisu, vastakohtana runoudelle proosallinen arkipäiväinen proosamuotoinen propaganda aatteen tai opin järjestelmällinen, mielipiteitä muokkaava levitys Sanalla on yleensä kielteinen vivahde, ja se viittaa epä-älylliseen, tunteisiin vetoavaan julistukseen.propagandisti propagandan tekijä propagandistinen propagandaa sisältävä, propaganda- propagoida edistää, julistaa, levittää propagandaa propedeuttinen valmistava, johdattava kurssi yliopistossa propelli potkuri proportio oikea suhde, tasasuhtaisuus proportionaalinen suhteellinen, suhteessa oleva, propositio lausuma, väittämä, väitelause propri erisnimi prosaisti prosaisti proosakirjailija proseduraalinen proseduureja koskeva t. niihin perustuva proseduuri tarkoin ennalta määritelty menettelytapa tietokoneohjelman aliohjelma proseminaari proo-seminaari yliopistolliset harjoitukset, jotka ovat seminaaria vähemmän vaativia prosentti sadasosa, sadannes Prosentin merkki on %, ja se erotetaan luvusta välilyönnillä. Sana prosenttiyksikkö on käytössä prosenttilukuja vertailtaessa. Jos esimerkiksi inflaatio yhtenä vuonna on 5 % ja seuraavana vuonna 6 %, sanotaan, että inflaatio kasvoi yhden prosenttiyksikön.prosentuaalinen prosenttiluvulla ilmaistava, prosentti- prosessi tapahtumakulku oikeudenkäynti, oikeusjuttu Tekniikassa prosessi tarkoittaa valmistusta tms., joka koostuu useista vaiheista ja joka usein on jatkuvaa jatkuva prosessi. Oikeustieteessä prosessioikeus tarkoittaa oikeudenkäyntiä koskevia sääntöjä ja niitä koskevaa tutkimusta, ja prosessiväite on oikeudenkäynnin muotoseikkoihin puuttumista.prosessoida käsitellä prosessissa prosessori tietokoneen keskusyksikkö eräänlainen metsätalouden monitoimikone yl. jotakin käsittelevä kone t. järjestelmä prosessuaalinen prosessia koskeva, prosessi- prosit proosit terveydeksi kippis prosodia kielen ilmaisujen kesto, painotus, sointiväri yms. niitä koskeva oppi prosodiikka prosodia prosodinen prosodiaan kuuluva prosopo- henkilö- kasvo- prospekti näköala esite- tai mainosvihkonen pääkatu, valtakatu Venäjällä ja Neuvostoliitossa urkujen julkisivupillistö prospektiivinen tulevaisuutta koskeva, tulevaisuuteen suuntautuva prostaglandiini eräs hormonin kaltainen rasvahappo, joka vaikuttaa useiden elinten toimintaan prostata eturauhanen prosteettinen kemiassa proteiiniosaan sitoutunut prostituoida asettaa haureuden palvelukseen häväistä prostituoitu henkilö, joka ansaitsee suostumalla sukupuoliyhteyteen prostituutio tulojen hankkiminen sukupuolisuhteiden avulla protagonisti jonkin asian esitaistelija muinaisessa Kreikassa draaman pääosan esittäjä proteiini valkuaisaine, elävien olentojen keskeisiä rakennusaineita proteesi tekojäsen esim. tekojalka tekohampaat protektionismi maan tai muun alueen tuotannon suojaaminen suojatullien ym. avulla Sanaa käytetään nykyisin etenkin kiistanalaisista toimista, joiden katsotaan rikkovan kansainvälisen kaupan vapauttamisen sääntöjä. Sukulaissanoista ks. ismi.protektoraatti suojelualue valloitettu alue, joka on järjestetty muodollisesti suojelun alaiseksi valtioksi t. alueeksi suojelusuhde protektori valtionhoitaja suojelija proteomi eliön tai solun tuottamien erilaisten proteiinien kokonaisuus Koska proteiinien synteesiä ohjaavat geenit, proteomi määräytyy perimmältään genomin perusteella.protestantti protestanttista uskoa tunnustava henkilö protestanttinen ns. uskonpuhdistuksen oppien mukainen kirkko t. suunta protesti vastalause, nimenomainen vastustus eräs vekseleihin liittyvä oikeustoimi Muun muassa urheilun alalla protesti tarkoittaa kilpailun tuomarien ratkaisun erityistä vastustamista tavalla, jossa vedotaan kilpailulautakuntaan tms. ratkaisun muuttamiseksi.protestoida esittää protesti proto- alku-, alkuperäis- esi-, varhais- Sana proto esiintyy arkikielessä itsenäisenäkin, merkityksessä prototyyppi.protoni atomiytimen hiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus protokolla diplomatian käytössäännöt, menettelytapasäännöt vanh. pöytäkirja datatekniikassa jotakin asiaa koskevat tekniset menettelytavat t. niiden kuvaus Vrt. standardi.protoplasma alkulima, solun perusaines prototyyppi esimerkinomainen toteutus mallikappale perusmuoto, alkumuoto, perustyyppi Usein prototyyppi tarkoittaa esimerkiksi tietokoneohjelman alustavaa, kokeilevaa toteutusta, joka annetaan koekäyttöön, jonka tulosten perusteella varsinaista ohjelmaa kehitellään. Erityisesti on mittojen ja painojen määrittelyssä käytetty menettelyä, jossa yksikkö määritellään jonkin yksilöllisen aineellisen kappaleen mukaan tätä kappaletta sanotaan yksikön prototyypiksi. Nykyisinkin on massan yksikkö kilogramma määritelmän mukaan yhtä suuri kuin määrätyn prototyypin massa.protuberanssi Auringon reunasta ulkoneva kieleke anatomiassa kohouma, kyhmy proviisori apteekkialan farmasian asiantuntija, joka on suorittanut alan ns. ylemmän korkeakoulututkinnonprovinsialismi maakuntahenkisyys murteellisuus provinssi laajahko hallintoalue maaseutu pääkaupungin vastakohtana Alkujaan provincia oli nimitys muinaisen Rooman valloittamille alueille, joiden hallinto oli erityisellä tavalla järjestetty. Myöhemmin vastaavia nimityksiä on käytetty hallintoalueista useissa maissa ja myös katolisessa kirkossa. Provinsseiksi kutsutaan tavallisesti myös Kanadan osavaltioita, vaikka yleensä provinssi-nimeä ei käytetä alueista, joilla on itsehallinto.provisio toimipalkkio, hyvitys, esim. välittäjälle maksettava välityspalkkio, provikka provokaatio yllytys, provosointi provokaattori yllyttäjä, kiihottaja, provosoija provokatiivinen yllyttävä, provosoiva provosoida yllyttää, kiihottaa, ärsyttää Aiemmin myös provokoida ks. K vai sproxy proksi välipalvelin, välityspalvelin Webissä palvelin, joka välittää dataa selainten ja palvelinten välillä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on datan välivarastointi niin, että selaimet saavat usein käytetyt tiedostot nopeasti välipalvelimen muistista.psalmi Vanhan testamentin Psalmien kirjaan kuuluva runomuotoinen teksti virsi psalttari Vanhan testamentin Psalmien kirja pseudo- vale-, väärä- näennäis- Johtuu valehtelemista tarkoittavasta kreikan sanasta. Tarkoittaa kuitenkin nykyisin usein vain jonkinlaista näennäisyyttä tai kaltaisuutta. Esim. pseudosatunnaisluvut ovat lukuja, jotka eivät ole aidosti satunnaisia mutta joita voidaan yleensä pitää riittävän satunnaisina. Vrt. kvasi-.pseudonyymi salanimi, peitenimi psoriaasi eräs pitkäaikainen iho- ja muiden kudosten sairaus Tavalliseesa muodossa ihon sarveissolut lisääntyvät tavallista nopeammin. Oireina ovat tarkkarajaiset punoittavat läiskät, joiden päällä on hopeanharmaata hilsettä. Usein lyhentyneenä psori. Etenkin aiemmin myös lääketieteen latinan mukaisessa asussa psoriasis. Aiemmin hilsetystauti.psoriaatikko psoriaasia sairastava psykedeelinen haltioitunut, epätodellisen kiehtova aistivaikutelma t. kuvitelma psykedelia psykedeelisyys psykiatri psykiatriaan koulutettu ja sitä harjoittava lääkäri psykiatria oppi mielen epänormaaleista tiloista ja niiden hoitamisesta, mielitautioppi psykiatrinen psykiatriaan kuuluva psyko- mieli-, sielu-, henki- psykologinen, psykologia- psykoanalyysi eräs psykologian ja psykiatrian suuntaus, alkujaan Sigmund Freudin perustama psykoanalyytikko psykoanalyysin harjoittaja psykoanalyyttinen psykoanalyysiin kuuluva psykodraama ryhmäpsykoterapian muoto, jossa yksilö rooleissa toimien käy läpi elämän tapahtumia psykofysiologia psykologian suunta, joka pyrkii selittämään psyykkisiä tapahtumia fysiologian avulla psykofyysinen sielullis-ruumiillinen, etenkin puhuttaessa psyyken vaikutuksista ruumiillisiin ilmiöihin psykohistoria historian tutkiminen psykologian, usein erityisesti psykoanalyysin avulla psykologia ihmismieltä tutkiva tiede, sielutiede Sukulaissanoista ks. logia. psykologisoida selittää psykologian keinoin Sanaa käytetään usein väheksyvästi tai moittivasti näkemyksistä, joissa asioita selitetään ihmisten oletettujen motiivien pohjalta.psykomotorinen sellainen, joka perustuu psyykkisten ilmiöiden vaikutukseen ruumiin liikkeisiin psykoosi vakava mielenhäiriö t. mielenhäiriöisen vakavien kohtausten vaihe Yleensä psykoosin ja neuroosin eroksi mainitaan se, että psykoosissa ihmisen käsitys todellisuudesta on vaikealla tavalla harhainen eli realiteettien taju on vahvasti häiriytynyt, esim. psykoosissa oleva elää omassa harhamaailmassaan.psykoottinen psykoosissa oleva psykopaatti luonnevikainen, luonnehäiriöinen ihminen, sosiopaatti psykopatia psykopaatin mielen tila t. käyttäytyminen psykopatologia mielenhäiriöiden tutkiminen Tutkimuskohteina ovat lähinnä psykoosit ja neuroosit, jossain määrin myös psykopatia. Sukulaissanoista ks. logia.psykopolitiikka politiikan jäsentäminen psykologian käsitteiden ja teorioiden avulla psykosomaattinen sielullis-ruumiillinen, psykofyysinen Sana esiintyy usein vain ilmaisemassa maallikon olettamusta siitä, että toisen ihmisen kokemat vaivat ovat sielullista alkuperää.psykososiaalinen psyykkis-yhteiskunnallinen, psyykkisen ja sosiaalisen yhteisvaikutukseen perustuva psykoterapia psyyken häiriöiden käsittely hoito keskustelun yms. keinoin ei lääkkeillä psykro- kylmä-, kylmyys-, viileä- kosteus- psykrofiili pieneliö, joka menestyy parhaiten viileässä alle 15 degC psykrometri kosteusmittari, ilmankosteuden tarkka mittalaite psyyke sielu, mieli Sana esiintyy myös muodossa psyykke.psyykkinen sielullinen, mielessä tapahtuva tai mieltä koskeva pub pub t. pab oluttupa, -kapakka Periaatteessa sitaattilaina englannista. Sanaan sisältyy usein ajatus laadukkaasta oluttuvasta vastakohtana juottolalle.puberteetti murrosikä pubi pub publiikki tilaisuus, jossa akateemisen tutkinnon suorittaneelle annetaan todistus Kyseessä on virallinen tilaisuus, joka ei kuitenkaan ole promootion tavoin juhlallinen.publikaani muinaisessa Rooman valtakunnassa verotulojen vuokraaja Jeesuksen aikana publikaaneja yleisesti paheksuttiin, koska heitä pidettiin veronkiristäjinä publikaani vuokrasi oikeuden verotulojen perimiseen, joten hänen etujensa oli kantaa mahdollisimman paljon veroja.puffata tehdä t. teettää puffi, mainostaa jotakin puffilla puffi mainostava uutinen tai lehtijuttu Sana on melko arkikielinen. Sillä on usein kielteinen sävy, koska mainosten ja toimitetun aineiston sekoittamista toisiinsa pidetään journalismin perusperiaatteiden vastaisena.pugilisti ammattinyrkkeilijä taistelija, tappelija puljonki lihaliemi Sana on lähinnä kyökkisuomea hienompi muoto on buljonki.pulsaattori sysäyksiä, pulsseja tuottava laite pulsari tähti, joka lähettää sykäyksittäin säteilyä radioaaltojen taajuudella Pulsari on neutronitähti, joka pyörii nopeasti akselinsa ympäri.pulssi valtimonlyönti, sydämen syke, etenkin sen tiheys tahti sykäys, etenkin toistuva, usein jaksollinen punk eräs nuorisokulttuurin, varsinkin rokin suuntaus Syntyi Englannissa 1970-luvun lopulla. Saanut ajoittain rajuja ja väkivaltaisiakin muotoja. Myös asussa punkki. Eräiden hämähäkkieläinten nimityksenä käytetty sana punkki on eri alkuperää.punkkari punkin piirissä elävä, punkia harrastava ihminen punkteerata suorittaa punktio punktio nesteen poisto ruumiista ontolla neulalla tms. punssi eräs makeahkojen alkoholijuomien laji punta eräiden maiden, mm. Ison-Britannian, rahayksikkö eräs anglosaksinen painomitta, pauna, engl. pound pupilli silmäterä, silmän mustuainen optisessa laitteessa aukko, joka rajoittaa valosädekimppua purismi puhdasoppisuus, puhtaustavoitteisuus Usein nimenomaan kielellinen purismi eli pyrkimys säilyttää oma kieli mahdollisimman puhtaana vieraista vaikutteista, puhdaskielisyys. Sanaa käytetään yleisesti moittivassa sävyssä. Sukulaissanoista ks. ismi.puritaani kirkon puhdistamista vaativia henkilö anglikaanisen kirkon piirissä ankaran siveellinen, nautinnoista kieltäytyvä henkilö puritaaninen puritaaneille ominainen koruton, askeettinen purppura eräs punertava väriaine, jota alkujaan saatiin eräistä kotiloista kyseinen väri Koska aito purppuraväri oli kallista ja sitä käytettiin juhlapukujen värjäämiseen, on purppuraan pukeminen muodostunut loistokkaan pukeutumisen vertauskuvaksi.purppuri eräs monivuoroinen kansantanssin laji purpuri purppuri purseri matkustajalaivan tai -lentokoneen talouspuolen esimies pusta ruohoaavikko tai -aro Unkarin ja Romanian ym. alueella vrt. preeria putinismi Venäjän johtajan Vladimir Putinin politiikasta käytetty nimitys, jolla usein viitataan keskusjohtoisuuteen ja opposition toiminnan rajoittamiseen putsch put vallankaappausyritys Sana tarkoittaa varsinaisesti vallankaappausta mutta koska kaappaus usein onnistuu mutta kukistuu pian, raja kaappauksen ja kaappausyrityksen välillä on liukuva. Sana on sitaattilaina saksasta ja esiintyy etenkin Saksassa 1920-tehtyjen kaappausyritysten nimissä, joissa se kirjoitetaan saksan sääntöjen mukaan versaalialkuisena Kapp Putsch, Hitler Putsch. Sitä on käytetty joskus yleislainan omaisesti asussa put myös Neuvostoliiton vuoden 1990 kaappauksesta.putti golfissa lyhyt lyönti maata pitkin, tavoitteena saada pallo suoraan reikään puuta eräs vanha venäläinen painomitta, noin 16,38 kg puzzle putsle älytehtävä, pulmatehtävä palapeli Älytehtävässä eli pulmatehtävässä voi tehtävänä olla esimerkiksi sommitella annetut kuviot niin, että annetut ehdot täyttyvät tai päätellä annetuista tosiasioista vastaus määrättyyn kysymykseen. Lähinnä käännösteksteissä puzzle voi joskus tarkoittaa palapeliä engl. jigsaw puzzle.pyelo- munuais- pygmi kääpiö, etenkin afrikkalaiseen pienikasvuiseen kansaan kuuluva pyjama pitkähousuinen yöpuku pyknikko eräässä luonneopissa ruumiinrakenteen ja luonteen tyyppi, jolle on ominaista pyylevyys, pyöreäkasvoisuus ja avomielisyys pykninen pyknikolle ominainen pyloni ylöspäin kapeneva torni Alkujaan nimitystä on käytetty egyptiläisen temppelin sisäänkäytävää reunustavan torniparin torneista. Nykyisin pyloneiksi kutsutaan myös esim. siltaa kannattavan torniparin torneja.pylorus mahanportti pyo- mätä-, märkä- pyodermia märkäinen ihotulehdus pyramidi rakennelma tai kappale, jonka pohja on neliön muotoinen ja sivut kolmioita, jotka yhtyvät yhdessä pisteessä Erityisesti faaraoiden hautarakennelmista. Matematiikassa sanalla on toisaalta täsmällisempi, toisaalta väljempi merkitys monitahokas, jota rajoittavat yhteiskärkiset kolmiot ja jokin monikulmio ehdotelma nimeksi särmäkartio. Kuvaannollisesti sana tarkoittaa rakennetta tai järjestelmää, joka kapenee huippua kohti.pyree sose, etenkin sakea tomaattisose Perusmuoto esiintyy myös asussa pyre, joka on nykyisin sallittu.pyro- palo-, poltto- pyromaani pyromaniaa poteva ihminen pyromania sairaalloinen halu sytyttää ja katsella tulipaloja pyrometri eräänlainen lämpömittari korkeita lämpötiloja varten pyrooppi verenpunainen granaatti pyton pyytton tai pyyton eräitä jättiläiskäärmeitä suku Python ja yleisemmin alaheimo Pythoninae Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinen. Joskus myös sitaattilainana kirjoitettu python. Tieteellinen nimi tulee kirjoittaa Python.pyyton pyton pääri ylähuoneen jäsen Isossa-Britanniassa pörssi laitos, jossa ostetaan ja myydään arvopapereita, valuuttoja, raaka-aineita ym. suurina määrinä Suomessa toimii Helsingin arvopaperi- ja johdannaispörssi, jota ylläpitää Hex Oyj.qat khat quater kvater neljäs muunnelma ter-kohdan jälkeen lisätty kohta neljästi quiche ki eräänlainen kinkku- ja juustotäytteinen piirakka quisling kvisli maanpetturi, etenkin miehittäjän kanssa yhteistyössä toimiva quo vadis kvoo vadis minne menet Ilmaisua käytetään yleensä kevyehköissä retorisissa kysymyksissä, joissa kysellään jonkin organisaation, liikkeen tms. suuntaa, tulevaisuutta.quod erat demonstrandum kvod eerat demonstrandum t. kvod erat deemoonstrndum mikä oli todistettava matemaattisen tai muun vakuuttavaksi väitetyn todistuksen lopussa Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Lyhennetään QED ja vastaavasti MOT.qwerty kverty eräs näppäimistön kirjainten järjestys Meillä ja monessa muussa maassa tavallinen järjestys, jossa ylin kirjainrivi alkaa kirjaimilla QWERTY.raastupa arkikielessä tuomioistuin, oikeuslaitos historiassa raastuvanoikeus, ns. vanhojen kaupunkien alioikeus sellaisen istuntosali Vaikka raastuvanoikeudet on nykyisin korvattu käräjäoikeuksilla, on sana raastupa jäänyt elämään esimerkiksi ilmaisussa vetää raastupaan viedä asia oikeuteen.raati arvostelulautakunta eräiden yhdistysten johtokunnan nimitys eräiden kaupunkien hallintoelin varsinkin aiemmin rabatti hinnanalennus rabbi juutalaisuudessa Mooseksen lain ja perimätiedon tuntija ja opettaja rabbuuni juutalaisen seurakunnan uskonnonopettaja rabulisti poliittinen räyhääjä, kansankiihottaja raclette eräs rasvaisten, etenkin sulatettuna syötävien juustojen tyyppi Kielitoimisto suosittaa asua rakletti.radar tutka radeerata raaputtaa pois kirjoitusta aiemmin myös etsata radiaani tasokulman mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus rad Radiaani on ympyrän kahden sellaisen säteen välinen kulma, jotka erottavat ympyrän kehästä säteen pituisen kaaren. Tämä merkitsee, että täysi ympyrä on 2times pii radiaania ja että radiaani on noin 57,3 astetta.radiaatio säteily säteittäinen hajaantuminen t. erilaistuminen radiaattori säteilevä esine tai laite, esim. lämpöpatteri radikaali suuria muutoksia vaativa henkilö vapaita elektroneja sisältävä kemiallinen hiukkanen matemaattinen juurilauseke eräissä kielissä kolmen konsonantin ryhmä, joka muodostaa sananjuuren kiinalaisen kirjoituksen yhdistelmämerkin osa, joka kuvaa merkitystä vrt. fonetikum radikaalinen radikaalinen suuria, juuriin meneviä muutoksia merkitsevä tai vaativa radikalisoida tehdä radikaaliseksi, radikaalistaa radikalismi radikaalisia muutoksia vaativa aatesuunta Yleensä vastaavia -sti- ja -istinen-loppuisia sanoja ei käytetä, vaan niiden tilalla käytetään sanaa radikaali tai radikaalinen.radioaktiivinen ydinreaktioista johtuvaa säteilyä lähettävä Radioaktiivinen aine sisältää yhden tai useamman alkuaineen epävakaita isotooppeja, jotka vähitellen hajoavat lähettäen säteilyä. Kyseistä säteilyä itseäänkin sanotaan usein radioaktiiviseksi, mutta oikeampi nimitys on ionisoiva säteily. Ks. Säteilyturvakeskuksen sivua Ionisoivasta säteilystä lyhyesti.radioamatööri radiotoiminnan harrastaja amatööri, etenkin omia pienitehoisia radiolähettimiä käyttävä radiologia lääketieteen haara, joka käyttää radioaktiivisia aineita tutkimuksissa tai hoidossa Esimerkiksi röntgenkuvaukset kuuluvat radiologian alaan. Sukulaissanoista ks. logia.radisti radiosähköttäjä laivassa viestialiupseeri merivoimissa radium eräs radioaktiivinen alkuaine,kemiallinen merkki Ra radon eräs jalokaasuihin kuuluva radioaktiivinen alkuaine, kemiallinen merkki Rn Radonia on maaperässä paikoitellen sellaisia määriä, että siitä aiheutuu terveydellinen vaara, kun sitä vähitellen vapautuu ilmaan.raffinoida jalostaa tuotetta puhtaammaksi tehdä käytös hienommaksi Tuotannosta puhuttaessa sana tarkoittaa esimerkiksi sokeripitoisten aineiden käsittelyä niin, että saadaan pelkkää, puhdasta sokeria. Käyttäytymisestä puhuttaessa sana etenkin muodossa raffinoitunut usein viittaa liialliseksi koettuun hienouteen.raflaava huomiota herättävä, repäisevä Sana on tyylisävyltään melko arkinen.raguu höystö Johtuu ranskan sanasta ragout, aiempi kirjoitusasu ragot ragu. raion eräs tekokuitu siitä valmistettu kangas raison dtre rezdetr olemassaolon oikeutus, olemassaolon syy rakletti raclette rakuuna kevytaseinen ratsusotilas sotilas ratsuväen perinteitä jatkavassa yksikössä eräs maustekasvi ja siitä saatava mauste rallicross vakioautojen nopeuskilpailu mutkikkaalla ja kapealla radalla rallisprint autourheilumuoto, jossa ajetaan lyhyitä rallin erikoiskokeita ramadan ramadan t. ramadan islamin paastonaika, noin kuukauden mittainen Ramadanin aikana mm. syöminen ja juominen on kiellettyä auringonnousun ja -laskun välillä. Ramadan on yksi islamilaisen kalenterin kuukausista.ramppi teatteri näyttämön etureuna, parras kalteva ajotie, ajoluiska rautateillä väline, jolla kiskoilta suistunut pyörä nostetaan takaisin Ramppikuume tarkoittaa alkujaan teatterin näyttelijän levottomuutta ja pelkoa ennen näyttämölle astumista, sitten yleisemmin esiintymispelkoa ja -jännitystä.random random t. rändöm satunnaisuus satunnainen Arkityylinen. Etenkin ilmaisussa randomilla satunnaisesti, arpomalla. Periaatteessa sitaattilaina englannista.rangi ranki rankata asettaa paremmuusjärjestykseen Sana on lähinnä arkikielinen. Vrt. ranki.ranki arvoaste virkojen asteikolla matematiikassa eräs matriisin ominaisuus, aste Historiassa ranki tarkoittaa etenkin johonkin virkojen viralliseen luokitukseen, varsinkin Pietari Suuren arvoasteikkoon, kuuluvaa arvoastetta. Matematiikassa ranki eli aste on matriisin lineaarisestilineaarinen riippuvien vaaka- tai pystyrivien lukumäärä. Taivutus rankirangin.ranking räki t. räkki arvojärjestys, paremmuus- tai suositummuusjärjestys sellaiseen järjestykseen paneminen rankki väkevää alkoholia valmistettaessa käynyt, tislaamaton seos tai tislauksen jäljiltä jäävä sakka raportoida lähettää tai antaa raportti, tiedottaa raportti tiedonanto, selonteko, tav. kirjallinen ja melko yksityiskohtainen rapsodia erillisistä osista koostuva sävellys Alkujaan kiertelevän ammattilausujan, rapsodin, esittämä runo antiikin Kreikassa. Sittemmin soitinsävellys, jonka pääaineksia ovat kansansävelmät, tai vastaava omaperäinen sävellys. Nykyisin tavallisimmin sävellys, joka on koottu erillisistä osista.rapsodinen erillisistä osista koostuva, rapsodian muodostava rara avis raara avis harvinaisuus sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti harvinainen lintu.rare reör pihvin kypsyysaste, jossa liha on vain pinnasta paistettua, keskeltä selvästi punaista Sana on sitaattilaina englannista. Joskus se korvataan sanalla raaka, mutta tämä on harhaanjohtavaa.rariteetti harvinaisuus, harvinainen ilmiö tai havainto rasismi syrjintä sorto tasa-arvon vastaisuus edellä mainitut erityisesti rotuun liittyvinä rotuviha Alkujaan englannin sana racism muodostettiin v. 1936 tarkoittamaan rotuun engl. race perustuvaa syrjintää tai sortoa, jopa pyrkimystä kokonaisen rodun tuhoamiseen, taikka sellaisten taustalla olevia ajatussuuntia. Tähän liittyi alusta alkaen epämääräinen käsitys siitä, mitä rotu on. Sanaa on sittemmin käytetty yleisesti leimaamaan pahoiksi tai vääriksi koettuja oletettuja oppeja ja käytäntöjä, yhä yleisemmin sellaisia, joilla ei ole mitään tekemistä rodun kanssa, esim. ikärasismi ikään perustuva syrjintä, läskirasismi lihavien syrjintä.rasta rastafarismin kannattaja rastafarismi eräs Jamaikassa syntynyt uskontosuunta rasteri pisteiden tai viivojen verkko t. sillä esitetty kuva Alkujaan varsinkin painokuvia valmistettaessa käytetty tiheäruudukkoinen levy, sitten myös muunlaisesta kuvan tuottamiseen käytetystä verkosta mm. television tai tietokoneen kuvaruudulla.rasteroida muuttaa rasterimuotoon ratifikaatio lopullinen vahvistaminen, ratifiointi ratifioida vahvistaa lopullisesti valtiosopimus Ratifioidessaan tekemänsä sopimuksen valtio vahvistaa sitoutumisensa siihen. Usein sopimukseen liittyy ehto, että se tulee voimaan vasta, kun määrätty määrä osapuolia on sen ratifioinut. Ratifioinnissa valtio vahvistaa sopimuksen omalta osaltaan.ratio järki peruste, tarkoitus rationaaliluku luku, joka voidaan esittää kahden kokonaisluvun osamääränä Esim. 13 on rationaaliluku, samoin 1,25 125100 54. Vrt. reaaliluku.rationaalinen järjellinen, järjenmukainen, järkevä matematiikassa vain yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskulla muodostettu rationalismi järjenmukaisuus, järkevyys käsitys, jonka mukaan todellisuus on järjenmukainen Sana voi tarkoittaa filosofian suuntausta, mutta tavallisemmin se viittaa vain järkiperäisenä pidettyyn asioiden tarkasteluun. Sukulaissanoista ks. ismi.rationalisoida tehostaa töiden järjestelyjä tehdä järjenmukaiseksi, rationaalistaa selittää järjelliseksi, järkiperäiseksi ratsia poliisin tekemä yllätystarkastus raveliini erillinen, yleensä takaa avoin varustus, joka sijaitsee vallihaudassa kurtiinin edessä ja suojaa linnoituksen porttia ravet reivit reivit raviini kuru, kursu, veden uurtama syvä ja kapea laakso rotko re- takaisin- uudelleen- vastaan- reaali ylioppilastutkinnon reaalikoe lähinnä yhdyssanoissa reaalinen yhdyssanoissa myös muihin oppiaineisiin kuin kieliin ja matematiikkaan kuuluva t. reaaliluku- reaaliluku luku, joka vastaa jatkuvan suureen esim. pituus arvoa Reaalilukuja ovat mm. kaikki rationaaliluvut mutta lisäksi on ääretön määrä muita reaalilukuja, irrationaalilukuja esim. luvun 2 neliöjuuri. Reaalilukujen tarkka määritelmä matematiikassa perustuu joko aksioomajärjestelmään tai menetelmiin, joilla reaaliluku määritellään esimerkiksi rationaalilukujen jonona. Vrt. imaginaariluku.reaalinen tosiasiallinen, todellinen Usein vastakohtana ihanteelliselle ideaaliselle tai teoreettiselle.reagenssi kemiallinen aine tai seos, jolla toinen aine voidaan osoittaa tai eristää, näytin reagoida toimia jonkin syyn takia, osallistua reaktioon Reagoimisesta puhuminen sisältää ajatuksen siitä, että jokin tapahtuma tai teko, ihmisistä puhuttaessa usein vain kannanotto, johtuu jostakin erityisestä ärsykkeestä tai syystä. Esimerkkejä reagoida ehdotukseen, reagoida valoon.reaktiivinen reaktiomainen herkästi reagoiva reaktio jonkin seikan aiheuttama tapahtuma vastavaikutus Kemiassa Ilmiö, jossa aineet vaikuttavat toisiinsa ja jossa kemiallisia yhdisteitä muodostuu tai hajoaa. Ydinfysiikassa atomiydinten hajoaminen fissio tai yhdistyminen fuusio. Fysiikassa yleensä vastavaikutus, vastavoima. Ihmisistä puhuttaessa yksilön tai joukon toiminta, jonka jokin ulkoinen tai sisäinen ärsyke tai motiivi aiheuttaa. Sosiologiassa joskus erityisesti yleiselle käyttäytymiselle vastakkainen käyttäytyminen. Historiassa myös erityisesti taantumus.reaktionaarinen taantumuksellinen, aiempien olojen palauttamiseen pyrkivä Myös muodossa reaktionäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä.reaktori laite, joka on tarkoitettu jonkin reaktion aikaansaamiseen, usein jatkuvatoimisesti Yleiskielessä reaktori tarkoittaa tavallisimmin ydinreaktoria, tarkemmin sanoen fissioreaktoria. Myös kemiassa puhutaan reaktoreista.real rel t. real eräiden rahojen nimitys, nyk. Brasilian rahayksikkö realisaatio toteuttaminen toteutus, toteutuma omaisuuden muuttaminen rahaksi alennusmyynti realismi todellisuudentaju, todellisuuden huomioon ottaminen todellisuusoppi useita erilaisia merkityksiä Arkikielessä sana realismi viittaa tosiasioiden tunnustamiseen ja huomioon ottamiseen, vastakohtana kuvitelmille ja toiveille. Taiteessa se tarkoittaa pyrkimystä tarkkaan todenmukaisuuteen ja todellisuuden kuvaamiseen. Filosofiassa sanaa realismi käytetään viittaamaan mm. idealismin tai nominalismin vastakohtaan. Inhorealismi tarkoittaa yleensä todellisuuden kielteisten puolten tunteetonta ja ehkä liioittelevaa esille tuomista, usein jopa samaa kuin kyynisyys periaatteessa kuitenkin ainakin Suomen kielen perussanakirjan mukaan inhorealismia on epämiellyttäviä naturalistisia yksityiskohtia viljelevä realismi. Sukulaissanoista ks. ismi.realisoida toteuttaa muuttaa omaisuus rahaksi realiteetti todellisuudessa vallitseva olosuhde tai vaikuttava voima todellisuus rebus reebus reebus reception reseptuun t. risepön hotellin tms. vastaanotto, asiakaspalvelupiste Sana ääntyy tavallisesti ruotsin tai englannin mukaisesti tai niitä mukaillen.rectum rektum t. reektum peräsuoli redaktio toimitustyö toimitus kansanrunouden tutkimuksessa muunnos redi reti rediskontata diskontata uudelleen reductio ad absurdum reduktio ad absurdum t. redktioo ad apsrdum epäsuora todistus, väitteen todistaminen osoittamalla, että sen vastakohdasta seuraa mahdottomuus järjettömyys Periaatteessa sitaattilaina latinasta. reduktio palauttaminen, vähentäminen, peruuttaminen useita erikoismerkityksiä Historiassa kuninkaan antamien läänitysten yleinen peruuttaminen. Kielitieteessä äänteen ääntyminen heikosti, vajavaisesti. Kemiassa pelkistyminen. Matematiikassa yhtälön tms. yksinkertaistaminen. Filosofiassa asioiden selittäminen yksinkertaisemmista asioista johtuviksi, esimerkiksi elämän selittäminen pelkästään elottoman luonnon lakien pohjalta.reduktionismi oppi tai käsitys, jonka mukaan ilmiöt ovat selitettävissä yksinkertaisempien ilmiöiden pohjalta Kyse on tällöin reduktiosta sanan filosofisessa merkityksessä. Sukulaissanoista ks. ismi.redundanssi toisteisuus, redundanttisuus redundantti toisteinen, muualla esitettyä tietosisältöä toistava t. muutoin päällekkäinen Joskus redundantteja asioita sanotaan turhiksi, mutta asia ei ole niin yksinkertainen toisteisuus voi osaltaan varmistaa sanoman oikean perillemenon tai järjestelmän toiminnan. Vrt. pleonasmi.reduplikaatio sanan tai sananosan toisto redusoida palauttaa, vähentää, peruuttaa, suorittaa reduktio Aiemmin myös redukoida ks. K vai sreebus kirjainarvoitus t. kuva-arvoitus reema lauseen osa, joka sisältää lauseen esittämän uuden asiasisällön, sen mitä teemasta sanotaan reesus eräs apinalaji sen mukaan nimetty veriryhmäominaisuus Reesusapinaa Macacus rhesus on käytetty paljon koe-eläimenä, ja siksi sen mukaan on nimetty yksi ihmisen veriryhmäominaisuus, joka ilmenee reesuspositiivisuutena merkitään Rh tai reesusnegatiivisuutena Rh-.reettori puhuja puhetaidon opettaja muinaisessa Roomassa Myös asussa reetori.referaatti selostus esim. teoksesta tai kokouksesta Esimerkiksi kirjan referaatti on omin sanoin esitetty kuvaus sen pääsisällöstä.referee referii t. referee t. reföri asiantuntija, joka arvioi julkaistavaksi ehdotetun kirjoituksen Varsinaisiksi tieteellisiksi aikakausjulkaisuiksi katsotaan vain sellaiset, joissa jutut käyvät läpi käsittelyn, jossa refereet arvioivat, onko tutkimukset tehty tieteessä sovellettavien periaatteiden mukaan. Vrt. peer review. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista.referenssi viite, viittaus esim. kirjallisuuteen tai asiantuntijan arvioon Erityismerkityksenä mm. työnhakijan, tarjouksen tekijän tms. viittaus aiemman työn tuloksiin, entisiin t. nykyisiin asiakkaisiin tms. pätevyyden osoittamiseksi.referentiaalinen johonkin viittaava referentti referoija, selostaja keskustelun alustaja referoida selostaa, esittää referaatti refilli täyttöpullo, täyttöpakkaus reflaatio lievä hintatason nousu inflaatio, etenkin tahallisesti aiheutettu refleksi heijaste, tahaton reaktio refleksiivinen itsekohtainen, itseen kohdistumista ilmaiseva verbi tai pronomini Esimerkiksi itseäni on refleksiivinen pronomini, ja peseytyä on refleksiivinen verbi.refleksio harkinta, mietiskely heijastus reflektoida mietiskellä, harkita fysiikassa heijastaa reflektori heijastin peilikaukoputki reflektiivinen reflektiota suorittava t. siihen liittyvä reflektio opitun asian pohdiskelu, jäsentäminen, sulattelu reflektoida harjoittaa reflektiota refluksi takaisinvirtaus, takaisinvuoto esim. oksennus reformaatio uudistaminen, varsinkin uskonnon reformaattori uudistaja, varsinkin uskonpuhdistaja reformi uudistus varsinkin yhteiskunnallinen reformismi vähittäisten uudistusten kannattaminen Useimmiten vastakohtana vallankumouksellisuudelle. Etenkin marxilaisten kielteisessä merkityksessä käyttämä sana. Sukulaissanoista ks. ismi.reformoida uudistaa, parantaa reformoitu kalvinistinen uudistettu refugio pakopaikka, turvapaikka säilymisalue Sanaa käytetään mm. mietiskelyyn ja rauhoittamiseen varatusta paikasta mutta myös suppeahkosta alueesta, jossa eliöpopulaatio säilyy, vaikka se laajemmalta alueelta häviääkin ainakin joksikin aikaa esim. jääkauden Euroopassa.regaali hallitsijan arvonmerkki esim. kruunu tai valtikka regatta suuri purjehdus- tai soutukilpailu reggae regei eräs jamaikalaisperäinen pop- ja tanssimusiikin muoto regiimi hallintokoneisto, hallitusjärjestelmä hallinta Esim. Suharton regiimi Suharton johtama hallinto. Kansainvälisen yhteistyön kysymyksissä regiimi tarkoittaa monimerkityksisesti sopimusten, normien yms. kokonaisuutta tai niiden taustalla olevaa viitekehystä.regimentti hallintojärjestelmä, hallintavalta Sana esiintyy varsinkin luterilaisessa ns. regimenttiopissa, joka erottaa maallisen valtiollisen ja hengellisen kirkollisen regimentin omiin tehtäviinsä.regionaalinen alueellinen regionalismi alueellista kehitystä kannattava paikallishenkisyys nurkkakuntaisuus Nykyisin ehkä tavallisin merkitys viittaa alueiden kuten maakuntien omintakeisuuden ja itsehallinnon kehittämisen. Sukulaissanoista ks. ismi.regressiivinen palautuva, takautuva sellainen, joka pienenee jonkin perussuureen kasvaessa Vastakohta progressiivinen.regressio palauttaminen taaksepäin meno, palautuminen aiempaan tilaan, taantuminen Tilastotieteessä ja matematiikassa ilmiön teoreettinen selittäminen mallilla tai tämän mallin parametrien laskeminen havaintoaineistosta. Psykologiassa mielen palaaminen aiempaan kehitysvaiheeseen.regressioikeus takautumisoikeus Velasta yhteisessä vastuussa muiden kanssa olleen, velan maksaneen oikeus vaatia muilta velallisilta heidän osuutensa oikeus velasta.regulaatio säätely, ohjailu regulaattori säädin geeniryhmää säätelevä geeni regulatiivinen säätelevä, ohjaileva, ohjeellinen regulatorinen regulatiivinen rehabilitaatio aseman tai arvon palauttaminen kuntoutus Varsinkin julistuksesta, jolla palautetaan kunnia syyttömästi tuomitulle maissa, joissa on aiemmin harjoitettu mielivaltaa, mutta myös oikeudellisena terminä oikeusaseman palauttamisesta.rehabilitoida palauttaa arvoonsa, suorittaa rehabilitaatio lääketieteessä kuntouttaa rehtoraatti korkeakoulun rehtori ja vararehtorit yhdessä rehtorin virka rehtori oppilaitoksen esim. koulun tai yliopiston johtaja reifikaatio reifikaatio esineellistäminen Sanalla on monia merkityksiä. Se voi tarkoittaa mm. vieraantumista, ihmisen luomien järjestelmien kokemista esineellisiksi, ei-inhimillisiksi abstraktien käsitteiden kokemista esineenomaisesti olemassa oleviksi todellisuuden mieltämistä teorian mukaiseksi.reifioida reifioida esineellistää, tehdä reifikaatio reinkarnaatio re-inkarnaatio uudelleensyntyminen, uusi inkarnaatio reivit koko yön kestävä nuorison teknomusiikkitilaisuus, teknobileet Kirjoitetaan myös ravet. Johtuu englannin sanasta raverekisteri luettelo, kokoelma ihmisen tai soittimen ääniala urkujen äänikerta tietokoneen keskusyksikön osa datan lyhytaikaiseen tallentamiseen tiedosto, joka sisältää suhteellisen muuttumattomia tietoja mm. järjestelmän asetuksista kielen vaihtelu tilanteen muodollisuuden asteen mukaan Luettelo-merkityksessä viittaa nykyisin useimmiten tietokoneella ylläpidettävään aineistoon, esim. henkilörekisteri.rekisteritonni tilavuusmitta laivojen vetoisuutta mitattaessa, n. 2,83 msup3 Yksikkö on nykyisin vanhentunut. Vuodesta 1994 alkaen vetoisuus on virallisesti ilmaistu yksiköttömällä, logaritmisesti lasketulla luvulla.rekisteröidä merkitä rekisteriin tallentaa panna merkille, havaita valita uruista äänikerrat reklaami mainos vanhahtavuuttaan yl. leikillinen nimitys reklamaatio reklamointi reklamoida esittää tuotteen myyjälle yksilöity huomautus tuotteen virheestä yleisemmin ilmoitus virheestä tai viivästyksestä sopimuksen täyttymisessä rekombinaatio uudelleenyhdistely uusi yhdistelmä, uusi kombinaatio rekonstruktio ennallistus ennallistaminen, rekonstruointi rekonstruoida rakentaa uudelleen, ennallistaa Sanaa käytetään sekä konkreettisessa merkityksessä esimerkiksi tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentamisesta että kuvaannollisemmin esimerkiksi tilanteen uudelleen luomisesta tai kuvan tai muodostamista siitä, millainen jokin on ollut.rekrytoida hankkia työntekijöitä pestata miehiä sotaväkeen rekryytti alokas rektaalinen peräsuoli- rektio kieliopissa se ominaisuus, että sana vaatii määritteensä määrämuotoon Esimerkiksi verbin luottaa rektio on sellainen, että luottamuksen kohde ilmaistaan illatiivilla, esim. luotan sinuun.rekursiivinen rekursion sisältävä t. siihen perustuva rekursio se, että jokin määritellään, lasketaan tms. eräässä mielessä itsensä kautta eräs hallinto-oikeudellinen muutoksenhakukeino Matematiikassa ja datatekniikassa rekursio tarkoittaa, että jokin suure määritellään tai lasketaan kaavalla, joka sisältää sen itsensä. Esimerkiksi luvun n kertoma n määritellään rekursiokaavoilla 0 1 ja n ntimesn-1. Oikeustieteessä rekursio tarkoittaa muutoksenhakua siltä viranomaiselta, jonka palveluksessa oleva on ratkaisun tehnyt.rekviemi requiem rekvisiitta näyttämövarusteet tarvikkeet, varusteet, tarvittava välineistö rekyyli vastavoima, etenkin ampuma-aseen t. sen liikkuvien osien liike taaksepäin ammuksen lähtiessä, potku relaatio suhde Matematiikassa relaatio on kahden joukon välille määritelty suhde, jossa yhden joukon joitakin alkioita vastaa jokin määrä nolla, yksi tai useampia toisen joukon alkioita. Relaation erikoistapaus on funktio.relaksaatio rentouttaminen, relaksointi rentoutuminen fysiikassafysiikka järjestelmän palautuminen tasapainoasemaansa relaksoida rentouttaa relatiivinen suhteellinen takakohtainen pronomini Yhdyssanamuoto relatiivi-. Relatiivilause tarkoittaa sivulausetta, joka määrittää edeltävää sanaa tai ilmaisua ja alkaa relatiivipronominilla suomessa relatiivilause yleensä alkaa joka-sanalla.relativismi suhteellisuusoppi, näkemys jonkin etenkin arvojen suhteellisuudesta Sukulaissanoista ks. ismi. Fysiikassa relativistinen tarkoittaa suhteellisuusteorian mukainen.relativisoida käsittää t. selittää suhteelliseksi rele koje, joka fyysisen ilmiön vaikutuksesta kytkee tai katkaisee sähkövirran datatekniikassa jokin, joka vain välittää jonkin pyynnön, viestin tms. eteenpäin Sana on peräisin englannin sanasta relay ja taipuu relereleenrelettä jne.releoida toimia releenä Mm. välittää radio- tai TV-aseman lähetystä.relevanssi merkityksellisyys, relevanttisuus, merkitys relevantti merkityksellinen, olennainen, asiaan vaikuttava reliaabeli luotettava Tilastotieteessä sanaa käytetään terminä, joka tarkoittaa, että mittaustapa tai -menetelmä antaa olennaisesti saman tuloksen, jos saman kohteen mittaus toistetaan.reliabiliteetti luotettavuus, reliaabelius reliefi korkokuva, kohokuva religioso relidozo uskonnollisesti, hartaasti esitettävä sävellys Sana on sitaattilaina italiasta.reliikki pyhänjäännös relikti jäänne-eliö, säilymä Eliö, joka on jäänyt jonnekin laikkuun jäljelle, kun sen esiintymä-alue on supistunut ympäriltä ja ympäristö yleensä muuttunut.rem ekvivalenttiannos, säteilyannoksen mittayksikkö 10 mSv remburssi ulkomaankaupan maksutapa, jossa ostajan pankki avaajapankki sitoutuu maksun suorittamiseen kaupan osapuolten sopimia asiakirjoja vastaan remissi tasapeli akissa lähete uusintaottelu toistuva huono siirto Hallinnossa ja liike-elämässä remissi tarkoittaa lähetettä eli asiakirjan mukana lähetettävää dokumenttia lähettämisen tarkoituksesta esimerkiksi asiakirjan palauttaminen tai lausunnon pyytäminen. Merkitys uusintaottelu voi johtua sekaantumisesta sanaan revanssi. Merkitys toistuva huono siirto akkislangissa taas johtuu etuliitteen re- ja missaamisen mahdollisuuden hukkaamisen yhdistämisestä.remissio palautus, takaisin lähettäminen myönnytys, lievennys taudin lieveneminen väliaikaisesti remontoida korjata, kunnostaa kasveista kukkia uudestaan samana kasvukautena ennen hankkia hevosia armeijalle remontti ark. korjaus, korjaustyö aik. sotilasalalla hevoshuolto t. täydennyshevonen rem-uni vilkeuni, nukkumisen vaihe, jossa silmät liikkuvat nopeasti ja nähdään unia Myös kirjoitusasussa REM-uni. Nimi johtuu englannin sanoista rapid eye movements nopeat silmien liikkeet.renderöidä esittää, saattaa havaittavaan etenkin näkyvään muotoon rendez-vous raandevuu t. rdev sovittu tapaaminen, kohtaaminen Sana on sitaattilaina ranskasta.renessanssi renesanssi t. renessanssi 1300-luvulla syntynyt pyrkimys herättää antiikin kulttuuri eloon aikakausi, jota leimasi tämä pyrkimys yleisemmin elpyminen, uudestisyntyminen Sanan asusta ks. Yksi vai kaksi konsonanttia.renonssi korttipelissä jonkin maan puuttuminen kädestä, reno renoveerata uudistaa, korjata Vanhentunut, nykyisin leikillinen sana.repertuaari keinojen tms. valikoima, etenkin esiintyvän taiteilijan ohjelmavalikoima Etenkin aiemmin muodossa repertoaari. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaanreplica jäljitelmä, varsinkin aidonnäköinen mutta toimimaton asejäljitelmä Myös kirjoitusasussa replika.repliikki vastauspuheenvuoro, etenkin lyhyt välihuomautus vuorosana replikoida esittää repliikkejä datatekniikassa monistaa, kopioida repolarisaatio re-polarisaatio hermon palautuminen polarisaatiotilaansa ärsytyksen jälkeen reportaasi lehti-, televisio-, radio- tms. selostus Aiemmin sn tilalla oli sh tai reportaashi tai reportaai.reportteri lehden, television, radion tms. uutistoimittaja representaatio esittäminen, kuvaaminen Filosofiassa ja psykologiassa representaatio tarkoittaa olion edustusta toisessa oliossa tai järjestelmässä. Esimerkiksi havaintojen voidaan sanoa olevan kohteiden representaatioita ihmismielessä. representatiivinen edustava representoida edustaa, olla jokin representaatio repressiivinen tukahduttava sortava oikeustieteessä jälkikäteinen vastakohtana preventiiviselle reproduktiivinen uudelleen tuottava, toistava reproduktio toisintaminen aiemman muistiaineksen mieleen palauttaminen eliöiden lisääntyminen reprodusoida toisintaa, jäljentää, tuottaa uudelleen republikaani Yhdysvalloissa toisen pääpuolueen kannattaja tasavaltalainen repulsiivinen poistava, hylkivä, poisto- repulsio poistovoima requiem rekviem sielunmessusävellys, rekviemi rescue reskjuu toiminta, yhdistys, laitos tai suojakoti kodittomien tai nykyiseen kotiinsa sopimattomien kotieläinten pelastamiseksi ja uudelleensijoittamiseksi resepti lääkärin kirjoittama lääkemääräys valmistusohje etenkin ruuan reseptiikka oppi ruokareseptien laatimisesta ruokareseptien kokoelma Sana on merkityksensä epäselvyyden takia yleensä korvattavissa paremmilla ilmauksilla. Sillä saattaa kuitenkin olla termikäyttöä, jossa se tarkoittaa vakioitujen ja täsmällisten ruokareseptien laatimista ja käyttöä.reseptiivinen vastaanottavainen reseptori aistinelin esim. aistinsolu, aistimuksia vastaanottava elin tai elimen osa reservaatio varaus reservaatti reservaatti erityistarkoitukseen kuten luonnonsuojeluun t. alkuperäiskansalle varattu alue reservi varalla olevat voimavarat varajoukko, etenkin sotilaallinen Erityisesti reserviksi kutsutaan niitä asevelvollisia, jotka ovat suorittaneet varsinaisen asevelvollisuuden mutta ovat ensisijaisesti palvelukseen kutsuttavia tarvittaessa.reservoida panna säilöön, varata resessi historiassa yhteispäätös, sopimus resessiivinen väistyvä geeni Geeni, joka ei vaikuta yksilössä, ellei sillä ole tätä geeniä kaksinkertaisena. Vastakohta dominantti.residenssi lähettilään, maaherran, ruhtinaan tms. asuinpaikka hallituskaupunki residentti pysyvästi läsnä oleva erään arvoluokan diplomaatti siirtomaavallan pysyvä edustaja siirtomaassa tms. residuaali jäännös residuaalinen jäännös- resignaatio resinaatio t. resignaatio alistuminen, tyytyminen kohtaloon tai oloihin resignoitua resinoitua t. resignoitua alistua, tyytyä kohtaloonsa tai oloihinsa resiina kiskoja pitkin kulkeva, 3- tai 4-pyöräinen kevyt vaunu resiprookkinen vastavuoroinen, molemminpuolinen resistanssi sähköopissa tehollinen eli pätö-vastus Ellei sekaannuksen vaaraa ole, voidaan sanaa vastus käyttää sekä esineestä tms., joka vastustaa sähkövirran kulkua lävitseen, että resistanssista, joka on sellaista vastustuksen suuruuden esittävä fysikaalinen suure jonka yksikkö on ohmi.resistentti vastustuskykyinen esim. taudinaiheuttajille tai myrkyille Sanaa käytetään mm. sekä ihmiselimistön kyvystä vastustaa taudinaiheuttajabakteerien toimintaa että bakteerien yms. kyvystä vastustaa niitä vastaan käytettäviä lääkkeitä jotka ovat niiden kannalta myrkkyjä. Sana on tullut yleiseen käyttöön etenkin siksi, että monien lääkkeiden etenkin antibioottien laajan käytön takia on syntynyt niille resistenttejä bakteerikantoja.resitaali yksittäisen muusikon, tanssijan tai tanssiryhmän esittämä konsertti musiikki- tai tanssioppilaiden näytösesitys resitatiivi laulusävellystyyli, joka mukautuu sanojen luonnolliseen lausumiseen, puhelaulu resitoida esittää puhelauluna reskontra kirjanpitoon sisältyvä velkojakohtainen erittely ostoveloista ostoreskontra tai velalliskohtainen erittely myyntisaamisista myyntireskontra reskripti käskykirje resoluutio tietokoneen tms. näytön esitystarkkuus kuvapisteinä viranomaisen, kokouksen tms. päätös, ratkaisu ratkaiseminen, selvittäminen Jos näytön resoluution on esimerkiksi 1024 times 768, se tarkoittaa, että näytössä näkyvä kuva muodostuu kuvapisteistä, joita on vaakasuunnassa 1024 ja pystysuunnassa 768.resonaattori laite, jossa esiintyy resonanssi resonanssi myötävärähtely, resonointi resonoida värähdellä mukana, joutua värähdysliikkeeseen toisen, lähellä olevan esineen tai järjestelmän värähtelyn takia aiheuttaa mukana värähtely resori joustin esim. patjassa respekti kunnioitus, arvostus, arvonanto Joskus virheellisesti muodossa respektio. Oikeustieteessä respektioikeus joskus respektio-oikeus tarkoittaa tekijänoikeuteen sisältyvää sääntöä, jonka mukaan teosta ei saa muuttaa eikä saattaa yleisön saataviin sellaisella tavalla, joka loukkaa tekijän arvoa.respiitti pätevöitymisaika joka myönnetään yliopistoviran hakijalle respondentti opinnäytteen, etenkin väitöskirjan, puolustaja responsiivinen johonkin mukautuvasti reagoiva vastauksena esitettävä, vastaus- responssi vastaus, vaste Lääketieteessä elimistön reaktio ärsykkeeseen kuten annettuun hoitoon. restauraatio aiemman poliittisen järjestelmän palauttaminen, varsinkin kuninkaan palauttaminen valtaan entistys, restaurointi restauroida entistää, ennallistaa, korjata entiselleen, entisöidä restituoida palauttaa entisiin oikeuksiinsa restituutio entisten oikeuksien palautus restonomi matkailu- ja ravintoalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Sana ei varsinaisesti ole sivistyssana, vaan Suomessa kansainvälisiä sanoja mielivaltaisesti pilkkomalla ja yhdistelemällä muodostettu. Resto- on typistetty sanasta restaurant ravintola.restriktio rajoitus, rajoite restriktiivinen rajoittava resultantti samaan pisteeseen vaikuttavien voimien summa, kokonaisvoima fysiikassa resultatiivinen toiminnan tulosta ilmaiseva verbi rsum resymee t. rezyme tiivistelmä, varsinkin ansioluettelo Alkujaan sitaattilaina ranskasta, mutta yleistynyt suomessa varsinkin englannin vaikutuksesta. Kirjoitetaan usein ilman aksenttimerkkejä resume.resursoida osoittaa voimavaroja johonkin, varustaa toimintaedellytyksillä, etenkin rahalla Hiukan useammin muodossa resurssoida, mutta resursoida on Suomen kielen perussanakirjan mukainen muoto. Se toisaalta sanoo us. paremmin rahoittaa, tukea taloudellisesti tms..resurssi voimavara, toiminnan edellytys rahat, tilat, työvoima ym. Aiemmin sanaa käytettiin enimmäkseen monikossa, mutta yksikön käyttö on yleistynyt. Nykyisin sanaa käytetään myös esineellistävästi ihmisestä työntekijät ovat yhtiömme tärkein resurssi.resurssoida resursoida retentio pidättäminen, pidättyminen Psykologiassa muistissa tai mielessä säilyminen t. säilyttäminen. Lääketieteessä ulosteen pidättyminen, umpi.reti sataman ulkopuolinen ankkuroimisalue, satamaselkä Taipuu retiredin. Usein myös muodossa redi.retikulaarinen verkkomainen, verkko- retina silmän verkkokalvo retoriikka puhetaito t. oppi siitä sen käyttö, varsinkin tyhjä t. johdatteleva kaunopuheisuus retorinen puhetaitoon tai sen tehokeinoihin kuuluva kaunopuheinen, korkealentoinen korusanainen Erityisesti retorinen kysymys on kysymys, johon ei odoteta vastausta vaan jolla pyritään johdattelemaan lukijaa tai vain ilmaisemaan ihmetystä tai heittämään kysymys ilmaan. Sanan virallinen asu ns. -oli-säännön mukainen, mutta retoorinen esiintyy puheessa ja joskus kirjoituksessakin. retriitti hengellinen hiljentymistapahtuma etäällä tavallisesta työympäristöstä järjestettävä työyhteisön kokous retro arkik. vanhojen muotien harrastus t. siihen kuuluva asia etuliitteenä myös takaisin-, taaksepäin- Esimerkiksi tietokonealalla retro tarkoittaa vanhojen tekniikoiden, pelien yms. harrastamista. Usein kyse on harrastajan omassa lapsuudessa tai nuoruudessa vallinneiden muotien ja ilmiöiden kertaamisesta, siis tietynlaisesta nostalgiasta. Myös verbiä retroilla käytetään.retrospektiivinen ajassa taaksepäin katsova, takautuvan katsauksen esittävä retrovirus virus, joka sulauttaa oman perimänsä isäntäsolun perimään retsina kreikkalainen pöytäviinityyppi, maustettu pihkalla retusoida parannella, muokata valokuvaa Aiemmin sn tilalla oli sh tai retushoida tai retuoida.reuma useiden kiputiloja aiheuttavien nivel- ja lihassairauksien ja -oireiden yleisnimitys, etenkin nivelreuma reumaattinen reumasta johtuva reumaa sairastava reumatismi reuma revalvaatio rahan arvon nostaminen t. nouseminen suhteessa muihin valuuttoihin Vrt. devalvaatio.revalvoida suorittaa revalvaatio revanssi voitto kilpailijasta tai vastustajasta, jolle aiemmin on hävitty sellaiseen tähtäävä toiminta hyvitys Esimerkiksi ilmaisu vaatia revanssia tarkoittaa peleistä yms. puhuttaessa sitä, että hävinnyt vaatii uutta ottelua samaa vastustajaa vastaan. Aiemmin sn tilalla oli sh tai revanshi tai revani.reversiibeli palautettavissa, peruutettavissa oleva Muutosta sanotaan reversiibeliksi, jos on mahdollista palauttaa alkuperäinen tilanne. Vastakohta irreversiibeli. Esimerkiksi ruuan siirtäminen astiasta toiseen on yleensä reversiibeli tapahtuma ruoka voidaan siirtää takaisin, mutta ruuan syöminen ei syötyä ruokaa ei enää saada entiselleen.reviiri oma alue, hallinta-alue eläintieteen, politiikan yms. käsitteenä Eläintieteessä reviiri on alue, jota eläinyksilö tai lauma puolustaa kaikkia ulkopuolisia saman lajin yksilöitä vastaan. Kyse on tällöin lähinnä oman ravinnonhankinta-alueen puolustamisesta. Sanaa käytetään paljon myös puhuttaessa esimerkiksi valtion hallinnosta, jossa eri ministeriöt yms. puolustavat omia reviirejään hallinnonalojaan.reviisori tarkastaja, varsinkin tilintarkastaja revisio tarkastus, varsinkin tilintarkastus suunnitelman tms. tarkistaminen t. uusittu versio Sana voi viitata tarkastukseen, jossa selvitetään, onko jossakin toiminnassa noudatettu määräyksiä, ohjeita, lakia ym., mutta myös asiakirjaluonnoksen, teoksen, teorian, mielipiteiden yms. tarkistamiseen eli uudelleenarviointiin ja muuttamiseen taikka sen tulokseen.revisioida suorittaa revisio revisionismi aatesuunta tai liike, joka pyrkii revisioon erityisesti eräistä 1900-luvun aatteista Marxilaisuudessa sana tarkoitti Marxin oppien tarkistamista niin, että monista keskeisistä kohdista, varsinkin vallankumouksen ajatuksesta, luovutaan käytännössä suunnilleen samaa kuin sana sosiaalidemokratia. Sanaa käytettiin myös liikkeistä, joissa pyrittiin 1. maailmansodan jälkeisten rauhansopimusten tarkistamiseen. Sukulaissanoista ks. ismi.revolutionaarinen vallankumouksellinen, revolutionaarinen henkilö revolutionaarinen vallankumouksellinen mullistava Usein myös muodossa revolutionäärinen ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen.revoluutio vallankumous mullistus revolveri yhden käden ampuma-ase, jossa on pyörivä ammusrumpu revyy viihteellinen näyttämöesitys, jossa laulut, tanssit, sketsit yms. vuorottelevat RF-tunnistus radiotaajuuksinen tunnistus, joka perustuu kohteessa olevaan pieneen tunnisteeseen RF-tunniste Tunnistettavaan kohteeseen on kiinnitetty tai upotettu pieni laite, jossa on radiolähetin radioaaltojen taajuusalueella olevaa säteilyä lähettävä laite. Kun kohde tulee RF-lukulaitteen lähelle, niin lukulaite saa lähettimen lähettämään laitteen muistisiruun tallennetun datan. Data voi esimerkiksi olla sen tavaran hinta tai tuoteseloste tai eläimen tunnistetiedot. Myös RFID tai rfid johtuu sanoista radio frequency identification.rhesus reesus reesus rhododendron rododendron rododendron richter rihter maanjäristysten voimakkuuden logaritminen mitta Alun perin käytettiin sentapaisia ilmaisuja kuin järistyksen voimakkuus oli 6,2 Richterin asteikoilla, mutta nykyisin sanotaan myös lyhyemmin järistyksen voimakkuus oli 6,2 richteriä. Ks. magnitudi.rigidi jäykkä, kankea rigorismi henkinen jäykkyys, järkähtämätön periaatteesta kiinni pitäminen Sukulaissanoista ks. ismi.rihveli kivikynä Kynä, jolla kirjoitetaan tai piirretään kivitauluun.riimi loppusointu riimittää tehdä loppusointuja riimukirjoitus germaanisten kansojen vanhin kirjainkirjoitus riimusauva puusauva, johon on kaiverrettu kalenteri riisi eräs viljakasvi paperin määrän mitta, 20 kirjaa eli 500 arkkia riitti uskonnollinen tai maaginen meno, jolle on ominaista perinteisyys, yhteisöllisyys ja säännöllinen toistuvuus rika rattaat, joita vedetään ihmisvoimin t. polkupyörällä Japanissa ja Kiinassa ringette rinette naisille suunniteltu jääkiekkoa muistuttava mutta vähemmän raju peli rino- nenä- ripaska kyykkyasennossa tanssittava vilkas slaavilainen tanssi Venäjäksi prisjadkariskaabeli melko arkinen riskialtis, vaarallinen riskeerata melko arkinen tehdä riskistä huolimatta, ottaa riski riski vahingonvaara, tappionuhka, epäonnistumisen mahdollisuus Alkujaan taloustermi, muodossa risiko ja taloudellisen tappion vaaraa tarkoittava. Nykyisin merkitykseltään väljempi, usein tarkoittamassa vain mahdollisuutta, että jossakin ei onnistuta.risotto ruoka, jossa on riisiin sekoitettu lihaa, kanaa tms. Risottoon käytetään erityistä risottoriisiä, joka ei puuroudu kypsennettäessä.rituaali vakiintuneet ulkonaiset menot, usein uskonnolliset roadmap roudmäp yksityiskohtainen suunnitelma jonkin nimetyn tavoitteen saavuttamiseksi Sitaattilaina englannista, jossa ilmaisu esiintyy myös kirjoitusasussa road map. Nykyisin sana usein korvataan harhaanjohtavalla käännöslainalla tiekartta. robotiikka robottitekniikka Robottien kehittäminen, valmistus ja käyttö sekä näiden aiheiden tutkimus.robotti ihmisen kaltainen kone, koneihminen monimutkainen kone tai ohjelma, joka tekee joissakin suhteissa ihmismäisiä toimintoja Alkujaan sana on peräisin tieteiskirjallisuudesta, jossa se tarkoittaa ihmisenkaltaista rakennettu keinotekoista olentoa. Sanaa käytetään usein kuvaannollisesti toimia kuin robotti toimia mekaanisesti. Teollisuudessa roboteiksi kutsutaan koneita, jotka suorittavat monimutkaisia tehtäviä ja joissa usein on käden kaltaisia osia tai näköaistin kaltaisia toimintoja. Teollisuusrobotti on yleensä ohjelmoitavissa erilaisiin tehtäviin. Datatekniikassa roboteiksi tai lyhyesti boteiksi kutsutaan myös tietokoneohjelmia, jotka kerran käyntiin pantuina suorittavat suhteellisen itsenäisesti jonkin tehtäväkokonaisuuden.robusti vankka, roteva kestävä, luotettava rock rokki rodeo ratsastuskilpailu, jossa käytetään villejä hevosia tai sonneja rododendron alppiruusu Koristekasveina käytettyjä suurikukkaisia pensaita. Arkikielessä rodo. Myös kirjoitusasussa rhododendron jopa Suomen kielen perussanakirjassa, mutta hton asu on kreikkalaisperäisiä sanoja koskevien yleisten sääntöjen mukainen.rojalismi kuningasmielisyys, kuningasvallan kannattaminen Etenkin oloissa, joissa kuningas on syösty vallasta. Sukulaissanoista ks. ismi.rojalti käyttöoikeusmaksu, lisenssimaksu Maksu, joka suoritetaan yleensä sopimuksen perusteella teoksen käyttöoikeudesta tekijänoikeuskorvaus tai muun ns. aineettoman oikeuden kuten patentin suojaaman kohteen käytöstä.rokki eräs nuorisoon vetoava tanssi- ja iskelmätyyli Alkujaan Yhdysvalloissa 1950-luvulla nimellä rock and roll syntynyt, myöhemmin monia vaiheita kokenut. Tavallisin kirjoitusasu ehkä vielä rock.rokokoo koristeellinen tyylisuunta, joka syntyi Ranskassa Ludvig XIVn aikana rollaattori kävelyteline, jossa on pyörät roll-on pullo, josta levitetään nestettä sen suulla olevan pyörivän pallon avulla Etenkin deodoranttipulloista. Ehdotettuja suomalaisia vastineita kieppo, pallopullo.roll-up rollap rol ap rullajuliste, rullattava mainosjuliste rom lukumuisti, tietokoneen osa tai muistiväline, jota voi ainoastaan lukea Alkujaan lyhenne sanoista read-only memory. Useimmiten kirjoitusasussa ROM. Taivutus usein ainakin puheessa rom rommin.romaani pitkähkö kaunokirjallinen teos romani, mustalainen romaaninen latinasta polveutuvien kielten yleisnimitys erään taidesuunnan nimitys Romaanisia kieliä ovat mm. espanja, portugali, ranska, italia ja sardi. Joskus sana romaaninen esiintyy käännösvirheenä merkityksessä roomalainen, koska esimerkiksi englannin sana Roman tarkoittaa molempia.romani mustalainen Romanit ovat Intiasta peräisin oleva, eri puolille maailmaa levinnyt kansa, jota Suomessa on vanhastaan kutsuttu mustalaisiksi. Jotkut pitävät sanaa mustalainen leimaavana. Sana romani, joka aiemmin esiintyi asussa romaani, perustuu kansan omakieliseen nimitykseen,romania eräs romaaninen kieli, jota puhutaan lähinnä Romaniassa romanismi romaanisille kielille ominainen ilmaisu romanisti romaanisten kielten ja kulttuurien tutkija t. opiskelija erääseen 1500-luvun suuntaukseen kuuluva taidemaalari romanssi rakkausjuttu, suhde romanttinen rakkaustarina t. runo t. sävellys romantiikka romanttisuus varsinkin taidesuuntana romanttinen kirjallisuus Alkujaan romantiikka oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa vallinnut, arkitodellisuutta vieroksuva suuntaus taiteessa ja kirjallisuudessa. Myöhemmin se on tarkoittanut yleisesti romanttisuutta. Sanalla saattaa olla moittiva sävy se viittaa todellisuuspakoisuuteen, kuvitelmissa ja haaveissa elämiseen.romantikko romantiikan kannattaja t. edustaja romantisoida kuvata romanttiseksi, usein ihannoiden ja todellisuudenvastaisesti romanttinen runollisen, herkän viehättävä, usein haaveksivan ja ihannoivan sävyinen romantiikan mukainen rombi vinoneliö rombinen sellainen kide t. kidejärjestelmä, jossa on kolme eripituista, toisiaan vasten kohtisuorassa olevaa akselia rommi eräs väkevien alkoholijuomien tyyppi, raaka-aineena sokeriruoko eräs korttipelityyppi jargonissa tietokoneen lukumuisti, ROM romppu CD-rom, eräänlainen datan tallentamiseen käytetty ohut levy Sana ei ole varsinainen sivistyssana vaan suomalainen väännelmä kansainvälisestä ilmaisusta, tarkemmin sanoen sen jälkiosasta.rondo sävellys, jossa on toistuva pääaihe ja kaksi tai kolme sivuaihetta rooli näyttelijän osa yksilön sosiaalinen asema t. siihen kuuluva, tyypillinen, odotettu t. omaksuttu käyttäytymisen tapa Roolipeli tarkoittaa peliä, jossa kukin pelaaja omaksuu määrätyn roolin, esimerkiksi soturin tai taikurin roolin.roomalainen muinaiseen Rooman valtakuntaan kuuluva t. liittyvä sen perinteitä jatkava Rooman kaupunkiin kuuluva t. liittyvä Roomalainen oikeus tarkoittaa muinaisessa Roomassa vähitellen muodostunutta oikeusjärjestelmää, erityisesti sen yleisiä periaatteita, jotka ovat, yhdessä germaanisen ja kanonisen oikeuden kanssa, muodostaneet länsimaisen oikeusjärjestelmän perustan.rootata ruutata poistaa ohjelmistolukitus eli laitteen valmistajan asettamat rajoitukset ohjelmakoodin suorittamiselle ja asetusten muuttamiselle roottori sähkömoottorin osa, joka pyörii ilman mekaanista välitystä helikopterin osa, joka saa aikaan kantovoiman ja eteenpäin työntävän voiman roosa ruusunpunainen, pinkki t. pinkin värin eräs tyyppi Vrt. rosee.ro-pax-alus matkustaja-rahtilaiva, ro-ro-aluksen tapainen laiva, joka kuljettaa myös matkustajia roquefort rokfoor t. rokfor eräs ranskalainen homejuustolaji ro-ro-alus laiva, joka kuljettaa pyörillä liikkuvia suuria tavarankuljetusyksiköitä Nimi johtuu sanoista roll in, roll out.ros rosee t. roze rosee rosee vaaleanpunainen mieto viini vaaleanpunainen Alkujaan värinnimitys vrt. roosa mutta tarkoittaa suomessa enimmäkseen roseeviiniä, joka valmistetaan siten, että rypäleiden kuoret ovat käymisessä mukana vain jonkin aikaa, jolloin väriksi muodostuu punertava, ei punaviinin tumma väri. Sana esiintyy myös nimessä roseepippuri ruusupippuri. Myös ranskanmukaisessa kirjoitusasussa ros, vaikka sanaa ei enää voikaan pitää sitaattilainana.rotaatio kierto, todellisen tai kuvitellun akselin ympäri tapahtuva pyörimisliike rotari Rotary International -järjestöön kuuluva mies Myös alkuperäistä kirjoitusasua rotary käytetään. Järjestöön kutsutaan jäseniksi eri alojen vastuullisessa asemassa olevia miehiä, ja se harjoittaa erilaista hyväntekeväisyyttä. Ks. Suomen Rotary.rotasismi kielihistoriassa s-äänteen muuttuminen r-äänteeksi r-äänteen virheellinen ääntämys, r-virheisyys, ärrävika, sorakielisyys royalti rojalti rojalti rubato rubaatto t. rubato rytmisesti vapaasti esitettävä sävellys Sana on periaatteessa sitaattilaina italiasta, ja sananmukainen merkitys on ryöstäen. Tarkoittaa vapaata aikamitan käyttöä, jolloin toisten sävelten saama aika-arvon lisäys ikäänkuin ryöstetään toisilta.rubiini eräs punainen, arvokas jalokivityyppi rubriikki otsikko rubrisoida otsikoida ruderaatti joutomaa, etenkin eliöiden elinympäristöksi käsitettynä Maa-alue, joka ei ole ihmisen hyötykäytössä, etenkin aiemmin hyötykäytössä ollut mutta hylätty tai ihmisen rakentamassa ympäristössä oleva käyttämätön alue, esimerkiksi teiden väliin jäänyt alue. Usein tällainen joutomaa muodostaa ympäristön, jossa menestyy monipuolinen, lajistoltaan muusta alueesta poikkeava eliöstö.rudimentaarinen jäänne-, rudimentti- rudimentti jäänne, säilymä, esim. surkastuma rugby ragbi anglosaksinen peli, jossa palloa kuljetetaan kantamalla, potkimalla ja heittämällä ruineerata raunioittaa, saattaa perikatoon Arkityylinen sana.ruletti onnenpeli, jossa heitetään kuula pyörivälle numerolevylle ja lyödään vetoa, mihin tai millaiseen numeroon se jää siinä käytettävä laite ruljanssi hälinä, hyörinä, touhu Arkityylinen sana.rumba eräs Kuubasta peräisin oleva tanssi arkikielessä myös kiireinen, usein sekava toiminta, touhu, pyöritys rupia Intian ja eräiden muiden Aasian maiden rahayksikkö rupla Venäjän ja Neuvostoliiton rahayksikkö Lyhenne rpl, kansainvälinen tunnus nykyisin RUB aik. RUR.rusetti nauharuusuke, solmuke sellaista muistuttava liikerata esim. luistelussa russo- venäläis-, Venäjän russofobia Venäjän pelko, venäläisten pelko rusthollari ratsutilallinen rustholli ratsutila rutiini tottumuksen tuoma taito vakiintunut, kaavamainen toimintatapa tietokoneohjelman aliohjelma t. vastaava Sanaa käytetään usein kielteisessä merkityksessä kuvaamaan tylsää, kaavamaista työtä tai muuta toimintaa vastakohtana luovuudelle ja monipuolisuudelle.rutinoitua harjaantua, oppia kokemuksen kautta niin, että toiminta muuttuu rutiiniksi rykmentti sotavoimien yksikkö, suurin samaa aselajia oleva yksikkö Rykmentin vahvuus on tyypillisesti noin 3 000 miestä.rytmi säännönmukainen, toistuva erilaisten vaiheiden vuorottelu rytmiikka rytmioppi rytmisyys rytminen rytmiin perustuva, rytmikäs Etenkin aiemmin myös muodossa rytmillinen.röntgen arkikielessä röntgentarkastus eli röntgensäteillä tehtävä tutkimus t. sellaisten suorituspaikka fysiikassa röntgen- ja gammasäteilyn säteilytyksen vanha yksikkö tunnus R 1 R 0,258 mCkg röntgenologi röntgenlääkäri, lääkäri, joka on erikoistunut röntgensäteiden käyttöön lääketieteessä röntgensäteet lyhytaaltoista 10 pm - 100 nm, läpitunkevaa sähkömagneettista säteilyä rösti eräs Sveitsistä peräisin oleva perunaruoka saaga skandinaavisten kansojen, etenkin islantilaisten, myyttinen tarina saago eräs palmu, Metroxylon sagu sen varren tärkkelyspitoisesta ytimestä varmistetut suurimot Etenkin aiemmin myös sago, ks. huomautuksia vokaalinpituudesta.aahi hallitsijan arvonimi aikoinaan Persiassa nyk. Iran Usein muodossa shaahi. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.saali hartiahuivi Aiemmin sn tilalla oli sh tai shaali tai aali.saame lappalaiskieli Tämä on sivistyssana siinä mielessä, että se on samaa alkuperää kuin lappalaiskielten nimitys useimmissa maailman kielissä. Vastaava koskee kansallisuuden nimeä. Tilanne ei kuitenkaan ole ihan sama kuin tapauksessa eesti ja viro, sillä vaikka kielten nimenä lappi toimisi hyvin, niin lappalainen voidaan helposti tulkita yleisesti Lapin asukasta lappilaista tarkoittavaksi. Sanan saame käyttö saattaa siis olla perusteltua. Usein sanotaan sen tarkoittavan kieltä, mutta saamelais- eli lappalaiskieliä on kymmenkunta niitä ei ole asiallista sanoa murteiksi, koska niiden välillä on niin isoja eroja, että puhujat eivät ymmärrä toisiaan. Sana esiintyy myös muodossa saami, joka sopisi suomeen paremmin, mutta saame genetiivi saamen on otettu viralliseksi muodoksi.saamelainen lappalainen Vrt. saame.sabloni sapluuna sabluuna sapluuna sabotaasi vahingonteko, jonka tarkoitus on yleensä estää jokin toiminta Sodan oloissa sabotaasiksi yleensä kutsutaan vihollisen selustassa tehtävää tuhotyötä, jossa pyritään esim. hävittämään varastoja ja katkaisemaan liikenneyhteyksiä. Sanassa oli aiemmin toisen sn tilalla sh tai .sadhu arvostettujen intialaisten askeettien nimitys sadismi oik. sukupuolisen tyydytyksen saaminen toisten kärsimyksestä yl. kuvaannollisesti julmuus Alkujaan ja periaatteessa vieläkin sadismi tarkoittaa sairaalloiseksi luokiteltua sukupuolista poikkeavuutta, jossa ihminen saavuttaa sukupuolisen tyydytyksen toisten tuskasta, yleensä itse heille aiheuttamastaan. Käytännössä sanaa on ruvettu käyttämään yleisesti oletetusta julmuudesta tai jopa vain kiusanteosta. Vrt. masokismi. Sukulaissanoista ks. ismi.sadomasokismi sadismin ja masokismin yhteisnimitys Sukulaissanoista ks. ismi.safari etenkin Afrikassa tehtävä pitkä retki suurriistan metsästämiseksi, nyk. myös tutkimusretki tai matkailijoille järjestettävä retki, jossa tutustutaan eläimistöön ja muuhun luontoon safiiri eräs jalokivityyppi, sininen tai väritön sago saago sakaali eräitä koiraeläimiä Sana tarkoittaa lähinnä lajia Canis aureus kultasakaali mutta myös eräitä lähisukuisia lajeja. Aiemmin sn tilalla oli sh tai shakaali tai akaali. Sanaa käytetään usein kuvaannollisesti halveksivassa merkityksessä ihmisistä ym., koska sakaali ajatellaan raadonsyöjäksi vaikka sakaali on pikemminkin saalistaja.sakariini eräs keinotekoinen makeutusaine sakaristo sakasti sakasti kirkon huone, jota käytetään pappien pukeutumiseen, tavaroiden säilytykseen ym. akata uhata kuningasta akkipelissä sake japanilainen riisistä valmistettu alkoholijuoma Taivutus sakesakensakea. Sakesta käytetään myös nimityksiä riisiviini ja riisiviina, mutta se ei ole rypäle- eikä edes hedelmä- ja marjaviineihin verrattava, eikä se myöskään ole tislattua eikä vahvuudeltaan viinoja vastaava.saketti miesten päiväjuhlapuku, jossa on pitkäliepeinen takki ja juovikkaat housut Aiemmin sn tilalla oli sh tai shaketti tai aketti.sakkariini sakariini sakkaroosi tavallinen sokeri erotukseksi muista aineista, joita kemiassa kutsutaan sokereiksi akki eräs kahden hengen lautapeli sen tilanne, jossa kuningas on uhattuna Sana esiintyy myös joidenkin akkia muistuttavien muiden pelien nimityksissä, esimerkiksi kiinalainen akki. Usein muodossa shakki ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.akkimatti käännösteksteissä esiintyvä mattia tarkoittava sana Joidenkin sanakirjojen mukaan englannin checkmate on suomeksi akkimatti, mutta akinpelaajien käyttämä sana on pelkkä matti.sakraalinen uskonnollisiin tarkoituksiin käytetty t. liittyvä sakramentaalinen sakramentteihin liittyvä, sakramentillinen sakramentti kristillisten kirkkojen käyttämä nimitys pyhistä toimituksista, joiden uskotaan välittävän Jumalan armoa Usein sakramentti tarkoittaa erityisesti Herran ehtoollista. Eri kirkkojen sakramenttikäsitykset poikkeavat toisistaan. Suomen kielessä on sakramenteista käytetty myös nimityksiä armonväline ja armonvälikappale.saksofoni klarinettia muistuttava puhallinsoitin saksofonisti saksofoninsoittaja saldo jäännös, tilin tilanne kirjanpidossa tilillä oleva rahamäärä saavutettu hyöty t. kärsitty tappio kuvaannollisessa kielenkäytössä Saldo voi tarkoittaa joko tilillä olevia varoja tai muusta asiakassuhteesta kuin pankin asiakkuudesta tai vastaavasta puhuttaessa velkaa, joka asiakkaalle on kertynyt esimerkiksi hänen käyttäessään yrityksen palveluja. Esimerkiksi sana saldorajoitin viittaa jälkimmäiseen se estää palvelun käytön yli sovitun laskutussumman.salmiakki ammoniumkloridia sisältävä makeinen ammoniumkloridi, NH4Cl, pistävän makuinen ammoniakin suola salmonella bakteerisuku, joka aiheuttaa mm. suolistotauteja niiden aiheuttama tauti, salmonelloosi Salmonella-suvun bakteerit aiheuttavat myös lavantautia, pikkulavantautia ja hiirilavantautia salmonelloosi, yleiskielessä salmonella, on nimitys muille sen aiheuttamille taudeille. Ne aiheutuvat usein ruuan kautta saatavasta tartunnasta ja voivat olla suolistoinfektioita tai yleisinfektioita.salmonelloosi salmonellan aiheuttama infektiotauti, salmonella salonki hieno seurusteluhuone sellaisessa pidettävä seurustelupiiri taidenäyttelyhuoneisto vastaanottohuone t. -huoneisto matkustajien oleskelusali laivassa salsa eräs latinalaisamerikkalaisen tanssin muoto meksikolaistyyppinen kastike, joka on tehty mm. chilistä, tomaatista ja sipulista salto mortale salto mortaale t. salto mortale kuolemanhyppy, sirkushypyn yhteydessä tehtävä voltti liian vaarallinen yritys, uhkayritys saluki eräs vinttikoirarotu salusiini ikkunan puoliverho saluuna kapakka lähinnä puhuttaessa Yhdysvaltain oloista ns. Villin lännen aikaan salva voide amaani pohjoisten kansojen vanhassa elämänmuodossa tietäjä, jolla uskottiin olevan taikavoimia ja kyky nähdä tuonpuoleiseen Myös kirjoitusasuissa samaani ja shamaani. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.amanismi uskonto, jossa amaaneilla on keskeinen osa samarialainen Samarian asukas Samariaan kuuluva Etenkin ilmaisussa laupias samarialainen, joka tarkoittaa ihmistä, joka epäitsekkäästi auttaa toista. Sanonta perustuu Raamatun kuvaukseen samarialaisesta, joka auttoi rosvojen uhriksi joutunutta Luuk. 1025. Alkuperäisen kertomuksen viestiin kuului, että juutalaiset pitivät samarialaisia vääräuskoisina, jopa halveksittavina.samba eräs eteläamerikkalainen tanssi eräs canastasta kehitetty korttipeli eräs yhdistelmä siinä sambo neekerin ja intiaanin jälkeläinen etenkin latinalaisessa Amerikassa samizdat omakustanne, varsinkin maanalainen julkaisu Neuvostoliitossa samojedi uralilaiseen kielikuntaan kuuluva kieli Pohjois-Siperiassa sellaista kieltä puhuvaan kansaan kuuluva samovaari venäläisperäinen teenkeitin, alkujaan hiilillä lämmitettävä sampinjoni herkkusieni Aiemmin sn tilalla oli sh tai shampinjoni tai ampinjoni.sampioni mestariurheilija Aiemmin sn tilalla oli sh tai shampioni tai ampioni.sampoo samppoo t. sampoo hiustenpesuaine Aiemmin sn tilalla oli sh tai shampoo tai ampoo. Konsonantin kahdentumisesta ks. Yksi vai kaksi konsonanttiasamppanja Champagnen alueella määrätyillä tiloilla valmistettu kuohuviini arkikielessä virheellisesti kuohuviini yleensä Aiemmin sn tilalla oli sh tai shamppanja tai amppanja. Samppanjaa käytetään suurissa juhlissa, ja se mainitaan usein juhlavuuden vertauskuvana.samum kuiva ja kuuma myrskytuuli Etu-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa samurai Japanissa ennen erityiseen yhteiskuntaluokkaan kuuluva, länsimaissa usein etenkin ritarilliseksi sotilaaksi mielletty Alkujaan samurait olivat suurvasallien alavasalleja. Samurailuokan jäsenet toimivat mm. sotilaina, opettajina ja virkamiehinä.sanatorio parantola Sana on vanhahtava.sanctus saktus t. saaktus pyhä sandaali jalkine, jossa on vain antura ja kiinnityshihna tai -hihnoja sandaletti sandaalin tapainen naisten kevyt juhlajalkine, usein korkeakorkoinen sandhi morfeemien rajalla tapahtuvat äänteelliset muutokset Sandhi-ilmiöitä ovat esimerkiksi muutokset, joita sanoissa tapahtuu ääntämisen helpottamiseksi, kun ne lausutaan tauotta peräkkäin esim. pojan pallo ääntyy pojam pallo, mutta myös sanavartalon ja päätteen rajalla tapahtuvat muutokset. Joissakin määritelmissä sandhi kuitenkin rajataan viittaamaan sananrajoihin.sandwich sändwit täytevoileipä Voileipä, jossa on täyte kahden usein kolmionmuotoisen leipäpalan välissä.saneerata tervehdyttää, järjestää terveelle kannalle usein erityisesti tehdä yritys kannattavammaksi vähentämällä työvoimaa sangviinikko saviinikko sangviininen ihminen sangviininen saviininen luonteeltaan toiveikas, vilkas ja eloisa alkujaan eräs temperamenttityyppi sani busmanni saniteetti- terveys- puhdistautumis- lääkintä- sanitääri lääkintämies varsinkin sotavoimissa sanktio pakote, lainrikkomuksen seuraamus t. sellaisen uhka kansainvälinen pakote sellaista valtiota vastaan, joka rikkoo kansainvälisen yhteisön sääntöjä yleisesti tehoste, pakote lain muodollinen vahvistaminen sanktuaario presbyteerio sanskrit muinainen intialainen kieli, jota pidetään kielihistoriallisesti tärkeänä sans-serif pääteviivaton eli groteski kirjasinlaji santarmi sotilaallisesti järjestetyn poliisikunnan jäsen Suomessa sanalla on kielteinen kaiku siksi, että 1800- ja 1900-luvun vaihteessa ns. sortokausien aikana venäläisiä santarmeja käytettiin toteuttamaan Venäjän politiikkaa Suomessa.sapatti pitkäaikainen, erikseen järjestetty vapaa työstä juutalaisten pyhäpäivä pyhäpäivä Alkujaan sapatti tarkoittaa Vanhassa testamentissa määrättyä lepo- ja pyhäpäivää, joka kestää perjantai-illasta lauantai-iltaan ja jollaista juutalaiset yhä viettävät. Kristinuskon piirissä sanaa on käytetty myös pyhäpäivistä yleensä, käytännössä sunnuntaista. Nykyisin sitä käytetään, etenkin yhdyssanoissa kuten sapattivuosi, myös työntekijän erityisesti haluamasta pitkästä vapaasta, joka on useimmiten palkaton tai josta maksetaan vain osapalkka. Tällöin ajatuksena on usein, että sapatti on henkistä uusiutumista, opiskelua tms. varten.sapeli eräs miekkatyyppi, käyrä lyömämiekka sapluuna kaavain, malline, luotta kaavio, malli jonkin tekemiseksi Alkujaan sana tarkoittaa kaavainta eli mallinetta eli luottaa eli lautaa tai levyä, jossa on määräkuvioiden muotoisia reikiä niin, että sen avulla voidaan piirtää, maalata, leikata tai kaivertaa kyseisiä kuvioita. Nykyisin se tarkoittaa myös kuvaannollisemmin mallia tai esikuvaa jonkin tekemiseksi tai jopa vain periaatetta tai ideaa. Myös vanhemmassa asussa sabluuna ja virallisimmassa asussa sabloni Aiemmin sn tilalla oli sh tai shabluuna tai abluuna.sarafaani venäläinen naisten hihaton päällyshame saraseeni muslimisoturi keskiajalla etenkin ristiretkiajalla sardiini sillin sukuinen kala, Sardina pilchardus siitä tai muista kaloista valmistettu säilyke sardoninen kouristuksenomainen, katkeran ivallinen nauru t. hymy sari intialainen naisten vaate, joka kiedotaan vartalon ympärille aria islamin uskonnollinen laki Länsimaissa tätä nimitystä käytetään yleensä silloin, kun puhutaan usein arvostelevasti arian käyttämisestä valtion lakina. -- Ks. esim. Sharia koostuu perimätiedosta ja tuomarin sovelluksista HS 2000-02-12. --sariini eräs hyvin myrkyllinen kaasu sarkasmi pureva iva sarkastinen purevan ivallinen sarko- lihas- sarkofagi kivinen ruumisarkku, varsinkin Egyptin faaraoiden sarkooma side- ja tukikudoksen pahanlaatuinen kasvain, tukikudossyöpä sars eräs vaarallinen tartuntatauti Sars havaittiin ensi kerran v. 2003. Nimi on alkujaan lyhenne sanoista severe acute respiratory syndrome vakava äkillinen hengitysteiden oireyhtymä. Sanaa käytetään yleensä yhdyssanan määriteosana, esim. sars-tauti, sars-kuume, sars-keuhkokuume.satanismi paholaisenpalvonta romanttis-dekadentti taidesuunta, joka suosii demonisia aiheita eräänlainen yksilökeskeinen, uskonnonvastainen ajatussuuntaus Ks. Harri Heinon kirjoitusta Satanismi ja saatananpalvonta ja Pakanaverkko ryn Satanismin UKK. Sukulaissanoista ks. ismi.satelliitti satelliitti t. sateliitti kiertolainen esim. Maan, etenkin tekokuu seurailija, myötäilijä Tavallisimmin sana tarkoittaa taivaankappaletta, etenkin maapalloa, kiertävää pienempää kappaletta, varsinkin keinotekoista tekokuuta. Keinotekoinen satelliitti on yleensä tehty tutkimus- tai viestintätarkoituksiin, kuten televisio-ohjelmien lähettämiseen tai puhelin- tai internet-liikenteen välittämiseen. Yleisemmin sana satelliitti voi tarkoittaa seuralaista, myötäilijää tai apuria. Erityisesti satelliittivaltio tarkoittaa valtiota, joka myötäilee jonkin isomman valtion politiikkaa ja on yleensä siitä riippuvainen. Sana saatetaan ääntää, joskus kirjoittaakin, sateliitti ks. Yksi vai kaksi konsonanttiasatiini kiiltävä pomsisidoksinen silkki- tai puuvillakangas, jota käytetään varsinkin vuoriksi satiiri pilaa ja ivaa käyttävä kirjallinen t. taiteellinen esitys pilkka, iva satiirikko satiiria käyttävä kirjailija satiirinen ivallinen, satiiria sisältävä satraappi maaherra muinaisessa Meediassa ja Persiassa yleisemmin paikallinen johtaja, käskynhaltija satsuma eräs makea, siemenetön mandariinityyppi saturaatio tekniikassa ja kemiassa kyllästyminen, kyllästys, kyllästyneisyys saturoida tekniikassa ja kemiassa kyllästää saturoitua kyllästyä, saavuttaa saturaatio satyyri antiikin Kreikan taruston miespuolinen, puoliksi eläimen pukin muotoinen hedelmällisyydenjumala savanni ruohoaavikko tai -aro Afrikassa vrt. preeria scanneri skanneri t. skänneri skanneri scherzando skertsndo leikkisästi esitettävä sävellys t. sävellyksen osa scherzo skertso nopea ja hilpeä sävellys tai sävellyksen osa schuko suko schwa vaa vaa schäfer seeffer t. eefer eräs usein palveluskoirana käytetty koirarotu, saksanpaimenkoira Periaatteessa sitaattilaina saksasta. Usein vaihtelevasti suomeen mukautetuissa t. virheellisissä kirjoitusasuissa. Usein käytetty vastine susikoira, joka perustuu ajateltuun ulkonäön susimaisuuteen, on harhaanjohtava mm. siksi, että on olemassa aivan toinen rotu, irlanninsusikoira jota on käytetty sudenmetsästykseen.science fiktion saiöns fikön tieteiskirjallisuus ja -elokuvat scientologia skientologia scifi skifi lähinnä arkikielinen lyhentymä ilmaisusta science fiction Esiintyy myös kirjoitusasussa sci-fi kuten englannissa, jossa se ääntyy sai-fai tai lyhenteenä sf, mutta scifi on Suomen kielen perussanakirjan mukainen asu.scrapie skreipi prionien aiheuttama lampaiden ja vuohien aivorappeumatauti scripta skripta seaborgium eräs keinotekoinen alkuaine, järjestysluku 106, kemiallinen merkki Sg sedatiivinen rauhoittava lääke tms. sedentaarinen paikallaan pysyvä sedilji eräänlainen pilkuntapainen lisäke cedil eräissä kirjaimissa esim. ccedil Englanniksi ja useilla muilla kielillä cedilla. Käytössä mm. ranskassa, jossa se chen liitettynä ccdel osoittaa, että kirjain ääntyy s-äänteenä.sedimentaatio saostuminen t. kerrostuminen, sedimentin muodostuminen sedimentoitua saostua t. kerrostua sedimentiksi sedimentti saostuma geologinen kerrostuma, vesialtaan pohjalle lietteestä kerrostumalla syntynyt maalaji seebu ryhähärkä, kesyn naudan intialainen alalaji Bos taurus indicus Lajille on ominainen voimakkaasti kehittynyt hartiakyttyrä.seemiläinen erääseen Etu-Aasian ja Pohjois-Koillis-Afrikan kieliryhmään kuuluva t. sellaista kieltä puhuva kansa t. ihminen Seemiläisiä kieliä ovat mm. arabia ja heprea.seepia eräs mustekalojen tyyppi, myös ruuaksi pyydettynä niistä saatu tummanruskea väriaine vastaava keinotekoisesti valmistettu väri Seepioiksi sanan laajimmassa merkityksessä kutsutaan Sepoidea-alalahkoon kuuluvia mustekaloja. Ks. tiedelehti Seepian numerossa 1 olevaa seepia-artikkelia, joka käsittelee sekä kyseisiä mustekaloja että väriainetta.seepra hevosten sukuun Equus kuuluvia afrikkalaisia eläimiä, joille on ominaista voimakas raidoitus Sanaa käytetään kuvaannollisesti ja leikillisesti mm. eräiden urheilulajien erotuomareista, joilla on raidallinen asu. Aiemmin myös seebra.seerumi verihera t. -neste seesam eräs lämpimissä maissa viljeltävä kasvi, Sesamum indicum sen siemen Seesamia viljellään lähinnä siemenistä saatavan öljyn takia. Ilmaisu seesam aukene johtuu Tuhannen ja yön satujen Aladdin-tarinasta, jossa seesam oli taikasanana. Muissa yhteyksissä sana esiintyy myös asussa seesami. Usein myös lyhytvokaalisena sesam, joskus sesami, mutta virallinen asu on lyhytvokaalinen.seetri mäntykasveihin kuuluvia puita, suku Cedrus Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinen setri, koska tätä muotoa on vanhastaan käytetty raamatunsuomennoksissa.segmentoida jakaa segmentteihin, esim. jakaa yrityksen asiakaskunta osiin segmentti ympyrästä janalla leikattu osa pallosta tasolla leikattu osa yleisemmin kokonaisuuden osa yksi toisiaan seuraavista samanlaisista osista, jaoke esim. selkänikama segregaatio erottelu, erillään pitäminen etenkin rodun perusteella syrjintä sukupuolisolujen kypsymisjakautuminen eikki itämainen heimopäällikkö t. alueellinen hallitsija seireeni antiikin tarustossa viettelevä olento, jolla on naisen yläruumis ja linnun jalat kuvaannollisesti houkutteleva, turmiollinen nainen käsitteellisemmin lumoava houkutus seisminen maanjäristyksiä ja vastaavia lievempiä maankuoren värähtelyjä koskeva seismografi maankuoren värähdyksistä tietoja tallentava laite, maanjäristyspiirturi seismologia tiede, joka tutkii maanjäristyksiä ja niitä vastaavia ilmiöitä Sukulaissanoista ks. logia.sekeli Israelin rahayksikkö muinainen painoyksikkö ja raha Lähi-idässä Joskus sn tilalla on sh tai alkukielen tai englannin vaikutuksesta, siis shekeli tai ekeli, mutta mm. raamatunsuomennoksissa sana on vakiintuneesti ollut sllinen.sekki pankin välityksellä suoritettava maksuosoitus hevosurheilussa obersekki Aiemmin sn tilalla oli sh tai shekki tai ekki. Laissa sekkilaki kirjoitusasuna on shekki. Suomessa sekkien käyttö on nykyisin vähäistä mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa tavallista.sekreetio eritystoiminto sekreetti salainen ruhtinaan yksityissinetti seksi sukupuolisuus, sukupuoliasiat sukupuolinen houkuttelevuus kiinnostavuus, vaikuttavuus Sanan merkitys on monimuotoinen, ja arkikielessä seksi ja varsinkin seksikäs esiintyy myös tarkoittamassa yleensä kiinnostavia, jännittäviä, muodikkaita asioita.seksibaari baari, joka houkuttelee asiakkaita vähäpukeisilla tarjoilijoilla tai esiintyjillä seksismi sukupuolinen syrjintä, sukupuolten eriarvoisuus t. sen kannattaminen Sanaa käytetään tavallisimmin ilmiöistä ja asenteista, jotka koetaan miesten ylivaltaa tai ylemmyydentuntoa heijastaviksi, siis suunnilleen samoin kuin sanaa sovinismi. Sukulaissanoista ks. ismi.seksologia sukupuolioppi, seksuaalisuuden tutkimus Sukupuolielinten rakennetta ja toimintaa sekä sukupuolista käyttäytymistä tutkiva tieteenala. Sukulaissanoista ks. logia. sekstantti kulmanmittauskoje, jota käytetään paikanmääritykseen varsinkin merellä sekstetti kuusijäseninen laulu- tai soitinyhtye sekstetto sävellys, joka on tehty sekstetin esitettäväksi seksti musiikissa asteikon kuudes aste tai intervalli, joka vastaa ensimmäisen ja kuudennen asteen suhdetta seksuaalinen sukupuolisuutta koskeva, sukupuoli- ektaus rituaaliteurastus, jossa eläin surmataan viiltämällä kurkku auki, jotta veri saadaan laskettua heti kokonaan Sisältyy juutalaisuuden ja islamin vaatimuksiin.sektio leikkaus, varsinkin keisarinleikkaus osasto, jaosto sektori toiminta-ala, lohko ympyrän osa, jotka sen kaksi sädettä rajoittavat sekulaari maailmallinen, ei-uskonnollinen vuosisatainen, verkkainen Sanaa käytetään uskonnollisessa kielessä usein kielteisenä, luopumusta maallistuneisuutta ilmaisevana. Toisaalta sitä voidaan käyttää neutraalina tai myönteisenä sanana kuvattaessa tavoiteltua tilaa, jossa valtio tai yhteiskunta pitäytyy täysin erossa uskonnollisista asioista. Historiassa ja luonnontieteissä sana tarkoittaa myös hidasta, verkkaista muutosta. Alkujaan sana johtuu latinan sanasta saecula vuosisata. Myös sekulaarinen.sekularismi maailmallisuus, ei-uskonnollisuus Uskonnollisessa kielenkäytössä sekularismi tarkoittaa maailmaan kiintymistä tai maallistumista. Sanaa käytetään myös yleisnimityksenä ei-uskonnollisista maailmankatsomuksista sekä sekularisoista ajavista aatteista ja liikkeistä. Sukulaissanoista ks. ismi.sekularisaatio sekulaariksi muuttaminen t. muuttuminen, sekularisointi sekularisoida muuttaa sekulaariksi, sekulaaristaa Usein johdoksena sekularisoitu muuttua sekulaariksi. Sanaa käytetään erityisesti mm. kirkon omaisuuden siirtämisestä maalliseen omistukseen.sekunda toisluokkainen, huonompi tavara sellaisten tavaroiden luokka sekundaarinen toissijainen, myöhemmin muodostunut vastakohtana primaariselle Usein myös muodossa sekundäärinen ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen. sekundaattori tarkkuuskello tai kellon toiminto ajan tarkaksi mittaamiseksi varsinkin urheilukilpailujen ajanottoa vartensekundantti avustaja kaksintaistelussa sekundäärinen sekundaarinen sekunti ajan yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus s kulman yksikkö, 13600 astetta Taivutus sekunti sekunnin. Usein virheellisesti muodossa sekuntti sekuntin.sekvensoida muodostaa sekvenssi Erityisesti perimän emäsjärjestyksen selvittäminen DNAn sekvensointi.sekvenssi jono, peräkkäisjärjestyksessä olevien esineiden tai asioiden kokonaisuus sekventiaalinen peräkkäisjärjestyksessä tapahtuva t. oleva seleeni eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Se Kuuluu ns. hivenaineisiin eli on pienissä määrin ihmiselle välttämätön.selektiivilasi ikkunalasi, jonka pinnoite heijastaa suuren osan sisältä tulevasta lämpösäteilystä takaisi selektiivinen valikoiva selektio valinta self-made man selfmeid män opillista koulutusta vailla oleva mies, joka on omalla yritteliäisyydellään kohonnut huomattavaan asemaan selibaatti naimattomuus sukupuolinen pidättyväisyys Alkujaan ja virallisesti vain naimattomuudesta, yleensä sellaisesta, joka johtuu uskonnollisesta tai maailmankatsomuksellisesta perusteesta esim. katolisten pappien selibaatti. Nykyisin myös sukupuoliyhteydestä pidättymisestä, siitä riippumatta, onko asianomainen naimisissa.sellisti sellon soittaja sello viulua suurempi jousisoitin sellofaani ohut selluloosasta valmistettu kelmu sellu puusta tehty puolivalmiste, jonka pääaines on selluloosa selluliitti pienten rasvakertymien takia epätasainen iho ihonalaisen rasvakerroksen eräänlainen tulehdus ohimoluun kartiolisäkkeen lokeroston tulehdus Selluliitti tarkoittaa lääketieteessä erilaisia tauteja ja vaivoja mutta yleiskielessä vain tietynlaista ihon epätasaisuutta varsinkin reisissä.selluloidi eräs läpinäkyvä, kova kestomuovi Selluloidi oli alkujaan tuotenimi. Koska sitä käytetään filmin valmistamiseen, sana esiintyy usein kuvaannollisessa merkityksessä tarkoittamassa elokuvaamista.selluloosa kasvien solunseinämien perusaines, ketto puusta saatu paperin puolivalmiste, sellu semafori rautateillä oleva siipiopastin ohjelmoinnissa prosessien tahdistamisen väline semantiikka merkitysoppi ilmaisun merkitys Kielellisten ilmaisujen merkityksiä yleisesti tutkiva tieteenala. Vrt. pragmatiikka. Voidaan myös puhua ilmaisun semantiikasta, kun tarkoitetaan sen merkityssisältöä, ja vähättelevästi semantiikasta, kun tarkoitetaan vain sanojen merkityksiä, niiden vääntelyä tms.semanttinen merkitystä koskeva, merkitys- merkitysopillinen, semantiikkaan kuuluva semeemi morfeemin merkitys sementoida arkikielessä tehdä kiinteäksi, lujaksi, muuttumattomaksi päällystää, vahvistaa t. kiinnittää sementillä kuumentaa terästä yhdessä hiilen kanssa sen karkaisemiseksi saostaa metallia liuoksesta käyttämällä epäjalompaa metallia Arkikielinen, kuvaannollinen merkitys on syntynyt sementillä kiinnittämisen merkityksestä. Se on sikäli huvittava, että sementti on jauhemaista. Osuvampi ilmaisu on betonoida.sementti jauhemainen sideaine, joka veteen sitoutuessaan kovettuu kivimäiseksi ja on siksi betonin olennainen ainesosa yleisesti kovettuva t. kovettunut sideaine hiilimurska, jossa metallia kuumennetaan, terästetään tms. luumainen aines, joka muodostaa tupen hampaan juuren ympärille, hammastahdas hampaiden täyteaine hammaslääketieteessä Yleisesti sementti tarkoittaa erilaisia kovettuvia sideaineita mutta tavallisimmin erityisesti jauhetta, joka valmistetaan lähinnä kalkkikivestä ja savesta ja jota käytetään betonin valmistamiseen.semi- puoli- semifinaali viimeinen, loppukilpailua edeltävä välierä seminaari koulutustilaisuus esitelmä- ja keskustelutilaisuus yliopistollinen tms. kurssi, jossa pidetään ja arvostellaan esitelmiä opettajia t. pappeja kouluttava oppilaitos seminologi keinosiementäjä semiootikko semiotiikan tutkija semioottinen semiotiikkaa koskeva tai sen alaan kuuluva semiosfääri merkitysten piiri, ihmisen luomien merkkien ja niiden merkitysten maailma semiotiikka viestinnän merkkien ja merkkijärjestelmien tutkimus, yleinen merkkioppi semitismi seemiläisyys, seemiläisille kansoille t. kielille t. erit. juutalaisuudelle ominainen piirre senaatti useiden hallintoelinten nimitys eräissä maissa parlamentin ylähuone Alkujaan muinaisen Rooman tasavallan asioista päättänyt elin, joka keisariajalla vähitellen menetti valtansa. Suomessa autonomian ajalla elin, joka hoiti sekä hallituksen senaatin talousosasto että ylimmän tuomioistuimen senaatin oikeusosasto tehtäviä.senaattori senaatin jäsen seniili vanhuudenheikko seniliteetti vanhuudenheikkous, seniiliys senior vanhempi Etenkin kahdesta samannimisestä henkilöstö, usein isästä ja pojasta tai muuten lähisukulaisista. Vrt. senior.seniori vanhus, ikäihminen varsinkin urheilu- ja muussa harrastustoiminnassa vanhojen sarjassa kilpaileva yhdistyksissä ns. ikäjäsen, usein jäsenmaksusta vapautettu osakunnan tms. entisten jäsenten yhteisöön kuuluva Sanaa on ruvettu käyttämään aiempaa yleisemmin sen takia, että halutaan välttää sanoja vanhus, vanha ym., koska niitä on pidetty leimaavina.seor senjor herra espanjan kielessä aikuisen miehen puhuttelusana seora senjora rouva espanjan kielessä aikuisen naisen puhuttelusana seorita senjoriitta t. senjorita neiti espanjan kielessä tytön t. nuoren naisen puhuttelusana sens morale ssmorl tarinan tms. moraalinen opetus sensaatio suurta huomiota herättävä tapaus sensiibeli herkkätuntoinen tuntoaistia koskeva, tunto- sensitiivinen herkkätuntoinen arkaluonteinen sensito- herkkyys- sensomotorinen aisti- ja liiketoimintojen kokonaisuuteen, etenkin niiden yhteisvaikutukseen kuuluva sensori ylioppilastutkinnon kokeiden tarkastaja sensuurin virkailija tekniikassa tunnistin, ilmiöitä havainnoiva ja niistä ilmoittava laite kuvaannollisesti valvoja, kontrolloija aiemmin painoasiamies historiassa eräs virkamies muinaisessa Roomassa, censor Antiikin Roomassa censor keensor hoiti mm. väestönlaskentaa ja verotusta mutta myös tapojen valvontaa, josta sitten sana sensori ja sensuuri on saanut edellä mainittuja merkityksiä. Tekniikassa käytetty sensori-sana on kuitenkin peräisin englannin aistimista tarkoittavasta sense-verbistä ja tarkoittaa laitetta, joka jossain mielessä aistii tapahtumia, esimerkiksi tunnistaa liikkeen jossakin tilassa.sensorinen aistimuksellinen aisteja koskeva, aisti- sensu lato sensu laato t. seensuu laatoo laajassa mielessä, laveassa merkityksessä Ilmaisu on sitaattilaina latinasta.sensu stricto sensu strikto t. seensuu striktoo ahtaassa mielessä, suppeassa merkityksessä Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Usein virheellisesti muodossa sensu strictu.sensualismi käsitys, että kaikki tieto perustuu aistimuksiin aistillisten seikkojen korostaminen estetiikassa Sukulaissanoista ks. ismi.sensuelli aistillinen aistikas sensuroida harjoittaa sensuuria, etenkin poistaa julkaisusta osia sensuuri mielipiteenilmaisun rajoittaminen lehtien, kirjojen, elokuvien tms. ennakkotarkastus sellaista hoitava virasto Kirjakielessä sensuuri tarkoittaa periaatteessa vain ennalta tehtävää julkaisujen, ohjelmien yms. tarkistamista ja siihen liittyvää julkaisemisen estämistä. Sellaista on eri aikoina harjoitettu mm. poliittisista ja sotilaallisista syistä. Sensuuri tässä mielessä on Suomessa perustuslailla kiellettyä paitsi eräissä tarkoin säädellyissä erikoistapauksissa sana sensuuri on käyttökelpoinen kuvattaessa yhteiskunnan oloja tässä mielessä. Yleiskielessä sana on kuitenkin saanut erittäin väljän merkityksen sitä käytetään milloin mistäkin mielipiteenilmaisua rajoittavaksi koetusta toimenpiteestä, esimerkiksi siitä, että sanomalehti ei julkaise kaikkia sille lähetettyjä kirjoituksia. Niinpä sana ensin mainitussa merkityksessä onkin parempi korvata sanalla ennakkotarkastus.sentimentaalinen sentimentaalinen t. senttimentaalinen tunteileva, liian tunteellinen Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia sentimentti tunnesuhtautuminen, tunnelma ympäristön määräämä käyttäytymismalli tunne, mielenliikutus Sanaa käytetään nykyisin etenkin pörssin siis siellä toimivien ihmisten suhtautumisesta markkinoiden tilanteeseen, jolloin merkityksen voidaan sanoa olevan myös yleinen suhtautuminen, yleistilanne. sentraali vanhahtavasti t. leikillisesti puhelinkeskus t. sen hoitaja sentraalinen keski-, keskus-, keskipisteessä oleva, keskeinen sentralisaatio keskittäminen, sentralisointi sentralisoida keskittää esim. hallintoa t. päätösvaltaa sentrifugaalinen keskipakoinen sentrifugi keskipakovoimaan perustuva erottelulaite, linko sentripetaalinen keskihakuinen sentti useiden rahayksiköiden, mm. euron, sadasosa puhekielessä senttimetri tai senttilitra SI-järjestelmässä sadasosaa tarkoittava etuliite Vrt. cent. Euron sadasosasta käytetään joskus selvyyden vuoksi nimitystä eurosentti.senttilitra litran sadasosa, tunnus cl tai cL Nykyisin käytössä lähinnä alkoholijuomien anniskelussa. Puheessa yleensä lyhyesti sentti.senttimetri metrin sadasosa, tunnus cm Arkikielessä usein lyhyesti sentti.senturio kenturio separaatti erotettu, erillinen osa separaattori sentrifugi, jota käytetään kerman erottamiseen maidosta separatismi eriytymispyrkimys varsinkin uskonnollisena t. poliittisena liikkeenä Pyrkimys eriytyä, itsenäistyä jostakin omalle ominaisluonteelle vieraaksi koetusta kokonaisuudesta. Uskonnollista separatismia kutsutaan usein lahkolaisuudeksi, jos siihen suhtaudutaan torjuvasti. Poliittista separatismia kutsutaan itsenäisyystaisteluksi, jos siihen suhtaudutaan myönteisesti. Sukulaissanoista ks. ismi.separoida erottaa, ottaa erilleen varsinkin separaattorilla käsittelemällä seppuku japanilainen itsemurhatapa, harakiri Nimitys harakiri on länsimaissa paljon tunnetumpi. Nimitystä seppuku käytetään etenkin haluttaessa osoittaa omaa japanilaisen kulttuurin tuntemusta.sepsis verenmyrkytys Bakteerien aiheuttama yleisinfektio.septetti seitsenjäseninen laulu- tai soitinyhtye septetto septetille tehty sävellys septuaginta Vanhan testamentin vanhin kreikannos Usein erisnimeksi käsitettynä eli isolla alkukirjaimella.serafi eräs Vanhan testamentin henkiolentojen enkelien tyyppi Kuvataan Jes. 6 kuusisiipisiksi olennoiksi, jotka seisoivat Jumalan valtaistuimen ympärillä. Myöhemmässä kirjallisuudessa esiintyy usein ilmaisu kerubit ja serafit tarkoittamassa lähinnä enkeleitä yleensä.seraiji seralji seralji palatsimainen rakennus itämailla t. itämaisesta vaikutuksesta muualla serebraali kakuminaali serebraalinen aivoja koskeva, aivoihin kuuluva, aivo- serebro- aivo- seremonia juhlallinen, erityisiä muotoja noudattava toimitus, juhlameno riitti seremoniaalinen juhlallis-muodollinen, seremonia-, seremoniallinen serenadi serenaadi t. serenadi laulutervehdys, varsinkin illalla t. yöllä usein ihaillulle henkilölle soittotervehdys sarjamuotoinen soitinsävellys Virallinen asu on lyhytvokaalinen, mutta ääntämys varsin usein pitkävokaalinen.seriaalinen sarjallinen, sarjana tapahtuva etenkin vastakohtana ajallisesti rinnakkaiselle sellainen, jossa samaan lehtihankaan kasvaa useita päällekkäishaaroja serif pääteviivallinen kirjasinlaji, antiikva eriffi paikallinen järjestysviranomainen poliisi Yhdysvalloissa hallintoviranomainen Isossa-Britanniassa keskustelufoorumin valvoja Usein kirjoitettuna alkukielen englannin sheriff mukaan shlla nykyisin myös seriffi ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.serigrafia silkkipaino, -painanta, -painatus silkkipainokuva Kyseessä ei yleensä ole silkkikankaalle painaminen vaan silkkikankaan läpi painaminen.seripaino silkkipaino, serigrafia serologia seerumioppi Sukulaissanoista ks. logia.serpentiini karnevaalijuhlissa varsinkin vappuna heiteltävä, rullalta purkautuva värillinen paperisuikale joen jyrkkä mutka kiemurteleva vuoristotie eräitä mineraaleja Mineraalien nimityksenä serpentiini viittaa joukkoon verkkosilikaatteja. Niitä käytetään mm. taideveistoksiin.serri sherry sertifikaatti varmenne, todistus esim. luvasta, alkuperästä tai laadusta sertifioida varmentaa, todeta ja vakuuttaa määrätyt vaatimukset täyttäväksi serveri palvelin, tietokonejärjestelmä, joka tarjoaa palveluja muille järjestelmille verkon kautta servietti lautasliina Arkikielessä myös muodossa servetti.serviisi vanhahtavasti pöytäkalusto servituutti rasite Kiinteistöön kohdistuva muun kuin omistajan oikeus, joka rajoittaa hänen valtaansa käyttää kiinteistöä.servo automaattinen järjestelmä, joka ohjaa jotakin mekaanista laitetta viestien ja palautteen kautta Servon ohjaaman laitteen liikerata seuraa servon lähettämää viestiä, ja laite lähettää servolle tietoa viestin määräämän liikeradan ja todellisen liikeradan erosta, jolloin servo muuttaa ohjausta vastaavasti. Kirjakielessä sana esiintyy yleensä vain yhdyssanoissa kuten servotekniikka ja servomekanismisesido- äkämä- seslonki leposohva sesonki kausi jonkin asian harrastamisen paras kausi t. tavaran paras myyntiaika sessio istunto Myös kuvaannollisesti tietokoneen käyttökerrasta.sesuura säkeen sisällä esiintyvä tauko, kesuura setlementti kristillis-yhteiskunnallinen työkeskus set urheilussa erä psykologiassa asennoituminen setti setri seetri setti kooste, yhdistelmä, kokoelma, joukko yhteenkuuluvia esineitä tms. Usein sanaa käytetään kaavamaisesti englannin set-sanan vastineena, vaikka suomalaisempi ilmaisu olisi käytettävissä, esimerkiksi astiasetti astiasto.seviotti karkeasta villasta kudottu pukukangas Aiemmin sn tilalla oli sh tai sheviotti tai eviotti.sfero- pallo- sfinksi kivipatsas, joka esittää makaavaa leijonaa, jolla on ihmisen pää eräänlainen eläinhirviö arvoituksen esittäjä Muinaisessa Egyptissä tehtiin veistoksia, joilla on leijonan vartalo ja ihmisen, tavallisesti hallitsijan, kasvot, ja niitä on kreikkalaisten niille antaman nimityksen mukaan kutsuttu sfinkseiksi. Sfinksiksi kutsuttiin myös kreikan mytologian eläinhirviötä, joka vartioi Theban porttia. Oidipus kukisti sfinksin ratkaisemalla tämän esittämän arvoituksen. Sfinksin arvoitus tarkoittaa kuvaannollisesti vaikeaa, tärkeää, arvoituksellista ongelmaa, ja esim. sfinksin katse tarkoittaa salaperäistä, arvoituksellista katsetta. sfinkteri sulkijalihas, kurojalihas sfääri taivaanpallo etenkin yhdyssanoissa maapalloa ympäröivä kerros kuvaannollisesti henkisen t. kuvitellun elämän kerros, usein maasta irti olemista ilmaistaessa shareholder eholdr osakkeenomistaja shareholder value eholdr väljuu omistaja-arvo, osakkeenomistajien etu yrityksen toimintaa ohjaavana periaatteena shareware sarevare t. eöveör t. ewer vapaasti jaettava tietokoneohjelma, jonka jatkuva käyttö yleensä edellyttää pienehkön maksun maksamista sharia aria aria sherry erri t. eri espanjalainen väkevien viinien tyyppi. Periaatteessa sitaattilaina englannista. Joskus suomeen mukautuneena serri.shiatsu iatsu kipupistehieronta shiialainen iialainen 353iialainen shop op kauppa, puoti, varsinkin erikoisalan liike shoppailla oppailla käydä ostoksilla, ostella, varsinkin hyvinvoivien ihmisten elämäntapaan kuuluvana elämyksellisenä asiana shortsit sortsit shotti otti alkoholipitoisen juoman annos, yleensä kerralla otettavaksi tarkoitettu elokuvan tms. otos show ou viihde-esitys, tyypillisesti katkelmista koostuva ja musiikkia sisältävä viihde yleisesti shuko suko siamilainen Siamista eli Thaimaasta peräisin oleva kaksosista puhuttaessa yhteenkasvanut Koska Siamia kutsutaan nykyisin Thaimaaksi, sana siamilainen elää etupäässä erikoisilmaisuissa, esim. kissarodusta puhuttaessa. Yhteenkasvaneita identtisiä kaksosia kutsutaan siamilaisiksi kaksosiksi erään aikoinaan hyvin tunnetun, Siamista kotoisin olleen kaksosparin takia.iatsu shiatsu sibilantti s-mäinen äänne, kouruäänne Nimitystä suhuäänne on myös käytetty, mutta se on sikäli harhaanjohtava, että myös tavallinen s eikä vain suhu-s on sibilantti.sibvaalla antiikinajan naispuolinen tietäjä, ennustaja yl. ennustajanainen sic sik t. siik sillä lailla, juuri niin Tavallisesti sanaa käytetään sulkeissa kiinnittämään huomiota edeltävään sanaan tai muuhun ilmaisuun. Hyvin usein kyse on lainatusta tekstistä, joka sisältää kirjoitusvirheen tai omituisuuden, ja sic on tällöin tarkoitettu korostamaan sitä, kyse on alkutekstin virheestä tai omituisuudesta, ei lainaamisessa sattuneesta kopiointivirheestä. Usein käytetään sic-sanan asemesta huutomerkkiä. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.sideerinen tähtiä koskeva, tähtiin liittyvä, tähti- Esim. sideerinen vuosi vuosi määriteltynä sen mukaan, miten Maa liikkuu suhteessa tähtiin.siena okra taiteilijoiden väriaineena siesta päivällislepo, yleinen parin tunnin lepo päivän kuumimpaan aikaan lämpimissä maissa sievert siivert radioaktiivisen säteilyn ns. ekvivalenttiannoksen mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Sv, Jkg sifoni paineella toimiva hiilihappopitoisten juomien tarjoilupullo lappo sifonki ohut silkki- tai puolisilkkikangas sightseeing sait-siii kiertoajelu t. -purjehdus t. -kävely, jossa tutustutaan paikan nähtävyyksiin sigillografia sigillo-grafia sinettitiede sigma kreikan aakkoston kirjain, Isoa sigmaa käytetään matematiikassa mm. summan symbolina.signaali sinaali merkki, osoitus jostakin Usein virheellisesti muodossa singaali tms. Ks. Miten ng ja gn ääntyy eri tilanteissasignatuuri sinatuuri tekijän nimi t. nimikirjaimet lääkemääräyksessä oleva lääkkeen käyttöohje painoarkin alareunassa oleva arkin järjestysnumero ja kirjan nimike signeerata sineerata varustaa tekijän nimellä, signatuurilla signora sinjora rouva aikuisen naisen puhuttelu italiassa signore sinjore herra miehen puhuttelu italiassa signorina sinjorina neiti tytön t. nuoren naisen puhuttelu italiassa signumi sinumi paikkamerkki varsinkin museossa t. kirjastossa sihteeri pöytäkirjanpitäjä juoksevia asioita hoitava henkilö toimikunnan, viraston tms. valmistelu- ja muita tehtäviä hoitava virkailija eräs lintulaji, Sagittarius serpentarius Sanan merkitys voi vaihdella pelkästä päätösten kirjaajasta tekninen sihteeri hyvinkin merkittävään luottamustehtävään tai virkaan.iialainen islamin toisen, etenkin Iranissa yleisen pääsuuntauksen kannattaja Myös iiamuslimi. Kirjoitusasusta ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.siideri omenista valmistettu hiilihappopitoinen mieto viini yleisemmin samantapaisista juomista, esim. päärynäsiideri siitake eräs rosohelttoihin kuuluva sieni, Lentinus edodes, jota viljellään syötäväksi Nimi on peräisin japanista ja suositellaan taivutettavaksi siitake siitaken, mutta suomeen mukautunut taivutus siitake siitakkeen on tavallinen ja voidaan nykyisin tulkita sallituyksi.sikaani erääseen muinaiseen kansaan, Sisilian vanhimpiin tunnettuihin asukkaisiin, kuuluva ikaani autojen kilpa-ajoradalle rakennettu vaikea osa, yleensä jyrkkä mutka jonkin oikeuden käyttäminen kiusanteko- tai haittaamistarkoituksessa Myös asussa shikaani, ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.sikari tupakanlehdistä kokoon kääritty tupakkavalmiste Aiemmin myös muodossa sikaari.sikkatiivi kuivike, maaliin tms. lisättävä aine, joka nopeuttaa kuivumista ja kovettumista siklosporiini eräs lääkeaine, jota käytetään elinsiirron jälkeen siirrännäisen aiheuttamien hylkimisreaktioiden estämiseen Johdonmukaisempi asu olisi syklosporiini, joka onkin tavallisempi, mutta siklosporiini on virallisessa lääkeaineluettelossa.sikuri eräitä mykerökukkaiskasveja, suku Cichorium, joista osaa viljellään juurisikurin C. intybus var. sativumjuuresta sota- ja pula-aikana valmistettu kahvin lisäke tai korvike silhuetti siluetti silika piidioksidi SO2 etenkin geelimuodossa Silikageeliä käytetään mm. kosteutta imevänä aineena. Silikatiili sisältää silikaa kvartsia sideaineena.silikaatti piihapon suola Silikaatit ovat piin tärkeimpiä yhdisteitä, ja maankuoren pääosa koostuu erilaisista silikaateista.silikoni eräitä pitkäketjuisia piiyhdisteitä, joita käytetään mm. maaleihin, tiivisteisiin ja täytteisiin rintoihin ulkonäön takia laitettu sellaisista tehty täyte silikoosi kivipölykeuhko silinteri korkea, tasalakinen, sylinterin muotoinen silkkihattu illinki eräiden maiden rahayksikkö Käytössä nykyisin eräissä Itä-Afrikan maissa Keniassa, Somaliassa, Tansaniassa ja Ugandassa. Myös Itävallan rahayksikkö ennen euroon siirtymistä v.2002 ja Ison-Britannian punnan kahdeskymmenesosa ennen vuotta 1971. Etenkin Ison-Britannian rahayksiköstä puhuttaessa myös asussa shillinki.siluetti varjo- tai ääriviivakuva ääriviivat Aiemmin myös asussa silhuetti.sim-kortti matkapuhelimen liittymäkortti Myös kirjoitusasussa SIM-kortti. Johtuu sanoista Subscriber Identification Module tilaajan tunnistusmoduli.simonia kirkollisen vihkimyksen ja sitä seuraavan viran antaminen t. saaminen rahan tai suhteiden vuoksi simpanssi eräs ihmisapinalaji, ihmisen lähimpiä sukulaisia Laajassa mielessä sana simpanssi tarkoittaa myös bonoboa. simppeli arkik., sävyltään yleensä myönteinen yksinkertainen, mutkaton simulaatio simulointi simulaattori laite t. ohjelma jonkin todellisen tilanteen esim. lentokoneella lentämisen jäljittelemiseksi usein yksityiskohtaisesti simuloida jäljitellä, matkia tutkia ilmiötä rakentamalla sitä vastaava järjestelmä, joka on helpommin tutkittavissa teeskennellä taudin oireita tms. tehdä valeoikeustoimi Nykyisin simulointi tarkoittaa usein erityisesti tietokoneella tehtävää mallintamista, jossa tehdään teoreettinen malli, joka joissakin suhteissa kuvaa tutkittavaa ilmiötä, ja sitten tutkitaan mallin ominaisuuksia, parametrien muuntelun vaikutuksia jne. Lääketieteessä simulointi tarkoittaa sairauden tai vamman teeskentelyä, usein jonkin edun saavuttamiseksi. Oikeustieteessä puhutaan simuloidusta oikeustoimesta eli valeoikeustoimesta, kun osapuolet muodollisesti tekevät oikeustoimen, yleensä kaupan, ilman että kummankaan on tarkoitus sitä oikeasti tehdä. Tavoitteena voi olla esim. veronkierto.simultaani akki- tms. ottelu, jossa yksi ihminen pelaa useita vastustajia vastaan erillisiä pelejä yhdyssanoissa simultaaninen simultaaninen samanaikainen, ajallisesti rinnakkainen Erityisesti tulkkauksesta, joka tapahtuu lähes samanaikaisesti alkuperäisen esityksen kanssa.sinetti vahaan, lakkaan, paperiin tms. painettu kohokuvio leimasin, jolla sellainen painetaan Aikoinaan sinetit olivat tärkeitä asiakirjan aitouden vahvistuksia, ja niitä saatettiin käyttää myös sulkemaan esim. kirjekuori niin, että vastaanottaja tietää, ettei kuorta ole matkan varrella avattu.sinetöidä vahvistaa t. sulkea sinetillä sinfonia tietynlainen laaja sarjamuotoinen orkesterisävellys sinfonikko sinfonioiden säveltäjä sinfoniaorkesterin jäsen singelton korttipelissä se, että kädessä on jotakin maata vain yksi kortti kyseinen kortti Arkikielessä singeli.single sile äänilevy, joka sisältää vain yhden lyhyen muutaman minuutin esityksen t. sellaisen kummallakin puolella yhden hengen hytti t. huone naimaton ihminen, sinkku kaksinpeli tenniksessä singulaari yksikkö kieliopin käsitteenä singulaarinen yksiköllinen, yksikkömuotoinen singulariteetti fysiikassa ja matematiikassa kentän tai avaruuden piste, jonka ominaisuudet täysin poikkeavat sen ympäristön ominaisuuksista sini eräs trigonometrian perusfunktioista Sinifunktiota esittävä sinikäyrä tai siniaalto on yksinkertaisen, säännöllisen aaltoliikkeen perusmuoto. Sana on peräisin latinasta ja aivan eri alkuperää kuin värinnimi sini. sinkku henkilö, joka ei elä parisuhteessa Kehittynyt sanasta single. Kielitoimiston sanakirjassa sana esiintyy jo normaalina sanana, ei arkityyliseksi merkittynä, mutta käytännössä se on vielä sävyltään arkinen.sinologia Kiinan kielten ja kulttuurien tutkimus Sukulaissanoista ks. logia.sinooperi punainen elohopemalmi siitä valmistettu tulipunainen väriaine Ennen myös sinoberi t. sinooberi.sinsilla eteläamerikkalaisia jyrsijöitä, joita kasvatetaan niiden turkiksen takia niistä valmistettu turkis Heimo Chinchillidae. Aiempia rinnakkaismuotoja chinchilla, tintilla, tsintsilla. Nimeä villarotta on ehdotettu.into Japanin perinnäinen uskonto Kannattajaa kutsutaan nimellä intolainen ja uskonnosta käytetään myös ja tavallisemmin nimitystä intolaisuus.sintrata muuttaa jauhemainen aine kuumentamalla kiinteään muotoon sintteri vesiliuoksista karstaksi saostunut kivennäisaines huokoinen suodatinmassa, joka on tehty sintraamalla esim. lasista tai kvartsista sionismi aate ja liike, joka tähtää kansallisen kodin luominen juutalaisille juutalainen kansalliskiihko Joskus asussa siionismi, koska erisnimi kirjoitetaan Siion Jerusalem. Sukulaissanoista ks. ismi.sipsit perunalastut, chipsit sir söör yleinen miesten puhuttelu englanniksi Ison-Britannian eräiden aatelismiesten puhuttelu yleensä etunimen edellä käytettävä sirahvi sanan kirahvi vanha rinnakkaismuoto sire siir Teidän majesteettinne hallitsijaa, etenkin Ranskan kuningasta, puhuteltaessa sireeni merkinantoon käytettävä äänekäs laite syreeni Sireenieläimet ovat nisäkkäiden lahko, Sirenia, johon kuuluvat merilehmät ja manaatit.sirkadiaaninen sirka-diaaninen noin vuorokauden mittainen rytmi tms. sirkkeli pyörösaha sirkulaarinen kehämäinen, pyöreä sirkulaatio kiertokulku verenkierto sirkumfleksi eräs tarke eli diakriittinen merkki , esim. kirjaimessa Esiintyy mm. ranskan kirjoitusjärjestelmässä. Tarkkeista puhuttaessa sirkumfleksi usein sekaantuu hattuun . Erikseen kirjoitettuna sirkumfleksi on erinäköinen kuin kirjaimen päällä käytettynä, ja sillä on erilaisia merkityksiä eri merkintätavoissa, esim. potenssiin korotuksen merkkinä. Taivutus on takavokaalinen sirkumfleksia jne.sirkumpolaarinen napaa ympäröivällä alueella esiintyvä Sanaa käytetään tähtitieteessä, jolloin se viittaa taivaannapaan, ja eliömaantieteessä, jolloin se viittaa maapallon pohjois- tai etelänapaan.sirkumsisio ympärileikkaus sirkus näytäntö, joka sisältää erilaisia esityksiä sellaisia esittävä laitos, yritys tai rakennus Alkujaan circus tarkoitti kilpa-ajorataa antiikin Roomassa. Myöhemmin niillä ruvettiin esittämään eläin-, taito-, taistelu- yms. näytöksiä. Nykyisin sana on usein myös kuvaannollisessa käytössä sekamelska, hullunmylly.irokko kuiva, kuuma etelä- tai kaakkoistuuli Välimerenmaissa Myös kirjoitusasuissa sirokko, shirokko ja scirocco.sitaatti kirjallisesta tai muusta esityksestä otettu lainaus Usein sitaateiksi kutsutaan mitä tahansa katkelmaa, mutta ainakin tekijänoikeudellisen sitaattikäsitteen mukaan sitaatti on omaan esitykseen liittyvä, esimerkiksi sen väitteitä tukeva tai havainnollistava ote. sitaattilaina kielestä toiseen sellaisenaan otettu sana tai ilmaisu, raakalaina Esimerkiksi status quo latinasta. Periaatteessa sitaattilaina sekä kirjoitetaan että äännetään kuten lainanantajakielessä. Käytännössä esiintyy eriasteisia mukautumia. On tulkinnanvaraista, milloin sitaattilaina kieleen mukautuessaan muuttuu varsinaiseksi lainasanaksi.sitadelli sisälinna, linnoituksen sisällä sijaitseva, viimeiseksi varustukseksi tarkoitettu erillinen tai ulkomuuriin liittyvä osa linnoitus, linnake Vanhastaan sana tarkoittaa suomessa sisälinnaa, mutta vieraiden kielten vaikutuksesta sitä tai englantiin perustuvaa asua citadel käytetään usein erisnimenomaisesti, esim. Kairon Sitadelli t. Citadel nykyisin myös monien kaupunkien linnoitusten, jopa koko linnoitusalueen nimityksenä.siteerata lainata, ottaa t. esittää sitaatti sitra eräs monikielisten näppäilysoitinten tyyppi sitrus yleisnimitys Citrus suvun puille ja niiden hedelmille Tavallisesti yhdyssanoissa sitruspuu ja sitrushedelmä. Sitruksia ovat mm. appelsiini, sitruuna, greippi ja mandariini.situaatio tilanne, asema sivetti eräiden nisäkkäiden sivettieläinten koiraiden rauhaserite, joka muistuttaa tuoksultaan myskiä siviili sotaväkeen kuulumaton henkilö sotaväen ulkopuolinen elämä yhdyssanoissa mm. sotilaallisen, rikosoikeudellisen t. uskonnollisen vastakohtana Esimerkiksi siviiliavioliitto tarkoittaa avioliittoa, joka solmitaan valtion viranomaisen eikä papin suorittamalla vihkimisellä. Siviilisääty tarkoittaa sitä, onko ihminen naimisissa, eronnut, leski tms. Siviilipalvelus on asevelvollisuuden suorittamista tekemällä yhteiskunnallisesti hyödylliseksi katsottua työtä sotaväen ulkopuolella esim. valtion virastossa tai sairaalassa. Siviilivastarinta tarkoittaa maahanhyökkäyksen tms. vastustamista ei-sotilaallisin keinoin kuten yhteistyöstä kieltäytymisellä. Oikeustieteessä siviilioikeus sisältää mm. perhe- ja perintöoikeuden ja kauppaoikeuden ja on vastakohta toisaalta rikosoikeudelle, toisaalta julkisoikeudelle.sivilisaatio kulttuuri, sivistys skaala asteikko skaalata muuntaa toiseen asteikkoon Yksinkertaisimmillaan skaalaus on jollakin vakiolla kertomista.skalaari suure, jolla ei ole suuntaa data-alkio, jolla ei ole sisäistä rakennetta Fysiikassa skalaari on vektorin vastakohtana suure, jolla luonteensa takia ei voi olla suuntaa esim. massa tai suureen käsittely kiinnittämättä huomiota sen suuntaan esim. nopeus pelkkänä vauhtina, tarkastelematta liikkeen suuntaa. Matematiikassa tätä vastaa skalaari vastakohtana matemaattiselle vektorille. Datatekniikassa, kuten ohjelmoinnissa, skalaari tarkoittaa datan rakenteetonta perusalkiota vastakohtana taulukolle, tietueelle tms.skalpeerata skalppeerata t. skalpeerata nylkeä päänahka Viittaa alkujaan Pohjois-Amerikan joidenkin intiaaniheimojen tapaan nylkeä tapetulta viholliselta päänahka voitonmerkiksi. Usein myös kirjoitettuna muodossa skalppeerata ks. Yksi vai kaksi konsonanttiaskalpelli lääkärin leikkausveitsi skandaali suurta pahennusta tai häpeää aiheuttava tapahtuma skandeerata korostaa runomittaa runoa lausuttaessa skandi arkikielessä skandinaavinen kirjain, Suomessa lähinnä ä, ä ja å yhdyssanojen alkuosana myös skandinaavinen, Skandinavian skandinaavi Skandinavian asukas vrt. skandinaavinen Tässä yhteydessä Skandinavia ei kata Suomea.skandinaavinen Skandinaviaan kuuluva t. sille ominainen Skandinaviaan luetaan sanan suppeimmassa merkityksessä vain Skandinavian niemimaa, joka kattaa pääosan Ruotsista ja Norjasta, mutta yleensä ainakin Ruotsi ja Norja kokonaan, yleensä myös Tanska ja Islanti, usein myös Suomi, jolloin siis tarkoitetaan kaikkia pohjoismaita. Skandinaavisilla kielillä tarkoitetaan lähinnä ruotsia, norjaa, tanskaa ja islantia, jotka ovat toisilleen suhteellisen läheistä sukua.skandinavismi pyrkimys Skandinavian maiden välisiin kiinteämpiin yhteyksiin skannata käsitellä skannerilla käydä läpi järjestelmällisesti skanneri laite kuvien ja tekstin muuntamiseen digitaaliseen muoto laite t. ohjelma, joka käy läpi jotakin Yleismerkityksessään sana tarkoittaa laitetta tai ohjelmakoodia, joka käy järjestelmällisesti läpi skannaa, engl. scan jotakin, esimerkiksi tietokoneen ns. portteja esim. turva-aukkojen löytämiseksi tai ohjelmointikielellä kirjoitettua ohjelmaa sen jäsentämiseksi. Yleiskielessä tavallisin merkitys liittyy tähän siten, että kuvan tai tekstin lukeminen skannerilla perustuu siihen, että laite käy aineiston läpi valonsäteellä. Sanan muunnelmia scanneri, skänneri.skeema kaava, kaavio, mallikuvio skeet skiit metsästysammunta Ampumaurheilun muoto, jossa ammutaan lentäviä kiekkoja haulikolla.skemaattinen kaavamainen, skeemamainen, skeema- skenaario hahmotelma, ennakkokuvitelma elokuvakäsikirjoitus t. sellaisen hahmotelma skenaristi elokuvan käsikirjoituksen tekijä skenografia lavastustaide Teatterin lavastuksen, puvuston ja valaistuksen suunnittelu ja toteutus.skepsis epäily, epäilevyys yleisenä asenteena Erityisesti skepsis tarkoittaa kriittistä asennetta erilaisiin uskomuksiin ja oppeihin.skeptikko epäilijä skeptinen epäileväinen skeptisismi epäilevyys, skepsis käsityskanta, jonka mukaan varma tieto on mahdotonta Myös muodossa skeptismi, mutta skeptisismi on mm. Suomen kielen perussanakirjan mukainen asu . Sukulaissanoista ks. ismi.sketsi hupailu Näyttämöllä, TVssä tms. esitettävä, yleensä hyvin lyhyt näytelmänomainen esitys skiathlon hiihdon yhteislähtökilpailu, jossa yhdistyvät perinteinen ja vapaa tyyli skientismi tieteisusko Sanaa käytetään etenkin pyrittäessä väittämään, että joku on tehnyt tieteestä itselleen uskonnon. Sitä voidaan käyttää myös käsityksestä, jonka mukaan kaikkiin mielekkäisiin kysymyksiin voidaan löytää vastaus tieteen keinoin. Sukulaissanoista ks. ismi.skientologia uskonnollistyyppinen suuntaus, jonka on perustanut Ron Hubbard Skientologia itse sanoo olevansa mm. tiedettä mielenterveydestä mutta on myös pyrkinyt rekisteröitymään uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Sukulaissanoista ks. logia.skinhead skinhed skini skini erääseen työväenluokasta lähtöisin olevaan, muukalaisvastaiseen alakulttuuriin kuuluva ihminen, skinhead tietokoneohjelman t. verkkopalvelun graafisen käyttöliittymän erityinen ulkoasu engl. skin skisma erimielisyys, hajaannus, varsinkin kirkon piirissä skistosomiaasi bilhartsioosi skitsi luonnos skitso puhekielessä skitsofreenikko t. kahtiajakautunut ihminen t. ristiriitainen ajatus tms. skitsofreenikko ihminen, jolla on skitsofrenia, pirstomielinen skitsofreeninen skitsofreniaan kuuluva t. sitä poteva skitsofrenia eräs psykoosin tasoinen mielen poikkeavuus, pirstomielisyys Aiemmin on käytetty sanaa jakomielisyys, ja kansanomaisen käsityksen mukaan skitsofrenia on mielen jakautumista, jopa kahden t. useamman persoonan olemassaoloa ihmismielessä monipersoonaisuutta. Kuitenkin skitsofrenia on pikemminkin sitä, että mielessä ei ole edes yhtä jäsentynyttä, eheää persoonaa. Yhteen skitsofrenian muotoon kuuluu vainoharhaisuus eli paranoia.skitsoidi normaalin ja skitsofreenisen välisessä tilassa oleva ihminen skitsotyymi umpimielinen, vakava ja hiljainen luonnetyyppi t. henkilö sklero- kova- skleroosi lääketieteessä kovettuminen skolastiikka keskiajalla muotoutunut oppirakennelma, jossa on yhdistetty kristinusko ja antiikin Kreikan filosofia Usein skolastiikka esitetään rikkiviisautena, turhana järkeilynä yms.skolastikko skolastiikan harjoittaja skolastinen skolastiikkaan kuuluva, sille ominainen skooppi jargonissa oskilloskooppi yhdyssanojen jälkiosana katselulaite, optinen koje skootteri pienipyöräinen kevyt moottoripyörä skorpioni skorpioni t. skorppioni eräiden hämähäkkieläimiin kuuluvien eläinten yhteisnimitys puhekielessä ihminen, jonka horoskooppimerkki on Skorpioni Skorpioni esitetään usein myrkyllisyyden ja vaarallisuuden vertauskuvana, koska eräät skorpionit ovat hyvin myrkyllisiä.skribentti kirjoittelija usein väheksyvässä merkityksessä skripta elokuvan ohjaajan sihteeri, kuvaussihteeri puhek. skripti skripti pieni tietokoneohjelma käsikirjoitus, käsis myös kuvaannollisesti Varsinaisen tietokoneohjelman ja skriptin välinen ero on suhteellinen, mutta usein skripteiksi sanotaan pienehköjä, esimerkiksi web-selaimen suorittamia ohjelmanpätkiä.skruuvi eräs vanha neljän hengen korttipeli, joka osittain muistuttaa bridgeä skuuppi jymyuutinen Laajasti kiinnostava uutinen, jota muilla tiedotusvälineillä ei vielä ole.slaageri vanhahtavana, leikillisenä ilmaisuna iskelmä slaalom pujotteluhiihto slalom slaalom slalom slammi eräissä korttipeleissä mm. bridge tarjous ottaa kaikki tikit isoslammi tai yhtä vaille kaikki tikit pikkuslammi grand slam slangi yleiskielestä poikkeava puhetapa, joka on ominainen jollekin ihmisryhmälle, sosiaalinen murre Usein slangi-sanalla tarkoitetaan erityisesti tyyliarvoltaan arkista ja etenkin kaupunkinuorisolle ominaista kielimuotoa. Terminä se saattaa tarkoittaa kielimuotoa, joka ei ole paikallismurre eikä erikoisalan kieltä vaan jonkin sosiaalisen ryhmän oma kielimuoto. Käytännössä usein myös ammattialan kieltä kutsutaan slangiksi, ammattislangiksi. Vrt. jargon.slapstick släpstik farssi, kermakakkukomedia slavisti slaavilaisten kielten ja slaavilaisen kulttuurin tutkija slavistiikka slaavilainen filologia slavofiili slaavilaisuuden asiaa ajaneen, Venäjällä 1800-luvulla syntyneen liikkeen kannattaja slipoveri hihaton pujoliivi slogani iskulause tunnuslause Mieleenjäävä t. sellaiseksi tarkoitettu lyhyt lausahdus, jota voidaan käyttää markkinointilauseena, poliittisen vaatimuksen tiivistymänä, yhteisön tunnuslauseena tms. Myös sitaattilaina-asussa slogan, joka saattaa ääntyä slougan. Kielitoimiston suosittama asu on ollut slogaani, mutta sitä ei juuri käytetä.sloti palanen, viipale, etenkin resurssina arkik. zloty Esimerkiksi ns. aikajakotekniikassa sloti on lyhyt aikaviipale, aikaväli, jonka järjestelmä antaa jonkin toiminnon yksinomaiseen käyttöön.slummi köyhälistökortteli sellaista muistuttava, ahtaasti rakennettu asuinalue sluuppi kutteria muistuttava yksimastoinen purjealustyyppi smaragdi eräs jalokivityyppi, väriltään vihreä smetana vuolukerma Paksu, rasvainen, hapan maitovalmiste, jota käytetään erityisesti venäläisten ruokien kuten borssin ja blinien yhteydessä. smiley smaili hymiö, merkintä - tai vastaava Hymiöiden käytön tarkoitukseksi selitetään tekstimuotoisen viestinnän elävöittäminen. Alkuperäinen hymiö on tarkoitettu muistuttamaan ihmiskasvoja, kun sitä katsotaan pää vasemmalle alas käännettynä.sminkata sivellä sminkkiä kasvoihin sminkki ihomaali smirgeli eräs mineraali, epäpuhdas korundi, jota jauhettuna käytetään hiontaan sitä hiomapinnassa sisältävä hiomakivi, -laikka tai -kone Arkikielessä myös muodossa mirkeli.smog savusumu Savun ja sumun yhteisesiintyminen, joka samentaa ilmaa huomattavasti etenkin suurkaupungeissa ja teollisuusalueilla.smoking smouki smokki smokki miesten iltapukutyyppi, joka on vähemmän juhlallinen kuin frakki smurffata leikillisesti tehdä jotain Smurffit-sarjakuvista peräisin oleva leikillinen yleisverbi. Esim. Smurffaa mitä smurffaat, tulos on kuitenkin smurffaavasnapsi viinaryyppy, etenkin ruokaryyppynä snifferi tietokoneohjelma, joka kerää tietoa dataverkossa liikkuvista datapaketeista usein tietomurtoa varten snobbailla keikaroida snobi keikari snobismi keikarointi, snobbailu snobistinen keikaroiva, snobbaileva snorkkeli sukeltajan ilmaputki sukellusveneen ilmamasto sodium natrium virheellisissä käännöksissä Tavallinen -- käännösvirhe. Useimpien alkuaineiden -um-loppuiset englanninkieliset nimet ovat samat kuin suomessa, mutta tämä on poikkeus. Vrt. potassium.sodomia eläimeen sekaantuminen, sukupuoliyhdyntä eläimen kanssa anaalinen yhdyntä homoseksuaalisuus Sanalla on tarkoitettu erilaisia väärinä pidettyjä sukupuolisuuden ilmentymiä, mutta suomen kielessä sodomia tarkoittaa yleensä eläimeen sekaantumista.sodomiitti sodomian harjoittaja sofismi viisastelu tahallinen virhepäätelmä muinaisessa Kreikassa eräs puhetaidon yms. opetuksen suuntaus Sukulaissanoista ks. ismi. Alkujaan sofistit olivat etenkin puhetaidon väittelytaidon opettajia. Sokrateen heihin kohdistama arvostelu ja paheksunta, jota Platon on kuvannut kirjoissaan, on jälkimaailman silmissä leimannut sofismin tyhjäksi tai kieroksi viisasteluksi.sofistikoitunut mutkikas, taidokas, pitkälle kehitetty hienostunut, henkevä, sivistynyt Sana on merkitykseltään melko epämääräinen ja perustuu lähinnä englannin sanaan sophisticated. Myös asussa sofistikoitu.soft ice soft ais pehmojäätelö, samettijäätelö softa software software softvare t. sooftweör tietokoneen ohjelmisto, vastakohtana laitteistolle hardware Puhekielinen muoto softa. Joskus katsotaan, että käsitteen alaan kuuluvat paitsi ohjelmat myös tietoaineistot yms. ja yleisesti kaikki tietokoneessa oleva data.ogun ennen Japanissa hallintoa johtanut mies, joka ajoittain oli keisaria mahtavampi Myös asussa oguni tai shoguni tai shogun.sokeerata vaikuttaa voimakkaasti, ikäänkuin sokkina sokkeli kivijalka jalusta, perusta sokki voimakas kohtaus, joka johtuu verenkierron häiriötilasta järkytys, isku Lääketieteessä sokki-sana tarkoittaa ensi sijassa tilaa, jossa kiertävän veren määrä on niin riittämätön, että siitä aiheutuu vakava kohtaus. Sitä voidaan käyttää myös psyykkisten häiriöiden hoitomuotona. Sana on lääketieteessäkin saanut muutakin merkitystä se voi tarkoittaa äkillistä henkistä iskua ja reagointia siihen, mm. sosiaalisen ympäristön muutoksen vaikutusta varsinkin aivan toisenlaisen kulttuurin piiriin siirryttäessä kulttuurisokki. Yleisesti myös asussa okki tai shokki ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.sokraattinen Sokrateen opetusmenetelmän mukainen Sokrateen koulukuntaan kuuluva Usein erityisesti kyselevästä menetelmästä, jossa kysymyksillä pyritään ohjaamaan toinen oivalluksiin.solaarinen aurinkoa koskeva, aurinko- solarium laite, joka ultraviolettia säteilyä lähettämällä saa ihmisen ihoon rusketuksen huone tai laitos sellaisten käyttämiseen solenoidi sähköopissa lieriökäämi solidaarinen tukea antava, myötämielinen yhteisvastuullinen solidi vankka, luotettava sisustan sisältävä avaruuskappale, onton vastakohtana solipsismi yleisnimitys joukolle filosofisia näkemyksiä, jotka kiistävät yksilön ulkopuolisen todellisuuden t. mahdollisuuden saada siitä todellista tietoa Yksi äärimuoto oppi, jonka mukaan ainoastaan tajuava minä on olemassa ja ulkomaailma on vain minän mielteitä. Sukulaissanoista ks. ismi.solisti soolon esittäjä solo soolo t. solo soolo somaattinen ruumiillinen, ruumista koskeva psyykkisen vastakohtana somatisaatio psyykkisten häiriöiden ilmeneminen ruumiillisina oireina sombrero sombreero t. sombrero espanjalaismallinen leveälierinen hattu some sosiaalinen media, internetin ja muiden nykyaikaisten viestintävälineiden käyttö yhteisölliseen toimintaan Sanaa on pidetty arkisena, mutta kielitoimiston lyhenneluettelossa se esiintyy nykyisin ilman tyylilajimerkintää.sommerlier someljee ravintolassa työskentelevä viinientuntija, viinimestari somnambulismi unissakävelu sonaatti yhdelle tai kahdelle soittimelle sävelletty sarjamuotoinen teos sondeerata arkikielessä luodata, selvitellä tutkia sondin avulla sondi mitta- tai tutkimuslaite, joka viedään tai lähetetään tutkittavaan kohteeseen Lääketieteessä sondi on tyypillisesti pitkänomainen, usein käyrä instrumentti, joka viedään ruokatorveen tai muuhun onteloon siitä käytetään myös nimitystä koetin.sonetti eräs runomuoto, koostuu 14 säkeestä, jotka on jaettu 4 säkeistöksi sonorinen kuuluva, soinnikas äänne sonoriteetti äänteen ominaiskuuluvuus sooda eräiden mm. ruuanvalmistuksen apuaineina, lääkkeinä ja puhdistusaineina käytettyjen natriumyhdisteiden nimitys soolo yksin esitettävä kokonaisuuden osa, esim. musiikkiesityksen laulu yksin pelattava t. tehtävä Myös solo, joka on tavallinen erisnimien osana.sooloilla arkikielessä, moittivasti tehdä yksin, omin päin sopraano korkea naisen tai lapsen ääni laulajatar, jolla on sellainen ääni sorbitoli eräs makeutusaine Kemialliselta rakenteeltaan alkoholi. Esiintyy myös luonnossa mm. pihlajanmarjoissa mutta tunnetaan parhaiten keinotekoisesti valmistettuna ja makeutukseen käytettynä. Aiemmin myös nimellä sorbiitti.sordiino musiikissa vaimennin, himmennin Myös kirjoitusasussa sordino ja muodossa sordiini.soroptimisti erään kansainvälisen naisjärjestön Soroptimist International jäsen sorry sori anteeksi, olen pahoillani Arkikielinen, englannista peräisin oleva ilmaisu, joka usein jo kirjoitetaankin sori. Kuten englannissakin, sanan todellinen merkitys vaihtelee suuresti, vilpittömästä anteeksipyynnöstä ivalliseen sorry, en tiennyt että olet noin tyhmä.sorsetti eräs rosopintainen pukukangastyyppi Käytetään naisten pukuihin. sortimentti valikoima sortsit lyhytlahkeiset päällyshousut Aiemmin sn tilalla oli sh tai shortsit tai ortsit.sosiaalidemokraatti sosiaalidemokratian kannattaja sosiaalidemokraattinen sosiaalidemokratiaan kuuluva sosiaalidemokratia eräs poliittinen suuntaus, alkujaan työväenliikkeen demokraattinen suunta Kirjoitetaan usein vielä sosiali-alkuisena, ja tätä asua ovat käyttäneet erityisesti ne, jotka ovat korostaneet sosialistista aatetta.sosiaalifasismi haukkumasana, jota käytetään oletetusta syrjivästä asenteesta sosiaalisesti vähäosaisia kohtaan sosiaalinen yhteisöllinen ihmissuhteita koskeva yhteiskunnallinen yhteisöön hyvin sopeutunut sosiaaliporno kurjuuden, rikosten ja onnettomuuksien yksityiskohtainen, sensaationhakuinen kuvailu joukkoviestimissä Nimen loppuosa johtuu siitä, että sosiaalipornon ajatellaan olevan ihmisiä salaa kiinnostavaa ja kiihottavaa.sosiaalistaa tehdä sosiaaliseksi, sopeuttaa yhteiskuntaan t. yhteisöön Suomalainen johdos sanasta sosiaalinen. Se vastaa esim. englannin sanan socialize toista päämerkitystä toista vastaa sosialisoida.sosialismi yleisnimitys joukolle poliittisia aatteita ja suuntauksia, joille on ominaista pyrkimys yhteiskunnallisen valvonnan ja ohjauksen korostamiseen Alkujaan sosialismi merkitsi pyrkimystä ottaa tuotantovälineet yhteisomistukseen. Nykyisin korostetaan lähinnä talouselämän valtiollista ja muuta yhteiskunnallista ohjausta ja valvontaa, yhteiskunnallista tasa-arvoa yms. Sukulaissanoista ks. ismi.sosialisaatio yhteisöön sopeuttaminen t. sopeutuminen, sosiaalistaminen t. sosiaalistuminen sosialisoida ottaa yhteiskunnan valtion haltuun Vertaa sanaan sosiaalistaa.sosieteetti vanhahtavana, usein leikillisenä sanana seurapiiri sosio- yhteiskunta-, yhteisö-, sosiaali-, yhteiskunnallis- sosiobiologia biologian suuntaus, joka pyrkii selittämään ihmisten yhteiskunnallista käytöstä biologian, etenkin evoluution pohjalta Myös yleisemmin eliöiden sosiaalisen käytöksen selittämisestä biologian pohjalta. Tunnetuin ja kiistanalaisin sosiobiologia on kuitenkin siltä osin, kuin se selittää ihmisyhteisöjen asioita evoluution pohjalta. Sukulaissanoista ks. logia.sosioekonominen yhteiskunnallis-taloudellinen sosiokulttuurinen yhteiskunnallis-kulttuurinen sosiolekti jonkin sosiaalisen ryhmän käyttämä kielimuoto Esim. ammattislangi tai työläisnuorison kieli.sosiologia tiede, joka tutkii ihmisyhteisöjä Sukulaissanoista ks. logia.sosionomi sosiaalialan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö sosiopaatti luonnevikainen, luonnehäiriöinen, persoonallisuushäiriöinen ihminen Käytännössä sama kuin psykopaatti, mutta sosiopaatti-nimitys kuvaa sosiaalisten suhteiden luonnetta, psykopaatti-sana taas enemmän asianomaisen omaa tilaa. Sosiopaatti on usein älykäs ja taitava henkilö, jonka todellisuudentaju on normaali tai normaalia parempi sen sijaan hänen moraalin tajunsa on häiriytynyt ja hän käsittelee muita ihmisiä vain välineinä, kykenemättä eläytymään heidän tunteisiinsa tai välittämättä niistä, tai jopa kylmäverisesti käyttäen niitä hyväkseen. Ks. Psykopaatin ongelma - vaiko menestyvä strategiasosiopatia sosiopaattisuus sotiisi sottiisi sottiisi eräs tanssi ja vastaava musiikki, saksanpolkka, sotiisi sovinismi epämiellyttävä aate tai käytäntö, erityisesti naisia sortavaksi koettu kiihkomielisyys kiihkoisänmaallisuus Sana tarkoitti alkujaan lähinnä kiihkoisänmaallisuutta, mutta myös yleisemmin kiihkoilevaksi koettua tai väitettyä aatetta tai toimintaa. Myöhemmin englannissa ruvettiin käyttämään ilmaisua male chauvinism miesten ylivallaksi tai naisten sortamiseksi koetuista asioista. Sen mukaisesti on suomessa ruvettu puhumaan miessovinismista, mutta määriteosa on nykyisin melko tarpeeton, koska sanan sovinismi vanhempi käyttö on lähes hävinnyt. Vrt. seksismi. Sukulaissanoista ks. ismi. Käytännössä sana sovinisti on nykyisin lähinnä epämääräinen, moittivuuden asteeltaan hyvin vaihteleva haukkumasana, jota lähinnä käyttävät naiset miehistä. Sana johtuu ranskankielisestä henkilönnimestä Chauvin. Vanhempia kirjoitusasuja chauvinismi, ovinismi, shovinismi ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.sovjetti neuvosto Neuvosto-Venäjällä ja Neuvostoliitossa sovhoosi neuvostotila, valtiontila Neuvostoliitossa Johtuu sanoista sovetskoje hozjaistvo neuvostotalous. Joskus kirjoitettuna väärin sohvoosi.spa spaa terveyskylpylä t. kauneushoitola spagaatti voimistelussa ja baletissa istuma-asento, jossa toinen jalka on eteen, toinen taakse ojennettuna Myös asussa spagaati ja spakaatti.spagetti ohut putkimakaroni Joskus vielä myös alkukielen italian mukaisessa asussa spaghetti.spammi spämmi t. spammi spämmi spanieli eräs matalajalkainen koiraroturyhmä sparrata auttaa, antaa sivustatukea olla harjoitusvastustaja otella harjoitusvastustajaa vastaan Alkujaan urheilukielen sana, joka viittasi harjoitusvastustajien käyttöön varsinkin nyrkkeilyssä. Sittemmin myös viitattaessa henkiseen harjoitusvastustajaan, jonka kanssa pääsee puntaroimaan vaikkapa uusia liiketoimintasuunnitelmia. Nykyisin myös paljon yleisemmin esimerkiksi selvitystyön avustamisesta neuvoilla, ideoilla, kriittisillä kommenteilla jne.spartalainen yksinkertainen, karu, sotilaallinen Spartaan kuuluva Spartan asukas Nimi johtuu muinaisen Kreikan Spartan kaupunkivaltiosta, jota pidettiin ankaran sotilaallisuuden tyyssijana ja vertauskuvana.spasmi lihaksen kouristus spastinen kouristuksellinen, kankea, jäykkä spastisiteetti spastisuus, kouristuksellisuus, kankeus, jäykkyys spatiaalinen avaruudellinen, kolmiulotteista tilaa koskeva speaker spiikker spiikkeri speedway spiidvei t. spiidwei moottoripyöräkilpailu, joka pidetään pistekilpailuna lyhyellä rajalla speksi huvittava, usein parodioiva amatöörinäytelmä jargonissa spesifikaatio spektaakkeli pramea, näyttävä elokuva, suurjuhla, näytäntö tms. spektri kirjo, valon eri värien kokonaisuus t. yleisemmin jonkin ilmiön vaihtelualue t. jakautuminen eri taajuuksiin Erityisesti sähkömagneettinen spektri tarkoittaa sähkömagneettisen aaltoliikkeen aallonpituuden vaihtelusta johtuvaa ominaisuuksien vaihtelua. Sen osa on valon spektri, jota usein havainnollistetaan sillä, miten valo jakautuu viuhkaksi erivärisiä osia sateenkaaressa tai prismassa. Sanaa käytetään myös muunlaisesta suureen mahdollisten arvojen joukosta ja jakautumisesta eri komponentteihin, esim. äänen jakautumisesta eri taajuuksiin. Säteilyn tms. spektristä puhuttaessa tarkoitetaan sitä, missä määrin siinä esiintyy eri aallonpituuksia tai taajuuksia. Matematiikassa ym. sanalla on myös muita merkityksiä esimerkiksi massaspektri viittaa hiukkasten jakautumiseen massoiltaan erilaisiin ryhmiin. Kuvaannollisesti spektri tarkoittaa myös yleensä moninaisuutta, laajaa vaihtelua.spektro- spektri-, spektrejä koskeva t. niihin perustuva spektrometri laite spektrin tutkimiseksi eli sen määrittämiseksi, mitä eri taajuuksia säteilyssä, äänessä tms. esiintyy ja missä suhteissa spektroskooppi laite, jolla tutkitaan jotakin ilmiötä muodostamalla kuva sen spektristä spekulaatio kuvitteleva pohdinta, oletusten pohjalta lähtevä mahdollisuuksien kehittely laskelmoiva etujen tavoittelu, keinottelu spekulantti keinottelija spekulatiivinen spekulaatioon perustuva t. liittyvä spekuloida harjoittaa spekulaatiota speleologia luolatutkimus Sukulaissanoista ks. logia.speltti vehnänsukuinen viljalaji, Triticum spelta sperma siemenneste spermaseetti valaan, etenkin kaskelotin, päässä esiintyvä rasva ja vaha spesiaali arkikielessä erikoisohjelma, -numero, -temppu tms. yhdyssanojen alkuosana spesiaalinen spesiaalinen erityinen, erikois- spesialisoitua erikoistua spesialisti erikoisalan tuntija spesialiteetti erikoisala, erikoistumisen ala erikoislaatu erikoisuus esim. ravintolalle ominainen ruokalaji spesies kieliopissa määräisyys, se viittaako sana määräolioon vai ei Esimerkiksi englannin kielessä spesies ilmaistaan usein artikkelilla the määräinen spesies tai a epämääräinen spesies. Suomessakin voidaan spesies usein ilmaista erikseen mutta muilla keinoin, esim. söin omenat määräinen, jotkin tietyt omenat, joista on ollut puhe tai söin omenia epämääräinen, omenia yleensä.spesifi spesifinen spesifikaatio täsmällinen, vaatimuksia asettava kuvaus varsinkin jostakin teknisestä aiheesta Esimerkiksi järjestelmälle asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset, jotka usein ovat osa jotain normistoa. Puhekielessä myös lyhentyneenä muotoon speksi. Suomalaisempina vastineina on käytetty sanoja määrittely ja määritys, mutta niillä on jo melko vakiintuneesti muita merkityksiä. Myös vastineita erittely ja eritelmä on käytetty.spesifinen erityinen, ominainen vastakohtana yleiselle, laaja-alaiselle spesifioida tarkentaa, täsmentää esittää täsmällisesti eritellä, jäsentää kuvata jonkin ominaislaatu laatia spesifikaatio spiikkeri juontaja, tilaisuuden, TV-ohjelman tms. kuuluttaja spin alkeishiukkasen tai atomiytimen yksi perusominaisuus Kuvaa hiukkasen pyörimisliikettä.spin-off johdannainen, jostakin irtautunut, irti kasvanut Esimerkiksi yrityksestä, joka on saanut alkunsa korkeakoulun piirissä tehdystä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, ja TV-sarjasta, joka perustuu jonkin aiemman sarjan suosittuun hahmoon tai vain tapahtuu samassa maailmassa kuin aiempi sarja, elokuva tms. Myös kirjoitusasuissa spin off ja spinoff.spiraali kierukka, kierre kierukkakoriste spirantti rakoäänne spiritismi pyrkimys saada yhteys vainajien henkiin yleensä meedioiden välityksellä sen taustalla oleva oppi Sukulaissanoista ks. ismi.spiritualismi oppi, jonka mukaan perimmäinen todellisuus on henkinen uskonnollinen asenne, joka korostaa välitöntä yhteyttä Jumalaan t. jumaluuteen spiritismi Sukulaissanoista ks. ismi.spiritus spiritus t. spiiritus henki, sielu eräiden henkäysäänteiden nimitys pirtu, sprii spirometri laite keuhkojen hengitystilavuuden mittaamiseen spitaali pitaali, lepra splitata eri alojen jargonissa jakaa osiin, jaotella, pilkkoa spoilata pilata elokuvan tms. katsojan jännitys kertomalla etukäteen liikaa, jopa loppuratkaisu paljastaen Lievästi arkikielinen ilmaisu virallisempaan käyttöön sopisi tehdä juonipaljastus. Sävyltään joskus hyvinkin paheksuva.spoileri hiukan ark. juonipaljastus, spoilaava juttu tai lausahdus autonkorin t. lentokoneen siiven aerodynaamisia ominaisuuksia parantava laite, ilmanohjain spondee runojalka, joka koostuu kahdesta pitkästä tavusta sponsori jotakin tukeva, sponsoroiva organisaatio tai yksilö sponsoroida tukea taloudellisesti yleisemmin tukea, kannattaa Tavallisimmin sana tarkoittaa sitä, että yritystä rahallisesti, aineellisia voimavaroja tarjoamalla tms. tavalla tukee jotain hanketta tai toimintaa. Yleensä tällainen tukija, sponsori, saa vastineeksi nimensä näkyviin esitteissä yms. Arkikielinen muunnelma sponssata. Myös muoto sponsoroida on merkitty arkikieliseksi vielä Nykysuomen sivistyssanakirjassaspontaani itsestään tapahtuva t. tehtävä, omaehtoinen Aiemmin myös spontaaninen ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveistaspori itiö sporadinen satunnaisena, erillisenä t. erillisinä esiintyminä ilmenevä sporting eräs haulikkoammunnan laji sportteli historiassa virkamiehen sivutulo virkaan kuuluvista erityistehtävistä Kyseessä oli toimitusmaksu, joka meni suoraan virkamiehelle.sportti vanh. ja ark. urheilu sporttinen ark. urheilullinen sporo- itiö- spot- spot-kauppaan liittyvä t. siihen perustuva Esim. spot-hinta, spot-markkinat.spot-kauppa pitkäaikaisten toimitussopimusten ulkopuolella käytävä tavaraerien kauppa päivän kurssiin pankkien välinen valuutan käteiskauppa spotti ark. kohdevalaisin t. -valo televisiossa esitettävä mainospätkä spray sprei sumute, suihkute sprii väkiviina springerspanieli sprier-spanieli eräs spanielityyppi springi ark. springerspanieli springi veneilyslangia veneen apukiinnitysköysi, joita käytetään sivuttaiskiinnityksessä sprinkleri automaattinen palonsammutus- ja palohälytyslaite sprintteri pikajuoksija t. -luistelija, lyhyitä matkoja harrastava juoksija t. luistelija sputnik neuvostoliittolainen tekokuu spämmi massajakeluna ilman vastaanottajien hyväksyntää netin kautta lähetetty viesti Meilitse lähetettyä spämmiä kutsutaan usein roskapostiksi. Yleensä spämmi on mainontaa tai huijausyritys. Sana johtuu englannin sanasta spam, joka alkujaan tarkoittaa vain eräänlaista säilykelihaa. Ks. Ei-toivottu viestintä Internetissä.squash skwo eräs sisätiloissa pelattava pallopeli, jossa palloa lyödään vastustajalle seinän kautta, kössi Pelin tultua Suomeen ehdotettiin nimeksi mm. sanaa seinätennis, mutta käytäntöön tuli toisaalta tämä sitaattilaina englannista, toisaalta sen väännelmä kössi.srapnelli tykin sirpaleammus Aiemmin sn tilalla oli sh tai shrapnelli tai rapnelli.staattinen vakaa, pysyvä, kiinteä tasapainossa, levossa oleva Usein dynaamisen vastakohtana.stabiili vakaa, vankka, paikollaan t. tilassaan pysyvä stabiloida vakauttaa, tehdä stabiilimmaksi Myös stabilisoida.staccato stakkato katkoen, erotellen esitettävä sävellys t. sävellyksen osa stadion suurehko kilpailupaikka katsomoineen muinaiskreikkalainen pituusmitta Stadionmitan pituus vaihteli jonkin verran ja saattoi olla esim. noin 185nsbpn tai 192 m.stagflaatio stag-flaatio kansantalouden tila, jossa kasvu on pysähdyksissä tai hyvin hidasta mutta hinnat nopeassa nousussa Yhdistelmä sanoista stagnaatio ja inflaatio.stagnaatio pysähtyneisyys, seisahtuneisuus pysähdys, keskeytys stailata muokata tyylikkääksi, muodikkaaksi esim. henkilö, tila tai yhteisö, usein julkisuuskuvan uudistamiseksi stailaaja stailaamisen ammattilainen stailisti stailaaja stakeholder steikhoulder sidosryhmään kuuluva Yleisnimitys erilaisille yrityksen tai laitoksen tai yhteisön kannalta olennaisille ja toisaalta usein siitä kiinnostuneille tahoille, kuten osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat ja alihankkijat. Vielä yleisemmän määritelmän mukaan stakeholdereiksi sanotaan osapuolia, joihin organisaation toiminta voi vaikuttaa, jotka voivat itse vaikuttaa organisaation toimintaan, tai joita organisaation toiminta koskee. Suomenkieliseksi vastineeksi on ehdotettu myös sanaa etutaho.stalagmiitti tippukivipylväs Tippukiviluolan pohjasta ylös suuntautuva pylväs.stalaktiitti tippukivipuikko arabialaisen komeroholvin osa, joka muistuttaa tippukiveä Tippukiviluolan katosta alas suuntautuva puikko.stalinismi J. V. Stalinin johtama hallinto Neuvostoliitossa sitä jossakin suhteessa muistuttava järjestelmä t. aate Sanalla on yleensä hyvin kielteinen merkitys se viittaa sortojärjestelmään ja diktatuuriin. Sanaa on käytetty usein muodossa uusstalinismi kommunistisista suuntauksista ja pyrkimyksistä, joiden on koettu tähtäävän vastaavanlaisiin järjestelmiin. Sukulaissanoista ks. ismi.standaari tunnusviiri historiassa sotajoukon tunnuslippu, jota kannetaan poikkitangossa Esimerkiksi yhdistyksen tunnuksena käytettävä pöytäviiri.standardi normi, varsinkin virallinen normaalityyppi, mitan tms. mallikappale Sanan standardi käyttö vaihtelee suuresti, ja äärimmillään se voi tarkoittaa vain virallisen standardointijärjestön vahvistamaa normia taikka toisaalta mitä hyvänsä sopimukseen tai käytäntöön perustuvaa normia. Ks. Standardi, mikä se onstandardoida laatia standardi saattaa standardin mukaiseksi. Etenkin aiemmin myös muodossa standardisoida, joka on edelleen Suomen Standardisoimisliiton SFS käyttämä asu.standartti puutavaran tilavuusmitta, vaihtelee 4,25 - 5,1 msup2 standi ständi t. standi ständi stanssata meistää stanssi meisti, veitsileikkain standup ständ-ap yksin lavalla tms. esitettävä koominen ohjelmanumero tms., lava- pystyasentoinen, pystyssä seisova Sana on sitaattilaina englannissa ja viittaa alkujaan pystyssä seisomiseen, mutta se on suomessa yleisin sellaisissa ilmaisuissa kuin standup-komiikka, joka tarkoittaa vitsien kertomista, satiirisia huomautuksia ja muuta vastaavaa, jonka joku esittää yksin, yleensä lavalla tai kameran edessä seisten. Sanan standup-koomikko rinnalla käytetään sanaa lavakoomikko. Laskuvarjohyppääjien slangissa tarkoittaa taitohyppyjen tyyliä, jossa seistään ilmassa. Myös kirjoitusasuissa stand-up ja stand up.startata lähteä liikkeelle lähteä käyntiin käynnistää Sana on hiukan arkityylinen mutta esiintyy kirjoitetussakin tekstissä etenkin urheilukielessä.startti käynnistys lähtö aloitus Sana on hiukan arkityylinen mutta esiintyy nykyisin asiateksteissäkin, esim. yhdyssanassa starttiraha yrityksen perustamiseen myönnettävä avustus.statiikka tasapaino-oppi fysiikan osa-alueena statiivi esim. kameran jalusta stationaarinen pysyvä, vakaa mutta usein esim. jaksollisesti muuttuva Sanaa käytetään mm. matematiikassa ja luonnontieteissä kuvaamaan etenkin ilmiöitä, jotka ovat dynaamisessa tasapainossa eli sisältävät muutoksen, jossa järjestelmä aina palaa alkutilaansa, tai esimerkiksi vuorovaikutuksen, jossa järjestelmään tulee saman verran ainetta kuin siitä poistuu. Myös muodossa stationäärinen ks. Mistä kielestä binäärinen vai binaarinen.statisti mukana oleva, mutta asioihin vaikuttamaton henkilö avustaja, sivuosan esittäjä Alkujaan teatteri- ja elokuvakieltä vähäisen sivuosan esittäjä. Nykyään enimmäkseen kuvaannollisessa käytössä.statistinen tilastollinen Statistinen fysiikka fysiikan haara, joka tutkii ilmiöitä tilastotieteen todennäköisyyslaskennan keinoin.statistiikka tilasto, tilastot tilastointi tilastotiede status tila, tilanne yhteiskunnallinen asema status quo status kvoo vallitseva olotila aiemmin vallinnut olotila Alun perin ilmaisu viittasi aiempaan tilaan, esim. palauttaa status quo esim. ennen sotaa vallinnut tilanne, mutta nykyisin se lähes yksinomaan tarkoittaa vallitsevaa asiaintilaa. Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, jossa sen merkitys on tila, jossa oltiin esim. ennen sotaa t. nyt.statuutti säännös, asetus, varsinkin jonkin laitoksen tms. toiminnan perustan määräävä steato- rasva- steganografia menetelmä, jossa salattava data piilotetaan kuva-, ääni- tms. dataan pieninä muutoksina, joita ihmissilmä ei havaitse sellaisten menetelmien tutkimus steganografinen steganografiaan kuuluva t. perustuva stellaarinen tähtiä koskeva, tähti- stenografia pikakirjoitus stepperi porraskävelylaite, polkimellunen kuntoiluväline Myös asussa stepper.steradiaani avaruuskulman mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus sr Steradiaani on sellainen avaruuskulma, että sen leikkaama osa pallon pinnasta on yhtä suuri kuin pallon säteen neliö.stereo puhekielessä, yl. monikollisena stereofoniset äänentoistolaitteet yhdyssanojen alkuosana kolmiulotteinen, avaruus-, kappale-, kiinteä- stereofoninen äänentoisto, joka synnyttää vaikutelman eri äänten tulemisesta eri tahoilta, avaruusvaikutelman, stereovaikutelman stereogrammi stereoskooppinen kuva tai kuvapari stereokuvaus kolmiulotteinen kuvaus stereoskooppi koje, jolla voidaan katsoa kuvaparia niin, että syntyy kolmiulotteinen vaikutelma Perustuu siihen, että kuvat on valmistettu sellaisiksi, että kun toisella silmällä nähdään toinen kuva ja toisella toinen, syntyy stereovaikutelma.stereoskooppinen kolmiulotteisen kuvan tai vaikutelman tuottava Erityisesti sellaisesta näköaistista, jossa vähintään kahden silmän aistimusten perusteella syntyy kyky arvioida etäisyyksiä ja muuta kolmiulotteisuutta.stereotypia kaavamainen käsitys, kiinteä malli, jolla todellisuutta tarkastellaan t. jonka mukaan käyttäydytään stereotyyppinen kaavamainen, stereotypian mukainen steriili sellainen, joka ei sisällä tauteja aiheuttavia mikrobeja, puhdas lisääntymiskyvytön, marto tuottamaton sterilisoida steriloida steriloida tehdä steriiliksi Sana siis voi tarkoittaa esimerkiksi mikrobien hävittämistä kuumentamalla, kemiallisilla aineilla tms. taikka toisaalta lisääntymiskyvyttömäksi tekemistä, esim. siemenjohdin tai munasarjat katkaisemalla. Vrt. kastroida.steroidi rakenteeltaan sterolien kaltaisia yhdisteitä steroli eräitä jähmeitä orgaanisia aineita, jotka koostuvat neljästä hiilirenkaasta stetoskooppi lääkärin kuulotorvi stigma Jeesuksen haavoja muistuttavat ihomuutokset, joille ei ole havaittavaa tai tiedettyä ulkoista syytä erityinen kielteisesti leimaava merkki eräs kreikkalainen kirjain, yl. vain lukumerkkinä 6 Etenkin ristiinnaulitsemisen jälkiä muistuttavat haavat t. haavalta näyttävät muutokset kämmenissä. Stigmoja on eräissä uskonsuunnissa pidetty tärkeinä jumalallisina merkkeinä. Sanaa stigma käytetään joskus myös kuvaamaan ihmisen saamaa kielteistä leimaa.stigmatisaatio stigmojen muodostuminen, stigmatisointi stigmatisoida aiheuttaa stigmoja, etenkin leimata kielteisesti, ikäänkuin polttomerkillä stiletti eräänlainen tikari, jossa on piikkimäinen terä stilisoida viimeistellä kieliasu etenkin tyylillisesti tyylitellä Periaatteessa stilisointi tarkoittaa tekstin muokkaamista kielelliseltä tyyliltään paremmaksi mutta käytännössä usein myös oikeinkirjoituksen korjaamista.stilisti tyyliniekka mainostekstin kirjoittaja stilistinen stilisoiva tyylillinen tyyliopillinen stilistiikka tyylioppi still drink hiilihapoton virvoitusjuoma stilleben stilleeben t. tilleeben asetelma maalaustaiteessa Periaatteessa sitaattilaina saksasta sananmukaisesti hiljaiselo tai paikoillaan oleva elämä, mutta kirjoitetaan silti yleensä pienellä alkukirjaimella vaikka saksassa kaikki substantiivit kirjoitetaan isolla.still-kuva liikkumaton kuva elokuvan tms. vastakohtana Myös kirjoitusasussa stillkuva mm. Perussanakirjassa ja joskus stillikuva. Ehdotettu suomalaisempi vastine vakakuva.stimulaatio ärsytys, kiihotus, stimulointistimuloida stimulanssi stimulantti stimulantti kiihoke, piriste, varsinkin keinotekoinen kemiallinen aine, joka stimuloi stimuloida kiihottaa ärsyttää piristää, lisätä tarkkaavaisuutta stipendi apuraha opiskelua, taiteellista t. tieteellistä työtä tms. varten stipendiaatti suurehkon, usein pitkäaikaisen stipendin saaja stoalainen stooalainen mieleltään järkkymättömän tyyni erääseen antiikin Kreikan koulukuntaan kuuluva t. liittyvä stoikiometria oppi alkuaineiden yhtymisen määräsuhteista tähän perustuvat kemialliset laskut Aiemmin myös asussa stökiometria, joskus stokiometria.stoikiometrinen stoikiometriaan kuuluva t. perustuva stokastinen satunnainen, sattumanvarainen Sanaa käytetään etenkin matematiikassa tutkittaessa satunnaisilmiöiden ominaisuuksia.stola stoola stoola olkapäät peittävä viitta alkujaan nimenomaan turkisviitta stoori story story stoori kertomus, tarina, juttu Arkikielessä myös äänneasun mukaan kirjoitettuna stoori.strategi kyvykäs sota- tai muiden toimien johtaja, strategian määrääjä strategia pitkäjänteinen, harkittu menettelytapa, linja sodanjohtotaito Alkuperäinen merkitys viittaa suurten sotatoimien johtamiseen, mutta merkitys on laajentunut tarkoittamaan yleensä suurten linjojen johtamista. Vrt. taktiikka.strateginen keskeinen, olennainen, strategiaan kuuluva stratifikaatio stratifiointi, siemenenhiekkaus stratifioida hiekata siemenet tilastotieteessä osittaa stratosfääri ilmakehän kerros noin 11 kmn korkeudesta noin 80 kmn korkeuteen streptokokki pallonmuotoinen bakteeri stressata rasittaa, vaivata, luoda henkisiä paineita stressi rasitus, paine stretching streti jännitys-, rentoutus- ja venytysharjoittelu jolla verrytetään ja kehitetään lihaksia. striimaus arkik. suoratoisto Datan siityo ja käyttö siten, että käyttö alkaa jo ennen kuin data on kokonaisuudessaan siirtynyt. Tämä voi merkitä esimerkiksi konsertin lähettämistä suoraan verkkoon, mutta kyseessä voi olla myös tallennetun esityksen toisto siten, että toistava ohjelma alkaa esittää sisältöä heti kun se on alkanut saada sitä.stringi jargonissa ketju, säie datatekniikan jargonissa merkkijono fyysikkojen jargonissa joskus säie, ns. säieteorian mukainen maailmankaikkeuden pieni rakenneosanen monikossa kapeat, vähän peittävät alushousut stripata riisuutua strip-tease-esityksessä riisua, poistaa jotakin strippi lyhyt sarjakuva t. sarjakuvan osa Etenkin yksirivisestä, usein vain kolmen kuvan muodostamasta sarjakuvasta. strip-tease striptiis t. striptiiz riisuuntumisesitys, jonka on tarkoitus olla sukupuolisesti kiihottava Myös striptease. Arkikielessä strippaus.stroofi säkeistö strukturaalinen rakenteellinen, rakenteinen strukturalismi rakenteellisuuden korostaminen Esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksessa tekstin rakennetta korostava tutkimussuunta. Sukulaissanoista ks. ismi.strukturoida rakenteellistaa, rakenteistaa, jäsentää Usein strukturoitu on korvattavissa sanalla rakenteellinen.struktuuri rakenne, rakenteinen järjestelmä t. sellaisen esitys Usein tarpeettomasti sanan rakenne asemesta käytetty. Eräissä yhteyksissä struktuuri voi kuitenkin olla täsmällisempi esim. matematiikassa struktuuri tarkoittaa abstraktia mutta täsmällisesti kuvattua rakennelmaa, esim. luonnollisten lukujen joukko, niille määritellyt laskutoimitukset ja niihin liittyvät aksioomat.struuma kilpirauhasen liikakasvu studia generalia stuudia generaalia t. studia generalia yleistajuinen mutta korkeatasoinen, eri alojen asiantuntijoiden pitämä luentosarja yliopistossa Yleensä suhteellisen erillisistä luennoista koostuva. Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti lähinnä yleiset opinnot.studio tila TV- tai radio-ohjelman kuvaamista tai äänittämistä varten elokuvaukseen käytetty huone t. rakennus valokuvaukseen käytetty tila ateljee stuertti laivan t. lentokoneen miespuolinen tarjoilija ammattiopintoja suorittanut laivakokki stukki laastimainen kalkin ja kipsin seos Myös muodossa stukko.stuntti sijaisnäyttelijä Elokuvaa tehtäessä varsinaisen näyttelijän tilalla esiintyvä, häntä riittäväksi muistuttavaksi tehty henkilö, joka hoitaa etenkin vaarallisia tai erityistä osaamista vaativia kohtauksia.stylisti stailisti t. stylisti tyylineuvoja, stailaaja tyyliarvostelija styrox eräs valkoinen polymeeri, jota käytetään mm. lämpöeristeenä ja pakkauksissa suojamateriaalina Aiemmin kauppanimi. Myös kirjoitusasussa styroksi. Virallisemmin polystyreeni.styyrpuuri tyyrpuuri ständi pysty, oman rakenteellisen tukensa varassa seisova mainos t. esite esim. messuilla stökiometria stoikiometrinen Aiemmin käytetty saksan kieleen perustuva muoto. Usein virheellisessä muodossa stökiömetria.stökiometrinen stoikiometrinen suaheli suahili suahili eräs Afrikassa yleinen kieli Aiemmin käytettiin suomessa muotoa suaheli, sitten vakiintui suahili, nykyisin taas muoto swahili on yleistynyt englannin vaikutuksesta, ja vuonna 2002 kielilautakunta päätti suositella sitä.sub- ali-, ala-, alitse- vajaa-, osittais- subakuutti sub-akuutti puoliäkillinen, viivästynyt subjekti toimiva ja ajatteleva olento, toimija lauseenjäsen, joka ilmoittaa kuka tai mikä tekee t. on jotakin subjektiivinen omakohtainen, oman arvion tai kokemuksen mukainen subjektille ominainen Useimmiten vastakohtana objektiiviselle ja usein moittivassa sävyssä puolueellinen, rajoittunut, tosiasioista piittaamaton.subjektivismi oppi t. käsitys joidenkin asioiden pelkästä subjektiivisuudesta subjunktiivi konjunktiivi subliimi ylevä, jalo sublimaatio jalostaminen, vietin ylevöittäminen kiinteän aineen haihtuminen kaasun muuttuminen suoraan kiinteäksi näiden yhdistelmä, härmistyminen Usein sublimaatio viittaa käsityksiin, jonka mukaan ihminen voi ohjata viettiensä, varsinkin sukupuolivietin, vaikutusta niin, että se suuntautuu jaloihin päämääriin. Aineen olomuodon muutoksista puhuttaessa sublimaatio voi tarkoittaa kiinteässä muodossa olevan aineen muuttumista suoraan kaasumaiseen muotoon ilman nestemäistä välimuotoa sulamista mutta myös päinvastaista muutosta ja ehkä useimmiten näiden yhdistelmää eli härmistymistä tai sen tarkoituksellista aiheuttamista, härmistämistä. Härmistäminen siis kiinteän aineen muuttaminen kaasuksi ja sitten takaisin kiinteään olomuotoon on käytössä mm. tulostustekniikassa sublimaatiotulostin.subliminaalinen tietoisuuden kynnyksen alapuolelle jäävä Esimerkiksi mainonnan piiloviesteistä puhuttaessa sellainen, joka vaikuttaa ihmisen mieleen hänen tietämättään. sublimoida ylevöidä haihduttaa subnormaali sub-normaali normaalia alempi, heikompi subordinaatio sub-ordinaatio alistaminen alistussuhde alistuminen subordinoida sub-ordinoida alistaa, saattaa alisteiseksi subsidiaarinen läheisyys-, subsidiariteetti- subsidiariteetti läheisyysperiaate, lähipäätösperiaate, toissijaisuusperiaate Euroopan unionin periaate, jonka mukaan päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita ne koskevat. Toisin sanoen ylemmän tason ja laajemman maantieteellisen alueen päätöksenteko tulee kyseeseen vain niissä asioissa, joita ei voida jättää alemmalla tasolla päätettäviksi.subsooninen ääntä hitaampi Harvemmin asussa subsoninen, joka olisi -oli-säännön mukainen.substanssi asiasisältö aine, aines filosofiassa itsenäinen olio substantiivi nimisana Sanaluokka, johon kuuluva sana nimeää jonkin esineen, olion tai asian joko yleisnimellä esim. kissa tai erisnimellä esim. Misu.substituoida korvata, käyttää jonkin sijasta t. tulla jonkin sijalle, sijaistaa substituutio korvaaminen, substituointi substraatti kielellinen piirre, joka on siirtynyt jollakin alueella puhutusta, myöhemmin hävinneestä kielestä sillä nyt puhuttavaan kasvu- ja viljelyalusta aine, johon entsyymin vaikutus kohdistuu alusta, perusta, perusaines filosofiassa substanssi ymmärrettynä ominaisuuksiensa koossapitäjäksi Tavallisimmin kielelliset substraatit ovat sanoja, mutta ne voivat olla myös ääntämyksen ominaisuuksia, kieliopillisia rakenteita ym.subsumoida logiikassa sisällyttää, alistaa subsumptio logiikassa sisällyttämine, alistaminen subtiili hienostunut, sukkela, terävä subtiliteetti hienous, subtiilius subtraktiivinen vähentävä, vähennyslaskua vastaava t. vähennyslaskuun liittyvä t. perustuva subtrooppinen trooppisen ja lauhkean vyöhykkeen välinen ilmastovyöhyke subventio tuki, varsinkin rahallinen tukipalkkio esim. hinnan alentamiseksi subventoida tukea subventiolla sudeetti Tekkoslovakian saksalainen Tavallisesti yhdyssanana sudeettisaksalainen Hitler vaati sudeettialueita Tekkoslovakialta 1930-luvulla ja sai ne liitetyksi Saksaan. Toisen maailmansodan lopulla sudeetit pääosin karkotettiin Saksaan samalla kun Tekkoslovakian rajat palautettiin. Nykyisin Tekkoslovakia on jakautunut Tekin ja Slovakian valtioihin.sudoku eräs päättelykykyä vaativien numerotehtävien numeroristikkojen tyyppi suffiksi sanan loppuliite, jälkiliite, pääte esim. taivutus- tai johtopääte suffragetti radikaali naisasianainen sufilaisuus suufilaisuus suggeroida aiheuttaa suggestio t. suggestion avulla jotakin suggestiivinen suggestioon perustuva t. sitä aiheuttava t. aiheuttamaan tarkoitettu suggestio asenteen, käsityksen t. käyttäytymisen omaksuminen jonkun suggeroijan vaikutuksesta muutoin kuin järkiperusteilla sellaisen aiheuttaminen Usein suggestio perustuu kaunopuheisuuteen, toistoon tai vetoamiseen alkeellisiin vaistoihin ja yksinkertaisiin ajatustapoihin. Itsesuggestio tarkoittaa ihmisen itsessään aiheuttamaa suggestiota.suggestopedia Georgi Lozanovin kehittämä intensiivinen opetusmenetelmä, joka käyttää suggestion tapaista opittavan aineksen salakuljettamista mieleen suggestopedinen suggestopediaan kuuluva t. sen mukainen sui generis sui generis t. suii generis omaa lajiaan, omanlaatuisensa, erikois- EUn tekijänoikeusjärjestelmässä sui generis -oikeus tarkoittaa sellaista oikeutta tietokantaan, joka perustuu asiaa koskeviin erityisiin säädöksiin, erotukseksi tekijänoikeudesta.sukkessio biologiassa eloyhteisön perättäisten tilojen sarja, esim. merestä nousseen maan kehittyminen metsäksi eri vaiheiden kautta teologiassa jatkuvuus, joka syntyy siitä, että piispan tai yleensä papin vihkii piispa niin, että katkeamattoman sarjan ajatellaan alkaneen apostoleista apostolinen sukkessio Etenkin aiemmin myös muodossa suksessio, ks. K vai s. Suomenkielisemmäksi vastineeksi ehdotettu sanaa seuraanto.suko suojakosketin, maadoitettu pistorasia t. maadoitettuun pistorasiaan sopiva pistotulppa Sana esiintyy yleensä yhdyssanan alkuosana mm. Suomen kielen perussanakirjassa sukopistorasia, sukorasia, sukopistotulppa, sukotulppa. Se voidaan tulkita joko suomalaistetuksi muodoksi kansainvälisesti käytetystä saksan sanasta Schuko lyhennelmä sanasta Schutzkontakt suojakosketus tai sen mallin mukaan sanasta suojakosketin muodostetuksi lyhennesanaksi. Sanaa schuko käytetään myös, samoin kirjoitusasua shuko.sulfa eräs tulehduslääke, sulfonamidi sulfaatti rikkihapon suola t. esteri Sulfaatit ovat taloudellisesti tärkeitä mm. puunjalostusteollisuudessa.sulfidi rikkivedyn suola tai esteri Tavallisimmin jonkin metallin ja rikin yhdiste, esim. rikkikiisu eli pyriitti FeS2.sulfiitti rikkihapokkeen suola sulttaani hallitsijan arvonimi islamilaisessa kulttuuripiirissä summa yhteenlaskun tulos yhteenlaskettu määrä, kokonaismäärä keskiajan filosofiassa itsenäisesti laadittu yleisesitys summa summarum summa summaarum t. summa summarum kaiken kaikkiaan loppupäätelmä, yhteenveto yhteissumma Ilmaisu on sitaattilaina latinasta.summaarinen summittainen summana ilmaistu tiivis, kokoava oikeustieteessä lyhyt ja yksinkertaistettu Oikeudenkäytössä summaarinen käsittely tarkoittaa yksinkertaisten ja tavallisten asioiden käsittelyyn tarkoitettua menettelyä, joka on usein kokonaan kirjallista.summatiivinen yhdistävä, kokoava yhteenlaskemalla t. kokoamalla muodostettu sumo japanilainen painilaji, jossa tavoitteena on pakottaa vastustaja ympyrän muotoiselta ottelualueella tai koskettamaan lattiaa muulla ruumiinosalla kuin jalkapohjalla Sumo on Japanin kansallisurheilu. Lajin luonteen takia painijat ovat kookkaita, lihavia miehiä.sunnalainen islamin toisen, yleisemmän, pääsuuntauksen kannattaja super- ylä-, yli-, suur- Usein vain mainoksissa yms. käytetty etuliite, joissakin yhteyksissä taas melko täsmällinen merkitykseltään. Esimerkiksi supertietokone tarkoittaa erittäin tehokasta laskentaan numeronmurskaukseen soveltuvaa tietokonetta käsitteen merkitys on suhteellinen, suhteessa kulloiseenkin tietokoneiden yleiseen tehoon.supercross hallimotocross superlatiivi adjektiivin yksi vertailumuoto, osoittaa ominaisuuden suurinta t. hyvin suurta määrää Esim. suurin, kaunein. Superlatiivi voi tarkoittaa myös hyvin suurta määrää etenkin ilmaisutyypissä mitä suurin. Aikoinaan ehdotettu suomennos yliaste.superlatiivinen superlatiivimuotoinen ylen määrin kehuva supermarket suuri valintamyymälä supernova erittäin voimakkaasti räjähtänyt nova supersooninen ääntä nopeampi Harvemmin asussa supersoninen, joka olisi -oli-säännön mukainen.supiini eräs verbin nominaalimuoto ruotsissa ja latinassa Supiineiksi kutsutaan ruotsin kieliopissa sentapaisia muotoja kuin skrivit ja gått, joita käytetään mm. perfektin muodostamiseen.supinaatio raajan uloskierto, ulospäinkiertyneisyys suplementti täydennys, lisäys Erityisesti kulman suplementtikulma on kulma, joka lisättynä annettuun kulmaan tuottaa oikokulman eli puolet täydestä kulmasta 180deg. Usein asussa supplementti, mutta Suomen kielen perussanakirjan mukaan sanassa on vain yksi p.supliikki anomuskirjelmä, hakemus arkikielessä puhumisen taito, hyvät puheenlahjat supportiivinen tukea antava, tukeva Etenkin lääketieteessä mielenterveyttä tukevasta hoidosta.supra- yli-, ylä-, päällä oleva Osa sivistyssanoista, jotka muissa kielissä ovat super-alkuisia, on tehty suomessa supra-alkuisiksi, koska tämän alun on katsottu sopivan paremmin suomen rakenteeseen.suprajohtavuus ilmiö, jossa aine muuttuu hyvin alhaisessa lämpötilassa sähköä täysin vastuksettomasti johtavaksi surfata surffata t. surfata surffata surffata selailla web-sivuja usein ilman selvää tavoitetta purjelautailla Usein kirjoitettuna surfata, koska tätä asua on kielenhuolto suositellut.surrealismi eräs taidesuunta, joka pyrkii kuvaamaan alitajuisia tapahtumia arkikielessä järjettömyys, mielettömyys Sukulaissanoista ks. ismi.surrogaatti korvike, jonkin korvaava usein huonolaatuisempi valmiste, ilmaisu tms. sui japanilainen ruokatyyppi, joka sisältää raakaa kalaa, keitettyä riisiä ja mausteita Yleensä kirjoitusasussa sushi, jota myös Yleinen suomalainen asiasanasto käyttää, mutta kielitoimisto suosittelee hattu-sn käyttöä tässä sanassa ks. Kielikello 41997.suspensio lykkäys määräaikainen virasta erottaminen, virasta pidättäminen fysiikassafysiikka ja tekniikassa liete, lietos sutenööri parittaja, prostituoitujen ammattimainen välittäjä ja isäntä suufilaisuus eräs islamin piirissä 700-luvulla syntynyt mystinen suuntaus Myös ja jonkin verran yleisemmin asussa sufilaisuus, joskus sufismi.suveniiri matkamuisto suvereeni itsenäinen, riippumaton, täydellinen ylimmän vallan haltija valtiossa Kansainoikeudessa suvereeni valtio tarkoittaa vanhastaan valtiota, joka on täysin riippumaton eikä ole toisen valtion osa tai holhouksen alainen. Käytännössä täysi suvereenius on käynyt harvinaiseksi. Sanaa suvereeni on ajoittain käytetty myös pelkästä sisäisestä itsehallinnosta.suvereniteetti suvereenius, riippumattomuus ylin valta valtiossa vaa lyhyt, heikosti ja epämääräisesti ääntyvä vokaali konsonanttien väliin kehittynyt vokaali Kielitieteellisemmin sanottuna painottomassa asemassa esiintyvä keskivokaali. Esimerkiksi englannin sanan banana 1. ja 3. vokaali ja saksan sanan haben e-kirjaimella merkitty vokaali. Nopeassa puheessa vaa ääntyy hyvin lyhyesti tai jää kokonaan ääntymättä. Suomenkielisen mielestä vaan usein kuuluu ö-äänteen tapaisena, ja siksi se usein yksinkertaisissa ääntämisohjeissa merkitään öllä. Foneettisessa kirjoituksessa vaan merkkinä on yleensä ylösalaisen e-kirjaimen muotoinen merkki . Toisaalta usein vaa tarkoittaa välivokaalia, joka on muodostunut kahden konsonantin väliin ääntämystä helpottamaan eikä ole välttämättä kovin epämääräinen eikä lyhytkään, esim. suomen itämurteiden sanassa kolome kolme. Kirjoitusasusta ks. Suhuässä ja sen merkitseminen. Kirjoitusasu etenkin aiemmin saksan mukaisesti schwa.svekomaani ruotsinkiihkoinen, ruotsalaisuuden puolesta kiihkoileva svekomania ruotsinkiihko svengi luonteva, mukaansa tempaava rytmikkyys svetisismi ruotsin kielen vaikutus, ruotsalaisuus ruotsin kielelle ominainen ilmaisu Useimmiten sanaa käytetään suomen kielen ilmaisuista, jotka on muodostettu ruotsin kielen mukaan, etenkin sellaisista, joita pidetään vältettävinä. Esimerkki panna radio päälle, jossa päälle on ruotsin vastaavan ilmaisun på-sanan vaikutusta. Sukulaissanoista ks. ismi.sviitti hieno hotellihuoneisto swahili suahili swot-analyysi analyysi, jossa tarkastellaan tutkittavan tai suunniteltavan kohteen nykyisiä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia Lyhennesana swot kirjoitetaan usein versaalilla SWOT. Se johtuu englannin sanoista strengths, weaknesses, opportunities, threats. syaani eräs väri, vihertävänsininen hiilestä ja typestä koostuva radikaali disyaani puhekielessä syaanivety tai syanidi syaanivety sinihappo Erittäin myrkyllinen hiilen, typen ja vedyn yhdiste kemiallinen kaava HCN, esiintyy huoneenlämmössä nesteenä mutta kaasuuntuu jo 26 degCssä. Myös nimellä syaanivetyhappo.syanidi syaanihapon suola tai esteri syankalium kaliumsyanidi, syaanihapon kaliumsuola Voimakas myrkky.syano- sini-, sininen syanobakteeri sinieliö, sinilevä, yksisoluisia yhteyttäviä eliöitä Syanobakteerit Cyanobacteria eivät ole bakteereja eivätkä leviä vaan oma, hyvin vanha ryhmänsä, ja ne ovat erittäin yleisiä luonnonvesissä. Niiden massaesiintymistä kutsutaan harhaanjohtavasti leväkukinnaksi.syfilis eräs sukupuolitauti, kuppa syklaami esikkokasveja suku Cyclamen, joita käytetään myös koristekasveina Käytetään myös nimitystä alppiorvokki.syklamaatti eräs keinotekoinen makeutusaine sykli kierros, jakso syklinen jaksoittainen, säännöllisesti toistuva ympyränmuotoinen, pyöreä rengasrakenteinen syklo- ympyrä-, ympyrään kuuluva rengas- kiertävä, kierto- sykloni pyörremyrsky matalapaine matalapaineen keskus tekniikassa pyörresuppilo, pyörre-erotin Suomen oloissa käytetään matalapaineesta usein nimitystä sykloni. Muun maailman ilmiöistä puhuttaessa sykloni tarkoittaa matalapainetta, johon liittyy voimakas ilmapyörre, tai erityisesti pyörremyrskyä. Eri alueista puhuttaessa käytetään sykloneista erilaisia nimityksiä, mm. Euroopassa trombi, Pohjois-Amerikassa tornado, Pohjois-Atlantin eteläosassa, Karibianmerellä ja Meksikonlahdella hurrikaani tai orkaani, Tyynenmeren länsiosassa ja Itä-Aasian rannikkomerillä taifuuni. syklosporiini siklosporiini syklotroni hiukkaskiihdytin, jossa hiukkaset liikkuvat ympyrärataa magneettikentässä syklotyymi syklotyyminen henkilö syklotyyminen luonnetyyppi, jolle on ominaista luontevuus, puuhakkuus ja leikillisyys sylinteri koneen lieriömuotoinen osa, jossa liikkuva mäntä muuttaa kaasun t. nesteen paineen mekaaniseksi työksi tai päinvastoin lieriö yleisesti joskus silinteri syllogismi eräs loogisten päätelmien laji Aristoteleen logiikan mukaan kaikki pätevät päätelmät ovat syllogismeja. Todellisuudessa Aristoteleen esittämät päättelyn muodot kattavat vain pienen osan logiikasta.symbaali erilaisten lyömäsoitinten nimitys Alkujaan kaksi metallilautasta, joita lyödään toisiaan vastaan. Myös muodossa kymbaali. symbionttinen symbioosiin kuuluva, symbioosissa tapahtuva symbioosi erilajisten eliöiden yhdessä eläminen, josta molemmat osapuolet hyötyvät yleisesti yhteiselo, yhdyselämä symboli jokin, joka sopimuksenvaraisesti edustaa vastaa, kuvaa jotakin muuta vertauskuva Sopimus ei tässä välttämättä eikä yleensä tarkoita erikseen muotoiltua sopimusta vaan esimerkiksi kieliyhteisön yhteistä käsitystä, joka on muotoutunut vuosisatojen kuluessa. Esimerkiksi sanat ovat yleensä symboleita. Usein kirjoituksesta puhuttaessa symbolilla kuitenkin tarkoitetaan erityisesti kirjoituksen ainesta, jolla on merkitys mutta joka ei ole sana, vaikkapa merkki times kertolaskun symbolina. Symboli voi myös olla esine, kuva, ele tms. Usein symboli tarkoittaa erityisesti jotakin, joka on nostettu yleisesti kuvaamaan symboloimaan jotakin, erotuksena itse asiasta, jota se kuvaa voidaan esimerkiksi sanoa, että jokin on vain symboli. Esimerkiksi sana leipä on itsessään leivän symboli, mutta tämän lisäksi sitä voidaan käyttää symbolisemmin esimerkiksi tarkoittamaan ravintoa yleensä esim. jokapäiväinen leipä.symboliikka symbolien käyttö jonkin alan, esityksen tms. symbolien kokonaisuus vertauskuvallisuus teologiassa oppi kirkon tunnustuksesta, tunnistusoppi symbolinen symbolina toimiva usein erityisesti vertauskuvallinen symbolismi realismia vastustava taidesuuntaus, joka korostaa asioiden symbolista merkitystä Sukulaissanoista ks. ismi.symbologia oppi symboleista, symboleja tutkiva tieteenala Sana esiintyy kirjan ja elokuvan Da Vinci -koodi suomennoksissa. Muutoin sitä ei juuri liene käytetty suomen kielessä.symboloida olla jonkin symboli Myös muodossa symbolisoida.symmetria symmetrisyys symmetrinen sellainen, joka koostuu jostakin ja sen peilikuvasta yhdessä sellaisen kokonaisuuden kyseiset osat vastaava käsitteellisempi suhde Esimerkiksi ihmisruumis on pääosin symmetrinen pystyviivan suhteen. Pallopinta on täysin symmetrinen pallon keskipisteen suhteen. Matematiikassa relaatiota sanotaan symmetriseksi, jos siitä, että a on relaatiossa bhen, seuraa, että b on relaatiossa ahan kaikilla an ja bn arvoilla. Kuvaannollisesti symmetria voi tarkoittaa tasapuolisuutta, eri osapuolten kohtelemista samalla tavoin.sympaattinen miellyttävä myötätuntoa herättävä myötätuntoa tunteva hermoston osan nimityksenä Sympaattinen hermosto tarkoittaa autonomisen hermoston toista pääosaa, joka kattaa sen keskialueen. Vrt. parasympaattinen.sympatia myötätunto miellyttävyys sympatisoida tuntea myötätuntoa kannattaa, olla myötämielinen symposiumi tieteellinen kokous Myös muodossa symposio. symptomi oire synagoga synagooga t. synagoga juutalaisuudessa rakennus tai huone uskonnollisia kokouksia, rukouksia ja opetusta varten Normien mukainen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen, mutta pitkävokaalinen ääntämys on hyvin tavallinen.synapsi hermosolujen yhtymäkohta, jossa ärsyke siirtyy solusta toiseen Hermoston ja aivojen toiminta perustuu synapsien kautta tapahtuvaan hermosolujen vuorovaikutukseen.syndikaatti työväenyhdistys, ammattiyhdistys myyntikartelli syndikalismi sosialismin suunta, joka pyrkii tavoitteisiinsa ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimalla Sukulaissanoista ks. ismi.syndikointi julkaistavan aineiston toistuva jakelu useille julkaisijoille yhteissijoitus, usean rahoittajan samoilla ehdoilla tekemä pääomasijoitus syndrooma oireisto, oireyhtymä tauti Sanaa käytetään etenkin silloin, kun jokin oireiden kokonaisuus on kuvattu ja nimetty mutta sen syytä ei tiedetä. Sanaa tauti saatetaan välttää, koska sama oireisto voi ehkä johtua useista eri syistä, eri taudeista.synekdokee retorinen ilmaisu, jossa kokonaisuus ilmaistaan osallaan tai yleinen asia yksittäistapauksella synergia yhteistyö yhteisvaikutus Aikamme muotisanoja, joka ei useinkaan tarkoita muuta kuin yhteistyötä yleensä tai toivetta siitä. Varsinaisesti sana tarkoittaa eri toimintojen hedelmällistä vuorovaikutusta siten, että tulos on enemmän kuin toimintojen vaikutusten summa.synergismi lihasten yhteisvaikutus lääkkeiden samansuuntainen vaikutus Jumalan ja ihmisen yhteisvaikutus ihmisen pelastumisessa Sukulaissanoista ks. ismi.synesteettinen synestesialle ominainen synestesia se ilmiö, että sama ärsyke voi aiheuttaa eri aistien alaan kuuluvan aistimuksen Esimerkiksi se, että kuulohavainto voi aiheuttaa värin aistimisen.synkooppi sävel, joka alkaa iskualan iskuttomasta osasta ja jatkuu seuraavaan iskualaan synkopee pyörtyminen sisäheitto, vokaalin kato Pyörtyminen, lääketieteen latinassa syncope, valekuolemaksikin sanottu, tarkoittaa tajunnanmenetystä, joka johtuu siitä, että aivot eivät saa tarpeeksi verta. Sisäheitto tarkoittaa kielitieteessä vokaalin heittymistä katoamista sanan sisältä. synkopoida säveltää t. soittaa synkooppeja käyttäen synkretismi oppien, varsinkin uskontojen, sekoittuminen toisiinsa Tarkoittaa tavallisesti itsestään tapahtuvaa sekoittumista, kun taas eklektismi on tarkoituksellista sekauskonnon tms. luomista. Sukulaissanoista ks. ismi.synkroninen tahdistuksen mukainen, tahdisteinen vain nykytilannetta koskeva samanaikainen Alkuperäinen merkitys samanaikainen on jäänyt harvinaisuudeksi. Tekniikan alalla sana yleensä viittaa tapahtumiin, joiden välillä on jonkinlainen tahdistus eli synkronointi. Tieteessä sana esiintyy usein diakronisen vastakohtana ja viittaa nykytilanteen tutkimiseen vastakohtana sen selvittelylle, miten siihen on tultu.synkronisoida synkronoida synkronoida tahdistaa, liittää toisiinsa ajoituksen suhteen samanaikaistaa Joskus tarkoittaa yksinkertaista kahden tapahtuman tekemistä samanaikaiseksi. Tavallisemmin kyse on kahden tai useamman tapahtumakulun eli prosessin kytkemisestä toisiinsa siten, joissakin erityisissä synkronointipisteissä prosessi odottaa, kunnes toinen prosessi on saavuttanut vastaavan pisteen. Erityisesti datansiirtoa sanotaan synkronoiduksi eli synkroniseksi eli tahdistetuksi, jos datan lähettämisen ajoitus on sidoksissa jonkin ajastimen lähettämiin signaaleihin.synodaali- synodia koskeva, synodi- synodi kirkolliskokous synodinen Maan mukana kulkevan havainnoitsijan mittaama aika tms. kahden täydenkuun välinen ajanjakso synodissa käsitelty synonymia samamerkityksisyys Vrt. synonyymi. Täydellinen synonymia on hyvin harvinaista yleensä synonyymeilla on ainakin vivahde- tai sävyero.synonyymi sana, joka tarkoittaa samaa kuin jokin toinen sana Esim. vasta ja vihta ovat toistensa synonyymejä. Vrt. synonymia.synopsis yleiskatsaus esim. elokuvan juonen kuvaus synoptinen yleiskatsauksellinen samalla tavoin katsova Erityisesti synoptiset evankeliumit Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumi joiden ajatellaan kuvaavan Jeesuksen elämää suunnilleen samalla tavoin, toisin kuin Johanneksen evankeliumi, jonka tarkastelutapa on toinen.syntagma kahden tai useamman sanan muodostama lauseopillinen kokonaisuus syntaksi datatekniikassa muotosäännöt, muodostussäännöt kieliopissa lauseoppi t. lauseopillinen rakenne Alkujaan sana tarkoittaa oppia lauseiden muodostamisesta. Datatekniikassa se kuitenkin on otettu tarkoittamaan erilaisten ilmaisujen muodollisia rakennesääntöjä kokonaisuudessaan, pienimpiä yksityiskohtia myöten. Esimerkiksi ohjelmointikielen syntaksi kuvaa, mitkä kaikki ilmaisut ovat ylipäänsä ohjelmointikieleen kuuluvia. Usein datatekniikassa syntaksi kuvataan käyttäen erityisiä muodollisia merkintätapoja. Sen sijaan ilmaisujen merkitykset, semantiikka, selostetaan yleensä sanallisesti. syntaktinen syntaksia koskeva synteesi yhdistäminen, varsinkin eri näkökantojen kokoaminen yhtenäiseksi näkemykseksi yleiskatsaus kemiassa yhdisteen valmistaminen alkuaineista t. yksinkertaisista yhdisteistä synteettinen synteesiä koskeva t. siihen perustuva keinotekoinen, teko- Kielitieteessä ilmaisu, jossa merkityksiä ja sanojen suhteita ilmaistaan päätteillä tai muilla sanoihin liitettävillä osilla, vastakohtana analyyttiselle. Esimerkiksi englannin ilmaisu in my house on analyyttinen, suomen talossani taas synteettinen. Talouselämässä synteettinen optio tarkoittaa kannustinpalkkiota, joka on sidottu osakekurssin kehitykseen.syntetisaattori musiikkia tai puhetta tuottava järjestelmä Yleisnimitys elektronisille, nykyisin yleensä tietokoneiden ohjaamille laitteille, joiden avulla tuotetaan synteettisesti haluttuja ääniä, etenkin musiikkia tai puhetta. Arkisempia nimityksiä syntetisoija, syntikka, syntsa.syntetisoida valmistaa synteesillä sypressi Välimeren maissa kasvava havupuu, Cupressus sempervirens syreeni eräitä kukkivia pensaita, suku Syringa Yleisesti koristekasveina, kukat yleensä valkeat tai violetit. Sana esiintyy usein myös asussa sireeni.systeemi järjestelmä systeeminen koko järjestelmää koskeva systemaatikko järjestelmän laatija, järjestäjä systemaattinen järjestelmällinen systematiikka järjestelmäoppi, luokitusoppi jonkin alan järjestelmä, luokitus systematisoida tehdä järjestelmälliseksi, järjestelmällistää systemoida systematisoida systole sydämen supistumisvaihe systolinen sydämen supistumisvaiheen aikainen Etenkin verenpaineesta puhuttaessa, vrt. diastolinen. Ilmauksen systolinen paine sijasta käytetään usein nimitystä yläpaine.syto- solu- sytologia soluoppi, soluja ja niiden toimintaa tutkiva tieteenala sytosiini eräs orgaaninen aine, DNAn rakenneosia sytosoli solulima Solun rakenteen osa, joka näyttää tasa-aineksiselta.sytostaatti solunsalpaaja, solumyrkky, solujen jakautumista estävä aine, jota käytetään etenkin syövän hoitoon syydvesti vedenpitävä, niskaakin suojaava lakki sätti ryhmäviestintämuoto, joka perustuu lyhyisiin tekstimuotoisiin viesteihin ja niitä jakelevasta teknisesti järjestelmästä Alkujaan tietokoneiden ja niitä yhdistävien verkkojen välityksellä harjoitettu viestintä, myöhemmin myös järjestelmästä, jossa voi lähettää matkapuhelimella tekstiviestin ja saada sen näkyviin televisioon, toiseen puhelimeen tms. Sana on äänteellisesti suomalaistettu muoto englannin sanasta chat. Johdos sättäillä. Myös asua tsätti on käytetty.sähkömagneettinen sähkö- ja magneettikentän vuorovaikutukseen perustuva Sähkömagneettinen aaltoliike, jollaista esim. valo, mikroaallot, röntgensäteily ja radioaallot ovat, on luonnon perusilmiöitä. Se koostuu sähkö- ja magneettikentistä, jotka värähtelevät kohtisuorasti toisiaan ja etenemissuuntaa vastaan. Sitä voidaan kuvailla myös hiukkassäteilynä. Aallonpituuden mukaan erotetaan laaja sähkömagneettinen spektri. - Sanan alkuosa sähkö on kotoisista aineksista sepitetty.säämiskä erittäin pehmeä, mm. pyyhkimiseen käytettävä, tavallisesti kellertävä nahka, joka on valmistettu rasvaparkituksella taaleri eräs vanha hopearaha mm. Saksassa taara päällyksen paino tabernaakkeli ilmestysmaja ehtoollisleivän säilytyskaappi katolisessa kirkossa eräiden uskontokuntien jumalanpalveluspaikka tabletti pienehkö, noin kirjan kokoinen, yleensä kosketusnäytöllinen tietokone, taulutietokone nieltävä kiinteä lääke- tms. valmiste, etenkin pienen kiekon muotoinen astian alla pidettävä liina digitointipöytä Alkujaan tabletti lääkevalmisteena tarkoittaa litteää, kiekon muotoista nieltävää kappaletta, kun taas pilleri tarkoittaa pyöreää kappaletta. Nämä sanat ovat kuitenkin sekoittuneet toisiinsa. Nykyisin asiatyylissä tabletti on yleisnimitys, kun taas sanaa pilleri käytetään lähinnä arkityylissä ja etenkin ehkäisytableteista, huumetableteista ja hormoni- tms. tableteista.tabloidi sanomalehden sivukoko, joka on noin puolet ns. normaalisivusta sellaisen kokoisena julkaistava lehti sensaatiohakuinen tabloidikoossa julkaistava sanomalehti Eri tabloidien sivukoot eurotabloidi 315 mm times 430 mm, pikkutabloidi 289 mm times 400 mm ja supertabloidi 260 mm times 380 mm. Myös asussa tabloid etenkin sivukokoa tarkoitettaessa.tabu pyhä, kaikesta tavallisesta käytöstä erotettu, kielletty sellaisen kiellon kohde tabula rasa tabula raasa mieli, johon kokemus ei ole jättänyt jälkiään Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti tyhjä taulu.tabulaattori sarkainmerkki kirjoituskoneen sarkain taulukointikone tabuloida järjestää taulukon muotoon taekwondo taekvondo eräs karatea muistuttava, korealaisperäinen kamppailulaji Nimen kirjoitusasu vaihtelee taekwon-do, tae kwon do, samoin ääntämisohjeet Suomen kielen perussanakirja käyttää asua taekwondo ja antaa ääntämisohjeen täkv-, mutta yleinen ääntämys suomessa lienee kirjoitusasun mukainen.tafti palttinasidoksinen silkkikangas taido eräs judon sukuinen itsepuolustusmenetelmä ja urheilulaji taifuuni trooppinen pyörremyrsky eli sykloni Aasiassa ja Tyynellämerellä taiga pohjoinen havumetsävyöhyke, etenkin Siperiassa Sana on suomessa ongelmallinen, koska se helposti sekaantuu sanaan taika suomalaisessa puheessa g on varsin lähellä kta. Ainakaan ei kannata käyttää sellaisia ilmaisuja kuin taigametsä Yleensä havumetsä sopii tilalle, joskin siitä puuttuu se eksotiikka, jota sanalla taiga tavoitellaan.taiji taitsi, taidi kiinalaisperäinen liikuntamuoto ja siihen liittyvä ajattelu filosofia Usein myös kirjoitusasussa tai chi, joskus taichi. Asu taiji on kiinalainen nimi pinyinin mukaan kirjoitettuna.taikonautti kiinalainen avaruuslentäjä astronautti take away teik öwi mukaan otettava esim. ruoka-annos taksi henkilöauto, joka tekee ajoja maksua vastaan sellaisen auton kuljettaja Joskus vielä asussa taxi. Joskus on esitetty vastinetta vuokra-auto, mutta taksi nimenomaan ei ole vuokrattu auto vaan sellainen, jonka kuljettaja tekee sovitun ajon.taksoni luokitusyksikkö, ryhmä, taksonominen yksikkö taksonomia ryhmittely, luokittelu, systematiikka, etenkin eliöiden luokitus taksonominen taksonomiaan kuuluva t. liittyvä taktiikka suunnitelmallinen menettely taistelutaito Usein taktiikka tarkoittaa yksilötasoista tai muuten pienen mittakaavan menettelyä ja strategia ns. suuria kuvioita.taktiilinen kosketusaistiin tuntoaistiin perustuva, kosketus- Englanniksi tactile. Suunnilleen tai täysin sama kuin haptinen.taktillinen taktinen taktikko taktiikan osaaja ovela, taitava ihminen taktikoida soveltaa erityistä taktiikkaa, toimia taitavasti, ovelasti taktinen taktiikkaan kuuluva taktuaalinen taktiilinen taky- pika- tiheä- takykardia sydämen taajalyöntisyys, tiheä sykintä takyoni oletettu valoa nopeampi hiukkanen Myös asussa takioni.talasso- meri- taleban Afganistania hallinneeseen ääri-islamilaiseen liikkeeseen kuuluva Myös harvemmin muodossa taliban. -- Ks. Taleban vai Taliban--talentti muinaisen Kreikan paino- ja mittayksikkö taliban taleban talidomidi eräs rauhoittava aine, joka aikoinaan aiheutti pahoja epämuodostumia sikiöille talismaani onnenkalu, taianomainen onnea tuottava esine tai kuvio Myös asussa talismani.talonki osakekirjan kantalippu tamburiini yksikalvoinen pieni rumpu, jossa on kulkuset vanha provencelainen tanssi tamili Ceylonin Sri Lankan erääseen merkittävään vähemmistökansallisuuteen kuuluva henkilö tamponi harso-, vanu- tms. tukko, johon imeytetään verta ja kudosnesteitä, etenkin kuukautisveren imeyttämiseen käytetty vanutuppo puolipallomainen värinlevitin kirjapainossa Virallinen asu ns. -oli-säännön mukainen. Käytännössä on pituuden lisäksi myös pn pituus vaihtelee.tamponoida lääketieteessä asettaa tamponi kirjapainossa levittää väriä tamponilla tampuriini tamburiini tampuuri vanhassa kielessä eteinen tamtam kumistin tandem kahdenajettava polkupyörä kahden peräkkäin valjastetun hevosen valjakko tangat taat niukasti peittävät alus- tai uimahousut tangeerata taeerata sivuta tangentti taentti käyrää sivuava suora, sivuaja eräs trigonometrinen funktio kosketin, näppäin Trigonometriassa suorakulmaisen kolmion terävän kulman x tangentti tan x tai tg x on kulman vastaisen kateetin viereisen sivujen suhde viereiseen kateettiin. tango Argentiinasta peräisin oleva paritanssi tanka eräs japanilaisperäinen, tavallisesti viisirivinen runomuoto thangka tankki nestesäiliö vanh. ja ark. panssarivaunu tanniini parkkihappo Tanniinit ovat joukko orgaanisia, joita esiintyy kasveissa.tanoreksia ruskettumisvimma, yletön pyrkimys rusketuksen hankkimiseen tanorektikko henkilö, jolla on tanoreksia tantieemi osapalkka, -palkkio Aiemmin yritysjohtajien palkkausmuoto, jossa palkka perustui yrityksen liikevaihtoon tai voittoon.tantra eräitä intialaisia uskonnollisia kirjoituksia niihin perustuvat, uskonnollisesti tai henkisesti kehittäviksi uskotut harjoitukset Tantroissa opetetaan naispuolisten jumalien palvontaa ja aistinautintojen valjastamista uskonnon harjoitukseen. Vrt. jooga.tantrinen tantroihin perustuva taolaisuus eräs kiinalainen maailmankatsomus, filosofia ja uskonto Taolaisuuden nimi johtuu sen peruskäsitteestä tao, joka usein suomennetaan sanalla tie ja tarkoittaa sopusointuista elämäntapaa.taoismi taolaisuus tapetti sisäseinän verhoamiseen käytetty, seinään liimattu paperi, muovi tai kangas tapuli kirkon yhteydessä oleva kellotorni ristikkäin pinottu erä sahatavaraa Tapulioikeus oli merkantilismin kaudella joillekin kaupungeille annettu erioikeus käydä ulkomaankauppaa. Näitä kaupunkeja sanottiin tapulikaupungeiksi. Aktiivinen tapulioikeus tarkoitti täysiä oikeuksia, passiivinen tapulioikeus vain oikeutta päästää ulkomaisia laivoja omaan satamaan. taranteli eteläeurooppalainen kellanmusta hämähäkki, Hogna tarantula eli Lycosa tarantula eräitä isoja amerikkalaisia hämähäkkejä tarantella taranteli napolilainen nopeatempoinen kansantanssi eräs alusvaatekangastyyppi tarantula tarantella Nimitys, jota hämähäkkiharrastajat käyttävät englannin kielen vaikutuksesta. tariffi vahvistettu maksuperusteiden kokoelma tariffoida määrätä tariffi tartar raakajauhelihapihvi tartarpihvi yleisemmin raaasta lihasta tai kalasta tehty ruoka eräs majoneesikastiketyyppi tartarkastike tasetti sarjanarsissi Narcissus tazetta, etenkin pääsiäiskukkana käytetty tataari erilaisiin mongoli- ja turkkilaisheimoihin kuuluvista ihmisistä käytetty nimitys eräs turkkilainen kieli Alkujaan tataareiksi on kutsuttu turkinsukuisia kansoja. Sanat tataari ja tattari ovat samaa alkuperää. Nykykielessä niiden merkitykset on eriytetty niin, että tattari tarkoittaa viljalajia.tatami budossa judo ym. käytetty matto tattari eräs viljalaji, Fagopyrum esculentum tataari tattoo tatuu sotilasmusiikkiesitys Alun perin eräänlainen illalla esitettävä merkkisoitto. Aluksi hollannin mukaisessa muodossa taptoe.tatuoida tehdä ihoon pysyviä kuvioita taumatologia oppi ihmeistä tautofonia saman tai samanlaisten sanojen häiritsevä toistuminen lähekkäin Vrt. tautologia.tautofoninen tautofoniaa sisältävä tautologia kielellinen ilmaisu, joka häiritsevästi toistaa aiemmin sanotun tautofonia lausuma, joka on tosi sanojensa merkitysten takia Yleiskielessä sanaa tautologia käytetään hyvin usein myös tautofonian merkityksessä. Periaatteessa ero on, että tautologia toistaa aiemmin esitetyn asiasisällön kenties aivan eri sanoin kun taas tautofonia on sanahahmojen toistumista kenties niin, että sanat viittaavat eri asioihin, esim. kirjailija kirjoitti kirjeen kirjastossa. Yleensä näitä sanoja käytettäessä tarkoitetaan häiritsevää toistoa tai ainakin toistoa, jota ei ole tarkoitettu eli joka ei ole harkittu teho- tai tyylikeino. Vrt. pleonasmi.tautologinen tautologiaa sisältävä taverna pieni ravintola t. kapakka Italiassa Suomen kielessä aiemmin myös asussa taverni, mutta matkailun